Byla 2-809/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Inservis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Inreal valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1954-104/2014 dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Broner“ 2013 m. spalio 17 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Swedbank“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, valstybės įmonė Turto bankas, akcinė bendrovė „Invalda LT, uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje yra kilęs dėl BUAB „Broner“ 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, kuriuos kvestionuoja kreditoriai UAB „Inservis“, UAB „Inreal valdymas“ ir BUAB „Broner“ bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“.

4Pareiškėjai UAB „Inservis“ ir UAB „Inreal valdymas“ prašė panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 17 dalis Nr. 3), kuriuo nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitos; panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 17 dalis Nr. 4), kuriuo nutarta išskirti AB „Swedbank“ naudai įkeisto turto, esančio Žemaitės g. 25A, Trakuose, varžytynes į 2 dalis: a) nedelsiant organizuoti 22 neparduotų namų su jiems priklausančiomis žemės sklypo dalimis (žemės nuomos teise) ir infrastruktūros dalimis varžytynes kaip tai buvo patvirtinta BUAB „Broner“ 2013 m. sausio 11 d. kreditorių susirinkime; turto pardavimo kaina keičiasi tik ta apimtimi, kokia yra nustatyta likusio turto, t.y. 4/26 infrastruktūros dalių, dėl kurių bankroto administratoriui yra pareiškę pretenzijas jau parduotų namų gyventojai, kaina; b) likusio turto, t.y. 4/26 infrastruktūros dalių, dėl kurių bankroto administratoriui yra pareiškę pretenzijas jau parduotų 4 namų gyventojai, varžytynes atidėti kol bus pasiektas bendras BUAB „Broner“ kreditorių sutarimas su parduotų namų gyventojais; panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 17 dalis Nr. 5), kuriuo nutarta nedelsiant organizuoti turto, esančio Bukčių g., Vilniuje vertinimo procedūrą ir organizuoti internetinio puslapio, kuriame būtų pristatomi ir reklamuojami šiai dienai neparduoti namai, esantys Žemaitės g. 25A, Trakuose, kūrimo procedūrą. Turto vertintojų ir internetinio puslapio paslaugų teikėjų kandidatūras suderinti su BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo pirmininku. Nurodė, kad protokole nurodytos bankroto administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimo priežastys nesudaro pagrindo netvirtinti bankroto administratoriaus pateiktos ataskaitos, todėl toks nutarimas yra naikintinas. Turto pardavimo tvarka yra ydinga ir sudaro galimybes didžiausiam kreditoriui perimti šį turtą nepagrįstai maža kaina, vėliau jį parduoti realia rinkos kaina. Iš nutarimo formuluotės nėra aišku, kokio konkretaus turto pardavimas išskiriamas į atskiras varžytynes, kas tie 4 parduotų namų „gyventojai“ (ar tai yra šių namų savininkai, ar tik faktiniai naudotojai?), ar šie 4 namų „gyventojai“ sutampa su „administratoriui pretenzijas pareiškusiais asmenimis“ ir t.t. Pareiškėjų vertinimu, priimant nutarimus dėl bankrutuojančios bendrovės turto pardavimo būtina preciziškai tiksliai suformuluoti visas turto pardavimo sąlygas, tiksliai identifikuoti parduodamą turtą, nes priešingu atveju bus sukuriamos galimybės įvairiems ginčams dėl turto pardavimo kilti. Iš skundžiamo nutarimo teksto taip pat nėra aišku, už kokią kainą bus parduodamas atsakovo turto dalys, t.y., turtas padalinamas į atskirai pardavinėtinas dalis, tačiau nėra nurodytos konkrečios šių turto dalių pardavimo kainos. Pareiškėjų vertinimu, toks nutarimas gali pažeisti kreditorių interesus ir sudaryti galimybę turtą įsigyti už mažesnę kainą, nei nustatyta 2013 m. sausio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimu. Taip pat pažymi, kad prieš priimant skundžiamą nutarimą apskritai nebuvo atliktas vertinimas, ar minėtos 4/26 infrastruktūros dalies atskyrimas ir pardavimas skyrium nuo likusio atsakovo turto yra įmanomas ir nepadarys kitai turto daliai žalos. Kreditoriams nebuvo pateikti duomenys, kurie patvirtintų, kad ši infrastruktūra nėra vientisa ir gali būti skaidoma į atskiras dalis. Taip pat, nustatant turto pardavimo tvarką bei įpareigojant administratorių organizuoti turto varžytynes visiškai neatsižvelgta į tai, kad iki šiol nėra išspręstas atsakovo turto hipotekos išregistravimo klausimas, dėl kurio galimai pasikeistų pardavus turtą gautų lėšų paskirstymo tvarka (galimai sumažėtų pirmumo tvarka tenkinamų AB „Swedbank“ reikalavimų dydis). Pareiškėjų vertinimu 5 darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas yra neteisėtas, nepagrįstas, pažeidžia smulkiųjų atsakovo kreditorių interesus, o taip pat prieštarauja įsiteisėjusių teismų sprendimų turiniui, nes praktiškai analogiškais klausimais Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4934-104/2013 yra priėmęs priešingą sprendimą, kuris yra įsiteisėjęs.

5Pareiškėjas BUAB „Broner“ bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ prašė panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitos; patvirtinti BUAB „Broner“ administratoriaus UAB „Vantolina“ veiklos ataskaitą iki 2013 m. rugsėjo 1 d. Nurodė, kad kreditoriai nenurodė nei vieno administratoriaus UAB „Vantolina“ veiklos trūkumo, nenurodė nei vieno administratoriaus turėto atlikti, bet neatlikto veiksmo, taip pat nepateikė jokių argumentų, kurių pagrindu galėtų būti ginčijama dar 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo metu patvirtinta administratoriaus išlaidų sąmata.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 5 d. nutartimi panaikino BUAB „Broner“ 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo ir patvirtino BUAB „Broner“ administratoriaus UAB „Vantolina“ veiklos ataskaitą laikotarpiui iki 2013 m. rugsėjo 1 d. Atmetė kreditorių UAB „Inservis“ ir UAB „Inreal valdymas“ skundą dėl BUAB „Broner“ 2013 m. spalio 17 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimo 4 darbotvarkės klausimu panaikinimo. Panaikino 2013 m. spalio 17 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimo 5 darbotvarkės klausimu dalį dėl turto, esančio Bukčių g., Vilniuje vertinimo procedūros atlikimo ir perdavė šį klausimą iš naujo nagrinėti kreditorių susirinkimui atlikus neegzistuojančio turto, esančio Bukčių g., Vilniuje, hipotekos išregistravimo procedūras. Kitoje dalyje nutarimą 5 darbotvarkės klausimu paliko nepakeistą. Teismas nenustatė jokių kliūčių, kurios sudarytų pateiktos bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinimo pagrindą. Nenustatytas administratoriaus veiksmų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, netinkamas administravimui paskirtų lėšų panaudojimas ar jų nepagrindimas. Nurodė, kad pareiškėjai nenurodė, o teismas nenustatė imperatyvių teisės normų, kurios reglamentuoja bankrutuojančios įmonės turto pardavimo klausimus, pažeidimų. Teismo vertinimu, iš bankroto bylos medžiagos matyti, koks BUAB „Broner“ nekilnojamasis turtas buvo parduotas ir kurie asmenys yra pareiškę pretenzijas dėl aptariamų 4/26 infrastruktūros dalių pardavimo varžytynėse. Būtent dėl šių asmenų – E. A., Z. D., I. N., Ž. N., S. Ž. ir L. Ž. pranešimų dėl turimų teisių į turtą, kurį ketinama parduoti, bankroto administratorius ir atšaukė anksčiau turėjusias vykti varžytynes. Todėl sprendė, kad išskyrus varžytynes į dvi dalis, nelieka pagrindo turto, dėl kurio nėra ginčų, realizavimo vilkinimui, kas, atsižvelgiant į bankroto proceso ypatumus, yra labai svarbu. Teismas sprendė, kad tinkamai neišsprendus klausimo dėl hipotekos išregistravimo, turto vertinimas būtų neracionalus ir netikslingas. Nustatė, kad nebeegzistuojančio BUAB „Broner“ turto galimo hipotekos išregistravimo klausimas dar nėra visiškai išspręstas. Hipotekos išregistravimo klausimas buvo išnagrinėtas civilinėje byloje 2-4934-104/2013, teismas 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartyje konstatavo, kad pirmiausia yra tikslinga užbaigti sutartinės hipotekos išregistravimo procedūras neegzistuojančio turto atžvilgiu ir tik tada vykdyti turto, esančio Bukčių g., Vilniuje vertinimo procedūrą. Todėl ši kreditorių susirinkimo nutarimo 5 darbotvarkės klausimu dalis panaikinta ir šis klausimas perduodamas iš naujo nagrinėti kreditorių susirinkimui atlikus neegzistuojančio turto, esančio Bukčių g., Vilniuje, hipotekos išregistravimo procedūras. Teismas padarė išvadą, kad siekiant reklamuoti parduodamą nekilnojamąjį turtą, tikslinga kurti internetinį puslapį ir pristatyti šiai dienai neparduotus namus, esančius Žemaitės g. 25A, Trakuose, todėl šią nutarimo dalį paliko nepakeistą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai

9Pareiškėjas BUAB „Inservis“ ir UAB „Inreal valdymas“ (toliau – apeliantai) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutarties dalį, kuria buvo atmesti pareiškėjų skundo reikalavimai, ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės - tenkinant pirmosios instancijos teismo nepatenkintų reikalavimų dalį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

101. Skundžiamu kreditorių susirinkimo ketvirtu darbotvarkės klausimu priimta turto pardavimo tvarka prieštarauja ankstesnių kreditorių susirinkimų nutarimų turiniui. 2012 m. gruodžio 12 d. atsakovo bendrovės kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas dėl atsakovo bendrovės turto, esančio Žemaitės g. 2, Trakuose, pardavimo sąlygų patvirtinimo- nutarta, kad pradinė turto pardavimo kaina yra 100 procentų turto pardavimo kainos ir infrastruktūros balansinės vertės. 2013 m. sausio 11 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta atsakovo turtą, esantį Žemaitės g. 2, Trakuose, pardavinėti atskirais vienetais, proporcingai prie pardavimo kainos pridėjus 1/26 infrastruktūros balansinės vertės. Iš skundžiamo nutarimo nėra aišku, už kokią kainą bus parduodamos atsakovo turto dalys.

112. Skundžiamas nutarimas nedetalizuoja turto pardavimo sąlygų, neidentifikuoja turto, todėl palieka galimybes piktnaudžiauti didžiausiam kreditoriui.

123. Prieš skundžiamą nutarimą apskritai nebuvo atliktas vertinimas, ar minėtos 4/26 infrastruktūros dalies atskyrimas ir pardavimas skyrium nuo likusio atsakovo turto yra įmanomas ir nepadarys kito turto daliai žalos. Kreditoriams nebuvo pateikti duomenys, kurie patvirtintų, kad ši infrastruktūra nėra vientisa ir apskritai gali būti skaidoma į atskiras dalis.

134. Nustatant turto pardavimo tvarką bei įpareigojant administratorių organizuoti turto varžytynes visiškai neatsižvelgta į tai, kad iki šiol nėra išspręstas atsakovo turto hipotekos išregistravimo klausimas, dėl kurio galimai pasikeistų pardavus turtą gautų lėšų paskirstymo tvarka (galimai sumažėtų pirmumo tvarka tenkinamų AB „Swedbank“ reikalavimų dydis).

145. Ginčijamu nutarimu nebuvo išspręstas kreditorių anksčiau iškeltas klausimas dėl pridėtinės vertės mokesčio skaičiavimo parduodant bendrovės turtą. Pirmosios instancijos teismas apskritai nepasisakė dėl šios pareiškėjų argumentacijos. Iš ginčijamo kreditorių nutarimo teksto negalima aiškiai suprasti, ar turtas bus parduodamas su PVM, ar be šio mokesčio, o jei su - ar nustatyta kaina jau apima šį mokestį, ar mokestį dar reiktų pridėti prie pardavimo kainos. Todėl šis nutarimas turėtų būti naikinamas kaip neteisėtas ir sudarantis galimybes piktnaudžiauti didžiausiam bendrovės kreditoriui. AB „Swedbank“, pasinaudodamas tuo, kad vien jo balsais gali būti priimami jam palankūs ir naudingi sprendimai, piktnaudžiauja šia teise ir priima sprendimus, kurie pažeidžia kitų atsakovų interesus.

157. Skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas 5 darbotvarkės klausimu, kuris taip pat buvo priimtas vien AB „Swedbank“ balsais prieštarauja Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4934-104/2013 turiniui. Teismas aiškiai konstatavo, kad turto vertinimo procedūrų ir/ar interneto puslapio kūrimas negali būti atliekamas tol, kol nėra galutinai išspręstas hipotekos išregistravimo klausimas.

16Atsiliepimu trečiasis asmuo UAB „Trakų vandenys“ pritarė atskirojo skundo argumentams. Mano, kad atskirasis skundas yra pagrįstas ir įrodytas, todėl turi būti tenkintinas.

17Atsiliepimu trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija pažymėjo, kad dėl 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkime svarstytų klausimų balsavo raštu ir dėl ginčijamų klausimų susilaikė. Prašo priimti sprendimą atsižvelgiant į ginčo santykius reglamentuojančius teisės norminius aktus.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

19CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

20Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria buvo atmesti ieškovo reikalavimai dėl 2013 m. spalio 17 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės klausimu Nr. 4, taip pat darbotvarkės klausimu Nr. 5 dalyje dėl internetinio puslapio kūrimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

21Apeliantai kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria nebuvo patenkintas apeliantų reikalavimas panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 4, kuriuo nutarta išskirti AB „Swedbank“ naudai įkeisto turto, esančio Žemaitės g. 25A, Trakuose, varžytynes į dvi dalis: a) nedelsiant organizuoti 22 neparduotų namų su jiems priklausančiomis žemės sklypo dalimis (žemės nuomos teise) ir infrastruktūros dalimis varžytynes kaip tai buvo patvirtinta BUAB „Broner“ 2013 m. sausio 11 d. kreditorių susirinkime; turto pardavimo kaina keičiasi tik ta apimtimi, kokia yra nustatyta likusio turto, t.y. 4/26 infrastruktūros dalių, dėl kurių bankroto administratoriui yra pareiškę pretenzijas jau parduotų namų gyventojai, kaina; b) likusio turto, t.y. 4/26 infrastruktūros dalių, dėl kurių bankroto administratoriui yra pareiškę pretenzijas jau parduotų 4 namų gyventojai, varžytynes atidėti kol bus pasiektas bendras BUAB „Broner“ kreditorių sutarimas su parduotų namų gyventojais. Taip pat kvestionuojama nutarties dalis, kuria netenkintas reikalavimas panaikinti BUAB „Broner“ 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5 dalyje dėl internetinio puslapio, kuriame būtų pristatomi ir reklamuojami šiai dienai neparduoti namai, esantys Žemaitės g. 25A, Trakuose, kūrimo procedūros organizavimo. Šie klausimai, nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, spręstini vadovaujantis atskirojo skundo faktiniais ir teisiniais pagrindais (CPK 320, 338 str.).

22Atskirasis skundas netenkintinas.

23ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

24Apeliantai kvestionuoja skundžiamos nutarties dalį faktiškai visiškai tapačiais argumentais, kurie jau buvo pateikti pirmosios instancijos teismui skunde dėl ginčijamų nutarimų panaikinimo, taigi, juos, priimdamas nutartį, teismas jau vertino. Byloje nėra kvestionuojamos 2013 m. spalio 17 d. vykusio BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo procedūros. Todėl spręstina, ar atskirojo skundo motyvais yra pagrindas konstatuoti ginčijamo nutarimo prieštaravimą imperatyvioms ĮBĮ ar kitų įstatymų nuostatoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams.

25ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, nurodo, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 str.). Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Apeliantai savo skunde akcentuoja tai, kad kreditorių susirinkimo nutarimai priimami vien tik didžiausio atsakovo kreditoriaus AB „Swedbank“ valia. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme atskirai neaptariama situacija, kai daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos turi vienas kreditorius, kurio balsais ir priimamas nutarimas. Vien ta aplinkybė, kad toks dominuojantis vienas kreditorius nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti likę kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme teisėtu nutarimo priėmimu įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčių balsų daugumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012). Taigi vien tik aplinkybė, kad kreditorių susirinkimų nutarimai buvo priimti už juos balsuojant vieninteliam kreditoriui, per se nesudaro pagrindo juos naikinti, jeigu negalima konstatuoti, kad jie savo esme prieštarauja įstatymams, pažeidžia protingumo, sąžiningumo, teisingumo principus kitų kreditorių interesų atžvilgiu.

26Dėl 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 4

27Kaip matyti iš 2013 m. spalio 17 d. vykusio BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimo protokolo Nr. 17 turinio, 4.1 punktu buvo nutarta dėl AB „Swedbank“ įkeisto turto, esančio Žemaitės g. 25A, Trakuose, varžytynių išskyrimo į dvi dalis. Tuo tarpu 4.2 punktu bankroto administratoriaus siūlymas dėl šio turto pardavimo tvarkos nebuvo patvirtintas. Pažymėtina, kad atskiruoju skundu apeliantai iš esmės nekvestionuoja paties šio turto pardavimo išskyrimo į dvi dalis principo, nenurodo argumentų, kad toks turto pardavimas dviem etapais prieštarautų imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir būtent dėl to pažeistų bankrutuojančios įmonės ar jos kreditorių grupės teisėtus interesus. Iš atskirojo skundo argumentų matyti, kad apeliantai akcentuoja nutarimo turinio neaiškumą, formuluočių netinkamumą bei neišsamumą, nurodo, kad tai palieka piktnaudžiavimo teises didžiausiam kreditoriui. Tačiau pastarasis apeliantų argumentas yra labiau deklaratyvaus pobūdžio, nes byloje nėra duomenų ir apeliantai nepateikia pagrįstų argumentų, leidžiančių spręsti apie didžiausio kreditoriaus piktnaudžiavimą ar ketinimą piktnaudžiauti pardavinėjant minėtą turtą. Kaip minėta, vien tai, kad šis kreditorius pasinaudojo jam suteikta balsavimo teise kreditorių susirinkime ir jo balsas lėmė ginčijamo kreditorių surinkimo nutarimo priėmimą per se nerodo šio kreditoriaus piktnaudžiavimo jam suteiktomis teisėmis ir nesuteikia pagrindo naikinti nutarimą. Apeliantai savo interesų pažeidimus iš esmės sieja su tuo, jog jiems kyla daug klausimų ir neaiškumų (t.y. dėl konkretaus turto identifikavimo varžytynėms galimybės kitų asmenų pareikštų pretenzijų į dalį turto kontekste, turto pardavimo kainos, PVM (ne) įskaitymo į turto kainą, ir pan.). Tačiau tokio pobūdžio argumentais faktiškai keliamas ne klausimas dėl to, kad ginčijamas nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas savo esme, o dėl to, kad apeliantams nėra aiškus nutarimo realizavimo procesas. Iš esmės tas pat pasakytina ir apie apeliantų argumentus, kad iki šiol nėra išspręsta atsakovo turto hipotekos išregistravimo klausimas, dėl kurio galimai pasikeistų pardavus turtą lėšų paskirstymo tvarka, nes sumažėtų įkaito turėtojo reikalavimo dydis atsakovui. Šio argumento aspektu yra pagrindas manyti, kad tai esmingai netrukdo vykdyti turto pardavimą. Bankrutuojančios įmonės turtą šio įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja bankroto administratorius (ĮBĮ 11 str. 3 d. 3 p.). Tuo tarpu kreditorių sąskaitoje esančios lėšos gali būti naudojamos tik teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir kreditorių reikalavimams šio įstatymo nustatyta tvarka tenkinti. Visos bankroto proceso metu grynaisiais pinigais gautos įmonės lėšos į kreditorių sąskaitą turi būti įneštos ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo jų gavimo. Kreditorių reikalavimai šio įstatymo nustatyta tvarka tenkinami tik iš kreditorių sąskaitoje esančių lėšų ir negali būti tenkinami grynaisiais pinigais (ĮBĮ 11 str. 3 d. 5 p.). Šis teisinis reguliavimas leidžia spręsti, kad įkaito turėtojas realiai nėra laisvas spręsti nei turto pardavimo varžytynėse, nei bankrutuojančios įmonės pinigų, gautų realizavus net ir įmonės kreditoriui įkeistą turtą, paskirstymo klausimų. Todėl visiškai pagrįsta būtų spręsti, kad bankroto administratorius nesiims spręsti lėšų paskirstymo klausimo, kol nebus visiškai aiškus galutinis įkaito turėtojo hipoteka užtikrinto reikalavimo dydis.

28Taigi, nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo nutarimo 4.1 punktu buvo išspręstas tik turto pardavimo iš varžytynių išskyrimas į dvi dalis ir ryšium su tuo kainos apimties pasikeitimas. Nutarimą turės vykdyti administratorius. Kreditoriai turi teisę nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie bankroto eigą (ĮBĮ 21 str. 2 d. 2 p.), kreditoriui (kreditoriams), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalis suteikia teisę reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą, pagaliau kreditoriai turi teisę ginčyti įmonės sudarytus sandorius (ĮBĮ (21 str. 2 d. 3 p.). Taigi, bet kuriuo atveju apeliantai, matydami, kad realizuojant ginčijamą nutarimą pažeidžiamos jų teisės, turi svertų jas ginti. Iš esmės tas pat pasakytina ir apie pretenzijas reiškusius namų gyventojus.

29Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nenustačius teisės normų, kurios reglamentuoja bankrutuojančios įmonės turto pardavimo klausimus, pažeidimų, apeliantų nurodomais motyvais neturint pagrindo konstatuoti aptariamo nutarimo neatitikimo CK 1.5 straipsnyje nurodytiems principams kreditorių interesų pažeidimo aspektu, šio nutarimo naikinimui iš esmės vien dėl to, kad, apeliantų manymu, jame nėra išsamiai aptarta ir jiems neaiški jo įgyvendinimo perspektyva, nėra pagrindo.

30Dėl 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 dalies

31Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria netenkintas jų prašymas - panaikinti nutarimą dėl internetinio puslapio kūrimo procedūros organizavimo. Jų manymu, internetinio puslapio kūrimas negali būti atliekamas tol, kol nėra išspręstas hipotekos išregistravimo klausimas.

32Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad hipotekos išregistravimo klausimas, susijęs su turtu, esančiu Bukčių g., Vilniuje, nesudaro pagrindo riboti internetinio puslapio, kuris iš esmės yra skirtas pristatyti ir reklamuoti šiai dienai dar neparduotus namus, esančius Žemaitės g. 25A, Trakuose, kūrimo organizavimo. Pažymėtina, kad apelianto akcentuojama ankstesnė Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartis, kuria ankstesnis kreditorių susirinkimo nutarimas dėl internetinės svetainės kūrimo organizavimo buvo panaikintas, neriboja teismo iš naujo vertinti ir spręsti kitame kreditorių susirinkime panašiu klausimu priimto nutarimo pagrįstumą bei priimti šiuo klausimu priešingą sprendimą. Juolab, kad apelianto minimos ir šios bylos aplinkybės dėl internetinio tinklapio kūrimo organizavimo nėra identiškos.

33Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje yra kilęs dėl BUAB „Broner“ 2013 m. spalio 17 d.... 4. Pareiškėjai UAB „Inservis“ ir UAB „Inreal valdymas“ prašė... 5. Pareiškėjas BUAB „Broner“ bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 5 d. nutartimi panaikino BUAB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai... 9. Pareiškėjas BUAB „Inservis“ ir UAB „Inreal valdymas“ (toliau –... 10. 1. Skundžiamu kreditorių susirinkimo ketvirtu darbotvarkės klausimu priimta... 11. 2. Skundžiamas nutarimas nedetalizuoja turto pardavimo sąlygų,... 12. 3. Prieš skundžiamą nutarimą apskritai nebuvo atliktas vertinimas, ar... 13. 4. Nustatant turto pardavimo tvarką bei įpareigojant administratorių... 14. 5. Ginčijamu nutarimu nebuvo išspręstas kreditorių anksčiau iškeltas... 15. 7. Skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas 5 darbotvarkės klausimu,... 16. Atsiliepimu trečiasis asmuo UAB „Trakų vandenys“ pritarė atskirojo... 17. Atsiliepimu trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 19. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 20. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 21. Apeliantai kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 24. Apeliantai kvestionuoja skundžiamos nutarties dalį faktiškai visiškai... 25. ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės... 26. Dėl 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 4 ... 27. Kaip matyti iš 2013 m. spalio 17 d. vykusio BUAB „Broner“ kreditorių... 28. Taigi, nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo nutarimo 4.1 punktu buvo... 29. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nenustačius teisės... 30. Dėl 2013 m. spalio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 dalies ... 31. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria... 32. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad hipotekos išregistravimo... 33. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, apeliacinės instancijos... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338... 35. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą....