Byla e2-1539-186/2015
Dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-801-368/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ ieškinį atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a:

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos paskelbto viešojo pirkimo „Atliekų surinkimo konteineriai individualiam naudojimui“ (toliau – Konkursas) sąlygas neteisėtomis ir Konkursą nutraukti. Netenkinus aukščiau nurodyto reikalavimo Nr. 2 – pripažinti neteisėtais bei panaikinti Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 4.6, 4.7 bei 7.2 punktų dalis dalyje dėl nustatyto reikalavimo konteinerių sienelių storiui bei priteisti ieškovui visas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „Atliekų surinkimo konteineriai individualiam naudojimui“ procedūras. Ieškovas prašymą grindė tuo, kad nagrinėjamu atveju siekiamos įsigyti prekės nėra tiesiogiai susijusios su svarbiausių visuomenės poreikių užtikrinimu, kurių neįsigijus ypatingai skubiai, kiltų didžiulė žala ar grėsmė viešajam interesui. Be to, vykdomas pirkimas nėra finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, todėl Konkurso procedūrų sustabdymas nesąlygotų Europos Sąjungos finansavimo praradimo. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ginčo objektas yra susijęs su ypatingos reikšmės teisinio reguliavimo sritimi, kuri užtikrina sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų bei draudimą diskriminuoti tiekėjus, todėl prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų apsunkinta ieškovo teisių gynyba.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2015 m. birželio 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

8Teismas iš jam pateiktos medžiagos nustatė, kad atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija organizavo supaprastintą atvirą viešąjį pirkimą „Atliekų surinkimo konteineriai individualiam naudojimui“. Teismo nuomone, viešojo pirkimo rezultatai glaudžiai susiję su viešuoju interesu, todėl Konkursą sustabdžius neapibrėžtam laikui, kiltų grėsmė dėl galimo viešojo intereso pažeidimo. Teismas prima facie įvertinęs ieškinio pagrįstumą, ginčo konkurso sąlygas bei kitą bylos medžiagą, sprendė, jog nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas atsižvelgęs į viešąjį interesą ir siekdamas išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, nevaržyti kitos šalies interesų labiau, nei reikia teisėtiems interesams pasiekti, bei vadovaudamasis ekonomiškumo principu, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliantas UAB „Ecoservice“ atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo panaikinti bei priimti naują nutartį – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti; priteisti ieškovui visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir nemotyvuota, kadangi teismas apsiribojo tik deklaratyviais pasisakymais, kurie neparemti jokiais įrodymais ir / ar faktinėmis bylos aplinkybėmis bei su ginčo situacija nesusietais deklaratyviais teismų išaiškinimais teismų praktikoje. Teismas nenurodė argumentų, kuo remiantis konstatavo, jog ieškinys preliminariai nėra pagrįstas, nenurodė, kokia žala gali kilti skubiai neužbaigus pirkimo procedūrų.
  2. Teismas nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos, kad viešasis interesas pirmiausia reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo vykdymą.
  3. Nagrinėjamoje byloje teismas nenustatė jokių aplinkybių, dėl kurių reikėtų kuo skubiau užbaigti viešojo pirkimo procedūras, neatsižvelgiant į viešąjį interesą užtikrinant viešojo pirkimo procedūrų teisėtumą bei teisėtą lėšų naudojimą. Apeliantas pažymi, kad pirkimo sąlygose nustatytas dviejų mėnesių prekių pristatymo terminas nėra ir negali būti laikomas išskirtinių aplinkybių buvimo įrodymu, jog egzistuoja viešasis interesas, kuo skubiau įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, o skubiai neužbaigus viešojo pirkimo procedūrų, atsakovas patirs didelę žalą.
  4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškinys prima facie nėra pagrįstas. Pareikštas ieškinys yra detaliai pagrįstas ieškinyje nurodytu faktiniu pagrindu, ginčijamas aplinkybes pagrindžiančiomis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos Teisingumo Teismo išaiškinimais dėl ginčo aplinkybių, neabejotinai patvirtinančiais nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos atliktus viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo bei principų pažeidimus.

11Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apelianto skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Teismui nusprendus tenkinti ieškovo atskirąjį skundą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir per 10 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos įmokėti į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą ne mažiau kaip 28 605,70 Eur arba pateikti banko garantiją šiai sumai, galiojančią iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje ir pateikti įmokėjimą patvirtinančius dokumentus teismui. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

121. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų sustabdytas viešasis pirkimas, o tai turėtų neigiamos įtakos viso projekto tinkamam ir savalaikiam įgyvendinimui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą, o ieškovo privatūs interesai turėtų didesnį pranašumą už viešuosius interesus, todėl tokiu atveju būtų pažeistas CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti teisingumo bei prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principai.

132. Jeigu būtų patekintas ieškovo atskirasis skundas ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, būtų suteiktas nepagrįstas pranašumas ieškovui, todėl teismas, siekdamas užtikrinti ekonomiškumo principą ir tinkamą šalių pusiausvyrą, turėtų taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl pirkimo procedūrų sustabdymo, atlyginimo užtikinimo institutą (CPK 146 str. 1 d.). Atsakovas nurodo, kad pagal 2015 m. balandžio 20 d. Dotacijos teikimo sutarties (toliau – Sutartis) 1.1 punktą Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas įsipareigojo suteikti atsakovui ne didesnę kaip 190 704,14 Eur dotaciją konteinerių pirkimui. Pagal Sutarties 2.2.1. punktą atsakovas įsipareigojo iki 2015 m. gruodžio 19 d. pateikti 4565 namų savininkams po vieną 120 l ir 240 l talpos konteinerį. Jeigu atsakovas nesilaikys sutarties sąlygų, Dotacijos teikimo sutartis bus vienašališkai nutraukta ir iš atsakovo pareikalauta grąžinti visas gautas lėšas ar jų dalį. Tokiu būdu atsakovas patirtų didelių nuostolių, todėl atsakovas prašo, kad jeigu būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, atitinkamai turėtų būti taikomas ir atsakovo galimų nuostolių užtikrinimas 28 605,70 Eur sumai (190 704,64 Eur x 15 proc.).

14IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Pagal bendrąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisykles (CPK 144 straipsnio 1 dalis) teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys: 1) tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą; ir 2) nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos, kuriomis taip pat privalu vadovautis sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių priima vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Šioje normoje numatyta ir tai, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Taigi, net esant nustatytoms CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms, laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti netaikomos tuo atveju, jei jų pritaikymas sukeltų atsakovui/visuomenei didesnes neigiamas pasekmes nei teikiama jų (taikymo atveju) nauda ieškovui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, o viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

18Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti atsakovo paskelbto viešojo pirkimo „Atliekų surinkimo konteineriai individualiam naudojimui“ sąlygas neteisėtomis ir Konkursą nutraukti, o ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymo netenkino, motyvuodamas tuo, jog Konkursą sustabdžius neapibrėžtam laikui, kiltų grėsmė dėl galimo viešojo intereso pažeidimo, laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų naudą, būtų pažeistas ekonomiškumo principas; be to, ieškinys prima facie yra nepagrįstas. Su šiais teismo argumentais apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka.

19Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai prioritetą suteikė operatyviam pirkimų įvykdymui, o ne viešųjų pirkimų teisėtumui, be to, net nenustatė aplinkybių, sąlygojančių, kuo skubiau užbaigti viešojo pirkimo procedūras. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokie argumentai, sprendžiant dėl skundžiamos nutarties pagrįstumo, vis tik nėra pakankami jos išvadų paneigimui.

20Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu visų pirma turi būti užtikrinta viešojo intereso apsauga ir tik po to reikėtų siekti apelianto ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros. Kaip minėta, teismų praktikoje nurodoma, kad bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Aptariamo viešojo pirkimo rezultatas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, kadangi atsakovas siekia nupirkti atliekų surinkimo konteinerius, skirtus individualiam naudojimui. Teismui nustačius, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešąjį interesą, teismas turi atsisakyti jas taikyti. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir jų vykdymo operatyvumui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus konkrečiu atveju atsirastų didesnė žala.

21Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą „Atliekų surinkimo konteineriai individualiam naudojimui“. Iš pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų individualių namų kvartalų priemonių (konteineriai) įsigijimo techninės specifikacijos matyti, kad atsakovas planuoja įsigyti 4565 vienetus 120 litrų talpos konteinerių, skirtų stiklo pakuočių ir stiklo atliekoms surinkti, bei 4565 vienetus 240 litrų talpos konteinerių, skirtų visų rūšių pakuočių atliekoms ir kitoms tinkamoms perdirbti antrinėms žaliavoms surinkti. Taip pat nurodė, kad visi konteineriai turi būti pristatyti ne vėliau, kaip per du mėnesius nuo sutarties su tiekėju pasirašymo. Pagal 2015 m. balandžio 20 d. Dotacijos teikimo sutarties 1.1 punktą, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas įsipareigojo suteikti atsakovui ne didesnę kaip 190 704,14 Eur dotaciją konteinerių pirkimui. Pagal Dotacijos teikimo sutarties 2.2.1 punktą, atsakovas įsipareigojo iki 2015 gruodžio 19 d. pateikti 4565 namų savininkams po vieną 120 litrų ir 240 litrų talpos konteinerius. Jeigu atsakovas nevykdys Dotacijos teikimo sutarties sąlygų dėl konteinerių pateikimo terminų, pagal tos pačios sutarties 5.1 punktą, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas turi teisę vienašališkai nutraukti Dotacijos teikimo sutartį ir pareikalauti iš atsakovo grąžinti sumokėtas lėšas arba dalį jų ir taip galimai sąlygoti visuomenei svarbaus konkurso pasibaigimą. Todėl šiuo aspektu, net ir trumpas viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas galėtų sukelti atsakovui neigiamas pasekmes. Nors šio Konkurso pateiktų pasiūlymų vokų atplėšimas buvo numatytas 2015 m. birželio 30 d., tačiau remiantis http://www.cvpp.lt/index.php?option= com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=242664 pirkimas iki šiol nėra įvykęs. Šiame kontekste atmestini apelianto argumentai, kad teismas nepagrįstai prioritetą suteikė greitam pirkimo atlikimui, o ne racionaliam ir teisėtam lėšų panaudojimui. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad viešasis pirkimas neatsiejamai susijęs su visuomenės suinteresuotumu, jog pirkimo lėšos būtų naudojamos racionaliai, būtų užtikrintas viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tiekėjų konkurencija, efektyvumo ir ekonomiškumo principai. Tačiau neribotam laikui sustabdžius Konkurso procedūras, būtų sustabdytas ir viso projekto įgyvendinimas, tokiu būdu pažeidžiant viešąjį interesą, o apelianto privatiems interesams suteikiant didesnį pranašumą.

22Nors apeliantas nurodė, kad nėra nustatytos išskirtinės aplinkybės, sąlygojančios kuo greitesnį viešojo pirkimo procedūrų užbaigimą, tačiau iš Dotacijos teikimo sutarties matyti, kad atsakovas laiku neįvykdęs Dotacijos teikimo sutarties sąlygų netektų tikslinės dotacijos, skirtos pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų konteinerių įsigijimui, kurios numatyta suma yra ne didesnė kaip 190 704,64 Eur. Be to, Dotacijos teikimo sutarties 5.2 punkte nurodyta, kad atsakovui neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų iki 2015 m. gruodžio 19 d., atsakovas dotacijos teikėjui – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui, turėtų mokėti 0,02 procentus delspinigių nuo visos skirtos dotacijos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Todėl akivaizdu, jog pirkimo skubą lemia ir poreikis gauti tikslinę dotaciją, nes atsakovas gali netekti šio finansavimo, bei siekis išvengti nuostolių, mokant delspinigius už laiku neįvykdytą sutartį. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, patenkinus apelianto atskirąjį skundą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones - sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, atsakovui iškiltų reali grėsmė prarasti šiam projektui skirtą tikslinę dotaciją, o tokiu būdu būtų pažeisti ne tik atsakovo interesai, bet ir visuomenės teisėti lūkesčiai (CPK 144 str., 4237 str. 1 d., 2 d.).

23Taip pat atmestinas ir atskirojo skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota ir neparemta faktiniais įrodymais. Šie apelianto argumentai laikytini daugiau deklaratyvaus pobūdžio ir yra nepagrįsti, kadangi pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo išdėstytus argumentus ir byloje esančius įrodymus, atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, motyvuodamas, kad: 1) laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, o atsakovo teisės būtų suvaržytos labiau, nei reikia siekiamiems tikslams pasiekti; 2) ieškinys prima facie yra nepagrįstas. Todėl atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismui nėra pagrindo sutikti su apeliantu, jog skundžiama nutartis yra be motyvų.

24Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad sprendžiant pirkimo sustabdymo klausimą, nebuvo atsižvelgta į ieškinio prima facie pagrįstumą. Pirmosios instancijos teismas netaikė laikinųjų apsaugos priemonių todėl, kad ieškinį prima facie laikė nepagrįstu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014). Pažymėtina, kad preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Kitaip tariant, teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi įvertinti ar nėra aiškių prieštaringumų ieškinyje ir / ar kitų aplinkybių, liudijančių, kad ieškinys negalėtų būti patenkintas. Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškinys prima facie yra nepagrįstas, tačiau ši aplinkybė savaime neteikia pagrindo išvadai, jog ieškinys nėra net tikėtinai pagrįstas. Visos ieškovo nurodytos aplinkybės pirmosios instancijos teismo bus ištirtos ir įvertintos tik nagrinėjant bylą iš esmės. Ieškovas ieškinyje nurodė savo argumentus, pateikė ieškinį pagrindžiančius rašytinius įrodymus, kurie, jo manymu, patvirtina reikalavimo pagrįstumą, todėl tai leidžia daryti išvadą, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ir savo ieškinio reikalavimus. Nepaisant to, kad apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiuo apelianto atskirojo skundo argumentu, tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį, nes dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

25Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Todėl apelianto atskirasis skundas netenkinamas, o Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Atmetus apelianto atskirąjį skundą, nėra tenkinamas ir jo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 93 str. 1 d.).

26Apeliacinės instancijos teismui netenkinus atskirojo skundo, nėra pagrindo spręsti ir atsakovo prašomų nuostolių užtikrinimo klausimo, juolab, kad šis prašymas net nebuvo pareikštas pirmosios instancijos teisme (CPK 146 str.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a:... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti atsakovo... 5. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. birželio 25 d. nutartimi ieškovo... 8. Teismas iš jam pateiktos medžiagos nustatė, kad atsakovas Telšių rajono... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliantas UAB „Ecoservice“ atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos... 11. Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 12. 1. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų sustabdytas... 13. 2. Jeigu būtų patekintas ieškovo atskirasis skundas ir pritaikytos... 14. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir... 17. Pagal bendrąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisykles ( 18. Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 19. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai prioritetą... 20. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu visų pirma turi būti užtikrinta... 21. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą... 22. Nors apeliantas nurodė, kad nėra nustatytos išskirtinės aplinkybės,... 23. Taip pat atmestinas ir atskirojo skundo argumentas, jog pirmosios instancijos... 24. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad sprendžiant pirkimo sustabdymo... 25. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 26. Apeliacinės instancijos teismui netenkinus atskirojo skundo, nėra pagrindo... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartį palikti...