Byla e2A-978-241/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vilijos Mikuckienės ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokato I. N. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1088-467/2020 pagal ieškovo advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokato I. N. ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei ,,Sun Industries“, uždarajai akcinei bendrovei ,,AARGAU“, uždarajai akcinei bendrovei ,,ELIOINVEST“, uždarajai akcinei bendrovei ,,FC Real Estate“, uždarajai akcinei bendrovei ,,FM Real Estate“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Green Fin“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Obwalden“, uždarajai akcinei bendrovei SBSUN, uždarajai akcinei bendrovei ,,Gudruolis“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovių 39 515,77 Eur skolą, 3 594,35 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Dublike ieškovas atsisakė 10 448,67 Eur dalies ieškinio reikalavimų, patikslino ieškinį ir prašė priteisti solidariai iš atsakovių 30 095,77 Eur skolą, 2 565,68 Eur delspinigius, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovas nurodė, kad 2017 m. vasario 20 – 21 d. su atsakovėmis sudarė atskiras teisinių paslaugų sutartis, kuriomis ieškovas įsipareigojo teikti atsakovėms teisines paslaugas, o atsakovės įsipareigojo per 10 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo apmokėti už suteiktas teisines paslaugas. Ieškovas teisines paslaugas suteikė, atsakovės dėl to jokių pretenzijų nepareiškė, tačiau, ieškovui išrašius sąskaitas faktūras, su juo neatsiskaitė.

103.

11Ieškovas pažymėjo, kad jis atstovavo atsakovėms jų teisiniame ginče su BKU „Vilniaus taupomoji kasa“, konsultavo su investiciniu projektu susijusiais mokestiniais klausimais. Atsakovėms teiktos teisinės paslaugos tarpusavyje glaudžiai susijusios, todėl objektyviai nėra galimybės jų dirbtinai atskirti – visose civilinėse bylose buvo palaikoma vieninga atsakovių pozicija, derybose su BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ visoms atsakovėms atstovauta bendrai. Aplinkybę, kad paslaugos buvo teikiamos bendru visų atsakovių užsakymu, patvirtina jų aiškiai išreikšta valia gauti bendras teisines paslaugas. Be to, visos sutartys su atsakovėmis sudarytos tuo pačiu laikotarpiu, santykiuose su ieškovu tiek sudarant sutartis, tiek vėliau teikiant teisines paslaugas visoms atsakovėms atstovavo ir teisinius pavedimus sutarčių pagrindu davė tie patys asmenys – V. L. H. ir teisininkė I. M. (Š.). Bendrą teisinių paslaugų pobūdį ir solidariąją atsakomybę lemia ir atsakovių grupės struktūra ir veiklos specifika – atsakovės įsteigtos vykdyti bendrą saulės fotovoltinių elektrinių vystymo projektą.

124.

13Atsakovės su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad šalys nesusitarė dėl būsimų teisinių paslaugų kainos, todėl 2018 m. vasario 6 d. atsakovės nutraukė teisinių paslaugų sutartis su ieškovu. Ieškovas po teisinių paslaugų sutarčių nutraukimo nepagrįstai, be šalių susitarimo ir apie tai neinformavęs atsakovių, papildomai pateikė apmokėti sąskaitas faktūras 13 899,24 Eur sumai, kurių atsakovės nepripažįsta. Paties ieškovo į bylą pateikti 2018 m. rugpjūčio 14 d. skolų suderinimo aktai iš esmės paneigia ieškovo argumentus ir teiginius dėl prievolės solidarumo, kadangi pats ieškovas prievolės, net ir po ieškinio pateikimo, nelaiko solidariąja, o išskiria kiekvienos iš atsakovių skolą atskirai. Iš ieškovo pateiktų sutarčių matyti, kad su kiekviena iš atsakovių buvo sudaroma atskira sutartis, kiekvienos atsakovės prievolė apskaitoma atskirai.

145.

15Atsakovės atkreipė dėmesį, kad įmonių grupių struktūra nėra solidariosios atsakomybės kilimo sąlyga. Atsakovės net nepriklauso tai pačiai įmonių grupei, nesudaro jokios organizacinės struktūros. Tai, kad dalis atsakovių buvo bendraatsakovės vienoje civilinėje byloje, nepreziumuoja jų solidariosios atsakomybės pagal atskiras ir paties ieškovo parengtas teisinių paslaugų sutartis. Iš ieškovo teisinių paslaugų apskaitos ir sąskaitų faktūrų matyti, kad atsakovių įsiskolinimas buvo apskaitomas skirtingomis sumomis, išrašomos skirtingos sąskaitos faktūros.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo priteisti 10 448,67 Eur ir šią bylos dalį nutraukė; ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovui iš atsakovių UAB „Sun Industries“, UAB AARGAU, UAB „Elioinvest“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“ ir UAB SBSUN po 1 500 Eur skolos už suteiktas teisines paslaugas, po 35,65 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą 12 000 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. liepos 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

207.

21Teismas nustatė, kad ieškovas 2017 m. vasario 20 – 21 d. sudarė teisinių paslaugų sutartis su atsakovėmis. Visų sutarčių sąlygos yra vienodos (šabloninės), vienintelis skirtumas yra tai, kad atsakovių vardu sutartis pasirašė skirtingi asmenys (atsakovės neneigia, kad tie asmenys yra tarpusavyje susiję). 2018 m. vasario 6 d. V. L. H. elektroniniu paštu informavo ieškovo atstovą, kad jo valdomos įmonės susidūrė su ilgalaikiais finansiniais sunkumais ir yra nebepajėgios apmokėti jokių būsimų sąskaitų faktūrų, todėl tai verčia jį nutraukti sutartį ir tarpusavio bendradarbiavimą, padėkojant už atliktus darbus. Ieškovo atstovas 2018 m. vasario 6 d. elektroniniu paštu atsakė, paklausdamas, ar apie sutarties nutraukimą reikia pranešti teismams ir pasiteiravo dėl sutartos 12 000 Eur skolos apmokėjimo. Ieškovo atstovas 2018 m. kovo 23 d. elektroniniu laišku informavo, kad teisinių paslaugų sutartys yra nutraukiamos nuo 2018 m. balandžio 23 d., o pradelstų ir neapmokėtų sąskaitų suma su PVM yra 30 295,77 Eur.

228.

23Teismas sprendė, kad šalių sudarytos teisinių paslaugų sutartys buvo nutrauktos atsakovių vienašališkai 2018 m. vasario 6 d. rašytiniu pranešimu, kaip tai ir numatė sutarčių 11 dalies 2 pastraipa, šią aplinkybę konstatavo ir bylą grąžinęs nagrinėti iš naujo Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gruodžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-660-370/2019. Teismas pažymėjo, kad 2018 m. vasario 6 d. atsakovių atstovo V. L. H. elektroniniame laiške yra aiškiai išreikšta atsakovių valia nutraukti su ieškovu tarpusavio bendradarbiavimą, taigi, vėlesnės šalių derybos (susirašinėjimas) dėl išrašytų sąskaitų faktūrų apmokėjimo yra nereikšmingos vertinant sutarčių nutraukimo momentą, nes šiuo atveju sutarčių nutraukimo momento susiejimas su atsiskaitymo momentu, prieštarautų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.721 straipsnio 1 dalies normai, kadangi advokatas negali teikti teisinių paslaugų, atstovauti klientui prieš jo valią, kitaip riboti kliento apsisprendimo nutraukti teisinių paslaugų sutartį, netgi motyvuodamas tuo, kad klientas nėra atsiskaitęs už suteiktas paslaugas.

249.

25Teismas nurodė, kad šalių sudarytose sutartyse nėra tiesiogiai įtvirtinto susitarimo dėl solidariosios atsakomybės už laiku neapmokėtas sąskaitas faktūras, be to ieškovas vedė atskirą suteiktų paslaugų apskaitą ir kiekviena iš atsakovių yra individualiai atsakinga dėl įsiskolinimo ieškovui. Teisinių paslaugų sutartys buvo sudaromos su skirtingais įmonių atstovais, kurie veikė atskirai savo įmonių vardu. Be to, pats ieškovas 2018 m. kovo 5 d. elektroniniu laišku pateikė atsakovėms susitarimą pasirašyti vekselį, tokiu būdu nustatant solidariąją atsakovių atsakomybę, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovės su tokiu ieškovo pasiūlymu sutiko. Priešingai, atsakovės tvirtina su tokiu pasiūlymu nesutikusios dėl to, kad jų netenkino solidariosios atsakomybės sąlyga. Todėl nėra jokio pagrindo spręsti, kad atsakovės yra solidariai atsakingos ieškovui.

2610.

27Teismas pažymėjo, kad atsakovių prievolę atsiskaityti už teisines paslaugas vidinės apskaitos dokumentuose ieškovas skaidė šalių aptartomis proporcijomis. Taigi prievolė atsiskaityti už teisines paslaugas buvo paties ieškovo skaidoma dalimis, tokiu būdu paneigiant ieškovo teiginius apie susitarimo dėl solidariosios atsakomybės egzistavimą. Tai, kad atsakovių prievolės atsiskaityti už teisines paslaugas buvo skaidomos ir dalinamos atsakovėms atskirai, jas atskirai apskaitant ir ieškovės apskaitoje, ieškovas nurodė ir pripažino ir ankstesniuose savo procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžių metu. Taigi akivaizdu, kad paties ieškovo taikyta sąskaitų išrašymo praktika prieštarauja ieškovo teiginiams dėl solidariosios prievolės egzistavimo – iš ieškovo papildomai pateiktų sąskaitų faktūrų, apskaitos dokumentų, matyti, kad sąskaitos už teisines paslaugas teisinių paslaugų sutarčių galiojimo laikotarpiu (iki 2018 m. vasario 6 d.) buvo išrašomos atsakovėms lygiomis dalimis. Pagal teisinių paslaugų sutarties 3 punkto VI pastraipą būtent sąskaita, išrašyta už teisines paslaugas, yra mokėjimo dokumentas, o pastarosios buvo išrašomos nustatytomis proporcijomis skirtingoms įmonėms, todėl tai dar kartą parodo, kad neegzistuoja atsakovių solidarioji prievolė.

2811.

29Teismas nurodė, kad ieškovas jokių įrodymų ir (ar) paaiškinimų nepateikė, nepaskaičiavo ir nenurodė, kiek kiekviena iš atsakovių yra konkrečiai skolinga ieškovui, kas sudaro skolą, už kokias konkrečiai joms suteiktas teisines paslaugas buvo išrašyta konkreti sąskaita faktūra.

3012.

31Teismas sutiko su atsakovių pozicija, kad tarp šalių buvo sudarytas fiksuotos teisinių paslaugų kainos susitarimas – 2 000 Eur kas mėnesį. Ieškovo tvirtinimas, kad į šią kainą nebuvo įskaičiuotos paslaugos, atstovaujant atsakovėms mokestiniuose ginčuose, byloje neįrodytas. Todėl po teisinių paslaugų sutarčių nutraukimo ieškovo išrašytos sąskaitos faktūros neatitinka susitarimo dėl fiksuotos paslaugų kainos sąlygų. Teismas pažymėjo, kad papildomai ieškovas savo reikalavimų kiekvienai iš atsakovių neįrodinėjo, todėl įrodyta tik 12 000 Eur skola, kurią pripažįsta atsakovės ir kuri lygiomis dalimis – po 1 500 Eur, priteistina iš aštuonių atsakovių, išskyrus UAB „Gudruolis“, kuri skolą pagal jai išrašytą sąskaitą yra apmokėjusi.

3213.

33Teismas nurodė, kad pagal teisinių paslaugų sutarčių 13 punkto I pastraipos ii papunkčio nuostatas atsakovės turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus ieškovui iki bus pataisyti ir pateikti šalių susitarimą atspindintys mokėjimo dokumentai. Nagrinėjamu atveju šalys buvo susitarusios dėl iki 2018 m. vasario 6 d. suteiktų teisinių paslaugų kainos sumažinimo nuo 16 000 Eur iki 12 000 Eur. Atsakovės neginčijo 12 000 Eur skolos dalies, tačiau pagal į bylą pateiktas sąskaitas faktūras šios sumos mokėti negalėjo, kadangi sąskaitos faktūros, kuriomis grindžiamas ieškinio reikalavimas, neatitinka nei šalių susitarimo esmės, nei teisinių paslaugų sutarties sąlygų. Ieškovas neneigė, kad atsakovės prašė jį ištaisyti sąskaitas faktūras ir jis žadėjo tą padaryti, bet iki šiol to nepadarė. Dėl to, teismo vertinimu, iš atsakovių delspinigiai nepriteistini.

34III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3514.

36Ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, iš atsakovių solidariai priteisti 30 095,77 Eur skolą, 2 565,68 Eur delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3714.1.

38Nagrinėjamu atveju egzistuoja CK 6.720 straipsnio 7 dalyje reglamentuotas solidariosios atsakomybės atvejis, t. y. jeigu paslaugos teikiamos dviejų ar daugiau klientų užsakymu, visi klientai paslaugų teikėjui šio straipsnio numatytais atvejais atsako solidariai. Vykdant Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 48 – 49 straipsnio reikalavimus dėl teisinių paslaugų įforminimo, su kiekviena atsakove sudaryta atskira teisinių paslaugų sutartis. Nors sudarytos atskiros teisinių paslaugų sutartys, tačiau bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovėms buvo teikiamos neatsiejamai susijusios bendros teisinės paslaugos, t. y. bendru užsakymu.

3914.2.

40Santykiuose su advokatų kontora tiek sudarant sutartis, tiek vėliau teikiant teisines paslaugas, visoms atsakovėms atstovavo ir teisinius pavedimus sutarčių pagrindu davė tie patys asmenys – V. L. H. ir teisininkė I. M. (Š.). Korespondencija tarp kontoros ir visų klienčių vyko sutartyse nurodytu V. L. H. ir (arba) teisininkės elektroninio pašto adresais. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė dvejopus aplinkybių nustatyto standartus. Spręsdamas dėl sutarčių nutraukimo momento, teismas laikė pakankamu V. L. H., kaip visų atsakovių atstovo, pranešimą apie sutarčių nutraukimą. Tačiau spręsdamas dėl atsakovių prievolės solidarumo, laikėsi priešingo požiūrio ir sprendė, kad sutartis pasirašė skirtingi atsakovių vadovai.

4114.3.

42Bendrą teisinių paslaugų pobūdį ir solidariąją atsakomybę lemia atsakovių įmonių grupės struktūra ir veiklos specifika. Atsakovės yra projektinės įmonės, kurios įsteigtos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos veiklai vykdyti. Atsakovėms UAB AARGAU, UAB „ELIOINVEST“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“ ir UAB SBSUN nuosavybės teise priklauso fotovoltinės saulės jėgainės (inžinerinė įranga), kuriose gaminama elektros energija ir ji parduodama elektros energijos tiekėjai AB „Elektros skirstymo operatorius“. UAB „Gudruolis“ kitoms atsakovėms nuomoja žemės sklypus, kuriuose sumontuotos elektros energiją gaminančios fotovoltinės saulės jėgainės. UAB „Sun Industries“ teikia įvairias bendras paslaugas atsakovėms – organizuoja elektrinių įrengimą, priežiūrą, apsaugą, draudimą. Taigi atsakovės įsteigtos vykdyti bendrą saulės fotovoltinių elektrinių vystymo projektą, kuriame kiekvienai atsakovei priskirta tam tikra funkcija.

4314.4.

44Laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 3 d. iki 2012 m. lapkričio 9 d. atsakovės UAB AARGAU, UAB „ELIOINVEST“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“ bei UAB SBSUN sudarė paskolos sutartis su BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ (toliau – ir kredito unija) investiciniam projektui iš dalies finansuoti. Įsipareigojimų pagal šias paskolos sutartis įvykdymo užtikrinimui buvo sudarytos laidavimo sutartys tarp UAB „Sun Industries“ ir kredito unijos. Tarp atsakovių ir kredito unijos kilo ginčas dėl paskolos ir laidavimo sutarčių vykdymo. Kredito unija vienašališkai nutraukė paskolos sutartis ir inicijavo analogiškas civilines bylas prieš atsakoves dėl skolos priteisimo, taip pat bendrą civilinę bylą prieš visas atsakoves dėl saulės elektrinių pripažinimo įkeistomis hipoteka. Atsakovės inicijavo bendrą civilinę bylą prieš kredito uniją dėl paskolos sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu. Ieškovas atstovavo atsakovėms (kaip įmonių grupei) jų teisiniame ginče su kredito unija (visose civilinėse bylose), paraleliai vykusiose derybose su unija, taip pat su investiciniu projektu susijusiais mokestiniais klausimais. Visoms atsakovėms teiktos teisinės paslaugos tarpusavyje glaudžiai susijusios, todėl objektyviai nėra galimybės jų atskirti.

4514.5.

46Sąskaitos, atsakovių nurodymu, buvo išrašomos įvairiomis proporcijomis. Kokiomis proporcijomis paskirstyti išlaidas sprendė pačios atsakovės. Išrašytos PVM sąskaitos faktūros buvo apmokamos bendrai tos atsakovės, kuri atitinkamu laikotarpiu galėjo atlikti mokėjimus. Kai kurias sąskaitas apmokėjo trečiasis asmuo – V. L. H. Italijoje registruota bendrovė. Dėl tokio apmokėjimo būdo iš atsakovių jokių pretenzijų negauta, tai atitiko tarp šalių nusistovėjusią praktiką ir bendrų teisinių paslaugų atsakovėms teikimo pobūdį. Taigi tiek sąskaitų išrašymo atsakovėms praktika, t. y. proporcingai pagal atsakovių poreikius paskirstant mokėtinas sumas sąskaitose, tiek jų apmokėjimo būdas, kuomet už kelias įmones mokama bendrai, patvirtina, kad teisinės paslaugos teiktos, sąskaitos išrašytos ir jos apmokėtos bendrai CK 6.720 straipsnio 7 dalies prasme.

4714.6.

48Ieškovas turi teisę ir reikalauja priteisti neapmokėtą skolą iš visų atsakovių solidariai. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Gudruolis“ yra solidari skolininkė pagal bendrą neapmokėtą atsakovių skolą, nėra pagrindo skolos nepriteisti ar bylą jos atžvilgiu nutraukti, nepaisant to, kad formaliai UAB „Gudruolis“ priskirta sąskaita yra apmokėta.

4914.7.

50Byloje net ir nustačius, kad sutartys nutrauktos 2018 m. vasario 6 d., su kuo ieškovas nesutinka, ši aplinkybė neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl atsakovių pareigos sumokėti skolą ieškovui, nes ieškovas visas teisines paslaugas, už kurias išrašytos neapmokėtos sąskaitos, suteikė iki 2018 m. vasario 6 d., o sutarčių nutraukimas neatleidžia klienčių nuo pareigos sumokėti už suteiktas teisines paslaugas.

5114.8.

52Neapmokėtų sąskaitų suma už realiai iki sutarčių nutraukimo atsakovėms suteiktas paslaugas sudaro 30 095,77 Eur. Teismui pateiktos sąskaitos, įskaitant ir atsakovių apmokėtos, su išklotinėmis, iš kurių matyti, kokios paslaugos, kas ir kada jas teikė atsakovėms (ieškovo 2020 m. sausio 7 d. papildomų paaiškinimų priedai ir kt.). Dėl paslaugų kokybės atsakovės pretenzijų ieškovui nėra pateikusios. Sąskaitos už realiai suteiktas paslaugas, paties atsakovių atstovo V. L. H. prašymu, buvo išrašytos vėliau, nei suteiktos paslaugos. Tokį susitarimą lėmė paslaugų esmė, t. y. buvo laukiama Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo atliekamuose atsakovių mokestiniuose tyrimuose. Jokios paslaugos nebuvo teikiamos nutrūkus bendravimui su atsakovėmis.

5314.9.

54Sprendime nepagrįstai konstatuota, kad tarp ieškovo ir atsakovių sutarta teisinių paslaugų, suteiktų iki 2018 m. vasario 6 d., kaina sudarė iš viso 12 000 Eur. Atsakovių nurodyta 12 000 Eur suma tai atsakovių skola už suteiktas teisines paslaugas nuo sutarčių sudarymo iki 2018 m. sausio 31 d. Į šią sumą įeina ieškovo tuo metu pasiūlyta didesnė kaip 4 000 Eur nuolaida, su kuria atsakovės nesutiko. Nesutarus dėl skolos grąžinimo, atsakovėms buvo pateiktos sąskaitos ir už likusias iki sutarčių nutraukimo suteiktas ir neapmokėtas paslaugas, t. y. buvo formalizuota 2018 m. vasario 6 d. egzistavusi skola.

5514.10.

56UAB „Sun Industries“ išrašytoje 2018 m. vasario 28 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 30293 už suteiktas teisines paslaugas ir prie jos pridėtoje detalizacijoje išsamiai nurodytos ieškovo suteiktos teisinės paslaugos, jų turinys ir atlikimo laikotarpis. Atsakovės nepateikė jokių argumentų ar duomenų, kad nurodytos teisinės paslaugos nebuvo suteiktos. Iš atliktų darbų detalizacijos matyti, kad daugeliu atveju teikiant teisines paslaugas tiesiogiai dalyvavo ir atsakovių atstovai, todėl apie suteiktas teisines paslaugas jie žinojo. Atitinkamai PVM sąskaitos faktūros išrašymas vėliau mokestiniais tikslais nepaneigia fakto, kad teisinės paslaugos buvo suteiktos (vėliausia teisinių paslaugų teikimo data 2018 m. sausio 4 d.) ir atsakovės privalo už jas atsiskaityti.

5714.11.

58Ieškovas dubliku patikslino reikalavimą ir prašė priteisti iš atsakovių solidariai 2 565,68 Eur delspinigių. Visais atvejais delspinigiai pagal sutartis skaičiuojami už prievolės laiku apmokėti už suteiktas teisines paslaugas pažeidimą. Atsakovės nepateikė jokių įrodymų, kad neturėjo galimybės sumokėti ieškovui bent neginčijamą 12 000 Eur skolos dalį dėl ieškovo kaltės ar panašių aplinkybių. Taigi atsakovių argumentai apie tariamą prievolės vykdymo sustabdymą yra pagrįstos tik deklaratyviais jų teiginiais.

5915.

60Atsakovės prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

6115.1.

62Iš pradinio ieškinio matyti, kad ieškinio reikalavimai buvo grindžiami atsakovėms išrašytomis sąskaitomis faktūromis už, ieškovo teigimu, atsakovėms faktiškai suteiktas teisines paslaugas. Vėliau dublike ieškovas pakeitė savo poziciją ir nurodė, kad su atsakovėmis buvo sudarytas „abonementinis susitarimas“, kuris lemia ir tai, kad už suteiktas teisines paslaugas turėjo būti mokama 2 000 Eur su PVM, nepriklausomai nuo teisinių paslaugų apimties. Šios aplinkybės parodo, kad ieškovas ieškinį pareiškė ir ieškinio reikalavimus grindė tariamai faktiškai atliktais darbais, nors nuo faktiškai atliktų darbų kiekio mokėtina už paslaugas suma negali priklausyti ir nepriklauso dėl fiksuotos kainos mokesčio susitarimo, kurio buvimo faktą nurodė ir patvirtino pats ieškovas tiek procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžio metu. Be to, šias aplinkybes patvirtino tiek šalių susirašinėjimas elektroniniais laiškais, tiek iki teisinių paslaugų sutarčių nutraukimo išrašomų sąskaitų už teisines paslaugas praktika. Dėl šios priežasties faktiškai atlikti darbai ir jų kiekis neturi ir negali turėti jokios reikšmės sprendžiant klausimą dėl atsakovių skolos dydžio, kadangi mokėtina paslaugų kaina nepriklausė nuo jų apimties.

6315.2.

64Apeliaciniame skunde ieškovas nepateikė jokių argumentų ar įrodymų, taip pat nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, kad fiksuotos kainos susitarimo nebuvo ar jis negaliojo, taip pat nepateikė nei vieno objektyviai paaiškinamo argumento, kuris galėtų pagrįsti ieškovo reikalavimą apmokėti už suteiktas teisines paslaugas pagal faktą, nesilaikant fiksuoto mokesčio susitarimo. Todėl nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo neobjektyviai ar įrodymus įvertino netinkamai.

6515.3.

66Ieškovo pozicija dėl fiksuotos kainos susitarimo galiojimo akivaizdžiai yra nesuderinama su ieškovo reikalavimu apmokėti UAB „Sun Industries“ išrašytą 2018 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 30293. Pats sąskaitos išrašymas už darbus, kurie patenka į fiksuoto susitarimo galiojimo laikotarpį, taip pat sąskaitos data ir išrašymo aplinkybės (po teisinių paslaugų sutarčių nutraukimo momento) prieštarauja ieškovo pozicijai dėl fiksuoto mokesčio susitarimo. Ieškovas šios sąskaitos išrašymą (po teisinių paslaugų sutarčių nutraukimo momento) apeliaciniame skunde aiškina „mokestiniais tikslais“. Tačiau bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, ieškovas savo pateiktuose paaiškinimuose įrodinėjo, kad sąskaita yra išrašyta už sėkmės mokestį mokestiniame ginče. Ieškovas šią sąskaitą grindė tariamu nerašytiniu susitarimu dėl sėkmės mokesčio.

6715.4.

68Kliento prievolė atsiskaityti už advokato suteiktas teisines paslaugas gali kilti ir kyla tik teisinių paslaugų sutarties pagrindu ir tik tokia apimtimi, kiek yra nustatyta teisinių paslaugų sutartyje. Advokato teisinių paslaugų teikimo sutartis yra specifinė paslaugų sutartis, todėl advokato teisinių paslaugų sutarties pagrindu teikiamoms paslaugoms negali būti taikomos bendrosios paslaugų teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos, įskaitant ir CK 6.720 straipsnio 7 dalį. Ieškovas pats pripažįsta faktą, kad susitarimo dėl solidariosios atsakomybės nebuvo. Nesant susitarimo dėl solidariosios atsakomybės už sutartines prievoles, solidarioji prievolė negali kilti remiantis ne sutartiniais pagrindais.

6915.5.

70Iš ieškovo pateiktų sąskaitų faktūrų ir apskaitos dokumentų matyti, kad sąskaitos už teisines paslaugas teisinių paslaugų sutarčių galiojimo laikotarpiu (iki 2018 m. vasario 6 d.) buvo išrašomos 7 atsakovėms lygiomis dalimis. Sąskaitos nebuvo išrašomos nei UAB „Sun Industries“, nei UAB „Gudruolis“. Vadovaujantis teisinių paslaugų sutarties 3 punkto VI pastraipos nuostatomis, būtent sąskaita, išrašyta už teisines paslaugas, yra mokėjimo dokumentas. Mokėjimo dokumentai buvo išrašomi nustatytomis proporcijomis skirtingoms įmonėms, o tai parodo, kad nagrinėjamu atveju pagal paties ieškovo pateiktus dokumentus ir vadovaujantis teisinių paslaugų sutarties 3 punkto VI pastraipos punkto nuostatomis, neegzistuoja ir negali egzistuoti jokia solidarioji atsakovių prievolė.

7115.6.

72CK 6.720 straipsnio 7 dalies nuostatos negali būti aiškinamos ir taikomos tokiu būdu, kad pagal skirtingas teisinių paslaugų teikimo sutartis teikiamos paslaugos ir už paslaugas susidaręs įsiskolinimas bet kada galėtų būti pripažįstamas solidariąja prievole, jeigu tokia galimybė nebuvo numatyta teisinių paslaugų teikimo sutartyse. Ieškovas yra advokatų kontoros advokatas, profesionalus paslaugos teikėjas, todėl šiuo atveju teisinių paslaugų sutarčių nuostatos negali būti aiškinamos plečiamai, iškreipiant šalių susitartą apmokėjimo už paslaugas tvarką ir numatant galimybę, kilus ginčui, taikyti solidariąją atsakomybę, jeigu iki tol buvo vedama atskira suteiktų paslaugų apskaita, kiekvienos iš atsakovių įsiskolinimas buvo apskaitomas atskirai, išrašomos atskiros sąskaitos faktūros.

7315.7.

74Atsakovės nuo pat pradžių laikėsi vieningos pozicijos ir tvirtino, kad pripažįsta 12 000 Eur skolą, tačiau vadovaujantis teisinių paslaugų sutarties 13 punkto I pastraipos ii papunkčio nuostata, naudojosi mokėjimo sulaikymo teise iki ieškovas pateiks šalių susitarimą pagrindžiančių mokėjimo dokumentų – įstatymų nustatyta tvarka pakoreguotų (pataisytų) sąskaitų faktūrų, kurias ieškovas pažadėjo pateikti 2018 m. vasario 6 d. elektroniniame laiške. Pirmosios instancijos teismas teisingai pastebėjo, kad pagal teisinių paslaugų sutarčių nuostatas būtent sąskaitos faktūros yra laikomos mokėjimo dokumentu, todėl pirmiausia ieškovas turėjo pateikti šalių susitarimą atitinkančius mokėjimo dokumentus, kad jie būtų apmokėti, o ne atvirkščiai.

75Teisėjų kolegija

konstatuoja:

76IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7716.

78Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų, šioje byloje taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas.

79Dėl solidariosios atsakomybės

8017.

81Prievolės solidarumas reiškia, kad kreditorius turi teisę reikalauti, jog prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad solidarioji prievolė skirta kreditoriaus interesų apsaugai, nes vieno bendraskolio nemokumas neturi įtakos prievolės kreditoriui įvykdymui. Esant solidariajai prievolei pareiga neskaidoma į dalis ir, nors yra keletas skolininkų, prievolės dalykas išlieka vientisas, nedalomas, o solidarusis skolininkas yra visos prievolės šalis. Kitaip tariant, kreditoriui solidarieji skolininkai turi vieną bendrą skolą ir visi, iki bus grąžinta visa skola, turi pareigą ją grąžinti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2011 ir 2018 m. balandžio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-181-313/2018 32 punktą bei nutartyse nurodytą praktiką).

8218.

83CK 6.6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bendrasis principas, kad solidarioji prievolė nėra preziumuojama, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis. Tai reiškia, kad galioja priešinga prezumpcija, jog prievolė yra dalinė, jeigu neįrodyta priešingai. Šią prezumpciją gali paneigti įstatymas ar šalių susitarimas, nustatantis, kad prievolė yra ne dalinė, bet solidarioji. Vadinasi, asmuo, kuris remiasi solidariąja prievole, turi nurodyti konkrečią teisės normą, reglamentuojančią tokią prievolę, arba įrodyti esant šalių susitarimą dėl solidariosios atsakomybės taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-24-684/2019). Taigi ieškovui, siekiančiam patenkinti savo turtinius reikalavimus solidariai, reikia arba nurodyti konkrečią teisės normą, kuri expressis verbis (aiškiais žodžiais) nurodo esant prievolės solidarumą, arba susitarimą, kurio sąlygose būtų sulygta dėl solidarumo.

8419.

85Byloje nėra ginčo, kad ieškovo ir atsakovių 2017 m. vasario 20 – 21 d. sudarytose teisinių paslaugų sutartyse nėra atskiro susitarimo dėl solidariosios atsakomybės taikymo. Nepaisant to, ieškovas atsakovių prievolės solidarumą kildina įstatymo pagrindu, t. y. nurodo CK šeštosios knygos XXXV skyriaus „Atlygintinių paslaugų teikimas“ pirmojo skirsnio „Bendrosios nuostatos“ 6.720 straipsnio 7 dalį, pagal kurią, jeigu paslaugos teikiamos dviejų ar daugiau klientų užsakymu, visi klientai paslaugų teikėjui šio straipsnio numatytais atvejais atsako solidariai.

8620.

87Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad tinkamas sutarties teisinis kvalifikavimas yra lemiantis sprendžiant, ar galios klientų solidariosios atsakomybės prezumpcija pagal CK 6.720 straipsnio 7 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-24-684/2019). Pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 4 straipsnio 3 dalį advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas; advokatų teikiamos teisinės paslaugos – tai teisės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba bei atstovavimas bylų procese (Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalis); advokatas taip pat turi teisę už atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka teikti bankroto, restruktūrizavimo, turto ir palikimo administratoriaus, lobisto, likvidatoriaus, kuratoriaus, testamento vykdytojo ir kitas įstatyme leidžiamas paslaugas. Taigi pagal advokato profesinę veiklą reglamentuojančias normas dėl jo profesinės veiklos atsiradę sutartiniai teisiniai santykiai gali turėti atstovavimo, pavedimo, atlygintinų paslaugų teikimo sutarčių elementų (CK 2.37, 6.716, 6.756 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-289-219/2019).

8821.

89CK 6.716 straipsnio 3 dalis nustato, kad XXXV skyriaus normų nustatytos taisyklės taikomos teikiant audito, konsultacinių, asmens sveikatos priežiūros, veterinarijos, informacijos, mokymo, turizmo ar kitokias atlygintinas paslaugas, išskyrus paslaugas, teikiamas pagal šeštosios knygos XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIV, XLVI, XLVII, L skyriuose nustatytas taisykles. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisinės paslaugos nepatenka prie išimčių, kuomet netaikomos bendrosios CK šeštosios knygos XXXV skyriaus „Atlygintinių paslaugų teikimas“ taisyklės. Įvertinus šią aplinkybę ir atsižvelgus į tai, kad teismų praktikoje teisinių paslaugų sutartys priskiriamos prie atlygintinų paslaugų teikimo sutarčių, darytina išvada, kad ieškovo nurodytu teisiniu pagrindu (CK 6.720 straipsnio 7 dalis) gali būti grindžiamas atsakovių prievolės atsiskaityti už ieškovo suteiktas teisines paslaugas solidarumas.

9022.

91Kaip minėta, CK 6.720 straipsnio 7 dalis nustato, kad tuo atveju, jeigu paslaugos teikiamos dviejų ar daugiau klientų užsakymu, visi klientai paslaugų teikėjui šio straipsnio numatytais atvejais atsako solidariai. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju byloje esantys įrodymai patvirtina nurodytos normos taikymo faktinį pagrindą, t. y. teisinės paslaugos užsakytos ir suteiktos bendrai visoms atsakovėms. Byloje nustatyta, kad teisinių paslaugų sutartys sudarytos tuo pačiu laikotarpiu, t. y. 2017 m. vasario 20 – 21 d. Nors sutartis pasirašė skirtingi atsakovių vadovai – V. L. H., O. E.-H., V. E. ir R. E., tačiau nurodyti asmenys yra susiję asmeniniais (giminystės, svainystės) ryšiais. Kaip patvirtina bylos duomenys, visoms įmonėms de facto (faktiškai) vadovavo ir joms atstovavo tas pats asmuo – V. L. H. Iš susirašinėjimų su ieškovu matyti, kad V. L. H. savo laiškuose atsakoves įvardijo kaip savo asmenines įmones. 2018 m. vasario 6 d. laišku būtent V. L. H. vienašališkai nutraukė visų atsakovių su ieškovu sudarytas teisinių paslaugų sutartis, nesant kitų, sutartis pasirašiusių vadovų, atskiro pritarimo ir (ar) įgaliojimo jiems atstovauti. Pažymėtina, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tokį sutarčių nutraukimą pripažino tinkamu ir šios aplinkybės apeliaciniame skunde neginčijamos. Be to, byloje nepaneigti ieškovo teiginiai, kad santykiuose su ieškovu, įskaitant pavedimus teisinių sutarčių pagrindu, visų atsakovių vardu davė V. L. H. ir (arba) teisininkė I. M. (Š.). Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad korespondencija tarp advokatų kontoros ir visų atsakovių vyko sutartyse nurodytu V. L. H. ir (arba) teisininkės I. M. (Š.) elektroninio pašto adresais. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad visos atsakovės registruotos tuo pačiu buveinės adresu – (duomenys neskelbtini).

9223.

93Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į ieškovo nurodytas aplinkybes, kad atsakovės iš esmės buvo įsteigtos tam pačiam tikslui – elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos veiklai vykdyti, todėl sudarė vieną įmonių grupę, o ieškovo suteiktos teisinės paslaugos, pagal jų apimtį ir pobūdį, buvo teikiamos ne kiekvienai atsakovei atskirai, bet visoms bendrai (kaip įmonių grupei). Bylos nagrinėjimo metu atsakovės nepaneigė šių aplinkybių, t. y. fakto, kad atsakovėms UAB AARGAU, UAB „ELIOINVEST“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“ ir UAB SBSUN, nuosavybės teise priklauso fotovoltinės saulės jėgainės, kuriose gaminama elektros energija ir parduodama AB „Elektros skirstymo operatorius“. Tuo tarpu UAB „Gudruolis“ kitoms atsakovėms nuomoja žemės sklypus, kuriuose sumontuotos elektros energiją gaminančios fotovoltinės saulės jėgainės, o UAB „Sun Industries“ teikia įvairias bendras paslaugas atsakovėms – organizuoja elektrinių įrengimą, priežiūrą, apsaugą, draudimą, kt. Byloje taip pat nepaneigtos aplinkybės, kad laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 3 d. iki 2012 m. lapkričio 9 d. atsakovės UAB AARGAU, UAB „ELIOINVEST“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“ bei UAB SBSUN sudarė paskolos sutartis su BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ investiciniam projektui iš dalies finansuoti, o įsipareigojimų pagal šias paskolos sutartis įvykdymo užtikrinimui buvo sudarytos laidavimo sutartys tarp atsakovės UAB „Sun Industries“ ir kredito unijos. Ieškovas atstovavo atsakovėms (kaip įmonių grupei) jų teisiniuose ginčuose su BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ (visose bylose), paraleliai vykusiose derybose su kredito unija, taip pat konsultavo su investiciniu projektu susijusiais mokestiniais klausimais. Būtent šios paslaugos atsakovėms ieškovo buvo teikiamos teisinių paslaugų sutarčių pagrindu.

9424.

95Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo šios nutarties 18 punkte nurodyta kasacinio teismo praktika, t. y. neišskyrė kokiu pagrindu (sutarties ar įstatymo) ieškovas kildina atsakovių solidariąją prievolę. Dėl šios priežasties teismas neteisingai vertino bylos faktinės aplinkybes, susijusias su solidariosios atsakomybės taikymu. Ieškovui teigiant ir įrodinėjant, kad atsakovių solidarioji prievolė kyla pagal CK 6.720 straipsnio 7 dalį, teismas turėjo nustatyti, ar šiuo atveju yra teisinis (šios nutarties 20 – 21 punktai) ir faktinis (šios nutarties 22 – 23 punktai) pagrindas taikyti nurodytą normą. Ieškovui atsakovių solidariąją prievolę grindžiant įstatymo pagrindu, nagrinėjamu atveju teisiškai nereikšmingais laikytini skundžiamo sprendimo argumentai, kad šalių sutartyse nėra tiesiogiai įtvirtinto ieškovo ir atsakovių susitarimo dėl solidariosios atsakomybės dėl laiku neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų, juolab, kad dėl šios aplinkybės ginčo byloje nebuvo. Teisinės reikšmės neturi ir pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybė, jog atsakovės nesutiko pasirašyti 2018 m. kovo 5 d. elektroniniu laišku ieškovo siųsto vekselio dėl solidariosios atsakomybės taikymo. Atskirai pažymėtina, kad nurodytas vekselis buvo siųstas jau po atsakovių (jų faktinio vadovo) inicijuoto vienašališko teisinių paslaugų sutarčių nutraukimo. Remiantis šia aplinkybe, vekselio turiniu ir šalių susirašinėjimais, yra pagrindas teigti, kad tokiu būdu ieškovas tik papildomai (tarp šalių jau kilus ginčui dėl atsiskaitymo) siekė užsitikrinti suteiktų paslaugų apmokėjimą.

9625.

97Pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės, kad prievolė atsiskaityti už teisines paslaugas buvo skaidoma (padalinama) kiekvienai atsakovei, be kita ko, jas atskirai apskaitant ir ieškovo apskaitoje, taip pat nepaneigia atsakovių solidariosios atsakomybės taikymo pagal CK 6.720 straipsnio 7 dalį. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien formalus prievolės padalijimas (išskaidymas) PVM sąskaitose faktūrose ir (ar) ieškovo vidinėje buhalterinėje apskaitoje, t. y. advokatų kontoros skolų apyvartos žiniaraščiuose, negali paneigti įstatyme numatytos kreditoriaus teisės iš skolininkų reikalauti solidariosios atsakomybės. Iš skolų apyvartos žiniaraščių matyti, kad bendra teisinių paslaugų kaina (bendra skola) buvo dalijama įvairiomis proporcijomis, neretai visoms atsakovėms lygiomis dalimis. Pavyzdžiui, 2017 m. birželio 30 d., 2017 m. rugsėjo 1 d., 2017 m. lapkričio 2 d., 2018 m. sausio 31 d. PVM sąskaitų faktūrų pagrindu išlaidos už suteiktas teisines paslaugas paskirstytos atsakovėms po lygiai. Ir atvirkščiai, 2017 m lapkričio 2 d. PVM sąskaita faktūra atsakovei UAB „Gudruolis“ išrašyta už visoms atsakovėms bendrai suteiktas paslaugas. Bylos nagrinėjimu metu ieškovas nurodė, kad toks mokėtinų sumų išskaidymas buvo atliekamas atsakovių prašymu. Nurodyta aplinkybė byloje nepaneigta, priešingai, ją patvirtina byloje esantis šalių (jų atstovų) susirašinėjimas. 2017 m. lapkričio 14 d. laiške atsakovių atstovė teisininkė I. M. (Š.) ieškovo advokatų kontoros buhalterei pateikė užklausą, ar 2017 m. rugsėjo mėn. atsakovei UAB „Gudruolis“ yra išrašyta sąskaita už paslaugas. Buhalterės atsakyme nurodyta, kad sąskaita UAB „Gudruolis“ nėra išrašyta, pagal susitarimą sąskaitos buvo išrašytos tik kitoms septynioms įmonėms. Tos pačios dienos laišku atsakovių atstovė paprašė sąskaitą išrašyti UAB „Gudruolis“, pažymėdama, kad tik ši įmonė turi galimybę apmokėti sąskaitą. Po atsakovių atstovės prašymo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą UAB „Gudruolis“, 2017 m. lapkričio 15 d. ieškovas išrašė septynias kreditines sąskaitas, kuriomis anuliavo anksčiau išrašytas 2017 m. rugsėjo mėn. PVM sąskaitas faktūras atsakovėms UAB AARGAU, UAB „Elioinvest“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“ irUAB SBSUN. Vietoje panaikintų sąskaitų faktūrų atsakovei UAB „Gudruolis“ buvo išrašyta ir atsakovių atstovei išsiųsta viena bendra 2017 m lapkričio 2 d. PVM sąskaita faktūra.

9826.

99Tai, kad ieškovo išrašytos PVM sąskaitos faktūros buvo perrašomos ir (ar) apmokamos bendrai tos atsakovės, kuri atitinkamu laikotarpiu turėjo finansines galimybes atsiskaityti su ieškovu, taip pat faktas, jog dalį sąskaitų apmokėdavo Italijoje registruota su atsakovių faktiniu vadovu susijusi įmonė GREEN FIN SRL, pagrindžia šioje nutartyje padarytą išvadą, jog atsakovės veikė kaip įmonių grupė ir suprato ieškovo teikiamų teisinių paslaugų bendrumą. Šie duomenys įrodo ir ieškovo teiginius, kad atsakovių prievolė atsiskaityti su juo už suteiktas teisines paslaugas neretai buvo vykdoma bendrai (faktiškai solidariai), nepaisant formalaus prievolės (mokėtinų sumų) išskaidymo ieškovo išrašomose sąskaitose faktūrose ir skolų apyvartos žiniaraščiuose.

10027.

101Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovių prievolė atsiskaityti su ieškovu už suteiktas teisines paslaugas pagal 2017 m. vasario 20 – 21 d. teisinių paslaugų sutartis yra solidarioji (CK 6.6 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 7 dalis). Nurodytos išvados nepaneigia ir pirmą kartą apeliacine tvarka bylą nagrinėjusio Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-660-370/2019 motyvai. Vadovaujantis CPK 182 straipsnio 2 punktu, įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo prejudicinė galia saisto kitą teismą tik kitoje byloje. Nors apeliacinės instancijos teismo nutartyje pateikti išaiškinimai yra privalomi klausimą iš naujo nagrinėjančiam pirmosios instancijos teismui, tačiau apeliacinės instancijos teismo išvados pirmosios instancijos teismui, nagrinėjančiam bylą iš naujo, neturi privalomojo pobūdžio, jei teismas, tirdamas byloje surinktus įrodymus, turi pagrindo spręsti priešingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102-695/2015). Toks išaiškinimas liečia ir apeliacinės instancijos teismą, kuris, antrojo (pakartotinio) bylos nagrinėjimo metu gali prieiti prie kitokių išvadų nei pirmesnėje nutartyje, jeigu žemesnės instancijos teismas nustatė kitas faktines aplinkybes, reikšmingai besiskiriančias nuo aplinkybių, nustatytų iki bylos grąžinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-30-378/2016).

10228.

103Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutartyje atsakovių solidarioji atsakomybė buvo vertinama tik sutarčių (susitarimų) pagrindu (nurodytos nutarties 31 – 33 punktai), atskirai nepasisakant dėl CK 6.720 straipsnio 7 dalies taikymo nagrinėjamam ginčui, be to byla grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo dėl neatskleistos bylos esmės, t. y. teismui neištyrus ir neįvertinus bylos faktinių aplinkybių, susijusių su skolos už teisines paslaugos susidarymu (jos dydžiu). Po bylos grąžinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, ieškovas 2020 m. sausio 7 d. pateikė rašytinius paaiškinimus ir naujus įrodymus, be kita ko, pasisakydamas dėl solidariosios atsakomybės taikymo atsakovėms CK 6.720 straipsnio 7 dalies pagrindu. Taigi bylą pakartotinai nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą pasisakyti dėl ieškovo prašomos taikyti CK 6.720 straipsnio 7 dalies normos, vertinti jos taikymui reikšmingas aplinkybes. Pirmosios instancijos teismui šių aplinkybių nevertinus, buvo prieita prie nepagrįstos išvados dėl solidariosios atsakomybės netaikymo ginčo atveju.

104Dėl skolos dydžio ir netesybų

10529.

106Teisingas atlygis už atliktą darbą yra viena iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos saugomų vertybių (Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalis). Advokato teisė gauti atlyginimą už suteiktas paslaugas įtvirtinta Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 50 straipsnio nuostatose. Pagal šio straipsnio 1 dalį advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas klientai moka šalių sutartą užmokestį. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad, nustatant advokato užmokesčio už teisines paslaugas dydį, turi būti atsižvelgta į bylos sudėtingumą, advokato kvalifikaciją ir patirtį, kliento finansinę padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes. Susitarimas dėl užmokesčio už teisines paslaugas gali būti pasiekiamas įvairiomis formomis, nes sutarčių teisė nenustato imperatyvo, kad jis turi būti rašytinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-171-684/2018 19 punktas).

10730.

108Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl šalių sutarto įkainio už teisines paslaugas. Atsakovių teigimu, tarp šalių buvo sutarta dėl fiksuoto 2 000 Eur dydžio per mėnesį atlygio, nepriklausomai nuo suteiktų teisinių paslaugų kiekio. Pirmosios instancijos teismas sutiko su tokia atsakovių pozicija ir sprendė, kad bendra atsakovių skola už suteiktas paslaugas yra 12 000 Eur, t. y. suma, kurią iš esmės pripažįsta atsakovės (2 000 Eur x 6 mėn.). Teismas pažymėjo, kad susitarimą dėl fiksuoto atlyginimo dydžio pagrindžia šalių paaiškinimai, susirašinėjimai ir PVM sąskaitos faktūros. Ieškovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, apeliaciniame skunde nurodo, kad pagal teisinių paslaugų sutartis atsakovės turi atsiskaityti už faktiškai suteiktas paslaugas, kurių suteikimą pagrindžia PVM sąskaitos faktūros ir prie jų pridėtos paslaugų detalizacijos. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismo priteista 12 000 Eur suma yra tik tarpinė atsakovių skola su nuolaida už suteiktas paslaugas (16 396 Eur be nuolaidos), dėl kurios apmokėjimo šalys tarėsi į bylą pateiktuose elektroniniuose laiškuose.

10931.

1102017 m. vasario 20 – 21 d. šalių sudarytų teisinių paslaugų sutarčių antrosios dalies 3 punkte „Honoraras ir sąskaitų pateikimas“ nustatyta, kad „jeigu nebus susitarta kitaip, kliento kontorai mokamas honoraras už teisines paslaugas bus apskaičiuojamas pagal valandinius įkainius, nurodytus šios sutarties pirmojoje dalyje“. Sutarčių pirmojoje dalyje „Honoraras“ nurodyta, kad „honoraras už vykdant pavedimą suteiktas teisines paslaugas apskaičiuojamas pagal toliau nurodytus įkainius, prie jų įstatymų nustatytais atvejais pridedant PVM“. Toje pačioje sutarčių dalyje pateikti advokatų kontoros teisininkų ir jų teikiamų paslaugų valandiniai įkainiai.

11132.

112Kaip pažymėta šios nutarties 29 punkte cituojamoje kasacinio teismo praktikoje ir kaip matyti iš aptariamų teisinių paslaugų sutarčių nuostatų, susitarimas dėl užmokesčio už teisines paslaugas gali būti pasiekiamas (atitinkamai keičiamas) įvairiomis formomis, įskaitant žodinį. Byloje esantys duomenys leidžia teigti, kad šalys ginčo laikotarpiu, už kurį prašoma priteisti įsiskolinimą už suteiktas teisines paslaugas, nesilaikė teisinių paslaugų sutartyse numatyto advokato darbo užmokesčio (honoraro) apskaičiavimo pagal sutartyje nustatytus valandinius įkainius tvarkos, t. y. tiek rašytiniais susirašinėjimais, tiek žodiniais susitarimais pakeitė sutartyse numatyto atsiskaitymo už teisines paslaugas tvarką, susitardamos dėl fiksuoto mėnesinio atlyginimo už teisines paslaugas dydžio, o vėliau dėl konkrečios mokėtinos sumos, t. y. skolos.

11333.

114Tokią išvadą, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pagrindžia ginčo laikotarpiu išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Iš bylos duomenų matyti, kad už 2017 m. gegužės mėn. ieškovas septynioms atsakovėms, t. y. UAB AARGAU, UAB „Elioinvest“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“ ir UAB SBSUN, išrašė PVM sąskaitas faktūras Nr. 27615 – 27621 (paskirtyje įrašyta – gegužės mėn. suteiktos teisinės paslaugos), kuriose nurodyta fiksuota 1 200 Eur ir PVM suma. Kaip minėta šios nutarties 25 punkte, vietoje panaikintų sąskaitų už 2017 m. rugsėjo mėn. atsakovei UAB „Gudruolis“ buvo išrašyta viena bendra abonentinė PVM sąskaita faktūra Nr. 29012 2 000 Eur ir PVM sumai (paskirtyje įrašyta – teisinės paslaugos (abonentinis mokestis). Už 2017 m. rugpjūčio mėn. minėtoms septynioms atsakovėms išrašytose PVM sąskaitose faktūrose Nr. 28442 – 28448 (paskirtyje įrašyta – teisinės paslaugos) taip pat nurodyta fiskuota 1 400 Eur ir PVM suma. Už 2018 m. sausio mėn. septynioms atsakovėms buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. 29022, 29028 – 29033 (paskirtyje įrašyta – teisinės paslaugos) 285,71 Eur ir PVM sumai, t. y. abonentinė 2 000 Eur be PVM suma padalinta septynioms įmonėms (2 000 Eur / 7 = 285,71 Eur). Teisėjų kolegija pažymi, kad visose minėtose PVM sąskaitose faktūrose suteiktų teisinių paslaugų matas nurodytas ne valandomis, o vienetais (visose įrašytas kiekis – 1 vnt.).

11534.

116Aplinkybę, kad šalys atskiru susitarimu sulygo dėl abonentinio teisinių paslaugų mokesčio, o kai kuriais mėnesiais dėl konkrečios fiskuotos mokėtinos sumos patvirtina ir paties ieškovo teiginiai. Ieškovas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pripažino, kad buvo susitarta dėl fiksuoto mėnesinio mokesčio, nepriklausomai nuo suteiktų teisinių paslaugų kiekio ir pobūdžio (žr. 2018 m. rugsėjo 27 d. dubliko 2.39 punktą), tačiau nurodytos pozicijos vėliau, įskaitant apeliacinį skundą, atsisakė. Šias aplinkybes pagrindžia ir 2018 m. vasario 6 d. ieškovo (kontoros partnerio) nedelsiant po atsakovių faktinio vadovo pranešimo apie teisinių paslaugų sutarčių nutraukimą išsiųstas atsakymas. Iš laiško turinio matyti, kad sutarčių nutraukimo dieną atsakovių skola, šalių bendru sutarimu ir paskaičiavimu, apytiksliai siekė 16 000 Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad nurodyta suma iš esmės atitinka šios nutarties 33 punkte minėtose PVM sąskaitose faktūrose apskaitytą bendrą atsakovių mokėtiną sumą, atskaičius iki tol jų atliktus mokėjimus. Kaip matyti, šalys bendru sutarimu mokėtiną sumą už teisines paslaugas sumažino dar iki 12 000 Eur. Teisėjų kolegijos vertinimu, laiško parašymo laikas ir aplinkybės, jo turinys, įskaitant tai, kad laiške siūloma perrašyti PVM sąskaitas faktūras sumažintai sumai, paneigia apeliacinio skundo argumentus, jog laiškas atspindi ne galutinį susitarimą dėl visų atsakovių mokėtinos bendros sumos už teisines paslaugas, o tarpinę skolą.

11735.

118Šalių paaiškinimai, jų susirašinėjimai, byloje esančios PVM sąskaitos faktūros (jų išrašymo praktika) apeliacinės instancijos teismui leidžia konstatuoti, kad atsakovėms neapmokėjus sutarto galutinio 12 000 Eur atlyginimo už teisines paslaugas ir dėl to tarp šalių kilus ginčui, ieškovas, nepaisydamas šalių susitarimo dėl fiksuoto mėnesinio (abonentinio) mokesčio už suteiktas teisines paslaugas, suderintos galutinės sumos (skolos) už paslaugas, po sutarčių nutraukimo 2018 m. vasario 28 d. atsakovei UAB ,,Sun Industries“ išrašė naują PVM sąskaitą faktūrą Nr. 30293 (9 059,30 Eur su PVM sumai), kurioje atsakovėms 2017 m. spalio mėn. – 2018 m. sausio mėn. laikotarpiu bendrai suteiktas paslaugas papildomai apskaitė pagal valandinį tarifą (46 val. skirtingais tarifais), taip pat kitoms atsakovėms papildomai išrašė 2018 m. vasario 28 d. PVM sąskaitas faktūras Nr. 30285 – 30291 bendrai 2 440 Eur su PVM sumai už ankstesniu 2017 m. lapkričio mėn. – 2018 m. sausio mėn. laikotarpiu suteiktas teisines paslaugas. Taigi nurodytos sąskaitos išrašytos ne tik nesąžiningai ir nepagrįstai, t. y. nesilaikant ankstesnių šalių susitarimų dėl fiksuoto mėnesinio (abonentinio) atlyginimo ir fakto, kad nurodytas laikotarpis jau buvo apskaitytas ankstesnėmis sąskaitomis ir iš dalies atsakovių apmokėtas, tačiau ir pažeidžiant PVM sąskaitų faktūrų išrašymo tvarką, nustatytą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 2 punkte, pagal kurią sąskaitos faktūros turi būti išrašomos nedelsiant po paslaugų suteikimo arba iki kito mėnesio 15 dienos.

11936.

120Nurodytos aplinkybės teisėjų kolegijai iš esmės leidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad už ginčo laikotarpiu suteiktas paslaugas atsakovės yra skolingos ieškovui šalių sutartą galutinę 12 000 Eur sumą. Teisėjų kolegijai konstatavus pagrindą taikyti atsakovių solidariąją atsakomybę, nurodyta suma priteistina solidariai iš visų devynių atsakovių, įskaitant UAB „Gudruolis“, kuri yra apmokėjusi jos vardu formaliai išskirtas PVM sąskaitas faktūras.

12137.

122Apeliacinės instancijos teismas pritaria ieškovo skundo argumentams, kad iš atsakovių yra pagrindas priteisti teisinių paslaugų sutarčių antros dalies 3 punkte numatytas netesybas (0,06 procentų dydžio delspinigius), juos skaičiuojant nuo 12 000 Eur sumos. Pažymėtina, kad priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, teisinių paslaugų sutarčių antros dalies 13 punkto I pastraipos ii papunkčio nuostata atsakovėms nenumato teisės sulaikyti mokėjimus ieškovui iki bus pataisyti ir pateikti šalių susitarimą atspindintys mokėjimo dokumentai. Nurodyta nuostata leidžia klientams sulaikyti mokėjimus tik tuo atveju, kai teisinės paslaugos neatitinka sutarties sąlygų. Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad teisinės paslaugos atsakovėms faktiškai nebuvo suteiktos arba neatitiko sutarties sąlygų. Be to, bylos duomenys (šalių susirašinėjimai) neleidžia teigti, jog sutartos 12 000 Eur skolos atsakovės neapmokėjimo dėl to, kad ieškovas nurodytai sumai neišrašė (neperrašė) PVM sąskaitų faktūrų. Iš 2018 m. vasario 6 d. laiško turinio matyti, kad ieškovas siūlė išrašyti naujas PVM sąskaitas faktūras, jeigu atsakovės (jų vadovas) sutartą sumą vis dar sutinka geranoriškai sumokėti. Byloje nėra duomenų, kad atsakovės būtų atsakiusios į ieškovo laišką ir pageidavusios naujų sąskaitų. Juolab pagal ankstesnę šalių praktiką, esant atsakovių pageidavimui, išrašytos PVM sąskaitos faktūros nedelsiant buvo koreguojamos kreditinėmis sąskaitomis. Taigi atsakovėms atsisakius apmokėti skolą už teisinės paslaugas be objektyvių priežasčių, yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę ir priteisti 1 310,40 Eur delspinigius (12 000 Eur x 0,06 procentai x 182 dienos).

123Dėl bylos procesinės baigties

12438.

125Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias solidariąją skolininkų atsakomybę, atitinkamai netyrė ir nevertino šiam klausimui reikšmingų faktinių aplinkybių, taip pat neteisingai aiškino teisinių paslaugų sutarčių sąlygas, todėl nepagrįstai sprendė dėl solidariosios atsakomybės ir netesybų netaikymo atsakovėms. Esant šioms aplinkybėms, yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti ir ieškovui iš atsakovių solidariai priteisti 12 000 Eur skolą bei 1 310,40 Eur dydžio delspinigius (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

12639.

127Teisėjų kolegija nepasisako dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 19 d. nutartimi atsakovių atžvilgiu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (turto ir turtinių teisių arešto) galiojimo ir masto. Šie klausimai pagal 2020 m. gegužės 26 d. atsakovių atskirąjį skundą bus nagrinėjami Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2-1169-XX/2020.

128Dėl bylinėjimosi išlaidų

12940.

130Jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia pirmosios instancijos teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

13141.

132Ieškovas sumokėjo 910 Eur žyminį mokestį už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Bylą nagrinėjant antrą kartą apeliacine tvarka ieškovas sumokėjo 503 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, taip pat patyrė kitas 605,07 Eur išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu atsakovių atžvilgiu (užmokestis antstoliui už atliktus veiksmus ir mokestis už viešų registrų duomenis).

13342.

134Atsakovė UAB „ELIOINVEST“ sumokėjo 733,75 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą, pateiktą bylą nagrinėjant pirmą kartą apeliacine tvarka. Bylą nagrinėjant antrą kartą apeliacine tvarka UAB „ELIOINVEST“ patyrė 2 420 Eur išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą ir 242 Eur už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, sumokėjo 38 Eur dydžio žyminį mokestį.

13543.

136Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad byloje kilo ginčas dėl dviejų esminių klausimų – atsakovių solidariosios atsakomybės taikymo ir skolos už suteiktas teisines paslaugas dydžio. Atsižvelgus į tai, įvertinus bylos procesinę baigtį, yra pagrindas spręsti, kad buvo patenkinta 50 procentų ieškinio reikalavimų. Todėl bylos šalys įgijo teisę į pusės savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis).

13744.

138Esant ieškovo atsisakymui nuo dalies ieškinio ir pagrindui grąžinti dalį žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį (176,25 Eur), ieškovui iš atsakovių lygiomis dalimis priteisiamas 366,88 Eur ((910 Eur – 176,25 Eur) / 2) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimas. Atitinkamai ieškovui iš atsakovių lygiomis dalimis priteisiamos 554,04 Eur ((503 Eur + 605,07 Eur) / 2) bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme.

13945.

140Atsakovės UAB „ELIOINVEST“ patirtos 2 420 Eur išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintų rekomendacijų „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio“ 8.11 punkte nustatytą maksimalią sumą (1 765,40 Eur), todėl jos mažintinos iki nurodytos sumos. Atsižvelgiant į tai, iš ieškovo atsakovei UAB „ELIOINVEST“ priteisiamos 1 389,58 Eur ((1 765,40 Eur + 242 Eur + 733,75 Eur + 38 Eur) / 2) bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

141Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

142Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 2 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

143„Priimti ieškovo advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokato I. N., asmens kodas (duomenys neskelbtini), atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo priteisti 10 448,67 Eur (dešimties tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų 67 ct) skolą ir šią civilinės bylos dalį nutraukti.

144Ieškinį tenkinti iš dalies.

145Priteisti ieškovui advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatui I. N. solidariai iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Sun Industries“, juridinio asmens kodas 302766189, uždarosios akcinės bendrovės AARGAU, juridinio asmens kodas 302800990, uždarosios akcinės bendrovės „ELIOINVEST“, juridinio asmens kodas 302800652, uždarosios akcinės bendrovės „FC Real Estate“, juridinio asmens kodas 302806071, uždarosios akcinės bendrovės „FM Real Estate“, juridinio asmens kodas 302806032, uždarosios akcinės bendrovės „Green Fin“, juridinio asmens kodas 302806687, uždarosios akcinės bendrovės „Obwalden“, juridinio asmens kodas 302806000, uždarosios akcinės bendrovės SBSUN, juridinio asmens kodas 302801003, uždarosios akcinės bendrovės „Gudruolis“, juridinio asmens kodas 303390601, 12 000 Eur (dvylikos tūkstančių eurų) skolą, 1 310,40 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų dešimties eurų 40 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 13 310,40 Eur (trylikos tūkstančių trijų šimtų dešimties eurų 40 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. liepos 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

146Kitą ieškinio dalį atmesti.

147Grąžinti ieškovui advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatui I. N. 176,25 Eur (vieno šimto septyniasdešimt šešių eurų 25 ct) žyminį mokestį.

148Priteisti ieškovui advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatui I. N. iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Sun Industries“, uždarosios akcinės bendrovės AARGAU, uždarosios akcinės bendrovės „ELIOINVEST“, uždarosios akcinės bendrovės „FC Real Estate“, uždarosios akcinės bendrovės „FM Real Estate“, uždarosios akcinės bendrovės „Green Fin“, uždarosios akcinės bendrovės „Obwalden“, uždarosios akcinės bendrovės SBSUN, uždarosios akcinės bendrovės „Gudruolis“ po 40,76 Eur (keturiasdešimt šešis eurus 76 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.“

149Priteisti ieškovui advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatui I. N. iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Sun Industries“, uždarosios akcinės bendrovės AARGAU, uždarosios akcinės bendrovės „ELIOINVEST“, uždarosios akcinės bendrovės „FC Real Estate“, uždarosios akcinės bendrovės „FM Real Estate“, uždarosios akcinės bendrovės „Green Fin“, uždarosios akcinės bendrovės „Obwalden“, uždarosios akcinės bendrovės SBSUN, uždarosios akcinės bendrovės „Gudruolis“ po 61,56 Eur (šešiasdešimt vieną eurą 56 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

150Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ELIOINVEST“ iš ieškovo advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokato I. N. 1 389,58 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 58 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovių... 8. 2.... 9. Ieškovas nurodė, kad 2017 m. vasario 20 – 21 d. su atsakovėmis sudarė... 10. 3.... 11. Ieškovas pažymėjo, kad jis atstovavo atsakovėms jų teisiniame ginče su... 12. 4.... 13. Atsakovės su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad šalys... 14. 5.... 15. Atsakovės atkreipė dėmesį, kad įmonių grupių struktūra nėra... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu priėmė ieškovo... 20. 7.... 21. Teismas nustatė, kad ieškovas 2017 m. vasario 20 – 21 d. sudarė teisinių... 22. 8.... 23. Teismas sprendė, kad šalių sudarytos teisinių paslaugų sutartys buvo... 24. 9.... 25. Teismas nurodė, kad šalių sudarytose sutartyse nėra tiesiogiai įtvirtinto... 26. 10.... 27. Teismas pažymėjo, kad atsakovių prievolę atsiskaityti už teisines... 28. 11.... 29. Teismas nurodė, kad ieškovas jokių įrodymų ir (ar) paaiškinimų... 30. 12.... 31. Teismas sutiko su atsakovių pozicija, kad tarp šalių buvo sudarytas... 32. 13.... 33. Teismas nurodė, kad pagal teisinių paslaugų sutarčių 13 punkto I... 34. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 35. 14.... 36. Ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo... 37. 14.1.... 38. Nagrinėjamu atveju egzistuoja CK 6.720 straipsnio 7 dalyje reglamentuotas... 39. 14.2.... 40. Santykiuose su advokatų kontora tiek sudarant sutartis, tiek vėliau teikiant... 41. 14.3.... 42. Bendrą teisinių paslaugų pobūdį ir solidariąją atsakomybę lemia... 43. 14.4.... 44. Laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 3 d. iki 2012 m. lapkričio 9 d. atsakovės UAB... 45. 14.5.... 46. Sąskaitos, atsakovių nurodymu, buvo išrašomos įvairiomis proporcijomis.... 47. 14.6.... 48. Ieškovas turi teisę ir reikalauja priteisti neapmokėtą skolą iš visų... 49. 14.7.... 50. Byloje net ir nustačius, kad sutartys nutrauktos 2018 m. vasario 6 d., su kuo... 51. 14.8.... 52. Neapmokėtų sąskaitų suma už realiai iki sutarčių nutraukimo atsakovėms... 53. 14.9.... 54. Sprendime nepagrįstai konstatuota, kad tarp ieškovo ir atsakovių sutarta... 55. 14.10.... 56. UAB „Sun Industries“ išrašytoje 2018 m. vasario 28 d. PVM sąskaitoje... 57. 14.11.... 58. Ieškovas dubliku patikslino reikalavimą ir prašė priteisti iš atsakovių... 59. 15.... 60. Atsakovės prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į... 61. 15.1.... 62. Iš pradinio ieškinio matyti, kad ieškinio reikalavimai buvo grindžiami... 63. 15.2.... 64. Apeliaciniame skunde ieškovas nepateikė jokių argumentų ar įrodymų, taip... 65. 15.3.... 66. Ieškovo pozicija dėl fiksuotos kainos susitarimo galiojimo akivaizdžiai yra... 67. 15.4.... 68. Kliento prievolė atsiskaityti už advokato suteiktas teisines paslaugas gali... 69. 15.5.... 70. Iš ieškovo pateiktų sąskaitų faktūrų ir apskaitos dokumentų matyti, kad... 71. 15.6.... 72. CK 6.720 straipsnio 7 dalies nuostatos negali būti aiškinamos ir taikomos... 73. 15.7.... 74. Atsakovės nuo pat pradžių laikėsi vieningos pozicijos ir tvirtino, kad... 75. Teisėjų kolegija... 76. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 77. 16.... 78. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 79. Dėl solidariosios atsakomybės... 80. 17.... 81. Prievolės solidarumas reiškia, kad kreditorius turi teisę reikalauti, jog... 82. 18.... 83. CK 6.6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bendrasis principas, kad solidarioji... 84. 19.... 85. Byloje nėra ginčo, kad ieškovo ir atsakovių 2017 m. vasario 20 – 21 d.... 86. 20.... 87. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad tinkamas sutarties teisinis... 88. 21.... 89. CK 6.716 straipsnio 3 dalis nustato, kad XXXV skyriaus normų nustatytos... 90. 22.... 91. Kaip minėta, CK 6.720 straipsnio 7 dalis nustato, kad tuo atveju, jeigu... 92. 23.... 93. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 94. 24.... 95. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo... 96. 25.... 97. Pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės, kad prievolė atsiskaityti... 98. 26.... 99. Tai, kad ieškovo išrašytos PVM sąskaitos faktūros buvo perrašomos ir (ar)... 100. 27.... 101. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 102. 28.... 103. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutartyje... 104. Dėl skolos dydžio ir netesybų... 105. 29.... 106. Teisingas atlygis už atliktą darbą yra viena iš Lietuvos Respublikos... 107. 30.... 108. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl šalių sutarto įkainio už teisines... 109. 31.... 110. 2017 m. vasario 20 – 21 d. šalių sudarytų teisinių paslaugų sutarčių... 111. 32.... 112. Kaip pažymėta šios nutarties 29 punkte cituojamoje kasacinio teismo... 113. 33.... 114. Tokią išvadą, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas,... 115. 34.... 116. Aplinkybę, kad šalys atskiru susitarimu sulygo dėl abonentinio teisinių... 117. 35.... 118. Šalių paaiškinimai, jų susirašinėjimai, byloje esančios PVM sąskaitos... 119. 36.... 120. Nurodytos aplinkybės teisėjų kolegijai iš esmės leidžia sutikti su... 121. 37.... 122. Apeliacinės instancijos teismas pritaria ieškovo skundo argumentams, kad iš... 123. Dėl bylos procesinės baigties... 124. 38.... 125. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 126. 39.... 127. Teisėjų kolegija nepasisako dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės... 128. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 129. 40.... 130. Jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo... 131. 41.... 132. Ieškovas sumokėjo 910 Eur žyminį mokestį už ieškinį ir prašymą... 133. 42.... 134. Atsakovė UAB „ELIOINVEST“ sumokėjo 733,75 Eur žyminį mokestį už... 135. 43.... 136. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad byloje kilo ginčas dėl dviejų... 137. 44.... 138. Esant ieškovo atsisakymui nuo dalies ieškinio ir pagrindui grąžinti dalį... 139. 45.... 140. Atsakovės UAB „ELIOINVEST“ patirtos 2 420 Eur išlaidas už atsiliepimo į... 141. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 142. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 2 d. sprendimą pakeisti ir jo... 143. „Priimti ieškovo advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokato I.... 144. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 145. Priteisti ieškovui advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatui I.... 146. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 147. Grąžinti ieškovui advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatui... 148. Priteisti ieškovui advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatui I.... 149. Priteisti ieškovui advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatui I.... 150. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ELIOINVEST“ iš ieškovo...