Byla A2-1932-945/2019
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo, darbo užmokesčio dalies, neišmokėtų išeitinių išmokų ir kompensacijos už nepanaudotas apmokamas atostogas priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bartninkas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-19873-959/2019 dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo, darbo užmokesčio dalies, neišmokėtų išeitinių išmokų ir kompensacijos už nepanaudotas apmokamas atostogas priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas ieškiniu (1 t., b. l. 3–14, 111–113, 119–121, 128–130) prašė panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos (toliau – DGK) 2017 m. sausio 9 d. sprendimą Nr. DGKS-112, priteisti iš atsakovės 272,48 Eur darbo užmokesčio, išeitinės išmokos ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas, delspinigius, vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, įpareigoti atsakovę perrašyti ieškovo charakteristiką.

82.

9Kauno apylinkės teismas 2017 m. birželio 14 d. sprendimu (1 t., b. l. 143–146) bylos dalį dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę perrašyti ieškovo charakteristiką nutraukė, kitus ieškinio reikalavimus atmetė.

103.

11Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 11 d. nutartimi (2 t., b. l. 122–127) ieškovo apeliacinį skundą atmetė ir Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimą paliko nepakeistą.

124.

13Ieškovas 2019 m. liepos 15 d. pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių (3 t., b. l. 47–60). Prašyme nurodoma, kad bylą nagrinėję teismai priėmė neteisingus sprendimus, o ieškovui paskirta advokatė, teikusi jam antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, nenustačiusi kasacijos pagrindų, nesurašė kasacinio skundo, kurį jis buvo priverstas surašyti pats, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jį priimti atsisakė. Ieškovas nurodė, kad naujai paaiškėjusios aplinkybės įvardintos ir kitose bylose jo teiktuose procesiniuose dokumentuose.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Kauno apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartimi (4 t., b. l. 80–82) prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė. Teismas konstatavo, kad ieškovo nurodomos aplinkybės, susijusios su jam paskirtos atstovės veiksmais, kasacinio skundo surašymu bei pateikimu, neegzistavo priimant sprendimą pirmosios instancijos teisme bei nutartį apeliacinės instancijos teisme, todėl negali būti pripažįstamos naujai paaiškėjusiomis. Ieškovas pateiktame ieškinyje dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, kurio pagrindu Kauno apylinkės teisme inicijuota civilinė byla Nr. 2-2549-959/2019, nurodė, kad 2016 m. lapkričio mėn. darbo užmokesčio žiniaraštyje ir pažymoje apie išeitinę kompensaciją, nepanaudotas atostogas melagingai nurodoma, jog jam buvo išmokėta 283 Eur tarpinė suma. Ši ieškovo nurodoma aplinkybė bylos nagrinėjimo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose metu ieškovui negalėjo būti nežinoma. Pats ieškovas ieškinyje dėl žalos atlyginimo priteisimo nurodė, kad aptariamos sumos neišmokėjimo faktą nustatė DGK pirmininkė I. B., siūliusi šalims taikiai susitarti. Ir civilinėje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, ieškovo teiktame ieškinyje nurodoma, kad ieškovui buvo priskaičiuota išmokėti 1 118,87 Eur suma, o išmokėta tik 739,39 Eur suma. Jau teikdamas ieškinį ieškovas ginčijo 283 Eur sumos išmokėjimo faktą. Kitų naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, sudarančių pagrindą abejoti teismų sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu, ieškovas nenurodė ir teismas nenustatė.

18III.

19Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

206.

21Atskiruoju skundu (4 t., b. l. 85–90) ieškovas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartį ir prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

221.1.

23Visi procesiniai dokumentai, esantys nagrinėjamoje byloje ir Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-20874-959/2019, įrodo jo prašymo dėl proceso atnaujinimo pagrįstumą.

241.2.

25Skundžiama nutartis yra neteisinga, nesąžininga ir neprotinga, priimta pažeidžiant įstatymus ir teisės aktus, išvardintus pateiktame prašyme dėl proceso atnaujinimo, pažeidžia ieškovo teisę į teisingą, sąžiningą ir protingą teismą.

261.3.

27Teismo teiginys, kad kitų naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, sudarančių pagrindą abejoti teismų sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu, ieškovas nenurodė, neatitinka tikrovės, nes šias aplinkybes jis yra nurodęs, tačiau visus jo teikiamus argumentus ir motyvus teismas ignoravo ir jų nevertino.

28Teismas

konstatuoja:

29IV.

30Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

317.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

338.

34Apeliacijos dalyką sudaro nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

359.

36Teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes ir byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą.

3710.

38Proceso atnaujinimas yra išimtinė peržiūros procedūra, o prašymams atnaujinti procesą taikomi formalieji reikalavimai – jie turi būti paduodami laikantis CPK XVIII skyriuje nustatytų taisyklių. Nagrinėdamas prašymą teismas patikrina, ar: 1) prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje; 2) prašymas pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais (CPK 370 straipsnio 3 dalis). Nustatęs, kad egzistuoja dviejų privalomų įstatyminių sąlygų sutaptis proceso atnaujinimo institutui taikyti, teismas nutartimi atnaujina procesą. Ir, atvirkščiai, teismas nutartimi procesą atnaujinti atsisako, jeigu konstatuoja, kad yra CPK 370 straipsnio 3 dalyje nurodyti trūkumai (nenustatyta bent viena iš proceso atnaujinimo instituto taikymo sąlygų).

3911.

40Ieškovas prašymą atnaujinti procesą teikė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos ieškovui bylos nagrinėjimo metu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų buvęs priimtas kitoks sprendimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018). Jeigu prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Ieškovas, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje šiuo pagrindu, turi įrodyti, kad jo nurodomos aplinkybės atitinka visus pirmiau apibrėžtus kriterijus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2011).

4112.

42Nagrinėjamoje byloje prašymą atnaujinti procesą pateikęs ieškovas kaip naujai paaiškėjusias nurodė aplinkybes, susijusias su jam Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimu paskirtos advokatės veiksmais rengiant kasacinį skundą, jam teiktos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos nutraukimu, kasacinio skundo surašymu ir jo pateikimu bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atsisakymu priimti ieškovo pateiktą kasacinį skundą.

4313.

44Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad šios ieškovo nurodomos aplinkybės, neegzistavo priimant sprendimą pirmosios instancijos teisme bei nutartį apeliacinės instancijos teisme. Tai reiškia, kad jos neatitinka vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, dėl ko negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme.

4514.

46Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad aplinkybės, kurių pagrindu gali būti atnaujinimas procesas pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, turi būti susijusios su konkrečios bylos esme ir turi turėti esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius galėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Gi ieškovo nurodomos aplinkybės, susijusios su įvykiais po Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimo ir Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 11 d. nutarties priėmimo, neturi jokios reikšmės teismų padarytoms išvadoms dėl ginčo esmės. Tai, kad byla, kurios baigtis buvo nepalanki ieškovui, nebuvo peržiūrėta kasacine tvarka, nenustačius aplinkybių, sudarančių vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje numatytų proceso atnaujinimo, nėra pagrindas atnaujinti bylą ir dar kartą tirti ir vertinti tas pačias aplinkybes, kurios jau buvo įvertintos dviejų instancijų teismų.

4715.

48Iš ieškovo pateiktuose prašyme dėl proceso atnaujinimo ir atskirajame skunde nurodytų duomenų, taip pat Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad po civilinės bylos, kurioje ieškovas prašo atnaujinti procesą, užbaigimo, jis inicijavo dar vieną bylą tai pačiai atsakovei UAB „( - )“ (Kauno apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-2549-959/2019). Šioje byloje ieškovas atsakovei pareiškė reikalavimus dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio už laikotarpį nuo neteisėto atleidimo iš darbo iki sprendimo priėmimo, turtinės ir neturinės žalos atlyginimo priteisimo. Tačiau ieškovas nei prašyme dėl proceso atnaujinimo, nei atskirajame skunde nenurodė ir nepagrindė, kaip šios civilinės bylos iškėlimas, joje ieškovo teikti procesiniai dokumentai ir jų priedai ar priimti teismų procesiniai sprendimai yra susiję su jo nurodomu CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu proceso atnaujinimo pagrindu. Vien tik naujos civilinės bylos tarp tų pačių šalių iškėlimas pats savaime nesudaro CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyto proceso atnaujinimo pagrindo.

4916.

50Teikdamas ieškinį kitoje civilinėje byloje ieškovas ginčija darbdavio teismui prašomoje atnaujinti byloje (darbo užmokesčio žiniaraštyje ir pažymoje apie išmokėtas sumas) pateiktų duomenų teisingumą. Tokia ieškovo pozicija aiškiai atskleidžia, kad jis įvardija ne naujai paaiškėjusią aplinkybę, bet savo nuomonę dėl įrodymų, kurie buvo įvertinti priimant prašomoje atnaujinti byloje priimtus procesinius sprendimus, teisėtumo ir pagrįstumo.

5117.

52Kaip matyti iš atskirojo skundo, ieškovas nesutinka su skundžiamojoje nutartyje pirmosios instancijos teismo nurodytu teiginiu, kad kitų naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, sudarančių pagrindą abejoti 2017 m. birželio 14 d. Kauno apylinkės teismo sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu, ieškovas nenurodė. Ieškovas tvirtina, kad šias aplinkybes jis yra nurodęs, tačiau visus jo teikiamus argumentus ir motyvus teismas ignoravo ir nevertino.

5318.

54Pažymėtina, kad asmuo, besikreipiantis su prašymu atnaujinti procesą, privalo įrodyti esant bent vieną CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų, t. y. nurodyti aplinkybę, kuri turėtų esminę reikšmę bylai ir būtų neatskiriamai susijusi su išnagrinėto ginčo pagrindu ir dalyku, nes tik taip būtų užtikrintas šio proceso instituto tikslas ir reikšmė. Tokiam asmeniui tenka pareiga tinkamai apibūdinti ir įrodyti proceso atnaujinimo pagrindų egzistavimą, o teisiškai šias aplinkybes kvalifikuoja teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2013).

5519.

56Susipažinus su ieškovo prašymu dėl proceso atnaujinimo matyti, kad jame ieškovas dėsto jau minėtas aplinkybes, susijusias su jam Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimu paskirtos advokatės veiksmais rengiant kasacinį skundą, valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimu, kasacinio skundo surašymu ir jo pateikimu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atsisakymu priimti ieškovo pateiktą kasacinį skundą, taip pat vardina visus po šių įvykių teismams rašytus procesinius dokumentus ir juose iškeltus reikalavimus, deklaratyviai teigdamas, kad šiuose dokumentuose yra surašytos naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos civilinės bylos nagrinėjimo metu. Tačiau jokių konkrečių naujų faktinių aplinkybių, nei kitų aiškių argumentų, leidžiančių abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu, ieškovas nenurodė nei prašyme dėl proceso atnaujinimo, nei kituose į bylą pateiktuose jo paties surašytuose procesiniuose dokumentuose (šiuose dokumentuose nurodomos aplinkybės arba buvo žinomos bylos nagrinėjimo metu, arba atsirado po bylos išnagrinėjimo, arba yra nesusijusios su bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, įrodinėjimo dalyku), nors, kaip minėta, būtent jis turėjo procesinę pareigą tinkamai ir aiškiai apibūdinti proceso atnaujinimo pagrindų egzistavimą. Ir teikdamas atskirąjį skundą ieškovas neįvardino, kokių konkrečiai aplinkybių, jo paties manymu, sudarančių proceso atnaujinimo pagrindą šioje byloje, pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino. Todėl ieškovo atskirojo skundo argumentas, kad jis yra nurodęs ir kitas esmines bylos aplinkybes, sudarančias pagrindą abejoti priimtų procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu, tačiau visus jo teikiamus argumentus ir motyvus teismas ignoravo ir nevertino, atmestinas kaip nepagrįstas.

5720.

58Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas iš esmės nenurodė jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios egzistavo, bet nebuvo ir negalėjo būti žinomos ieškovui bylos nagrinėjimo metu, bei dėl kurių galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas, taip pat kitų aplinkybių, kurios leistų abejoti byloje priimtų procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu, todėl procesas ieškovo prašymu negali būti atnaujintas. Viena tai, kad ieškovas iš esmės nesutinka su jam nepalankiais sprendimais, nenustačius įstatyme numatyto proceso atnaujinimo pagrindo, nėra pagrindas tenkinti ieškovo prašymo.

5921.

60Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

6122.

62Įvertinęs bylos duomenų visumą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė patenkinti ieškovo prašymą dėl proceso atnaujinimo, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti pagrįstos ir teisėtos pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

63Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

64Atskirąjį skundą atmesti.

65Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

66Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bartninkas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas ieškiniu (1 t., b. l. 3–14, 111–113, 119–121, 128–130)... 8. 2.... 9. Kauno apylinkės teismas 2017 m. birželio 14 d. sprendimu (1 t., b. l.... 10. 3.... 11. Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 11 d. nutartimi (2 t., b. l. 122–127)... 12. 4.... 13. Ieškovas 2019 m. liepos 15 d. pateikė teismui prašymą dėl proceso... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Kauno apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartimi (4 t., b. l. 80–82)... 18. III.... 19. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 20. 6.... 21. Atskiruoju skundu (4 t., b. l. 85–90) ieškovas prašo panaikinti Kauno... 22. 1.1.... 23. Visi procesiniai dokumentai, esantys nagrinėjamoje byloje ir Kauno apylinkės... 24. 1.2.... 25. Skundžiama nutartis yra neteisinga, nesąžininga ir neprotinga, priimta... 26. 1.3.... 27. Teismo teiginys, kad kitų naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių,... 28. Teismas... 29. IV.... 30. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. 7.... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 33. 8.... 34. Apeliacijos dalyką sudaro nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti... 35. 9.... 36. Teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes ir byloje... 37. 10.... 38. Proceso atnaujinimas yra išimtinė peržiūros procedūra, o prašymams... 39. 11.... 40. Ieškovas prašymą atnaujinti procesą teikė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2... 41. 12.... 42. Nagrinėjamoje byloje prašymą atnaujinti procesą pateikęs ieškovas kaip... 43. 13.... 44. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad šios ieškovo... 45. 14.... 46. Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad aplinkybės, kurių... 47. 15.... 48. Iš ieškovo pateiktuose prašyme dėl proceso atnaujinimo ir atskirajame... 49. 16.... 50. Teikdamas ieškinį kitoje civilinėje byloje ieškovas ginčija darbdavio... 51. 17.... 52. Kaip matyti iš atskirojo skundo, ieškovas nesutinka su skundžiamojoje... 53. 18.... 54. Pažymėtina, kad asmuo, besikreipiantis su prašymu atnaujinti procesą,... 55. 19.... 56. Susipažinus su ieškovo prašymu dėl proceso atnaujinimo matyti, kad jame... 57. 20.... 58. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 59. 21.... 60. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo... 61. 22.... 62. Įvertinęs bylos duomenų visumą, apeliacinės instancijos teismas... 63. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 64. Atskirąjį skundą atmesti.... 65. Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.... 66. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....