Byla e2-716-571/2017
Dėl negrąžintos paskolos, palūkanų, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui R. R. dėl negrąžintos paskolos, palūkanų, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2611,09 Eur skolos, kurią sudaro 1412,85 Eur negrąžintos paskolos, 1198,24 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 59 Eur žyminio mokesčio.

4Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2015-12-21 pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101-6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OU įmonės kodas 12535769, kuri 2016 m. kovo 10 d. reikalavimą perleido ieškovei, todėl ieškovė turi reikalavimo teisę į su R. R. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 9907450003 bei jos pagrindu atsiradusią 2611,09 Eur sumos dydžio skolą. 2016 m. gegužės 10 d. raštu uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ (pradinis kreditorius) informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei.

9Paskolos sutartis tarp pradinio kreditoriaus, valdančio sistemą Vivus.lt ir atsakovo pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta 2015 m. sausio 6 d. Pradinis kreditorius paskolino atsakovui 1000 Eur. Paskolos sutarties terminas – 36 mėnesiai, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2018 m. sausio 6 d. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2015 m. sausio 8 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 425 Eur sumai 36 mėnesių terminui. Iš viso atsakovas ieškovei turėjo grąžinti 1425 Eur kredito iki 2018 m. sausio 8 d. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinis kreditorius 2015 m. gegužės 28 d. vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovės paskaičiavimais, kadangi atsakovas dalį skolos grąžino, todėl atsakovo skolą sudaro 1412,85 Eur negrąžintos paskolos ir 1198,24 Eur palūkanų iki ir po kredito grąžinimo termino.

10Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina teismui pateikti rašytiniai įrodymai – reikalavimo perleidimo sutartys, pranešimas dėl reikalavimo teisės perleidimo, vartojimo kredito sutartis, sąskaitos išrašai, kita bylos medžiaga.

11CK 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovei priteistina 1412,85 Eur negrąžinta paskola ir 288,85 Eur palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino.

12Ieškovė taip pat prašo priteisti 909,39 Eur palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas savo iniciatyva turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus savo iniciatyva (ex officio), nes neprotingai didelės palūkanos praranda savo, kaip mokėjimo už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, funkciją ir faktiškai tampa skolininko nubaudimo priemone. Be to, Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Vien prievolės ir prašomų priteisti palūkanų dydžio santykis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstamas pakankamu pagrindu teismui sumažinti priteistinų palūkanų sumą, vadovaujantis CK 1.5 str. ir 6.37 str. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylose, susijusiose su pagal sutartis priteisiamų palūkanų dydžio nustatymu, taip pat į reikalaujamą priteisti palūkanų sumą, teismas, užtikrindamas prievolės šalių interesų pusiausvyrą, turi pagrindą reikalaujamų priteisti palūkanų dydį peržiūrėti. Esant nurodytoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į prašomos priteisti palūkanų 909,39 Eur sumos ir pagrindinės skolos 1412,85 Eur santykį, tai, kad ieškovė prašomo priteisti palūkanų dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, bei tai, jog vartojimo sutartys atsakovo sudarytos prisijungimo būdu, palūkanų dydis mažintinas iki 454,70 Eur sumos, t. y. 1/2 dalimi reikalaujamos palūkanų sumos, kuri pripažintina atitinkančia įstatymo keliamus reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Toks teismo sprendimas neatima iš ieškovės teisės į įrodytų ir priteistų nuostolių (jeigu ieškovė tokių patyrė), skirtumo išieškojimą.

13CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovo priteisiamos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-12-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį patenkinus iš dalies (82,6 proc.), iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, atsižvelgiant į įstatymo nustatytą minimalią už ieškinius mokamą žyminio mokesčio sumą, – 48,73 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 2 d., Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d.). Kitų ieškovės bylinėjimosi išlaidų teismas pagal bylos duomenis nenustatė.

15Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteisiamos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo R. R., a. k. ( - ) 1412,85 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus dvylika eurų 85 ct) negrąžintos paskolos, 288,85 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 85 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 454,70 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt keturis eurus 70 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino, viso 2156,4 Eur (du tūkstančius vieną šimtą penkiadešimt šešis eurus 40 ct), 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2016-12-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 48,73 Eur (keturiadešimt aštuonis eurus 73 ct) žyminio mokesčio.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai