Byla 2A-537/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Mindaugui Baneliui, atsakovo atstovui advokatui Pauliui Markovui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kleta“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-1502-159/2009, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Europa Group“ ieškinį atsakovui dėl nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kleta“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Europa Group“ dėl nesumokėto nuomos mokesčio, delspinigių ir palūkanų priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovas UAB „Europa Group“, remdamasis CK 6.204 straipsniu, su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė atkurti tarp šalių sutartinę pusiausvyrą, tai yra pakeisti 2002-09-01 ieškovo ir atsakovo UAB „Kleta“ pasirašytos negyvenamųjų patalpų, skirtų viešbučio, maitinimo ir kitoms paslaugoms teikti, nuomos sutarties (toliau – Nuomos sutartis) Nr. N-3, 5.1 punkte nustatytą 53 Lt plius PVM nuomos kainą, kuri buvo pakeista 2004-12-31 šalių pasirašytu susitarimu į 50 Lt plius PVM ir nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sumažinti nuomos kainą nustatant ją 33 Lt plius PVM už vieną kvadratinį metrą, iš viso už nuomojamą plotą per mėnesį nustatyti 64 845 Lt nuomos kainą, taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Tokios kainos dydį ieškovas grindė UAB ,,Alliance property“ turto nuomos rinkos kainos nustatymo ataskaitoje Nr. VA-2009/10-4 nurodyta ieškovo nuomojamų patalpų nuomos kaina.

3Ieškovas nurodė, kad padidėjus PVM ir esant sunkiems ekonominiams padariniams, kai nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos kainos žymiai sumažėjo, esant nuostolingai viešbučio veiklai, kreipėsi į atsakovą dėl neatitinkančios tikrosios rinkos nuomos kainos sumažinimo. Tačiau atsakovas, piktnaudžiaudamas savo padėtimi, nesutiko bendradarbiauti ir mažinti kainą derybų būdu. Ieškovas savo reikalavimą grindė tuo, kad Nuomos sutarties šalys negalėjo numatyti 2008 metais prasidėjusio ekonominio sunkmečio ir negalėjo kontroliuoti šios aplinkybės. Teigė, kad pagal nekilnojamojo turto nuomos įmonių apklausos duomenis, Klaipėdos mieste nuomos rinkos kainos yra nuo 20 iki 40 Lt už kvadratinį metrą, todėl ieškovo nuomone, atsakovui nepagrįstai mokama 30–40 procentais didesnė kaina, neatitinkanti laisvos rinkos principų, kai ieškovas yra priverstas mokėti žymiai didesnį nuomos mokestį.

4Atsakovas UAB ,,Kleta“ pareiškė priešieškinį ieškovui dėl 193 882,04 Lt dydžio nesumokėto nuomos mokesčio, 1 133,03 Lt delspinigių (iš viso 195 015,07 Lt), 11,84 ir 6 procentų dydžio palūkanų priteisimo. Nurodė, kad ieškovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų pagal 2002-09-01 ieškovo ir atsakovo UAB „Kleta“ pasirašytą negyvenamųjų patalpų Nuomos sutartį ir liko skolingas minėtą sumą.

5Ieškovas atsakovo priešieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą ir nurodė, kad 195 000 Lt dydžio įsiskolinimą sumokėjo.

6Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino ir pakeitė 2002-09-01 negyvenamųjų patalpų Nuomos sutarties Nr. N-3 5.1 punkte ir susitarime nustatytą 50 Lt už nuomos kainą į 33 Lt plius PVM už vieną kvadratinį metrą, iš viso už nuomojamą plotą per mėnesį – 64 845 Lt, o priešieškinį patenkino iš dalies ir iš ieškovo atsakovui priteisė 15,07 Lt nesumokėtą nuomos kainą. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Europa Group“ ir atsakovas UAB „Kleta“ 2002-09-01 sudarė terminuotą Nuomos sutartį, galiojančią iki 2009-12-31, tačiau 2004-12-31 Susitarimo 1 dalimi nuomos terminą pratęsė iki 2019-12-31. Teismas, remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir šalių Nuomos sutarties 11.2 punkte įtvirtintu susitarimu, jog visa sutartis ar jos sąlygos gali būti keičiamos abipusiu šalių raštišku susitarimu ir bet koks ginčas, kuris per 30 dienų nuo vienos šalies pareikšto reikalavimo dėl šios sutarties įsipareigojimų vykdymo neišsprendžiamas derybų keliu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, sprendė, kad šalys derybų būdu neišsprendė šio ginčo.

7Teismas pažymėjo, kad sutarties pakeitimas teismo sprendimu yra pateisinamas tik įstatyme ar sutartyje nurodytais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis civilinė byla Nr. 3K-274/2009). Atsižvelgdamas į CK 6.223 straipsnio 2 dalyje ir CK 6.204 straipsnyje nustatytas sąlygas, teismas sprendė, jog ieškovas negalėjo protingai numatyti, kad praėjus 6 metams po 2002-09-01 Nuomos sutarties ir 4 metams po 2004-12-31 Susitarimo pasirašymo, 2008 metais ekonomikos padėtis taps sunkia, kilnojamojo turto pardavimo ir nuomos kainos kris. Pažymėjo, kad ieškovas negalėjo kontroliuoti ekonominio sunkmečio padarinių – sumažėjusių apgyvendinimo viešbutyje kainų, sumažėjusio apgyvendinimo kiekio, padidinto PVM. Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių nuomos rinkos kainą 33 Lt be PVM už 1 kv. m patalpų per mėnesį, kuri buvo nustatyta 2009-10-09 vertinimo ataskaitoje.

8Teismas tik iš dalies patenkino atsakovo priešieškinio reikalavimą priteisti 195 015,07 Lt remdamasis tuo, kad ieškovas sumokėjo 195 000 Lt skolą.

9Atsakovas UAB „Kleta“ apeliaciniu skundu prašo šį teismo sprendimą pakeisti: panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovo UAB „Europa Group“ ieškinys dėl Nuomos sutarties sąlygų pakeitimo, žyminio mokesčio ir advokato pagalbos išlaidų apmokėjimo, ieškovo ieškinį atmesti, o atsakovo UAB „Kleta“ priešieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismas nagrinėjamoje byloje nepagrįstai taikė CK 6.223 straipsnio 2 dalį dėl Nuomos sutarties pakeitimo, nes byloje nenustatyta, nei kad atsakovas UAB „Kleta“ būtų iš esmės pažeidęs ginčijamą sutartį, nei kitų CK nustatytų sutarties pakeitimo pagrindų. Nuomos sutartis buvo sudaryta abiejų sutarties šalių laisva valia, o joje numatytas nuompinigių dydis sutarties sudarymo metu atitiko ieškovo valią ir jo laisva valia buvo priimtas. Teismas neatsižvelgė į CK 6.204 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų teisinių kategorijų sąvokų „arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina“ ir „arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas“ apibrėžimą ir aiškinimą. Šios bylos atveju sumažinus ieškovo mokamą nuomos kainą gaunamas priešingas teisinis rezultatas, tai yra iš esmės sumažėja atsakovo gaunamas įvykdymas, tuo tarpu ieškovui mokant šalių sutartą nuomos kainą, Nuomos sutarties įvykdymo kaina nepadidėja.

112. Teismas neteisingai nustatė ir įvertino bylos aplinkybes, nes atsakovas nepažeidė Nuomos sutarties, taip pat nėra sąlygų, kada teismas gali pakeisti sutarties sąlygas. Pagal teismų formuojamą praktiką, sutarties vykdymo varžymas turi būti esminis, pažeidžiantis šalių interesų pusiausvyrą, reikalavimas įvykdyti sutartį tokiomis aplinkybėmis turi prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams. Tokios aplinkybės turi atsirasti ar tapti žinomos jau sudarius sutartį, kurių šalis ją sudarydama negalėjo protingai numatyti. Be to, aplinkybės turi būti objektyvios, t. y. nepriklausyti nuo šalies valios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2006).

123. Ieškovas nevykdo savo įsipareigojimų ir pareikštu ieškiniu siekė tik pridengti savo nesugebėjimą vykdyti ūkinę-komercinę veiklą. 2009 m. gruodžio 30 d. ieškovo skola atsakovui sudaro 249 210,05 Lt. Be to, kaip matyti iš 2009-12-17 AB Klaipėdos energija įspėjimo Nr.R-02-3350 dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo, ieškovas nevykdo ir savo įsipareigojimų mokėti už komunalines paslaugas. Paties ieškovo pozicija šioje byloje yra prieštaringa: jis įrodinėjo savo ekonominius sunkumus mokėti nuomos mokestį pagal Nuomos sutartį, tačiau teikdamas atskirąjį skundą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, įrodinėjo priešingai t.y. kaip labai gerą ir stabilią savo finansinę padėtį.

134. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 18 d. nutarties (Nr. 3K-274/2009) nuostatomis, nes šioje nurodytoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties sąlygų aiškinimo, o CK 6.204 straipsnio taikymo sąlygos nebuvo įrodinėjamos ir nebuvo nustatytos.

14Ieškovas UAB „Europa Group“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime rašoma:

151. Teismas CK 6.223 straipsnio nuostatas sistemiškai taikė su kitais specialius sutarties pakeitimo atvejus nustatančiais CK straipsniai, o būtent CK 6.204 straipsniu, kuris reguliuoja specifinę situaciją, kai dėl pasikeitusių aplinkybių iš esmės pasikeičia ir sutartinių prievolių pusiausvyra ir vienai iš sutarties šalių tampa sudėtingiau vykdyti sutartį nei kitai.

162. Pasikeitus aplinkybėms, tai yra sumažėjus ieškovo pajamoms dėl dvigubai sumažėjusios apgyvendinimo paslaugų rinkos kainos, viešbučiams panaikintos PVM lengvatos ir PVM mokesčiui padidėjus nuo 5 iki 21 procentų, iš esmės pasikeitė Nuomos sutarties šalių pusiausvyra ir ieškovas patiria nuostolių. Dėl to teismas teisingai nustatė, kad ginčo atveju yra pakankamas pagrindas taikyti CK 6.204 straipsnio nuostatas.

173. Teismas, atsižvelgdamas į CK 6.204 straipsnio tikslus ir paskirtį, tai yra subalansuoti šalių lygybę ir pusiausvyrą vykdant sutartis, kiekvienu konkrečiu atveju turi nuspręsti, ar ji pasikeitė ir ar būtina apginti sąžiningos šalies teises – pakeisti sutarties sąlygas teismine tvarka.

184. Ieškovas turi sunkumų vykdyti sutartinius įsipareigojimus dėl nepagrįstai didelės kainos, todėl ir siekė derybų, kooperacijos bei bendradarbiavimo keliu išspręsti susidariusią situaciją. Ieškovas yra sumokėjęs mokesčius už komunalines paslaugas, tačiau šios aplinkybės nėra svarbios nagrinėjant apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo teisėtumo. Ieškovas, skųsdamas teismo nutartį dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, priešingai nei teigia atsakovas, neteigė, kad yra labai geros finansinės būklės, tačiau pabrėžė, kad teismo sprendimo įvykdymas nebūtų apsunkintas.

195. Teismas, siekdamas paaiškinti, kodėl taikė išimtinę priemonę – Nuomos sutarties pakeitimą, pagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 18 d. nutarties (Nr. 3K-274/2009) nuostatomis. Atsižvelgdamas į šioje nutartyje suformuotas nuostatas, teismas teisingai nurodė, kad sutarties pakeitimą reglamentuojančius straipsnius reikia taikyti sistemiškai su kitais specialius sutarties pakeitimo atvejus nustatančiais CK straipsniais.

20Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus.

22Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią bylą, absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė. Kartu, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad teismas, visiškai patenkinęs ieškovo UAB „Europa Group“ ieškinį, visapusiškai ir pilnai ištyrė aplinkybes, kurios yra svarbios kilusio ginčo išsprendimui, teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso bei materialiosios teisės normas, teisingai atskleidė bylos esmę ir šioje dalyje priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.), tačiau iš dalies tenkindamas atsakovo UAB „Kleta“ priešieškinį, neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias netesybų mokėjimą (CPK 329 str. 1 d.).

23Anksčiau šioje nutartyje buvo paminėta, kad nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių yra kilęs dėl 2002-09-01 sudarytos ilgalaikės negyvenamųjų patalpų Nuomos sutartyje ir 2004-12-31 susitarime dėl šios sutarties pakeitimo nustatytos kainos sumažinimo pasikeitus sutarties vykdymo sąlygoms, o taip pat dėl ieškovo nesumokėto nuomos mokesčio atsakovui bei su tuo susijusių delspinigių bei palūkanų.

24Teismas, vadovaudamasis CK 6.223 straipsnio 2 dalies ir 6.204 straipsnio nuostatomis, sprendė, jog ieškovas negalėjo protingai numatyti, kad praėjus 6 metams po 2002-09-01 Nuomos sutarties ir 4 metams po 2004-12-31 Susitarimo pasirašymo, 2008 metais dėl pasaulinės krizės esmingai pablogės ekonomikos padėtis šalyje, žymiai pablogės viešbučių verslo, kuriuo užsiima ieškovas, sąlygos ir dėl to pasikeitus aplinkybėms bus iš esmės apsunkintas Nuomos sutarties vykdymas, todėl sumažino šalių nustatytą patalpų nuomos kainą nuo 50 Lt už vieną kvadratinį metrą iki 33 Lt. Teismas, įvertinęs tai, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovas sumokėjo atsakovui didžiąją dalį skolos, iš dalies patenkino atsakovo priešieškinį ir priteisė likusią nesumokėtos skolos dalį - 15,07 Lt, tačiau netenkino atsakovo reikalavimo dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo.

25Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi teigia, kad teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes, neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarties pakeitimą, todėl nepagrįstai konstatavo, jog dėl pablogėjusios ekonominės situacijos ir dėl to, kad ieškovui tapo sudėtinga vykdyti sutartinius įsipareigojimus sutartyje, šalių nustatyta kaina gali būti pakeista. Apeliantas taip pat teigė, kad ieškovui tapo sunku vykdyti Nuomos sutartį ne dėl ekonominio sunkmečio, bet dėl netinkamo bendrovės valdymo.

26Dėl sutarties pakeitimo

27

28Teisėjų kolegija sprendžia, kad šalys nevienodai aiškina ir taiko sutarties pakeitimą reglamentuojančias teisės normas, todėl nagrinėjamu pasisako dėl šių normų aiškinimo, o taip pat vadovaujasi teismų praktikoje pateiktais išaiškinimais nagrinėjamais klausimais.

29Kaip teisingai nurodė apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Kleta“, šalys turi teisę laisva valia, tai yra savo nuožiūra nustatant tarpusavio teises bei pareigas, sudaryti teisėtą sutartį, o pagal CK 6.189 straipsnyje įtvirtintą sutarčių privalomumo (pacta sunt servanda) principą, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Dėl to vienašališkai keisti sutarties nuostatų ar nutraukti sutartį neleidžiama, išskyrus įstatyme ar sutartyje numatytus atvejus, laikantis įstatyme nustatytos tvarkos (CK 6.217, 6.223 str.). Tačiau tam tikrais atvejais besąlygiškas reikalavimas vykdyti sutartį gali būti nepateisinamas kaip neatitinkantis protingumo, sąžiningumo ir protingumo principų. Dėl to prievolių teisinis reglamentavimas nustato sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principo išlygas, taigi jis nėra absoliutus. Kai viena iš šalių atsisako pakeisti sutarties sąlygas, jos gali būti pakeistos teismo sprendimu.

30Tačiau akivaizdu, jog vienos iš šalių inicijuotas sutarties pakeitimas teismo sprendimu nepaisant kitos šalies interesų savaime prieštarautų šalių lygiateisiškumo ir sutarties laisvės principams (CK 1.2, 6.156 straipsniai). Dėl to sutarties pakeitimas teismo sprendimu yra pateisinamas tik įstatyme ar sutartyje nurodytais atvejais. Taigi pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai nurodė, jog sutarties pakeitimas teismo sprendimu yra išimtinė priemonė. Priešingas sutarties pakeitimo sąlygų aiškinimas verstų nepasitikėti sudarytomis sutartimis ir tai kenktų civilinių teisinių santykių stabilumui.

31Apeliantas UAB „Kleta“ teisingai nurodo, ir byloje nėra dėl to ginčo, kad Nuomos sutarties jis nepažeidė. Ieškovo reikalavimas pakeisti sutarties sąlygas buvo grindžiamas CK 6.228 ir 6.204 straipsnių nuostatomis, reglamentuojančiomis specialius sutarties pakeitimo atvejus ir pagrindus, kurie nesietini su vienos ar kitos iš šalių padarytais esminiais sutarties pažeidimais (CK 6.223 str. 2 d. 2 p.).

32Kaip žinoma, CK 6.204 straipsnyje numatytos išimtinės, ekstraordinarinės sutartinių įsipareigojimų vykdymą iš esmės apsunkinančios aplinkybės, kurioms atsiradus teismas gali pakeisti sutartį arba atskiras jos sąlygas. Esminį sutarties vykdymą suvaržančios aplinkybės gali būti konstatuojamos tik tokiu atveju, jeigu jos atitinka CK 6.204 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose nurodytus kriterijus. Tokį CK 6.204 straipsnio 2 dalies normų aiškinimą patvirtina taip pat ir formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2006, UAB „Sauluva“ v. B. R.; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-249/2008 ir kt.). Pažymėtina, kad šios kasacinio ir apeliacinio teismų nagrinėtų bylų bei nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės (ratio decidendi) yra skirtingos, todėl teisėjų kolegija minimomis nutartimis nesiremia, kaip precedentu, tačiau mano, jog teismų suformuluotos išvados dėl konkrečios teisės normos aiškinimo bei taikymo yra naudingos svarstomais klausimais.

33Kartu atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas sprendime nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 18 d. nutarties (Nr. 3K-274/2009) nuostatomis, nes šioje nurodytoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties sąlygų aiškinimo, o CK 6.204 straipsnio taikymo sąlygos nebuvo įrodinėjamos ir nebuvo nustatytos. Iš tiesų, minėtos kasacinio teismo nagrinėtos bylos bei nagrinėjamos bylos racio decidendi nesutampa, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, šioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija pateikė bendro pobūdžio teisės normų aiškinimą, kurio turi būti laikomasi nagrinėjant kitas civilines bylas, kuriose kyla sutarties pakeitimo klausimai, todėl teismas turėjo pagrindą jais remtis (CPK 4 str.).

34Būtina pažymėti, kad CK 6.223 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų dėl sutarties pakeitimo nagrinėjimo tvarka. Teismas teisingai nustatė, kad ieškovas įvykdė CK 6.223 straipsnio 3 dalyje keliamus reikalavimus, laikėsi ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, tačiau šalys derybų būdu dėl sutarties sąlygų pakeitimo nesusitarė. Ieškinys dėl sutarties pakeitimo pareikštas po to, kai atsakovas atsisakė pakeisti sutartį (t. 1, b. l. 13-16). Beje, šios bylos teisminio nagrinėjimo metu Lietuvos apeliaciniame teisme šalims taip pat buvo pasiūlyta sudaryti taikos sutartį, tačiau joms susitarti nepavyko.

35Kaip minėta, sutarčių privalomumo principas nėra absoliutus, teismo sprendimu sutarties sąlyga gali būti pakeista tik tokiu atveju, jeigu iš esmės pasikeitė aplinkybės, egzistavusios sutarties sudarymo metu, o sutarties vykdymas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas teisingai sprendė, jog nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės, kad dėl pasikeitusios ekonominės padėties, tai yra žymaus ir itin plataus masto ekonominės krizės, ypač pablogėjo ieškovo padėtis ir tai duoda pagrindą išvadai apie atsiradusį esminį sutarties vykdymo suvaržymą, pažeidžiantį šalių interesų pusiausvyrą ir darantį sutarties vykdymą itin sudėtingą (CPK 185 str.).

36Kiekvienu atveju sprendžiant, ar šalių nelygybė yra esminė, būtina atsižvelgti į nustatytų faktinių aplinkybių visumą: sutarties rūšį, tikslą, verslo, kuriuo užsiima šalys, pobūdį, ekonominės krizės poveikį šiems verslams, šalių patirtį versluose ir pan. Nagrinėjamu atveju abi sutarties šalys yra ilgametę verslo patirtį turintys verslininkai: ieškovas – teikia paslaugas viešbučių verslo sektoriuje, atsakovas verčiasi patalpų nuoma, ieškovo įmonė yra įregistruota 1998 m., atsakovo įmonė įregistruota 1996 m., o viešbutis ginčo negyvenamose patalpose veikia nuo 2002 m. Minėta, jog šalys sudarė ilgalaikę negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria atsakovas ieškovui išnuomojo nemažo ploto negyvenamąsias patalpas – net 1 965 kv. m. Ieškovas, prašydamas pakeisti sutartį, nurodė, kad dėl ekonominės krizės sumažėjo viešbučio svečių kiekis, prieš penkerius metus sutarta kaina šiuo metu yra ženkliai per didelė ir neatitinka tokių patalpų nuomos rinkos kainos, todėl tapo ypač sunku vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad pasauliniu ir nacionaliniu mastu vykstanti krizė yra visiems žinomos aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str. 1 d. 1 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2010, BUAB „Mano tikslas“ v. UAB „Armitana“ ir kt.). Taip pat visiems žinoma, kad šalies bendrojo vidaus produkto nuosmukis per 2009 m. ir 2010 m. pradžioje buvo ypač ženklus, o pagal viešus Statistikos departamento duomenis (skelbiami interneto tinklalapyje www.stat.gov.lt), paslaugų srities - pramoginės ir poilsio veiklos - šalies mastu pardavimų apimtys per 2009 m. buvo 23,90 procentais mažesnės nei 2008 m., o 2010 m. pirmąjį pusmetį šiame paslaugų segmente užfiksuotas dar 2,2 procentų sumažėjimas, palyginus su atitinkamu 2009 m. laikotarpiu. Viešai žinoma, jog situacija viešbučių verslo sektoriuje ypatingai pasikeitė ne tik dėl ekonominio sunkmečio, bet ir dėl pasikeitusio valstybės reglamentavimo - viešbučiams panaikintos PVM lengvatos ir PVM mokesčio padidėjo nuo 5 iki 21 procentų. Tuo tarpu ekonominės krizės padariniai, tai yra sumažėjęs verslo subjekto (ieškovo) teikiamų paslaugų pelningumas, tam tikrų veiklos sąnaudų padidėjimas (išlaidos komunalinėms paslaugoms, darbuotojų darbo užmokestis, viešbučio įrangos nusidėvėjimas ir kt.), neabejotinai turi įtakos Nuomos sutarties vykdymo kaštų padidėjimui, o tai kartu sąlygoja ir esminį Nuomos sutarties vykdymo suvaržymą, kaip teisingai teigia ieškovas savo procesiniuose dokumentuose (CK 6.204 str., CPK 185 str.).

37Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti ir į tai, kad pagal 2009-10-09 Alliance property atliktos ginčo turto, esančio Žvejų g. 21/Teatro g. 1, Klaipėdoje, nuomos rinkos kainos nustatymo ataskaitos duomenis, nuomos kaina rinkoje sumažėjo net 44 procentais lyginant su 2004 m. laikotarpiu (t. 2, b. l. 3-35). Kitokių įrodymų, paneigiančių šią ataskaitą, atsakovas nepateikė (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija laiko, kad atsakovas apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nepagrįstai teigė, jog teismas, remdamasis duomenimis apie nuomos rinkos kainos kitimą, klaidingai grindė savo išvadas, susijusias su šalių interesų pusiausvyra. Iš tiesų, nuomos rinkos kainos sumažėjimas negali būti vieninteliu ar pagrindiniu kriterijumi sprendžiant dėl esminio sutarties vykdymo suvaržymo, tačiau į tai taip pat būtina atsižvelgti, vertinant visas kitas aplinkybes.

38Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas taip pat be pagrindo teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog sumažinus ieškovo mokamą nuomos kainą iš esmės sumažėja atsakovo gaunamos pajamos ir tuo yra pažeidžiamas šalių interesų proporcingumas, tuo tarpu, nekeičiant sutarties sąlygų, nuomos sutarties įvykdymo kaina ieškovui nepadidėja. Kaip žinoma, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas, atstovaujamas profesionalių teisininkų – advokatų, teismui nepateikė įrodymų, kad jam, kaip verslo subjektui, taip pat yra neproporcingai padidėjusi įsipareigojimų našta (turto subnuoma, kreditai, mokesčiai ar kt.). Kaip buvo minėta, nagrinėjama nuomos sutartis buvo sudaryta tuo metu, kai ekonominė, finansinė situacija pasaulyje ir šalyje buvo stabili, ji sudaryta ilgam laikui, 2004 m. abipusiu sutarimu mažinant sutartinę nuomos kainą, sutarties galiojimo terminas buvo pratęstas net 15 metų, taigi, akivaizdu, jog sutarties šalys, įvertinusios abiejų investicijas į šį bendradarbiavimą bei abipusę naudą, laikė, jog šie teisiniai santykiai yra naudingi tiek nuomotojui, tiek nuomininkui. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas inicijuodamas sutarties pakeitimą bei teismas, tenkindamas tokį reikalavimą, turėjo pagrindą laikyti, jog šios ilgalaikės sutarties vykdymas nepažeidžiant kurios nors šalių interesų, galėjo būti įmanomas tik esant iš esmės nepakitusiai bendrai valstybės ekonominei situacijai ir konkrečiai – nekilnojamojo turto rinkos situacijai, o nepriklausomai nuo šalių valios kritus nekilnojamojo turto nuomos kainoms, būtų neteisinga vienai šaliai perkelti padarinius, kylančius dėl tokios sutarties vykdymo. Ekonominė krizė, pasikeitusi nekilnojamojo turto rinkos situacija, neabejotinai turėjo įtakos abiejų šalių verslui, tačiau pagal bylos medžiagą dėl tokios situacijos nuomininkas atsidūrė aiškiai nepalankesnėje padėtyje negu nuomotojas (CPK 185 str.). Sutarties vykdymo principai, įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje, įpareigoja sutarties šalis sąžiningai, tinkamai ir kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu vykdyti sutartį, bendradarbiauti bei kooperuotis. Ieškovas atsiliepime nurodė, jog dėl anksčiau nurodytų priežasčių atsiradus finansiniams sunkumams vykdyti šią sutartį sutarta kaina ir siekdamas bendradarbiauti, kaip įmanoma ekonomiškesniu būdu sumažinti nuostolius ir išvengti neigiamų pasekmių tiek savo, tiek ir atsakovo įmonės mokumui, kreipėsi į atsakovą dėl nuomos kainos sumažino. Teisėjų kolegija laiko, kad toks ieškovo elgesys atitinka paminėtiems sutarčių vykdymo principams.

39Teisėjų kolegijos įsitikinimu, teismas teisingai sprendė, jog prieš tai nurodytos pasikeitusios aplinkybės, kurios iš esmės pakeitė sutartinių prievolių vykdymo pusiausvyrą, atitinka CK 6.204 straipsnyje nurodytus kriterijus. Visų pirma, ekonominė krizė prasidėjo 2008 – 2008 metų pabaigoje, tai yra jau praėjus keliems metams po 2002-09-01 Nuomos sutarties sudarymo bei 2004-12-31 jos pakeitimo, todėl akivaizdu, kad ieškovas negalėjo apie jas žinoti (CK 204 str. 2 d. 1 p.). Antra, ieškovas negali kontroliuoti ekonominės krizės ir tai objektyviai nuo jo nepriklauso. Trečia, iš Nuomos sutarties turinio matyti, kad ieškovas nebuvo prisiėmęs tokių aplinkybių atsiradimo rizikos. Ketvirta, teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad ieškovas negalėjo numatyti tokių aplinkybių pasikeitimo. Akivaizdu, kad tam tikras verslo pelningumo svyravimas gali būti numanomas, rinkos situacija yra natūraliai besikeičianti, ir šalys, sudarydamos ilgalaikę sutartį, be abejonės, turi įvertinti ir prisiimti normalią verslo riziką dėl galimo nuomojamo objekto nuomos rinkos kainos mažėjimo ar, atvirkščiai, pabrangimo. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, net ir apdairus, rūpestingas bei protingas verslininkas negalėjo protingai tikėtis ar numatyti, kad kils tokio masto pasaulinė krizė, taip neigiamai įtakosianti visus verslo sektorius ir finansinę padėtį (CPK 185 str., CK 1.137 str. 2 d.).

40Teisėjų kolegija sprendžia, jog atsižvelgiant į visas prieš tai nurodytas aplinkybes, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, teismas, teisingai kvalifikavęs nagrinėjamus teisinius santykius, tinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarties pakeitimą ir turėjo pagrindą spręsti, kad sutartyje nustatyta nuomos kaina, kuri iš esmės neatitinka rinkos kainų, įtvirtina nepagrįstą atsakovo-nuomotojo ekonominį pranašumą prieš ieškovą-nuomininką ir tenkinti šį ieškininį reikalavimą (CK 1.5, 204 str., CPK 185 str.). Pažymėtina ir tai, kad šalims ir ateityje neužkirstas kelias derybų būdu keisti Nuomos sutarties sąlygas arba ją nutraukti (Nuomos sutarties 11.2 p., 9.3 p.).

41Kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškovas nagrinėjamu ieškininiu reikalavimu siekė tik pridengti savo nesugebėjimą vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, nes jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių šiuos teiginius, į bylą nepateikta (CPK 178 str.). Be to, apeliantas taip pat be pagrindo nurodo, jog ieškovas šioje byloje įrodinėjo savo ekonominius sunkumus mokėti nuomos mokestį pagal Nuomos sutartį, tačiau teikdamas atskirąjį skundą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, įrodinėjo priešingai t. y. labai gerą ir stabilią savo finansinę padėtį. Kaip atsiliepime nurodė ieškovas, jis vykdo veiklą, yra sumokėjęs mokesčius už komunalines paslaugas, mokesčius ir kt., todėl teismo sprendimo įvykdymas nebūtų apsunkintas. Tačiau būtent dėl neproporcingai didelės nuomos kainos kilo sunkumų vykdyti šiuos sutartinius įsipareigojimus. Taigi vien šios apelianto nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, kad ieškovas netinkamai vykdo ūkinę veiklą ir organizuoja savo verslą. (CPK 178 str.).

42Kiti apeliaciniame skunde atsakovo nurodyti teiginiai, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat neduoda pagrindo spręsti, kad teismas, patenkindamas šį ieškovo reikalavimą, priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.).

43Dėl delspinigių priteisimo

44Kaip minėta, apeliantas taip pat nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria iš dalies tenkinant jo priešieškinį, atmesti reikalavimai priteisti delspinigius už nesumokėtą skolą bei procesines palūkanas. Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantas, prašė priteisti 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo 2009 m. gegužės – birželio mėnesiais laiku nesumokėto 193 882,04 Lt nuomos mokesčio, iš viso 1 133,03 Lt, o taip pat, remdamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (toliau – Mokėjimų įstatymas), prašė priteisti 11,84 procentų dydžio palūkanas bei CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatytas 6 procentų dydžio palūkanas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas, visiškai atmesdamas šiuos reikalavimus, netinkamai aiškino ir taikė netesybas reglamentuojančias materialinės teisės normas (CPK 185 str.).

45Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti kitai šaliai daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 str.). Nuomininkas privalo sutartyje nustatytu laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.487 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju šalys Nuomos sutarties 5.3 punkte susitarė, kad nuompinigiai mokami už einamąjį mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos. Šalys sutarties 7.8 punkte taip pat susitarė, jog nuomininkas, pažeidęs nustatytus mokėjimo terminus, moka 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Byloje nustatyta, kad ieškovas laiku neatsiskaitė su apeliantu, todėl teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo reikalavimas priteisti delspinigius dėl prievolės mokėti nuomos mokestį nevykdymo pagrįstas įstatymu ir Nuomos sutarties sąlygomis (CK 6.71 str., Nuomos sutarties 7.8 p., CPK 185 str.).

46Teisėjų kolegijos nuomone, teismas neteisingai sprendė, kad 2009-07-10 išsiųstas apelianto raštas ieškovui dėl skolos sumokėjimo traktuotinas kaip nuompinigių termino pratęsimas (CK 6.223 str. 1 d., CPK 185 str.). Iš šio rašto turinio matyti, kad atsakovas siekė ne nustatyti (nukelti) nuompinigių sumokėjimo galutinę datą, bet informuoti ieškovą, kad tuo atveju, jeigu skola nebus sumokėta iki 2009-08-14, atsakovas kreipsis į teismą dėl ieškovo įmonės bankroto bylos iškėlimo. Taigi šiuo raštu apeliantas įgyvendino Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje privalomą ikiteisminę bankroto procedūrų tvarką.

47Apeliantas taip pat pagrįstai prašo priteisti procesines palūkanas, tačiau kolegijos nuomone, šiuo atveju procesinių palūkanų dydis nustatytinas vadovaujantis ne CK nuostatomis, bet Mokėjimų įstatymu. Kaip žinoma, procesinių palūkanų mokėjimą reglamentuoja CK 6.37 straipsnio 2 dalis. Procesinių palūkanų, išieškotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, dydžiai nurodyti CK 6.210 straipsnyje, kuriame numatyta skolininko, neįvykdžiusio piniginės prievolės, pareiga mokėti penkių arba šešių (kai abi sutarties šalys yra verslininkai) procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad Mokėjimų įstatymas yra specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš minimą CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.). Nagrinėjamo ginčo šalių statusas atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalies nuostatą, pagal kurią ūkio subjektai – asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine ar profesine veikla (Įstatymo 2 str. 6 d.).

48Todėl šiuo atveju atsakovo UAB ,,Kleta“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria atmestas atsakovo reikalavimas dėl delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo pakeistina ir atsakovui iš ieškovo priteistina 1 133,03 Lt delspinigių bei 11,84 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo šios sumos (Įstatymo 2 str. 3 d., CPK 329 str. 1 d.).

49Dėl bylinėjimosi išlaidų

50Kaip žinoma, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, turi būti atlygintos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino visiškai, o priešieškinį patenkino iš dalies, tačiau bylinėjimosi išlaidas priteisė iš abiejų šalių visiškai, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas sumokėjo skolą bylos nagrinėjimo metu ir liko skolingas tik 15,07 Lt. Apeliacinės instancijos teismas šį teismo sprendimą keičia, tačiau atsižvelgiant į tai, kad apeliacine tvarka tenkinamų ieškininių reikalavimų dalis sudaro tik 0,03 procentus, vadovaujantis protingumo principu sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo paskirstytos bylinėjimosi išlaidos nebeperžiūrėtinos (CPK 3 str. 1 d.).

51Šalims proporcingai turi būti paskirstomos apeliacinės instancijos teisme jų turėtos bylinėjimosi išlaidos. Kaip matyti iš bylos medžiagos, teismas 2010 m. sausio 5 d. nutartimi apeliantui buvo atidėjęs 8 009 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą. Atsižvelgiant į apelianto apeliacinės instancijos teismo patenkinamų reikalavimų dydį, iš atsakovo UAB ,,Kleta“ valstybei priteisiamas 7 959 Lt dydžio žyminis mokestis, o iš ieškovo UAB „Europa Group“ – 50 Lt dydžio žyminis mokestis. Iš apelianto ieškovui priteistina 3 600 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į šių išlaidų santykį su turėtomis pirmosios instancijos teisme, o taip pat į bylos sudėtingumą, trukmę, prašomos priteisti išlaidos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nuostatas bei neprieštarauja teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams (CPK 3 str. 1 d.).

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

54Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimo dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kleta“ priešieškinis tenkintas iš dalies, pakeisti ir šią dalį išdėstyti taip:

55,,Priešieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Europa Group“ uždarajai akcinei bendrovei „Kleta“ 15,07 Lt (penkiolika litų 7 ct) nesumokėtų nuompinigių skolą, 1 133,03 Lt (tūkstantis šimtas trisdešimt trys litai 3 ct) delspinigių ir 11,84 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.“

56Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

57Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Europa Group“ iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kleta“ 3 600 Lt (trys tūkstančiai šeši šimtai litų) išlaidų už suteiktą advokato teisinę pagalbą.

58Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kleta“ 7 959 Lt (septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt devyni litai) žyminio mokesčio.

59Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Europa Group“ 50 Lt žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Europa Group“, remdamasis CK 6.204 straipsniu, su ieškiniu... 3. Ieškovas nurodė, kad padidėjus PVM ir esant sunkiems ekonominiams... 4. Atsakovas UAB ,,Kleta“ pareiškė priešieškinį ieškovui dėl 193 882,04... 5. Ieškovas atsakovo priešieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą ir... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškovo... 7. Teismas pažymėjo, kad sutarties pakeitimas teismo sprendimu yra pateisinamas... 8. Teismas tik iš dalies patenkino atsakovo priešieškinio reikalavimą... 9. Atsakovas UAB „Kleta“ apeliaciniu skundu prašo šį teismo sprendimą... 10. 1. Teismas nagrinėjamoje byloje nepagrįstai taikė CK 6.223 straipsnio 2... 11. 2. Teismas neteisingai nustatė ir įvertino bylos aplinkybes, nes atsakovas... 12. 3. Ieškovas nevykdo savo įsipareigojimų ir pareikštu ieškiniu siekė tik... 13. 4. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m.... 14. Ieškovas UAB „Europa Group“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o... 15. 1. Teismas CK 6.223 straipsnio nuostatas sistemiškai taikė su kitais... 16. 2. Pasikeitus aplinkybėms, tai yra sumažėjus ieškovo pajamoms dėl dvigubai... 17. 3. Teismas, atsižvelgdamas į CK 6.204 straipsnio tikslus ir paskirtį, tai... 18. 4. Ieškovas turi sunkumų vykdyti sutartinius įsipareigojimus dėl... 19. 5. Teismas, siekdamas paaiškinti, kodėl taikė išimtinę priemonę –... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 22. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią bylą, absoliučių skundžiamo... 23. Anksčiau šioje nutartyje buvo paminėta, kad nagrinėjamu atveju ginčas tarp... 24. Teismas, vadovaudamasis CK 6.223 straipsnio 2 dalies ir 6.204 straipsnio... 25. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi teigia, kad teismas... 26. Dėl sutarties pakeitimo... 27. ... 28. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šalys nevienodai aiškina ir taiko... 29. Kaip teisingai nurodė apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Kleta“, šalys... 30. Tačiau akivaizdu, jog vienos iš šalių inicijuotas sutarties pakeitimas... 31. Apeliantas UAB „Kleta“ teisingai nurodo, ir byloje nėra dėl to ginčo,... 32. Kaip žinoma, CK 6.204 straipsnyje numatytos išimtinės, ekstraordinarinės... 33. Kartu atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas sprendime... 34. Būtina pažymėti, kad CK 6.223 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta privaloma... 35. Kaip minėta, sutarčių privalomumo principas nėra absoliutus, teismo... 36. Kiekvienu atveju sprendžiant, ar šalių nelygybė yra esminė, būtina... 37. Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti ir į tai, kad pagal 2009-10-09... 38. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas taip pat be pagrindo teigia, kad... 39. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, teismas teisingai sprendė, jog prieš tai... 40. Teisėjų kolegija sprendžia, jog atsižvelgiant į visas prieš tai nurodytas... 41. Kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškovas nagrinėjamu... 42. Kiti apeliaciniame skunde atsakovo nurodyti teiginiai, teisėjų kolegijos... 43. Dėl delspinigių priteisimo... 44. Kaip minėta, apeliantas taip pat nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria... 45. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti kitai... 46. Teisėjų kolegijos nuomone, teismas neteisingai sprendė, kad 2009-07-10... 47. Apeliantas taip pat pagrįstai prašo priteisti procesines palūkanas, tačiau... 48. Todėl šiuo atveju atsakovo UAB ,,Kleta“ apeliacinis skundas tenkintinas iš... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 50. Kaip žinoma, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, turi būti atlygintos... 51. Šalims proporcingai turi būti paskirstomos apeliacinės instancijos teisme... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 54. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimo dalį, kuria... 55. ,,Priešieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš ieškovo uždarosios... 56. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 57. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Europa Group“ iš... 58. Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kleta“ 7... 59. Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Europa...