Byla 2-1657/2009
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo viešosios įstaigos STEP AS atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2639-413/2009, kuria atsisakyta tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

42009 m. gegužės 12 d. atsakovas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius ­– pataisos namai paskelbė viešojo pirkimo konkursą. Perkančioji organizacija 2009 m. liepos 17 d. pasirašė Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo paslaugų pirkimo sutartį. Kadangi sutartis buvo sudaryta pažeidžiant Viešųjų pirkimų procedūras, nuo 2009 m. liepos 21 d. sutartis buvo nutraukta ir priimtas sprendimas nutraukti supaprastinto atviro konkurso paslaugoms pirkti pirkimo dalies – Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymai – procedūras.

5Ieškovas VšĮ „STEP AS“ pateikė ieškinį atsakovams Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriui-pataisos namams ir UAB „Guide Mind“, kuriuo prašė:

61. Pripažinti 2009 m. liepos 17 d. tarp atsakovų sudarytą sutartį niekine;

72. Panaikinti atsakovo Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 2009 m. liepos 16 d. rašte Nr.9-3634 minimą sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas dėl kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo paslaugų ir įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti ieškovo pasiūlymą bei sudaryti naują preliminarią eilę;

83. Panaikinti atsakovo Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 2009 m. liepos 22 d. rašte Nr. 9-3697 minimą sprendimą nutraukti supaprastinto atviro konkurso paslaugoms pirkti (pirkimo Nr.75786) pirkimo dalies – Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymai – pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovą šias procedūras tęsti.

9Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovams vykdyti ginčijamą 2009 m. liepos 17 d. sutartį. Teismas 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi šį prašymą tenkino. Lietuvos apeliacinis teismas šią nutartį 2009 m. gruodžio 3 d. nutartimi paliko nepakeistą.

102009 m. rugpjūčio 31 d. Kauno apygardos teisme buvo gautas kitas ieškovo prašymas taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti atsakovo Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų vykdomą nuteistųjų nepilnamečių Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo paslaugos pirkimą Europos socialinio fondo finansuojamam projektui VP1-1.3-SADM-02-K-01-046 „Nepilnamečių jų integracija į darbo rinką“. Prašyme nurodė, kad perkančioji organizacija - Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius – pataisos namai 2009 m. rugpjūčio 19 d. paskelbė naują konkursą, kuris visiškai atitinka 2009 m. gegužės 12 d. perkančiosios organizacijos patvirtinto Supaprastinto atviro konkurso paslaugoms pirkti pirkimo objektą, dėl kurio ir vyksta ginčas, t.y. ieškovas prašo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymų pirkimo (pirkimo Nr. 75786) procedūrą. Jeigu perkančioji organizacija įvykdytų naują tos pačios paslaugos pirkimą, ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas taptų nebeįmanomas.

11Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę atmetė. Nutartį grindė šiais motyvais:

121. Ieškovas siekia panaikinti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų sprendimą nutraukti supaprastinto atviro konkurso paslaugoms pirkti (pirkimo Nr.75786) pirkimo dalies – Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymai – pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovą šias procedūras tęsti. Taigi ieškovas siekia, kad konkursas būtent šioms paslaugoms pirkti tęstųsi ir ji galėtų dalyvauti šiame konkurse. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones (sustabdyti naujai paskelbto konkurso eigą) ieškovas neargumentavo, kodėl negalėtų dalyvauti naujai paskelbtame konkurse ir taip įgyvendinti savo siekius ir kodėl vienintelis jo interesų gynimas būtų vykusio konkurso, kurį atsakovas nutraukė dėl Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimo, tęsimas. Ekonomiškumo principas reikalauja laikinąsias apsaugos priemones taikyti taip, kad nesuteikti nei vienai šaliai perdėto pranašumo ir nesuvaržyti kitos šalies teisių daugiau nei yra būtina tikslui pasiekti.

132. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šioje byloje galėtų pažeisti viešąjį interesą. Atsakovas yra įstaiga, kurioje bausmę atlieka nepilnamečiai. Ginčo viešasis pirkimas vykdomas, gavus paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, todėl šio pirkimo eigos sustabdymas gali užkirsti kelią įstaigai disponuoti gautomis lėšomis arba nusikalsti linkusių nepilnamečių mokymo, tobulėjimo, perauklėjimo programų įgyvendinimą padaryti visiškai neįmanomu.

14Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarties ieškovas padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti šią nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirajame skunde nurodo:

151. Perkančioji organizacija, paskelbdama naują konkursą, siekia išvengti vykstančio teisminio ginčo pasekmių. Lygiateisiškumo ir skaidrumo principai suponuoja, kad kilus ginčui teisme dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, perkančioji organizacija negali atlikti veiksmų, susijusių su ginčijamu pirkimu, kuriais būtų siekiama išvengti teisminio ginčo pasekmių. Teisminiame ginče bus nustatyta, ar buvo pažeisti viešuosius pirkimus reguliuojantis teisės aktai ir, jeigu taip, bus atkurta buvusi teisinė padėtis. Viešųjų pirkimų tikslas yra dvejopas: racionaliai panaudoti valstybės lėšas ir valstybės lėšas panaudoti teisėtai. Esamas teisinis reguliavimas (VPĮ 94 straipsnio 3 dalis ir 95 straipsnio 3 dalis) patvirtina, kad, kilus ginčui, perkančioji organizacija neturėtų atlikti su ginčo objektu susijusių veiksmų. Priešingu atveju, išnagrinėjus teisme ginčą, nebebus įmanoma grąžinti šalis į prieš tai buvusią padėtį.

162. Atsisakydamas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, teismas neatsižvelgė į laikinųjų apsaugos priemonių, vykdant viešuosius pirkimus esmę, paskirtį bei taikymo sąlygas, Lietuvos apeliacinio teismo praktiką (nutartys, priimtos bylose Nr. 2-1122/2009, Nr. 2-645/2009, Nr. 2-1011/2009). Nesustabdžius pirkimo procedūrų, tolesnis ginčo nagrinėjimas ir ieškinio patenkinimas netektų prasmės, kadangi teismo sprendimas būtų neįvykdomas.

173. Ieškovo dalyvavimas naujai paskelbtame konkurse tapo beprasmiškas, kadangi perkančioji organizacija, skelbdama viešąjį konkursą tomis pačiomis ar panašiomis sąlygomis, turėjo surinkusi visą informaciją apie galimus dalyvių pasiūlymus, galėjo prognozuoti būsimų pasiūlymų turinį. Taip buvo pažeisti viešųjų pirkimų skaidrumo ir nediskriminavimo principai, suinteresuoti asmenys galėjo gauti informaciją apie ankstesniame konkurse pateiktus pasiūlymus ir pateikti perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą. Tik tęsiant neteisėtai nutraukto konkurso procedūrą būtų užtikrinta, kad nebus pasikeitę konkurso dalyviai ir jų pateiktų pasiūlymų turinys.

184. Netinkamai motyvuota nutarties dalis dėl tariamo viešojo intereso pažeidimo, kadangi nebuvo paaiškinta, kaip konkrečiai būtų pažeistas viešasis interesas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįsta, ar tikrai perkančioji organizacija prarastų lėšas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Viešasis interesas lemia ne tik tai, kad būtų įsisavintos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, bet ir tai, kad būtų užtikrintas perkančiajai organizacijai skirtų lėšų tikslingas panaudojimas.

195. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje nepadarytų žalos perkančiajai organizacijai. Kompiuterio vartojimo paslaugų pirkimas tėra tik viena iš viso projekto „Nepilnamečių nuteistųjų integracija į darbo rinką“ dalių, o viso projekto įgyvendinimas numatytas iki 2012 m. kovo 9 d. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nedarytų esminės įtakos įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą. Tą patvirtina ir formuojama Lietuvos apeliacinio teismo praktika (nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-773/2009).

206. Perkančioji organizacija, vykdydama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą, privalėjo įvertinti aplinkybę, kad gali būti apskųstos viešųjų pirkimų procedūros, todėl privalėjo visus terminus apskaičiuoti atsižvelgdama į galimą viešųjų pirkimų procedūros apskundimą (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-630/2009). Yra pakankamai daug laiko iki projekto įgyvendinimo.

212009 m. spalio 12 d. Kauno apygardos teisme gauti ieškovo atstovės paaiškinimai prie atskirojo skundo (CPK 42 straipsnio 1 dalis). Apeliantės atstovė nurodo:

22Naujajame konkurse yra papildyti ir sugriežtinti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams. Nustatyti nauji reikalavimai konkurso dalyvių apyvartai, įtrauktas naujas reikalavimas nustatytu laikotarpiu būti įvykdžius kompiuterinio raštingumo mokymų paslaugų sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 180 000 litų, taip pat sutartį, kurioje dalyvių skaičius buvo ne mažiau kaip 150. Taip pat nustatyti papildomi reikalavimai ekspertams. Tiekėjas atitiko perkančiosios organizacijos pirmojo konkurso sąlygas ir neatitinka naujajame konkurse paskelbtų sąlygų. Byloje nėra duomenų, rodančių, kad perkančioji organizacija būtų privalėjusi pakeisti konkurso sąlygas (nustatyti papildomus reikalavimus dalyvių kvalifikacijai). Pastebėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalis draudžia siūlyti arba leisti pakeiti pasiūlymą, dėl ko pirkimų dokumentų neatitinkantis reikalavimas taptų atitinkančiu.

23

24Atskirasis skundas netenkintinas

25Pagal teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančius duomenis, Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 1 d. patvirtino civilinėje byloje Nr. 2-2639-413/2009 šalių taikos sutartį. Pagal patvirtintą taikos sutartį ieškovas įsipareigojo atlikti būtinus ir reikalingus veiksmus, kad civilinė byla būtų nutraukta ir atsisakė ieškinio reikalavimų, o šalys įsipareigojo nereikšti vien kitai jokių pretenzijų, susijusių su civilinėje byloje Nr. 2-2639-413/2009 pareikštais reikalavimais.

26Skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pritaikytos. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į 2009 m. gruodžio 1 d. Kauno apygardos teismo patvirtintos taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-2639-413/2009 turinį, sprendžia, kad nebetikslinga nagrinėti laikinosios apsaugos priemonės (Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų 2009 m. rugpjūčio 19 d. paskelbto naujo konkurso sustabdymo) taikymo šioje byloje klausimą. Byla, kurioje buvo nagrinėjamas šalių ginčas dėl 2009 m. gegužės 12 paskelbto viešojo pirkimo konkurso, yra nutraukta ir nėra duomenų, kad teisme būtų nagrinėjamas šalių ginčas dėl 2009 m. rugpjūčio 19 d. paskelbto viešųjų pirkimų konkurso. Skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pritaikytos, o bylos šalys sudarė taikos sutartį, ją teismas patvirtino, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista. Kadangi teismas nutartį palieka nepakeistą kitais motyvais, dėl atskirajame skunde išdėstytų motyvų nepasisako.

27Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. 2009 m. gegužės 12 d. atsakovas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius... 5. Ieškovas VšĮ „STEP AS“ pateikė ieškinį atsakovams Kauno... 6. 1. Pripažinti 2009 m. liepos 17 d. tarp atsakovų sudarytą sutartį niekine;... 7. 2. Panaikinti atsakovo Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos... 8. 3. Panaikinti atsakovo Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos... 9. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 10. 2009 m. rugpjūčio 31 d. Kauno apygardos teisme buvo gautas kitas ieškovo... 11. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartimi prašymą taikyti... 12. 1. Ieškovas siekia panaikinti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus –... 13. 2. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šioje byloje galėtų... 14. Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarties ieškovas padavė... 15. 1. Perkančioji organizacija, paskelbdama naują konkursą, siekia išvengti... 16. 2. Atsisakydamas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, teismas neatsižvelgė... 17. 3. Ieškovo dalyvavimas naujai paskelbtame konkurse tapo beprasmiškas, kadangi... 18. 4. Netinkamai motyvuota nutarties dalis dėl tariamo viešojo intereso... 19. 5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje nepadarytų žalos... 20. 6. Perkančioji organizacija, vykdydama Europos Sąjungos struktūrinių fondų... 21. 2009 m. spalio 12 d. Kauno apygardos teisme gauti ieškovo atstovės... 22. Naujajame konkurse yra papildyti ir sugriežtinti kvalifikaciniai reikalavimai... 23. ... 24. Atskirasis skundas netenkintinas... 25. Pagal teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančius duomenis, Kauno... 26. Skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pritaikytos.... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos aplinkybes ir byloje esančius... 28. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartį palikti nepakeistą....