Byla 2-652/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Driuko (pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų K. E. ir uždarosios akcinės bendrovės „N5“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 25 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-2444-262/2010 pagal ieškovo Microsoft Korporacijos ieškinį atsakovams K. E. ir uždarajai akcinei bendrovei „N5“ dėl autorių teisių pažeidimo ir kompensacijos sumokėjimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovas Microsoft Korporacija kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovus UAB „N5“ ir K. E. nutraukti neteisėtus veiksmus ir uždrausti atsakovams teikti interneto tarpininko paslaugas tretiesiems asmenims, kurie tomis paslaugomis naudojasi pažeisdami ieškovo teises bei teisėtus interesus; įpareigoti atsakovus uždaryti internetinį tinklapį www.linkomanija.net, kuris naudojamas kaip įrankis autorių teisių pažeidimams atlikti; uždrausti atsakovams jų internetiniuose tinklapiuose naudoti tapačius į ieškovui priklausančių prekės ženklų pavadinimus prekės ženklus; priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai kompensaciją, lygią 130000,00 Lt; priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodė, jog atsakovai yra Lietuvoje veikiančio internetinio tinklapio www.linkomanija.net faktiniai savininkai. Šiame internetiniame tinklapyje sukurta duomenų bazė su patalpintais torrent failais suteikia paslaugų gavėjams (vartotojams) galimybę jungtis vienas su kitu ir naudotis šiais failais bei centrinės stoties pagalba keistis informacija. Tokiu būdu atsakovai savo paslaugų gavėjams (vartotojams) suteikia bei užtikrina visas reikiamas priemones, kad jie galėtų viešai paskelbti, naudoti (atgaminti, platinti) neteisėtas, t.y. neturint autoriaus teisių turėtojo (ieškovo) leidimo (licencijų), ieškovo kompiuterinių programų kopijas (Microsoft Office 2007 Ultimate Edition, Misrosoft Office 2007, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2003 Pro). Neteisėti atsakovų veiksmai susideda iš to, kad (i) atsakovų teikiama failų dalinimosi paslauga suteikia tretiesiems asmenims galimybę nusiųsti torrent failą paslaugai; (ii) tretiesiems asmenims suteikia duomenų bazę, prisijungiant prie katalogo, susidedančio iš torrent failų; (iii) suteikia galimybę trečiosioms šalims ieškoti ir atsiųsti torrent failus; (iv) suteikia galimybę vartotojams susisiekti vieniems su kitais, vykdant failų siuntimosi paslaugų tracker‘io funkciją. Atsakovams kyla atsakomybė už ieškovui padarytą ir iki šiol daromą turtinę žalą, nes atsakovai inicijuoja neteisėtą ieškovui priklausančių kompiuterinių programų perdavimą; atsakovai turi faktinių žinių apie interneto vartotojų atliekamus neteisėtus veiksmus; atsakovai, sužinoję apie interneto vartotojų neteisėtus veiksmus, nesiėmė ir iki šiol nesiima jokių veiksmų jiems nutraukti. Todėl www.linkomanija.net programinė įranga ir veikla pripažintina intelektinės nuosavybės pažeidimų elektroninėje erdvėje įrankiu. Atsakovų veiksmai pažeidžia CK 6.263 straipsnyje įtvirtintą pareigą kiekvienam asmeniui laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų žalos kitam asmeniui, nes sąlygojo 107 340 568,56 Lt žalos ieškovui atsiradimą dėl negautų pajamų, jeigu ieškovui priklausančios kompiuterinės programos būtų teisėtai įsigyjamos. Ieškovas nurodė, jog vietoj faktiškai atsiradusios žalos (nuostolių) atlyginimo reikalauja Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau - ATGTĮ) 77 straipsnio 1 dalies 7 punkte ir 83 straipsnio 4 dalyje numatytos kompensacijos priteisimo, kurios dydis sudaro 1000 MGL.

7Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovus laikinai, kol bus galutinai išspręstas civilinis ginčas, nutraukti neteisėtus veiksmus ir uždrausti atsakovams teikti interneto tarpininko paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami įstatymo saugomas ieškovo teises. Taip pat ieškovas prašė taikyti atsakovų lėšų, esančių kredito įstaigų sąskaitose ir atsakovo UAB „N5“ kasoje, areštą, o jų nesant arba nepakankant – atsakovų kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, turtinių teisių areštą (arešto mastas 130000 Lt). Ieškovas nurodė, kad tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas tam, kad būtų užkirstas kelias tolimesniam ieškovo teisių pažeidinėjimui ir dar didesnės turtinės žalos atsiradimui. Atsakovai ieškovo atžvilgiu veikė nesąžiningai, tyčiniais neteisėtais veiksmais pažeidė ieškovo teises, tad sužinoję apie ieškinį atsakovai gali bandyti nuslėpti turimą turtą ar perleisti jį tretiesiems asmenims, kad apsunkintų ar padarytų negalimu teismo sprendimo įvykdymą. Ieškinio suma yra didelė, todėl taikyti ieškinio užtikrinimo priemones yra būtina. Visos šios aplinkybės liudija tai, kad yra reali grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

8Atsakovai UAB „N5“ ir K. E. pateikė teismui atsiliepimą į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad su prašymu nesutinka, nes atsakovai nėra tinklapio www.linkomanija.net savininkai. 2009 m. vasario 5 d. perleidimo sutartimi Nr. 1 ir Perleidimo aktu UAB „N5“ tinklapis www.linkomanija.net buvo perleistas Vitaly International Investment LTD. Todėl šioje civilinėje byloje negali būti UAB „N5“ ir K. E. traukiami atsakovais dėl šiame tinklapyje naudojamos informacijos. Atsakovas UAB „N5“ nuo 2009 m. vasario 5 d. iki 2009 m. gruodžio 30 d. buvo sudaręs su naujuoju tinklapio www.linkomanija.net savininku Vitaly International Investment LTD sutartį dėl minėto tinklapio administravimo ir tvarkymo. Todėl atsakovai negali prisiimti atsakomybės už pasekmes, kurios, pasak ieškovo, kyla šio tinklapio savininkams.

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 25 d. nutartimi tenkino ieškovo Microsoft Korporacija prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovo reikalavimų užtikrinimui įpareigojo atsakovus UAB „N5“ ir K. E. laikinai, kol bus galutinai išspręstas civilinis ginčas, nutraukti neteisėtus veiksmus ir uždrausti atsakovams teikti interneto www.linkomanija.net tarpininkavimo paslaugas tretiesiems asmenims; ieškovo reikalavimų užtikrinimui areštuoti atsakovams UAB „N5“ ir K. E. nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, neviršijant ieškinio sumos – 130 000 Lt, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims, o nesant turto ar esant jo nepakankamai, areštuoti trūkstamai sumai pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams UAB „N5“, K. E. ir esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsakovui UAB „N5“ mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atlyginimus darbuotojams. Teismas, nustatęs, kad ginčas tarp šalių yra kildinamas iš teisinių santykių, susijusių su autorinių teisių pažeidimu, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vadovavosi Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 81 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad šios priemonės gali būti taikomos tais atvejais, kai yra pakankamas pagrindas įtarti, jog buvo padarytas autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimas, kiek tai yra būtina užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams, neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti. Teismas iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių nustatęs, kad dėl neteisėtų atsakovų veiksmų gali būti pažeidžiamos ieškovo autorinės teisės, dėl ko ieškovui atsirastų turtinė ir neturtinė žala, sprendė, jog nagrinėjamu atveju yra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovus laikinai, kol bus galutinai išspręstas civilinis ginčas nutraukti neteisėtus veiksmus ir uždrausti atsakovams teikti interneto www.linkomanija.net paslaugas tretiesiems asmenims. Be to, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškiniu pareikštas turtinis reikalavimas dėl pakankamai didelės pinigų sumos priteisimo (130 000 Lt), sprendė, kad yra pagrindas pritaikyti atsakovų turto ir (ar) piniginių lėšų areštą, nes, priešingu atveju, teismo sprendimo įvykdymas, tenkinus ieškinio reikalavimus, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

10Atsakovai K. E. ir UAB „N5“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 25 d. nutarties dalį, kuria buvo paskirtos laikinosios apsaugos priemonės – įpareigojimas atsakovams laikinai, kol bus galutinai išspręstas civilinis ginčas, nutraukti neteisėtus veiksmus ir uždrausti atsakovams teikti interneto www.linkomanija.net tarpininko paslaugas tretiesiems asmenims. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Skundžiamos laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti pritaikytos, nes ATGTĮ 81 straipsnyje numatyta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybė siejama su autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimu. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju ieškinys yra grindžiamas ne ATGTĮ pažeidimu, bet CPK 6.263 straipsnyje nustatyto generalinio delikto padarymu.

122. Teismas, pritaikydamas draudimą atsakovams teikti interneto www.linkomanija.net tarpininkavimo paslaugas tretiesiems asmenims, faktiškai tenkino ieškiniu pareikštą reikalavimą ir ginčą išsprendė iš esmės, priimdamas galutinį sprendimą. Ieškovo ieškinyje išdėstytas materialinis reikalavimas iš esmės atitinka prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo formuluojamą reikalavimą. Tokiu būdu buvo pažeisti esminiai sąžiningo ir teisingo teismo principai, t.y. atsakovų teisė į teisminį procesą, jo teisė būti išklausytam. Laikinosios apsaugos priemonės negali sutapti su pareikštais reikalavimais, t.y. ieškinio dalyku.

133. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neaiškios, pažeidžiančios ekonomiškumo ir proporcingumo principus bei objektyviai neįvykdomos. Teismas, įpareigodamas atsakovą nutraukti neteisėtus veiksmus, naudodamas šią formuluotę nenurodė, kas yra neteisėti veiksmai ir kokiu būdu atsakovai turėtų įvykdyti tokį teismo įpareigojimą,

144. Teismas, uždrausdamas atsakovams teikti interneto www.linkomanija.net tarpininko paslaugas visiems tretiesiems asmenims, nepagrįstai savo iniciatyva išplėtė laikinųjų apsaugos priemonių mastą, kadangi ieškovas prašė uždrausti atsakovams teikti interneto tarpininkavimo paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami įstatymo saugomas ieškovo teises. Tokiu būdu pritaikytu draudimu buvo pažeistas laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principas, nes jis savo esme reiškia tinklapio uždarymą.

155. ATGTĮ 81 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimą tarpininkui teikti paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami šio Įstatymo nustatytas teises, taikoma tik tarpininko veiklai, tačiau atsakovai nėra laikomi tarpininkais ATGTĮ prasme. Teismas visiškai nesiaiškino ATGTĮ 81 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo sąlygų.

166. Atsakovai negali įvykdyti teismo paskirtų laikinųjų apsaugos priemonių, nes 2009 m. vasario 5 d. tinklapio www.linkomanija.net ir jo administravimo nuosavybės teisės buvo perleistos Vitaly International Investment LTD. Taigi nors atsakovų teisė administruoti ir tvarkyti tinklapį www.linkomanija.net yra pasibaigusi ir teismas apie tai buvo informuotas, jis, nepaisant to, atsakovų atžvilgiu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, susijusias su tinklapiu www.linkomanija.net.

17Ieškovas Microsoft Korporacija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovų skundo netenkinti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 25 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, jog nagrinėjamoje byloje ieškovas savo materialinius teisinius reikalavimus grindžia ATGTĮ normų, reglamentuojančių išimtinių turtinių autoriaus teisių į kūrinius (kompiuterių programas), pažeidimu, t.y. ATGTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pažeidimu, nurodant, kad atsakovai nurodytą pažeidimą atliko netiesiogiai: valdydami ir kontroliuodami techninių programinių priemonių sistemą. Tai, kad ieškovas ieškinyje remiasi ir CK nuostatomis, įrodinėdamas atsakovų veiksmų neteisėtumą, nepaneigia reikalavimo pobūdžio. Todėl teismas pagrįstai taikė ATGTĮ 81 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose numatytas laikinąsias apsaugos priemones, nes jų taikymas yra būtinas tam, kad būtų užkirstas kelias tolimesniam ieškovo teisių pažeidinėjimui. Tam, kad būtų užkirstas kelias per atsakovų valdomą ir kontroliuojamą tinklapį tretiesiems asmenims daryti tiesioginius ATGTĮ pažeidimus, buvo būtina laikinai sustabdyti tinklapio www.linkomanija.net veiklą. Šis įpareigojimas yra aiškus. Teismui

18nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovo patiriama žala neišvengiamai augtų. Atsakovų valdomas portalas www.linkomanija.net yra tarpininkavimas ATGTĮ 78 straipsnio 2 dalies prasme, nes juo tretiesiems asmenims, prisijungusiems prie atsakovų valdomos ir kontroliuojamos sistemos, teikiama išimtinai tarpusavio keitimosi turiniu paslauga. Apeliantų nurodoma aplinkybė, kad jie projektą www.linkomanija.net perleido Vitaly International Investment LTD, neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, kadangi 2009 m. vasario 5 d. Perleidimo sutartis, kuria minėtas projektas buvo perleistas neatlygintinai, galioja tik kartu su 2009 m. vasario 5 d. Bendradarbiavimo sutartimi (2009 m. vasario 5 d. Perleidimo sutarties Nr. 1 2.4 p. nuostata). Kadangi Bendradarbiavimo sutarties galiojimo terminas buvo numatytas iki 2009 m. gruodžio 30 d., tai, pasibaigus jos galiojimui, pasibaigė ir Perleidimo sutarties galiojimas. Be to, pagal 2009 m. vasario 5 d. Bendradarbiavimo sutartį atsakovas UAB „N5“ įsipareigojo atlygintinai tvarkyti „Linkomanijos projekto“ finansinius reikalus bei tvarkyti, valdyti ir administruoti „Linkomanijos projekto“ tarnybines stotis (serverius), t.y. jo įsipareigojimai ir funkcijos „Linkomanijos projekto“ atžvilgiu nepasikeitė.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Nagrinėjamu atveju yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, ieškovui Microsoft Korporacijai kaip autorių teisių subjektui pareiškus ieškinį dėl jo pažeistų teisių gynimo. Ieškinys atsakovams UAB „N5“ ir K. E. pareikštas kaip internetinio tinklapio www.linkomanija.net savininkams, ieškinio pagrindą grindžiant autorių teisių pažeidimu, atsakovams elektroninių ryšių tinklais teikiant tarpininkavimo paslaugas tretiesiems asmenis, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami ieškovo kaip autoriaus teises. Pareikšto ieškinio dalyku ieškovas siekia jam padarytų nuostolių kompensavimo, pareikšdamas reikalavimą dėl Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 83 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatytos kompensacijos priteisimo, o taip pat atsakovų neteisėtų veiksmų nutraukimo. Atsižvelgiant į ieškiniu pareikštų reikalavimų pobūdį, ieškovas turtinio reikalavimo įvykdymo užtikrinimo tikslu prašė areštuoti atsakovų turtą ir/ar pinigines lėšas, o siekiant užtikrinti neturtinius reikalavimus – prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios pagal savo paskirtį atitiktų neteisėtų atsakovo veiksmų, kuriuos siekiama uždrausti, nutraukimą.

21Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 25 d. nutartimi tenkino ieškovo Microsoft Korporacijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nutarė ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikyti areštą atsakovų UAB „N5“ ir K. E. turtui ir/ar piniginėms lėšoms, kurio mastas neviršytų ieškiniu prašomos priteisti 130 000 Lt sumos, o taip pat įpareigoti atsakovus UAB „N5“ ir K. E. laikinai, kol bus išspręstas ginčas, nutraukti neteisėtus veiksmus ir uždrausti teikti interneto www.linkomanija.net tarpininko paslaugas tretiesiems asmenims.

22Atsakovai UAB „N5“ ir K. E. atskirąjį skundą padavė dėl tos Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 25 d. nutarties dalies, kuria teismas įpareigoti atsakovus nutraukti neteisėtus veiksmus ir uždrausti teikti interneto www.linkomanija.net tarpininko paslaugas tretiesiems asmenims. Todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovų atskirąjį skundą, pasisako tik dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

23Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas LR CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 145 str. 1 d. 13 p.). ATGTĮ 81 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tuo atveju, kai yra pakankamas pagrindas įtarti, kad buvo padarytas autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių pažeidimas, teismas CPK nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo sprendimui įvykdyti. Taigi tuo atveju, kai ieškinį, ginant savo pažeistas teises, pareiškia autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektas, ATGTĮ numatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą sudaro ne tik grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, bet ir siekis užkirsti kelią galimai neteisėtiems atsakovų veiksmams, ieškinyje esant pakankamai įrodymų, kurie prima facie patvirtintų ieškovo autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių pažeidimą ir leistų teismui daryti išvadą, jog, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, ieškinys galėtų būti patenkintas.

24Skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 25 d. nutartimi atsakovų atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apima įpareigojimą nutraukti neteisėtus veiksmus ir draudimą teikti interneto www.linkomanija.net tarpininko paslaugas tretiesiems asmenims.

25Apeliantai pagrįstai nurodo, jog atsakovų įpareigojimas nutraukti neteisėtus veiksmus kaip laikinoji apsaugos priemonė, nenurodant, kokie atsakovų veiksmai laikytini neteisėtais, kuriuos šis turėtų nutraukti, neatitinka laikinosioms apsaugos priemonėms keliamų reikalavimų. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu yra susijęs su jo teisių apribojimais, jos turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka pasiekti šiomis priemonėmis siekiamiems tikslams. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Tuo vadovaujantis, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja taikant laikinąsias apsaugos priemones laikytis proporcingumo principo, suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2002 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2002). Teisėjų kolegija pripažįsta, jog atsakovų įpareigojimas nutraukti neteisėtus veiksmus, neįvardinant konkrečių veiksmų, kuriuos atlikti atsakovams būtina prevenciškai uždrausti, siekiant apsaugoti ieškovo teises nuo galimų pažeidimų bylos nagrinėjimo metu, neatitinka minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principų. Be to, toks atsakovo atžvilgiu taikomų įpareigojimų formulavimas neatitinka teismo nutartims dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo keliamų reikalavimų, numatančių, jog teismo nutartyje turi būti nurodytas konkretus taikomų laikinųjų apsaugos priemonių apibūdinimas, įvykdymo būdai (CPK 148 str. 4 d.). Tai susiję su vykdytiniems teismo procesiniams dokumentams keliamu aiškumo reikalavimu, kuris turi tiesioginę reikšmę teismo nutarties tinkamam įvykdymui, kadangi tik tokiu atveju galima pasiekti šiomis procesinėmis atsakovo teises ribojančiomis priemonėmis siekiamų tikslų.

26Kita skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikyta laikinųjų apsaugos priemonių rūšis – draudimas atsakovams teikti interneto www.linkomanija.net tarpininko paslaugas tretiesiems asmenims. Ši ATGTĮ 81 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta laikinųjų apsaugos priemonių rūšis yra speciali prevencinio pobūdžio priemonė, taikoma tais atvejais, kai autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių subjektai kreipiasi į teismą, reikalaudami uždrausti tarpininkui teikti elektroninių ryšių tinklais paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami autorių teises, gretutines teises ar sui generis teises (ATGTĮ 78 str. 1 d.). Šių laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams arba skubiai nutraukti neteisėtus veiksmus, susijusius su tarpininkavimo paslaugų teikimu tretiesiems asmenims. Be to, įstatymas numato specialų subjektą, kurio atžvilgiu šios priemonės gali būti taikomos – juo turi būti tarpininkas, elektroninių ryšių tinklais teikiantis paslaugas tretiesiems asmenims (ATGTĮ 78 str., 81 str. 1 d. 3 p.).

27Atlikus byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teisėjų kolegija pripažįsta, jog atsakovai UAB „N5“ ir K. E. nėra tinkami subjektai, kurių atžvilgiu galėjo būti taikomas draudimas teikti interneto www.linkomanija.net tarpininko paslaugas tretiesiems asmenims. Iš byloje esančios 2009 m. vasario 5 d. Perleidimo sutarties Nr. 1 matyti, jog UAB „N5“ perleido Linkomanijos projektą Vitality International Investment LTD (b.l. 16). Remiantis šios sutarties 1.2 punktu ir atsižvelgiant į sutarties šalių 2009 m. vasario 5 d. pasirašytą Perleidimo aktą, darytina išvada, kad Vitality International Investment LTD nuosavybės teisės į Linkomanija projektą perėjo nuo 2009 m. vasario 5 d. (b.l. 15-16). Nepriklausomai nuo to, yra atsakovas UAB „N5“ 2009 m. vasario 5 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. 1 pagrindu yra išsaugojęs teisę tvarkyti, valdyti ir administruoti tarnybines stotis (serverius), kurios yra susiję su Linkomanijos projektu ar ne, jo kaip administratoriaus teisės bet kokiu atveju būtų išvestinės iš savininko teisių. Draudimas teikti tarpininkavimo paslaugas tretiesiems asmenims galėtų būti įgyvendintas tik tuo atveju, jei jis būtų taikomas savininko atžvilgiu. Ta aplinkybė, kad ieškovas ieškiniu reikšdamas reikalavimus dėl draudimų tarpininko atžvilgiu taikymo atsakovais nurodo UAB „N5“ ir K. E. , neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl subjekto, kurio atžvilgiu gali būti taikomas ATGTĮ 81 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytas draudimas teikti paslaugas tretiesiems asmenims kaip laikinoji apsaugos priemonė. Esant pareikštam ieškinio reikalavimui dėl draudimų tarpininko atžvilgiu taikymo, būtent teismui tenka pareiga nustatyti, ar atsakovas atitinka specialiam subjektui, t.y. tarpininkui, keliamus reikalavimus, kurio atžvilgiu bylos nagrinėjimo metu gali būti taikomas įstatyme numatytas draudimas, kadangi ši aplinkybė tiesiogiai susijusi su atsakovo galimybe įvykdyti jo atžvilgiu pritaikytus draudimus ir įpareigojimus. Nagrinėjamu atveju nustačius, jog atsakovai nėra Linkomanijos projekto savininkai, internetiniu tinklapiu www.linkomanija.net teikiantys tarpininkavimo paslaugas, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo jų atžvilgiu taikyti draudimą teikti šias paslaugas.

28Be to, ieškovas tik pateikia teiginį, kad atsakovai, suteikdami galimybę tretiesiems asmenims tarpusavyje keistis informacija, sudaro galimybę jiems atlikti neteisėtus veiksmus, kurie pažeidžia ieškovo teises. Tačiau trečiųjų asmenų neteisėtus veiksmus patvirtinančių prima facie įrodymų ieškovas nepateikia. Neteisėti trečiųjų asmenų veiksmai internetiniame tinklapyje www.linkomanija.net iš esmės sudaro ieškinio dalies dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo ir internetinio tinklapio uždarymo faktinį pagrindą, kurio atitikimas tikrovei galėtų būti nustatytas tik ištyrus byloje surinktus įrodymus ir juos įvertinus, t.y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Nesant prima facie tokius neteisėtus veiksmus patvirtinančių įrodymų, ieškovo teiginiai yra prielaidinio pobūdžio, todėl taip pat nesudaro pagrindo taikyti ATGTĮ numatytas specialias laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-663/2009, 2007 lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-707/2007 ir kt.).

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas 2010 m. sausio 25 d. nutartimi įpareigodamas atsakovus UAB „N5“ ir K. E. nutraukti neteisėtus veiksmus ir uždrausdamas jiems teikti interneto www.linkomanija.net tarpininkavimo paslaugas tretiesiems asmenims, pažeidė ekonomiškumo principą (CPK 145 str. 2 d.) ir netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, spręsdamas dėl galimybės atsakovų atžvilgiu taikyti ATGTĮ 81 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytas laikinąsias apsaugos priemones. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 25 d. nutartis skundžiamoje dalyje naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, atmetant ieškovo Microsoft Korporacijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – įpareigojimo atsakovus nutraukti neteisėtus veiksmus ir uždraudimo jiems teikti interneto www.linkomanija.net tarpininkavimo paslaugas tretiesiems asmenims (CPK 337 str. 2 p.).

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 25 d. nutarties dalį, kuria atsakovai uždaroji akcinė bendrovė „N5“ ir K. E. buvo įpareigoti laikinai, kol bus galutinai išspręstas civilinis ginčas, nutraukti neteisėtus veiksmus ir uždrausta jiems teikti interneto www.linkomanija.net tarpininkavimo paslaugas tretiesiems asmenims, ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo Microsoft Korporacijos prašymą dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „N5“ ir K. E. atžvilgiu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Ieškovas Microsoft Korporacija kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 6. Ieškinyje nurodė, jog atsakovai yra Lietuvoje veikiančio internetinio... 7. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. Atsakovai UAB „N5“ ir K. E. pateikė teismui atsiliepimą į ieškovo... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 25 d. nutartimi tenkino ieškovo... 10. Atsakovai K. E. ir UAB „N5“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 11. 1. Skundžiamos laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti pritaikytos,... 12. 2. Teismas, pritaikydamas draudimą atsakovams teikti interneto... 13. 3. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neaiškios,... 14. 4. Teismas, uždrausdamas atsakovams teikti interneto www.linkomanija.net... 15. 5. ATGTĮ 81 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta galimybė taikyti... 16. 6. Atsakovai negali įvykdyti teismo paskirtų laikinųjų apsaugos priemonių,... 17. Ieškovas Microsoft Korporacija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 18. nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovo patiriama žala... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Nagrinėjamu atveju yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 21. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 25 d. nutartimi tenkino ieškovo... 22. Atsakovai UAB „N5“ ir K. E. atskirąjį skundą padavė dėl tos Vilniaus... 23. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 24. Skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 25 d. nutartimi atsakovų... 25. Apeliantai pagrįstai nurodo, jog atsakovų įpareigojimas nutraukti... 26. Kita skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikyta laikinųjų... 27. Atlikus byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teisėjų kolegija pripažįsta,... 28. Be to, ieškovas tik pateikia teiginį, kad atsakovai, suteikdami galimybę... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų... 31. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 25 d. nutarties dalį,...