Byla e2-429-569/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Elduva‘‘ ieškinį atsakovui UAB ,,Telšių Alpina‘‘ dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Elduva‘‘ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Telšių Alpina‘‘ 60000 Eur skolą, 4381,99 Eur delspinigių, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Šiaulių apygardos teismas 2015m. rugsėjo 18 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo UAB „Telšių Alpina“ ieškovui UAB ,,Elduva‘‘ 60000 Eur skolos, 4381,99 Eur delspinigių, 8,05 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-09-15 – iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 2383 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5Ieškovas UAB ,,Elduva‘‘ ieškinyje nurodė, kad 2014 m. liepos 10 d. statybos subrangos sutartimi Nr. 14-04-1 šalys susitarė dėl Rietavo parapijos senelių globos namų gyvenamojo pastato, esančio ( - ), rekonstravimo darbų atlikimo. Pagal 2015-05-29 d. PVM sąskaitą - faktūrą Nr.EEU 020 atsakovas liko skoloje už darbus 59 869,13 eurų, pagal 2015-06-30 d. PVM sąskaitą - faktūrą Nr. EEU 019 - 13 104,22 eurų, pagal 2015-06-30 d. PVM sąskaitą - faktūrą Nr. EEU 021 - 926,48 eurų. Darbai yra atlikti kokybiški ir tinkamai, tačiau atsakovas tyčia vilkina laką ir atsisako apmokėti, iš viso buvo skolingas 73 899,83 eurus. Kreipimosi į teismą metu atsakovo skola ieškovui sudarė 60000 eurų. Darbų kokybės tinkamumą patvirtina pateikiami darbų priėmimo -perdavimo aktai, kurie yra pasirašyti atsakovo atstovų. Atliktų darbų trūkumų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu, išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 str. 4 d.). Į atsakovą buvo kreiptasi ne kartą (pateikiami 2015 07 31 d., 2015 08 07 d., 2015 08 28 d. reikalavimai), tačiau skola liko nesumokėta. Pagal 2014 m. liepos 10 d. statybos subrangos sutarties Nr. 14-04-1 d. 7 p. atsakovas turi atsiskaityti su ieškovu per 60 kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Pagal šią sutartinę nuostatą atsiskaitymo terminai jau yra suėję. Pagal šios sutarties 8 p. atsakovas įsipareigojo sumokėti už vėlavimą atsiskaityti po 0,2 procentus delspinigių už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną nuo neapmokėtos sumos. Iš delspinigių paskaičiavimo lentelės matyti, kad ieškovo paskaičiuoti atsakovui delspinigiai sudaro 4381,99 eurų, kuriuos atsakovas privalo sumokėti kartu su pagrindine prievole. Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d. bei LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 4 d. ir 5 d., nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai taip pat yra priteistinos pastarajame įstatyme nustatyto dydžio palūkanos (8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu). Kadangi refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma šiuo metu yra 0.05 procento, padidinus 8 procentiniais punktais, atsakovo mokėtinų procesinių metinių palūkanų norma yra 8.05 procentai (palūkanų norma www.lb.lt). Prašė priteisti UAB „Elduva" naudai iš atsakovo UAB „Telšių Alpina" 60 000 eurų skolos, 4381,99 eurus delspinigių, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo ieškinio padavimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo , bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas UAB ,,Telšių Alpina‘‘ teismui pateikė prieštaravimus dėl 2015-09-18 preliminaraus sprendimo, prašo Šiaulių apygardos teismo 2015-09-18 priimtą preliminarų sprendimą pakeisti dalyje dėl 60 000 Eur skolos, 4 381,99 Eur delspinigių ir 8,05 procentų procesinių palūkanų priteisimo, sumažinant skolos, delspinigių ir palūkanų sumas. Nurodė, kad ieškovas pats netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus. Pagal sutarties 5 dalį ieškovas darbus turėjo atlikti iki 2015 m. kovo 10 dienos, tačiau per nustatytą terminą darbų tinkamai neįvykdė. Tokiu būdu buvo pažeista esminė Sutarties sąlyga ir atsakovas pagal sutarties 8 punktą įgijo teisę ieškovui teikti pretenziją - reikalauti 0,2 procentų dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo nebaigtų pagal terminą darbų vertės bei atitinkamą baudą. Tačiau atsakovas 2015-03-10 papildomai susitarė su ieškovu dėl darbų atlikimo termino pratęsimo iki 2015 m. birželio 15 d. Dėl tų pačių motyvų atsakovas pasirašė darbų priėmimo-perdavimo aktus, nors ieškovas ne kartą pažeidė terminą ir iki nustatytos datos darbų tinkamai neįvykdė. Ieškovas taip pat pažeidė pareigą tinkamai pateikti visą reikalingą dokumentaciją (statybos darbų vykdymo metu buvo nustatyta, kad nepilnai užpildyti statybos darbų žurnalai, medžiagų sertifikatai, katilinės įrengimo medžiagų sertifikatai bei kiti dokumentų trūkumai). Ieškovas pažeidė prisiimtas pareigas kokybiškai atlikti darbus bei tinkamai pateikti visą reikalingą dokumentaciją, pažeidimai bei darbų trūkumai išvardinti 2015-03-20 rašte, pasirašytame Techninės priežiūros vadovo V. K. N.. Be to, vykdydamas darbus, atsakovas minėtame objekte sugadino stogo išlipimo liuką, ašyje 7-8. Dėl šios priežasties ieškovas 2015-06-25 d. raštu Nr. 15-04 buvo įpareigotas pašalinti padarytą žalą. Ieškovui UAB „Elduva‘‘ buvo pateiktas 2015-08-25 raštas dėl jame išvardintų darbų atlikimo, kuriame įspėjama, jog neatlikus nustatytų reikalavimų, nebus mokami pinigai pagal darbų atlikimo aktus. Atsakovas visus reikalingus dokumentus, medžiagų sertifikatus, vėdinimo sistemos pasus gavo tik 2015 m. rugsėjo 18 dieną, tai patvirtina 2015-09-23 techninės priežiūros vadovo išduota pažyma. Tokiu būdu ieškovas iš esmės pažeidė įstatymuose bei sutarties 6 ir kituose punktuose nustatytus subrangovo prisiimtus įsipareigojimus. Dėl nurodytų priežasčių ir dėl to, kad statybos darbų užsakovas V Rietavo parapijos senelių globos namai pinigines lėšas ieškovui pravedė 2015-09-09, mokėjimai atsakovui dalinai buvo atlikti 2015-09-11 ir 2015-09-15. Bankiniu pavedimu 2015-09-28 ieškovui dar buvo pravesti 10000 Eur. Ieškovas prašo priteisti delspinigius ir palūkanas. CK 6.73 str. 2 dalyje ir 6.258 str. 3 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti. Ieškovas ne kartą pažeidė tarp šalių sudarytą subrangos sutartį ir netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus. Pažeidė įstatymuose nustatytus sutartinių prievolių vykdymo principus bei netinkamai vykdė 2014-07-10 d. tarp šalių sudarytos sutarties reikalavimus - vėlavo atlikti darbus, nesilaikė pareigos atidžiai ir rūpestingai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir iki šol nėra pašalinęs savo atliktų darbų trūkumų bei defektų. Tokiais veiksmais ieškovas pažeidė sutarties sąlygas dėl darbų vykdymo terminų ir jų kokybės, CK 6.691 str. įtvirtintą bendradarbiavimo pareigą bei geros dalykinės praktikos versle principą. Ieškovas nesiėmė visų nuo jo priklausančių protingų priemonių iškilusioms kliūtims, trukdančioms įvykdyti sutartį, pašalinti, nebendradarbiavo, o iš karto kreipėsi į teismą, nors ginčą galėjome spręsti derybų būdų bei ženkliai mažesnėmis materialinėmis sąnaudomis. Be to, atsakovas dalį prievolės ieškovui įvykdė, ieškovas visiškai nepateikė jo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių dokumentų. Paminėtos aplinkybės sudaro pagrindą mažinti priteistinas netesybas. CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos. Preliminaraus sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyta tik diena, nuo kurios turi būti skaičiuojamos procesinės palūkanos, tačiau nenurodyta konkreti suma, už kurią skaičiuojamos palūkanos. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, pravestas ieškovui pinigų sumas, turi būti mažinami reikalavimai dėl procesinių palūkanų.

7Ieškovas UAB ,,Elduva‘‘ atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad pasilieka prie savo pozicijos, išdėstytos ieškinyje. Nurodė, kad atsakovas klaidina teismą dėl ieškovo kaltų veiksmų, nors pas pripažįsta, kad laiku nėra atsiskaitęs. Atsakovas nurodo, kad nėra baigti darbai, bet analizuoja paskutinių darbų etapą, kuriame atsakovas vengia pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, dėl šios aplinkybės su atsakovu ginčas gali kilti dar ateityje, tačiau tai negali būti šios bylos ginčo objektas. Dėl atliekamų darbų laikotarpio yra pateikti 2015 06 29 d., 2015 07 31 d., 2015 08 07 d. pranešimai (su kvitais apie šių pranešimų įteikimą atsakovui), kuriuos ieškovas siuntė atsakovui, iš jų matyti, kad atsakovas nesugebėjo pateikti ieškovui darbo projektų, neperdavė darbų fronto, neatliko statybos darbų, kad ieškovas galėtų atlikti jam priklausančius darbus. Dėl šių aplinkybių atsakovas yra kaltas dėl nesavalaikių veiksmų ir darbų vėlavimo. Ieškovas yra pridavęs darbus ir tai patvirtina gautos pažymos iš Valstybinės energetikos inspekcijos 2015 07 30 d. Nr. 14ĮP2-119845 ir 2015 08 25 d. Nr.ĮP2-122107.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas M. G. nurodė, kad po preliminaraus teismo sprendimo priėmimo atsakovas dalį skolos apmokėjo, liko skolingas 4381,99 Eur skolos. Pažymėjo, kad liko nesumokėta skolos dalis, bet ne delspinigiai, nes ieškovas iš atsakovo gautas pinigines lėšas pirma užskaitė delspinigių dengimui. Todėl prašo pakeisti priimtą 2015-rugsėjo 18d. preliminarų sprendimą, sumažinant priteistiną skolos sumą, civilinę bylą sumokėtos skolos ir delspinigių dalyje nutraukti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovo atstovai A. A. ir advokatė I. S. su ieškiniu. Nurodė, kad atsakovas ieškovui iki šio momento yra sumokėjęs visą skolos sumą. Ieškovas pažeidė savo pareigą atlikti darbus laiku ir kokybiškai, pateikti atsakovui visą su statybos darbais susijusią dokumentaciją, todėl nepagrįstai iš atsakovo reikalauja priteisti delspinigius. Atsakovas, priimdamas darbus iš ieškovo, darbų atlikimo aktuose nenurodė darbų trūkumų, priėmė darbus realiai jų ieškovui neatlikus, nes sutarties nutraukimo su ieškovu atveju atsakovas nebūtų pajėgęs įvykdyti rangos sutartį su užsakovu. Atsakovas ieškovui pravesdamas pinigines lėšas pagal jų subrangos sutartį padengė tik skolos sumą, delspinigių ieškovui nėra sumokėjęs, todėl ieškovas nepagrįstai atsakovo pravestomis piniginėmis lėšomis skolai dengti pasidengė delspinigius. Prašo sumažinti likusią skolą, kurią sudaro nesumokėti delspinigiai, nes skola už atlikus darbus šiuo metu yra visiškai sumokėta.

10Preliminarus sprendimas keistinas.

11Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 18 d. preliminariu teismo sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo UAB „Telšių Alpina‘‘ ieškovui UAB ,,Elduva‘‘ 60000 Eur skolos, 4381,99 Eur delspinigių, 8,05 procentų metines palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo dienos (2015-09-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant jas nuo teismo priteistos sumos ir 2383 Eur bylinėjimosi išlaidų.

12Atsakovas UAB ,,Telšių Alpina‘‘ preliminarų teismo sprendimą ginčija dviem argumentais. Pirma, pateiktuose prieštaravimuose atsakovas nurodė, kad pats ieškovas netinkamai vykdė sutartį – darbus atliko nekokybiškai, nepateikė būtinos dokumentacijos, pažeidinėjo sutarties terminą. Antra, atsakovo nuomone byloje yra aplinkybių, kurios sudaro pagrindą mažinti ieškovo prašomą priteisti palūkanų dydį.

13Dėl atsakovo pareigos atsiskaityti su ieškovu

14Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2014-07-10 tarp ieškovo UAB „Elduva“ ir atsakovo UAB „Telšių Alpina“ sudaryta statybos subrangos sutartis Nr. 14-04-1, pagal kurią šalys susitarė dėl Rietavo parapijos senelių globos namų gyvenamojo pastato, esančio ( - ), rekonstravimo darbų atlikimo. Pagal minėtos sutarties 7 punktą, už atliktus darbus atsakovė įsipareigojo ieškovei apmokėti per 60 kalendorinių dienų nuo darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Pagal minėtos sutarties 8 punktą atsakovė įsipareigojo sumokėti už vėlavimą atsiskaityti po 0,2 procentus delspinigių už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną nuo neapmokėtos sumos. Ieškovas darbus atliko ir pateikė atsakovui atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas – faktūras: PVM sąskaitą – faktūrą Nr. EEU020 – 59 869,13 Eur sumai; PVM sąskaitą – faktūrą Nr. EEU019 – 13 104,22 Eur sumai; PVM sąskaitą – faktūrą Nr. EEU021 – 926,48 Eur sumai. Iš byloje pateiktų darbų priėmimo aktų matyti, kad atsakovo atstovas juose pasirašė, jokių darbų trūkumų užfiksuota nėra.

15Atsakovas nurodė, kad ieškovas nesilaikė sudarytos sutarties terminų, pažeidė prisiimtas pareigas kokybiškai atlikti darbus bei tinkamai pateikti visą reikalingą dokumentaciją, pažeidimai bei darbų trūkumai išvardinti 2015-03-20 rašte, pasirašytame techninės priežiūros vadovo. Atsakovas mano, kad dėl šių aplinkybių jam negali kilti atsakomybė už pavėluotą atsiskaitymą su ieškovu. Tačiau, įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad tokie atsakovo argumentai yra teisiškai nepagrįsti.

16Iš šalių sudarytos 2014m. liepos 10d. statybos subrangos sutarties matyti, kad darbus ieškovas buvo įsipareigojęs atlikti iki 2015m. kovo 10d. 2014m. liepos 10d. šalys sudarė papildomą susitarimą, kuriuo darbų atlikimas buvo pratęstas abiejų šalių sutarimu iki 2015m. birželio 15d. Atsakovas pripažįsta, kad ieškovas sutartinius įsipareigojimus iki šios datos pilnai įvykdė. Todėl byloje nėra įrodymų apie sutarties įvykdymo termino pažeidimą.

17Kaip jau buvo minėta, byloje pateiktuose darbų atlikimo aktuose atsakovas nenurodė, kad darbai atlikti su trūkumais arba visai neatlikti. Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ieškovas darbus atliko netinkamai, o trūkumai užfiksuoti 2015-03-20 rašte, kurį atsakovas pateikė į bylą. Šiame dokumente techninės priežiūros vadovas yra užfiksavęs ieškovo atliktų darbų trūkumus 2015m. kovo 20 dienai ir pasiūlęs ieškovui šiuos trūkumus ištaisyti, įspėdamas, kad priešingu atveju nebus pasirašytas darbų pridavimo aktas. Tačiau darbai pagal šalių susitarimą buvo atlikti iki 2015m. birželio 15d., todėl atsakovo pateiktas dokumentas neįrodo, kad darbų trūkumai nebuvo ištaisyti. Atsakovas kartu su prieštaravimais pateikė teismui ieškovui siųstus pranešimus dėl darbų trūkumų, tačiau šie įrodymai nepatvirtina, ar darbai buvo atlikti netinkamai jų pridavimo momentu. Kadangi ieškovas tęsė darbus pas atsakovą ir po 2015m. birželio 15d., yra neaišku, ar atsakovo į bylą pateikti raštai ieškovui dėl netinkamos darbų kokybės yra susiję su darbais, kurie yra užfiksuoti atsakovo pasirašytuose darbų atlikimo aktuose, kurių pagrindu ieškovas prašo priteisti skolą. Atsakovo atstovas nurodė, kad darbų atlikimo aktus, pagal kuriuos ieškovas prašo priteisti skolą, jis buvo priverstas pasirašyti, nors faktiškai darbai buvo atlikti nekokybiškai ar visai neatlikti, priešingu atveju ieškovas būtų nutraukęs darbus. Tačiau tokiu atveju atsakovas, esant akivaizdiems darbų trūkumams, pasirašydamas darbų atlikimo aktus ir šių trūkumų nenurodydamas, veikė savo rizika. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant dėl atsiskaitymo už atliktus darbus dydžio negalima atsižvelgti į darbų kokybę, jei darbų perdavimo–priėmimo akte jokie trūkumai nenurodyti, būtent darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-611/2016). Atsakovui nenurodžius darbų trūkumų darbų perdavimo–priėmimo aktuose, pagal CK 6.662 straipsnio 2 dalį ir nurodytą kasacinio teismo praktiką toks elgesys eliminuoja užsakovo teisę vėliau remtis akivaizdžių darbų trūkumų faktu. Pažymėtina, kad byloje atsakovas nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė įrodymų apie paslėptus darbų trūkumus.

18Atsakovas delsimą atsiskaityti su ieškovu grindžia ir tuo, kad ieškovas tinkamai nevykdė pareigos pateikti atsakovui visą reikalingą dokumentaciją. Pagal sutarties 9 p. ieškovas buvo įsipareigojęs atsakovui savo sąskaita atlikti ir pateikti atliktų darbų dokumentaciją, bandymų protokolus, sumontuotų įrengimų pasus. Tačiau, įvertinus sutarties sąlygas matyti, kad ši ieškovo pareiga nėra siejama su sutarties 4 punktu, kuris numato atsakovo pareigą atsiskaityti su ieškovu pagal pateiktą darbų atlikimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą.

19Taigi, ieškovas darbus atliko ir pateikė atsakovei atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas – faktūras, todėl atsakovas, jas gavęs, privalėjo atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus.

20Dėl reikalavimo priteisti delspinigius ir jų sumažinimo

21Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsakovo atsakomybė už prievolių neįvykdymą ar netinkamą vykdymą buvo numatyta sutartinėmis netesybomis delspinigių forma. Statybos subrangos sutarties Nr. 14-04-18 punkte šalių aptarta, kad rangovas (atsakovė) nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka subrangovui 0,2 procento neapmokėtos darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi atsakovas nevykdė prievolės sutartyje nustatytu laiku, ieškovas buvo pareiškęs prašymą priteisti netesybas – delspinigius, kurie sudaro 4 381,99 Eur (CK 6.71 str., 6.258 str., sutarties8 p.).

22Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepagrįstai jo pervestomis piniginėmis lėšomis skolos dengimui užskaitė delspinigius, su kuriais nesutinka ir kuriuos prašo mažinti, teigia, kad skola ieškovui šiuo metu yra pilnai sumokėta , o atsakovas ieškovui šiuo metu yra nesumokėjęs delspinigių sumos.

23Iš ieškovo pateiktos pažymos matyti, kad ieškovas atsakovo 2015-10-12 pervestas lėšas užskaitė netesybų dengimui, todėl atsakovas ieškovui liko skolingas 4381,99 skolos už atliktus darbus. Delspinigiai buvo užskaityti gavus 2015-10-12 įmoką. Iš atsakovo pateikto 2015-10-12 pavedimo matyti, kad atsakovas pavedime nurodė, jog perveda ieškovui skolą už darbus.

