Byla e2YT-5493-1060/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė, sekretoriaujant L. A., dalyvaujant pareiškėjui A. E., jo atstovei advokatei Rasai Malinauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. E. pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. B., V. E., S. E., Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonės Turto banko, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

40

5I. Pareiškėjo reikalavimai ir jo argumentai 1.

6Pareiškėjas A. E. paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo tėvas S. E. po savo sutuoktinės I. E. mirties, mirusios ( - ), priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai valdyti mirusiosios turtą (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 1 – 3). 2.

7Pareiškime nurodoma, jog ( - ) mirė pareiškėjo tėvas S. E. po kurio mirties per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą priėmė jo palikimą, paduodamas pareiškimą Prienų rajono 2-ajam notarų biurui. Paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą į S. E. palikimą nėra išduotas. Po S. E. mirties liko jo vardu registruotas nekilnojamasis turtas – 3.000 ha žemės sklypas, registro Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), ir butas, registro Nr. ( - ), esantis adresu ( - ). Minėtas butas įsigytas gyvenant santuokoje su I. E., ( - ) pirkimo-pardavimo sutarties, registro Nr. ( - ), pagrindu. ( - ) mirė I. E.. Po jos mirties liko jai priklausantis nekilnojamasis turtas: 1/2 dalis buto, registro Nr. ( - ), esančio adresu ( - ). Prieš mirtį I. E. testamento nepaliko. Dėl jos turto paveldėjimo į notarą S. E. nesikreipė, tačiau tuoj po savo sutuoktinės mirties priėmė jos palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti. Mirus sutuoktinei S. E. liko gyventi jų bendrai įsigytame bute, kuriame gyveno iki pat savo mirties. Kito gyvenamojo būsto jis neturėjo, todėl po sutuoktinės mirties iš buto niekur nebuvo išsikėlęs. Jam liko visi sutuoktinės I. E. turėti asmeniniai daiktai, jų bendrai įsigyti baldai, namų apyvokos daiktai, elektros prietaisai ir pan. Sutuoktinei mirus, S. E. vienas organizavo jos laidotuves, kapavietės sutvarkymą. Jos palikimą S. E. pradėjo valdyti kaip savo, t. y. atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir visą butą pradėjo valdyti kaip savo – rūpinosi buto išlaikymu, mokėjo visus komunalinius mokesčius. Nustatytu laiku S. E. nesikreipė į notaro kontorą dėl savo sutuoktinės palikimo priėmimo, nes buvo įsitikinęs, kad jam bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į ( - ) mirusios sutuoktinės I. E. palikimą, kadangi iš karto po jos mirties faktiškai pradėjo valdyti palikimą. Tą faktą, kad S. E. tuoj po savo sutuoktinės I. E., mirusios ( - ), mirties priėmė jos palikimą, įrodo rašytiniai dokumentai: S. E. mirė namuose, medicininiame mirties liudijime Nr. ( - ), nurodyta, kad mirusio nuolatinė gyvenamoji vieta yra ( - ), mirties vieta – namai, adresu ( - ). I. E. su sutuoktiniu S. E., susilaukė keturių vaikų: L. B., A. E., V. E. ir S. E., todėl jie traukti į bylą suinteresuotais asmenimis. 3.

8Pareiškėjas A. E. teismo posėdžio metu palaikė savo reikalavimą pareiškime nurodytų argumentų pagrindu. Papildomai nurodė, kad butas buvo įregistruotas tėvo vardu, gal dėl to nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo (2019 m. birželio 17 d. teismo posėdžio garso įrašas).

91

10II. Suinteresuotų asmenų argumentai 4.

11Suinteresuotas asmuo L. B. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešta tinkamai, per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo sutiko su reikalavimais (elektroninės bylos apyrašo t. 2, b. l. 22, 25 – 26). 5.

12Suinteresuotas asmuo V. E. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešta tinkamai per EPP sistemą, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą pareiškimą nepateikė (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 67 – 68). 6.

13Suinteresuotas asmuo S. E. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešta tinkamai, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą pareiškimą nepateikė, tačiau, informuodama teismą apie tai, kad jai žinomas paskirtas teismo posėdžio laikas, nurodė, kad sutinka su visomis sąlygomis ir pretenzijų neturi (elektroninės bylos apyrašo t. 2, b. l. 31 – 32). 7.

14Suinteresuoto asmens, atstovaujamo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešta tinkamai. Suinteresuoto asmens atstovas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad prieštaravimų šioje byloje nereiškia, prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra, suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 49 – 50). 8.

15Suinteresuoto asmens, atstovaujamo VĮ Turto banko, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešta tinkamai. Suinteresuotas asmuo per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareikšimą, kuriame nurodė, kad neturi duomenų apie pareiškime nurodyto turto faktinį valdymą ir nėra gavęs pranešimo dėl jo perėjimo valstybei, prašė pareiškėjo pareikšimą nagrinėti teisės aktų nustatyta tvarka ir teismo nuožiūra, suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 56 – 57). 9.

