Byla B2-347-569/2016
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių kuras“ bankroto administratoriaus prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Šiaulių kuras“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Sprendimų parkas“. 2016 m. vasario 23 d. nutartimi bankrutuojanti UAB „Šiaulių kuras“ pripažinta likviduojama dėl bankroto.

4Bankroto administratoriaus pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Šiaulių kuras“ veiklos pabaigos. Nurodo, kad bankroto administratorius bankroto byloje atliko visus įmanomus atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau–ĮBĮ) nustatytus veiksmus. Bankrutavusios UAB „Šiaulių kuras“ kreditoriai yra informuoti apie bankroto administratoriaus prašymą teismui dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodo, kad nuo 2012 m. Šiaulių apygardos prokuratūroje vyksta ikiteisminis tyrimas Nr.40-1-429-12, taip pat atliekamas tyrimas Nr. 05-2-00093-15, tačiau dėl bendrovės ir / ar jos valdymo organų atžvilgiu atliekamų ikiteisminių tyrimų, bendrovės dokumentų ir turto nebuvimo toliau tęsti bankroto procesą netikslinga, nes tokiu būdu tik vilkinama bankroto byla, bankroto administratorius negali atlikti jokių ĮBĮ įtvirtintų bankroto administravimo veiksmų, todėl tik didėja bankroto administravimo išlaidos.

5Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šiaulių skyrius pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose prašo bankroto administratoriaus prašymo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos netenkinti. Nurodo, kad 2016-06-16 kreditorių susirinkime tik 8,34 proc. balsavusių kreditorių balsavo „už“ įmonės pabaigą, 82,56 proc. balansavo „prieš“. Kreditoriaus nuomone, klausimas dėl bankrutavusios UAB „Šiaulių kuras“ veikos pabaigos galėtų būti sprendžiamas tik gavus išvadą dėl ūkinės finansinės veiklos patikrinimo ir pasibaigus Šiaulių apygardos prokuratūros tyrimui dėl dingusio bendrovės turto.

6Prašymas tenkintinas.

7Iš 2016-06-16 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog bankrutavusios UAB „Šiaulių kuras“ kreditoriai nepriėmė sprendimo dėl bankrutavusios UAB „Šiaulių kuras“ pabaigos, „už“ balsavo 8,34 proc. kreditorių, „prieš“ – 82,56 proc. Pažymėtina, jog ĮBĮ 23 straipsnis, išvardinantis kreditorių susirinkimo teises, nenumato teisės spręsti dėl įmonės pabaigos. Įstatymas taip pat nenumato, kad administratorius, prieš kreipdamasis į teismą dėl įmonės veiklos pripažinimo baigta ir įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, privalo gauti kreditorių pritarimą. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimu šiuo klausimu. Įstatymas numato, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis, 31 straipsnio 8 punktas). Taigi, iš šių ĮBĮ nuostatų darytina išvada, kad teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimui formalus kreditorių pritarimas nėra būtinas.

8Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka.

9Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylos nagrinėjimas susideda iš kelių etapų, kurių metu įgyvendinami tam tikri tikslai. Teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus likvidavimo procedūras, prasideda likvidavimo etapas, kuriame sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję klausimai ir kuriuos išsprendus užbaigiamos bankroto procedūros bei kartu bankroto byla. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos.

10ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus, t. y. likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą.

11Teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

12Nagrinėjamu atveju teismui pateikta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros pažyma Nr. 1.155/2t-3, patvirtina, kad minėta institucija bankrutavusiai UAB „Šiaulių kuras“ pretenzijų neturi. Administratorius prašyme pateikė išsamią administratoriaus ataskaitą ir 2016-06-29 balansą, iš kurių matyti, kad įmonė turto neturi. Pagal administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 101 640,66 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai. Teismo vertinimu, rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad visi įstatyme būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.

13Iš Šiaulių apygardos prokuratūros gauta informacija apie ikiteisminių tyrimų Nr. 40-1-429-12 ir Nr. 05-2-00093-15 eigą. Nurodoma, kad ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 40-1-429-12 tyrimas baigtas ir ji su kaltinamuoju aktu perduota nagrinėti teismui, Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjama byla Nr. 1-596-1002/2016. Ikiteisminis tyrimas Nr. 05-2-00093-15 tęsiamas. Iš pateikto kaltinamojo akto nuorašo ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 40-1-429-12 matyti, kad Baudžiamojoje byloje Nr. 1-596-1002/2016 asmenys, susiję su bankrutavusios UAB „Šiaulių kuras“ kaltinami dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo, sukčiavimo, dingusio turto klausimai nėra nagrinėjami. Taip pat pažymėtina, jog šioje baudžiamojoje byloje nėra bankrutavusi UAB „Šiaulių kuras“ pateikusi civilinio ieškinio. Atsižvelgiant į tai, teismas vertina, kad šios baudžiamosios bylos nagrinėjimas neturi įtakos bankrutavusios UAB „Šiaulių kuras“ turto atsiradimui. 2016-09-15 specialisto išvadoje „Dėl UAB „Šiaulių kuras“ ūkinės finansinės veiklos Nr. 5-4/71 nurodyta, jog dėl tyrimui nepateiktų UAB „Šiaulių kuras“ laikotarpio nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 buhalterinės apskaitos dokumentų, kai tyrimo metu surinktais duomenimis UAB „Šiaulių kuras“ vykdė veiklą, tyrimo metu negalima visiškai nustatyti UAB „Šiaulių kuras“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03. Kaip jau minėta, ikiteisminis tyrimas Nr. 05-2-00093-15 tęsiamas. Kada jis gali būti baigtas - nėra duomenų.

14Teismo vertinimu, esant situacijai, kai įmonėje nebeliko turto ir atlikti visi veiksmai, reikalingi įmonės išregistravimui iš registro, sprendimo dėl įmonės pabaigos nepriėmimas vien dėl to, kad nėra pasibaigusi baudžiamoji byla, kuri šiuo atveju nėra susijusi su galimai dingusiu bankrutavusios UAB „Šiaulių kuras“ turtu ir ikiteisminis tyrimas, kuriame galėtų būti nustatytas dingęs įmonės turtas, neatitiktų bankroto procesui keliamų operatyvumo, efektyvumo ir ekonomiškumo tikslų.

15Pagal administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 101 640,66 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo, byloje nėra pateikta. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

16Teismas pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti likviduotos ir išregistruotos įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-113/2007; 2008 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-958/2008). Tokiu būdu yra užtikrinama kreditorių teisė į teisminę gynybą net ir po likvidavimo procedūrų įmonėje užbaigimo reiškiant reikalavimą dėl turto paskirstymo. Tokių lėšų paskirstymo klausimą gali inicijuoti taip pat buvęs tokios įmonės bankroto administratorius, jeigu nebuvo padengtos šios įmonės administravimo išlaidos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, teismas

Nutarė

18Patvirtinti nepatenkintus bankrutavusios UAB „Šiaulių kuras“ kreditorių kreditorinius reikalavimus 101 640,66 Eur sumai:

Eil. Nr.Kreditoriaus pavadinimas/vardas, pavardė, kodasReikalavimo suma, eurais
    SkolaNetesybos
II eilės finansiniai reikalavimai
1VĮ Turto bankas, kodas 1120210428767,36371,70
2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius, kodas 28867758030363,831716,72
3VĮ Šiaulių miškų urėdija, kodas 2756527304579,700
 II eilės finansinių reikalavimų suma iš viso:43710,892088,42
 III eilės finansiniai reikalavimai  
4UAB „Rumeks – NNZ“, kodas 122212074747,6565,45
5Antstolė E. R.1456,190
6AAB „Ditva durpių briketų gamykla“, kodas 94981711051802,7330,00
7UAB „Prekuva“, kodas 3027503911739,330
 III eilės finansinių reikalavimų suma iš viso:55745,9095,45

19Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Šiaulių kuras“, įmonės kodas 302999364, veikla pasibaigė.

20Įpareigoti bankrutavusios UAB UAB „Šiaulių kuras“ bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi uždarajai... 4. Bankroto administratoriaus pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl... 5. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Iš 2016-06-16 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog bankrutavusios UAB... 8. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau... 9. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylos nagrinėjimas susideda... 10. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad teismas, nagrinėjantis... 11. Teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai... 12. Nagrinėjamu atveju teismui pateikta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos... 13. Iš Šiaulių apygardos prokuratūros gauta informacija apie ikiteisminių... 14. Teismo vertinimu, esant situacijai, kai įmonėje nebeliko turto ir atlikti... 15. Pagal administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 101 640,66 Eur... 16. Teismas pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, jeigu... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu,... 18. Patvirtinti nepatenkintus bankrutavusios UAB „Šiaulių kuras“ kreditorių... 19. Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Šiaulių kuras“, įmonės kodas... 20. Įpareigoti bankrutavusios UAB UAB „Šiaulių kuras“ bankroto... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...