Byla 2-1494/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimų ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Orlista“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-586-425/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Orlista“ ieškinį atsakovui Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimų ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų vykdant viešąjį supaprastintą atvirą konkursą, panaikinimo sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai panaikintos laikinosios apsaugos priemonės.

5Ieškovas UAB „Orlista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: panaikinti atsakovo Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro Viešųjų pirkimų komisijos 2013-03-08 sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovo 2013-02-08 pretenzija; atsakovo Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro Viešųjų pirkimų komisijos 2013-02-19 sprendimą, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir UAB „Autairas“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu viešojo pirkimo konkursą, atmetant tiekėjų UAB „Autairas“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir UAB „Evikonas“ pasiūlymus kaip neatitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; įpareigoti atsakovą sudaryti naują pasiūlymų eilę ir pripažinti UAB „Orlista“ konkurso laimėtoju.

6Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įvykdymo sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Autairas“.

7Panevėžio apygardos teismas 2013 m. kovo 26 d. nutartimi sustabdė Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro organizuojamo Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimo konkurso procedūras ir įpareigojo Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su UAB „Autairas“ iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje pagal UAB „Orlista“ ieškinį motyvuodamas tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimą būtų sudėtingą įvykdyti, nes viešojo pirkimo procedūros būtų tęsiamos ir baigtųsi sutarties su laimėtoju sudarymu.

8Atsakovas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras pateikė teismui prašymą panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, o teismui nusprendus netenkinti atsakovo prašymo, pareikalauti, kad ieškovas per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą - pervesti į teismo depozitinę sąskaitą 2 308 922 Lt sumą arba pateiktų banko garantiją šiai sumai.

9Atsakovas prašymą grindė tuo, kad Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų projektas finansuojamas iš Klimato kaitos specialiosios programos, todėl atsakovas ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas 2013-01-11 pasirašė finansavimo sutartį Nr. KKS-S-2(2013)/S1-19. Pagal šios sutarties 1.4. p. nuostatas bendra subsidijos suma gali siekti visus 100 proc. projektui tinkamų finansuoti išlaidų, t. y. atsakovas įgyvendina projektą pats neturėdamas jokio pakankamo lėšų rezervo ir vėluojant Projektui būtų tiesiog priverstas jo atsisakyti, nes nepajėgtų finansuoti jokios šio Projekto dalies. Iš Finansavimo sutarties 3 priedo matyti, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos ataskaita turi būti patvirtinta ne vėliau kaip 2014 m. sausio mėn., o visi statybos darbai turi būti atlikti iki 2013 m. spalio mėn. pabaigos. Neįgyvendinus Projekto iki 2013 m. šildymo sezono pradžios, atsakovas neturės pakankamai lėšų šildymo sąskaitoms apmokėti, todėl bus priverstas mažinti lėšas, skirtas švietimo reikmėms, dėl to sumažės mokymo kokybė. Atsakovo Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro organizuojamas Finansavimo sutarties 6.1., 6.3., ir 6.4. p. yra nustatyta, kad atsakovui nepasiekus reikiamų rodiklių ar neatlikus darbų laiku, subsidijos teikimas gali būti sustabdytas, sumažintas arba nutrauktas apskritai, o atsakovas privalėtų grąžinti jau išmokėtas lėšas. Nepanaudojus lėšų 2013 m., LAAIF negali garantuoti, kad jos bus pakartotinai skirtos kitais metais, t. y. atsakovas vienareikšmiškai patirtų didelių nuostolių negavęs finansavimo projektui, nepaisant jau to, kad vien siekdamas finansavimo atsakovas jau sumokėjo už techninio projekto parengimą, gavo statybos leidimą ir atliko kitus veiksmus, kad Projektas būtų atliktas kuo greičiau.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi panaikino Panevėžio apygardos teismo 2013m. kovo 26 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo sustabdytos Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro organizuojamo Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimo konkurso procedūros ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras įpareigotas nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su UAB „Autairas“ iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje pagal UAB „Orlista“ ieškinį.

12Teismas nutartį motyvavo tuo, kad dėl teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių 2013-01-11 sudarytos Projektų finansavimo Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiant subsidiją sutarties Nr. KKS-S-2(2012) pagrindu atsakovui Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui gali kilti neigiami ekonominiai padariniai, nes laiku nepradėjus ir neatlikus sutartimi numatytų darbų, nepasiekus sutartų rodiklių, sutarties 6.1., 6.3., ir 6.4. p. pagrindais teikiamų subsidijos teikimas gali būti sustabdytas, sumažintas arba nutrauktas apskritai, o atsakovas privalėtų grąžinti jau išmokėtas lėšas, kurių grąžinimo negalėtų įvykdyti dėl finansų stygiaus.

13Dėl nurodytų motyvų teismas nesvarstė atsakovo prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo arba pateikimo banko garantijos šiai sumai, kadangi nėra įrodymų ir garantijų dėl ieškovo finansinių galimybių tai padaryti, be to, tai neatitiktų viešojo intereso laiku įsisavinti atsakovui paskirtas subsidijas pastatui renovuoti.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

15Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Orlista“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad skundžiama teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, prieštarauja viešajam interesui ir yra neadekvati, kadangi paneigia teismo nustatytus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, taip pat padarytas išvadas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Apeliantas nurodo, kad skundžiama nutartis daro neįmanomą viešojo pirkimo bei UAB „Orlista“ palankaus teismo sprendimo vykdymą tuo atveju, jeigu išaiškėtų, kad konkursą laimėjęs tiekėjas neatitiko kvalifikacijos reikalavimų ir atsakovo sudaryta pasiūlymų eilė turi būti naikinama bei sudaroma iš naujo. Tolimesnis bylos nagrinėjimas netenka prasmės, nes atsakovas tęs konkurso procedūras ir sudarys pirkimo sutartį su UAB „Autairas“, dėl ko pirkimo procedūra bus baigta, o ieškovas – praradęs galimybę sudaryti pirkimo sutartį su atsakovu.

16Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis priimta remiantis prielaidomis ir atsakovo teiginiais, nepatvirtintais įrodymais. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad neturi pakankamai lėšų rezervo projektui vykdyti, taip pat, kad prasidėjus šildymo sezonui ir neįgyvendinus projekto neturės pakankamai lėšų šildymo sąskaitoms apmokėti. Tarp atsakovo ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pasirašyta finansavimo sutartis, kuria vadovaujasi teismas, neįrodo, kad atsakovas negaus projekto išlaidų finansavimo. Sutartis tik nurodo galimus subsidijų teikimo variantus, jeigu atsakovas nepasiektų reikiamų rodiklių arba neatliktų darbų laiku.

17Pasak apelianto, skundžiamoje nutartyje minimo projekto darbų atlikimo terminų kontekste bylos nagrinėjimas neturi lemiamos reikšmės darbų įvykdymui laiku. Teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, liks pakankamai laiko darbus vykdysiančiam rangovui atlikti laiku ir atsakovui subsidijuojamoms lėšoms įsisavinti.

18Skundžiamoje nutartyje teismas nurodo, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos dėl viešojo intereso taikymo motyvo, tačiau motyvuojamojoje dalyje nėra paminėta nei vieno viešojo intereso taikymo motyvo, kas, pasak apelianto, leidžia konstatuoti CPK 329 str. 2 d. įtvirtintą absoliutų nutarties negaliojimo pagrindą.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras prašo atskirąjį skundą atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atskirajame skunde nenurodoma nė viena aplinkybė, patvirtinanti skundžiamos teismo nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą, nenurodytas nė vienas konkretus įrodymas, kuriuo grindžiamas atskirasis skundas. Viešojo intereso sąvoka, į kurią apeliuoja ieškovas, yra vertinamojo pobūdžio ir jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Atsakovas, prašydamas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė priežastis ir pateikė įrodymus, jog sustabdžius atsakovo vykdyto konkurso procedūras, ne tik atsakovas, bet ir vietinė bendruomenė neabejotinai patirtų neigiamas pasekmes. Net ir patenkinus ieškinio reikalavimus, ieškovas nebūtų automatiškai pripažintas laimėtoju ir su juo nebūtinai būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, todėl nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės neturi įtakos ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti, o jų taikymas pažeistų ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Nurodo, kad atsakovas su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pateikė dokumentus, iš kurių aiškiai matyti, kad neigiamos pasekmės gali kilti atsakovui ateityje ir jos neabejotinai kils, jei atsakovas neįvykdys projekto numatytais terminais, todėl atskirojo skundo argumentai, kad atsakovas ir teismas rėmėsi tik prielaidomis, yra nepagrįsti. Tuo labiau, kad nėra būtina, kad šalis procese pateiktų tik tokius įrodymus, dėl kurių negali būti jokių abejonių dabar ar ateityje.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas atmestinas.

22Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

23Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje ginčijami atsakovo Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro kaip perkančiosios organizacijos vykdomame supaprastintame atvirame konkurse „Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 132057, priimti Viešųjų pirkimų komisijos sprendimai. Ieškovas UAB „Orlista“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdant pirkimo procedūras ir uždraudžiant atsakovui sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju UAB „Autairas“. Pirmosios instancijos teismas, 2013 m. kovo 26 d. nutartimi taikė prašomas laikinąsias apsaugos priemones, o 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi jas panaikino. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl minėtos teismo nutarties.

24Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, byloje pateiktus duomenis, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą teismo nutartį, procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą civilinėse bylose, kylančiose iš viešųjų pirkimų (Civilinio proceso kodekso 144, 4237 straipsniai), taip pat pagrindinių civilinio proceso principų nepažeidė, taip pat nenustatyti absoliutūs nutarties negaliojimo pagrindai, numatyti CPK 329 str. (CPK 320, 338 str.), todėl keisti ar naikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

25Nagrinėjamu atveju, teismas panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones motyvuodamas tuo, kad atsakovui gali kilti neigiami ekonominiai padariniai, nes vadovaujantis Projektų finansavimo Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiant subsidiją sutarties nuostatomis, laiku nepradėjus ir neatlikus sutartimi numatytų darbų, nepasiekus sutartų rodiklių, numatytų subsidijų teikimas gali būti sustabdytas, sumažintas arba nutrauktas visiškai, o atsakovas privalėtų grąžinti jau išmokėtas lėšas, kurių grąžinimo negalėtų įvykdyti dėl finansų stygiaus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į atsakovo nurodomas aplinkybes apie vykdomą viešąjį pirkimą, susijusį su profesinio mokymo įstaigos pastato renovavimu, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas, bei jo finansavimo sąlygas pagal specialiąją Projektų finansavimo Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį, projekto „Visagino technologijos ir profesinio mokymo centro pastato atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ darbų vykdymo terminų privalomumą, padarė pagrįstą išvadą, kad šioje situacijoje pirkimo objektas yra susijęs su viešuoju interesu, kurio negalėtų užtikrinti laikinas pirkimo procedūrų sustabdymas (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

26Anot apelianto, teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje nepaminėjo nė vieno viešojo intereso taikymo motyvo, todėl tai leidžia konstatuoti Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 d. įtvirtintą absoliutų nutarties negaliojimo pagrindą, tačiau apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu nesutinka ir sprendžia, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, procesinės teisės normų, reglamentuojančių teismo nutarties turinį (Civilinio proceso kodekso 291 straipsnis), nepažeidė, iš nutartyje išdėstytų motyvų, kodėl teismas nutarė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, yra aišku, kad visuma nagrinėjamoje situacijoje esančių aplinkybių teismui sudarė pagrindą pripažinti, esant nagrinėjamoje byloje viešąjį interesą, dėl ko jau yra pasisakyta anksčiau. Pažymėtina, kad teismo nutartis yra vientisas procesinis dokumentas, ji turi būti analizuojama kaip visuma, atsižvelgiant ne tik į jos motyvuojamąją dalį, tačiau ir į kitas jos dalis, t. y. įžanginę, aprašomąją bei rezoliucinę, kad būtų galima suprasti ginčo esmę bei kitas reikšmingas aplinkybes.

27Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde dėstomi argumentai, kad atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pagrįstas prielaidomis, atsakovo teiginiai nepatvirtinti įrodymais, yra atmestini kaip nepagrįsti, kadangi teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, įsitikina tuo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, kils grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo tinkamam įvykdymui, taip pat preliminariai įvertina, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršys jų teikiamos naudos, tačiau įstatymas nereikalauja neginčytinų įrodymų, patvirtinančių ar paneigiančių bylos dalyvio dėstomas aplinkybes, susijusias laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ar panaikinimu, nes šiuo klausimu byla nėra nagrinėjama iš esmės. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovo atskirajame skunde dėstomi argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų dėl būtinumo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

28Vienu iš atskirojo skundo argumentų apeliantas nurodo, kad skundžiama teismo nutartis daro neįmanomą viešojo pirkimo ir UAB „Orlista“ palankaus teismo sprendimo įvykdymą tuo atveju, jeigu išaiškėtų, kad konkursą laimėjęs tiekėjas neatliko kvalifikacijos reikalavimų ir atsakovo sudaryta pasiūlymų eilė turi būti naikinama bei sudaroma iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal teismų praktiką teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas (CPK 144 str. 1 d.). Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, tampa aišku, kad negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-929/2012). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2013 m. gegužės 10 d. sprendimu atmetė ieškovo ieškinį, tai yra išnagrinėjo ir įvertino iš esmės ieškovo pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, padarydamas išvadą, jog ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti. Nors minėtas teismo sprendimas ir nėra įsiteisėjęs, tačiau jis patvirtina, kad nėra pagrindo manyti, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, kaip tai nustato CPK 144 straipsnio 1 dalis (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-929/2012), taip pat, kad yra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

29Įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista, o skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

30Netenkinus atskirojo skundo, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio nuostatomis, priteistinos atsakovui iš apelianto šio turėtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas pateikė į bylą įrodymus, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 161,60 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą pagal 2013 m. balandžio 18 d. atstovavimo sutartį (b. l. 63–66). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis neatitinka Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų dydžių, nes pagal 8.15 punktą už atsiliepimą į atskirąjį skundą rekomenduojamas maksimalus dydis yra 0,5 koeficiento, kurio pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, kuri nuo 2013 m. sausio 1 d. yra 1 000 Lt, bei kitų kriterijų, numatytų Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalyje, nenustatytas pagrindas nukrypti nuo rekomenduotinų maksimalių dydžių, todėl atsakovui iš ieškovo priteistina 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

32Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Orlista“, j.a.k. 135754413, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui, j.a.k. 190977915, 500 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų vykdant... 5. Ieškovas UAB „Orlista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:... 6. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 7. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. kovo 26 d. nutartimi sustabdė Visagino... 8. Atsakovas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras pateikė... 9. Atsakovas prašymą grindė tuo, kad Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi panaikino... 12. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad dėl teismo nutartimi taikytų laikinųjų... 13. Dėl nurodytų motyvų teismas nesvarstė atsakovo prašymo dėl nuostolių,... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Orlista“ prašo Panevėžio apygardos... 16. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis priimta remiantis... 17. Pasak apelianto, skundžiamoje nutartyje minimo projekto darbų atlikimo... 18. Skundžiamoje nutartyje teismas nurodo, kad taikytos laikinosios apsaugos... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Visagino technologijos ir verslo... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 21. Atskirasis skundas atmestinas.... 22. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 23. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje... 24. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo, atsiliepimo į... 25. Nagrinėjamu atveju, teismas panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones... 26. Anot apelianto, teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje nepaminėjo nė vieno... 27. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde dėstomi... 28. Vienu iš atskirojo skundo argumentų apeliantas nurodo, kad skundžiama teismo... 29. Įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 30. Netenkinus atskirojo skundo, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 32. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį palikti... 33. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Orlista“, j.a.k. 135754413,...