Byla A2-994-123/2012
Dėl proceso atnaujinimo civ. byloje Nr. 2-1502-159/2009, išnagrinėtoje Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi civ. byloje Nr. 2A-537/2010 ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi civ. byloje Nr. 3K-3-265/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Kleta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civ. byloje Nr. 2-1502-159/2009, išnagrinėtoje Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi civ. byloje Nr. 2A-537/2010 ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi civ. byloje Nr. 3K-3-265/2011,

Nustatė

2pareiškėja nurodė, kad ieškovė UAB „E. G.“ kreipėsi į teismą ir prašė atkurti tarp šalių sutartinę pusiausvyrą, t. y. pakeisti tarp šalių pasirašytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nustatytą nuomos kainą, ją sumažinant.

3Atsakovė priešieškiniu prašė priteisti nesumokėtą nuomos mokestį, nes ieškovė nevykdė sutartinių įsipareigojimų.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškovės ieškinį patenkino ir pakeitė 2002-09-01 negyvenamųjų patalpų Nuomos sutarties Nr. N-3 5.1 punkte ir susitarime nustatytą 50 Lt už nuomos kainą į 33 Lt plius PVM už vieną kvadratinį metrą, iš viso už nuomojamą plotą per mėnesį – 64 845 Lt, o priešieškinį patenkino iš dalies ir iš ieškovės atsakovei priteisė 15,07 Lt nesumokėtą nuomos kainą.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovės UAB „Kleta“ apeliacinį skundą, 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimo dalį, kuria atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kleta“ priešieškinis tenkintas iš dalies, pakeitė ir šią dalį išdėstė taip: priešieškinį patenkinti iš dalies; priteisti iš ieškovės UAB „E. G.“ UAB „Kleta“ 15,07 Lt nesumokėtų nuompinigių skolą, 1 133,03 Lt delspinigių ir 11,84 Lt proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs atsakovės UAB „Kleta“ kasacinį skundą 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi apeliacinės instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

7Po bylos išnagrinėjimo ir sprendimų įsiteisėjimo atsirado tokių aplinkybių, kurios kelia pareiškėjai pagrįstų abejonių dėl priimtų teismo sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo. Proceso atnaujinimui pareiškėja būtent ir siekia išvengti galimo neteisėtų įsiteisėjusių teismo sprendimų teisinių padarinių bei užtikrinti, kad būtų įvykdytas tikrasis teisingumas, o ne tik formaliai apsiriboti įprastinių teismo sprendimų teisėtumo patikrinimo formų (apeliacijos ir kasacijos) išnaudojimu.

8Pareiškėja nurodo, kad šioje byloje atsiradimo proceso atnaujinimo pagrindas, nes naujai paaiškėjo esminė bylos aplinkybė, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu (LR CPK 366 str. 1 d. 2 p.).

9Ši aplinkybė, kuria kaip naujai paaiškėjusia remiamasi pareiškime, egzistavo bylos nagrinėjimo metu, apie naują aplinkybę pareiškėjai nebuvo žinoma ir neturėjo būti žinoma, pareiškėjai aplinkybė tapo žinoma po teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo ir minėta aplinkybė turi esminę reikšmę bylai, t. y. būtų dariusi įtaką sprendimų turiniui, jei būtų žinoma bylą nagrinėjant teismuose.

10Pareiškėjos nuomone, egzistuoja visos aplinkybės procesui šioje civilinėje byloje atnaujinti remiantis LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. nuostatomis.

11Naujai paaiškėjusi aplinkybė, kuria šį prašymą grindžia pareiškėja, yra negyvenamųjų patalpų, esančių Žvejų g. 21, Teatro a. 1, Klaipėdoje, kurios buvo išnuomotos ieškovei 2002 m. rugsėjo 1 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. N-3 dalies (327,43 kv. m), subnuoma

12R. G. IĮ „KBR pramogos“, subnuomos sutartis sudaryta 2006-09-01 ir galiojo iki

132009-12-31, ir pareiškėjai nežinoma, ar ji buvo pratęsta. Pareiškėja nebuvo subnuomos sutarties šalis, todėl nežinojo apie subnuomos sutarties egzistavimą. Pareiškėjai aplinkybė tapo žinoma tik 2011-11-28 pasidomėjus vykdant subnuomininko bankroto procedūras iš administratoriaus įgalioto asmens S. B., kuris perdavė pareiškėjai subnuomos sutarties kopiją. Naujai paaiškėjusi aplinkybė turi esminės įtakos bylai ir priimtiems procesiniams sprendimams, nes subnuomininkui patalpos buvo nuomojamos už žymiai didesnę subnuomos kainą, nei atitinkamai nuomos kaina.

14Esant šioms aplinkybėms, pareiškėja prašo atnaujinti procesą.

15Ieškovė UAB „E. G.“ savo atsiliepimu nurodo, kad nėra pagrindo atnaujinti proceso dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios pareiškėjai nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu.

16Nurodo, kad pareiškėja melagingai nurodo, kad subnuomos sutartis niekada jiems nebuvo pateikta derinti ar informaciniais tikslais.

17Patalpos buvo subnuomotos gavus pareiškėjos vadovo sutikimą, kuris neprieštaravo subnuomos sutarčiai, vadovo sutikimas subnuomoti patalpas gautos 2006-08-30.

18Ieškovė taip pat nurodo, kad subnuomos sutartis neturi jokios esminės reikšmės byloje priimtų sprendimų teisėtumui, nes skirtingos sutartys, skirtingos šalys ir skirtingos kainos, todėl pareiškėja neturi teisinio pagrindo kvestionuoti subnuomos kainos ir ją lyginti su nuomos kaina.

19Be to, nurodo, kad pareiškėja piktnaudžiauja procesu, tokiu būdu vilkina sprendimų vykdymą ir prašo skirti 20 000 Lt baudą bei prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

20Prašymas atnaujinti procesą netenkintinas šiais motyvais.

21UAB „Kleta“ kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą tuo pagrindu, jog naujai paaiškėjo esminė bylos aplinkybė, kurios UAB „Kleta“ nebuvo ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 str. 1 d. 2 p.).

22Pareiškėja UAB „Kleta“ teigia, kad apie jai priklaususių negyvenamųjų patalpų subnuomą sužinojo tik 2011-11-28 iš bankroto administratoriaus S. B. ir kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą nepraleisdama 3 mėn. termino prašymui pateikti.

23UAB „E. G.“ pateikė rašytinius įrodymus apie tai, kad dar 2006-08-30 pareiškėja savo sutikimu Nr. KL 2006-196 patvirtino, jog „neprieštarauja, kad nuo 2006-09-01 UAB „E. G.“ subnuomotų patalpas Žvejų g. 21, Klaipėdoje, R. G. ind. įmonei „KBR pramogos“ ir M. K. (b. l. 73) patvirtino, kad UAB „E. G.“ 2006-09-01 sudarė subnuomos sutartį su ind. įmone „KBR pramogos“ ir gavo UAB „Kleta“ vadovo A. K. pasirašytą sutikimą, be to, nurodė, kad R. G. komercinė firma („KBR pramogos“) subnuomotose patalpose vykdė veikla iki nuomos sutarties pasirašymo.

24Pagal CPK 366 str. 1 d. 2 p. prasmę naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tokios aplinkybės, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjai tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat įtvirtino taisyklę, jeigu prašyme atnaujinti procesą, nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 str. 1 d. 2 p. prasme.

25Esant šioms aplinkybėms, teiginys, kad UAB „Kleta“ nežinojo apie subnuomos santykių egzistavimą ir kam patalpos buvo subnuomotos, yra nepagrįstas ir neįrodytas. Laikyti, kad UAB „Kleta“ nurodoma aplinkybė apie subnuomos sutartį yra naujai paaiškėjusi aplinkybė ir tuo pagrindu atnaujinti procesą negalima, be to, pareiškėja apie subnuomą žinojo dar 2006 m., todėl praleido 3 mėn. terminą prašymui atnaujinti procesą pateikti (CPK 368 str. 1 d.).

26Iš UAB „Kleta“ paaiškinimų matyti, kad bendrovė iš esmės siekia atnaujinti procesą ir revizuoti subnuomos sutartį, jos sąlygas.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas proceso atnaujinimo instituto esmę, yra pažymėjęs, kad proceso atnaujinimo institutas pripažįstamas kaip ekstraordinarinis būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismo sprendimus ir tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams. Todėl prašymas atnaujinti procesą remiantis UAB „Kleta“ nurodytais pagrindais negali būti tenkintinas, nes tokiu būdu būtų pažeisti proceso sąžiningumo, teisinio apibrėžtumo principai, būtų pakartotinai nagrinėjama byla ir proceso atnaujinimo institutas prarastų savo prasmę.

28UAB „E. G.“ atstovas prašo taikyti pareiškėjai už piktnaudžiavimą procesu skirti piniginę – 20 000 Lt – baudą, nes, bendrovės nuomone, UAB „Kleta“ tokiu būdu vilkina įsiteisėjusių sprendimų vykdymą, pažeidžia proceso ekonomiškumo, koncentruotumo

29principus, nesant teisinių pagrindų prašo atnaujinti procesą.

30Prašymas skirti baudą tenkintinas iš dalies, pareiškėjai paskirtina 2 000 Lt bauda už piktnaudžiavimą procesu (CPK 95 str. 2 d.), nes pareiškėja dar 2006 m. žinojo apie subnuomos sutarties egzistavimą, tačiau tik dėl jos pačios neapdairumo ar kitų aplinkybių nagrinėjant bylą visose teismo instancijose pareiškėja nekėlė klausimo, kad pirmiausia tai svarbi aplinkybė, ar subnuomos sutartis susijusi su nagrinėjamomis bylomis.

31Teismas sutinka su pareiškėjos išsakyta pozicija, kad šalys turi teisę atnaujinti procesą ir ne kiekvienas šalies veiksmas siekiant atnaujinti procesą, traktuojamas kaip piktnaudžiavimas procesu, tačiau šiuo atveju pareiškėja proceso atnaujinimo institutu naudojasi nesąžiningai.

32Teisėja, vadovaudamasi CPK 366 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

33UAB „Kleta“ prašymo atnaujinti procesą civ. byloje Nr. 2-1502-159/2009 netenkinti.

34Skirti UAB „Kleta“ 2 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesu dėl proceso atnaujinimo.

35Priteisti UAB „E. G.“ 2 105,65 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimui.

36Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. pareiškėja nurodė, kad ieškovė UAB „E. G.“ kreipėsi į teismą ir... 3. Atsakovė priešieškiniu prašė priteisti nesumokėtą nuomos mokestį, nes... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškovės... 5. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs atsakovės UAB „Kleta“... 7. Po bylos išnagrinėjimo ir sprendimų įsiteisėjimo atsirado tokių... 8. Pareiškėja nurodo, kad šioje byloje atsiradimo proceso atnaujinimo... 9. Ši aplinkybė, kuria kaip naujai paaiškėjusia remiamasi pareiškime,... 10. Pareiškėjos nuomone, egzistuoja visos aplinkybės procesui šioje civilinėje... 11. Naujai paaiškėjusi aplinkybė, kuria šį prašymą grindžia pareiškėja,... 12. R. G. IĮ „KBR pramogos“, subnuomos sutartis sudaryta 2006-09-01 ir galiojo... 13. 2009-12-31, ir pareiškėjai nežinoma, ar ji buvo pratęsta. Pareiškėja... 14. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėja prašo atnaujinti procesą.... 15. Ieškovė UAB „E. G.“ savo atsiliepimu nurodo, kad nėra pagrindo... 16. Nurodo, kad pareiškėja melagingai nurodo, kad subnuomos sutartis niekada... 17. Patalpos buvo subnuomotos gavus pareiškėjos vadovo sutikimą, kuris... 18. Ieškovė taip pat nurodo, kad subnuomos sutartis neturi jokios esminės... 19. Be to, nurodo, kad pareiškėja piktnaudžiauja procesu, tokiu būdu vilkina... 20. Prašymas atnaujinti procesą netenkintinas šiais motyvais.... 21. UAB „Kleta“ kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą tuo... 22. Pareiškėja UAB „Kleta“ teigia, kad apie jai priklaususių negyvenamųjų... 23. UAB „E. G.“ pateikė rašytinius įrodymus apie tai, kad dar 2006-08-30... 24. Pagal CPK 366 str. 1 d. 2 p. prasmę naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis... 25. Esant šioms aplinkybėms, teiginys, kad UAB „Kleta“ nežinojo apie... 26. Iš UAB „Kleta“ paaiškinimų matyti, kad bendrovė iš esmės siekia... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas proceso atnaujinimo instituto... 28. UAB „E. G.“ atstovas prašo taikyti pareiškėjai už piktnaudžiavimą... 29. principus, nesant teisinių pagrindų prašo atnaujinti procesą.... 30. Prašymas skirti baudą tenkintinas iš dalies, pareiškėjai paskirtina 2 000... 31. Teismas sutinka su pareiškėjos išsakyta pozicija, kad šalys turi teisę... 32. Teisėja, vadovaudamasi CPK 366 str. 1 d. 2 p.,... 33. UAB „Kleta“ prašymo atnaujinti procesą civ. byloje Nr. 2-1502-159/2009... 34. Skirti UAB „Kleta“ 2 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesu dėl... 35. Priteisti UAB „E. G.“ 2 105,65 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimui.... 36. Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti...