Byla 2-4119-541/2014
Dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė,

2sekretoriaujant Bartautei Čepytei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui E. B.,

4atsakovei R. K.,

5atsakovui V. S.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovams R. K., V. S., Z. S. dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo,

Nustatė

7ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovų proporcingai turimai nuosavybės daliai ir pagal skolos susidarymo laikotarpį 2 756,82 Lt skolą (1 307,99 Lt prašo priteisti iš atsakovo Z. S., 1 378,41 Lt - iš atsakovo V. S. ir 70,42 Lt - iš atsakovės R. K.), 83,59 Lt palūkanų (37,82 Lt prašo priteisti iš atsakovo Z. S., 41,80 Lt - iš atsakovo V. S. ir 3,97 Lt - iš atsakovės R. K.), 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tiekė centralizuotą šilumą ir karštą vandenį buitinėms reikmėms butui, esančiam adresu ( - ), nuosavybės teise po ½ dalį nuo 2012-10-08 priklausančiam atsakovams Z. S. ir V. S., o iki 2012-10-08 ¼ dalis priklausė atsakovui Z. S., ½ dalis – Vikentij sinkevič ir ¼ dalis – R. K.. Buto naudojami šildymo ir karšto vandens tiekimo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ir pastatų šildymo bei karšto vandens sistemų, todėl laikoma, kad su atsakovais konkliudentiniais veiksmais yra sudaryta šilumos ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis pagal standartines sąlygas. Atsakovai už laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-08-31 suteiktas paslaugas yra neatsiskaitę su ieškovu ir iš viso skolingi 2 756,82 Lt, o atsižvelgiant į tai, kad atsakovai iki šiol nėra sumokėję skolos, iš atsakovų taip pat turi būti priteisiama 83,59 Lt metinių palūkanų, paskaičiuotų 2013-09-30 dienai (b. l. 2-6).

8Atsakovė R. K. pateiktu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad 2012-10-08 Dovanojimo sutarties pagrindu perleido jai priklausančią buto dalį broliui Z. S., kuris sutartimi įsipareigojo padengti skolas, susijusias su dovana, ir apmokėti savo lėšomis per 7 kalendorines dienas, taigi, atsakovės teigimu, šioje civilinėje byloje ji nėra tinkama atsakovė ir prašo išeliminuoti iš bylos nagrinėjimo, o ieškovui nesutikus – ieškinį jos atžvilgiu atmesti, kadangi šiluminės energijos faktinis vartotojas buvo atsakovas Z. S. (b. l. 31-32).

9Atsakovas V. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, kadangi bute niekada negyveno, nuo 2012-10-26 yra sudaryta panaudos sutartis, pagal kurią Z. S. vienas gyvena bute ir privalo laiku apmokėti visus komunalinius ir kitus mokesčius, taigi šioje byloje jis yra netinkamas atsakovas ir prašo išeliminuoti iš bylos nagrinėjimo (b. l. 40-41). Papildomuose paaiškinimuose taip pat nurodė, jog faktinis šiluminės energijos vartotojas nuo 1998 metų yra Z. S., su kuriuo sudarius panaudos sutartį ir ją įregistravus viešame registre atsakovas įgijo teisę remtis ja prieš trečiuosius asmenis, t. y. ieškovą. Z. S. šia sutartimi įsipareigojo tapti šilumos energijos tiekimo pirkimo-pardavimo sutarties šalimi ir mokėti už paslaugas, o ieškovas jokia forma neišreiškė nesutikimo dėl tokios sutarties. Pažymėjo, jog butas yra vieno kambario, todėl jam priklausančios dalies atsakovas negali nei išnuomoti, nei parduoti, pats gyvena pas dukrą, o sūnus piktybiškai nemoka komunalinių mokesčių, žinodamas, kad skola bus bendra, todėl prašo atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes atmesti ieškinį (b. l. 92-93).

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais motyvais, papildomai paaiškino, kad panaudos gavėjas negali būti atsakingas nesant tam teisinio pagrindo, t. y. individualios panaudos gavėjo sutarties su ieškovu dėl šilumos energijos tiekimo ar trišalės sutarties. Šiuo atveju tokios sutarties nėra ir laikoma, kad sutartis sudaryta su patalpų savininkais pagal standartines sąlygas. Atsakovai R. K. ir V. S. teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti, nurodė, jog nėra tinkami atsakovai byloje, nes bute faktiškai gyvena tik atsakovas Z. S.. Atsakovas V. S. prašė išdėstyti skolos mokėjimą 6 mėnesiams (b. l. 105-107).

11Atsakovui Z. S. procesiniai dokumentai ir teismo šaukimai įteikti tinkamai - CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka (b. l. 28-30, 52-54, 102-104). Atsakovas Z. S. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys nežinomos, šio atsakovo dalyvavimas teismo posėdyje nebuvo pripažintas būtinu, todėl teismas, vadovaudamasis CPK 246 straipsniu, nagrinėja byla atsakovui Z. S. nedalyvaujant.

12Ieškinys tenkintinas. Sprendimo vykdymas atsakovui V. S. išdėstytinas 6 mėn. laikotarpiui.

13Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovui V. S. nuosavybės teise priklauso ½ dalis buto, adresu ( - ), įgyto 1998-07-31 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu, atsakovui Z. S. iki 2012-10-08 Dovanojimo sutarties Nr. ( - ) sudarymo priklausė ¼ minėto buto, nuo 2012-10-08 - ½ buto, o atsakovei R. K. iki 2012-10-08 nuosavybės teise priklausė ¼ dalis buto (b. l. 9-12). Iš buto, adresu ( - ), registro išrašo matyti, kad ½ buto daliai 2012-10-26 buvo sudaryta panaudos sutartis, panaudos gavėjas Z. S. (b. l. 10). Ieškovas tiekė šilumos energiją minėtoms patalpoms, tačiau už 2012-10-01 - 2013-08-31 laikotarpiu suteiktas paslaugas susidarė 2 475,14 Lt įsiskolinimas, bei paskaičiuotos 67,72 Lt palūkanos, o už laikotarpį nuo 2012-04-01 iki 2012-09-30 susidarė 281,68 Lt skola bei paskaičiuotos 15,87 Lt palūkanos (b. l. 7, 8). Byloje taip pat nustatyta, jog 2012-10-08 sudarytos Dovanojimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu atsakovė R. K. neatlygintinai perleido atsakovui Z. S. ¼ dalį buto, adresu ( - ), (b. l. 33-38). 2012-10-26 tarp Z. S. ir V. S. buvo sudaryta buto, adresu ( - ), panaudos sutartis perduodant patalpas neatlygintinai naudotis panaudos gavėjui Z. S. (b. l. 42-43), o 2012-10-26 priėmimo-perdavimo aktu butas perduotas atsakovui Z. S. (b. l. 44). Remiantis 2013-02-19 63-iosios daugiabučio namo savininkų bendrijos pažyma Nr. 02-03, nuo 1998 m. bute, adresu ( - ), visą laiką vienas gyvena Z. S., su kuriuo sudaryta panaudos sutartis, o V. S. niekada nurodytame bute negyveno (b. l. 45). Šias aplinkybes rašytiniu pranešimu taip pat patvirtino bendrijos gyventojai (b. l. 94). Ieškovas savo reikalavimui pagrįsti papildomai pateikė buto, adresu ( - ), mokėjimo pranešimus su informacija klientui apie daugiabučio namo šilumos suvartojimą (b. l. 58-91) bei 2013-01-09 karšto vandens skaitiklių patikrinimo aktą, kuriame užfiksuoti 2013 m. sausio mėn. karšto vandens skaitiklio duomenys (b. l. 57).

14Atsakovai R. K. ir V. S. pripažino susidariusį įsiskolinimą ieškovui, ieškovui pateikus papildomus įrodymus dėl šilumos energijos ir karšto vandens skaičiavimo (b. l. 57-91), nekvestionavo ieškovo prašomos priteisti skolos dydžio pagrįstumo, tačiau byloje kilo ginčas dėl subjektų, turinčių pareigą mokėti už suteiktas šilumos energijos paslaugas. Atsakovų R. K. ir V. S. teigimu, esant sudarytai bei viešame registre įregistruotai, t. y. išviešintai panaudos sutarčiai su atsakovu Z. S., už ieškovo suteiktas paslaugas turi atsiskaityti tik panaudos gavėjas ir faktinis ieškovo teikiamų paslaugų vartotojas – atsakovas Z. S.. Ieškovas nesutinka motyvuodamas tuo, jog su juo nebuvo sudaryta šilumos energijos tiekimo sutartis ar trišalė tokia sutartis, kuri nustatytų ieškovo ir panaudos gavėjo teisinius santykius.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog pagal bendrąją taisyklę šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir atitinkamai pastato savininkas –šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas. Toks teisinis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, kad, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-09 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009). Pažymėtina, jog teisės aktuose dėl šilumos pirkimo–pardavimo nereglamentuota situacija, kai patalpų savininkas yra perdavęs patalpas naudotis kitiems asmenims ir šis yra faktinis vartotojas, tačiau civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės principui, šilumos energijos vartojimo pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas, bet ir jų naudotojas. Šilumos tiekėjas ir patalpų savininkas (nuomotojas) bei faktinis vartotojas gali susitarti dėl to, kad naudotojas taps energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalimi, tačiau jeigu tokio susitarimo nėra, šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalis yra patalpų, kurioms tiekiama šiluma, savininkas.

16Nagrinėjamos bylos atveju panaudos gavėjas (atsakovas Z. S.) netapo vienintele šilumos energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties šalimi, nes nesudarė individualios sutarties ir vienasmeniškai neprisiėmė tokių sutartinių įsipareigojimų, taigi Z. S. nesudarius rašytinės sutarties su šilumos tiekėju dėl atsakovams nuosavybės teise priklausančio buto, laikytina, kad šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šilumos tiekėjo (ieškovo) ir buto, į kurį tiekiama šiluma, visų savininkų (atitinkamai pagal skolos susidarymo laikotarpius atsakovų R. K., V. S. ir Z. S.) nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo datos iki šalys sudarys šilumos pirkimo-pardavimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas.

17Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Remiantis CK 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti vartotojui per prijungtą energijos tiekimo sistemą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o vartotojas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Remiantis CK 6.384 straipsnio 1 dalimi, jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo sistemų. Remiantis minėtomis teisės normomis, byloje nustačius, kad pareiga mokėti skolą kyla visiems buto savininkams proporcingai turimai nuosavybės daliai ir atsižvelgiant į skolos susidarymo laikotarpį, ir nesant duomenų, jog atsakovai atsiskaitė su ieškovu, yra pagrindas ieškovo reikalavimus patenkinti ir priteisti iš atsakovų 2 756,82 Lt skolos už šilumos energiją ir karštą vandenį, t. y. iš atsakovo Z. S. priteistina 1 307,99 Lt, iš atsakovo V. S. - 1 378,41 Lt ir iš atsakovės R. K. - 70,42 Lt skola. Šalims praleidus prievolės įvykdymo terminą priteistino 83,59 Lt dydžio palūkanos: atitinkamai 37,82 Lt iš atsakovo Z. S., 41,80 Lt - iš atsakovo V. S. ir 3,97 Lt - iš atsakovės R. K. (CK 6.210 straipsnis).

18CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Vadovaujantis minėtomis normomis iš atsakovų priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo kiekvienam atsakovui priteistos sumos (atsakovui Z. S. nuo 1 345,81 Lt, atsakovui V. S. nuo 1 420,21 Lt, atsakovei R. K. nuo 74,39 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-10-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Ieškovas patyrė 466,15 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 85,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 19) ir 381,15 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 16-18). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 466,15 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai, t. y. po 155,39 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

20Atsakovas V. S. dėl sunkios finansinės padėties prašė išdėstyti teismo sprendimo vykdymą jo atžvilgiu 6 mėnesių laikotarpiui (b. l. 107). Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį, teismas turi teisę, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, kai yra itin sunki atsakovo turtinė padėtis arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės, dėl kurių sprendimą sunku įvykdyti. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2006).

21Teismas, spręsdamas klausimą dėl teismo sprendimo išdėstymo atsakovui V. S., atsižvelgia į tai, kad atsakovas yra pensininkas, senyvo amžiaus, turi negalią, nedirba (b. l. 108), kito nekilnojamojo turto, išskyrus ginčo buto dalį, neturi (b. l. 110), o pats gyvena pas dukterį, kas sudaro pagrindą konstatuoti, jog atsakovo V. S. materialinė padėtis yra sunki. Be to, atsakovas V. S. yra fizinis asmuo, todėl iš viso jam priteista 1 420,21 Lt suma įvertinus jos materialinę padėtį laikytina didele, o ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, jog sutiktų dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo (b. l. 107). Atsižvelgiant į išdėstytą bei vadovaujantis šalių lygiateisiškumo bei protingumo ir sąžiningumo principais teismas sprendžia, jog yra pagrindas išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą atsakovui V. S. 6 mėnesių laikotarpiui (CPK 284 straipsnio 1 dalis).

22Teismo patirtos 18,18 Lt pašto išlaidos, priteisus jas lygiomis dalimis iš atsakovų, neviršytų 10,00 Lt, todėl nepriteistinos vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

23Teismas, vadovaudamasis CPK 284-286 straipsniais,

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus energija“, į. k. 111760831, buv. Jočionių g. 13, Vilnius, iš atsakovo Z. S., a. k. ( - ), 1 307,99 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus septynis litus 99 ct) skolos, 37,82 Lt (trisdešimt septynis litus 82 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 345,81 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-10-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 155,39 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt penkis litus 39 ct) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus energija“, į. k. 111760831, buv. Jočionių g. 13, Vilnius, iš atsakovės R. K., a. k. ( - ), 70,42 Lt (septyniasdešimt litų 42 ct) skolos, 3,97 Lt (tris litus 97 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 74,39 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-10-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 155,39 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt penkis litus 39 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus energija“, į. k. 111760831, buv. Jočionių g. 13, Vilnius, iš atsakovo V. S., a. k. ( - ), 1 378,41 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt aštuonis litus 41 ct) skolos, 41,80 Lt (keturiasdešimt vieną litą 80 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 420,21 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-10-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 155,39 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt penkis litus 39 ct) bylinėjimosi išlaidų.

28Atsakovo V. S. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkinti.

29Išdėstyti iš atsakovo V. S., a. k. ( - ) priteistos 1 575,60 Lt sumos (1 307,99 Lt skola + 41,80 Lt palūkanos + 155,39 Lt bylinėjimosi išlaidos) ieškovui UAB „Vilniaus energija“, į. k. 111760831, mokėjimą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, įpareigojant atsakovą V. S. mokėti kas mėnesį 1/6 dalį priteistos sumos, t. y. po 262,60 Lt (du šimtus šešiasdešimt du litus 60 ct), iki visiško įsiskolinimo padengimo.

30Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė,... 2. sekretoriaujant Bartautei Čepytei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui E. B.,... 4. atsakovei R. K.,... 5. atsakovui V. S.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 8. Atsakovė R. K. pateiktu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad... 9. Atsakovas V. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ieškinyje... 11. Atsakovui Z. S. procesiniai dokumentai ir teismo šaukimai įteikti tinkamai -... 12. Ieškinys tenkintinas. Sprendimo vykdymas atsakovui V. S. išdėstytinas 6... 13. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovui V. S. nuosavybės teise... 14. Atsakovai R. K. ir V. S. pripažino susidariusį įsiskolinimą ieškovui,... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog pagal bendrąją... 16. Nagrinėjamos bylos atveju panaudos gavėjas (atsakovas Z. S.) netapo... 17. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 18. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 19. Ieškovas patyrė 466,15 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 85,00 Lt... 20. Atsakovas V. S. dėl sunkios finansinės padėties prašė išdėstyti teismo... 21. Teismas, spręsdamas klausimą dėl teismo sprendimo išdėstymo atsakovui V.... 22. Teismo patirtos 18,18 Lt pašto išlaidos, priteisus jas lygiomis dalimis iš... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 284-286 straipsniais,... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus energija“, į. k. 111760831, buv.... 26. Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus energija“, į. k. 111760831, buv.... 27. Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus energija“, į. k. 111760831, buv.... 28. Atsakovo V. S. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkinti.... 29. Išdėstyti iš atsakovo V. S., a. k. ( - ) priteistos 1 575,60 Lt sumos (1... 30. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo dienos gali būti...