Byla 2S-1366-658/2013
Dėl skolos ir palukanu priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Nerijus Meilutis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškoves uždarosios akcines bendroves „Puikios statybu tradicijos“ atskiraji skunda del Marijampoles rajono apylinkes teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarties civilineje byloje Nr. 2-1642-801/2013 pagal ieškoves uždarosios akcines bendroves „Puikios statybos tradicijos“ ieškini atsakovei A. V. del skolos ir palukanu priteisimo.

2Apeliacines instancijos teismas, išnagrinejes atskiraji skunda, n u s t a t e:

3I. Ginco esme

4Ieškove kreipesi i teisma su ieškiniu prašydama iš atsakoves priteisti 50 000 Lt skolos, 14 840 Lt palukanas, 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo isakymo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas.

5Ieškiniui užtikrinti praše taikyti laikinasias apsaugos priemones – areštuoti atsakoves pinigines lešas, esancias banko saskaitose, leidžiant daryti atsiskaitymus su ieškove, taip pat atsakovei nuosavybes teise priklausanti kilnojamaji ir nekilnojamaji turta bei turtines teises, priklausancias atsakovei ir esancias jas ja arba treciuosius asmenis ieškinio sumos ribose. Prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones ieškove motyvavo tuo, jog atsakove neatsiskaito jau ilga laika, skolos suma yra didele, i raginimus nereaguoja, todel mano, jog nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti iš viso neimanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

7Marijampoles rajono apylinkes teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi prašyma atmete. Teismas nurode, kad didele ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto arešta kaip laikinaja apsaugos priemone. Didele ieškinio suma sudaro pagrinda preziumuoti, kad kilo reali gresme busimo teismo sprendimo ivykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. civilineje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.), taciau ši prezumpcija nera absoliuti. Teismas sprende, kad ieškove nepateike duomenu, jog reikalavimo suma atsakovei pagal jos turto verte, gaunamas pajamas yra didele, patikrinus teismu informacines sistemos LITEKO duomenis, daugiau bylu užvestu atsakoves atžvilgiu teismuose nenustatyta. Todel aplinkybes, kad atsakove geruoju nesumoka ieškovei jos reikalaujamos pinigu sumos, teismas nevertino kaip pagrindo taikyti laikinasias apsaugos priemones, nurodydamas, kad tai tik pagrindas kreiptis i teisma. Be to teismas pažymejo, kad ieškove nenurode, del kokiu priežasciu i teisma kreipesi praejus 6 metams nuo sutarties ivykdymo ir kokios aplinkybes atsirado butent dabar, kad staigiai salygojo butinybe taikyti laikinasias apsaugos priemones. Atsižvelgiant i tai, kad ieškove nenurode jokiu svarbiu priežasciu, del ko atsakove galetu vengti vykdyti priimta teismo sprendima, teismas atsisake taikyti laikinasias apsaugos priemones pažymedamas ir tai, kad jas pritaikius butu pažeistas ir proceso ekonomiškumo principas (žymiai padidetu bylinejimosi išlaidos del laikinuju apsaugos priemoniu vykdymo bei antstoliu darbo).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i atskiraji skunda argumentai

9Ieškove atskiruoju skundu prašo panaikinti Marijampoles rajono apylinkes teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarti ir klausima išspresti iš esmes – prašyma tenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

101. Del ieškinio sumos. Ieškiniu reikalaujama priteisti 64 840 Lt suma atsakovei kaip fiziniam asmeniui objektyviai nelaikytina maža. Be to, ši suma dides, nes nuo ieškinio pateikimo teismo dienos, iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, apeliantas prašo taikyti procesines palukanas. Be to, atsakove yra pensinio amžiaus ir jos pajamos, t. y. gaunama pensija, tiketina nera dideles, kad greitai butu ivykdytas apeliantui palankus teismo sprendimas. Kadangi atsakove jau ilga laika, t. y. 6 metus, delsia atsiskaityti su apeliantu, to priežastis gali buti ta, jog atsakoves finansine padetis nera gera. Apeliantas pažymi, jog pati atsakove savo parašu ant darbu perdavimo-priemimo akto patvirtino, jog jokiu pretenziju del atliktu darbu kokybes, medžiagu kiekio bei komplektacijos neturi. Todel, nera jokiu priežasciu, išskyrus ne itin gera atsakoves finansine padeti, tinkamam atsakoves sutartiniu isipareigojimu ivykdymui, t. y. tinkamam atsiskaitymui už atliktus statybos darbus, ivertinus visus byloje esancius irodymus, apeliantas mano, kad, šiuo atveju, didele ieškinio suma laikytina viena iš aplinkybiu, sudaranciu pagrinda laikinuju apsaugos priemoniu taikymui.

112. Del ieškinio pagristumo preliminaraus vertinimo. Sutartis, darbu priemimo-perdavimo aktas tik patvirtina, kad apeliantas tinkamai ir laiku ivykde visus savo sutartinius isipareigojimus, priešingai nei atsakove. Apelianto pateikiamu irodymu bei nurodytu faktiniu aplinkybiu visuma suponuoja išvada, kad išnagrinejus byla, galimai bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Teismas neivertino apelianto pateiktu irodymu, taip pat liko neivertinta ir ta aplinkybe, kad atsakove, yra praleidusi termina ivykdyti pinigine prievole ir ilga laika jos nevykdo. Atsakove pati vengia ivykdyti savanoriškai prisiimto isipareigojimo jau ilgiau nei 6 metus, tai tiketina, kad ji vengs ivykdyti ir apeliantui palanku teismo sprendima.

123. Del delsimo kreiptis i teisma. Teismas nepagristai kaltina apelianta, kad jis ilga laika delse kreiptis i teisma del šio ginco išsprendimo. Apeliantas nurode, kad ilga laika bande su atsakove taikiai išspresti ši ginca, taciau atsakove tycia vengia atsiskaityti su apeliantu.

134. Del ekonomiškumo principo pažeidimo. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo padaryta išvada, kad pritaikius laikinasias apsaugos priemones bus pažeistas proceso ekonomiškumo principas. Darydamas tokia išvada, teismas šališkai ivertino tik atsakovei palankias aplinkybes. Apeliantas pažymi, kad nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu yra didele gresme, kad atsakove perleis dar neareštuota turta tretiesiems asmenims. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemones nepažeidžia ekonomiškumo principo, nes prašomos taikyti tik ieškinio ribose.

14Atsakove atsiliepimo i atskiraji skunda nepateike.

15IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacijos objekta sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas ieškoves prašymas taikyti laikinasias apsaugos priemones, teisetumo ir pagristumo patikrinimas. Ši klausima teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nera absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu nagrinejamoje byloje nenustatyta.

17Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu asmenu prašymu gali imtis laikinuju apsaugos priemoniu, jeigu ju nesiemus teismo sprendimo ivykdymas pasunketu arba pasidarytu nebeimanomas. Remiantis šia norma, laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pagrindas – egzistuojanti teismo sprendimo neivykdymo ar ivykdymo pasunkejimo gresme, kuri pateisintu laikinuju apsaugos priemoniu taikyma.

18Taisykles, kuriomis vadovaudamasis teismas turi spresti laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima, yra suformuluotos Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje. Atsižvelgiant i istatyme numatyta laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pagrinda teismas, prieš ivertindamas gresmes teismo sprendimo ivykdymui egzistavima, turetu preliminariai ivertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus irodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo isitikinimas, ar, išnagrinejus byla iš esmes, galetu buti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvada, jog pareikšti reikalavimai yra galimai nepagristi ir ieškovui palankus teismo sprendimas negaletu buti priimtas, butu paneigta teismo sprendimo ivykdymo užtikrinimo butinybe, o tuo paciu ir laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužes 13 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-652/2010, 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-535/2010 ir kt.). Tai nera ieškiniu pareikštu materialiuju reikalavimu pagristumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinejimo iš esmes metu, ir neturi jokios prejudicines galios bylos išsprendimui. Tik atlikes preliminaru ieškinio reikalavimu ir pateiktu irodymu vertinima ir padares išvada del egzistuojancios ieškiniu pareikštu reikalavimu tenkinimo tikimybes, teismas turetu spresti del gresmes teismo sprendimo ivykdymui egzistavimo, kaip CPK 144 straipsnio 1 dalyje itvirtinto laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pagrindo buvimo. Šiame etape teismas turetu vertinti šia gresme patvirtinancias aplinkybes pagal kiekvienam atvejui, priklausomai nuo byloje pareikštu reikalavimu, individualiai taikytinus kriterijus.

19Nagrinejamoje byloje pareikštas ieškinys fiziniam asmeniui del 54 840 Lt sumos už atliktus stogo rekonstrukcijos darbus priteisimo (Statybos rangos sutartis b. l. 13). Iš kartu su ieškiniu pateikto darbu perdavimo-priemimo akto matyti, kad darbai buvo atlikti, darbus atsakove prieme (b. l. 17). Duomenu apie tai, kad skola sumoketa nepateikta, atsakove del pareikšto ieškinio ir atskirojo skundo neišreiške jokios savo pozicijos, atsiliepimu nepateike.

20Teismu praktikoje suformuota taisykle, pagal kuria aplinkybe, kad teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis gincas tarp šaliu atsirado del dideles pinigu sumos, nes didele reikalavimo suma gali objektyviai padidinti busimo teismo sprendimo neivykdymo rizika (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkricio 12 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-1325/2009). Ši prezumpcija nera absoliuti, ji gali buti paneigiama paties atsakovo, pateikiant jo gera finansine padeti pagrindžiancius irodymus. Tada, kai yra irodymu, jog reikalaujama priteisti suma konkreciam asmeniui pagal jam priklausancio turto verte, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydi nera didele, t. y. kai atsakovas paneigia objektyvios gresmes busimo teismo sprendimo ivykdymui egzistavima, teismas neturi pagrindo taikyti laikinuju apsaugos priemoniu. Nagrinejamu atveju byloje nera pateikta išsamiu duomenu apie atsakoves finansine padeti, atsakove yra pensininke (gim. 1930 m.), nuo 2007 metu su ieškove neatsiskaito, todel šios aplinkybes sudaro pagrinda abejoti atsakoves galimybemis sumoketi 54 840 Lt suma.

21Del nurodytu priežasciu preliminariai ivertinus ieškinio pagristuma ir atsakoves galimybes ivykdyti galimai palanku teismo sprendima, sprestina, kad ieškiniu reikalaujama suma (54 840 Lt) atsakovei, kaip fiziniam asmeniui, gali buti laikoma pakankamai didele, kad sudarytu pagrinda išvadai, jog laikinuju apsaugos priemoniu netaikymas potencialiai gali apsunkinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo ivykdyma. Todel pirmosios instancijos teismo išvados, jog byloje nepateikta duomenu apie atsakoves vengima ivykdyti prievole, taip pat apie tai, kad ieškiniu reikalaujama suma atsakovei yra didele, laikytinos nepagristomis.

22Nurodytu argumentu pagrindu apeliantes atskirasis skundas tenkintinas, Marijampoles rajono apylinkes teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartis naikintina ir klausimas išsprestinas iš esmes – tenkintinas ieškoves prašymas taikyti laikinasias apsaugos priemones atsakoves atžvilgiu (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nors ieškove prašo pirmiausia areštuoti atsakoves pinigines lešas, esancias banku saskaitose, laikantis ekonomiškumo, teisingumo, proceso šaliu teisetu interesu pusiausvyros principu, visu pirma areštuotinas atsakoves nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o šio turto nesant, ar esant nepakankamai, areštuotinos pinigines lešos, esancios banko saskaitose, neviršijant ieškinio sumos (CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 punktas).

23Apeliacines instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

24Marijampoles rajono apylinkes teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarti panaikinti ir klausima išspresti iš esmes.

25Ieškoves- uždarosios akcines bendroves „Puikios statybos tradicijos“ (juridinio asmens kodas 126375695, Naugarduko 97, Vilnius) 64 840 Lt (šešiasdešimt keturiu tukstanciu aštuoniu šimtu keturiasdešimt litu) ieškinio reikalavimams užtikrinti areštuoti atsakoves- A. V. (asmens kodas ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta: ( - ), gyvenamoji vieta: ( - ) nekilnojamaji ir kilnojamaji turta, priklausanti atsakovei ir esanti pas atsakove ar treciuosius asmenis, uždraudžiant atsakovei areštuotu turtu disponuoti, o materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, trukstamai sumai areštuoti atsakoves pinigines lešas, esancias banku atsiskaitomosiose saskaitose.

26Išaiškinti ieškovui, kad jam nesikreipus i antstoli del atsakovo turto suradimo ir aprašymo ir nepatikslinus areštuoto turto duomenu, laikinosios apsaugos priemones galios keturiolika dienu nuo nutarties del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo priemimo dienos.

27Nutartis vykdoma skubiai.

28Apie teismo nutarti informuoti Turto arešto aktu registro tvarkytoja.

29Nutartis isiteiseja nuo jos priemimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Nerijus Meilutis,... 2. Apeliacines instancijos teismas, išnagrinejes atskiraji skunda, n u s t a t... 3. I. Ginco esme... 4. Ieškove kreipesi i teisma su ieškiniu prašydama iš atsakoves priteisti 50... 5. Ieškiniui užtikrinti praše taikyti laikinasias apsaugos priemones –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 7. Marijampoles rajono apylinkes teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i atskiraji skunda argumentai... 9. Ieškove atskiruoju skundu prašo panaikinti Marijampoles rajono apylinkes... 10. 1. Del ieškinio sumos. Ieškiniu reikalaujama priteisti 64 840 Lt suma... 11. 2. Del ieškinio pagristumo preliminaraus vertinimo. Sutartis, darbu... 12. 3. Del delsimo kreiptis i teisma. Teismas nepagristai kaltina apelianta, kad... 13. 4. Del ekonomiškumo principo pažeidimo. Apeliantas taip pat nesutinka su... 14. Atsakove atsiliepimo i atskiraji skunda nepateike.... 15. IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, teisiniai argumentai... 16. Apeliacijos objekta sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas ieškoves... 17. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, teismas... 18. Taisykles, kuriomis vadovaudamasis teismas turi spresti laikinuju apsaugos... 19. Nagrinejamoje byloje pareikštas ieškinys fiziniam asmeniui del 54 840 Lt... 20. Teismu praktikoje suformuota taisykle, pagal kuria aplinkybe, kad teismo... 21. Del nurodytu priežasciu preliminariai ivertinus ieškinio pagristuma ir... 22. Nurodytu argumentu pagrindu apeliantes atskirasis skundas tenkintinas,... 23. Apeliacines instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 24. Marijampoles rajono apylinkes teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarti... 25. Ieškoves- uždarosios akcines bendroves „Puikios statybos tradicijos“... 26. Išaiškinti ieškovui, kad jam nesikreipus i antstoli del atsakovo turto... 27. Nutartis vykdoma skubiai.... 28. Apie teismo nutarti informuoti Turto arešto aktu registro tvarkytoja.... 29. Nutartis isiteiseja nuo jos priemimo dienos ir yra neskundžiama....