16Suinteresuoto asmens, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešta. Suinteresuotas asmuo per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad S. E. gyveno kartu žmona I. E. ir po žmonos mirties liko gyventi tame pačiame bute, todėl mano, jog S. E. priėmė palikimą faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti. Pareiškėjui įrodžius prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjo prašymo patenkinimui, prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 61 – 62, 147 – 149). Teismas

konstatuoja:

17pareiškimas tenkinamas.

180

19III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados 10.

20Bylos dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nagrinėjamos ypatingąja teisena (CPK 442 straipsnio 1 punktas). CPK 443 straipsnyje nustatytos ypatingosios teisenos, tarp jų ir dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, nagrinėjimo ypatybės. Bylų nagrinėjimo procesui aktualu, kad ypatingosios teisenos bylas teismas nagrinėja pagal šio Kodekso taisykles, su išimtimis ir papildymais, kuriuos nustato šio Kodekso V dalis ir kiti įstatymai. Taigi bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo su būtinais (atitinkamais) pakeitimais (mutatis mutandis) taikomos įrodymus reglamentuojančios įstatymo normos. 11.

21Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam nekiltų poreikis juos gauti kitu būdu, pvz., kreipiantis į teismą (CPK 445 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2007 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2007; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; kt.). 12.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas A. E. yra S. E. ir I. E. sūnus (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 9, 11). S. E. mirė ( - ) (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 14). Po mirties jo vardu liko registruotas nekilnojamasis turtas: 3,000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ir butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (elektroninės bylos apyrašo t. 2, b. l. 29 – 30). S. E. palikimą po jo mirties priėmė pareiškėjas A. E. (elektroninės bylos apyrašo t. 2, b. l. 15). Butas, esantis adresu ( - ), įgytas S. E. esant santuokoje su I. E. (elektroninės bylos apyrašo t. 2, b. l. 9, 10, 20 – 22, 23 – 24), buvo bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.87 straipsnio 1 dalis). I. E. mirė 2( - ) (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 7 – 8). S. E. į sutuoktinei priklausančią dalį nepretendavo, po I. E. mirties paveldėjimo byla neužvesta (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 16). S. E. po sutuoktinės mirties palikimą priėmė pradėjęs mirusios turtą valdyti aktyviais veiksmais, tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai: medicininis mirties liudijimas, iš kurio matyti, jog S. E. bute, esančiame ( - ), gyveno iki mirties, jame ir mirė (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 14), sąskaitos ir mokėją patvirtinantys dokumentai, iš kurių matyti, jog S. E. mokėjo komunalinius mokesčius, teikiamus butui, esančiam ( - ) (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 27, 28, 29, 30). Butas, unikalus Nr. ( - ), įregistruotas nekilnojamojo turto registre S. E. vardu (elektroninės bylos apyrašo t. 2, b. l. 29 – 30). 13.

23Pagal CK 5.50 straipsnio 2, 3 dalis paveldėtojai atsiradusį palikimą gali priimti jį faktiškai pradėję valdyti, ar padavę pareiškimą notarui dėl palikimo priėmimo, o šie veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. 14.

24Paveldėjimas – tai mirusiojo asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba testamentą. Paveldimi materialūs dalykai (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, patentai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo turtinės teisės ir turtinės prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektinė nuosavybė ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos (CK 5.1 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis). Įpėdinio nuosavybės teisės į palikimą atsiradimo pagrindas yra vienašalis įpėdinio sandoris – palikimo priėmimas, o ne paveldėjimo teisės liudijimo išdavimas ar jo įregistravimas viešajame registre. Įstatymas leidžia įpėdiniui priimti palikimą faktiškai pradedant valdyti paveldimą turtą. Palikimas atsiranda palikėjui mirus arba paskelbus jį mirusiu, ir palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas (CK 5.3 straipsnio 1 dalis). Priimtas palikimas laikomas priklausančiu įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 straipsnio 1 dalis). Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti (CK 5.50 straipsnio 1 dalis). Palikimo priėmimo faktas nustatomas, kai įpėdinis nėra ir nebuvo padavęs palikimo atsiradimo vietos notarų biurui pareiškimo dėl palikimo priėmimo, bet faktiškai pradėjo palikimą valdyti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). 15.

25Teismų praktikoje įtvirtinta, kokie įpėdinių veiksmai laikytini palikimo priėmimu, pradedant faktiškai jį valdyti, taip pat kad tai, jog įpėdinis tęsė naudojimąsi turtu ir turto priežiūrą, pradėtus iki palikėjo mirties tokiu pagrindu, kuris nesukuria nuosavybės teisės, vienareikšmiškai nepatvirtina įpėdinio valios teisę naudotis turtu perkelti į kokybiškai naują stadiją – naudojimąsi, valdymą ir disponavimą turtu kaip nuosavybe (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-7/2001; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2007; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-600/2009). Pagal kasacinio teismo praktiką pagrindinis kriterijus, pagal kurį sprendžiama, priėmė asmuo palikimą, pradėdamas faktiškai valdyti paveldimą turtą, ar ne, yra įpėdinio elgesys dėl paveldimo turto, t. y. ar įpėdinis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas (bendraturtis), ar kaip asmuo, neturintis teisių į palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006). 16.

26Kaip matyti iš byloje esančių duomenų palikimas atsirado po I. E. mirties, t. y. po ( - ). Po I. E. mirties paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Jos sutuoktinis, bei kiti pirmos eilės įstatyminiai įpėdiniai per įstatymo nustatytą terminą į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė. Ar įpėdinis priėmė palikimą, svarbiausią reikšmę turi įpėdinio valios priimti palikimą išreiškimas, o ne jos įforminimas. Tai patvirtina ir CK 5.51 straipsnio 1 dalis, numatanti, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri jį), kreipėsi į teismą, išreikšdamas valią priimti palikimą. 17.

27Turtas, įgytas santuokos metu, laikomas priklausančiu abiem sutuoktiniams. Dėl to pareiškėjas A. E. nurodė, jog S. E. po sutuoktinės mirties liko gyventi tame pačiame jiems bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiame bute, kuriame kartu iki mirties gyveno kartu su sutuoktine, rūpinosi ir naudojosi visu likusiu turtu, mokėjo mokesčius, organizavo sutuoktinės laidotuves, turtą laikė savo turtu, t. y. jis priėmė mirusios palikimą iš kart po jos mirties aktyviais veiksmais faktiškai pradėdamas turtą valdyti. Byloje surinkti ir ištirti rašytiniai įrodymai atitinka pareiškėjo išdėstytas teismo posėdžio metu aplinkybes. 18.

28Taigi, nors S. E. palikimo priėmimo fakto įstatymų nustatyta tvarka neįformino, vertinant aukščiau aptartų įrodymų visumą (pradėjus faktiškai paveldimą turtą valdyti, nesant testamentinių įpėdinių, įstatyminiams įpėdiniams nepareiškus prieštaravimų) laikytina, kad S. E. po sutuoktinės I. E. mirties priėmė jos palikimą faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti, juo rūpintis kaip savu turtu, siekdamas įgyti nuosavybės teises į paveldimą turtą. Kitokiu būdu gauti šį faktą patvirtinančių dokumentų pareiškėjas negali, todėl palikimo priėmimo faktas nustatytinas teismine tvarka (CPK 444 straipsnio 2 dalis 8 punktas).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, 448 straipsniu,

Nutarė

30pareiškimą tenkinti.

31Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. E., asmens kodas ( - ) po sutuoktinės I. E., asmens kodas ( - ) mirties ( - ) priėmė jos palikimą, pradėdamas faktiškai jį valdyti.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 0... 5. I. Pareiškėjo reikalavimai ir jo argumentai 1.... 6. Pareiškėjas A. E. paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu prašo... 7. Pareiškime nurodoma, jog ( - ) mirė pareiškėjo tėvas S. E. po kurio... 8. Pareiškėjas A. E. teismo posėdžio metu palaikė savo reikalavimą... 9. 1... 10. II. Suinteresuotų asmenų argumentai 4.... 11. Suinteresuotas asmuo L. B. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio... 12. Suinteresuotas asmuo V. E. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio... 13. Suinteresuotas asmuo S. E. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio... 14. Suinteresuoto asmens, atstovaujamo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie... 15. Suinteresuoto asmens, atstovaujamo VĮ Turto banko, atstovas teismo posėdyje... 16. Suinteresuoto asmens, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 17. pareiškimas tenkinamas.... 18. 0... 19. III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados 10.... 20. Bylos dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nagrinėjamos... 21. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas A. E. yra S. E. ir I. E. sūnus... 23. Pagal CK 5.50 straipsnio 2, 3 dalis paveldėtojai atsiradusį palikimą gali... 24. Paveldėjimas – tai mirusiojo asmens turtinių teisių, pareigų ir kai... 25. Teismų praktikoje įtvirtinta, kokie įpėdinių veiksmai laikytini palikimo... 26. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų palikimas atsirado po I. E. mirties,... 27. Turtas, įgytas santuokos metu, laikomas priklausančiu abiem sutuoktiniams.... 28. Taigi, nors S. E. palikimo priėmimo fakto įstatymų nustatyta tvarka... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 30. pareiškimą tenkinti.... 31. Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...