Byla 2S-468-302/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos D. B. atskirąjį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla pagal pareiškėjos D. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja D. B. prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji 1964 metų kovo-balandžio mėn. ir 1966 metų sausio mėn. dirbo Švenčionių rajono „Nemuno” kolūkyje.

3Suinteresuoto asmens VSDFV Švenčionių rajono skyrius prašė bylą nutraukti, nes yra išlikę rašytiniai duomenys apie pareiškėjos darbą „Nemuno” kolūkyje.

4Švenčionių rajono apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi civilinę bylą pagal pareiškėjos D. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutraukė. Teismas konstatavo, kad iš pareiškėjai Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 2011-02-2011-R86-I-28709 14 raštu Nr. 4.29/14-1S-264 pateiktų pirminių dokumentų „Dėl D.V. darbo užmokesčio“, matyti, kad duomenys apie pareiškėjos darbą (ar nedarbą) Švenčionių rajono kolūkyje „Nemunas“ 1964 m. kovo ir balandžio mėn. bei 1966 m. sausio mėn. yra išlikę. Esant duomenims (dokumentams), patvirtinantiems pareiškėjos darbą (ar nedarbą) nurodytu laikotarpiu, teismas juridinę reikšmę turinčio fakto nenustatinėja, todėl byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 p.).

5Pareiškėja D. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 nutartį ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja 1964 m. kovo, balandžio mėn. bei 1966 m. sausio mėn. dirbo Švenčionių rajono Adutiškio apylinkės „Nemuno“ kolūkyje. Paaiškina, kad teismui pateiktame 2011 m. vasario 14 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos rašte Nr. 4/29/14-1S-264 nurodoma, kad duomenų apie pareiškėjos darbą 1962/1964 m. laikotarpiu „Nemuno“ kolūkyje nepilnai perduotuose saugoti dokumentuose nerasta. Iš to seka, kad „Nemuno“ kolūkio archyvinis fondas nepilnai išlikęs. Liudytojos J.V. parodymai bei „Nemuno“ kolūkio kolūkiečių darbo laiko apskaitos knyga patvirtina, kad pareiškėja buvo kolūkio narė. Nesuprantama, kodėl teismas bylą nutraukė.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Švenčionių skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Paaiškina, kad Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 2011 m. vasario 14 d. raštas Nr. 4.29/14-1S-264 „Dėl Danutės Vorsaitės darbo užmokesčio“ patvirtina, kad pareiškėja 1964 m. kovo ir balandžio mėn. bei 1966 m. sausio mėn. nedirbo Švenčionių rajono kolūkyje „Nemunas“. Liudytoja J.V. negalėjo pasakyti būtent kuriais mėnesiais pareiškėja dirbo kolūkyje. Adutiškio valstybinio ūkio direktoriaus bei Apylinkės viršaičio pasirašytas pažymėjimas nevertintinas kaip darbo stažą patvirtinantis dokumentas, nes yra išlikę pirminiai dokumentai – „Atsiskaitymų su Švenčionių rajono kolūkio „Nemunas“ kolūkio nariais ir kolūkiečių darbo apskaitos knygos“, kuriose prašomi įskaityti į pareiškėjos darbo stažą laikotarpiai nepažymėti. Be to, šiame pažymėjime nėra nurodyta ne tik jo sudarymo (surašymo) data, bet ir darbo stažo nustatymo komisijos nutarimo data, neužpildyti ir kiti privalomi šiam pažymėjimui rekvizitai. Ne visi, kurie dirbo kolūkyje, būdavo kolūkio nariais. Kolūkiuose dirbdavo ir samdomi darbuotojai, t.y. ne kolūkio nariai. Dokumentų, patvirtinančių jos narystę kolūkyje „Nemunas“ pareiškėja VSDFV Švenčionių skyriui nepateikė. Dėl šio juridinio fakto nustatymo į teismą nesikreipė.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą.

10Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 str.). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009). Pažymėtina, kad teismui nustačius, jog pareiškėjas gali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentus, patvirtinančius atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, neįrodžius, kad pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 443 str. 7 d., 444 str. 1 d., 445 str.), turi atsisakyti priimti pareiškimą (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), o jeigu jis jau buvo priimtas, – civilinę bylą nutraukti (CPK 293 str. 1 p.). Taigi tam, kad būtų galima pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, turi būti nustatytos visos pirmiau nurodytos aplinkybės, kurių buvimą privalo įrodyti tuo suinteresuotas asmuo.

11Nagrinėjamu atveju pareiškėja pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja D. B. 1964 m. kovo ir balandžio mėn. bei 1966 m. sausio mėn. dirbo Švenčionių rajono, Adutiškio apylinkės „Nemuno“ kolūkyje. Pareiškėja nurodė, kad darbo stažo minėtais laikotarpiais negali įrodyti jokiais rašytiniais įrodymais, o prašomas nustatyti juridinis faktas yra reikšmingas sprendžiant valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos padidinimo klausimą. Taigi formaliai pareiškėjos pareiškimas atitiko CPK 444, 445, 447 str. reikalavimus.

12Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sprendė, kad yra išlikę dokumentai, patvirtinantys pareiškėjos darbą (ar nedarbą) jos nurodomu laikotarpiu, todėl juridinę reikšmę turinčio fakto teismas nenustatinėjo ir bylą nutraukė pagal CPK 293 str. 1 p. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, įvertinęs pareiškėjos D. B. atskirojo skundo ir suinteresuoto asmens pateikto atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas aptariamu atveju nepagrįstai nenustatinėjo pareiškėjos prašomo juridinio fakto bei bylą nutraukė nesant tam teisinio pagrindo.

13Remiantis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, t.y. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 2011 m. vasario 14 d. raštu Nr. 4.29/14-1S-264 (b. l. 3), VSDFV Švenčionių skyriaus 2010 m. gruodžio 15 d. raštu Nr. (5.38)4V-2421 (b. l. 4), Vilniaus apskrities archyvo 2011 m. kovo 16 d. pažyma dėl kolūkio reorganizavimo Nr. (8.12)-V5-533 (b. l. 6), Švenčionių rajono kolūkio „Nemunas“ atsiskaitymų su kolūkio nariais ir kolūkiečių darbo apskaitos knygų nuorašais (b. l. 8-13), darytina išvada, kad duomenų apie pareiškėjos darbą kolūkyje „Nemunas“ laikotarpiais 1964 m. kovo ir balandžio mėn. bei 1966 m. sausio mėn. nėra. Ta aplinkybė, kad yra išlikę rašytiniai įrodymai, kuriuose užfiksuota informacija apie pareiškėjos darbą kolūkyje „Nemunas“ laikotarpiu nuo 1962 iki 1966 metų, nereiškia, kad CPK 444, 445 str. įtvirtintų normų požiūriu pareiškėjos pareiškimas negali būti nagrinėjamas teisme. Rašytinių dokumentų egzistavimas, jeigu pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra grindžiamas būtent ta aplinkybe, kad juose užfiksuota informacija yra galimai klaidinga ar nepilna, negali būti laikomas priežastimi laikyti tokį pareiškimą nenagrinėtinu teisme, jeigu jis iš esmės atitinka CPK 444, 445 str. nustatytas sąlygas tokio pobūdžio reikalavimams. Įvertinus tai, kad yra tikėtina, jog Švenčionių rajono kolūkio „Nemunas“ laikotarpiu nuo 1962 iki 1966 metų atsiskaitymų su kolūkio nariais ir kolūkiečių darbo apskaitos knygos bei jose užfiksuota informacija galėjo būti prarasta, o tuo pačiu dingti ir duomenys, patvirtinantys faktus, kuriuos prašė nustatyti pareiškėja. Dėl to pirmosios instancijos teismas negalėjo nutraukti civilinės bylos visapusiškai ir objektyviai neištyręs visos byloje pateiktos medžiagos, neįsitikęs, ar nėra tiesioginių ar netiesioginių įrodymų galinčių patvirtinti pareiškėjos prašomą nustatyti juridinį faktą, o tik formaliai pasiremti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 2011 m. vasario 24 d. raštu Nr. 4.29/14-1S-264.

14Remiantis išdėstytu bei įvertinus bylos medžiagą (CPK 185 str.) spręstina, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino byloje pateiktus duomenis, dėl ko netinkamai taikė ir aiškino procesines teisės normas, reglamentuojančias civilinės bylos nutraukimą bei bylų dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą nagrinėjimo tvarką. Todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o pareiškėjos D. B. pareiškimas dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo grąžintinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

16Švenčionių rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartį panaikinti ir grąžinti civilinę bylą pagal pareiškėjos D. B. pareiškimą dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai