Byla 2S-2505-560/2016
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Šalčininkų rajono savivaldybė

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių M. B., A. P. ir G. K. atskiruosius skundus dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutarčių civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ ieškinį atsakovėms A. P., G. K. ir M. B. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Šalčininkų rajono savivaldybė, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

  1. Atsakovės M. B., A. P. ir G. K. pateikė apeliacinius skundus dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2016-06-09 sprendimo. Apeliaciniai skundai pateikti praleidus terminą apeliaciniams skundams pateikti. Atsakovės prašė šį terminą atnaujinti, nurodydamos, jog terminas praleistas dėl svarbios priežasties – Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba tik 2016-07-13 priėmė sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos atsakovėms suteikimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

  1. Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2016-08-24 nutartimis atmetė atsakovių M. B., A. P. ir G. K. prašymus dėl termino apeliaciniams skundams paduoti atnaujinimo. Teismas nurodė, kad skundžiamas sprendimas priimtas 2016-06-09, o apeliaciniai skundai gauti 2016-08-02. Atsakovėms pirmosios instancijos teisme atstovavo advokatas R. P., kuris galėjo atsakovėms padėti surašyti ir apeliacinį skundą. Advokato pasikeitimas procese, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniams skundams paduoti.

6III. Atskirųjų skundų argumentai

7

  1. Atsakovės M. B., A. P. ir G. K. pateikė atskiruosius skundus, kuriais prašo Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2016-08-24 nutartį panaikinti ir apeliacinius skundus priimti. Nurodo, jog antrinė teisinė pagalba yra skiriama konkrečiai bylos stadijai, kuriai pasibaigus pareiškėjas privalo teikti naują prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo. Dėl šios priežasties atsakovės buvo pateikusios prašymą ne pakeisti advokatą, o prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2016-06-09 sprendimo apskundimo apeliacinės instancijos teisme. Atsakovės terminą apeliaciniams skundams paduoti praleido, nes Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba tik 2016-07-13 priėmė sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos atsakovėms suteikimo.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirieji skundai tenkinami iš dalies.

  1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
  2. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2016-06-09 nagrinėjamoje byloje priėmė sprendimą, kuris įsiteisėjo 2016-07-11. Atsakovių apeliaciniai skundai Šalčininkų rajono apylinkės teisme gauti 2016-08-02, t. y. terminą apeliaciniam skundui paduoti praleidus 22 dienas. Atsakovėms yra suteikta antrinė teisinė pagalba 2016-07-13 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimais dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Nr. 2.2.-(NTP-2)-16-T-2504-11089, Nr. 2.2.-(NTP-2)-16-T-2504-11094, Nr. 2.2.-(NTP-2)-16-T-2504-11092. Atsakovės kreipėsi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo 2016-07-05.
  3. Atsakovių teigimu, pirmosios instancijos teismas atsisakė atnaujinti praleistą terminą apeliaciniams skundams paduoti nepagrįstai, nes jis praleistas dėl svarbios priežasties. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo atsakovių argumentu sutinka. CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas. CPK 78 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog svarbių priežasčių, kurias nustačius terminas turėtų būti atnaujinamas, įstatymai nenustato. Tačiau vertinimo kriterijai, kuriais remiantis įstatymo leidėjo nustatytų terminų praleidimo priežastys gali būti pripažįstamos svarbiomis, yra suformuoti teisminėje praktikoje. Bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo, kiekvienu atveju turi atsižvelgti į jo trukmę, nustatytą konkretiems santykiams, įvertinti termino praleidimo trukmę ir nurodomas priežastis, kreipimosi į teismą operatyvumą po priežasčių, sutrukdžiusių laiku paduoti skundą, išnykimo ir kitus elgesio rūpestingumo, apdairumo aspektus, ginčo esmę bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-05-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2013). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, svarbu nustatyti ir tai, kiek termino atnaujinimas turės įtakos teisingumui ir kitų asmenų teisėms bei teisėtiems interesams. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos dviejų interesų – užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą – pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012). Taigi svarbiomis procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį; jeigu apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas yra praleistas nedaug, sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis dėl atsitiktinio pobūdžio aplinkybės (klaidos) neturėtų prarasti vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka, nes priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2007; 2010-03-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-135/2010).
  4. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, o konkrečiai į tai, kad – terminas apeliaciniams skundams paduoti praleistas nežymiai (22 dienas), atsakovės kreipėsi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo 2016-07-05, sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo priimtas 2016-07-13, o antrinė teisinė pagalba faktiškai suteikta – 2016-08-02 – bei vadovaujantis aukščiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė atnaujinti atsakovėms terminą apeliaciniams skundams paduoti. Apeliacines instancijos teismo vertinimu, aukščiau nurodytos aplinkybės pagrindžia, jog ginčo terminas buvo praleistas dėl svarbios bei nuo atsakovių valios nepriklausiusios priežasties. Atsakovės rūpinosi savo teisių gynimu (iki termino apeliaciniams skundams paduoti suėjimo kreipėsi dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo), elgėsi procesiškai sąžiningai, todėl atsisakius atnaujinti nežymiai praleistą terminą nagrinėjamu atveju būtų nepagrįstai užkirstas kelias atsakovėms apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka, kas apribotų atsakovių teisę į teisminę gynybą, prieštarautų teisingumo bei protingumo principams. Remdamasis šiomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias procesinio termino atnaujinimą, nukrypo nuo šiuo klausimu suformuotos aukštesnės instancijos teismų praktikos bei priėmė neteisingą procesinį sprendimą, kas yra pagrindu atskiriesiems skundams tenkinti iš dalies: skundžiamas nutartis panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovių prašymus dėl termino apeliaciniams skundams paduoti atnaujinimo tenkinti bei šį terminą atnaujinti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

11Atsakovių M. B., A. P. ir G. K. atskiruosius skundus tenkinti iš dalies.

12Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartis panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti atsakovių M. B., A. P. ir G. K. prašymus dėl termino apeliaciniams skundams paduoti atnaujinimo ir atnaujinti terminą atsakovių M. B., A. P. ir G. K. apeliaciniams skundams paduoti.

Proceso dalyviai
Ryšiai