Byla 2S-23-516/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Tatjanos Žukauskienės ir Petro Jaržemskio,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos M. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos M. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Pareiškėja M. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus:

51) J. K. asmeninio ūkio žemės sklypą, kurio dydis 1767 kv.m., esantį ( - ), pagal nurodytas koordinates, naudojo asmeninio ūkio paskirčiai apytiksliai nuo 1980 metų iki savo mirties;

62) J. K. mirus ( - ), jos naudotą asmeninio ūkio žemės sklypą asmeninio ūkio paskirčiai iki šios dienos naudoja pareiškėja.

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 12 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos M. P. pareiškimą.

8Teismas konstatavo, kad LR Vyriausybės 1990-10-11 nutarimo Nr. 308 „Dėl žemės asmeniniam ūkiui suteikimo, įforminimo ir apskaitos tvarkos“ 2 punktas nustatė, kad žemė asmeniniam ūkiui suteikiama apylinkės tarybos sprendimu. Kaip matyti iš pareiškėjos pateiktų VAVA atsakymų, Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-23 įsakymu Nr. 2.3-13569 „Dėl Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos piliečių, kurie nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašo ir piliečių, kurie iš dalies nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašo patvirtinimo“ patvirtinti piliečių, kurie iš dalies nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, į šį sąrašą yra įtrauktas ir pareiškėjos naudojamas 2,00 ha suteiktos asmeninio ūkio žemės plotas.

9Teismas pažymėjo, jog nors pareiškėja reikalavimus suformulavo kaip prašymą nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad yra priimtas norminis aktas – Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-23 įsakymas, kuriuo konstatuotos priešingos aplinkybės – nenuginčijus šio norminio akto, prašomi juridinę reikšmę turintys faktai negali būti nustatinėjami. Teismo teigimu, materialiniai teisiniai reikalavimai kildinami iš atitinkamos VAVA veiklos viešojo administravimo srityje, todėl jie spręstini nagrinėjant VAVA priimtų sprendimų teisėtumą. Taigi pareiškimas neatitinka CPK 445 str. nustatytų sąlygų juridinę reikšmę turinčiam faktui nustatyti, todėl teismas pareiškimą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teisme.

10Atskiruoju skundu pareiškėja M. P. prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-07-12 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti pareiškėjos pareiškimą.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121) pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo kartu su pareiškimu pateiktų kitų įrodymų. Remiantis LR Vyriausybės 1990-10-11 nutarimu Nr. 308, patvirtintos tvarkos 5 punktu, suteiktų gyventojams asmeniniam ūkiui žemės sklypų ribas vietoje nustato įmonės sudaryta komisija. Asmeninio ūkio žemės apskaitą tvarko įmonė, kurios teritorijoje žemė suteikta. Ji pildo įmonės žemės kadastro knygą. Žemės naudojimą ir apskaitą kontroliuoja apylinkės Taryba ir rajono savivaldybės žemėtvarkos tarnyba. Apelianto nuomone, iš šių argumentų yra aišku, kad misija ir įmonė tinkamai neatliko savo pareigų, nes duomenys apie sklypo ribas taip ir nepateko į žemės kadastro knygas, o vėliau atitinkamai duomenys nepateko į Valstybinę mokesčių inspekciją, kuri informuoja gyventojus apie mokesčio už naudojamą žemę mokėtiną dydį. Taigi dėl to, kad institucijos savo laiku neatliko jiems privalomų veiksmų, reikiama informacija nebuvo užfiksuota ir šiuo metu institucijos neturi informacijos apie pareiškėjos naudojamo sklypo buvimo vietą. Apeliantas teigia, jog tikrinant ar yra naudojama paskirta žemė, valstybės institucijos tikrino ne apskritai vietovėje esančią žemę, tačiau tai darė pagal savo turimus duomenis ir informaciją. Išvadą, ar žemė naudojama ar ne, institucijos darė gretindamos žemės kadastro knygų duomenis su duomenimis apie žemės nuomos mokesčio sumokėjimą. Kadangi informacija apie pareiškėjos naudojamą žemę nebuvo užfiksuota ir perduota VMI, tai nei informacijos apie konkrečią apeliantės naudojamą žemę, nei apie sumokėtus mokesčius nebuvo. Taigi išvada apie žemės nenaudojimą padaryta tik todėl, kad nuo pat pradžių atsakingi asmenys neatliko savo pareigų – neįrašė duomenų apie žemės sklypą į kadastro knygas;

132)

14nuo žemės skyrimo (1991 m.) iki šios problemos paaiškėjimo praėjo daug metų, per tą laiką buvo pakeisti teisės aktai, kai kurie net nustojo galioti, todėl žemės santykius reglamentuojančių teisės aktų pagalba šio klausimo nebegalima išspręsti. Be to, šiuo metu vienintelis būdas išspręsti susidariusią teisinę problemą yra juridinio fakto nustatymas, kuris yra galimas, nes prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, pareiškėja neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą, bei pareiškėja negali kitokia, t.y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą.

15Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.

17Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

20Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą ir atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo priėmimo klausimą ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais įstatyminių pagrindų nėra.

21Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009; kt.). Pažymėtina, kad teismui nustačius, jog pareiškėjas gali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentus, patvirtinančius atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, neįrodžius, kad pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (LR CPK 443 str. 7 d., 444 str. 1 d., 445 str.), teismas turi atsisakyti priimti pareiškimą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o jeigu jis jau buvo priimtas, – civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Taigi tam, kad būtų galima pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, turi būti nustatytos visos pirmiau nurodytos aplinkybės, kurių buvimą privalo įrodyti tuo suinteresuotas asmuo.

22Nagrinėjamu atveju pareiškėja pareiškimu prašė nustatyti šiuos juridinę reikšmę turinčius faktus: 1) J. K. asmeninio ūkio žemės sklypą, kurio dydis 1767 kv.m., esantį ( - ), pagal nurodytas koordinates, naudojo asmeninio ūkio paskirčiai apytiksliai nuo 1980 metų iki savo mirties; 2) J. K. mirus ( - ), jos naudotą asmeninio ūkio žemės sklypą asmeninio ūkio paskirčiai iki šios dienos naudoja pareiškėja.

23Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė, jog LR Vyriausybės 1990-10-11 nutarimo Nr. 308 „Dėl žemės asmeniniam ūkiui suteikimo, įforminimo ir apskaitos tvarkos“ 2 punktas nustatė, kad žemė asmeniniam ūkiui suteikiama apylinkės tarybos sprendimu. Buivydiškių apylinkės tarybos 1991-04-11 6 sesijos sprendimu J. K. buvo suteikta 2,00 ha ploto asmeninio ūkio žemės. Remiantis byloje pateiktais Vilniaus apskrities viršininko administracijos raštais (b.l. 8,17) matyti, jog Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-23 įsakymu Nr. 2.3-13569 „Dėl Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos piliečių, kurie nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašo ir piliečių, kurie iš dalies nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtinti piliečių, kurie iš dalies nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, sąrašas. Į šį sąrašą yra įtrauktas ir pareiškėjos nenaudojamas 2,00 ha suteiktos asmeninio ūkio žemės plotas. Taigi byloje yra įrodymai apie žemės suteikimą asmeniniam ūkiui J. K. ir yra priimtas administracinis teisės aktas, kuriuo yra patvirtintas sąrašas piliečių, skirtos žemės nenaudojančių asmeninio ūkio reikmėms. Būtent šį administracinį aktą bei iš jo kylančias teisines pasekmes ieškovė turi nuginčyti, siekdama įgyti teisę naudotis asmeniniam ūkiui skirtu žemės sklypu.

24Kadangi pareiškėjos materialiniai teisiniai reikalavimai kildinami iš atitinkamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos veiklos viešojo administravimo srityje, todėl jie spręstini nagrinėjant VAVA priimtų sprendimų teisėtumą. Tai reiškia, jog nenuginčijus Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-23 įsakymo Nr. 2.3-13569, apeliantės prašomi juridinę reikšmę turintys faktai negali būti nustatinėjami.

25Kaip jau minėta, CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų. Šiuo atveju teisės naudotis asmeninio ūkio žemės sklypu klausimas turi būti nagrinėjamas kitokia- administracinės teisenos- tvarka, o faktinės aplinkybės, susijusios žemės naudojimu per pareiškėjos nurodomą laikotarpį, yra įrodomieji faktai, kurie turi būti įrodinėjami bei nustatomi, sprendžiant atitinkamo administracinio akto teisėtumo klausimą.

26Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškimas neatitinka CPK 445 str. nustatytų sąlygų juridinę reikšmę turinčiam faktui nustatyti, todėl pagrįstai atsisakė priimti pareikšimą kaip nenagrinėtiną teisme.

27Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.), o pareiškėjos atskirasis skundas netenkinamas.

28Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 4,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo, iš pareiškėjos M. P. priteistina 4,15 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

31Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Priteisti iš pareiškėjos M. P. 4 (keturis) litus ir 15 centų pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Pareiškėja M. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama nustatyti... 5. 1) J. K. asmeninio ūkio žemės sklypą, kurio dydis 1767 kv.m., esantį ( -... 6. 2) J. K. mirus ( - ), jos naudotą asmeninio ūkio žemės sklypą asmeninio... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 12 d. nutartimi atsisakė... 8. Teismas konstatavo, kad LR Vyriausybės 1990-10-11 nutarimo Nr. 308 „Dėl... 9. Teismas pažymėjo, jog nors pareiškėja reikalavimus suformulavo kaip... 10. Atskiruoju skundu pareiškėja M. P. prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1) pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo kartu su pareiškimu pateiktų... 13. 2)... 14. nuo žemės skyrimo (1991 m.) iki šios problemos paaiškėjimo praėjo daug... 15. Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.... 17. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą ir atskirojo skundo... 21. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas,... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškėja pareiškimu prašė nustatyti šiuos juridinę... 23. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė, jog LR... 24. Kadangi pareiškėjos materialiniai teisiniai reikalavimai kildinami iš... 25. Kaip jau minėta, CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę... 26. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija sutinka su... 27. Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 28. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 31. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. nutartį palikti... 32. Priteisti iš pareiškėjos M. P. 4 (keturis) litus ir 15 centų pašto...