Byla 2-1122/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pranešėjas) ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Senasis akvedukas“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties, kuria teismas ieškovą uždarąją akcinę bendrovę „Senasis akvedukas“ įpareigojo užtikrinti atsakovo akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ galimus nuostolius civilinėje byloje Nr. 2-1576-460/2009, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Senasis akvedukas“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Senasis akvedukas“ ieškiniu prašė teismo pripažinti, kad atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ viešojo pirkimo komisijos sprendimas dėl ieškovo UAB „Senasis akvedukas“ pateikto pasiūlymo viešajame pirkime „Pirmosios vandenvietės vandens ruošykla Liepų g. 49a, Klaipėdoje“ atmetimo yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl turi būti panaikintas. Nurodė, kad su UAB „Lemminkainen Lietuva“ sudarė jungtinės veiklos sutartį dėl dalyvavimo AB „Klaipėdos vanduo“ skelbtame atvirame konkurse. Ieškovo pasiūlyta pirmosios vandenvietės vandens ruošyklos Liepų g. 49a, Klaipėdoje, statybos darbų atlikimo kaina - 15 761 161,50 Lt be PVM yra mažiausia iš visų tiekėjų. Tačiau pirkimo organizatorius - AB „Klaipėdos vanduo“ viešojo pirkimo komisija 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu atmetė ieškovo pasiūlymą dėl kvalifikacinių reikalavimų neatitikimo – ieškovas neįrodė, kad per pastaruosius 5 metus įvykdė bent vieną vandens ruošimo projektą, skirtą ne mažiau kaip dviejų vandens rodiklių gerinimui, iš kurių bent vienas yra amonis arba fluoras. Ieškovo teigimu, jis atliko fluoro šalinimo įrenginių statybos darbus Palangos miesto vandens ruošykloje. Ieškinyje pareikšto reikalavimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti viešojo pirkimo procedūras.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gugužės 29 d. nutartimi ieškovo reikalavimo įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ vykdomas atvirojo konkurso „Pirmosios vandenvietės vandens ruošykla Liepų g. 49a, Klaipėdoje“ viešojo pirkimo procedūros, paliekant teisę nutraukti jas.

62009 m. birželio 26 d. teisme gautas atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ patikslintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Atsakovas prašė teismą savo iniciatyva panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismui nepatenkinus atsakovo prašymo panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas prašė per 10 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos įpareigoti ieškovą UAB „Senasis akvedukas“ įmokėti į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą 46 162 716,35 Lt sumą arba pateikti nurodyto dydžio banko garantiją. Prašyme nurodoma, kad atsakovo vykdomas projektas „Pirmosios vandenvietės vandens ruošykla Liepų g. 49a, Klaipėdoje“ yra sudėtinė bendrovės įgyvendinamo valstybės projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje“ dalis. Vadovaujantis VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 punktu, visas projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo pirmosios projekto veiklos įgyvendinimo pradžios. Nurodo, kad jei bent viena iš valstybės projekto veiklų, tarp jų ir veikla „Pirmosios vandenvietės vandens ruošykla Liepų g. 49a, Klaipėdoje“, nebus įgyvendinta per 36 mėnesius nuo pirmosios valstybės projekto veiklos pradžios, tiesioginis paramos gavėjas – atsakovas privalėtų grąžinti projekto įgyvendinimui skirtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, t.y. 46 162 716,35 Lt arba jų dalį.

7Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. liepos 13 d. nutartimi atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmetė, o prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkino iš dalies. Teismas įpareigojo ieškovą UAB „Senasis akvedukas“ per 10 dienų nuo nutarties gavimo dienos įmokėti į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą 8 853 233 Lt, kurie užtikrintų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimą, arba pateikti tokios pat sumos banko garantiją. Teismas atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmetė, nurodydamas, kad siekiant viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo panaikinimo, būtina įrodyti žalos ar kitų sunkių padarinių, sąlygojančių viešojo intereso pažeidimą, atsiradimą. Nagrinėjamu atveju nėra tokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras. Atvirkščiai, viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar iš tiesų projektą vykdanti organizacija pagrįstai iš tolesnių pirkimo procedūrų pašalino ieškovą, pasiūliusį mažesnę kainą ir nutarė prioritetą suteikti ne mažiausią kainą pasiūliusiai įmonei. Tenkindamas atsakovo prašymą iš dalies dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-06-17 įsakymu „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje“ skirta 46 162 716,35 Lt parama. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443, 191 punkte nustatyta, kad jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį. Sustabdžius ginčo atvirąjį konkursą „Pirmosios vandenvietės vandens ruošykla Liepų g. 49a, Klaipėdoje“, vieną iš sudėtinių bendrovės įgyvendinamo valstybės projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje“ dalių, projektas gali būti neįgyvendintas laiku, gali būti nepasiekti jo tikslai, o atsakovas privalėtų grąžinti projekto įgyvendinimui skirtas ES struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas. Nutartyje nurodoma, kad iš atsakovo pateiktų dokumentų matyti, jog 1-osios vandenvietės modernizavimui projekto biudžete skirta 26 559 700 Lt. Įvertinęs bylinėjimosi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose vidutinę trukmę (apie vienerius metus), teismas nutarė, jog galimiems atsakovo nuostoliams atlyginti ieškovas turėtų įmokėti 1/3 projekto „Pirmosios vandenvietės vandens ruošykla Liepų g. 49a, Klaipėdoje“ vertės, t.y. – 8 853 233 Lt.

8Atsakovas AB „Klaipėdos vanduo“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones arba užtikrinti atsakovo galimus nuostolius 46 162 716,35 Lt sumai. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

91) Teismas, netenkindamas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nepagrįstai neatsižvelgė į vykdomo projekto svarbą visuomenėje, viešajį interesą, reikalaujantį itin operatyviai panaudoti iš ES struktūrinių fondo lėšų gautą paramą. Šiuo metu Klaipėdos miesto gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo neatitinka ES teisės aktuose nustatytų reikalavimų fluorido ir amonio kiekiui. Iki 2010 m. sausio 9 d. šie neatitikimai turi būti pašalinti arba bus uždrausta tiekti vandenį gyventojams I-osios vandenvietės aptarnavimo teritorijoje.

102) Atsakovo vykdomas projektas yra sudėtinė Lietuvos Respublikos įsipareigojimų ES dalis ir yra finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. Pagal galiojančius teisės norminius aktus, visam projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lietuvoje“ pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę skirta 46 162 716,35 Lt, ir jis turi būti įgyvendintas iki 2012 m. lapkričio 30 d. Ginčo projekto „Pirmosios vandenvietės ruošykla liepų g. 49a, Klaipėdoje“ įgyvendinimui skirtas 30 mėnesių terminas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarime Nr. 1443 191 punkte nustatyta, kad neįgyvendinus projekto iki nustatytos dienos, tiesioginis paramos gavėjas, t.y. šiuo atveju atsakovas turės grąžinti projekto įgyvendinimui skirtas ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšas, t.y. 46 162 716,35 Lt arba jų dalį. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo sumą. Juolab, kad pagal minėto Vyriausybės nutarimo nuostatas, projekto vykdytojui nesilaikant projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o Aplinkos ministerija gali vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti ar nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį. Apelianto nuomone, šiuo atveju projektas suprantamas kaip visas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lietuvoje“, o ne ginčo projektas, kuris yra tik viena iš sudėtinių viso projekto dalių.

11Ieškovas UAB „Senasis akvedukas“ atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašo šį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

121) Viešojo intereso apsauga vykdant viešuosius pirkimus įgyvendinama, kai pirkimo procedūros atliekamos viešai, sąžiningai ir nešališkai. Tai, kad atsakovo veikla susijusi su viešuoju interesu, nereiškia, kad nėra viešojo intereso užtikrinti skaidrias viešojo pirkimo procedūras ir valstybės biudžeto lėšų naudojimą.

132) Jeigu bus eliminuotas ieškovo pasiūlymas ir atsakovas sudarys pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju, kurio kaina bus 8,5 mln. Lt didesnė už ieškovo pasiūlytą kainą, bus ne tik pažeistas viešasis interesas, bet ir nepagrįstai išleista didesnė dalis ES struktūrinių fondų lėšų, ir jas atsakovas turės sugrąžinti. Todėl nesuprantama, kuo remdamasis teismas nustatė atsakovo galimų nuostolių dydį.

14Ieškovas UAB „Senasis akvedukas“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar galimų 46 162 716,35 Lt nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

151) Civilinę bylą pirmąja instancija nagrinėja Klaipėdos apygardos teismo teisėja A. M.. Tačiau ginčijamą nutartį priėmė kitas šio teismo teisėjas – A. P. Galimybės pareikšti nušalinimą šiam teisėjui, nagrinėjusiam atsakovo patikslintą prašymą, ieškovas neturėjo.

162) Teismo nustatyta pinigų suma, kaip atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimas, esant itin sudėtingoms rinkos sąlygoms, nepagrįstai didelė ir iš esmės suvaržo ieškovo galimybes siekti išsiaiškinti, ar pagrįstai atsakovas eliminavo geriausią pirkimo pasiūlymą pateikusį ieškovą dalyvauti konkurse.

173) Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad dėl viešojo pirkimo sustabdymo iš tiesų gali patirti nuostolių.

18Atsakovas AB „Klaipėdos vanduo“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

191) Ieškovo pasiūlymas atmestas dėl to, kad jis negali suteikti kokybiškų visuomenei itin reikšmingų paslaugų.

202) Teismas pagrįstai nutarė, kad atsakovas patirs nuostolių dėl viešojo pirkimo konkurso sustabdymo, tik nustatė per mažą nuostolių atlyginimo dydį.

213) Atsakovas įrodė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patirs nuostolių, o ieškovas šių įrodymų nepaneigė.

224) Atsakovui neįsisavinus iš valstybės biudžeto skirtų lėšų, jas reikės grąžinti asignavimų valdytojui – Aplinkos ministerijai.

235) Ieškovas nepateikė teismui įrodymų apie tai, kad teismo nutartį priėmęs teisėjas yra ar galėjo būti suinteresuotas bylos baigtimi.

24Ieškovo atskirasis skundas tenkintinas, atsakovo atskirasis skundas atmestinas.

25Konkrečioje byloje gali būti taikoma tik tokia laikinoji apsaugos priemonė, kuri atitinka ieškovo pareikštų reikalavimų esmę ir realiai užtikrina jam galimai palankaus sprendimo įvykdymą. Kartu parinkta laikinoji apsaugos priemonė turi nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, atsakovui nepadaryti nuostolių arba nuostoliai turi būti minimalūs.

26Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

27Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d.). Tiesa, ši norma nustato, kad gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, pirkimo procedūros nestabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas. Tokiu atveju teismas sprendžia, ar yra pagrindas pirkimo procedūrų sustabdymą taikyti kaip laikinąją apsaugos priemonę ieškovo pareikštų reikalavimų galimam įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Spręsdamas šį klausimą, teismas itin didelę reikšmę turi skirti ekonomiškumo principui (VPĮ 95 str. 3 d.). Pastebėtina, kad tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 94 straipsnio trečiojoje dalyje, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis. Šioje teisės normoje numatyta laikinoji apsaugos priemonė turi būti taikoma ne tik vadovaujantis ekonomiškumo principu, bet ir nepažeidžiant viešojo intereso.

28Nagrinėjamoje byloje atsakovas (apeliantas) prašo teismo panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą arba įpareigoti ieškovą užtikrinti atsakovo galimų nuostolių atlyginimą didesne pinigų suma. Tuo tarpu ieškovas (apeliantas) prašo panaikinti teismo taikytą atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą.

29Siekiant išsiaiškinti, ar yra pagrindas naikinti galiojančias laikinąsias apsaugos priemones, arba sumažinti ar padidinti pirmosios instancijos teismo nustatytą atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį, arba panaikinti teismo nutarties dalį dėl šių nuostolių nustatymo, visų pirma turi būti nustatyta, ar egzistuoja viešasis interesas ir kuo jis pasireiškia. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-658/2007; 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-581/2009).

30Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju nėra tokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras, o ne stabdyti jas. Atvirkščiai, viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar iš tiesų perkančioji organizacija – iš savivaldybės biudžeto išlaikoma įmonė pagrįstai iš tolesnių pirkimo procedūrų pašalino ieškovą, pasiūliusį galimai ženkliai mažesnę darbų atlikimo kainą už kitus tiekėjus, ar tokiu sprendimu nepadaryta žala valstybei bei ES, iš kurios fondų teikiama didesnė dalis piniginių lėšų projekto įgyvendinimui. Be to, atsakovas byloje nepateikė duomenų, kad operatyviai neįvykus viešajam konkursui, iš esmės nukentės atsakovo turtinė padėtis ar bus pažeistas viešasis interesas. Todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog pagal ieškovo pareikštus neturtinio pobūdžio reikalavimus teismas nepagrįstai sustabdė viešojo pirkimo procedūras ir būtina panaikinti šias teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 150 str. 1 d.).

31Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai patiria tam tikrų suvaržymų ir dėl šių suvaržymų gali egzistuoti reali galimybė atsakovo nuostoliams atsirasti. Teisingumas įpareigoja teismą siekti skirtingų interesų pusiausvyros. Siekiant šios pusiausvyros, šalims turi būti sudarytos vienodos procesinės kovos galimybės. Tuomet, kai atsakovas įrodo, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jis ateityje iš tiesų gali patirti nuostolių, teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, turi užtikrinti šių tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimą (CPK 12, 17, 147 str.). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-402/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-695/2008).

32Teismų praktikoje vyrauja pozicija, kad tuomet, kai sustabdomos viešojo pirkimo procedūros ir atsakovas yra tiesiogiai ar netiesiogiai iš valstybės (savivaldybės) biudžeto finansuojama įstaiga, kuriai kiekvienais metais skiriamos piniginės lėšos konkretiems projektams įgyvendinti, atsakovas dėl sustabdytų procedūrų apskritai gali patirti nuostolių, tačiau šie galimi nuostoliai nelaikomi jo tiesioginiais nuostoliais ir nėra lygūs pinigų sumai, kuri dėl tais metais neįgyvendinto projekto grąžinama į valstybės biudžetą (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-591/2005, 2009 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2009; 2009 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-730/2009). Visgi kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo principais ir atsižvelgdamas į bylos faktines aplinkybes, turi nuspręsti, ar atsakovas dėl teismo taikyto viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo iš tiesų gali patirti nuostolių, jei taip, kokio dydžio šie nuostoliai.

33Pažymėtina, kad iš atsakovo vadovo 2009 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai pateiktos patikslintos paraiškos matyti, kad darbų pirkimo „Pirmos vandenvietės ruošykla“ vidutinė pasiūlymo kaina 24 642 600 Lt (b.l. 102). Byloje nėra duomenų ir atsakovas neįrodė, kad net ir visiškai neįvykus šiam pirkimui, dėl to nukentėtų kiti pirkimai, kadangi pagal projektą skirtingi projektai numatyti atsižvelgiant į atskiras teritorijas, o ne atskirus darbus. Todėl atsakovo argumentai, kad teismas dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo turėjo įpareigoti ieškovą sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą 46 162 716,35 Lt galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo yra nepagrįsti.

34Dar daugiau, nepagrįstas atsakovo argumentas, kad sustabdžius pirkimo procedūras, nebus įsisavintos iš ES struktūrinių fondų skiriamos lėšos, o įsisavintas lėšas reikės sugrąžinti ir dėl to AB „Klaipėdos vanduo“ patirs nuostolių. Kitaip tariant, teisėjų kolegijos nuomone, dėl sustabdyto viešojo pirkimo procedūrų atsakovas nepatirs nuostolių.

