Byla e2-24500-1041/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Simona Dementavičienė,

2sekretoriaujant R. S.,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alternetas“ įgaliotam asmeniui M. M., jos atstovui advokatui M. G.,

4atsakovės individualios įmonės „ADL Security Systems“ atstovui vadovui D. L., jos atstovei advokatei A. P.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alternetas“ ieškinį atsakovei individualiai įmonei „ADL Security Systems“ dėl skolos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7

 1. Ieškovės reikalavimai ir jos argumentai
  1. Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės 1 029,18 Eur skolą, 8 proc. metines palūkanas už priteistą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
   1. Ieškovė 2016 metai atliko statybos rangos darbus atsakovės nurodytame objekte Kauno lopšelyje – darželyje ( - ), adresu ( - ). Ieškovė išvedžiojo apsaugos, gaisro, kompiuterinius, maitinimo kabelius, įrengė judesio daviklius, lauko apsaugos sirenas ir atliko kitus darbus. Už atliktus darbus atsakovei 2016 m. gruodžio 2 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra už 3 430,60 Eur, kurioje nurodyta, kad ją apmokėti reikia iki 2016 m. gruodžio 12 d. Tačiau atsakovė 2017 m. sausio 18 d. sumokėjo tik dalį sumos, t. y. 2 401,42 Eur, todėl liko skolinga prašomą priteisti sumą.
   2. Ieškovė atliktų darbų rezultatus perdavė atsakovei, o pastaroji darbų rezultatą faktiškai priėmė ir pradėjo naudoti. Atsakovė nepasirašė darbų priėmimo–perdavimo akto nei su išlygomis, nei be išlygų. Todėl ieškovė darbų priėmimo–perdavimo aktą pasirašė vienašališkai. Šio akto atsakovė teisės aktų nustatyta tvarka neginčija. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad ieškovė subrangos darbus atliko nekokybiškai.
   3. Subrangos darbų atlikimo terminas atsakovei nebuvo esminis. Šalys dėl statybos subrangos darbų atsakovės nurodytame objekte, t. y. Kauno lopšelyje – darželyje ( - ), susitarė tik 2016 m. rugsėjo 13 d., o darbai pradėti 2016 m. rugsėjo 15 d., t. y. likus tik 4 dienoms iki tos dienos, kada turėjo būti pabaigti visi darbai, įskaitant ir darbus, kuriems buvo pasamdyta ieškovė. Taigi atsakovė visiškai nesistengė atlikti darbų per kuo įmanomai trumpesnį laiką, nes subrangovų pradėjo ieškoti jau iš esmės baigiantis darbų atlikimo terminui, nors rangos sutartį dėl darbų atlikimo pasirašė dar 2016 m. birželio 6 d. Pati atsakovė delsė į objektą pristatyti reikalingas medžiagas (judesio daviklius su laikikliais bei varžomis, stikladūžius ir kt.).
   4. Dėl tariamų trūkumų, kuriuos tariamai taisė rangovė, atsakovė nė karto į ieškovę nesikreipė, dėl to nereiškė jokių pretenzijų. Ieškovė atliko visai kitus darbus nei atliko atsakovės samdyta uždaroji akcinė bendrovė „Ecoelectric“.
   5. Tai, kad ieškovė PVM sąskaitoje faktūroje nurodė per didelius atliktų darbų kiekius yra grįsti tik atsakovės prielaidomis, o ne įrodymais. Pati ieškovė savo medžiagas naudojo tik tiesiant apsaugos kabelį (160 m). Ieškovės atliktas ginčo darbo lyginimas su kitų bendrovių atliktu darbu kituose objektuose, niekaip nesusijęs su ieškovės atliktu darbu. Skiriasi atsakovės lyginamų objektų išplanavimas bei projektai, pagal kuriuos buvo atliekami darbai.
 1. Atsakovės argumentai
  1. Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.
   1. Subrangos sutartis tarp šalių nebuvo pasirašyta, nes ją ketino parengti ieškovė, tačiau ieškovė neparengė ir nepasirašė, manytina, vien dėl to, kad pati matė, kad nesugebės laiku įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Atsakovė raštu pretenzijų ieškovei nepateikė, nes jos buvo išsakomos žodžiu, nurodant konkrečius darbų trūkumus ir įvardindavo tai, ką buvo būtina taisyti ir / ar keisti. Tapo akivaizdu, kad ieškovė negalės pataisyti savo darbų trūkumų ir tam reikės pasitelkti kitą subrangovą. Po to, kai ieškovė baigė darbus Kauno lopšelyje – darželyje ( - )ir iš šio objekto išvyko, atsakovė negalėjo perduoti ieškovės darbų rezultato Kauno miesto savivaldybės administracijai.
