Byla 2-13857-429/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Ramunei Bakutienei, dalyvaujant ieškovei V. M., atsakovo R. K. atstovui advokatui A. K., nedalyvaujant atsakovui R. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. M. ieškinį atsakovui R. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 2 496,52 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 6).

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad paskolino atsakovui 16 620,00 Lt (4 813,48 Eur) iki ieškinio padavimo dienos atsakovas yra grąžinęs 8 000,00 Lt, likusi negrąžinta paskolos dalis sudaro

62 496,52 Eur (8 620,00 Lt). Ieškovė nurodė, kad atsakovas skolinio įsipareigojimo vengia ir jo nėra likvidavęs iki ieškinio pateikimo dienos (b. l. 4-5).

7Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad turi nebaigtą aukštąjį išsilavinimą, dirbo trijų firmų direktore. Paaiškino, kad grynųjų pinigų turėjo susitaupiusi remontui, perduodant pinigus, dalyvavo atsakovo draugė M. D. ir pats atsakovas. Su atsakovu buvo kaimynai. Atsakovas nurodė, kad nori pirkti savivartį. Ieškovė nurodė, kad atsakovas 3000 Lt grąžino greitai, o 5000 Lt grąžino po kokių 7 metų. Per tuos visus metus, kuomet atsakovas išvažiavo dirbti į užsienį, ieškovė buvo susitikusi su atsakovu kokius tris kartus.

8Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nesutinka su pareikštu ieškiniu ir prašo jį atmesti (b. l. 19-21). Atsakovas atsiliepime nurodė, kad skolos raštelis pilnai neatitinka CK 8.871 straipsnio 3 dalies reikalavimus, kadangi jame nėra užfiksuotas, kiek pinigų buvo perduota. Atsakovo nuomone, skolos raštelyje minimas žodis „pasiskolinu“ neįrodo, kad atsakovui buvo perduota visa pinigų sumą. Be to, atsakovas atkreipė dėmesį, kad neaišku, kodėl ieškovė tik dabar kreipėsi į teismą apginti neva pažeistas teises, praėjus beveik dešimt metų, nors buvo numatyta, kad sutartis sudaroma šešiems mėn. nuo 2007 m. rugsėjo 19 d.

9Atsakovo atstovas advokatas Arūnas Koskus teismo posėdžio metu palaikė argumentus, kurie išdėstyti atsiliepime į ieškinį. Papildomai nurodė, kad iš raštelio turinio ir iš šalių veiksmų po sutarties sudarymo, galima padaryti išvadą, kad sutartis sudaryta 6 mėnesių terminui. Pasibaigus terminui sutarčių sutartiniai santykiai yra pasibaigę, viena kitai šalys nereiškė pretenzijų. Kadangi sutartyje nėra jokių duomenų dėl pinigų perdavimo, kitų aplinkybių ieškovė neįrodė, todėl atsakovas pripažįsta tik 8000 Lt paskolos sumą, likusios sumos pasiskolinimo atsakovas nepripažįsta.

10Atsakovas R. K. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 36).

11Teismas

konstatuoja:

12Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus bei išklausius dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, byloje nustatytos šios faktinės bylos aplinkybės.

132007 m. rugsėjo 19 d. atsakovo ranka surašytas paskolos raštelis, kuriame nurodyta, kad atsakovas pasiskolina iš ieškovės 16 620 Lt, sutartis sudaryta 6 mėnesių laikotarpiui (b. l. 15). Pinigus ieškovė atsakovui perdavė tą pačią dieną, grynais pinigais.

142007 m. rugsėjo 21 d. atsakovo mama, S. B. patvirtino, kad apie paskolos sutartį žino (b. l. 15).

15Dalį paskolos sumos – 8000 Lt atsakovas yra grąžinęs.

16Paskolos sutarties sudarymo metu galiojusio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - ir CK) 6,871 straipsnio 1 dalyje (2006 m. liepos 14 d. redakcija) buvo numatyta, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija du tūkstančius litų. To paties straipsnio 3 dalyje buvo nurodyta, kad rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui.

17Kasacinis Teismas yra nurodęs, kad sprendžiant apie paskolos sutarties sudarymą, jos dalyko perdavimą reikšmingas sutarties lingvistinis aiškinimas, pavartoti terminai, gramatinės išraiškos formos, taip pat reikšmingos sutarties sąlygos dėl skolos grąžinimo užtikrinimo priemonių taikymo, įsipareigojimo grąžinti pinigus ar daiktą, taip pat aplinkybės dėl sutarties originalo buvimo pas kreditorių ar skolininką, įrašai ar kiti įrodymai apie sutarties vykdymą (grąžinimas dalimis, mokėjimas palūkanų, derybos dėl grąžinimo terminų pakeitimo ar kitokio atsiskaitymo būdų, ir kt.). Aplinkybę dėl paskolos sutarties sudarymo, kaip ir bet kurią kitą, teismas konstatuoja pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus ir iš jų viseto duomenų padaręs išvadas, kai susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tokia aplinkybė egzistuoja arba neegzistuoja. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis. Dėl to teismas, byloje surinktų įrodymų viseto duomenų kontekste įvertinęs sutarties sąlygas „<...> pasiskolinau <...>“, „<...> skolinuosi <...>“, gali jomis remdamasis konstatuoti paskolos sutarties sudarymo faktą. Išvadą dėl tokių sąlygų vertinimo tik kaip atitinkamo ketinimo arba tik įsipareigojimo ateityje perduoti paskolos dalyką gali lemti byloje surinktų įrodymų visetas. Paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų ar daiktų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Jeigu įrodoma, kad pinigai ar daiktai iš tikrųjų nebuvo paskolos gavėjui perduoti, paskolos sutartis pripažįstama nesudaryta. Kai paskolos gavėjas gavo mažiau pinigų ar daiktų, negu nurodyta sutartyje, paskolos sutartis pripažįstama sudaryta dėl faktiškai gautos pinigų sumos ar daiktų (CK 6.875 straipsnio 1, 3 dalys). Aplinkybes, kad pinigų ar daiktų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje, privalo įrodyti paskolos gavėjas (CK 6.875 straipsnio 1 dalis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013).

18Atsakovas argumentuoja, kad paskolos sutartis yra realinė, t. y. laikoma sudaryta nuo pinigų perdavimo momento, o byloje ir skolos raštelyje nėra nurodyta, kad pinigus atsakovas gavo. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog rašytinėje paskolos sutartyje atskirai, padarant atitinkamą įrašą, nėra užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (tiesiogiai tą patvirtinančio įrašo nėra), nėra kliūtis teismui konstatuoti tokio fakto egzistavimą. Bylose dėl paskolos grąžinimo teismas negali susiaurinti įrodinėjimo dalyko vien tik iki aplinkybės, ar sutartyje įrašytas paskolos dalyko perdavimo faktas, nustatinėjimo. Šalių tikroji valia dėl sutarties dalyko perdavimo turi būti aiškinama ne vien tik pagal tai, ar yra konkretus įrašas apie pinigų ar daikto perdavimą.

19Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad skolos raštelis yra surašytas atsakovo ranka, jame numatyta skolinama pinigų suma, numatytas terminas, kuriam laikui yra paskolinami pinigai bei nurodytas prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas. Aplinkybę, kad ieškovė paskolino ir perdavė pinigus atsakovui patvirtina ir tai, kad atsakovo mama taip pat patvirtino paskolos sutarties sudarymo faktą, be to, skolos raštelio originalas buvo pas ieškovę, todėl jeigu atsakovas būtų grąžinęs visą paskolintą sumą, paskolos raštelio originalas nebūtų likęs pas ieškovę.

20Teismas sprendžia, kad skolos raštelyje nurodytas žodis „pasiskolinu“ reiškia, kad atsakovas skolos raštelio pasirašymo dieną (2007 m. rugsėjo 19 d.) pasiskolino 16 620 Lt sumą iš ieškovės. Teismas nesutinka su atsakovo argumentais, kad pinigų perdavimo faktą turi įrodyti ieškovė. Minėta, kad aplinkybes, jog pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje, privalo įrodyti paskolos gavėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013). Pažymėtina, kad atsakovas pripažįsta, jog iš ieškovės pasiskolino tik 8000 Lt. Todėl atsakovui kyla pareiga įrodyti, kad likusios pinigų sumos jis negavo. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų kelti abejonių dėl faktiškai paskolintos sumos dydžio. Priešingai, pagal ieškovės nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad ieškovė paskolino atsakovui 4 913,48 Eur (16 620 Lt), iš kurių atsakovas nėra grąžinęs 2 496,52 Eur (8 620,00 Lt).

21CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų, tarp ieškovės ir atsakovo susiklosčiusiems paskolos teisiniams santykiam taikytinas bendras dešimties metų ieškinio senaties terminas. Ieškovė nėra praleidusi ieškinio senaties termino ieškiniui paduoti. Todėl atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad neaišku, dėl kokių priežasčių ieškovė tik dabar kreipėsi į teismą. Minėta, kad ieškovė nėra praleidusi ieškinio senaties termino, o ieškinio senatis yra įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį teisme. Įstatymas leidžia kreiptis į teismą visą ieškinio senaties laikotarpį.

22Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011 ir kt.). Teismas, įvertinęs ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodytas ieškovės faktines aplinkybes, atsakovo ir jo atsakovo atsiliepime ir teismo posėdžio metu duotus paaiškinimus, įvertinęs skolos raštelio turinį ir jo surašymo aplinkybes, sprendžia, kad ieškovės ieškinys dėl likusios negrąžintos paskolos yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų.

24Ieškovė 2016 m. gegužės 10 d. sumokėjo 75,00 Eur žyminio mokesčio (b. l. 7). Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo priteistina 75,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 ir 3 d.).

25Teismas turėjo 5,04 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ieškinį patenkinus iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (6 str. 6 d., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

27ieškovės ieškinį tenkinti visiškai.

28Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) ieškovei V. M., asmens kodas 45004150173, 2 496,52 Eur (du tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt šešis eurus 52 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 496,52 Eur) nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2016 m. gegužės 10 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 75,00 Eur (septyniasdešimt penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Ramunei... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 2 496,52 Eur... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad paskolino atsakovui 16 620,00 Lt (4 813,48... 6. 2 496,52 Eur (8 620,00 Lt). Ieškovė nurodė, kad atsakovas skolinio... 7. Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad turi nebaigtą aukštąjį... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nesutinka su pareikštu... 9. Atsakovo atstovas advokatas Arūnas Koskus teismo posėdžio metu palaikė... 10. Atsakovas R. K. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir... 11. Teismas... 12. Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus bei išklausius dalyvaujančių... 13. 2007 m. rugsėjo 19 d. atsakovo ranka surašytas paskolos raštelis, kuriame... 14. 2007 m. rugsėjo 21 d. atsakovo mama, S. B. patvirtino, kad apie paskolos... 15. Dalį paskolos sumos – 8000 Lt atsakovas yra grąžinęs.... 16. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojusio Lietuvos Respublikos civilinio... 17. Kasacinis Teismas yra nurodęs, kad sprendžiant apie paskolos sutarties... 18. Atsakovas argumentuoja, kad paskolos sutartis yra realinė, t. y. laikoma... 19. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad skolos raštelis yra surašytas atsakovo... 20. Teismas sprendžia, kad skolos raštelyje nurodytas žodis „pasiskolinu“... 21. CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bendrasis ieškinio senaties... 22. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai,... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 24. Ieškovė 2016 m. gegužės 10 d. sumokėjo 75,00 Eur žyminio mokesčio (b. l.... 25. Teismas turėjo 5,04 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263 straipsniu,... 27. ieškovės ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) ieškovei V. M., asmens kodas... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...