Byla 2S-930-109/2011
Dėl nuostolių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Bobrel, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Gintauto Koriagino, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės A. O. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 27 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-296-644/2011 pagal ieškovės L. B. ieškinį atsakovei A. O. dėl nuostolių priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovė L. B. 2011 m. sausio 21 d. kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovės A. O. priteisti 37 486,9 Lt nuostolių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-7). Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovės A. O. nekilnojamuosius daiktus, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba pas trečiuosius asmenis ieškinio sumai. Ieškovė nurodė, kad ieškinio suma yra didelė atsakovei kaip fiziniam asmeniui, atsakovės gaunama pensija yra jos vienintelės pajamos, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, yra grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (b. l. 48-49).

4Prienų rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 27 d. nutartimi (b. l. 68a) prašymą patenkino, ieškovės L. B. ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovės A. O. turtą 37 486,90 Lt sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, o šio turto nesant arba esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba pas trečiuosius asmenis, 37486,90 Lt sumai. Teismas vertino, kad ginčas byloje yra turtinio pobūdžio, atsakovei pareikšti piniginiai reikalavimai, ieškinio suma yra didelė, atsakovė kitų pajamų, išskyrus pensiją, neturi, todėl nesiėmus įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.), kadangi atsakovė turimą turtą gali perleisti tretiesiems asmenims. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nenurodė konkrečiai kokiam atsakovės turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl turtą surasti ir aprašyti pavedė antstoliui (CPK 148 str. 4 d.).

5Atsakovė A. O. pareiškė byloje atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį šiais motyvais:

61. Atsakovės manymu, ieškinio sumos dydis pats savaime nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo nutartyje nėra nurodyta jokių pagrindų, kurie, teismui leistų daryti išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių nesiėmimas apsunkins būsimo, galimai ieškovei palankaus, teismo sprendimo įvykdymą, arba padarys jį apskritai nebeįmanomą. Todėl darytina išvada, kad skundžiama nutartis yra priimta pažeidžiant CPK 144 str. Šiuo atveju ieškovė, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neįrodė, o teismas skundžiamos nutarties negrindė argumentu, kad atsakovės turtinė padėtis, lyginant su pareikšto reikalavimo suma, yra leidžianti daryti išvadą esant pagrindo laikyti, jog laikinosios apsaugos priemonės nesiėmimas gali pasunkinti arba padaryti neįmanomu būsimo, galimai ieškovei palankaus, teismo sprendimo įvykdymą. Be to, ieškovė pati pateikė atsakovei priklausančio nekilnojamojo turto išrašus, iš kurių matyti, kokio ir už kokią sumą turto turi atsakovė, kas rodo, kad atsakovės turtinė padėtis yra gera ir kad nėra jokių abejonių dėl atsakovės galėjimo įvykdyti ieškovei palankų teismo sprendimą. Pažeista CPK 148 str. 1 d. norma.

72. Teismo taikomųjų laikinųjų apsaugos priemonių mastas negali peržengti ieškinio ribų, panaudotų laikinųjų apsaugos priemonių suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą. Ieškovė pareiškė ieškinį dėl 37 486,9 Lt, teismas pritaikė areštą 37 486,9 Lt sumai. Tačiau neatkreipė dėmesio į tai, kad prie ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų yra pridėti VĮ Registrų centro išrašai apie atsakovei priklausantį turtą, kurio vidutinė rinkos suma lygi 55 786 Lt, t. y. iš esmės viršijo pareikštų reikalavimų ribas 18 299,1 Lt. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negali daryti įtakos ieškovės turtiniams interesams, todėl yra nepagrįstas ieškinio turtinius reikalavimus užtikrinančios laikinosios apsaugos priemonės taikymas. Pažeista CPK 145 str. 2 d.

8Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė L. B. prašo teismo nutartį palikti nepakeistą, skundą atmesti, priteisti iš atsakovės atstovavimo išlaidas (b. l. 79-81) dėl šių motyvų:

91. Teismas tinkamai įvertino prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodytas aplinkybes, kad Prienų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-37-644/2010 atsakovė nurodė negalinti sumokėti 358 Lt dydžio žyminį mokestį ir prašė teismo atidėti jo mokėjimą CPK 84 str. pagrindu, nes atsakovė yra pensininkė, niekur nedirba ir jos pajamas sudaro tik pensija. Prašyme taip pat paaiškinta, kad nagrinėjant Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2A-198-324/2011, kurioje atsakovei pareikšti turtiniai reikalavimai, ji rengėsi savo vaikams padovanoti visą jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuris yra vienintelis jai priklausantis vertingas turtas. Dėl to teismas toje byloje 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi areštavo atsakovės turtą, tačiau ji vis tiek padovanojo savo vaikams dalį žemės sklypų. Šios aplinkybės liudija, kad atsakovei pareikšto ieškinio suma jai yra itin didelė ir kad jos valdomo nekilnojamojo turto perleidimo rizika yra reali.

102. Atskirajame skunde nepagrįstai aiškinama, kad pateikti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina atsakovės gerą turtinę padėtį. Pirma, iš pateiktų nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad yra sudarytos dovanojimo sutartys dėl daugelio nekilnojamojo turto objektų. Todėl kyla pagrįstas klausimas, ar tas turtas realiai tebepriklauso atsakovei. Taip pat neaišku, kokia yra šiai dienai atsakovei tebepriklausančio nekilnojamojo turto vertė. Antra, atsižvelgiant į nurodytas dovanojimo sutarčių sudarymo aplinkybes egzistuoja objektyvi ir reali rizika, kad atsakovė perleis likusį nekilnojamąjį turtą. Vertinant jos ankstesnį elgesį, tikėtina, kad ji tai padarytų nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių. Dėl to aplinkybė, kad atsakovei galimai priklauso tam tikras nekilnojamasis turtas nepašalina ir negali pašalinti pavojaus būsimo teismo sprendimo įvykdomumui.

113. Skunde nepagrįstai aiškinama, kad ieškovei tenka pareiga įrodyti atsakovės turtinę padėtį ir jos ryšį su būsimo teismo sprendimo įvykdomumu. Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, kad ieškovui užtenka įrodyti esant pagrįstų prielaidų, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimai jam palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps neįmanomas. Pagal formuojamą praktiką viena iš tokių prielaidų yra prezumpcija, kad didelės sumos ieškinio reikalavimas yra reali grėsmė, padidinanti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Pareiga nuginčyti šią prezumpciją pateikiant įrodymus apie būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos nebuvimą tenka atsakovui.

124. Atsakovė su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nors ji tvirtina tokios rizikos nėra. Šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 12 str. 178 str.). Atsakovė neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia atskirąjį skundą, todėl jis yra atmestinas kaip nepagrįstas.

135. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtis viršija byloje pareikštus reikalavimus. Pačiame atskirajame skunde nurodoma, jog skundžiama nutartimi buvo areštuotas 37 486,9 Lt vertės atsakovės turtas. Pareikšto ieškinio sumą sudaro 37 486,9 Lt. Vadinasi arešto mastas atitinka ieškiniu pareikštus reikalavimus. Pirmos instancijos teismas neareštavo konkretaus atsakovės turto, todėl nėra pagrindo sutikti su aiškinimu, kad pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas yra per didelis.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320str.1d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CP 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

16Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, tinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

17Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti minėtas priemones yra grėsmė, jog jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Grėsmę turtiniams interesams gali patvirtinti duomenys, liudijantys, kad asmuo, sužinojęs apie pareikštą ieškinį imasi nesąžiningų veiksmų, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 dalis). Pagal susiformavusią teismų praktiką ši aplinkybė preziumuojama ir tuomet, kai ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civ. b. Nr. 2-466/2009).

18Nagrinėjamoje byloje ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės 37 486,9 Lt nuostolius, kuriuos ieškovė patyrė atsakovei pažeidžiant sutartį ir trukdant naudotis išnuomotais žemės sklypais. Teisėjų kolegija sprendžia, kad reikalaujama priteisti suma yra didelė vertinant pagal bendrą pragyvenimo lygį, šalies ekonominę situaciją, todėl spręstina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ginčo byloje taikė laikinąsias apsaugos priemones remdamasis didele ginčo kaina. Be to, atsakovė, ginčydama šią aplinkybę prie atskirojo skundo nepridėjo tai paneigiančių įrodymų (CPK 12 str. 178 str.).

19Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentu, kad pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas neatitinka byloje pareikštų reikalavimų. Skundžiama nutartimi buvo taikytas areštas atsakovės turtui 37 486,9 sumai. Byloje yra areštuotas atsakovės turtas viršijantis ieškovės reikalavimų mastą, kadangi ieškovė nebuvo įvykdžiusi pareigos, numatytos CPK 148 straipsnio 4 dalyje, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, susijusias su turtu, ir teismo nutartyje nenurodant išsamių turto duomenų, surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedama ieškovo pasirinktam antstoliui. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismui taikius laikinąsias apsaugos priemones nesant duomenų apie areštuojamo turto sudėtį, teismo nutartis dėl turto arešto įregistruojama turto arešto aktų registre laikinai, nenurodant išsamių duomenų apie areštuojamą turtą (Turto arešto aktų registro 11 straipsnio 1 dalis). Tokios teismo nutarties laikino įregistravimo žyma galioja iki antstolis pateikia areštuoto turto aprašą, sudarytą vykdant teismo (teisėjo) nutartį, arba iki hipotekos skyriui pateikiamas turto arešto akto pakeitimas arba papildomas turto arešto aktas. Hipotekos teisėjo nutartimi laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro ir tuo atveju, jeigu per 1 mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas (Turto arešto aktų registro 11 str. 3 d.). Remdamasi teismo nutartimi areštuoti turtą, centrinė hipotekos įstaiga įrašo į registro duomenų bazę minimalius turto arešto akto duomenis, ir šie duomenys perduodami duomenų perdavimo tinklais hipotekos skyriams įregistruoti (Turto arešto aktų registro nuostatų 22 p.). Ginčo atveju yra areštuotas atsakovės kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas 37 486,9 Lt sumai, todėl spręstina, kad tai yra tik laikinas įrašas iki bus kreiptasi į antstolį dėl konkretaus turto aprašo sudarymo.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas, todėl Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 27 d. nutarties, kuria teismas areštavo atsakovės A. O. turtą 37 486,9 Lt sumai, atskirajame skunde išdėstytais motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

21Atmetus atskirąjį skundą iš atsakovės A. O. ieškovei L. B. priteistinos 726 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 443 straipsnio 6 dalis).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., 338, 339 str.,

Nutarė

23atskirąjį skundą atmesti.

24Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Iš atsakovės A. O. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) priteisti 726 Lt (septynis šimtus dvidešimt šešis litus) atstovavimo išlaidų ieškovės L. B. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) naudai.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovė L. B. 2011 m. sausio 21 d. kreipėsi į Prienų rajono apylinkės... 4. Prienų rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 27 d. nutartimi (b. l. 68a)... 5. Atsakovė A. O. pareiškė byloje atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 6. 1. Atsakovės manymu, ieškinio sumos dydis pats savaime nėra pakankamas... 7. 2. Teismo taikomųjų laikinųjų apsaugos priemonių mastas negali peržengti... 8. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė L. B. prašo teismo... 9. 1. Teismas tinkamai įvertino prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 10. 2. Atskirajame skunde nepagrįstai aiškinama, kad pateikti nekilnojamojo turto... 11. 3. Skunde nepagrįstai aiškinama, kad ieškovei tenka pareiga įrodyti... 12. 4. Atsakovė su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų... 13. 5. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad pritaikytų laikinųjų apsaugos... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai... 17. Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari... 18. Nagrinėjamoje byloje ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės 37 486,9 Lt... 19. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentu, kad pritaikytų... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 21. Atmetus atskirąjį skundą iš atsakovės A. O. ieškovei L. B. priteistinos... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., 338,... 23. atskirąjį skundą atmesti.... 24. Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį palikti... 25. Iš atsakovės A. O. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) priteisti 726 Lt (septynis šimtus...