Byla 2S-671-739/2020
Dėl žalos regreso tvarka atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Pranckienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo E. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. liepos 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4015-589/2014 dėl atsakovo E. V. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui E. V. dėl žalos regreso tvarka atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama regreso tvarka priteisti iš atsakovo 75 472,60 Lt sumą, 5 procentų dydžio metinines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi ieškovės reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovo E. V. kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 75472,60 Lt sumai, uždraudžiant atsakovui areštuotus daiktus parduoti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu perleisti kitiems asmenims. Atsakovui, E. V., neturint areštuotinų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų ar turint jų mažiau kaip už 75472,60 Lt sumą, areštavo skolininko pinigines lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose bendrai 75472,60 Lt sumai (įskaitant ir areštuotų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų vertę), uždraudžiant atsakovui vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu UAB „PZU Lietuva“ pagal teismui pateiktą ieškinį, privalomus mokėjimus valstybei ir įmokas valstybinio socialinio draudimo fondui.

83.

92014 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies, o Panevėžio apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartimi šis sprendimas buvo paliktas nepakeistas, o skundas atmestas.

104.

112020 m. liepos 23 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose buvo gautas atsakovo E. V. prašymas panaikinti taikomas laikinąsias apsaugos priemones. Savo prašymą atsakovas grindė aplinkybe, kad jis yra bedarbis, negali naudotis lėšomis kurias gauna iš darbo biržos. Nurodė, kad jokių kitų pajamų neturi.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. liepos 24 d. nutartimi atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo netenkino.

156.

16Teismas konstatavo, kad atsakovas E. V. teismui nepateikė duomenų apie tai, kad jis tinkamai įvykdė 2014 m. spalio 6 d. teismo sprendimą, todėl sprendė, kad naikinti taikomas laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinančias tinkamą teismo sprendimo įvykdymą, atsakovo nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

17III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

187.

19Atskiruoju skundu atsakovas E. V. prašo panaikinti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. liepos 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

207.1.

21Atskirajame skunde nurodoma, kad atsakovas yra nedirbantis asmuo, jam mokamos socialinės išmokos, kurios yra pervedamos į jo asmeninę sąskaitą. Nurodo, kad antstoliai, vykdantys išieškojimą, dėl gaunamos išmokos pretenzijų neturi, tačiau gaunamų išmokų jam neišmoka bankas, argumentuodamas tuo, kad yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

227.2.

23Kadangi apeliantas teigia neturintis jokių lėšų pragyvenimui, mano, kad teismas turėjo vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir bent iš dalies tenkinti atsakovo prašymą, leidžiant jam disponuoti piniginėmis sumomis, gaunamomis kaip socialinės, bedarbio ar kitos pašalpos.

24Teismas

konstatuoja:

Atskirasis skundas netenkintinas.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

268.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas atskirajame skunde, atsiliepime į jį nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. CPK 329 straipsnyje numatytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

289.

29Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones išnagrinėtoje civilinėje byloje.

3010.

31Byloje nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi ieškovės UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovo E. V. kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 75472,60 Lt sumai, o jų neturint ar turint jų mažiau kaip už 75472,60 Lt sumą, areštavo skolininko pinigines lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose. 2014 m. spalio 6 d. įsiteisėjusiu Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu ieškovės UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinys dėl 75 472,60 Lt sumos, 5 procentų dydžio metininių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo buvo patenkintas.

3211.

33Atsakovas, pateikęs prašymą CPK 150 str. 1 d. pagrindu, pirmosios instancijos teismui, nurodė, kad negali naudotis darbo biržos skirtomis piniginėmis lėšomis, kad yra bedarbis ir kitokių pajamų neturi. Pirmosios instancijos teismas atsakovo prašymo netenkino remdamasis CPK 150 straipsnio nuostata, kad laikinosios apsaugo priemonės yra taikomos iki sprendimo įvykdymo.

3412.

35Atskirajame skunde atsakovas nurodo, kad į jo gaunamas socialines išmokas negali būti nukreiptas išieškojimas, bet šių išmokų neišmoka bankas, nes yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

3613.

37Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas. Nagrinėjamu atveju, teismo sprendimas, kuriuo ieškinys atsakovo atžvilgiu patenkintas, priimtas, išnagrinėtas apeliacine tvarka, yra įsiteisėjęs ir turi būti vykdomas. Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis). Šiuo konkrečiu atveju, byloje nėra duomenų, kad sprendimas yra įvykdytas, šios aplinkybės neginčija ir atsakovas.

3814.

39CPK 149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Lietuvos apeliacinio teismo jurisprudencijoje, pasisakant dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo instituto, pažymima, kad sisteminė CPK nuostatų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, analizė leidžia teigti, jog teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikinamos, jeigu dėl pasikeitusių aplinkybių išnyko šių priemonių taikymo pagrindas, arba laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebeatitinka proporcingumo ar ekonomiškumo principų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1578-823/2016; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-668-236/2017; 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-804-516/2017). Kaip matyti iš atsakovo teismui pateikto prašymo, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas neišnyko, sprendimas nėra įvykdytas, o atsakovas nurodo, kad neturi jokių kitų lėšų pragyvenimui, gauna tik socialines išmokas.

4015.

41Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas galėjo iš dalies patenkinti jo prašymą ir leisti disponuoti piniginėmis sumomis, gaunamomis kaip socialinės ar bedarbio, ar kitos pašalpos. Kartu su prašymu pirmosios instancijos teismui atsakovas pateikė banko sąskaitos išrašą, kuriame yra duomenys apie atsakovo ( - ) iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gautas 646,65 Eur išmokas. Įrodymų, kokiu pagrindu atsakovui yra skirtos šios išmokos, atsakovas nepateikė. Iš teismų informacinės sistemoje LITEKO esančių VSDFV duomenų (CPK 179 str. 3 d.) negalima daryti išvados, kad atsakovas yra bedarbis, kaip kad teigiama atskirajame skunde.

4216.

43Remiantis CPK 148 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita. Minėtos normos pagrindu gali būti keičiamas ne tik laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis, bet ir mastas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e2-1204-464/2017). Tai reiškia, kad tik gavęs atsakovo motyvuotą prašymą kartu su pridėtais prie prašymo įrodymais, teismas galėtų spręsti dėl turto arešto masto pakeitimo (sumažinimo). Kadangi atsakovas tokio prašymo pirmosios instancijos teismui neteikė, tai teismas pagrįstai klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo nesvarstė, o apeliacinės instancijos teisme apeliantas negali reikšti naujų reikalavimų (CPK 312 str., 338 str.).

4417.

45Atsižvelgus į tai, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai taikydamas CPK 150 straipsnio nuostatas, pagrįstai netenkino atsakovo E. V. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. liepos 24 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

47Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama... 6. 2.... 7. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi... 8. 3.... 9. 2014 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies, o... 10. 4.... 11. 2020 m. liepos 23 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose buvo... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. liepos 24 d. nutartimi... 15. 6.... 16. Teismas konstatavo, kad atsakovas E. V. teismui nepateikė duomenų apie tai,... 17. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 18. 7.... 19. Atskiruoju skundu atsakovas E. V. prašo panaikinti Panevėžio apylinkės... 20. 7.1.... 21. Atskirajame skunde nurodoma, kad atsakovas yra nedirbantis asmuo, jam mokamos... 22. 7.2.... 23. Kadangi apeliantas teigia neturintis jokių lėšų pragyvenimui, mano, kad... 24. Teismas... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. 8.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 28. 9.... 29. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 30. 10.... 31. Byloje nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 8... 32. 11.... 33. Atsakovas, pateikęs prašymą CPK 150 str. 1 d. pagrindu, pirmosios... 34. 12.... 35. Atskirajame skunde atsakovas nurodo, kad į jo gaunamas socialines išmokas... 36. 13.... 37. Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas... 38. 14.... 39. CPK 149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės... 40. 15.... 41. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas galėjo... 42. 16.... 43. Remiantis CPK 148 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 44. 17.... 45. Atsižvelgus į tai, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 47. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. liepos 24 d. nutartį...