35Visų pirma, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 191 punkte nustatyta, kad jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį. Ši nuostata reiškia, kad net tuo atveju, jeigu iš tiesų būtų pažeistos projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygos, teisiniai padariniai priklausytų nuo kelių institucijų veiksmų ir konkrečių priimtų sprendimų. Bet kuriuo atveju sumokėtos lėšos galėtų būti pareikalautos grąžinti tik išimtiniais atvejais, jei būtų nustatyta pačios perkančiosios organizacijos akivaizdžiai neteisėti veiksmai. Būtent galimai nepagrįstas tiekėjų eliminavimas iš konkurso, užkertant galimybę išsiaiškinti realią padėtį, ir galėtų būti suprantamas kaip vienas iš tokių neigiamų pagrindų. Tačiau šiuo atveju nuostolius galėtų patirti ne atsakovas, o teisės subjektai, iš kurių lėšų finansuojamas viešasis pirkimas, taip pat tiekėjas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus ir pasiūlęs mažiausią darbų atlikimo kainą, tačiau nelaimėjęs konkurso.

36Antra, iš 2009 m. birželio 30 d. tarp atsakovo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros pasirašytos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Klaipėdoje“ sutarties matyti, kad iš ES fondų lėšų finansuojamas projektas turi būti įgyvendintas iki 2012 m. lapkričio 30 d., o projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas dar 6 mėnesiams (Sutarties 3.2 p., b.l. 128). Nei šioje sutartyje, nei kitose byloje esančiose sutartyse nėra nuostatų, numatančių, kad šiais metais neužbaigus viešojo pirkimo procedūrų ir nepradėjus vykdyti projekto pirmojo etapo darbų, atsakovas turėtų neatlygintinai sugrąžinti iš valstybės biudžeto ar ES fondų skiriamas pinigines lėšas. Be to, pagal viešąjį pirkimą numatyti atlikti darbai atskiruose Klaipėdos miesto gyvenamuosiuose rajonuose anksčiausiai turėtų būti baigti 2011 m. viduryje. Šios aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, kad atsakovas dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo iš tiesų gali patirti nuostolių.

37Trečia, nagrinėjamoje byloje sprendžiamas tik vienas reikalavimas - ar ieškovas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, taikomus tiekėjams. Ši byla nėra sudėtinga, įstatymai nustato itin trumpus jos išnagrinėjimo terminus. Todėl sustabdžius pirkimo procedūras ir operatyviai išsprendus ginčą tarp šalių, pagal projektą numatyta iš ES fondų pinigų suma projekto įgyvendinimui bus paskirta, o šių pinigų įsisavinimo terminai bei eiga nenukentės.

38Ketvirta, atsakovas nepateikė įrodymų, kad dėl viešojo pirkimo sustabdymo nebus suspėta atlikti konkrečių darbų per projekto įgyvendinimo terminą (CPK 12 str.).

39Tuo pačiu pastebėtina, kad proceso įstatymas nustato, jog prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakeitimo, panaikinimo ar atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo turi būti išnagrinėjami itin operatyviai, t. y. ne vėliau kaip per tris dienas nuo jų gavimo teisme dienos (CPK 148 str. 1 d.). Tuo atveju, jeigu bylą nagrinėjantis teisėjas atostogauja ar dėl kitų objektyvių priežasčių nedirba ir tuo metu gaunamas toks ieškovo ar atsakovo prašymas teisme, teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, remdamasis bylų paskirstymo teisėjams taisyklėmis, šiam klausimui išnagrinėti turi paskirti kitą teisėją. Šioje byloje atsakovas patikslintą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo teismui pateikė 2009 m. birželio 26 d. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė 2009 m. birželio 29 d. priėmė patvarkymą, kuriuo šį prašymą perdavė spręsti ne bylą nagrinėjančiai teisėjai A. M., o teisėjui A. P. Patvarkymas motyvuojamas tuo, kad teisėja A. M. atostogauja, o atsakovo prašymą būtina išspręsti operatyviai (b.l. 97). Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad Klaipėdos apygardos teismo teisėjas A. P. pagrįstai išsprendė atsakovo patikslintą prašymą, įrodymų apie tai, kad šis teisėjas galėjo būti suinteresuotas sprendžiamo klausimo baigtimi, byloje nėra, todėl ieškovo (apelianto) atskirojo skundo argumentas, jog teismo nutartis turi būti panaikinta, kadangi ją priėmė teismo neteisėta sudėtis, atmestinas.

40Kiti apeliantų atskiruosiuose skunduose bei atsiliepimuose į juos išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

41Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, nutarties dalis, kuria įpareigoti ieškovą užtikrinti atsakovo 8 853 233 Lt nuostolių, galimai atsirasiančių dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo, atlyginimą, naikintina, ir šis atsakovo prašymas atmestinas, o kita nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 147 str. 1 d., 150 str. 1 d., 337 str. 4 p.).

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija n u t a r i a:

43Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartį pakeisti.

44Nutarties dalį, kuria

Nutarė

45įpareigoti ieškovą UAB „Senasis akvedukas“ užtikrinti atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ 8 853 233 Lt nuostolių, galimai atsirasiančių dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo, atlyginimą, panaikinti.

46Atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, atmesti.

47Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB „Senasis akvedukas“ ieškiniu prašė teismo pripažinti, kad... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gugužės 29 d. nutartimi ieškovo... 6. 2009 m. birželio 26 d. teisme gautas atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. liepos 13 d. nutartimi atsakovo AB... 8. Atsakovas AB „Klaipėdos vanduo“ atskiruoju skundu prašo pirmosios... 9. 1) Teismas, netenkindamas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių,... 10. 2) Atsakovo vykdomas projektas yra sudėtinė Lietuvos Respublikos... 11. Ieškovas UAB „Senasis akvedukas“ atsiliepime į atsakovo atskirąjį... 12. 1) Viešojo intereso apsauga vykdant viešuosius pirkimus įgyvendinama, kai... 13. 2) Jeigu bus eliminuotas ieškovo pasiūlymas ir atsakovas sudarys pirkimo... 14. Ieškovas UAB „Senasis akvedukas“ atskiruoju skundu prašo pirmosios... 15. 1) Civilinę bylą pirmąja instancija nagrinėja Klaipėdos apygardos teismo... 16. 2) Teismo nustatyta pinigų suma, kaip atsakovo galimų nuostolių atlyginimo... 17. 3) Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad dėl viešojo pirkimo sustabdymo... 18. Atsakovas AB „Klaipėdos vanduo“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį... 19. 1) Ieškovo pasiūlymas atmestas dėl to, kad jis negali suteikti kokybiškų... 20. 2) Teismas pagrįstai nutarė, kad atsakovas patirs nuostolių dėl viešojo... 21. 3) Atsakovas įrodė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patirs... 22. 4) Atsakovui neįsisavinus iš valstybės biudžeto skirtų lėšų, jas... 23. 5) Ieškovas nepateikė teismui įrodymų apie tai, kad teismo nutartį... 24. Ieškovo atskirasis skundas tenkintinas, atsakovo atskirasis skundas... 25. Konkrečioje byloje gali būti taikoma tik tokia laikinoji apsaugos priemonė,... 26. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų... 27. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145... 28. Nagrinėjamoje byloje atsakovas (apeliantas) prašo teismo panaikinti taikytas... 29. Siekiant išsiaiškinti, ar yra pagrindas naikinti galiojančias laikinąsias... 30. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju nėra tokių aplinkybių, kurios... 31. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai... 32. Teismų praktikoje vyrauja pozicija, kad tuomet, kai sustabdomos viešojo... 33. Pažymėtina, kad iš atsakovo vadovo 2009 m. gegužės 11 d. Lietuvos... 34. Dar daugiau, nepagrįstas atsakovo argumentas, kad sustabdžius pirkimo... 35. Visų pirma, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo... 36. Antra, iš 2009 m. birželio 30 d. tarp atsakovo ir Lietuvos Respublikos... 37. Trečia, nagrinėjamoje byloje sprendžiamas tik vienas reikalavimas - ar... 38. Ketvirta, atsakovas nepateikė įrodymų, kad dėl viešojo pirkimo sustabdymo... 39. Tuo pačiu pastebėtina, kad proceso įstatymas nustato, jog prašymai dėl... 40. Kiti apeliantų atskiruosiuose skunduose bei atsiliepimuose į juos išdėstyti... 41. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina,... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu, teisėjų... 43. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartį pakeisti.... 44. Nutarties dalį, kuria... 45. įpareigoti ieškovą UAB „Senasis akvedukas“ užtikrinti atsakovo AB... 46. Atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ prašymą dėl nuostolių, galinčių... 47. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....