Byla 2YT-9262-1059/2019
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuotiems asmenims G. K., UAB „Teisinių žinių centras“, antstolei Irenai Bakšienei

1Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas Ignas Totilas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuotiems asmenims G. K., UAB „Teisinių žinių centras“, antstolei Irenai Bakšienei,

Nustatė

2Pareiškėjas A. K. pateikė skundą dėl antstolės I. Bakšienės veiksmų, kuriame nurodo, kad antstolės I. Bakšienės kontoroje vykdomas Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų 2019-04-23 išduotas vykdomasis raštas Nr. e2-2-1005/2017 dėl 33 185,84 Eur skolos išieškojimo iš skolininko A. K. ir Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų 2019-05-02 išduotas vykdomasis raštas Nr. e2-9429-1059/2018 dėl 833,46 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš UAB „Teisinių žinių centras“ išieškotojos G. K. naudai. 2019 m. rugsėjo 13 d. jis pateikė prašymus sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. 0115/19/00923 ir Nr. 0115/19/00791, nes Šiaulių apygardos teisme 2019-10-15 bus nagrinėjama civilinė byla dėl proceso atnaujinimo. Skundžia antstolės atsisakymą sustabdyti vykdomąsias bylas, nes nesutinka su turto įkainojimu.

3Antstolė I. Bakšienė 2019-09-26 patvarkymu Nr. S-19-115-50885 atsisakė patenkinti pareiškėjo A. K. skundą. Nurodė, kad 2019 m. rugsėjo 13 d. buvo gautas skolininko A. K. prašymas sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. 0115/19/00923 ir Nr. 0115/19/00791, nes Šiaulių apygardos teisme 2019-10-15 bus nagrinėjama civilinė byla dėl proceso atnaujinimo. Dėl pareiškėjo A. K. prašymo sustabdyti vykdomąsias bylas 2019-09- 17 priimtas patvarkymas atsisakyti patenkinti prašymą. 2019 m. rugsėjo 23 d. gautas A. K. skundas dėl antstolės atsisakymo sustabdyti vykdomąsias bylas, nesutinka su turto įkainojimu. Privalomasis vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymas numatytas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 626 str., 627 str. numatyti atvejai, kuriais antstoliui suteikta teisė sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus. Toks atvejis, kad vykdymo veiksmai būtų atidėti skolininko prašymu įstatyme nenumatytas, todėl sustabdyti vykdomąsias bylas nėra pagrindo. Vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0115/19/00791, 2019-04-24 turto arešto aktu Nr. S-19-115-20736 areštuotas skolininkui A. K. priklausantis nekilnojamasis turtas, kuriam nustatyta priverstinė hipoteka: žemės sklypas su pamatais, bendras plotas 0,2357 ha, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ). Atlikus turto vertinimą ir gavus UAB „Verslavita“ ekspertizės aktą Nr. EVN-19-015 nustatyta, kad areštuotame žemės sklype yra pamatai, kuriems nėra atlikti kadastriniai matavimai, pamatai nėra registruoti Nekilnojamojo turto registre. 2019-07-17 turto arešto aktu Nr. S-19-115-38823 patikslintas pirmesnis turto arešto aktas ir areštuoti pamatai, esantys žemės sklype, kurio unikalus numeris ( - ), adresu ( - ). Areštuoto turto vertei nustatyti antstolės 2019 m. liepos 17 d. patvarkymu Nr. S-19-115-38839 paskirta papildoma ekspertizė. Ekspertizė pavesta atlikti „Verslavita“ UAB, Panevėžio skyriui. 2019 m. rugsėjo 11 d. antstolės kontoroje gautas „Verslavita“ UAB, Panevėžio skyriaus žemės sklypo su pamatais ekspertizės aktas Nr. EVN-19-015A, kuriuo žemės sklypas įvertintas – 27 000 Eur, pamatai įvertinti – 5 000 Eur. Bendra vertinamo objekto vertė 32 000 Eur. Pareiškėjas, nesutikdamas su parduodamo iš varžytynių turto kaina, nepateikė jokių įrodymų, kad turtas įvertintas netinkamai, nepateikė paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto vertės kainą. Antstolei dėl turto vertės abejonių nekyla. Vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0115/19/00923, 2019-06-14 turto arešto aktu Nr. S-19-115-32649 areštuotas skolininkui UAB „Teisinių žinių centras“ priklausantis turtas: transporto priemonė „Honda A. S.“, valstybinis numeris ( - ). 2019 m. liepos 16 d. antstolės patvarkymu Nr. S-19-115-38314, paskirta ekspertizė skolininko A. K. areštuoto turto vertei nustatyti. Ekspertizė pavesta atlikti „Verslavita“ UAB, Panevėžio skyriui. 2019 m. rugpjūčio 28 d. antstolės kontoroje gautas „Verslavita“ UAB ekspertizės aktas Nr. PNE-19-090. Turtas įvertintas 5 800 Eur. A. K. nepateikė motyvuoto prieštaravimo dėl nustatytos turto kainos, nenurodė kainos, kuri jo nuomone atitiktų turto vertę, todėl skundas netenkintinas.

4Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė.

5Skundas netenkintinas.

6Iš turimų duomenų nustatyta, kad antstolės I. Bakšienės kontoroje vykdomas Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų 2019-04-23 išduotas vykdomasis raštas Nr. e2-2-1005/2017 dėl 33 185,84 Eur skolos išieškojimo iš skolininko A. K. vykdomojoje byloje Nr. 0115/19/00791 ir Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų 2019-05-02 išduotas vykdomasis raštas Nr. e2-9429-1059/2018 dėl 833,46 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš UAB „Teisinių žinių centras“ vykdomojoje byloje Nr. 0115/19/00923, išieškotojos G. K. naudai.

7Dėl vykdomųjų bylų sustabdymo.

8Iš pateikto skundo matyti, kad pareiškėjas nesutinka su 2019-09-17 antstolės I. Bakšienės priimtu patvarkymu Nr. S-19-115-49517 (toliau ir – skundžiamas patvarkymas), kuriuo atsisakyta patenkinti skolininko A. K. 2019-09-13 prašymą sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. 0115/19/00923 ir Nr. 0115/19/00791. Skundžiamame patvarkyme, bei 2019-09-26 patvarkyme Nr. S-19-115-50885, kuriuo atsisakyta patenkinti A. K. skundą, antstolė nurodė, kad privalomasis vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymas numatytas CPK 626 str., CPK 627 str. numatyti atvejai, kuriais antstoliui suteikta teisė sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus. Toks atvejis, kad vykdymo veiksmai būtų atidėti skolininko prašymu įstatyme nenumatytas, todėl sustabdyti vykdomąsias bylas nėra pagrindo.

9Pagal CPK 625 straipsnio 1 dalį vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis CPK nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu savo patvarkymu vykdymo veiksmus gali atidėti, vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad vykdomosios bylos sustabdymas pagal diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: privalomąjį (CPK 626 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK 627 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2007). Antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus, kai nustato, jog yra CPK 626 straipsnio 1, 2 dalyje įtvirtinti pagrindai. Kitais atvejais, nustatytais CPK 627 straipsnyje, antstolis turi teisę sustabdyti vykdomąją bylą, t. y. savarankiškai nuspręsti dėl vykdomosios bylos sustabdymo reikalingumo.

11Vykdymo veiksmus pavesta atlikti antstoliui, kuriam suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Spręsdamas dėl vykdomosios bylos sustabdymo antstolis privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau iš tikrųjų įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 straipsnio 2dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1dalis). Įgyvendindamas įstatymo suteiktą diskrecijos teisę antstolis turi užtikrinti skolininko ir išieškotojo teisėtų interesų apsaugos pusiausvyrą, todėl kiekvienas konkretus procesinis veiksmas vykdymo procese turi būti atliekamas įvertinus reikšmingas faktines aplinkybes. Nepagrįstai sustabdžius vykdomąją bylą, gali būti pažeidžiami jos šalių teisėti interesai, vilkinamas sprendimo įvykdymas. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar, atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius.

12Pagal CPK 626 straipsnio 1 dalį, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą šiais atvejais: 1) skolininkui ar išieškotojui mirus, taip pat reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, kuris yra skolininkas ar išieškotojas, jeigu atsižvelgiant į teisinius santykius yra galimas teisių ir pareigų perėmimas; 2) skolininkui netekus veiksnumo; 3) iškėlus skolininkui bankroto ar restruktūrizavimo bylą. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui; 4) skolininkui bankui ar Centrinei kredito unijai paskelbus veiklos apribojimą (moratoriumą); 5) gavęs išieškotojo ir skolininko sudarytą taikos sutartį; 6) kai atnaujinamas apeliacinio skundo padavimo terminas, jeigu pagrindas vykdomajam raštui išduoti buvo apskųstasis sprendimas (išskyrus skubiai vykdytinus sprendimus).

13CPK 627 straipsnyje nustatyta, kad antstolis gali visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus šiais atvejais: 1) kai raštu prašo išieškotojas; 2) skolininkui sunkiai susirgus, jeigu liga nėra chroniška, – gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos; 3) kai skolininkas gydosi ligoninėje; 4) kai paskelbta skolininko paieška (šio Kodekso 620 straipsnis); 5) kai yra iškeldinimo byla, jei skolininkas ar jo šeimos narys suserga, – gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos, jeigu liga ne chroniška; 6) teismui išreikalavus vykdomąją bylą; 7) kai, vadovaujantis Finansinio tvarumo įstatymo nuostatomis, skolininkui ar išieškotojui atliekami finansų sektoriaus subjekto pertvarkymo veiksmai.

14Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašyme antstolei bei skunde savo reikalavimą sustabdyti vykdomąsias bylas grindžia tuo, kad Šiaulių apygardos teisme 2019-10-15 bus nagrinėjama civilinė byla dėl proceso atnaujinimo. Be to, nurodo, kad nesutinka su turto įkainojimu. Atsižvelgiant į CPK 626 ir 627 straipsniuose nustatytą teisinį reglamentavimą, nuostatos, įpareigojančios ar leidžiančios antstoliui sustabdyti vykdomąją bylą dėl teisme nagrinėjamos bylos dėl proceso atnaujinimo ar skolininkui nesutinkant su vykdomojoje byloje nustatyta turto verte, įstatymas nenumato. Pažymėtina, kad antstolis negali viršyti jam suteiktų įgaliojimų ir sustabdyti vykdomąją bylą, kai tam nėra CPK numatyto pagrindo (CPK 626, 627 str.). Dėl nurodyto, teismui nėra pagrindo nesutikti su priimtais antstolės patvarkymais, kadangi vykdomosiose bylose nėra įstatyme numatytų pagrindų, dėl kurių turėtų ar galėtų būti sustabdytos vykdomosios bylos, sustabdyti ar atidėti vykdymo veiksmai.

15Dėl turto įkainojimo.

16Iš vykdomųjų bylų duomenų nustatyta, kad vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0115/19/00791 2019-04-24 turto arešto aktu Nr. S-19-115-20736 areštuotas skolininkui A. K. priklausantis nekilnojamasis turtas, kuriam nustatyta priverstinė hipoteka: žemės sklypas su pamatais, bendras plotas 0,2357 ha, unikalus numeris ( - ), esantis adresu( - ), (vykd. b. b. l. 9). 2019-05-20 priimtas patvarkymas Nr. S-19-115-26024 dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo, ekspertizę pavedant atlikti „Verslavita“ UAB. Atlikus turto vertinimą ir gavus UAB „Verslavita“ ekspertizės aktą Nr. EVN - 19-015 nustatyta, kad areštuotame žemės sklype yra pamatai, kuriems nėra atlikti kadastriniai matavimai, pamatai nėra registruoti Nekilnojamojo turto registre. 2019-07-17 turto arešto aktu Nr. S-19-115-38823 patikslintas pirmesnis turto arešto aktas ir areštuoti pamatai, esantys žemės sklype, kurio unikalus numeris ( - ), adresu ( - ). Areštuoto turto vertei nustatyti antstolės 2019 m. liepos 17 d. patvarkymu Nr. S-19-115-38839 paskirta papildoma ekspertizė turto vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti „Verslavita“ UAB. 2019 m. rugsėjo 11 d. antstolės kontoroje gautas „Verslavita“ UAB, Panevėžio skyriaus žemės sklypo su pamatais ekspertizės aktas Nr. EVN-19-015A, kuriuo žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), įvertintas – 27 000 Eur, pamatai įvertinti – 5 000 Eur. Pateiktoje išvadoje nurodoma, kad viso vertinamo turto, esančio adresu ( - ), rinkos vertė, vertės nustatymo dieną (2019-06-18), apskaičiuota lyginamuoju metodu su specialiomis prielaidomis yra 32 000 Eur. Remiantis pateikta išvada vykdomojoje byloje Nr. 0115/19/00791 2019-09-12 priimtas antstolės patvarkymas Nr. S-19-115-48826 dėl areštuoto turto kainos nustatymo, kuriuo nustatyta, kad A. K. priklausančio nekilnojamojo turto: žemės sklypo su pamatais, bendras sklypo plotas 0,2357 ha, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), kuris parduotinas iš varžytinių, kaina yra 32 000 Eur.

17Vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0115/19/00923 2019-06-14 turto arešto aktu Nr. S-19-115-32649 areštuotas skolininkui UAB „Teisinių žinių centras“ priklausantis turtas: transporto priemonė „Honda A. S.“, valstybinis numeris ( - ) (vykd. b. b. l. 10). 2019 m. liepos 16 d. antstolės patvarkymu Nr. S-19-115-38314, paskirta ekspertizė skolininko UAB „Teisinių žinių centras“ areštuoto turto – transporto priemonės „Honda A. S.“, valstybinis numeris ( - ), vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti „Verslavita“ UAB. „Verslavita“ UAB pateiktame kilnojamojo turto ekspertizės akte Nr. PNE-19-090 nurodoma, kad ekspertizės objekto, lengvojo automobilio „Honda A. S.“, valstybinis numeris ( - ), pagaminimo metai 2009, rinkos vertė vertės nustatymo dieną (2019-08-05), apskaičiuota lyginamuoju metodu yra 5800 Eur.

18CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008). Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 13 dalį rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų.

19Remiantis ( - ) išieškotojui ar skolininkui pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui.

20Pareiškėjas, nesutikdamas su areštuoto turto verte pateiktame skunde ir iki bylos nagrinėjimo nepateikė motyvuotų prieštaravimų dėl vykdomosiose bylose nustatytos areštuoto turto kainos, t. y. nepateikė jokių įrodymų, ar kitų duomenų, patvirtinančių, kad turtas UAB „Verslavita“ atliktų ekspertizių pagrindu pateiktose išvadose įvertintas netinkamai, nenurodė, kodėl jo manymu nustatyta turto vertės kaina yra neteisinga. Taip pat byloje nėra pateikta jokių motyvuotų ir pagrįstų siūlymų dėl turto kainos, kuri pareiškėjo nuomone atitiktų areštuoto turto vertes, ką pagrįstai nurodė ir antstolė 2019-09-26 patvarkymu Nr. S-19-115-50885 atsisakydama patenkinti A. K. skundą. Dėl nurodyto, sutiktina, kad antstolei nebuvo pagrindo abejoti ar nesutikti su kvalifikuotų turto vertintojų ekspertizių aktuose nustatytomis areštuoto turto vertėmis.

21Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012; 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015). Taigi teismas, ypatingosios teisenos bylose turėdamas teisę ex officio rinkti įrodymus, yra saistomas šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principų bei įrodymų sąsajumo taisyklių. Teismo teisė savo iniciatyva rinkti įrodymus gali būti tinkamai įgyvendinta tik kai šiuo atveju pareiškėjas iš esmės įvykdytų pareikštų reikalavimų pagrįstumo įrodinėjimo pareigą, bendra tvarka jam nustatytą CPK 178 straipsnyje.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo A. K. skundas netenkintinas. Antstolės priimti patvarkymai vykdomosiose bylose Nr. 0115/19-00791 ir 0115/19/00923 yra teisėti ir pagrįsti, naikinti jų skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

23Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 510 - 513 straipsniais, teismas

Nutarė

24pareiškėjo A. K. skundo dėl antstolės Irenos Bakšienės veiksmų netenkinti.

25Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas Ignas Totilas,... 2. Pareiškėjas A. K. pateikė skundą dėl antstolės I. Bakšienės veiksmų,... 3. Antstolė I. Bakšienė 2019-09-26 patvarkymu Nr. S-19-115-50885 atsisakė... 4. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė.... 5. Skundas netenkintinas.... 6. Iš turimų duomenų nustatyta, kad antstolės I. Bakšienės kontoroje... 7. Dėl vykdomųjų bylų sustabdymo.... 8. Iš pateikto skundo matyti, kad pareiškėjas nesutinka su 2019-09-17... 9. Pagal CPK 625 straipsnio 1 dalį vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis CPK... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad vykdomosios bylos... 11. Vykdymo veiksmus pavesta atlikti antstoliui, kuriam suteikti įgaliojimai... 12. Pagal CPK 626 straipsnio 1 dalį, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją... 13. CPK 627 straipsnyje nustatyta, kad antstolis gali visiškai ar iš dalies... 14. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašyme antstolei bei skunde savo... 15. Dėl turto įkainojimo.... 16. Iš vykdomųjų bylų duomenų nustatyta, kad vykdant išieškojimą... 17. Vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0115/19/00923 2019-06-14 turto... 18. CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą,... 19. Remiantis ( - ) išieškotojui ar skolininkui pareiškus motyvuotus... 20. Pareiškėjas, nesutikdamas su areštuoto turto verte pateiktame skunde ir iki... 21. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo A. K. skundas... 23. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290... 24. pareiškėjo A. K. skundo dėl antstolės Irenos Bakšienės veiksmų... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...