24CK 6.54 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus ir skolininko teisė susitarti dėl įmokų paskirstymo, bet jeigu jie nesusitaria dėl įmokų paskirstymo, taikoma nurodyto straipsnio 1–4 dalyse nustatyta įmokų paskirstymo tvarka. Ji negali būti vienašališkai keičiama. Nagrinėjamo ginčo atveju šalys dėl atsiskaitymo tvarkos nesusitarė, ta reiškia, kad joms buvo privaloma CK 6.54 straipsnyje numatyta įmokų paskirstymo tvarka. Pagal šį straipsnį atsakovo pervedama suma pirma eile užskaitoma kaip delspinigiai, o likusios sumos skaičiuojamos kaip apmokėjimas už darbus. CK 6.54 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kaip turi elgtis kreditorius tuo atveju, jeigu skolininkas pasiūlo ar moka įmokas kita tvarka. Tokiu atveju kreditorius turi teisę atsisakyti priimti skolininko siūlomą įmoką, jeigu skolininkas nurodo kitokį įmokų paskirstymą, negu nustatytas šalių susitarimu, o jeigu jo nėra, – kitokį negu nustatytas CK 6.54 straipsnyje. Šiuo atveju šalims galiojo CK 6.54 straipsnyje numatyta įmokų paskirstymo tvarka, kurios negalima pakeisti vienašališkai. Reikšmės neturi tai, ką (kokią mokėjimo paskirtį) skolininkas nurodo mokėjimo pavedimuose (nurodymuose), bet svarbu tai, kaip kreditorius paskirsto gautas įmokas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006m. vasario 22d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2006). Kreditorius turi teisę pasinaudoti gautomis skolininko įmokomis. Nuoroda mokėjimo pavedime, kad mokama skola už darbus, negali paneigti kreditoriaus teisės paskirstyti skolininko sumokėtas įmokas taip, kaip nustatyta įstatyme, nes skolininkas visada yra suinteresuotas, kad jo įmokos būtų skirtos skolos dengimui. Atsakovas privalo įrodyti, kad ieškovas, priimdamas atsakovo įmokas pagal mokėjimo pavedime nurodytą mokėjimo paskirtį, pakeitė įstatyme nustatytą įmokų paskirstymo tvarką. Byloje nėra duomenų, kad šalys būtų susitarusios pakeisti įstatyme nustatytą įmokų paskirstymo tvarką, kad mokėjimo tvarka pakeista kokiu nors kitu būdu - raštu ar abiejų sutarties šalių elgesiu.

25Pagal Civilinio kodekso reglamentavimą bei kasacinio teismo formuojamą praktiką netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Tuo atveju, jeigu kreditorius prašo dėl prievolės pažeidimo ir nuostolių, ir netesybų, pastarosios yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis).

26Atsakovas savo prieštaravimuose nurodė, kad ieškovas visiškai nepateikė jo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių dokumentų. Tačiau šioje byloje ieškovas prašė taikyti skolininkui civilinę atsakomybę tik netesybų forma ir nereikalavo nuostolių atlyginimo. Kasacinio teismo išaiškinta, kad CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

27Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Tačiau CK 6.258 straipsnio 3 dalis numato, kad netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos. Kadangi šiuo atveju ieškovas, vadovaudamasis CK 6.54 straipsniu, atsakovo 2015-10-12 pervestas pinigines lėšas užskaitė delspinigių dengimui, netesybos jau yra sumokėtos ir jų mažinti teismas neturi teisinio pagrindo.

28Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad atsakovas ieškovui liko skolingas 4381,99 eurų pagal 2014m. liepos 10d. statybos subrangos sutartį Nr. 14-04-1. Todėl, vadovaujantis CK 6.681 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovui priteistina 4381,99 eurų skola.

29Atsakovas yra praleidęs terminus įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo priteistinos procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, sandoris atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, todėl iš atsakovo priteistinos 8,05 proc. dydžio procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015 m. rugsėjo 15 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Ieškovui pareiškus ieškinį teisme, iki galutinio teismo sprendimo priėmimo atsakovas ieškovui sumokėjo 60 000 eurų skolos ir delspinigių. Ieškovo atstovas bylos nagrinėjimo ieškinio dėl 60000 eurų priteisimo atsisakė ir prašė civilinę bylą šioje dalyje nutraukti. Ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio neprieštarauja įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl atsisakymas šioje dalyje priimtinas ir byla nutrauktina (LR CPK 42str. 2d., 293str. 4p.).

31CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Patenkinus ieškovo ieškinį, bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteistinos iš atsakovo. Atsakovui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

32Pagal į bylą pateiktus įrodymus ieškovas byloje patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas: 1 183 Eur žyminis mokestis ir 1 200 Eur atstovavimo išlaidos. Teismas, įvertinęs bylos apimtį, advokato darbo laiko sąnaudas, paruoštų dokumentų turinį ir apimtį, Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, sprendžia, kad ieškovui UAB „Elduva“ iš atsakovės UAB „Telšių Alpina“ priteistina 2 383 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

33Teismas byloje patyrė 3,00 Eur išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą, todėl iš atsakovo UAB „Telšių Alpina“ priteistina 3,00 Eur pašto išlaidų valstybei (CPK 88 straipsnis).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260str., 430 straipsnio 6 d. 3 punktu, teismas

Nutarė

35Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. preliminarų sprendimą ir priimti galutinį sprendimą.

36Priteisti iš atsakovo UAB „Telšių Alpina“ ieškovui UAB „Elduva“ 4381,99 eurų skolą, 8,05 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-09-15 - iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 2 383 Eur (du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidas.

37Likusioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

38Priteisti iš atsakovo UAB „Telšių Alpina“ 3,00 Eur (tris eurus) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

39Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas UAB ,,Elduva‘‘ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Šiaulių apygardos teismas 2015m. rugsėjo 18 d. preliminariu sprendimu... 5. Ieškovas UAB ,,Elduva‘‘ ieškinyje nurodė, kad 2014 m. liepos 10 d.... 6. Atsakovas UAB ,,Telšių Alpina‘‘ teismui pateikė prieštaravimus dėl... 7. Ieškovas UAB ,,Elduva‘‘ atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas M. G. nurodė, kad po... 9. Atsakovo atstovai A. A. ir advokatė I. S. su ieškiniu. Nurodė, kad atsakovas... 10. Preliminarus sprendimas keistinas.... 11. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 18 d. preliminariu teismo... 12. Atsakovas UAB ,,Telšių Alpina‘‘ preliminarų teismo sprendimą ginčija... 13. Dėl atsakovo pareigos atsiskaityti su ieškovu... 14. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2014-07-10 tarp ieškovo UAB... 15. Atsakovas nurodė, kad ieškovas nesilaikė sudarytos sutarties terminų,... 16. Iš šalių sudarytos 2014m. liepos 10d. statybos subrangos sutarties matyti,... 17. Kaip jau buvo minėta, byloje pateiktuose darbų atlikimo aktuose atsakovas... 18. Atsakovas delsimą atsiskaityti su ieškovu grindžia ir tuo, kad ieškovas... 19. Taigi, ieškovas darbus atliko ir pateikė atsakovei atliktų darbų aktus ir... 20. Dėl reikalavimo priteisti delspinigius ir jų sumažinimo... 21. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės... 22. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepagrįstai jo pervestomis piniginėmis... 23. Iš ieškovo pateiktos pažymos matyti, kad ieškovas atsakovo 2015-10-12... 24. CK 6.54 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus ir skolininko teisė... 25. Pagal Civilinio kodekso reglamentavimą bei kasacinio teismo formuojamą... 26. Atsakovas savo prieštaravimuose nurodė, kad ieškovas visiškai nepateikė jo... 27. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl... 28. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad atsakovas... 29. Atsakovas yra praleidęs terminus įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 30. Ieškovui pareiškus ieškinį teisme, iki galutinio teismo sprendimo priėmimo... 31. CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal... 32. Pagal į bylą pateiktus įrodymus ieškovas byloje patyrė tokias... 33. Teismas byloje patyrė 3,00 Eur išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą,... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str.,... 35. Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. preliminarų... 36. Priteisti iš atsakovo UAB „Telšių Alpina“ ieškovui UAB „Elduva“... 37. Likusioje dalyje civilinę bylą nutraukti.... 38. Priteisti iš atsakovo UAB „Telšių Alpina“ 3,00 Eur (tris eurus) pašto... 39. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos...