Byla 2A-370/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Jurgai Šakienei, atsakovo atstovams Ramūnui Rutkauskui ir advokatui Laimučiui Jankauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Obelių lentpjūvė“ ir atsakovo UAB „Raviteka“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-658-232/2008 pagal ieškovo „Obelių lentpjūvė“ ieškinį atsakovui UAB „Raviteka“, trečiasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“, dėl prievolės įvykdymo, delspinigių, baudos ir teismo išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Obelių lentpjūvė“ kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą per protingą terminą įvykdyti pirkimo pardavimo sutartį, priteisti iš atsakovo 95 004 Lt delspinigių 13 051 Lt baudos, bei bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 1-3).

3Nurodė, kad 2006-08-11 tarp atsakovo (pardavėjo) ir trečiojo asmens (pirkėjo), dalyvaujant ieškovui (klientui), buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. LT 037458, pagal kurią atsakovas (pardavėjas) įsipareigojo iki 2006-12-30 pristatyti bei sumontuoti ieškovui medienos džiovyklą su katiline, o trečiasis asmuo (pirkėjas) - sumokėti 261 016 Lt sutartyje nurodytomis sąlygomis bei tvarka (toliau – Sutartis). Trečiasis asmuo savo pareigas pagal sutartį vykdė tinkamai ir yra sumokėjęs atsakovui didžiąją kainos dalį: 2006-08-31 sumokėjo 26 101,60 Lt, o iki 2006-12-06 sumokėjo 195 098,40 Lt, ir likusius 39 816 Lt trečiasis asmuo turėjo sumokėti po to, kai šalys pasirašys objekto priėmimo – perdavimo aktą. Tačiau atsakovas savo prievolės tinkamai ir laiku neįvykdė, turtas buvo paruoštas pristatymui tik 2007 metų gegužės mėnesį, ir iki ieškinio padavimo dienos nebuvo tinkamai sumontuotas ir perduotas ieškovui. Minėtais veiksmais atsakovas pažeidė sutartį. Dėl šių priežasčių ieškovas negalėjo užsiimti numatyta gamybine veikla, todėl turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, priteisiant sutarties 3.2 punkte numatytus delspinigius po 0,2 procento nuo sutarties sumos, bei 6.2 punkte numatytą 5 procentų nuo turto kainos baudą.

42008-05-29 ieškovas pareiškė rašytinį prašymą (1 t., b. l. 155), kuriame atsisakė vieno iš pareikštų reikalavimų – įpareigoti atsakovą per protingą terminą įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, nurodydamas, kad šis reikalavimas įvykdytas geruoju.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad prieš sudarydamas sutartį buvo pateikęs ieškovo atstovams komercinį pasiūlymą, kuris yra neatsiejama šalių sutarties dalis. Pasiūlyme numatyta, kad ieškovas privalo atlikti įvairius paruošiamuosius darbus, tarp jų ir suderinti darbus su visomis valstybinėmis institucijomis, gauti leidimus (1 t., b. l. 17). Tačiau ieškovas iki ieškinio teisme pateikimo dienos nebuvo pateikęs atsakovui katilinės techninio projekto ir atitinkamų institucijų leidimų, be kurių atsakovas neturėjo teisės pradėti katilinės montavimo darbų. Todėl, remiantis CK 6.64 straipsnio 3 dalimi, atsakovas negali būti laikomas pažeidusiu prievolę, kol ją pažeidusiu laikytinas pats ieškovas. Be to, ieškovo prašomos priteisti netesybos yra neprotingai didelės, todėl, remiantis CK 6.73 straipsnio 2 dalies bei 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatomis, mažintinos, o bauda dar kartą dubliuoja netesybas.

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu ieškinį iš dalies patenkino, priteisdamas ieškovui UAB „Obelių lentpjūvė“ iš atsakovo UAB „Raviteka“ 35 000 Lt (trisdešimt penkis tūkstančius litų) delspinigių, 3070 Lt (tris tūkstančius septyniasdešimt litų) teismo išlaidų (1 t., b. l. 219-222), o valstybės naudai - 36,65 Lt pašto išlaidų. Likusią ieškinio dalį teismas atmetė.

7Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šalių sudaryta sutartis numato dvejopo pobūdžio alternatyvias sankcijas terminą pažeidusiam pardavėjui (atsakovui): arba 0,2 procentus delspinigių už visą uždelstą laiką ir sutarties įvykdymą, arba sutarties nutraukimą nuostolių atlyginimą ir baudą. Iš šalių paaiškinimų ir pateiktų įrodymų matyti, kad sutartis nebuvo nutraukta, atsakovas, nors ir pavėluotai, tačiau ją įvykdė, džiovykla pastatyta ir veikia, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti dar ir baudos.

8Teismas taip pat konstatavo, kad džiovyklos montavimo darbai užtruko ir dėl paties ieškovo kaltės, kadangi jis, kaip matyti iš byloje esančių įrodymų (1 t., b. l. 17, 135, 176), buvo įsipareigojęs atlikti techninį projektą, už kurio parengimą apmokėjo tik 2007-01-22, t. y. juo pasirūpino pavėluotai, taigi sutarties sąlygas pažeidė abi sutarties šalys, tuo pažeisdamos CK 6.200 straipsnyje suformuluotų sutarties vykdymo principus.

9Teismo teigimu, ieškovo pateikti duomenys apie užsakymus iš UAB „Ramundas“, kuriuos ieškovas būtų galėjęs įvykdyti, jei būtų laiku sumontuota džiovykla, ir gauti atitinkamas pajamas, nelaikytini įrodančiais ieškovo patirtų nuostolių dydį, kadangi ieškovo direktorius yra tiek ieškovui užsakymus pateikusios UAB „Ramundas”, tiek ir paties ieškovo UAB „Obelių lentpjūvė” akcininkas. Teismo nuomone, realius įrodytus ieškovo nuostolius sudaro pagal įmokų grafiką (1 t., b. l. 85) bendrovei „Hansa lizingas“ mokėtinos kintamos palūkanos nuo 200 iki 300 Lt kas mėnesį.

10Apeliaciniu skundu ieškovas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai papildomai 60 004 Lt delspinigių ir 13 051 Lt baudą bei bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 227-230). Ieškovas skundą motyvuoja šiais argumentais:

111. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas pavėluotai pateikė katilinės techninį projektą dėl to yra iš dalies kaltas dėl pavėluoto sutarties įvykdymo. Ieškovas už projektą projektuotojui sumokėjo 2007-01-22, kadangi tik tą dieną iš projektuotojo gavo sąskaitą (sąskaitos išrašymo data 2007-01-22), tačiau tai nereiškia, kad projektas buvo atliktas ir perduotas atsakovui pavėluotai. Iš byloje esančio projekto matyti, kad jis buvo parengtas 2006 m. gruodžio mėnesį ir perduotas UAB „Raviteka“ atstovui.

122. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, ar džiovinimo kamera buvo tinkamos kokybės ir ar ji buvo sumontuota tinkamai, nepagrįstai rėmėsi Kauno technologijos universiteto išvada apie 2007 m. spalio 12-17 dienomis atliktą džiovinimo kameros patikrinimą dėl jos atitikimo standarto ISPM 15 reikalavimams. Universiteto atstovai neturi kompetencijos tikrinti, ar kamera veikia pagal atitinkamų aktų reikalavimus, ar džiovykla atlieka tinkamą medienos džiovinimą. Kaip matyti iš byloje esančių atsakovo darbų atlikimo aktų, atsakovas ne kartą (2008-02-19, 2008-03-21, 2008-04-04) po minėto patikrinimo šalino savo sumontuotos džiovyklos gedimus. Tai įrodo, kad džiovykla veikė netinkamai, kadangi buvo sumontuota nekokybiškai, taigi ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo baudos pagal sutarties 6.2 punktą.

133. Teismas nepagrįstai sumažino ieškovo reikalautų delspinigių sumą. Tai, kad ieškovo direktorius yra tiek UAB „Ramundas” (kuri teikė užsakymus ieškovui), tiek ir paties ieškovo UAB „Obelių lentpjūvė” akcininkas, nedraudžia šioms įmonėms bendradarbiauti. Ieškovo pateiktais duomenimis įrodyta, kad tinkamai vykdydama užsakymus, ji būtų gavusi kelis kartus didesnes pajamas, nei prašomi priteisti delspinigiai. Vadovaudamasis CK 6.71, 6.73, 6.258 straipsniais, teismas gali sumažinti netesybas, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą, todėl teismas privalėjo priteisti visą reikalaujamą delspinigių sumą. Be to, teismas suklydo, nurodydamas, jog realius įrodytus ieškovo nuostolius sudaro pagal įmokų grafiką bendrovei „Hansa lizingas“ mokėtos kintamos palūkanos nuo 200 iki 300 Lt. Ieškovo mokamos palūkanos sudarė 200-300 eurų, o ne litų, taigi litais palūkanų kas mėnesį buvo mokama 690 - 1035 Lt.

14Atsakovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą: panaikinti Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria ieškovo UAB „Obelių lentpjūvė“ naudai iš atsakovo UAB „Raviteka“ priteista 35000 Lt delspinigių, ir ieškinį atmesti; iš ieškovo UAB „Obelių lentpjūvė“ atsakovo UAB „Raviteka“ naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Savo skundą apeliantas motyvuoja šiais argumentais:

151. Skundžiamame sprendime teismas nurodo tam tikras aplinkybes, galinčias turėti įtakos delspinigių nustatymui, tačiau nenurodo motyvų, kaip šios aplinkybės įtakojo priteisiamo delspinigių dydžio nustatymą. Todėl ši skundžiamo sprendimo dalis naikintina.

162. Teismas, nustatydamas priteistinų delspinigių dydį, neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių ir netinkamai taikė materialines teisės normas. Teismas nustatė, kad džiovyklos montavimo darbai užtruko ir dėl ieškovo kaltės, kuris pagal 2006-07-13 komercinio pasiūlymo 2.7 punktą bei LR Statybos įstatymo 12 straipsnį ir 15 straipsnio 5 dalies 2 punktą privalėjo pasirūpinti džiovyklos montavimui ir pridavimui reikalingais projektavimo darbais ir visų valstybinių institucijų leidimų gavimu. Kadangi ieškovas, kaip verslininkas, elgdamasis neapdairiai ir nerūpestingai, nepasirūpino privalomųjų statybos darbų dokumentų gavimu, atsakovas negalėjo tinkamai įvykdyti savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ir atlikti džiovyklos montavimo bei paleidimo darbų. Todėl, vadovaujantis CK 6.64 straipsnio 3 dalimi, atsakovas negali būti laikomas pažeidusiu prievolę, kol ieškovas laikomas pažeidusiu prievolę, ir jam negali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.258 str. 1 d.).

173. Skundžiamame sprendime ieškovo mokamos palūkanos UAB „Hansą lizingas“ nepagrįstai pripažintos ieškovo nuostoliais. Tarp ieškovo ir UAB „Hansa lizingas“ (šiuo metu UAB „Swedbank lizingas“) yra susiklostę lizingo sutartiniai santykiai (CK 6.567 str.). Ieškovo mokamos palūkanos UAB „Hansą lizingas“ yra užmokestis už suteiktas lizingo paslaugas, todėl jos turi būti mokamos nepriklausomai nuo atsakovo sutartinių pareigų vykdymo ir nėra susijusios su ieškovo išlaidų padidėjimu ar netekimais dėl tariamo atsakovo sutarties pažeidimo (nuostoliais). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad kiti ieškovo nuostoliai yra neįrodyti, todėl darytina išvada, jog nėra vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.249 str.).

184. Tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas nuspręs, kad atsakovui atsiranda pareiga mokėti delspinigius, atsakovas turi būti atleistas nuo atsakomybės arba delspinigiai turi būti mažinimai iki protingo, ieškovo nuostolius atitinkančio dydžio. Ieškinyje buvo reikalaujama priteisti 95 004 Lt delspinigių, o teismas priteisė 35000 Lt, tačiau jokių tokio sprendimo motyvų nepateikė. Sutartyje numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai sudaro 73 % (0,2 % x 365 d.) dydžio metines palūkanas. Tokio dydžio delspinigiai akivaizdžiai yra baudiniai ir tokių delspinigių reikalavimas prieštarauja CK 1.5 straipsnio nuostatoms.

195. Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose prašė pirmos instancijos teismo priteisti iš ieškovo jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, pateikė jas pagrindžiančius dokumentus. Teismas nepasisakė dėl šio atsakovo reikalavimo ir tokiu būdu pažeidė CPK 93 straipsnio, 265 straipsnio 2 dalies, 270 straipsnio 5 dalies 3 punkto reikalavimus. Apygardos teismas tenkino tik mažesnę dalį ieškovo reikalavimų, todėl proporcingai atmestų reikalavimų daliai atsakovo naudai taip pat turėjo būti priteistos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos.

20Ieškovas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nesutinka su apeliacinio skundo motyvais ir prašo jį atmesti. Atsiliepime pateikiami šie argumentai:

211. Nepagrįsti atsakovo teiginiai, jog vien tik ieškovas yra kaltas dėl to, kad atsakovas negalėjo laiku atlikti džiovyklos montavimo ir paleidimo darbų. Iš medienos džiovyklos komercinio pasiūlymo, kuris yra neatskiriama sutarties dalis, neaišku, kokius konkrečius suderinimus, projektavimo darbus ir kokiais terminais turėjo atlikti ieškovas. Atsakovas, dirbdamas keletą metų katilinių montavimo srityje, ieškovui nei prieš sudarant sutartį, nei jau pradėjęs montavimo darbus, neišaiškino, kokius konkrečius projektavimo darbus pastarasis privalo atlikti, kokių dokumentų trūksta, kad būtų galima sumontuoti džiovinimo kamerą. Taigi darytina išvada, kad atsakovas buvo nesąžiningas tiek sutartiniuose, tiek ir ikisutartiniuose santykiuose.

222. Ieškovo UAB „Hanza lizingas” mokamos palūkanos pagrįstai teismo pripažintos ieškovo nuostoliais, kadangi dėl to, kad atsakovas netinkamai įvykdė savo sutartinę prievolę, ieškovas buvo priverstas mokėti minėtas palūkanas iš turimų arba skolintų lėšų, kurias, katilinei pradėjus dirbti numatytu laiku, būtų panaudojęs kitiems tikslams.

233. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą nesutinka tiek su pirmosios instancijos teismo išvada, tiek su atsakovo teiginiais, kad ieškovas neįrodė patirtų nuostolių dėl atsakovo nesavalaikio džiovyklos su katiline pristatymo ir sumontavimo. Ieškovo teismui pateikti užsakymai bei sąskaitos įrodo, kad prašomi priteisti 95 004 Lt delspinigiai yra tik dalis ieškovo patirtų nuostolių.

244. Nepagrįsti atsakovo apeliacinio skundo teiginiai, jog ieškovo reikalaujami 0,2 % dydžio delspinigiai yra baudiniai ir prieštarauja CK 1.5 straipsnio nuostatoms. Ieškovas atkreipia dėmesį į tai, kad pirkimo-pardavimo sutarties 3.2 ir 4.2 punktai numato tapačias sankcijas už sutartinių įsipareigojimų terminų praleidimą abiem šalims - 0,2 % dydžio delspinigius. Kita vertus, šią sutartį pasirašė atsakovas ir UAB „Hansa lizingas”, taigi būtent jie, o ne ieškovas, tarpusavio susitarimu nustatė delspinigių dydį.

25Atsakovas atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą teigia, kad skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas ir nurodo šiuos argumentus:

261. Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad reikalaujama bauda susijusi su sutarties 5 straipsnyje nurodytų kokybės reikalavimų nesilaikymu. Tačiau minimame sutarties 5 straipsnyje įtvirtinti pranešimai ir garantijos, o apie kokybės reikalavimus nekalbama, todėl ieškovo reikalavimas priteisti baudą pagal sutarties 6.2 punktą yra nepagrįstas. Be to, pirmos instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad sutarties 3.2 punkte ir 6.2 punkte numatytos sankcijos yra alternatyvios. Jų taikymas kartu reikštų baudines netesybas.

272. Ieškovo reikalaujami priteisti 0.2 % dydžio delspinigiai yra neprotingo dydžio ir neatspindi ieškovo turėtų nuostolių, nes 0,2 % dydžio delspinigiai sudaro 73 % (0.2 % x 365 d.) dydžio metines palūkanas. Tokio dydžio delspinigiai akivaizdžiai yra baudiniai ir tokių delspinigių reikalavimas prieštarauja CK 1.5 straipsniui.

283. Ieškovo nurodomas projekto pateikimo atsakovui laikas šiuo atveju yra teisiškai nereikšmingas. Ieškovas pasirūpino tik technine projekto dalimi, kurios neužtenka pradėti montavimo darbams, todėl jis netinkamai vykdė savo sutartinę prievolę pasirūpinti projektavimu ir atitinkamų institucijų leidimų gavimu.

294. Nepagrįstas ieškovo apeliacinio skundo teiginys, kad nepatikimos Kauno technologijos universiteto išvados dėl džiovinimo kameros atitikimo standarto ISPM 15 reikalavimams. CPK 178 straipsnis įpareigoja šalis įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, o to ieškovas šiuo atveju nepadarė.

305. Aplinkybė, kad po įrangos sumontavimo atsakovas atliko remonto darbus, negali būti pagrindu teigti, kad džiovykla buvo sumontuota nekokybiškai ir kad ieškovas turi teisę reikalauti baudos ar delspinigių. Kauno technologijos universiteto specialistai patvirtino, kad džiovykla veikia ir atitinka ISPM 15 reikalavimus. Tai rodo, kad džiovykla buvo sumontuota tinkamai ir kokybiškai. Kita vertus, ieškovo skunde nurodomi gedimai atsirado dėl netinkamo naudojimo, o ne dėl nekokybiško surinkimo, ir atsakovas ieškovo prašymu šalino dėl džiovyklos netinkamo eksploatavimo atsiradusius gedimus.

316. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo ieškovo pateiktais duomenimis apie UAB „Ramundas” užsakymus ieškovui, nes ieškovo direktorius yra abiejų bendrovių akcininkas. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių kitų asmenų užsakymų buvimą, apie atitinkamos produkcijos rinkos kainą, produkcijos apimtis ar kitų įrodymų apie susitarimų su UAB „Ramundas” ekonominį pagrįstumą.

33Ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas, o atsakovo - tenkintinas iš dalies.

34Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.). Apelianto skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

35Dėl atsakomybės už pavėluotą sutarties įvykdymą

36Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl sutarties, pagal kurią atsakovas įsipareigojo pristatyti ir sumontuoti ieškovui medienos džiovyklą su katiline, tinkamo įvykdymo, todėl šios sutarties rūšies bei jai taikytinų teisės normų nustatymas yra esminės aplinkybės, kurias išsiaiškinus, galima tinkamai įvertinti šalių teises bei pareigas ir, atitinkamai, dėl sutarties pažeidimo ar netinkamo įvykdymo kaltą šalį.

37Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė pagrįstą išvadą, jog dėl Sutarties netinkamo įvykdymo kaltos abi šalys, bei turėjo pagrindo iš dalies patenkinti ieškinio reikalavimus bei sumažinti ieškovui priteistinų netesybų dydį, iš esmės tinkamai pritaikydamas materialinės teisės normas.

38Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). CK 6.681 straipsnyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Statybos rangos sutartis sudaroma įmonių, pastatų, gyvenamųjų namų ir kitokių statinių statybai ar rekonstrukcijai, taip pat montavimo, paleidimo ar kitokiems darbams atlikti (CK 6.681 str. 1, 2 d.).

39Aptariama sutartimi (b. t. 1, l.11-18), kuri pavadinta pirkimo pardavimo sutartimi, pardavėjas įsipareigojo ne tik parduoti ir pristatyti pirkėjui naują medienos džiovyklą su katiline, tačiau ją ir sumontuoti (Sutarties 1.1, 3.1 punktai; b. l. 11), o pagal sutartį tai gali būti priskirta prie ,,kitų statybos darbų” (CK 6.681 str. 1 d.) atlikimo, dėl ko Sutartis, atsižvelgiant į jos turinį, objektą bei dalyką, turi ne tik pirkimo-pardavimo, bet ir požymių statybos rangos sutarties, kuriai taikytinos CK VI knygos IV dalies XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatos.

40Atsižvelgdamas į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas specialiai aptarė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 str.). Tinkamas šios pareigos realizavimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą (CK 6.691 str. 1 d.).

41Viena iš esminių rangos sutarties sąlygų yra šalių susitarimas dėl darbų atlikimo terminų. Pagal Sutarties 3.1 punktą, atsakovas turėjo pristatyti ir sumontuoti medienos džiovyklą su katiline iki 2006 m. gruodžio 30 d. (b. t. 1, l. 11), o ieškovas, pagal komercinio pasiūlymo, kuris yra sudedamoji sutarties dalis, 2.7 punktą, privalėjo pasirūpinti visų valstybinių institucijų suderinimais ir projektavimais, kurie reikalingi įrangos montažui ir pridavimui (b. t., 1, l. 17).

42Iš bylos duomenų matyti, kad nė viena iš šalių tinkamai neįvykdė minėtų sutartinių įsipareigojimų – atsakovas pavėluotai sumontavo įrangą, o ieškovas nepasirūpino visais reikiamais valstybinių institucijų suderinimais ir projektais. Abi šalys šias aplinkybes iš esmės pripažįsta, tačiau nurodo, jog netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus dėl kitos šalies kaltės.

43Atsakovas (rangovas), specializuodamasis medienos džiovyklų ir katilinių montavimo darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turėjo realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus galimus faktorius (reikiamų projektų bei leidimų gavimą ir su tuo susijusius statybos darbų proceso galimus ypatumus ir kt.), kad nesuklaidintų užsakovo. Juolab kad šiuo atveju atsakovo verslas susijęs su džiovyklų ir katilinių montavimu, todėl jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą gali būti be kaltės (CK 6.256 str. 4 d.). Kita vertus, ieškovas (užsakovas), sutartimi prisiimdamas pareigą parūpinti visus reikiamus su statybomis susijusius projektus ir leidimus, turi imtis visų reikiamų priemonių, kad juos gautų.

44Šiuo atveju nė viena iš šalių nepateikė teismui duomenų apie tai, kad būtų įvykdžiusi CK 6.691 straipsnyje įtvirtintą imperatyvią įstatyminę rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą ir ėmusis priemonių spręsti Sutarties įvykdymo kliūtis. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas, negavęs reikiamų leidimų, ir, matydamas, jog artėja sutarties įvykdymo terminas, būtų įspėjęs ieškovą, jog, šiam laiku negavus reikiamų leidimų bei kitų dokumentų, atsakovas negalės laiku sumontuoti įrangos; be to, nėra ir duomenų, kad ieškovas, būtų ėmęsis visų įmanomų priemonių reikiamiems leidimams gauti, t. y., kad dėl leidimų išdavimo būtų kreipęsis į valstybines institucijas arba į atsakovą ar kitą šios srities profesionalą, kad šis nurodytų konkrečius dokumentus, kuriuos ieškovas turi gauti, bei padėtų tai padaryti (jeigu, ieškovo teigimu, jis to nežinojo).

45Dėl pirmiau nurodytų bylos aplinkybių ir motyvų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog dėl netinkamo sutarties įvykdymo iš dalies kaltas ir ieškovas. Teisėjų kolegijos nuomone, abi šalys, neįvykdę įstatymu nustatytos kooperavimosi pareigos, yra atsakingos už pavėluotą medienos džiovyklos sumontavimą, todėl ieškovas negali reikalauti atlyginti visų su tuo susijusių jo turėtų nuostolių, kadangi dėl dalies jų yra pats kaltas (CK 6.259 str., 6.691 str. 1 d.).

46Beje, minėta, kad pagal Sutartį atsakovas buvo įsipareigojęs pirmiausiai pristatyti medienos džiovinimo įrangą ir tik po to ją sumontuoti (b. t. 1, l. 11). Bylos duomenimis, atsakovas galėjo įvykdyti dalį savo sutartinių prievolių (įrangos pristatymas) ir neturėdamas medienos džiovinimo įrangos montavimui bei eksploatavimui reikiamų leidimų, juolab kad ieškovui pateikus ieškinį ir pareikalavus įvykdyti sutartį, atsakovas ne tik pristatė šią įrangą, bet ir ją sumontavo (neturėdamas tam reikiamų dokumentų). Be to, nors atsakovo atsakomybė už dalies sutartinių įsipareigojimų nevykdymą galima ir be kaltės (CK 6.256 str. 4 dalis), tačiau ta aplinkybė, jog ieškovas iš dalies kaltas dėl to, kad atsakovas negalėjo tinkamai įvykdyti dalies savo sutartinių įsipareigojimų, yra svarbi nustatant atsakovo atsakomybės apimtį, tačiau visiškai neatleidžia jo nuo atsakomybės už netinkamą sutarties įvykdymą, ir neatima iš ieškovo teisės reikalauti, kad atsakovas sumokėtų netesybas (CK 6.73, 6.258 str., 6.259 str.).

47Dėl netesybų dydžio

48Dėl sutartinių prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo šaliai, pažeidusiai sutartį, gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai).

49Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Kita vertus, CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

50Šiuo atveju šalių sutartimi nustatytų netesybų (delspinigių) dydis – 0,2 proc. turto (medienos džiovyklos) kainos už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties 3.2 p.; b. t., 1, l. 11), kurias priteisti ieškiniu ir prašė ieškovas, sudaro 73 proc. metinių palūkanų. Tokio dydžio sutartinės netesybos laikytinos neprotingai didelėmis, todėl apygardos teismas turėjo pagrindo jas sumažinti. Tačiau pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš atsakovo netesybas, nepasisakė dėl sutartimi nustatyto jų dydžio pagrįstumo, be to, atmesdamas ieškovo pateiktus duomenis apie patirtus nuostolius, be pagrindo nurodė, jog realius ieškovo nuostolius įrodo UAB „Swedbank lizingas“ mokėtinos kintamos palūkanos (užmokestis finansavimą suteikusiai įmonei už lizingo paslaugas) (1 t., b. l. 85, 221), kurias privaloma mokėti net ir tuo atveju, jei įranga būtų buvusi pristatyta bei sumontuota laiku.

51Mažinant sutartinių netesybų dydį, būtina vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį) ir nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007).

52Nagrinėjamu atveju, vertindama šalių sutartinių santykių pobūdį, teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad sutarties šalys - privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas. Tai leidžia daryti išvadą, jog atsakovas, sutikdamas su Sutartyje nustatytu netesybų dydžiu (0,2 proc.), pasirašydamas sutartį turėjo tinkamai įvertinti savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo pasekmes.

53Kita vertus, atsižvelgiant į prievolės vertę (261 016 Lt), ieškovo reikalaujamų netesybų už pradelstas 182 dienas įvykdyti prievolę dydis (95 004 Lt) sudaro trečdalį visos prievolės vertės, todėl Sutartyje numatyti delspinigiai negali būti pripažinti protingomis netesybomis, atliekančiomis kompensuojamąją funkciją.

54Beje, pirmosios instancijos teismas, nustatydamas ieškovo nuostolių dėl netinkamo sutarties įvykdymo dydį, atmetė ieškovo pateiktus duomenis apie užsakymus pagaminti medinius padėklus, gautus iš UAB „Ramundas“ (1 t., b. l. 79-92, 163-174, 221), teigdamas, jog jie nėra patikimi. Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, teismo nurodytos aplinkybės savaime nepaneigia galimybės, jog tokie užsakymai galėjo būti, juolab kad 2008 m. gegužės 29 d. pirmosios instancijos teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino, kad šiuos užsakymus jis įvykdė, išrašė užsakovui (UAB „Ramundas“) ir PVM sąskaitas-faktūras (b. t. 1, l. 91-92, 164, 166, 168, 170, 172, 174). Tačiau neturi pagrindo apelianto (ieškovo) teiginys, jog pateiktais duomenimis įrodyta, kad tinkamai vykdydamas užsakymus, jis būtų gavęs kelis kartus didesnes pajamas, t. y., kad jo nuostoliai yra net didesni už reikalaujamus priteisti delspinigius.

55Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovo nuostoliais galėtų būti laikoma ne visa ieškovui pateiktų užsakymų kainos dalis, kurią ieškovas, pagal užsakymus gamindamas medinius padėklus, turėjo sumokėti kitoms įmonėms už šių padėklų išdžiovinimą: pagal ieškovo teismui pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų kopijų duomenis, už padėklų džiovinimą ir su tuo susijusias kitas išlaidas jis iš viso sumokėjo 15 047,84 Lt (1 t., b. l. 161-162), o kitų duomenų apie nuostolius, patirtus dėl netinkamo sutarties įvykdymo, ieškovas nepateikė (CPK 178 str., 314 str.), todėl sutartinės netesybos negali būti mažesnės už šiuos nuostolius, patirtus dėl prievolės netinkamo įvykdymo.

56Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, daro išvadą, kad sutartyje numatytų netesybų dydis mažintinas iki 0,08 proc. nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), ir už 182 pradelstas dienas sudarytų apie 38 000 Lt ((261 016 Lt x 0,08%) x 182 d.) delspinigių, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad dėl pradelsimo sumontuoti medienos džiovyklą yra ir paties ieškovo kaltės, ši suma sumažintina.

57Dėl pirmiau nurodytų motyvų, pakeistina skundžiama teismo sprendimo dalis dėl 35 000 Lt netesybų priteisimo ieškovui, sumažinant ieškovui iš atsakovo priteistinus delspinigius iki 19 000 Lt (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., CPK 326 str. 1 d. 3 p., 329 str. 2 d. 4 p., 330 str.).

58

59Dėl įrangos kokybės ir baudos

60Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinio dalį dėl 13 051 Lt baudos priteisimo iš atsakovo, motyvuodamas tuo, jog pagal sutarties 3.2 punktą ieškovas negali reikalauti baudos, kadangi sutartis nebuvo nutraukta, bet nors ir pavėluotai, tačiau buvo įvykdyta (1 t., b. l. 221), o sutarties 3.2 punktas numato dvejopo pobūdžio alternatyvias sankcijas terminą pažeidusiam pardavėjui (atsakovui) – 0,2 proc. delspinigius arba, nutraukus sutartį, nuostolių atlyginimą ir baudą.

61Beje, ieškiniu buvo prašoma priteisti 5 proc. baudą pagal sutarties 6.2 punktą, nustatantį pardavėjo (atsakovo) atsakomybę už parduodamo turto kokybės įsipareigojimų nevykdymą (1 t., b. l. 2), tačiau apygardos teismas tinkamai nemotyvavo sprendimo dalies dėl šio ieškovo reikalavimo netenkinimo.

62Ieškovas savo reikalavimą dėl baudos už netinkamos kokybės turto pardavimą bei sumontavimą grindė darbų atlikimo aktais, kuriuose nurodyta, kad po medienos džiovyklos sumontavimo, atsakovas atliko tam tikrus remonto darbus (b. t. 1, l. 156-157). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog šiuose aktuose nurodyta, kad atlikti remonto darbai buvo susiję su negarantinio gedimo pašalinimu (b. l. 156), ką patvirtina ir išrašytos sąskaitos faktūros už atliktus darbus (1 t., b. l. 158-160); be to, viename iš aktų konstatuojama, jog atlikus remonto darbus, medienos džiovykla veikia tinkamai (b. t., 1, l. 157). Kita vertus, byloje pateikta Kauno technologijos universiteto išvada, jog atsakovo sumontuota medienos džiovykla yra tvarkinga, veikia normaliai ir atitinka medienos apdorojimui kaitinant reikalavimus, numatytus LR žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakyme Nr. 3D-408 (1 t., b. l. 151). Galiausiai, 2008 m. balandžio 2 d. antstolio surašytame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole konstatuota, kad pagal sutartį pardavėjo UAB „Raviteka“ sumontuota medienos džiovykla veikia. Kolegijos nuomone, ieškovas neįrodė, kad atsakovo sumontuota įranga buvo netinkamos kokybės (CPK 178 str., 314 str.), todėl nėra pagrindo priteisti iš atsakovo Sutarties 6.2 punkte numatytą baudą.

63Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

64Iš dalies patenkinus atsakovo UAB „Raviteka“ apeliacinį skundą, o ieškovo skundą atmetus, ir pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, proporcingai patenkintų (atmestų) reikalavimų daliai šalims perskaičiuotinos ir pirmosios instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos, taip pat iš ieškovo atsakovui priteistina dalis bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 2, 3, 4 d.).

65Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 95 004 Lt delspinigių ir 13 051 Lt baudą (iš viso 108 055 Lt), apygardos teismas priteisė 35 000 Lt delspinigių, o apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, sumažina delspinigius iki 19 000 Lt, patenkindamas apie 20 proc. pareikšto reikalavimo, todėl atitinkamai paskirstytinos ir šalių pirmosios instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2, 3, 4 d.). Ieškovui iš atsakovo priteistos bylinėjimosi išlaidos sumažintinos iki 1090 Lt, t. y. sumokėto žyminio mokesčio išlaidos iki 590 Lt (1 t., b. l. 4), o atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidos iki 500 Lt (1 t., b. l. 124-126, 153-154, 210-212).

66Apeliacinės instancijos teisme ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o atsakovo – iš dalies patenkinamas, todėl iš ieškovo priteistina atsakovui dalis – 480 Lt sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, o valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (1 t., b. l. 232, 2 t., b. l. 13; CPK 96 str.)

68Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

69Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimą.

70Sumažinti teismo priteistų iš atsakovo UAB „Raviteka“ (į. k. 135771291) ieškovui UAB „Obelių lentpjūvė“ (į. k. 300031408) delspinigių dydį iki 19 000 Lt (devyniolikos tūkstančių litų), o bylinėjimosi išlaidas iki 1090 Lt (vieno tūkstančio devyniasdešimt litų).

71Palikti nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį.

72Priteisti iš ieškovo UAB „Obelių lentpjūvė“ atsakovo UAB „Raviteka“ naudai 490 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt litų) sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, o valstybei 20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Obelių lentpjūvė“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 3. Nurodė, kad 2006-08-11 tarp atsakovo (pardavėjo) ir trečiojo asmens... 4. 2008-05-29 ieškovas pareiškė rašytinį prašymą (1 t., b. l. 155), kuriame... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad prieš... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu ieškinį iš... 7. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šalių sudaryta sutartis numato... 8. Teismas taip pat konstatavo, kad džiovyklos montavimo darbai užtruko ir dėl... 9. Teismo teigimu, ieškovo pateikti duomenys apie užsakymus iš UAB... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo... 11. 1. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas pavėluotai pateikė katilinės... 12. 2. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, ar džiovinimo kamera buvo... 13. 3. Teismas nepagrįstai sumažino ieškovo reikalautų delspinigių sumą. Tai,... 14. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo... 15. 1. Skundžiamame sprendime teismas nurodo tam tikras aplinkybes, galinčias... 16. 2. Teismas, nustatydamas priteistinų delspinigių dydį, neįvertino visų... 17. 3. Skundžiamame sprendime ieškovo mokamos palūkanos UAB „Hansą... 18. 4. Tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas nuspręs, kad atsakovui... 19. 5. Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose prašė pirmos instancijos teismo... 20. Ieškovas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nesutinka su apeliacinio... 21. 1. Nepagrįsti atsakovo teiginiai, jog vien tik ieškovas yra kaltas dėl to,... 22. 2. Ieškovo UAB „Hanza lizingas” mokamos palūkanos pagrįstai teismo... 23. 3. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą nesutinka tiek su pirmosios... 24. 4. Nepagrįsti atsakovo apeliacinio skundo teiginiai, jog ieškovo reikalaujami... 25. Atsakovas atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą teigia, kad skundas yra... 26. 1. Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad reikalaujama bauda susijusi su... 27. 2. Ieškovo reikalaujami priteisti 0.2 % dydžio delspinigiai yra neprotingo... 28. 3. Ieškovo nurodomas projekto pateikimo atsakovui laikas šiuo atveju yra... 29. 4. Nepagrįstas ieškovo apeliacinio skundo teiginys, kad nepatikimos Kauno... 30. 5. Aplinkybė, kad po įrangos sumontavimo atsakovas atliko remonto darbus,... 31. 6. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo ieškovo pateiktais... 33. Ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas, o atsakovo - tenkintinas iš... 34. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 35. Dėl atsakomybės už pavėluotą sutarties įvykdymą... 36. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl sutarties, pagal kurią atsakovas... 37. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė esmines faktines bylos... 38. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis... 39. Aptariama sutartimi (b. t. 1, l.11-18), kuri pavadinta pirkimo pardavimo... 40. Atsižvelgdamas į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas... 41. Viena iš esminių rangos sutarties sąlygų yra šalių susitarimas dėl... 42. Iš bylos duomenų matyti, kad nė viena iš šalių tinkamai neįvykdė... 43. Atsakovas (rangovas), specializuodamasis medienos džiovyklų ir katilinių... 44. Šiuo atveju nė viena iš šalių nepateikė teismui duomenų apie tai, kad... 45. Dėl pirmiau nurodytų bylos aplinkybių ir motyvų, pirmosios instancijos... 46. Beje, minėta, kad pagal Sutartį atsakovas buvo įsipareigojęs pirmiausiai... 47. Dėl netesybų dydžio... 48. Dėl sutartinių prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo šaliai,... 49. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 50. Šiuo atveju šalių sutartimi nustatytų netesybų (delspinigių) dydis –... 51. Mažinant sutartinių netesybų dydį, būtina vadovautis teisingumo,... 52. Nagrinėjamu atveju, vertindama šalių sutartinių santykių pobūdį,... 53. Kita vertus, atsižvelgiant į prievolės vertę (261 016 Lt), ieškovo... 54. Beje, pirmosios instancijos teismas, nustatydamas ieškovo nuostolių dėl... 55. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovo nuostoliais galėtų būti laikoma ne... 56. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus... 57. Dėl pirmiau nurodytų motyvų, pakeistina skundžiama teismo sprendimo dalis... 58. ... 59. Dėl įrangos kokybės ir baudos... 60. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinio dalį dėl 13 051 Lt baudos... 61. Beje, ieškiniu buvo prašoma priteisti 5 proc. baudą pagal sutarties 6.2... 62. Ieškovas savo reikalavimą dėl baudos už netinkamos kokybės turto... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 64. Iš dalies patenkinus atsakovo UAB „Raviteka“ apeliacinį skundą, o... 65. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 95 004 Lt delspinigių ir 13... 66. Apeliacinės instancijos teisme ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o... 68. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 69. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimą.... 70. Sumažinti teismo priteistų iš atsakovo UAB „Raviteka“ (į. k. 135771291)... 71. Palikti nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį.... 72. Priteisti iš ieškovo UAB „Obelių lentpjūvė“ atsakovo UAB...