Byla eA-1246-492/2020
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pareiškėjos B. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos B. P. skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centro Vilniaus filialui ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centras, uždarajai akcinei bendrovei „Amber Marketing“, V. B. ir S. B. Č. dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėja padavė skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir Centras) 2018 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. VILRS-646 (toliau – ir Centro sprendimas); 2) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Komisija) 2018 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr. cspr1-124 (toliau – ir Komisijos sprendimas); 3) įpareigoti atsakovą patikslinti Nekilnojamojo turto registro (toliau – ir NTR) duomenis, panaikinant įrašą apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į neįrengtą pastogę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bei neįrengtą pastogę, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančias adresu (duomenys neskelbtini) (toliau – ir neįrengtos pastogės, pastogės). Pareiškėja skunde nurodė, kad:

71.1.

8Pareiškėja 2018 m. balandžio 11 d. kreipėsi į Centrą su prašymu patikslinti NTR duomenis, panaikinant įrašą apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į neįrengtas pastoges. Centras sprendimu netenkino minėto pareiškėjos prašymo. Nesutikdama su Centro sprendimu, pareiškėja jį apskundė Komisijai, kuri savo sprendimu paliko galioti Centro sprendimą.

91.2.

10Pareiškėjai kartu su kitais namo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini) (toliau – ir namas), butų ir patalpų savininkais priklauso pastogės. Bendras namo butų plotas yra 382,81 kv. m. R. S. priklausiusių butų (duomenys neskelbtini), ir (duomenys neskelbtini), bendras plotas sudarė 82,44 kv. m. Pastogių plotas iki įregistruojant R. S. vardu administracines patalpas buvo 147,50 kv. m. Kadangi R. S. 2009 m. birželio 29 d. atsidalijo pastogės dalį, kurios dydis yra 35,37 kv. m (administracinės patalpos unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), t. y. netgi daugiau nei jam priklausė pagal įstatymą, jis laikytinas realizavusiu savo teisę į bendrąją dalinę nuosavybę. Patalpą, esančią adresu (duomenys neskelbtini), iš R. S. pagal 2010 m. gegužės 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį įsigijo UAB „Amber Marketing“ (toliau – ir Sutartis). Šioje Sutartyje nenumatyta, kad perleidžiama dalis pastogių, be to, Sutartimi R. S. galėjo perleisti tik nuosavybės teises į butą, bet ne į pastoges, nes šią teisę jis jau buvo realizavęs atskirdamas ir suformuodamas administracines patalpas. UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės į neįrengtas pastoges įregistruotos nepagrįstai, nesant tam jokio teisinio pagrindo. 2014 m. lapkričio 17 d. pastogės dalių paskaičiavimo projektas, parengtas kvalifikuoto matininko, ir UAB „Amber Marketing“ 2017 m. kovo 1 d. prašymas Nr. 13829715, nėra juridinis pagrindas įregistruoti UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, buvo priimti visiškai nepagrįsti ginčijami Centro ir Komisijos sprendimai.

112.

12Atsakovas Centras atsiliepimu prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

133.

14Atsakovas nurodė, kad pareiškėja 2018 m. balandžio 11 d. Centrui pateikė rašytinį prašymą patikslinti NTR duomenis – panaikinti įrašus apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastoges įregistravimą. Centras, išnagrinėjęs šį prašymą, priėmė Spendimą jo netenkinti, nes UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisė į pastoges įregistruota 2014 m. lapkričio 17 d. galiojančių pastogių dalių paskaičiavimo projektų (25,43 kv. m ploto neįrengtos pastogės, esančios (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), dalių paskaičiavimo projektas ir 86,70 kv. m pastogės, esančios (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), dalių paskaičiavimo projektas) (toliau – ir Projektai) ir UAB „Amber Marketing“ 2017 m. kovo 1 d. prašymo Nr. 13829715 pagrindu, kurie nėra pripažinti neteisėtais ir netekusiais galios. NTR tvarkytojas neturi teisės keisti NTR duomenų, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjos nuosavybės teisė į pastoges įregistruota taip pat Projektų pagrindu. Tai reiškia, kad pati pareiškėja Projektus pripažino teisingais ir jų pagrindu realizavo savo teises į pastoges.

154.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Amber Marketing“ atsiliepimu prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad:

174.1.

18Administracinė patalpa namo pastogėje, kuri nuosavybės teise priklauso namo gyventojui R. S., atsirado Vilniaus miesto valdybos 2000 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. 174V pagrindu, kuriame nurodoma, kad R. S. leidžiama įsirengti ir teisiškai savo vardu įregistruoti patalpas namo (duomenys neskelbtini) pastogėje virš 5 buto. Taigi pastogės dalies suteikimas susietas tik su butu Nr. 5 ir su konkrečiu fiziniu asmeniu, o UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teise turi butą Nr. 2.

194.2.

20Tuo metu galiojo dar 1964 m. Civilinis kodeksas, kurio tuometinėje redakcijoje nebuvo nustatytas teisinis reguliavimas daugiabučių namų savininkų nuosavybės teisėms į bendrąsias namo patalpas. Šiomis patalpomis disponavo savivaldybės ir tik joms leidus atsirasdavo teisė užimti dalį namo bendrosios patalpos. Namo gyventojų sutikimai buvo ne turtinio pobūdžio, t. y. atsisakant savo nuosavybės dalies bendrosiose patalpose, o sąlygoti jų teisių naudotis savo butais ir namo komunikacijomis užtikrinimo. 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, atsirado naujas teisinis reguliavimas, nustatęs proporcinę nuosavybės teisę į daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpas. UAB „Amber Marketing“ butą Nr. 2 name (duomenys neskelbtini), įsigijo 2010 metais, todėl UAB „Amber Marketing“ įregistruota daiktinė teisė į namo pastogių dalis negali būti a priori (liet. iš anksto) vertinama kaip absoliučiai negaliojanti tuo pagrindu, jog ši bendrovė butą Nr. 2 įsigijo iš asmens, tuo metu jau turėjusio įrengtos pastogės dalį, o gali būti tik civilinio teisinio ginčo dalyku, jei tuo yra pažeistos kieno nors subjektinės teisės.

214.3.

22Administracinio proceso tvarka panaikinus skunde nurodomus NTR įrašus, būtų paliestos kitų pastogių bendraturčių turtinės teisės ir pareigos, nes keistųsi pastogės dalių dydis, o dėl to galbūt ir faktinė jų padėtis bei nekilnojamojo turto mokestis. UAB „Amber Marketing“ teisėtai ir pagrįstai turi turtinę teisę į dalį pastogių. Įrengta administracinė patalpa nėra ir nebuvo priskirta prie buto Nr. 2 priklausinių, todėl ji negali lemti šio buto savininko teisių į dalį namo bendrojo naudojimo patalpų.

235.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo S. B. Č. atsiliepimu prašė pareiškėjos skundą atmesti.

256.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad visiškai sutinka su atsiliepimuose išdėstytais argumentais. Pareiškėja šiuo ginču siekia vilkinti Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą dėl neįrengtų pastogių dalių atidalinimo iš bendrosios nuosavybės. Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama byla pagal ieškovų S. B. Č., V. B. ir UAB „Amber Marketing“ ieškinį atsakovėms B. P. ir N. E. dėl ieškovams priklausančių turto dalių atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Šioje civilinėje byloje pareikšti reikalavimai pagal ieškovų pateiktą pastogių dalių atidalinimo planą ieškovams atidalinti jiems priklausančias pastogių dalis. Pareiškėja (civilinėje byloje atsakovė) nesutinka su bet kokiais ieškovų siūlomais patalpų atidalinimo variantais, kategoriškai prieštarauja bet kokiems pasiūlymams.

27II.

287.

29Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 7 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė; tenkino trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Amber Marketing“ prašymą ir priteisė UAB „Amber Marketing“ iš pareiškėjos 500 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

308.

31Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilęs dėl Centro sprendimo ir Komisijos sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

329.

33Teismas nustatė, kad pareiškėja 2018 m. balandžio 11 d. kreipėsi į atsakovą su prašymu patikslinti NTR duomenis – panaikinti įrašus apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastoges įregistravimą. Atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjos prašymą, priėmė spendimą, kuriuo jo netenkino, nes UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisė į pastoges įregistruota matininkės M. G. parengtais Projektais ir UAB „Amber Marketing“ 2017 m. kovo 1 d. prašymo Nr. 13829715 pagrindu, kurie yra galiojantys, nepakeisti ir nepanaikinti. Pareiškėja, nesutikdama su Centro sprendimu, apskundė jį Komisijai. Komisija sprendimu paliko galioti Centro sprendimą. Šiame sprendime nurodoma, kad, atsižvelgiant į tai, jog NTR UAB „Amber Marketing“ vardu įregistruotos pastogių dalys atitinka Projektuose nustatytas dalis, todėl nėra pagrindo laikyti, kad UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės įregistruotos klaidingai.

3410.

35Teismas konstatavo, kad atsakovas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos 2018 m. balandžio 11 d. prašymą, nes NTR UAB „Amber Marketing“ vardu įregistruotos nuosavybės teisės į pastogių dalis atitinka Projektus (pastogių dalių paskaičiavimus), todėl negalima teigti, kad NTR įrašuose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastoges yra įsivėlusi techninė klaida. Taigi NTR padaryti įrašai atitiko dokumentus, kurių pagrindu tie duomenys buvo įrašyti, todėl minėtų įrašų nebuvo galima keisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir NTRĮ) 33 straipsnio pagrindu.

3611.

37Teismas pažymėjo, kad pareiškėja tiek skunde teismui, tiek 2018 m. balandžio 11 d. prašyme teritoriniam registratoriui, tiek 2018 m. balandžio 17 d. skunde centriniam registratoriui prašė panaikinti NTR įrašus Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastoges, t. y. išregistruoti trečiojo suinteresuoto asmens nuosavybės teises į pastoges. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja atsakovui nepateikė NTRĮ 16 straipsnyje nurodytų dokumentų, patvirtinančių, kad pasibaigė arba pasikeitė UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės į pastoges. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad NTR registratorius nesprendžia ginčų tarp suinteresuotų asmenų dėl pačios daiktinės teisės ar jos turinio, NTR tvarkytojo funkcija yra duomenų iš jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą perkėlimas į NTR ir jų išviešinimas, NTR tvarkytojui teisės aktai nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą teisėtumo. Teismas akcentavo, kad vien įrašo NTR panaikinimas per se (liet. pats savaime) negali nulemti nuosavybės teisės egzistavimo ar jos netekimo, nes NTR įrašas nuosavybės teisės nesukuria, todėl atitinkamai įrašo panaikinimas nuosavybės teisės nepanaikina. Iš pareiškėjos skundo argumentų matyti, kad ji nesutinka, jog buvo įregistruotos UAB „Amber Marketing” nuosavybės teisės į pastogių dalis, nes tam nebuvo teisinio pagrindo, t. y. pareiškėja iš viso nesutinka, kad pastogių dalys nuosavybės teise priklauso trečiajam suinteresuotam asmeniui. Teismas pabrėžė, kad nuosavybės teisės ir jų gynimas yra reglamentuojami Civilinio kodekso 4 knygos nuostatomis, o iš to kylantys teisiniai ginčai yra nagrinėjami bendrosios kompetencijos teismuose (Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ ir byloje esantys duomenys patvirtina, jog civilinis ginčas dėl pastogių atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės nagrinėjamas Vilniaus miesto apylinkės teisme). Todėl teismas nurodė, kad nevertina ir nepasisako dėl pareiškėjos argumentų, kurie turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme. Šiame ginče nagrinėjamas tik atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens priimtų sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas bei įpareigojimas atlikti veiksmus.

3812.

39Teismas pabrėžė, kad atsakovas 2017 m. kovo 6 d. įregistravo UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastoges. Tiek Centro, tiek Komisijos sprendimuose nurodoma, kad dokumentai, kurių pagrindu buvo įregistruoti įrašai ir NTR tvarkytojo sprendimas juos registruoti, nėra pripažinti neteisėtais ir netekusiais galios. Pareiškėja sprendimo registruoti UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastoges neskundė teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-3918-535/2018 pagal pareiškėjos skundą atsakovams VĮ Registrų centro Vilniaus filialui ir VĮ Registrų centrui bei trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Amber Marketing“ dėl sprendimų panaikinimo. Šioje byloje teismas nagrinėjo ginčą, kilusį dėl VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2017 m. kovo 6 d. sprendimo (kuriuo įregistruotos UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės į pastoges) ir Komisijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. csprl-158 teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą, tačiau minėtas teismo sprendimas neįsiteisėjęs. Atsižvelgęs į šioje byloje išdėstytas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad tiek atsakovas, tiek Komisija pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymų, atsižvelgdami į NTRĮ 4 straipsnio nuostatas, nes pareiškėja kreipėsi į atsakovą dėl duomenų NTR įrašuose patikslinimo ir panaikinimo, kurie nebuvo nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl buvo laikomi teisingais ir išsamiais bei negalėjo būti keičiami ar naikinami. Atsižvelgiant į tai, kad ir šio sprendimo priėmimo metu Projektai, UAB „Amber Marketing“ 2017 m. kovo 1 d. prašymas Nr. 13829715, Sutartis bei VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2017 m. kovo 6 d. sprendimas nėra pripažinti negaliojančiais ar netekusiais galios bei nepakeisti, todėl pareiškėjos reikalavimas įpareigoti atsakovą patikslinti NTR duomenis, panaikinant įrašą apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastoges, yra nepagrįstas.

4013.

41Teismas pažymėjo, kad pareiškėja skunde nenurodo, kodėl, jos nuomone, ginčijami Centro ir Komisijos sprendimai neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio nuostatų reikalavimų. Atsižvelgdamas į sprendime išdėstytas aplinkybes ir į teisinį reglamentavimą, teismas darė išvadą, kad minėti skundžiami sprendimai atitinka tiek VAĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, tiek specialųjį teisinį reglamentavimą – NTRĮ nuostatas, – todėl ginčijami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti bei nėra pagrindo juos naikinti. Todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

4214.

43Teismas, vertindamas UAB „Amber Marketing“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, pažymėjo, kad byloje pateiktas 2018 m. liepos 18 d. Luminor Bank AB sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad UAB „Amber Marketing“ sumokėjo 500 Eur advokatui už suteiktas teisines paslaugas. Trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimas teismui pateiktas 2018 m. liepos 20 d. (2018 m. III ketvirtį), todėl teismas, vadovaudamasis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punktu, atsižvelgė į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą užpraėjusio ketvirčio, t. y. 2018 m. I ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį, kuris buvo 895,2 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.2 papunktį, už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį koeficientas yra 2,5. Maksimali priteistina suma už atsiliepimo parengimą gali būti 2 238 Eur (895,2 Eur x 2,5). Šiuo atveju už atsiliepimo į skundą parengimą, trečiojo suinteresuoto asmens prašoma priteisti 500 Eur suma iš esmės sudaro mažiau nei ketvirtadalį maksimalios priteistinos sumos, todėl teismas, atsižvelgęs į nagrinėtos bylos pobūdį, sudėtingumą, sprendė, jog pateikti įrodymai patvirtina, kad trečiojo suinteresuoto asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos yra realios ir pagrįstos. Taigi trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Amber Marketing“ iš pareiškėjos teismas priteisė 500 Eur bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms už suteiktas advokato teisines paslaugas (atsiliepimo parengimą), atlyginti.

44III.

4515.

46Pareiškėja padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos skundą tenkinti. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad:

4715.1.

48Ginčijami Centro ir Komisijos sprendimai grindžiami Projektais ir UAB „Amber Marketing“ 2017 m. kovo 1 d. prašymu Nr. 13829715. Teismas savo sprendimą taip pat argumentuoja šia aplinkybe, nurodydamas, kad teisės aktai registrų tvarkytojui nesuteikia įgaliojimų vertinti matininkų atliktus veiksmus, kadastrinių matavimų (paskaičiavimų) teisėtumą ir pagrįstumą. Tokiu būdu teismas klaidingai taikė teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Joks teisės aktas nenumato ir nei atsakovas, nei teismas nenurodė jokio teisės akto, kad nuosavybės teisės dalių paskaičiavimo projektas ar juo labiau pats asmens prašymas registruoti nuosavybės teises sukuria nuosavybės teises į daiktą. Matininkas tik nustato nekilnojamojo daikto parametrus, matmenis, tačiau nėra įgaliotas pripažinti nuosavybės teisių. Visiškai nesuprantamas teismo argumentas, kad matininko veiklos kontrolę vykdo NŽT. Pats patalpų plotų dalių paskaičiavimas nėra sprendimas, kuris sukeltų asmenims teisines pasekmes ir kuris turėtų privalomąją galią. Aplinkybė, kad matininko kontrolę vykdo NŽT, nepanaikina registro tvarkytojo pareigų ir atsakomybės.

4915.2.

50Atsakovas nepateikė jokių įrodymų ir teismas nenustatė, kad VĮ Registrų centrui buvo pateikti UAB „Amber marketing“ nuosavybės teisę į pastoges patvirtinantys duomenys. Šiuo atveju klausimas yra ne dėl nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų teisingumo, bet dėl to, kad tokių dokumentų atsakovui išvis nebuvo pateikta, todėl nebuvo pagrindo registruoti UAB „Amber marketing“ nuosavybės teises į pastogių dalis. Atsakovas netikrino, ar išvis yra duomenys – Civilinio kodekso 4.47 straipsnyje, NTRĮ 22 straipsnyje įtvirtinti nuosavybės teisių įgijimo pagrindai, kuriais remiantis UAB „Amber marketing“ turėtų nuosavybės teisę į pastogių dalis ir būtų pagrindas šią nuosavybę registruoti. Nors atsakovas nėra atsakingas už jam pateiktų dokumentų teisingumą, tačiau vykdydamas savo, kaip NTR tvarkytojo, funkciją privalėjo įsitikinti, ar UAB „Amber marketing“ yra įgijęs nuosavybės teises į pastoges. Kadangi jokių tai patvirtinančių dokumentų nebuvo, atsakovas privalėjo atsisakyti registruoti pastarajai bendrovei nuosavybės teises į pastoges. Pagal Sutartį UAB „Amber marketing“ įgijo nuosavybės teises tik į butą, bet ne į pastoges. Taigi visiškai nesuprantama, kokiu pagrindu UAB „Amber marketing“ buvo įregistruotos nuosavybės teisės į pastoges.

5115.3.

52Nepagrįstas ir teismo argumentas, kad matininko atlikti paskaičiavimai nėra užginčyti. Pažymėtina, kad matininkas nėra viešojo administravimo subjektas, nepriima sprendimų, kurie sukurtų kitiems asmenims teises ar pareigas, todėl paties paskaičiavimo pareiškėja neturi galimybės ginčyti. Be to, matininko paskaičiavimas nėra ir sandoris ar kitas civilinius santykius sukuriantis aktas, kurį būtų galima ginčyti civilinio proceso tvarka. Kadangi matininko atlikti paskaičiavimai nėra joks juridinis dokumentas ar pagrindas, todėl pareiškėjai pateikus atsakovui įrodymus, kad įregistruojant UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastoges buvo padaryta klaida, atsakovas privalėjo patikrinti padarytų įrašų NTR pagrįstumą ir teisingumą ir nustačius, kad UAB „Amber marketing“ nėra įgijusi nuosavybės teisių į pastoges, privalėjo ištaisyti klaidingus duomenis.

5315.4.

54Teismas nepasisakė dėl skundo argumentų, kad ankstesnis buto, kurį Sutartimi įgijo UAB „Amber marketing“, savininkas jau buvo realizavęs savo nuosavybės teisę į pastoges, todėl UAB „Amber marketing“, nupirkdama butą, neįgijo nuosavybės teisių ir į pastoges. Tokiu būdu teismas pažeidė teisės normas bei nukrypo nuo teismų praktikos. Iš pateiktų dokumentų akivaizdžiai matyti, kad kiti gyventojai buvo davę sutikimą R. S. būtent dėl teisės atsidalinti pastogių dalis, realizuojant savo teisę į bendrąsias patalpas, kaip dviejų butų savininkui. UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastoges įregistravo būtent Sutarties pagrindu. Tačiau Sutartyje nenumatyta, kad perleidžiama dalis pastogių. Antra, Sutartimi R. S. galėjo perleisti tik nuosavybės teises į butą, bet ne į pastogių dalis, nes šią teisę jis jau buvo realizavęs atskirdamas ir suformuodamas administracines patalpas. Akivaizdu, kad įrašas apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į neįrengtas pastoges buvo padarytas nesant tam jokio teisinio pagrindo, UAB „Amber marketing“, kurio vadovu anksčiau buvo tas pats R. S., tyčia suklaidinus atsakovą dėl nuosavybės teisių į bendrojo naudojimo patalpas. Aplinkybę, kad UAB „Amber Marketing“, įgydama nuosavybės teises į butą, turėjo žinoti, kad jo buvęs savininkas R. S. jau buvo realizavęs nuosavybės teises į pastoges, patvirtina faktas, kad R. S. buvo UAB „Amber Marketin“ vienintelis akcininkas ir generalinis direktorius. Atsakovo nurodytą matininko pastogių dalių apskaičiavimą pasirašė būtent R. S.

5515.5.

56Pareiškėjai nebuvo žinoma aplinkybė, kad UAB „Amber marketing“ nėra įgijusi jokių nuosavybės teisių į pastoges ir kad ji nepagrįstai įtraukta į pastogių bendraturčių sąrašą. Todėl aplinkybė, kad ir pareiškėjai priklausančios pastogių dalys buvo įregistruotos pasinaudojus Projektais, nepatvirtina, kad pareiškėja sutinka su jų teisingumu ir sukuria UAB „Amber marketing“ nuosavybės teises į pastoges.

5716.

58Atsakovas Centras atsiliepimu prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad:

5916.1.

60Nuosavybės teisės atsiradimas į bendrojo naudojimo patalpas (jų dalį) ginčo atveju kyla tiesiogiai iš įstatymo (Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos) ir atitinka Civilinio kodekso 4.47 straipsnio 12 punkto bei NTR įstatymo 22 straipsnio 10 punkto nuostatas. Matininkė M. G. Projektuose patvirtino, kad jos skaičiavimai atitinka Civilinio kodekso nuostatą, kad kiekvienai namo patalpai tenkanti pastogių dalis yra lygi nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

6116.2.

62Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja pačių Projektų neginčija, nors juose užfiksuoti duomenys, pareiškėjos teigimu, ir pažeidžia jos teises, teismas pagrįstai vadovavosi NTRĮ 4 straipsnyje ir Civilinio kodekso 4.262 straipsnyje įtvirtinta NTR duomenų teisingumo prezumpcija – visi NTR duomenys laikytini teisingais ir išsamiais, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Teismas visapusiškai ir išsamiai ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, teisingai įvertino teismui pateiktus įrodymus, padarė motyvuotas išvadas, teisingai taikė teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar pakeisti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

632.

64Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Amber Marketing“ atsiliepimu prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti ir priteisti atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodo, kad:

6517.1.

66Nors, pareiškėjos nuomone, UAB „Amber Marketing”, prašydama įregistruoti jos daiktinę teisę į dalį pastogių, nepateikė jokio dokumento, kuris apskritai įrodytų nuosavybės teisės turėjimą į dalį ginčo pastogių, tačiau tokia pozicija yra visiškai klaidinga, nes nuosavybės teisė į dalį daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų butų ir kitų patalpų savininkams atsiranda iš įstatymo – Civilinio kodekso 4.82 straipsnio. Matininkės paruošti Projektai nenustatė namo butų savininkams nuosavybės teisės į pastoges, o tik įformino bendraturčių bendru sutarimu pripažintas dalis į bendro naudojimo patalpas – pastoges. Todėl visi apeliacinio skundo argumentai, kuriais pareiškėja (būtent dėl nepateikto nuosavybės teises į pastogių dalis liudijančio atskiro dokumento) grindžia skundžiamo teismo sprendimo neteisėtumą, netinkamai vertinus viešojo registro tvarkytojo veiksmus, yra teisiškai nereikšmingi ir nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

6717.2.

68Ginčas tarp bendraturčių dėl pastogių dalių jau buvo pradėtas nagrinėti civilinio proceso tvarka civilinėje byloje Nr. e2-112-820/2018 iki pareiškėjos kreipimosi į administracinį teismą. Dėl administracinių bylų iškėlimo minėta civilinė byla buvo sustabdyta. Tad akivaizdu, kad pareiškėja šia administracine byla siekia ne apginti jos pažeidžiamas teises, o vilkinti civilinį procesą, pareiškėjai siekiant iš savo oponentų išgauti sau palankesnes sąlygas dėl palėpės dalies.

693.

70Trečiasis suinteresuotas asmuo S. B. Č. atsiliepimu prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

714.

72Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodo, kad pareiškėjos pozicija šioje administracinėje byloje yra visiškai nepagrįsta ir nelogiška. Pareiškėja, to paties dokumento (Projektų) pagrindu įsiregistravusi savo nuosavybės dalis į neįrengtas pastoges, elgiasi akivaizdžiai nesąžiningai, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Pareiškėja turėjo teisę ir galimybę, nesutikdama su Projektų turiniu, teikti prieštaravimus dėl Projektų jį parengusiam asmeniui ir (ar) skųsti Projektus teismine tvarka. Pareiškėja šiomis savo teisėmis nesinaudojo, o tai savaime leidžia spręsti, kad su Projektų turiniu pareiškėja sutiko. Pareiškėja niekuomet neginčijo ir Sutarties, nors ši Sutartis, kaip matyti iš NTR išrašų, yra UAB „Amber Marketing” nuosavybės teisės į neįrengtas pastoges (jos dalis) atsiradimo, taip pat ir įregistravimo viešajame registre pagrindas. Ši byla pareiškėjos iniciatyva pradėta siekiant ne apginti kokias nors pareiškėjos teises, o užvilkinti susijusios civilinės bylos dėl neįrengtų pastogių dalių atidalinimo iš bendrosios nuosavybės nagrinėjimą.

73Teisėjų kolegija

konstatuoja:

74IV.

755.

76Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Centro Sprendimo (I t., b. l. 19), kuriuo netenkintas pareiškėjos 2018 m. balandžio 11 d. prašymas (I t., b. l. 17–18) panaikinti NTR įrašus apie UAB „Amber Marketing” nuosavybės teises į pastoges, ir Komisijos Sprendimo (I t., b. l. 22–24), kuriuo netenkintas pareiškėjos 2018 m. balandžio 18 d. skundas (I t., b. l. 20–21) dėl Centro sprendimo panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimo atsakovą patikslinti NTR duomenis, panaikinant įrašą apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastoges.

776.

78Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs ginčijamus Centro ir Komisijos sprendimus teisėtais ir pagrįstais, sprendimu atmetė pareiškėjos skundą. Pareiškėja, nesutikdama su minėtu teismo sprendimu, padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jos skundą tenkinti.

797.

80Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

818.

82Pareiškėja 2018 m. balandžio 11 d. prašymą Centrui panaikinti NTR įrašus apie UAB „Amber Marketing” nuosavybės teises į pastoges grindė tuo, kad įrašai apie nuosavybės teises į pastoges buvo padaryti klaidingai, nesant tam jokio teisinio pagrindo; kaip teisinį pagrindą minėtiems įrašams panaikinti nurodė NTRĮ 33 straipsnį.

839.

84NTRĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba kai Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus (NTRĮ 33 str. 2 d.).

8510.

86Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pagal minėtas NTRĮ nuostatas duomenys NTR gali būti ištaisyti tik dviem atvejais: kai NTR įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba kai, įrašant duomenis į NTR, yra padaromos techninės klaidos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1262/2012, 2020 m. gegužės 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-593-492/2020).

8711.

88Teisėjų kolegija šiuo aspektu atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamai bylai yra reikšminga Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-864-502/2020 (toliau – ir LVAT nutartis). Minėtoje administracinėje byloje pagal pareiškėjos skundą (apeliacinį skundą) buvo tikrinamas Centro 2017 m. kovo 6 d. sprendimo, kuriuo įregistruotos UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės į pastoges, teisėtumas ir pagrįstumas. Aptariamoje byloje pareiškėjos skundas (apeliacinis skundas) iš esmės buvo grindžiamas tais pačiais argumentais kaip ir šioje byloje. Pareiškėja naujų pagrįstų argumentų ir duomenų, kuriais remiantis būtų galima minėtoje byloje nustatytus faktus vertinti kitaip nei šioje byloje, nenurodė.

8912.

90LVAT nutartimi konstatavo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu, be kita ko, pagrįstai pripažino, jog Centro 2017 m. kovo 6 d. sprendimas, kuriuo UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės į pastogių dalis buvo įregistruotos Projektų pagrindu, yra teisėtas ir pagrįstas. Aptariamoje byloje konstatuota, kad NTR UAB „Amber Marketing“ vardu įregistruotos neįrengtos pastogės dalys atitinka Projektuose nustatytas dalis, dėl to nėra pagrindo vertinti, jog UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės įregistruotos klaidingai.

9113.

92Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į ABTĮ 57 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, kad faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys, nustačiusi, kad pareiškėjai nenurodžius naujų pagrįstų argumentų ir duomenų, kuriais remiantis būtų galima minėtoje aptartoje byloje nustatytus faktus vertinti kitaip nei šioje byloje, neturi pagrindo nesivadovauti LVAT nutartimi, kurioje, kaip minėta, konstatuota, kad Centro 2017 m. kovo 6 d. sprendimas, kuriuo UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teisės į pastogių dalis buvo įregistruotos Projektų pagrindu, yra teisėtas ir pagrįstas. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo ir daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju buvo pagrindas patenkinti pareiškėjos 2018 m. balandžio 11 d. prašymą panaikinti NTR įrašus apie UAB „Amber Marketing” nuosavybės teises į pastogių dalis NTRĮ 33 straipsnio pagrindu, nes aplinkybių, kad NTR įrašyti duomenys apie UAB „Amber Marketing” nuosavybės teises į pastogių dalis neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba kad įrašant minėtus duomenis į NTR buvo padarytos techninės klaidos, nenustatyta.

9314.

94Nors tiek iš pareiškėjos 2018 m. balandžio 11 d. prašymo ir 2018 m. balandžio 18 d. skundo, tiek iš šioje byloje teiktų pareiškėjos procesinių dokumentų (skundo, apeliacinio skundo) galima suprasti, kad pareiškėja mano, jog UAB „Amber Marketing” apskritai neturi nuosavybės teisių į pastogių dalis, tačiau, kaip minėta, šioje byloje vadovautinasi jau administracinėje byloje Nr. eA-864-502/2020 nustatytu faktu, jog „Amber Marketing” nuosavybės teises į pastogių dalis Projektų pagrindu buvo įregistruotos teisėtai ir pagrįstai. NTRĮ 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad NTR įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Visgi pareiškėja nagrinėjamu atveju nepateikė jokių duomenų, kad UAB „Amber Marketing” nuosavybės teisė į pastogių dalis pasibaigė. Byloje nepateikta duomenų, kad dokumentai, kurių pagrindu duomenys įrašyti į NTR, būtų nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, t. y. iškėlus civilinį ginčą dėl pastogių bendraturčių dalių bendrojoje nuosavybėje.

9515.

96Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos skundą (t. y. reikalavimus panaikinti Centro sprendimą ir Komisijos sprendimą bei išvestinį reikalavimą įpareigoti atsakovą patikslinti NTR duomenis, panaikinant įrašą apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastoges (jų dalis). Pareiškėja apeliaciniame skunde nenurodė jokių pagrįstų argumentų, kuriais remiantis reikėtų keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjos apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

97Dėl prašymo priteisti atlyginti bylinėjimosi išlaidas

9816.

99Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Amber Marketing“ ir S. B. Č. prašo priteisti atlyginti išlaidas už advokatų parengtus atsiliepimus į pareiškėjos apeliacinį skundą.

10017.

101Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi tokias pačias teises į išlaidų atlyginimą, kaip ir proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas (ABTĮ 40 str. 3 d.). Pagal ABTĮ 40 straipsnio 5 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Kitų atstovų pagal pavedimą pagalbai apmokėti patirtos išlaidos atlyginamos, jeigu teismas pripažįsta, kad jos buvo būtinos ir pagrįstos ir jos nėra susijusios su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (Civilinio proceso kodekso 98 str. 2 d.).

10218.

103Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje nebuvo tenkinti pareiškėjos reikalavimai, kuriais pareiškėja siekė NTR įrašų apie UAB „Amber Marketing“ nuosavybės teises į pastoges panaikinimo, pripažintina, kad šioje byloje apgintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Amber Marketing“ teisės. Pareiškėjos apeliacinio skundo nepalaikė ir jo atmetimo taip pat siekė trečiasis suinteresuotas asmuo S. B. Č., kurio, kaip pastogių dalių bendraturčiui, teisėms ir (ar) pareigoms priimtas teismo procesinis sprendimas šioje byloje taip pat galėjo turėti įtakos. Dėl to vertintina, kad šiuo atveju apgintos ir S. B. Č. teisės.

10419.

1052018 m. liepos 12 m. atstovavimo sutartis (I t., b. l. 76) patvirtina, kad advokatas V. O. turėjo teisę surašyti atsiliepimą į apeliacinį skundą UAB „Amber Marketing“ vardu šioje byloje, o 2019 m. vasario 14 d. mokėjimo nurodymas Nr. 822 (II t., b. l. 4) patvirtina, kad UAB „Amber Marketing“ patyrė 400 Eur išlaidas už minėto advokato surašytą procesinį dokumentą.

10620.

1072017 m. lapkričio 15 d. sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo išrašas (I t., b. l. 86) ir 2017 m. balandžio 25 d. pavedimas Nr. 79 (I t., b. l. 93) patvirtina, kad advokatas D. P. turėjo teisę surašyti atsiliepimą į apeliacinį skundą S. B. Č. vardu, o 2019 m. vasario 28 d. PVM sąskaita faktūra ir vietinio mokėjimo pavedimas patvirtina, kad S. B. Č. patyrė 453,75 Eur išlaidas už advokato surašytą procesinį dokumentą.

10821.

109Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Rekomendacijų 7, 8.11 punktais, konstatuoja, kad prašoma priteisti 400 Eur ir 453,75 Eur sumos neviršija maksimalaus priteistino dydžio už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, todėl, atsižvelgiant į nurodytus argumentus dėl prašomų atlyginti bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Amber Marketing“ iš pareiškėjos priteistina 400 Eur suma, o trečiajam suinteresuotam asmeniui S. B. Č. priteistina 453,75 Eur suma bylinėjimosi išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

110Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1, 3 ir 5 dalimis, 137 straipsniu ir 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

111Pareiškėjos B. P. apeliacinį skundą atmesti.

112Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

113Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Amber Marketing“ iš pareiškėjos B. P. 400 Eur (keturis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

114Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui S. B. Č. iš pareiškėjos B. P. 453,75 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt tris eurus ir septyniasdešimt penkis centus) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

115Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėja padavė skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti VĮ Registrų... 7. 1.1.... 8. Pareiškėja 2018 m. balandžio 11 d. kreipėsi į Centrą su prašymu... 9. 1.2.... 10. Pareiškėjai kartu su kitais namo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini),... 11. 2.... 12. Atsakovas Centras atsiliepimu prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip... 13. 3.... 14. Atsakovas nurodė, kad pareiškėja 2018 m. balandžio 11 d. Centrui pateikė... 15. 4.... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Amber Marketing“ atsiliepimu prašė... 17. 4.1.... 18. Administracinė patalpa namo pastogėje, kuri nuosavybės teise priklauso namo... 19. 4.2.... 20. Tuo metu galiojo dar 1964 m. Civilinis kodeksas, kurio tuometinėje redakcijoje... 21. 4.3.... 22. Administracinio proceso tvarka panaikinus skunde nurodomus NTR įrašus, būtų... 23. 5.... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo S. B. Č. atsiliepimu prašė pareiškėjos... 25. 6.... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad visiškai sutinka su... 27. II.... 28. 7.... 29. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 7 d. sprendimu... 30. 8.... 31. Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilęs dėl Centro sprendimo ir Komisijos... 32. 9.... 33. Teismas nustatė, kad pareiškėja 2018 m. balandžio 11 d. kreipėsi į... 34. 10.... 35. Teismas konstatavo, kad atsakovas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos... 36. 11.... 37. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja tiek skunde teismui, tiek 2018 m.... 38. 12.... 39. Teismas pabrėžė, kad atsakovas 2017 m. kovo 6 d. įregistravo UAB „Amber... 40. 13.... 41. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja skunde nenurodo, kodėl, jos nuomone,... 42. 14.... 43. Teismas, vertindamas UAB „Amber Marketing“ prašymą dėl bylinėjimosi... 44. III.... 45. 15.... 46. Pareiškėja padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios... 47. 15.1.... 48. Ginčijami Centro ir Komisijos sprendimai grindžiami Projektais ir UAB... 49. 15.2.... 50. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų ir teismas nenustatė, kad VĮ Registrų... 51. 15.3.... 52. Nepagrįstas ir teismo argumentas, kad matininko atlikti paskaičiavimai nėra... 53. 15.4.... 54. Teismas nepasisakė dėl skundo argumentų, kad ankstesnis buto, kurį... 55. 15.5.... 56. Pareiškėjai nebuvo žinoma aplinkybė, kad UAB „Amber marketing“ nėra... 57. 16.... 58. Atsakovas Centras atsiliepimu prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti,... 59. 16.1.... 60. Nuosavybės teisės atsiradimas į bendrojo naudojimo patalpas (jų dalį)... 61. 16.2.... 62. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja pačių Projektų neginčija, nors... 63. 2.... 64. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Amber Marketing“ atsiliepimu prašo... 65. 17.1.... 66. Nors, pareiškėjos nuomone, UAB „Amber Marketing”, prašydama... 67. 17.2.... 68. Ginčas tarp bendraturčių dėl pastogių dalių jau buvo pradėtas nagrinėti... 69. 3.... 70. Trečiasis suinteresuotas asmuo S. B. Č. atsiliepimu prašo pareiškėjos... 71. 4.... 72. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodo, kad pareiškėjos pozicija... 73. Teisėjų kolegija... 74. IV.... 75. 5.... 76. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Centro Sprendimo (I t., b. l. 19),... 77. 6.... 78. Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs ginčijamus Centro ir Komisijos... 79. 7.... 80. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 81. 8.... 82. Pareiškėja 2018 m. balandžio 11 d. prašymą Centrui panaikinti NTR įrašus... 83. 9.... 84. NTRĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję,... 85. 10.... 86. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 87. 11.... 88. Teisėjų kolegija šiuo aspektu atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamai bylai... 89. 12.... 90. LVAT nutartimi konstatavo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018... 91. 13.... 92. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į ABTĮ 57 straipsnio 2 dalį, kurioje... 93. 14.... 94. Nors tiek iš pareiškėjos 2018 m. balandžio 11 d. prašymo ir 2018 m.... 95. 15.... 96. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 97. Dėl prašymo priteisti atlyginti bylinėjimosi išlaidas... 98. 16.... 99. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Amber Marketing“ ir S. B. Č. prašo... 100. 17.... 101. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas... 102. 18.... 103. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje nebuvo tenkinti pareiškėjos... 104. 19.... 105. 2018 m. liepos 12 m. atstovavimo sutartis (I t., b. l. 76) patvirtina, kad... 106. 20.... 107. 2017 m. lapkričio 15 d. sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo išrašas... 108. 21.... 109. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Rekomendacijų 7, 8.11 punktais, konstatuoja,... 110. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40... 111. Pareiškėjos B. P. apeliacinį skundą atmesti.... 112. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimą... 113. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 114. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui S. B. Č. iš pareiškėjos B. P.... 115. Nutartis neskundžiama....