   2. Subrangos darbai turėjo būti atlikti per 2–3 savaites, nes tik dėl šios priežasties atsakovė sutiko su didesniais subrangos darbų įkainiais. Laikas buvo labai aktualus atsakovei, nes neatlikus subrangos darbų per įmanomai trumpesnį laiką, atsakovei grėsė baudos pagal su Kaimo miesto savivaldybės administracija pasirašytą 2016 m. birželio 6 d. patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimo sutartį (toliau – sutartis).
   3. Ieškovė subrangos darbus vykdė žymiai ilgesnį laikotarpį nei šalys buvo sutarusios: pradėjo 2016 m. rugsėjo 15 d., o baigė 2016 m. gruodžio 2 d., kas sudarė beveik 3 mėnesius. Per šį laikotarpį ieškovė objekte padarė tik apsaugos signalizavimo sistemą, kuri tinkamai neveikė, ir blogai išvedžiojo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos laidus. Atsakovė dėl subrangos darbų atlikimo analogiškuose objektuose: Kauno lopšelyje – darželyje ( - ) ir Kauno ( - ) buvo susitarusi su kitu subrangovu – uždarąja akcine bendrove ( - ) , kuri darbus atliko per 9 dienas.
   4. Šalys nebuvo pasirašiusios subrangos darbų perdavimo–priėmimo akto. Ieškovė šešis kartus bandė priduoti atsakovei subrangos darbus, bet kiekvienas subrangos darbų priėmimas–perdavimas baigdavosi nekokybiškai atliktų subrangos darbų sąrašu ir konstatavimu, kad būtina atlikti šių darbų taisymus. Per paskutinį perdavimą–priėmimą ieškovė neperdavė atsakovei tinkamai ir kokybiškai atliktų subrangos darbų. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos nepabaigė, nes dirbo nekokybiškai ir netvarkingai. Vietoje 1 gaisrinės kilpos objekte padarė 4 gaisrines kilpas, kabeliavimas buvo padarytas ne pagal techninį projektą. Su trūkumais objekte paliko ir apsaugos signalizavimo sistemą. Todėl atsakovė buvo priversta kreiptis į kitą subrangovę, kuri sutvarkė ieškovės rengtą apsaugos signalizavimo sistemą ir pabaigė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą. Už šiuos darbus atsakovė naujajai subrangovei sumokėjo 1 774 Eur.
   5. Ieškovė nebuvo sąžininga parengiant 2016 m. gruodžio 2 d. PVM sąskaitą faktūrą, nes joje nurodyti kiekiai viršijo faktiškai objekte atliktų darbų kiekius. Kauno lopšeliuose–darželiuose „( - ) plotai buvo vienodi, todėl ir darbų kiekiai turėjo būti analogiški. Tačiau ieškovės sąskaitoje nurodyti kiekiai žymiai viršija, nei uždarosios akcinės bendrovės ( - ), kuri atliko darbus kituose darželiuose, nurodytus kiekius.
   6. Iš atsakovės atstovo D. L. 2016 m. rugsėjo 10 d. el. laiško ieškovei matyti, kad aiškiai įvardijama, kad 1 000,00 kv. m darželis „<...> pasidaro per dvi savaites arba tris“. Ieškovė nei viename el. laiške, nei žodžiu nėra išreiškusi nepritarimo. Visos reikiamos medžiagos ieškovei į objektą buvo nuvežtos 2016 m. rugsėjo 15 d. Medžiagų buvo daug, todėl ieškovė tiksliai neįvertino, kas yra pateikta. Po ieškovės 2016 m. spalio 7 d. el. laiško dėl trūkstamų medžiagų, atsakovė paaiškino, kad ieškovės prašomos medžiagos yra sukrautos prie visų likusių medžiagų.

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys atmetamas.

10Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Dėl faktinių aplinkybių ir šalis siejusių teisinių santykių bei jų reglamentavimo

  1. Tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos (užsakovės), atstovaujamos Kaimo miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo skyriaus vedėjo A. J., ir atsakovės (rangovės), atstovaujamos savininko D. L., sudaryta 2016 m. birželio 6 d. patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimo sutartis (toliau – sutartis). Pagal šią sutartį atsakovė įsipareigojo pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos pateiktus techninius projektus parengti patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybes švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbo projektus ir įrengti šias sistemas pagal lokalines sąmatas, techninius ir darbo projektus (toliau – darbai).
   1. Pastarąja sutartimi šalys susitarė, kad švietimo įstaigų pastatai, yra šie: Kauno lopšelis – darželis ( - ) (( - )), Kauno lopšelis – darželis ( - ) (( - )), Kauno lopšelis – darželis ( - ) (( - )), Kauno lopšelis – darželis ( - ) (( - )), Kauno lopšelis – darželis ( - ) (( - )), Kauno lopšelis – darželis ( - ) (( - )), Kauno lopšelis–darželis ( - ) (( - )), Kauno lopšelis – darželis ( - ) (( - )), Kauno ( - ) (( - )). Pagal šalių susitarimą darbai turėjo būti užbaigti iki 2016 m. rugsėjo 19 d.
  2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.650 straipsnio 1 dalis nustato, kad rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas. Jeigu užduočiai vykdyti yra pasitelkti subrangovai, tai rangovas tampa generaliniu rangovu.
   1. Pagal sutarties 21.3. punktą atsakovė turėjo teisę darbams pasitelkti subrangovus, už kurių prievolių įvykdymą ar netinkamą vykdymą turėjo atsakyti pati atsakovė.
   2. Atsakovė 2016 m. rugsėjo 13 d. susitarė su ieškove, kad ieškovė įrengs patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas (toliau – subrangos darbai) Kauno lopšelyje – darželyje ( - ). Rašytinė subrangos sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta, ji buvo žodinė, šalys neginčija, kad sąlygas derino elektroniniais laiškais (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 59 min. 40 sek. – 2 val. 00 min. 00 sek., 27 min. 40 sek. – 28 min. 30 sek.).
  3. Byloje kilo ginčas dėl darbų apmokėjimo dydžio.

12Dėl darbų kokybės

  1. Atsakovė 2016 m. rugsėjo 13 d. žodine subrangos sutartimi susitarė su ieškove, kad pastaroji įrengs patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas (atliks subrangos darbus) švietimo įstaigoje Kauno lopšelyje – darželyje ( - ) (toliau – objektas) (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 22 min. 00 sek. – 23 min. 25 sek.). Atsakovė, apmokėdama dalį ieškovės pateiktos 2016 m. gruodžio 2 d. PVM sąskaitos faktūros serija 16AN Nr. 0100, bei atsisakydama apmokėti likusią šios PVM sąskaitos faktūros dalį, atsižvelgė į šias aplinkybes (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 2 val. 7 min. 40 sek. – 2 val. 08 min. 17 sek.), t. y.
   1. į tai, kad ieškovė sutartu laiku neatliko subrangos darbų (žr. 7 punktą ir jo papunkčius);
   2. į tai, kad ieškovė padarė tik apsaugos signalizavimo sistemą, kuri tinkamai neveikė, ir blogai išvedžiojo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos laidus (žr. 8 punktą ir jo papunkčius);
   3. į tai, kad ieškovės atliktų subrangos darbų trūkumams šalinti ir subrangos darbams pabaigti atsakovė turėjo samdyti kitą subrangovę uždarąja akcine bendrove „Ecoelectric“ (byloje apklausta liudininke) (žr. 8 punktą ir jo papunkčius) bei
   4. į tai, kad PVM sąskaitoje faktūroje ieškovė nurodė akivaizdžiai per didelius atliktų darbų kiekius (žr. 9 punktą ir jo papunkčius).
  2. Atsakovės teigimu, jai buvo labai svarbūs darbų atlikimo terminai. Dalis apklaustų įmonių, atliekančių analogiškus darbus, nesutiko sudaryti susitarimo su atsakove, tačiau ieškovė tokį sutikimą išreiškė, nurodydama, kad visus reikiamus darbus ji atliks per 2–3 savaites. Atsakovei turėjo buvo aišku, kad ieškovė vėlavimo atveju, Kauno miesto savivaldybės administracijai pagal darbų pirkimo sutartį skaičiuos atsakovei baudas, ir kuo ilgesnis bus vėlavimo terminas, tuo didesnės bus baudos.
   1. Atsakovė nepateikė įrodymų dėl konkretaus darbų atlikimo termino, dėl kurio šalys buvo susitarusios. Ieškovė, kaip subrangovė, buvo pasamdyta iš esmės besibaigiant darbų atlikimo terminui. Atsakovė atsiliepime sutinka, kad iki to termino pabaigos subrangos darbai niekaip negalėjo būti atlikti. Ieškovė atsakovei apie tai priminė el. paštu 2016 m. spalio 7 d. Taip pat dėl reikalingų medžiagų buvo susirašinėjama ir lapkričio mėnesį. Taigi praėjus daugiau nei 3 savaitėms (per kurias, atsakovės teigimu, turėjo būti baigti darbai) atsakovė dar nebuvo pristačiusi reikalingų medžiagų. Vadinasi, atsakovė suprato, kad per tokį terminą, kurį nurodo atsakovė, subrangos darbai nebus atlikti. Atsakovės argumentai, kad analogiškose objektuose kitas subrangovas darbus atliko per 9 dienas, nieko neįrodo šioje byloje, nes nėra įrodymų, kad darbai atlikti per 9 dienas, be to, ar buvo suteiktos vienodos darbinės sąlygos ir panašiai.
   2. Šalys dėl subrangos darbų susirašinėjo el. paštu. Kaip matyti iš 2016 m. rugsėjo 10 d. atsakovės siųsto el. laiško ieškovei, atsakovė nurodė, kad 1 000 kv. m. darželis pasidaro per 2–3 savaites ir atsiskaitymas būtų kelių dienų bėgyje nuo gerai atliktų ir priimtų darbų. Ieškovės įgaliotas asmuo teismo posėdžio metu patikslino, kad tik nuvykus į vietą, galima buvo konkrečiai įvertinti, kad darbus bus galima atlikti per 2–3 mėnesius, tuo labiau, kad pretenzijų elektroniniuose laiškuose dėl darbų atlikimo termino neišreikšta (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 55 min. 18 sek. – 1 val. 56 min. 36 sek.). Ieškovė subrangos darbus pradėjo 2016 m. rugsėjo 15 d., o užbaigė 2016 m. gruodžio 2 d. Per subrangos darbų atlikimo laikotarpį, atsakovė nereiškė pastabų dėl užsitęsusių darbų, tačiau ieškovei pateikus apmokėti sąskaitą faktūrą, atsakovė tik 2017 m. sausio 14 d. el. laiške ieškovei išreiškė pretenziją dėl ilgo darbo termino (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 5 min. 25 sek. – 11 min. 30 sek., 30 min. 40 sek. – 31 min. 30 sek.).
   3. Ginčo byloje nekilo, kad buvo vaikų pietų laikas, kurio metu nebuvo galima dirbti triukšmingų darbų (pavyzdžiui gręžimo), tačiau buvo galima atlikti kitus darbus (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 23 min. 25 sek.–26 min. 15 sek., 47 min. 00 sek. – 51 min. 10 sek.). Teismas, įvertinęs 7.1.–7.2. punktuose nurodytus motyvus, sprendžia, kad laikas nebuvo esminė aplinkybė, sąlygojusi ginčo likučio nesumokėjimą už subrangos darbus, įvertinus dar ir tai, kad atsakovei buvo siūlomi atlikti dar ir kiti darbai (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 32 min. 00 sek.–32 min. 45 sek.), tuo labiau, kad bylos nagrinėjimo metu šios argumento atsakovė iš esmės nebeakcentavo (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 53 min. 30 sek.–1 val. 54 min. 30 sek.).
  3. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291-701/2017). Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti, taigi rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561-378/2016).
   1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.663 straipsnio 1 dalis, rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Kaip jau minėta sprendimo 4.2. punkte, šalys neginčija, kad tarp jų nebuvo sudarytos rašytinės rangos sutarties, pagrindinis bendravimas vyko elektroniniais laiškais. Ginčo byloje taip pat nekilo, kad ieškovė į atsakovės objektą atvyko 2016 m. rugsėjo 15 d., jai atsakovė pristatė reikiamas rangos darbams atlikti medžiagas. Iš ieškovės įgalioto asmens paaiškinimų galima spręsti, kad objekte iš esmės dirbo vienas darbuotojas, nebuvo darbų vadovo, kuris prižiūrėtų, ir ieškovės įgaliotas asmuo pripažino, kad buvo tam tikrų darbų trūkumų, kurie buvo taisomi eigoje. Apklaustas liudininku uždarosios akcinės bendrovės „Ecoelectric“, kuri užbaigė ir taisė ieškovės darbus, atstovas paliudijo, kad darbų vadovo buvimas yra itin reikšmingas, jis turėtų atvykti bent kas keletą dienų, tam kad susitartų dėl darbų eigos su darželio administracija ir kad pačiam montuotojui būtų aišku, kokius darbus jis turi atlikti ir kad tie darbai būtų atliekami tinkamai (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 42 min. 50 sek. – 1 val. 45 min. 50 sek.). Teismas sprendžia, kad vadovo nebuvimas ir atitinkamai pakankamos priežiūros nebuvimas, įskaitant nepakankamas darbuotojų kiekis, lėmė nekokybiškai atliktų darbų rezultatą (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 37 min. 20 sek. – 39 min. 80 sek., 43 min. 20 sek. – 44 min. 20 sek.). Pavyzdžiui kituose identiškuose objektuose Kauno lopšelyje – darželyje „Obelėlė“ ir Kauno Valdorfo darželyje „Šaltinėlis“ dirbo mažiausiai du žmonės (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 42 min. 30 sek. – 1 val. 42 min. 50 sek.).
   2. Prie atsiliepimo pateikti rašytiniai įrodymai (el. b. l. 96, 97) ir liudininku apklaustas uždarosios akcinės bendrovės „Ecoelectric“ įgaliotas asmuo, patvirtina, kad ieškovės darbų trūkumus taisė kita subrangovė (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 10 min. 15 sek. – 1 val. 11 min. 45 sek.). Šis liudininkas paliudijo, kad ginčo objekte reikėjo sutvarkyti apsauginės signalizacijos gedimus, o gaisrinės – reikėjo išvedžioti, pakeisti kabelių vedimo būdą, nes buvo ne pagal projektą (el. b. l. 40–42), stikladūžių buvo ne toks tamperis, neveikė judesio davikliai, lovelį reikėjo „užakrilinti“ ir kt. (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 06 min. 30 sek. – 1 val. 11 min. 45 sek.; 1 val. 22 min. 00 sek. – 1 val. 27 min. 25 sek.; 1 val. 36 min. 40 sek. – 1 val. 38 min. 10 sek.; 1 val. 41 min. 00 sek. – 1 val. 42 min. 10 sek.). Šie atlikti darbai yra „užaktuoti“ perdavimo – priėmimo aktuose (el. b. l. 96, 97) ir išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje (el. b. l. 98, 99). Atsakovės vadovas pripažino, kad dėl šių nekokybiškų darbų el. paštu nepareiškė pretenzijų ieškovei, nes jau daug kartų buvo sakyta žodžiu ir buvo beviltiška, įžvelgė, kad ieškovei trūksta kompetencijos ir beliko kreiptis į kitą subrangovę (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 00 min. 30 sek. – 1 val. 2 min. 37 sek.). Ką patvirtina 2017 m. sausio 14 d. el. laiškas, kuriame atsakovė nurodė, kad pinigai buvo sumokėti įmonei, kuri pabaigė darbus ir sutvarkė daug visokių „chalturkių“.
  4. Ieškovė parengė ir pateikė atsakovei 2016 m. gruodžio 2 d. PVM sąskaitą faktūrą serija 16AN Nr. 0100 už 3 430,60 Eur ( + PVM) (el. b. l. 20). Šioje PVM sąskaitoje faktūroje ieškovė išvardino atliktų subrangos darbų kiekius, kainą ir kiekvieno subrangos darbo sumą. Šalys nebuvo susitarusios dėl subrangos darbų apmokėjimo termino. Įvertinusi atliktų subrangos darbų kiekį ir kokybę, įvertinusi PVM sąskaitoje faktūroje pateiktą informaciją, atsakovė 2017 m. sausio 18 d. bankiniu pavedimu apmokėjo didžiąją dalį PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, t. y. 2 401,42. Likusią dalį (t. y. ginčo sumą – 1 029,18 Eur) atsisakė sumokėti dėl 6 punkte ir jo papunkčiuose išvardintų priežasčių.
   1. Tai, kad ieškovė PVM sąskaitoje faktūroje nurodė per didelius atliktų darbų kiekius yra pagrįsti tiek byloje esančiais rašytiniais (el. b. l. 96, 97), tiek liudininko parodymais. Liudininku apklaustas uždarosios akcinės bendrovės „Ecoelectric“, kuri taisė ieškovės darbų trūkumus objekte, įgaliotas asmuo, parodė, kad Kauno lopšelis – darželis ( - ) ir Kauno ( - ), kuriuose jis atliko darbus (el. b. l. 35, 36, 66, 67), bei ( - ) yra identiški, esantys 6–ame forte vienas šalia kito, ir juose reikalingų medžiagų kiekis gali skirtis tik apie 10 proc., bet ne tokiu kiekiu kaip ieškovės išrašytoje atsakovei ginčo sąskaitoje (el. b. l. 20) ir pavyzdžiui uždarosios akcinės bendrovės „Ecoelectric“ perdavimo–priėmimo akte (el. b. l. 66) (t. y. per pusę: iš PVM sąskaitos faktūros Eil. Nr. 1 matyti, kad ieškovė sunaudojo 1 100 m apsauginio kabelio, o uždaroji akcinė bendrovė „Ecoelectric“ – 500 m (Eil. Nr. 16, 15) (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 14 min. 30 sek. – 1 val. 27 min. 25 sek., 1 val. 32 min. 40 sek. – 1 val. 33 min. 30 sek.).
   2. Kaip paliudijo liudininkas, nors atsakovės savininkas pats atvežė tokius kiekius medžiagų į objektus (kaip, kad tai nurodė ir ieškovė – į Kauno lopšelį – darželį ( - )), nereiškia, kad tokį kiekį reikėjo sunaudoti, pavyzdžiui atvežtą kiekį uždaroji akcinė bendrovė „Ecoelectric“ sunaudojo dviem objektams Kauno lopšeliui – darželiui „Obelėlė“ ir Kauno ( - ) (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 27 min. 25 sek. – 1 val. 28 min. 20 sek.).
  5. Kaip matyti iš spendimo 9 punkte aptartos PVM sąskaitos faktūros (el. b. l. 20), ieškovė už darbus paskaičiavo 3 430,60 Eur, o atsakovė 2017 m. sausio 18 d. sumokėjo 2 401,42 Eur (el. b. l. 21), todėl liko skolinga pagal sąskaitą faktūrą už apsauginės sistemos darbus – 1 029,18 Eur. Kaip matyti iš subrangovės, taisiusios trūkumus perdavimo–priėmimo akto dėl apsauginės sistemos remonto (el. b. l. 96), už taisymo darbus buvo paskaičiuota 871,20 Eur suma, kurią atsakovė šiai įmonei sumokėjo (el. b. l. 98), todėl ši suma išminusuojama iš 1 029,18 Eur skolos (1 029,18 Eur – 871,20 Eur = 157,98 Eur), nes dėl ieškovės veiksmų atsakovė patyrė šias papildomas išlaidas, tokiu būdu skolos likutis pagal ieškovės išrašytą sąskaitą faktūrą – 157,98 Eur. Kita vertus, kaip patvirtino liudininkas, medžiagų kiekis buvo panaudotas akivaizdžiai per didelis (2017 m. lapkričio 2 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 16 min. 46 sek. – 1 val. 21 min. 40 sek., 56 min. 35 sek. – 1 val. 02 min. 37 sek., 1 val. 32 min. 40 sek. – 1 val. 33 min. 30 sek., el. b. l. 20 ir 66, iš kurių matyti, kad to paties kabelio ieškovė panaudojo 1 100 m., o darbus taisiusi įmonė – 500 m, t. y. dvigubai (sprendimo 9.1. punktas), kas sudaro pagrindą ieškovės ieškinį atmesti visiškai, nes pateikta ginčo darbų atlikimo kaina yra akivaizdžiai per didelė ir ieškovė, darbus atlikusi nerūpestingai, neatsakingai ir netaupiai, prisiėmė tokią riziką. Kaina turi būti adekvati atliktiems darbams ir protingam reikiamam sunaudoti medžiagų kiekiui.

13Dėl perdavimo–priėmimo akto

  1. Ieškovės teigimu, tai, kad darbai atlikti tinkamai ir kokybiškai, patvirtina jos vienašališkai pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas. Ieškovės teigimu, ji 6 kartus bandė priduoti atsakovei subrangos darbus, tačiau kiekvienas subrangos darbų priėmimas–perdavimas baigdavosi nekokybiškai atliktų subrangos darbų sąrašu ir konstatavimu, kad būtina šiuos darbus taisyti (ieškovė nepabaigė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, vietoje 1 gaisrinės kilpos objekte padarė 4 gaisrines kilpas, kabeliavimas buvo padarytas ne pagal techninį projektą, su trūkumais paliko apsaugos signalizavimo sistemą).
   1. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovė, pabaigusi rangos darbus objekte, ieškovei būtų pateikusi subrangos darbų perdavimo–priėmimo aktą ir supažindinusi su jo turiniu, todėl atsakovė neturėjo galimybės savalaikiai reikštis pastabas dėl jame nurodytų darbų. Tarp šalių nebuvo pasirašytas subrangos darbų perdavimo–priėmimo aktas. Ieškovė 2016 m. gruodžio 2 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą ir pateikė ją apmokėti atsakovei iki 2016 m. gruodžio 12 d. Atsakovė 2016 m. gruodžio 12 d. siųstame el. laiške ieškovei patvirtino, kad ieškovės darbai laikomi užbaigti nuo 2016 m. gruodžio 12 d. Tačiau šiuo el. laišku nebuvo siųstas perdavimo–priėmimo aktas ir atsakovė jo nepasirašė.
   2. Pagal CK 6.681 straipsnio 4 dalį, darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo–priėmimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Ieškovė į bylą pateikė 2017 m. liepos 3 d. pasirašytą perdavimo–priėmimo aktą (el. b. l. 22). Pastarasis, kaip jau minėta sprendimo 12.1. punkte, teiktas atsakovei nesavalaikiai (el. b. l. 150, 151) ir nesilaikant šiame sprendimo punkte paminėtame straipsnyje nustatytos tvarkos.
   3. Atliktų darbų priėmimo aktas yra įstatyme įtvirtintas rangos darbų sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561-378/2016). Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodydamas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662straipsnio 2 dalis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus; šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai, fiksuojama valia priimti darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009; 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje bylos Nr. 3K-3-42/2011). Kasacinis teismas yra suformulavęs taisyklę, kad jeigu viena iš rangos šalių atsisako pasirašyti perdavimo–priėmimo aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jeigu pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus sutartyje numatytu terminu ir sąlygomis, sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007). Ginčo perdavimo–priėmimo aktas yra neaiškus ir netikslus, iš jo matyti, kad jis dėl „mato vnt.“ ir „kiekio“ nenurodymo, neatitinka sprendimo 9 punkte aptartos sąskaitos faktūros turinio. Be to, jame nėra pažymėta, kad atsakovė jį atsisakė pasirašyti.
  2. Ieškovės teigimu, siekdama paneigti ginčo perdavimo–priėmimo akto galią, atsakovė jį turėjo ginčyti.
   1. Teismas pasisako apie tai, ar reikia teismine tvarka kitoje byloje ieškiniu ar šioje byloje priešieškiniu ginčyti ieškovės pateiktą perdavimo–priėmimo aktą (el. b. l. 22), kurį, kaip nurodo atsakovė, gavo tik su ieškiniu šioje byloje.
   2. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2009; 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010; 2014 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2014) konstatuota, kad atliktų darbų aktas – įrodymas, kad rangovas atliko akte nurodytus darbus, tačiau jame nurodytų darbų kiekis ir kokybė gali būti nuginčyta kitais įrodymais; ginčyti rangos darbų priėmimo–perdavimo aktą šalis gali atsikirtimų į ieškinį forma, tam nebūtina kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl akto pripažinimo negaliojančiu. Kaip šiuo atveju atsakovė ir pasielgė.
  3. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau nurodyta, ieškinys atmetamas kaip nepagrįstas.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų

  1. Ieškinį atmetus iš ieškovės – priešingai šaliai atsakovei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos: 600 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (el. b. l. 152–154), kurios neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77 dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio pakeitimo) 8.2 punkte, 8.3 punkte, 8.7 punkte nustatytų sumų (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).
  2. Teismas šioje byloje turėjo 2,78 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (siuntimu) (b. l. 2). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos, nes jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį atmesti.

17Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alternetas“ atsakovei individualiai įmonei „ADL Security Systems“ 600 Eur (šešių šimtų eurų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai