Byla 2A-1320-125/2013
Dėl skolos priteisimo iš atsakovų J. V., D. B., R. M., V. S., S. K., I. P. ir D. K., L. G. ir S. G., UAB „Naujoji švara“, UAB „Inreal valdymas“, UAB „Fisanta“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Almanto Padvelskio, Irmos Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovų UAB „Inreal valdymas“, UAB „Naujoji švara“, R. M., V. S., S. K., I. P. ir D. K., L. G. ir S. G., UAB „Fisanta“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. sprendimo byloje pagal ieškovės UAB „Vitės valdos“ patikslintą ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovų J. V., D. B., R. M., V. S., S. K., I. P. ir D. K., L. G. ir S. G., UAB „Naujoji švara“, UAB „Inreal valdymas“, UAB „Fisanta“,

Nustatė

2ieškovė UAB „Vitės valdos“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovų: J. V. - 2873,22 Lt skolos, D. B. – 11457,60 Lt skolos, R. M. – 7899,47 skolos, V. S. – 11103,62 Lt skolos, S. K. – 9324,84 Lt skolos, I. P. ir D. K. – po 4117,46 Lt skolos, L. G. ir S. G. - po 5723,76 Lt skolos, UAB „Naujoji švara“ – 16722,92 Lt skolos, UAB „Inreal valdymas“ – 10383,96 Lt skolos, UAB „Fisanta“ – 9872,20 Lt skolos. Kartu ieškovė prašo iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas bei iš fizinių asmenų – 5 procentų dydžio, o iš juridinių asmenų - 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, jog atsakovai yra butų ir negyvenamų patalpų, esančių adresu ( - ), savininkai. Ieškovė paskirta minėto daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore. Įgyvendinant privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, 2008-01-19 įsakymu Nr. VI-12 ieškovė priėmė sprendimą „Dėl privalomų kaupiamųjų lėšų rinkimo iš daugiabučio gyvenamojo namo ( - )patalpų savininkų stogo remonto darbams atlikti“. Priėmus minėtą įsakymą, nuo 2008 m. sausio mėnesio patalpų savininkams papildomai prie komunalinių mokesčių pradėtos skaičiuoti kaupiamosios lėšos stogo remonto darbams atlikti. Taip pat įgyvendindama privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ieškovė 2009-05-21 įsakymu Nr. Vl-10-1 priėmė sprendimą atlikti gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), perdangos remontą, parenkant rangovą konkurso būdu pagal pigiausią darbų atlikimo vertę. 2009-06-03 komisija rangovu parinko UAB „Klaibuta“, su kuria buvo pasirašyta rangos sutartis. Atlikus darbus, pasirašytas atliktų darbų aktas ir pateikta PVM sąskaita- faktūra dėl 8984,50 Lt už atliktus perdengimo remonto darbus apmokėjimo. 2009-08-14 akte komisija nurodė, kad daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), stogo danga akivaizdžiai neatitinka techninių reikalavimų, numatytų statybos reglamente, kitų aktų, reglamentuojančių esminius statinio reikalavimus ir turi avarinės būklės požymių, todėl pasiūlė vadovui priimti privalomą sprendimą dėl namo stogo remonto darbų atlikimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, UAB „Vitės valdos“ direktorius 2009-09-29 įsakymais Nr. V l-21 ir Nr. VI-21-1 pavedė vyr. finansininkei priskaičiuoti mokesčius už stogo remonto darbus butų ir kitų patalpų savininkams po statybos rangovų, parinktų konkurso būdu ir atliktų darbų priėmimo aktų pasirašymo pagal laimėtą konkurse darbų atlikimo vertę bei nurodė stogo ir perdangos remonto darbams apmokėti panaudoti gyventojų surinktas kaupiamąsias lėšas. 2009-10-09 skelbtas konkursas, 2009-10-22 protokolu konkurso nugalėtoja pripažinta UAB „Vikosta“, su kuria 2009-10-26 buvo pasirašyta rangos sutartis. Atlikus stogo remonto darbus už 154728,75 Lt, pagal atliktų darbų aktą ir 2010-06-17 PVM sąskaitą faktūrą VIK Nr. 10/021 bei už perdengimo remonto darbus 8984,50 Lt sumai buvo paskaičiuoti mokesčiai visiems namo bendrasavininkams sumokėti per 12 mėn. pagal jų užimamą plotą, atsižvelgiant į priskaičiuotas kaupiamąsias lėšas. 2010-03-22 neeilinio bendrovės komisijos patikrinimo aktu nustatyta, kad namo, esančio adresu ( - )buto lubų laikančios medinės konstrukcijos supuvusios, lubos įlinkusios, padaryta išvada, kad ( - )buto lubų laikančios medinės konstrukcijos akivaizdžiai neatitinka privalomų statybos techninių reglamentų reikalavimų. Esant nurodytoms aplinkybėms, įgyvendinant privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, UAB „Vitės valdos“ direktorius 2010-03-25 ir 2010-03-26 įsakymais Nr. Vl-23 ir Nr. Vl-23-1 pavedė finansų direktorei priskaičiuoti mokesčius už lubų laikančių medinių konstrukcijų remonto darbus. 2010-03-25 su UAB „Rodata“ buvo pasirašyta Rangos sutartis. Atlikus darbus, pagal atliktų darbų akte nurodytas sumas ir pateiktą sąskaitą-faktūrą buvo paskaičiuoti mokesčiai visiems namo bendrasavininkams pagal jų užimamą plotą. Atsakovams kiekvieną mėnesį buvo pateikiamos sąskaitos, tačiau jie mokėjo ne visus priskaičiuotus mokesčius, todėl pagal pateiktas mokesčių paskaičiavimo pažymas susidarė įsiskolinimai, kuriuos ir prašo priteisti (t.13, b.l. 31-38).

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-05 sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Teismas nustatė, jog name, esančiame adresu ( - ), ginčo laikotarpiu buvo atlikti trejopi namo remonto darbai: 1) perdengimo remonto darbai, kuriuos pagal 2009-06-03 rangos sutartį Nr. S-09/06/02 atliko UAB „Klaibuta“ (t.1, b.l. 34-38,39); 2) stogo remonto darbai, kuriuos pagal 2009-10-26 rangos sutartį atliko UAB „Vikosta“ (t.1, b.l. 52-58); 3) medinės perdangos remonto darbai (lubas laikančių medinių konstrukcijų remonto), kuriuos pagal 2010-03-25 rangos sutartį Nr. 10-03-25-1 atliko UAB „Rodata“ (t.1, b.l. 70-76), o patirtos išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Teismo nuomone, atlikti remonto darbai atitinka STR nurodytų darbų, priskirtų statinio paprastajam remontui (išvardinti STR 12-14 p.) darbams. Teismas pažymėjo, jog nors ekspertizės akto 1 išvadoje nurodyti darbai priskirtini kapitalinio remonto darbams, tačiau minėti teiginiai, teismo nuomone, prieštarauja STR nuostatoms. Be to, Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011-03-09 raštu Nr. 2D-2722-(16.38) nurodė, jog atlikti statybos darbai yra priskirtini statinio paprastajam remontui (t.1, b.l. 181), taip pat tyrimus atlikusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (2010-07-02 raštas Nr. (4.28.)-R2-2127, t.2, b.l. 4-6) bei Klaipėdos apygardos prokuratūra (2010-07-28 nutarimas Nr.10.11, t.2, b.l. 7-8) pažeidimų nenustatė. Teismas pažymėjo, kad gyvenamojo namo ir jo elementų kasmetines ir neeilines apžiūras privalo atlikti specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą (Reglamento 17.2 p.). Ieškovės sudarytoje komisijoje nuolat dalyvaudavo specialistai (Z. M., R. L., G. K.), kuriems suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (t.2, b.l. 46-49). Ieškovė, būdama administratoriumi, teisės aktų nustatyta tvarka organizavo gyvenamojo namo butų bei kitų patalpų savininkų susirinkimus, tačiau jiems neįvykus dėl savininkų nedalyvavimo, privalėjo pasinaudoti teisės aktų suteikta teise ir priimti sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo. Be to, ieškovė ne tik informuodavo butų bei kitų patalpų savininkus apie priimtus sprendimus šaukdama susirinkimus, bet ir atsakydavo į gyventojų paklausimus (t. 1, b.l. 152-156, 157, 159, 162, 164-165). Todėl atmestini atsiliepimo teiginiai, jog ieškovė pažeidė imperatyvias teisės normas, vienašališkai nusprendė atlikti gyvenamojo namo remontus, nebendradarbiavo su butų bei patalpų savininkais. Taip pat atmestinas atsiliepimo teiginys, jog ieškovė neturi reikalavimo teisės atsakovams, kadangi nėra atsiskaičiusi su UAB „Vikosta“. Teismas pažymi, jog pagrindinis UAB „Vitės valdos“ uždavinys yra įgyvendinti teisės aktų privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Administratorius nėra juridinis asmuo, teikiantis kreditavimo paslaugas, todėl su rangovu ar kitais paslaugų teikėjais atsiskaito ne savo lėšomis, o lėšomis, surinktomis iš butų bei kitų patalpų savininkų. Todėl atmestinas atsiliepimo teiginys, jog ieškovė, tik atsiskaičiusi su rangovu, turi teisę reikšti reikalavimą atsakovams (butų bei kitų patalpų savininkams). Dėl ginčo dėl iš atsakovų priteistinų remonto (perdenginio remonto, stogo remonto bei medinės perdangos remonto) darbų išlaidų dydžio, teismas nurodė, jog UAB „Vitės valdos“ ir UAB „Vikosta“ 2009-10-29 rangos sutartimi sutarė dėl darbų kainos, todėl teismas darė išvadą, kad nebuvo teisinio pagrindo vadovautis eksperto išvadomis, kuriose skaičiuojamieji dydžiai grindžiami rekomendacijomis. Pažymėjo, jog pateiktos išvados dėl taikyto darbų įkainio, tam tikrų darbų įtraukimo į atliktų darbų aktą, esant rangos sutarties šalių susitarimui dėl darbų kainos, nepagrindžia atsakovų teiginių, kad buvo atlikti pertekliniai darbai, ar, kad jie buvo atlikti netinkamai ir, kad remontuojant namo stogą, nebuvo atlikti darbai ar nebuvo panaudotos lokalinėje sąmatoje bei atliktų darbų aktuose nurodytos medžiagos, kas sudarytų pagrindą mažinti prašomą priteisti įsiskolinimą. Atsakovai byloje surinktais įrodymais neįrodė, kad administratorius sudarė rangos sutartį neįvertinęs jos kainos ir kokybės santykio, jog darbų (paslaugų) kaina neatitinka tokių darbų (paslaugų) rinkos kainos. Atsižvelgiant į tai, kad tarp UAB „Vitės valdos“ ir UAB Vikosta“ sudaryta rangos sutartimi, taip pat 2009-06-03 rangos sutartimi tarp UAB „Vitės valdos“ ir UAB „Klaibuta“, 2210-03-25 rangos sutartimi tarp UAB „Vitės valdos“ ir UAB „Rodata“ atlikti remonto darbai atitiko įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus bei, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina atliktų darbų ir jų kainos pagrįstumą, teismas darė išvadą, kad atsakovai privalo proporcingai savo daliai apmokėti namo remonto išlaidas.

4Atsakovė UAB „Inreal valdymas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-05 sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atsakovei UAB „Inreal valdymas“ atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovės apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl 2012-05-29 teismo ekspertizės akto Nr. 12-05-/03 8, 9, 11, 14, 17-20 klausimais (t.12, b.l. 97-98), kuriais ekspertas konstatavo, jog UAB „Vikosta" 2010-06-17 atliktų darbų aktuose nurodyti darbų ir sunaudotų medžiagų kiekiai ženkliai viršija faktiškus atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kiekius. Nepasisakydamas, dėl kokių priežasčių atmeta eksperto išvadą nurodytais klausimais, ir nevertindamas šio įrodymų šaltinio kartu su kitais bylos duomenimis, teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovai privalo apmokėti namo stogo remonto išlaidas, įskaitant tas išlaidas, kurios ženkliai viršija faktiškai atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas. Taigi, teismas, pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias proceso teisės normas (CPK 179, 183, 185 str.), taip pat eksperto išvados vertinimą reglamentuojančio CPK 218 str. reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas neanalizavo ir nevertino atliktų darbų, sunaudotų medžiagų kiekių neatitikimo fakto, kuris buvo nustatytas ekspertizės metu, taigi, egzistuoja esminiai darbų ir medžiagų kiekių neatitikimai. Ieškovė nepateikė į bylą įrodymų, paneigiančių šiuos neatitikimus. Atsakovė nesutinka su teismo išvada, kad nėra pagrindo abejoti atliktų stogo remonto darbų ir medžiagų kainomis, kurių neatitikimai konstatuoti 2012-05-29 teismo ekspertizės akte Nr. 12-05-/03, nes UAB „Vitės valdos" ir UAB „Vikosta" 2009-10-29 rangos sutartimi buvo susitarę dėl darbų kainos. Tokia teismo išvada prieštarauja ginčo esmei, o kai atliekamų darbų ar sunaudotų medžiagų kaina ženkliai viršija rinkos kainą, patalpų savininkams finansiškai nenaudingos rangos sutarties sudarymas turi būti vertintinas kaip administratoriui perduotų teisių panaudojimas savo ar trečiųjų asmenų poreikiams (CK 4.84 str. 6 d., 4.282 str. 2 d.), už kurį patalpų savininkai negali būti laikomi atsakingais. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, atsakovė daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė ir neįvertino svarbių faktinių bei teisinių bylos aplinkybių ir neatskleidė bylos esmės, byloje pateiktų duomenų mastas ir turinys, jų manymu, neduoda galimybės nustatytus procesinius trūkumus ištaisyti apeliacinės instancijos teisme. Dėl nagrinėjamoje byloje tirtinų aplinkybių bei reikalaujamų įrodymų masto ir pobūdžio, įrodymų gavimo galimybių beveik visa byla turi būti nagrinėjama naujais aspektais, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-05 sprendimas naikintinas ir byla turi būti perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.). Atsakovė taip pat nurodo, jog būtina atlikti papildomą ekspertizę dėl atliktų stogo remonto darbų kokybės, kadangi atliktoje ekspertizėje kokybės klausimas nebuvo užduotas. Atsakovė nurodo, jog teismas nepagrįstai konstatavo, jog atlikti darbai bei patirtos išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, kadangi nevertino aplinkybės, kad ieškovė sprendimą dėl stogo remonto darbų atlikimo grindė avarine stogo būkle, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo atlikti statybiniai tyrinėjimai, todėl stogo remonto darbai negalėjo būti pradėti neįvertinus nešančiųjų konstrukcijų, remonto darbų poreikio ir apimčių, todėl neigiamos pasekmės gali kilti tik pačiai ieškovei.

5Atsakovė UAB „Naujoji švara“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-05 sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atsakovei UAB „Naujoji švara“ atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė iš esmės pateikia tuos pačius argumentus kaip ir atsakovė UAB „Inreal valdymas“.

6Atsakovai R. M., V. S., S. K., I. P., D. K., L. G., S. G., UAB „Fisanta" pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-05 sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atsakovams R. M., V. S., S. K., I. P., D. K., L. G., S. G., UAB „Fisanta" atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai iš esmės pateikia tuos pačius argumentus kaip ir atsakovės UAB „Inreal valdymas“ bei UAB „Naujoji švara“. Atsakovai nurodo, jog nesutinka su teismo nurodytais argumentais, kad gyvenamojo namo remonto darbai priskirtini paprastajam remontui, kadangi tai paneigia teismo ekspertizės akte išdėstytos eksperto išvados, bei kiti byloje pateikti raštai (taip pat t.l, b.1.45, t. b.1.31,32). Atsakovai nurodo, kad ieškovė be namo butų ir patalpų savininkų sutikimo priėmė sprendimą, užsakė bei atliko gyvenamojo namo kapitalinio remonto darbus, tuo pažeisdama LR CK 4.85 str. nuostatas. Teismas konstatuodamas, kad visi atlikti remonto darbai bei patirtos išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, neatsižvelgė ir neįvertino bylai svarbios faktinės aplinkybės, kad priimant sprendimą dėl stogo remonto darbų atlikimo ieškovė tokį sprendimą grindė avarine stogo būkle, tačiau iki ieškovei priimant sprendimą dėl gyvenamojo namo stogo remonto darbų atlikimo, nebuvo atlikti statybiniai tyrinėjimai teisės aktų nustatyta tvarka, todėl toks ieškovo sprendimas negalėjo būti priimtas, o stogo remonto darbai, ekspertui neįvertinus nešančiųjų konstrukcijų, remonto darbų poreikio ir apimčių, negalėjo būti pradėti.

7Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinius skundus ir prašo teismo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinius skundus atmesti, bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovė tinkamai atliko veiksmus, susijusius su gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų (perdangų, stogo) priežiūra, remontu ir atsiskaitymu už atliktus darbus, todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad, atsakovai privalo apmokėti jiems tenkančias atliktų perdengimo remonto, stogo remonto bei medinės perdangos remonto darbų išlaidas. Dėl atsakovų nurodytų ekspertizės akto išvadų teismas pasisakė sprendimo 7 ir 8 lapuose, nurodė, dėl kokių priežasčių atmetė eksperto išvadą dėl atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kiekių ir kainų, todėl nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Atsakovai nurodo, kad teismas neanalizavo, kokia neatitikimų bendra vertė ir neva tai nepagrįstai atsisakė skirti byloje papildomą ekspertizę neatitikimų vertei nustatyti. Ieškovė nesutinka su šiomis nuostatomis ir pažymėtina, kad apeliantai nei kartu, nei kiekvienas iš jų atskirai ar per savo atstovą nebuvo pateikę prašymų papildomai ekspertizei skirti, o dėl kitų atsakovių - UAB „Naujoji švara" ir UAB „Inreal valdymas" prašymo minėtu klausimu byloje priimta 2013-03-13 nutartis, kurioje pagrįstai nurodyta, kad dėl medžiagų ir darbų kiekių bei kainų neatitikimų byloje yra įrodymai (sąmatos pakeitimai), paneigiantys 2012-05-29 teismo ekspertizės akte Nr. 12-05-/03 konstatuotus atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kiekių bei kainų neatitikimus. Atsakovai apeliaciniame skunde nurodė, jog pagal CK 4.83 str. 4 d. jie neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių nėra davę sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Ieškovė nesutinka ir nurodo, jog straipsnyje minimas privalomųjų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo tikslu priimtas administratoriaus sprendimas, kuriam esant, pareiga apmokėti išlaidas kaip tik atsiranda, o ne išnyksta. Taigi atsakovai, būdami gyvenamojo namo ( - ), butų savininkais kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių bendrojo naudojimo objektų, t. y. perdangų ir stogo teisės subjektai, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nebuvo teisinio pagrindo vadovautis eksperto išvadomis, kuriose skaičiuojamieji dydžiai grindžiami rekomendacijomis ir nurodė, jog pateiktos išvados dėl taikyto darbų įkainio, tam tikrų darbų įtraukimo į atliktų darbų aktą, esant rangos sutarties šalių susitarimui dėl darbų kainos, nepagrindžia atsakovų teiginių, kad buvo atlikti pertekliniai darbai, ar kad jie buvo atlikti netinkamai ir, kad remontuojant namo stogą nebuvo atlikti darbai ar nebuvo panaudotos lokalinėje sąmatoje bei atliktų darbų aktuose nurodytos medžiagos, kas sudarytų pagrindą mažinti prašomą priteisti įsiskolinimą. Atsakovai klaidina teismą, teigdami, kad atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kaina ženkliai viršija rinkos kainą ir kad rangos sutarties sudarymas patalpų savininkams finansiškai nenaudingas bei vertintinas kaip administratoriui perduotų teisių panaudojimas savo ar trečiųjų asmenų poreikiams. Tokius argumentus paneigia atsakovų nurodomo ekspertizės akto 4 ir 5 išvadose pateiktos kainos, o teisme ekspertas ne kartą nurodė, jog tretysis asmuo stogo remonto darbus turėjo atlikti pagal konkurse laimėtą sutartinę kainą, kurią jis įsipareigojo atlikti. Byloje nustatyta, kad tretysis asmuo įsipareigojo atlikti darbus už 171.048,60 Lt, o pakoregavus sąmatą abipusiu sutarimu, darbus atliko už 154.728,75 Lt, t. y. stogo remonto darbai atlikti netgi už mažesnę nei eksperto nurodyta vidutinė rinkos kaina, buvusi pagal 2009 10 mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas, kuri sudarė 157.445,95 Lt. Tokiu būdu atsakovai neįrodė, kad ieškovės sutartimi su rangovu prisiimti įsipareigojimai buvo itin nenaudingi atsakovams, kaip patalpų savininkams, ar kad administratorius jam perduotas teises būtų panaudojęs savo ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti.

8Tretysis asmuo UAB „Vikosta“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir teismo prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-05 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kadangi nebuvo teisinio pagrindo vadovautis eksperto išvadomis, kuriuose skaičiuojamieji dydžiai grindžiami rekomendacijomis, kadangi buvo sudaryta sutartis tarp ieškovės ir trečiojo asmens, kuria nustatyta rangos sutarties kaina. Nurodo, jog atsakovai nepagrįstai kaltina ieškovę, kad sudaręs rangos sutartį su trečiuoju asmeniu perduotas teises panaudojo savo ar trečiųjų asmenų poreikiams, už kuriuos atsakovai neturi prisiimti atsakomybės, kadangi atsakovai neįrodė, jog ieškovė sudaro rangos sutartį neįvertinus jos kainos ir kokybės santykio, kad darbų (paslaugų) kaina neatitinka tokių darbų (paslaugų) rinkos kainos, be to, ieškovei pasiūlymą dėl darbų pateikė dar dvi įmonės, o trečiojo asmens pasiūlymas buvo mažiausias. Dėl atsakovų argumentų, jog nebuvo atlikti statybiniai tyrinėjimai, klaidina teismą, kadangi ieškovė, sudarydama atitinkamą komisiją, nuolat vertino namo būklę ir jos atitikimą privalomųjų reikalavimų visumai. Taigi ieškovė bendradarbiavo su atsakovais ir nėra pagrindo netenkinti ieškovės ieškinio.

9Atsakovės UAB „Inreal valdymas“ ir UAB „Naujoji švara“ pateikė atsiliepimą į atsakovų R. M., V. S., S. K., I. P., D. K., L. G., S. G., UAB „Fisanta" ir nurodo, jog sutinka su jų pateiktu apeliaciniu skundu ir prašo teismo jį tenkinti.

10Apeliaciniai skundai atmestini.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas V. S. yra gyvenamųjų patalpų, esančių adresu S. ( - ) (t.1, b.l. 14-15), L. G. ir S. G. – ( - ) (t.4, b.l. 14-15), S. K. – v (t.5, b.l. 14-15), R. M. – ( - ) (t.6, b.l. 14-15), D. B. – ( - ) (t.7, b.l. 94-95), J. V. – ( - ) (t.8, b.l. 131-132), I. P. ir D. K. – ( - ) (t.11, b.l. 34-35), savininkai. Atsakovai UAB „Fisanta“ yra 76,92 kv. m. negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ) (t.3, b.l. 14-15), UAB „Naujoji švara“ – gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - )bei 77,19 kv. m. negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ) (t.12, b.l. 34-35, 36-38) savininkai, o UAB „Inreal valdymas“ nustatytas turto administravimas 79,93 kv. m. negyvenamosioms patalpoms, esančioms adresu ( - ) (t.10, b.l. 15-17). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-14 įsakymu Nr. AD1-616 ieškovė UAB „Vitės valdos“ paskirta patalpų, esančių adresu ( - ), administratoriumi ir teikia administravimo, eksploatacijos, šilumos sistemų priežiūros bei kitas paslaugas (t.1, b.l. 136-141). Name, esančiame adresu ( - ), ginčo laikotarpių buvo atlikti trejopi namo remonto darbai: 1) perdenginio remonto darbai, kuriuos pagal 2009-06-03 rangos sutartį Nr. S-09/06/02 atliko UAB „Klaibuta“ (t.1, b.l. 34-38,39). Atlikus darbus pasirašytas Atliktų darbų aktas Nr. 17, kuriame nurodyta, jog atliekant darbus išardyti tinkuoti mediniai perdenginiai, įrengtas pakabinamų lubų lengvų profilių karkasas, atlikta lubų apdaila, užtaisytos lubų gipso plokščių sandūros, atliktas lubų glaistymas bei dažymas, išvežtos statybinės šiukšlės (t.1, b.l. 42-43). Už atliktus darbus UAB „Klaibuta“ ieškovei pateikė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 004952 8984,50 Lt sumai (t.1, b.l. 44); 2) stogo remonto darbai, kuriuos pagal 2009-10-26 rangos sutartį atliko UAB „Vikosta“ (t.1, b.l. 52-58). Atlikus darbus pasirašytas Atliktų darbų aktas, kuriame nurodyta, jog atliekant darbus išardytas stogas iš čerpių, tvirtinta plėvelė prie karkaso, įrengtas denginys, išardyti grebėstai su tarpais, surinkti pakabinami latakai bei lietvamzdžiai, įrengti stoglangiai, mūryti kaminai, išvežtos statybinės šiukšlės, sumontuotos stogų aptvėrimų plieninės konstrukcijos, įrengti ir išardyti fasadiniai pastoliai, atlikti dengimo skarda darbai (t.1, b.l. 61-62). Už atliktus darbus UAB „Vikosta“ ieškovei pateikė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 10/021 154728,75 Lt sumai (t.1, b.l. 63); 3) medinės perdangos remonto darbai (lubas laikančių medinių konstrukcijų remonto), kuriuos pagal 2010-03-25 rangos sutartį Nr. 10-03-25-1 atliko UAB „Rodata“ (t.1, b.l. 70-76). Atlikus darbus pasirašytas Atliktų darbų aktas, kuriame nurodyta, jog išardyta stogo šiluminė izoliacija, išardytos gegnės bei lubų pakalimas, pagamintos ir sumontuotos gegnės, įrengti vėjo denginiai, garso izoliacija, perdangų šiltinamoji izoliacija, pakabinamų lubų karkasas, denginis paklotas, lubų karkasas aptaisytas gipso kartono plokštėmis, atliktas lubų glaistymas bei dažymas (t.1, b.l. 78). Už atliktus darbus UAB „Rodata“ ieškovei pateikė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 5631 7329 Lt sumai (t.1, b.l. 79). Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011-03-09 raštu Nr. 2D-2722-(16.38) nurodė, jog atlikti statybos darbai yra priskirtini statinio paprastajam remontui (t.1, b.l. 181), taip pat tyrimus atlikusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (2010-07-02 raštas Nr. (4.28.)-R2-2127, t.2, b.l. 4-6) bei Klaipėdos apygardos prokuratūra (2010-07-28 nutarimas Nr.10.11, t.2, b.l. 7-8) pažeidimų nenustatė. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-17 nutarties pagrindu, UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ teismui pateikė 2012-05-29 Teismo ekspertizės aktą Nr. 12-05/03.

13Nagrinėjamoje byloje tarp butų savininkų (atsakovų) ir bendrojo naudojimo objektų administratorė (ieškovės UAB „Vitės valdos“) kilo ginčas dėl teisių ir pareigų naudojantis bendrąja daline nuosavybe. Esminis ginčas byloje kilo dėl to, ar daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkai (atsakovai), remdamiesi sutikimo dėl išlaidų nedavimo faktu, gali būti atleisti nuo pareigos prisidėti prie bendro turto remonto išlaidų pagal CK 4.83 str. 4 d. Pagal CK 4.82 str. 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. LR CK 4.83 str. 3 d. nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal LR CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (LR CK 4.82 str. 5 d.).

14Atsakovai apeliaciniais skundais nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl 2012-05-29 teismo ekspertizės akto Nr. 12-05-/03 8, 9, 11, 14, 17-20 klausimų, kuriais ekspertas konstatavo, jog UAB „Vikosta“ 2010-06-17 atliktų darbų aktuose nurodyti darbų ir sunaudotų medžiagų kiekiai ženkliai viršija faktiškus atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kiekius, ir tokiu būdu pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias proceso teisės normas. Su šiais atsakovų argumentais teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti, kadangi pirmosios instancijos teismas sprendime aptarė byloje pateiktą eksperto išvadą ginčijamų darbų kiekio ir kainos atžvilgiu.

15Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 185 straipsnį sprendžiant dėl to, ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, iš teismo nereikalaujama absoliutaus įsitikinimo. Teismas privalo tirti kiekvieną byloje priimtą įrodymą ir išklausyti dalyvaujančių byloje asmenų argumentus apie to įrodymo sąsajumą, leistinumą, patikimumą ir įrodomąją reikšmę. Pagal CPK 177 straipsnio 2 dalį eksperto išvada laikoma viena iš įrodymų rūšių. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad ji didesnės galios už kitus įrodymus neturi, teismui eksperto išvada neprivaloma ir turi būti vertinama kartu su kitais įrodymais. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad eksperto išvada turi būti įvertinta pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu, t. y. ekspertizės išvada vertinama pagal tokias pačias taisykles kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės. Teismo nesutikimas su eksperto išvada turi būti motyvuojamas teismo procesiniame sprendime (CPK 218 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Congestum group“ v. UAB „ Sermeta“, bylos Nr. 3K-3-54/2009).

16Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių pagrįstai vadovavosi ne tik ekspertizės aktu, bet ir tarp ieškovės ir UAB „Vikosta“ sudaryta rangos sutartimi, numatančia atliekamus stogo remonto darbus bei jų kainas. Minėta sutartis buvo sudaryta paskelbus konkursą, taigi ieškovė, sudarydama šią sutartį, įvertino visų konkurso dalyvių paraiškas ir išrinko tinkamiausią numatytiems darbiems atlikti pasiūlymą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog ieškovė, atsižvelgdama į pateiktus konkrečius pasiūlymus, įvertino darbų kainos ir kokybės santykį, todėl šias ekspertizės išvadas, kuriose pateikta darbų kaina, vadovaujantis tuo metu galiojusiomis rinkos kainomis ar rekomendacijomis, vertino kritiškai, atsižvelgdamas į sudarytą rangos sutartį ir joje numatytus darbus bei jų kainas. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nustatė, jog pateiktos eksperto išvados dėl taikyto darbų įkainio, tam tikrų darbų įtraukimo į atliktų darbų aktą, esant rangos sutarties šalių susitarimui dėl darbų kainos, nepagrindžia atsakovų teiginių, kad buvo atlikti pertekliniai darbai, ar, kad jie buvo atlikti netinkamai ir, kad remontuojant namo stogą nebuvo atlikti darbai ar nebuvo panaudotos lokalinėje sąmatoje bei atliktų darbų aktuose nurodytos medžiagos, kas sudarytų pagrindą mažinti prašomą priteisti įsiskolinimą. Kadangi teismas eksperto išvadomis dėl panaudotų medžiagų ir atliktų darbų kiekių bei kainų nesivadovavo, nebuvo pagrindo ir būtinumo pasisakyti sprendime atskirai dėl kiekvienos eksperto išvados pagrįstumo nurodytais klausimais.

17Atsakovai skunduose taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino ir nenustatė visų bylos aplinkybių dėl darbų kiekio ir kainų, todėl dėl šių neatitikimui turėtų būti skirta papildoma ekspertizė. Tačiau šis argumentas yra atmestinas, kadangi rangos sutartimi suderinti darbai bei jų kaina buvo keičiami, ir galutiniai darbai bei jų kaina nustatyta netgi mažesnė negu ekspertizės akte apskaičiuota darbų kaina, todėl papildomos ekspertizės skyrimas šioje byloje būtų nepagrįstas ir perteklinis. Pažymėtina ir tai, kad atliktų darbų kainų ir kiekių pažeidimų nenustatė nei Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (2010-07-02 raštas Nr. (4.28.)-R2-2127, t.2, b.l. 4-6), nei Klaipėdos apygardos prokuratūra (2010-07-28 nutarimas Nr.10.11, t.2, b.l. 7-8). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog nepagrįsti atsakovų argumentai dėl pernelyg didelių darbų apimčių ir jų kainų. Atmestini atsakovų argumentai ir dėl ieškovės teisių panaudojimo savo ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti ir pažeidžiant atsakovų interesus, kadangi galutinė atliktų darbų suma yra mažesnė tiek už konkurso metu pasiūlytą mažiausią sumą, tiek ir už eksperto paskaičiuotą kainą, remiantis rekomendacijomis.

18Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (CK 4.82 str. 3 d.). Atsakovai nurodo, jog pagal CK 4.83 str. 4 d. jie neprivalo mokėti išlaidų, dėl kurių nėra davę sutikimo. Tačiau šiuo atveju, kaip pagrįstai nustatė ir pirmosios instancijos teismas, susidariusios išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, kurie yra nustatyti Statybos įstatyme, STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka". Vadovaujantis šiais reikalavimais ir byloje pateiktais įrodymais, ieškovė namo būklę vertino daug metų, atlikdama kasmetines gyvenamojo namo apžiūras, kurių metu buvo nurodomi stogo defektai ir būtinumas atlikti remonto darbus, iš kurių buvo nustatyta, jog ieškovės sprendimo dėl stogo remonto priėmimo metu neatitiko privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų. Atsižvelgiant į aplinkybes, jog ieškovė, kaip gyvenamojo namo administratorė, kelis kartus organizavo namo savininkų susirinkimus dėl remonto darbų atlikimo, ir įvertinus, jog ieškovė privalėjo imtis priemonių perdangų ir stogo remonto darbams atlikti, siekiant pašalinti nustatytus defektus ir išsaugoti tinkamą bendrosios nuosavybės objektą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad administratorius turėjo teisę net ir neįvykus susirinkimui priimti privalomuosius sprendimus dėl kaupiamųjų lėšų rinkimo bendrojo naudojimo objektų remonto darbams atlikti ir atlikti minėtus remonto darbus (CK 4.84 str. 1 d., 3 d.). Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad visi minėti atlikti remonto darbai bei patirtos išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus ir ieškovės atliktus veiksmus, teisėjų kolegija daro išvadą, jog ieškovė tinkamai vykdė savo, kaip daugiabučio gyvenamojo namo administratorės pareigas, teisėtai atliko stogo remonto darbus, jos faktiškai atliktų darbų vertė – 154728,75 Lt, neviršijo kainos, nustatytos konkurso metu ieškovei pateiktoje sąmatoje – 171 048,60 Lt, byloje nėra pateikta įrodymų, kad darbai būtų atlikti netinkamai. Dėl to kyla daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų pareiga proporcingai savo daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti (LR CK 4.82 str. 3 d.).

19Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos teisėtos bylinėjimosi išlaidos yra priteisiamos iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju apeliaciniai skundai yra atmesti, todėl ieškovės prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra tenkintinas. Ieškovė pateikė 400 Lt bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus (14 t., b.l. 105-106), todėl minėtos išlaidos priteistinos iš atsakovų.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino teisės normas, objektyviai ir visapusiškai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą (LR CPK 328 str.), kurio apeliaciniame skunde nurodytais motyvais naikinti ar keisti nėra teisinio pagrindo (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti iš atsakovų UAB „Inreal valdymas“, UAB „Naujoji švara“, R. M., V. S., S. K., I. P. ir D. K., L. G. ir S. G., UAB „Fisanta“ ieškovei UAB „Vitės valdos“ po 40 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė UAB „Vitės valdos“ kreipėsi į teismą su patikslintu... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-05 sprendimu ieškinį patenkino... 4. Atsakovė UAB „Inreal valdymas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 5. Atsakovė UAB „Naujoji švara“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 6. Atsakovai R. M., V. S., S. K., I. P., D. K., L. G., S. G., UAB „Fisanta"... 7. Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinius skundus ir prašo teismo... 8. Tretysis asmuo UAB „Vikosta“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą... 9. Atsakovės UAB „Inreal valdymas“ ir UAB „Naujoji švara“ pateikė... 10. Apeliaciniai skundai atmestini.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas V. S. yra gyvenamųjų patalpų,... 13. Nagrinėjamoje byloje tarp butų savininkų (atsakovų) ir bendrojo naudojimo... 14. Atsakovai apeliaciniais skundais nurodo, jog pirmosios instancijos teismas... 15. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 185 straipsnį sprendžiant... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas... 17. Atsakovai skunduose taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas... 18. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų... 19. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326?330... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. sprendimą palikti... 23. Priteisti iš atsakovų UAB „Inreal valdymas“, UAB „Naujoji švara“, R....