Byla 2-1933/2012
Dėl atsakovo bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ kreditorių 2012 m. liepos 10 d. susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Hidraulikos pasaulis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1039-XXX/2012 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Hidraulikos pasaulis“ skundą dėl atsakovo bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ kreditorių 2012 m. liepos 10 d. susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Hidraulikos pasaulis“ kreipėsi į teismą su skundu dėl atsakovo bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ 2012 m. liepos 10 d. vykusiame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

5Skundo reikalavimų užtikrinimui pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti arba/ir neleisti vykdyti ginčijamų bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ kreditorių 2012 m. liepos 10 d. susirinkime priimtų nutarimų iki nebus išnagrinėtas pareiškėjo skundas.

6Pareiškėjas nurodė, kad siekiant užkirsti kelią bankrutavusios įmonės turto pardavimui už mažesnę kainą, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priešingu atveju, teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, pastarojo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2012 m. liepos 24 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Hidraulikos pasaulis“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

8Teismas nurodė, kad iš pateikto skundo matyti, jog pareiškėjas apsiriboja vien tik deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kad 2012 m. liepos 10 d. vykusiame bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ kreditorių susirinkime priimti nutarimai pažeidžia įmonės kreditorių teisėtus interesus bei tai, jog yra nustatyta per maža parduodamo turto kaina.

9Teismas pažymėjo, kad kaip matyti iš pateikto 2012 m. liepos 10 d. bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ kreditorių susirinkimo (pakartotinio) protokolo Nr. 5, už skundžiamą nutarimą balsavo kreditoriai, turintys 84,301 proc. reikalavimų dydį nuo visos teismo patvirtintos kreditorinių reikalavimų sumos; prieš nebalsavo niekas, o savo valios neišreiškė kreditoriais su 2,824 proc. reikalavimų dydžiu nuo visos teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Teismas nurodė, jog šioje proceso stadijoje, nustačius, kad pareiškėjas UAB „Hidraulikos pasaulis“ kreditorių susirinkime dalyvavo, tačiau prieš kreditorių susirinkimo nutarimą nebalsavo, yra pagrindas konstatuoti, kad netiriant iš esmės byloje esančių įrodymų ir pareiškėjo skundo dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, pareiškėjas nepateikė įrodymų, tikėtinai pagrindžiančių skundo reikalavimus. Siekiant išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, nevaržyti kitos šalies interesų labiau, nei reikia teisėtų tikslų pasiekimui, vadovaujantis ekonomiškumo principu, teismas laikinąsias apsaugos priemones taikyti atsisakė.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Pareiškėjas UAB „Hidraulikos pasaulis“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pritaikyti pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas nutartyje turėjo vertinti grėsmę dėl pareiškėjui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo, o ne pareiškėjo skundo pagrįstumą. Tačiau teismas tokios grėsmės nevertino ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje pasisakydamas dėl skundo pagrįstumo priėmė iš esmės neteisėtą nutartį.

132. Teismas turėjo tik įvertinti ar pateiktas skundas apskritai galėtų būti patenkintas, tačiau nevertinti bylos faktinių ir teisinių argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų.

143. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla grėsmė neužtikrinti pareiškėjo ir kitų atsakovo kreditorių interesų, kadangi nagrinėjamu atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų labai apsunkintas arba taptų neįmanomas.

154. Skundžiami atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimai sudaro prielaidas atsakovo turtą parduoti mažesne nei įmanoma kaina, taip pažeidžiant pareiškėjo ir kitų kreditorių teisėtus interesus ir lūkesčius.

165. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui priklausantį turtą pardavus, pareiškėjai ir kiti kreditoriai patirtų atitinkamą žalą, o tai sąlygotų naujų teisminių ginčų inicijavimą, kurie bankroto procedūrą padarytų sudėtingesnę ir ilgesnę.

176. Atsakovo turtą galimai perėmus tretiesiems asmenims, restitucijos taikymas būtų praktiškai neįmanomas.

18Atsakovas bankrutavusi J. G. įmonė „Sveteka“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

20Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas dėl ginčo esmės yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes yra apskųstas apeliacine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012).

21Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pareiškėjas UAB „Hidraulikos pasaulis“ kreipėsi į teismą su skundu dėl atsakovo bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ 2012 m. liepos 10 d. vykusiame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Šių reikalavimų įvykdymui užtikrinti pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti arba/ ir neleisti vykdyti ginčijamų bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ kreditorių 2012 m. liepos 10 d. susirinkime priimtų nutarimų iki nebus išnagrinėtas pareiškėjo skundas. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. liepos 24 d. nutartimi tokį pareikėjo prašymą atmetė.

22Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės motyvuoja tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kiltų grėsmė neužtikrinti pareiškėjo bei kitų kreditorių interesų, be to, pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų labai apsunkintas arba jo įvykdymas taptų neįmanomas. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas tokios grėsmės nevertino, o pasisakė tik dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstai preliminariai (prima facie) vertino pareiškėjo pareikštus reikalavimus ir jo pateiktus įrodymus, kadangi teismas, spręsdamas tokio pobūdžio klausimą, turi įsitikinti ar gali būti priimtas pareiškėjui palankus teismo procesinis sprendimas. Tuo tarpu teismui atlikus pareiškėjo reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą, buvo pagrįstai nuspręsta, jog yra didelių abejonių, ar pareiškėjui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas nepateikė apskritai jokių įrodymų, pagrindžiančių jo nurodytas aplinkybes, t. y. nepateikė jokių duomenų apie tai, kad nagrinėjamu atveju kyla grėsmė galimo palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymui (CPK 178 str.). Teisėjų kolegijos vertinimu, vien deklaratyvaus pobūdžio teiginiai, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir pardavus bankrutavusios įmonės turtą, galimo palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar jo įvykdymas taptų nebeįmanomas, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

24Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, jog Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartimi byla pagal pareiškėjo UAB „Hidraulikos pasaulis“ skundą yra išnagrinėta iš esmės ir pareiškėjo skundas dėl atsakovo bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ 2012 m. liepos 10 d. vykusiame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais netenkintas. Nors dėl šios teismo nutarties yra paduotas atskirasis skundas, tačiau kaip minėta aukščiau, tokios teismo nutarties priėmimas patvirtina pagrįstų abejonių dėl galimo pareiškėjui palankaus teismo sprendimo civilinėje byloje priėmimo galimybės buvimą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad esant tokiai situacijai, pareiškėjas tikėtinai nepagrindė skundo reikalavimų, nepridėjo įrodymų, patvirtinančių grėsmės galimo teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimui, todėl taikyti pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones nebuvo pakankamo teisinio pagrindo.

25Kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

26Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad taikyti pareiškėjo nurodytas laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje nėra teisinio pagrindo, todėl skundžiama nutartis, kuria atmestas prašymas dėl tokių priemonių taikymo, paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas UAB „Hidraulikos pasaulis“ kreipėsi į teismą su skundu... 5. Skundo reikalavimų užtikrinimui pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias... 6. Pareiškėjas nurodė, kad siekiant užkirsti kelią bankrutavusios įmonės... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. liepos 24 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 8. Teismas nurodė, kad iš pateikto skundo matyti, jog pareiškėjas apsiriboja... 9. Teismas pažymėjo, kad kaip matyti iš pateikto 2012 m. liepos 10 d.... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Pareiškėjas UAB „Hidraulikos pasaulis“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių... 12. 1. Teismas nutartyje turėjo vertinti grėsmę dėl pareiškėjui galimai... 13. 2. Teismas turėjo tik įvertinti ar pateiktas skundas apskritai galėtų būti... 14. 3. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla grėsmė neužtikrinti... 15. 4. Skundžiami atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimai sudaro prielaidas... 16. 5. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui priklausantį... 17. 6. Atsakovo turtą galimai perėmus tretiesiems asmenims, restitucijos taikymas... 18. Atsakovas bankrutavusi J. G. įmonė „Sveteka“ atsiliepimo į atskirąjį... 19. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar skundžiama pirmosios... 20. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 21. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pareiškėjas UAB „Hidraulikos... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 24. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad iš teismų informacinės sistemos... 25. Kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos skundžiamos nutarties... 26. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad taikyti... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą....