Byla 1-645-610/2013

1sekretoriaujant J. Ž.,

2dalyvaujant prokurorui G. Š.,

3gynėjui adv. padėjėjui E. R.,

4nukentėjusiesiems – civiliniams ieškovams A. V., P. V., A. G.,

5nukentėjusiojo-civilinio ieškovo A. V. atstovui advokatui M. Z.,

6nukentėjusiojo –civilinio ieškovo V. P. atstovei advokatei A. N.,

7vertėjai L. B., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. S., asmens kodas ( - ) gim. ( - )Ignalinos sav., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, išsiskyręs, pensininkas, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal LR BK 281 str. 5 d.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9Kaltinamasis A. S. vairuodamas automobilį pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl ko įvykio eismo įvykis, kurio metu žuvo žmogus, vienam nukentėjusiajam buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, dviem nukentėjusiesiems nesunkiai sutrikdyta sveikata, būtent: 2012 m. lapkričio 5 d., apie 13 val. 59 min., kelyje Marijampolė-Kalvarija 10.790 km, Kalvarijos sav., neatsargiai vairuodamas B. S. priklausantį automobilį „VW Sharan“, valstybinis ( - ) pažeidė Kelių eismo taisyklių 9 p., 161 p. reikalavimus – nesilaikė eismo dalyviui privalomų laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, kad nebūtų sukeltas pavojus kitų eismo dalyvių saugumui, sukdamas į kairėje esantį šalutinį kelią tinkamai neįsitikino, kad tai daryti bus saugu ir nedavė kelio priešinga kryptimi tiesiai važiavusiam automobiliui „Audi 100“, valstybinis numeris, ( - ), vairuojamam A. V., dėl ko transporto priemonės susidūrė. Po susidūrimo automobilis „Audi 100“, valstybinis numeris ( - ) išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą kur susidūrė su automobiliui „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ) iš paskos važiavusiu automobiliu „Renault Espace“, valstybinis numeris ( - ) vairuojamu Z. P., dėl ko įvyko eismo įvykis, kurio metu žuvo automobilio „Renault Espace“ vairuotoja nukentėjusioji Z. P., keleiviui nukentėjusiajam V. P. kliniškai konstatuoti kairės pusės VI, VII, VIII, IX šonkaulių lūžimai, kas sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, automobilio „Audi 100“ nukentėjusiajam vairuotojui A. V. kliniškai konstatuoti dešinės blauzdos kaulų atviras lūžimas su dislokacija, dešinio šlaunikaulio lūžimas su dislokacija, kairio šlaunikaulio išnirimas su kairio dubenkaulio skeveldriniu lūžimu, kas sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą, bei keleiviui nukentėjusiajam P. V. kliniškai konstatuoti kairio dubenkaulio skeveldrinis lūžimas gūžduobės srityje, veido kaulų kairės pusės lūžimas, kas sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

10Kaltinamasis A. S. kaltu prisipažino visiškai ir parodė ,kad 2012-11-05 apie 2 val. dienos, vairavo automobilį VW Sharan, važiavo nuo Marijampolės m. link Kalvarijos, kartu važiavo B. S.. Jam reikėjo sukti į kairę pusę, todėl įjungė posūkio signalą, pasižiūrėjo atgal, ar jo nelenkia kitas automobilis bei pažiūrėjęs į priekį matė toli iš priekio atvažiuojantį kitą automobilį, kokios jis buvo markės- nematė. Pasukus į kairę ir dar pilnai neįvažiavus į keliuką pajuto, kad atsitrenkė į jo automobilio dešinį sparną ir bamperį. Susidūrime buvo trys automobiliai. Nei jis, nei kartu važiavusi B. S. nebuvo sužaloti. Susidūrimas įvyko dėl to, kad jis netiksliai pasirinko atstumą iki iš priekio atvažiuojančio automobilio, neįvertino šio automobilio greičio ir darė kairį posūkį. Automobilis VW Sharan, kurį jis vairavo, priklauso B. S., jis buvo pirktas prieš pora dienų iki įvykio. Pardavėjas davė kažkokius draudimo dokumentus ir sakė, kad už poros dienų draudimas baigsis. Jie patys draudimo sutartį sudarė tą pačią eismo įvykio dieną. Anksčiau taip pat buvo sukėlęs eismo įvykį toje pačioje vietoje, už kitokius kelių eismo taisyklių pažeidimus nebaustas. Civilinius ieškinius pripažįsta visiškai, žalos niekam neatlyginęs, pakankamai turto ir pajamų atlyginti ieškiniuose nurodytą žalą neturi.

11Iš nukentėjusiojo V. P. parodymų seka, kad 2012-11-05, apie 14 val., kartu su sutuoktine Z. P. automobiliu „Renaultd Espace“ važiavo keliu Marijampolė-Kalvarija,Kalvarijos miesto link. Automobilį vairavo Z. P., jis sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje. Važiavo apie 80-85 km/val. greičiu. Privažiavus sodus, priekyje apie 100 metrų atstumu važiavęs automobilis „VW Scharan“ priartėjo prie ašinės linijos bei prilėtino greitį. Jis suprato, kad „VW Scharan“ ketina sukti į kairę. Tuo metu nuo Kalvarijos pusės važiavęs automobilis išvažiavo į priešingą eismo juostą, pagalvojo, kad šis automobilis lenkė kitą automobilį, tačiau kokį automobilį- nesuprato, ir trenkėsi į jų automobilį. Momento, kuriuo metu buvo kliudytas „VW Scharan“ nematė. Ar sukdamas į kairę automobilis „VW Scharan“ buvo sustojęs prie ašinės linijos, ar darė manevrą iš karto, negali pasakyti, nes į tai nekreipė dėmesio. Eismo įvykio metu žuvo sutuoktinė, o jam buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, jam padaryta turtinė ir neturtinė žala (1 t., b.l. 120-121).

12Iš nukentėjusiojo P. V. parodymų seka, kad 2012-11-05, apie 12 val., automobiliu „Audi 100“, kurį vairavo A. V., važiavo keliu Kalvarija-Marijampolė, Marijampolės miesto link. Automobilį vairavo A. V., važiavo apie 90 km/h greičiu. Jis sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje prisisegęs saugos diržu. Važiuodamas rašė draugei SMS, todėl kelio nestebėjo. A. V. pasakius „ką jis čia daro“, P. V. pamatė į jų važiuojamąją kryptį įvažiavusį raudonos spalvos automobilį, kuris suko į kairę. Tuo metu A. V. vairuojamas automobilis priekine dešine puse trenkėsi į automobilio sukančio į kairę, dešinės pusės galinę dalį. Nuo smūgio jų automobilis išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu. Eismo įvykio metu jam buvo padarytas kairio dubenkaulio ir veido kaulų kairės pusės lūžimai, gydėsi ilgiau nei 4 mėnesius (1 t., b.l. 104-105, 106). Teisiamojo posėdžio metu prašė civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo tenkinti.

13Iš nukentėjusiojo A. V. parodymų seka, kad 2012-11-05, po pietų, jis kartu su draugu P. V., automobiliu „Audi 100“ važiavo iš Kalvarijos į Marijampolę. Automobilį vairavo jis, o P. V. sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje. Pamena, kad pakilus ant kalniuko, netoli pirties, pamatė iš priekio važiuojančius du automobilius, iš kurių vienas važiavo savo eismo juosta, kitas automobilis važiavo jo eismo juosta. Jis bandė važiuoti tiesiai į tarpą tarp jų, bet netilpo. Su kuriuo automobiliu susidūrė nepamena, nes prarado sąmonę. Eismo įvykio metu jis buvo sužalotas- buvo nustatytas dešinės blauzdos kaulų bei dešinio šeivikaulio lūžimai, kairio šlaunikaulio išnirimas (1 t., b.l. 90-91). Teisiamojo posėdžio metu prašė civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo tenkinti.

14Iš nukentėjusios A. G. parodymų seka, kad 2012-11-05 eismo įvykio metu žuvo mama Z. P., dėl ko jai padaryta didelė neturtinė žala (1 t., b.l. 130). Teisiamojo posėdžio metu prašė civilinį ieškinį tenkinti.

15Iš liudytojos B. S. parodymų seka, kad 2012-11-05, po pietų, ji A. S. vairuojamu jai priklausančiu automobiliu „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ), važiavo keliu Marijampolė-Kalvarija, Kalvarijos miesto link apie 60-70 km/h greičiu. Artėjant prie sankryžos, kurioje jiems reikėjo sukti į kairę, A. S. sulėtino greitį, įjungė kairio posūkio signalą ir suko į kairę. Ji matė, kad nuo Kalvarijos m. priešpriešais atvažiuoja automobilis, tačiau jos manymu šis automobilis buvo toli. Nebaigus posūkio į kairę, pajautė smūgį į jų automobilio dešinės pusės galinę dalį. Po smūgio bandė atidaryti automobilio duris, tačiau jos neatsidarė, o atsisukusi atgal pamatė susidūrusius automobilius, tačiau kuriuo momentu jie susidūrė, ji nematė. A. S. naudoja raminamuosius vaistus, kuriuos jis naudojo 8 val., ryte (1 t., b.l. 83-84).

16Iš kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo duomenų seka, kad eismo įvykis įvyko Gulbiniškių km., kelio Marijampolė-Kalvarija 10.791 km, kelio dangos tipas-asfaltas, kelio dangos būklė- šlapia. Protokole užfiksuota automobilių VW Sharan, valst. Nr. ( - ), Audi 100, valst. Nr.( - ), Renault Espace, valst. Nr.( - ) išsidėstymas ir jų apgadinimai, pagrindiniai duomenys, kurie apibūdina transporto priemonių susidūrimo vietą- kelio važiuojamojoje dalyje stiklo duženos, automobilio detalių liekanos, ištekėję skysčiai ( b. l. 5-15, t. 1).

17Iš transporto priemonės techninės apžiūros, daiktų apžiūros protokolo seka, kad apžiūrėjus automobilį VW Sharan, valst. Nr. ( - ), nustatyti šie automobilio apgadinimai: įlenktas dešinės pusės sparnas, įlenktos galinės dešinės durys atluptas galinis bamperis, išdaužtas galinis dešinys žibintas, sulaužyta galinio dešinio rato apdaila ( b. l. 17, 26-30, t. 1).

18Iš transporto priemonės techninės apžiūros, daiktų apžiūros protokolo seka, kad apžiūrėjus automobilį Renault Espace, valst. Nr. ( - ), nustatyti šie automobilio apgadinimai: apgadinta visa priekinė dalis, deformuotas visas kėbulas, visos vairuotojo pusės vidaus salono dalys sulaužytos ( b. l. 18, 21-23, t. 1).

19Iš transporto priemonės techninės apžiūros, daiktų apžiūros protokolo seka, kad apžiūrėjus automobilį Audi 100, valst. Nr. ( - ), nustatyti šie automobilio apgadinimai: apgadinta visa priekinė dalis, deformuotas kėbulas, pavarų perjungimo svirtis įjungta į „5“ pavarą, prietaisų skydelyje greičio rodmenys“0“ ( b. l. 19, 24-27, t. 1).

20Iš asmens blaivumo testo duomenų seka, kad A. S. tikrinimo 2012-11-05 14.49 val. rezultatas 0,00 prom. ( t. 1, b. l. 31 ).

21Iš specialisto išvados Nr. T-N 2193/12(01) seka, kad A. S. kraujyje rasta karbamazepino ir metoprololio. Šlapime rasta karbamazepino, metroprololio ir amitriptilino. Kraujyje nerasta opijatų, benzodiazepinų, kokaino, bei jo metabolitų ir etilo alkoholio. Šlapime nerasta opijatų, amfetaminų, benzodiazepinų, medopar ir etilo alkoholio. Imuninės analizės duomenimis kanabinoidų ir kokoino bei jo metabolitų šlapime nerasta (1 t., b.l. 54).

22Iš specialisto išvados Nr. T-A 10581/12(01) seka, kad A. V. kraujyje, paimtame 2012-11-05 16.20 val. etilo alkoholio nerasta (1 t., b.l. 33).

23Iš VĮ Regitra Registracijos liudijimo seka, kad automobilio „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ), savininkė yra B. S. (1 t., b.l. 41). Iš Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo seka, kad automobilio „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ), valdytojo civilinės atsakomybės draudimas galioja nuo 2012-11-06 iki 2013-05-05, sutartis sudaryta 2012-11-05 (1 t., b.l. 42). Iš AB „Lietuvos draudimas“ duomenų seka, kad automobilis VW Sharan, valst. Nr. ( - ) eismo įvykio dieną( 2012-11-05) nėra draustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ( t. 2, b. l. 103).

24Iš VĮ regitra Registracijos liudijimo seka, kad automobilio „Audi 100“, valstybinis numeris ( - ) savininkas M. L. (1 t., b.l. 45).

25Iš specialisto išvados Nr. M 246/12 (09) seka, kad Z. P. mirtis įvyko nuo išorinio nukraujavimo iš pilnai nutrauktų dešinės kojos stambiųjų kraujagyslių, mirtis yra tiesiogiai susijusi su eismo įvykio metu patirtais sužalojimais, Z. P. kraujyje etilo alkoholio nerasta (1 t., b.l. 51-52).

26Iš specialisto išvados Nr. G 1040/12 (09) seka, kad P. V. klinikiniais duomenimis konstatuoti kairio dubenkaulio skeveldrinis lūžimas gūžduobės srityje, veido kaulų kairės pusės lūžimas, buvo padaryti kontaktuojant su kietomis bukomis atsikišusiomis automobilio salono dalimis ir sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, sužalojimai galėjo būti padaryti 2012-11-05 eismo įvykio metu (1 t., b.l. 56).

27Iš specialisto išvados Nr. G 1041/12 (09) seka, kad A. V. klinikiniais duomenimis konstatuoti dešinės blauzdos kaulų atviras lūžimas su dislokacija, dešinio šlaunikaulio lūžimas su dislokacija, kairio šlaunikaulio išnirimas su kairio dubenkaulio skeveldriniu lūžimu gūžduobės srityje, buvo padaryti kontaktuojant su kietomis bukomis atsikišusiomis automobilio salono dalimis ir sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą, sužalojimai galėjo būti padaryti 2012-11-05 eismo įvykio metu ( 1 t., b.l. 58).

28Iš specialisto išvados Nr. G 1028/12 (09) seka, kad V. P. klinikiniais duomenimis konstatuoti kairės pusės VI, VII, VIII, IX šonkaulių lūžimai, buvo padaryti kontaktuojant su kietomis bukomis atsikišusiomis automobilio salono dalimis ir sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, sužalojimai galėjo būti padaryti 2012-11-05 eismo įvykio metu (1 t., b.l. 60).

29Iš specialisto išvados Nr. 11-115 (13) seka, kad automobilio „VW Sharan“ vairuotojo A. S. veiksmai, – sukdamas į kairėje esantį šalutinį kelią tinkamai neįsitikino, kad tai daryti bus saugu ir nedavė kelio priešinga kryptimi tiesiai važiavusiam automobiliui „Audi 100“, valstybinis numeris ( - ), dėl ko transporto priemonės susidūrė, o automobilis „Audi 100“ išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą kur susidūrė su automobiliu „Renault Espace“, - techniniu požiūriu buvo pagrindine šio eismo įvykio kilimo sąlyga. Tyrimui pateiktoje medžiagoje nėra duomenų, kurie įgalintų teigti, kad automobilio „Audi 100“ vairuotojo A. V. veiksmai techniniu požiūriu buvo nepriimtini ir turėjo priežastinį ryšį su šio eismo įvykio kilimu. Automobilio „Renault Espace“ vairuotojos Z. P. veiksmai techniniu požiūriu neturėjo priežastinio ryšio su šio eismo įvykio kilimu. Prieš sukdamas į kairę, tinkamai įsitikimus, kad tai daryti bus saugu ir duodamas kelią priešinga kryptimi tiesiai važiavusiam automobiliui Audi 100, automobilio „VW Sharan“ būtų turėjęs techninę galimybę išvengti susidūrimo su juo (1 t., b.l. 72-82).

30Iš eksperimento protokolo seka, kad automobilio „VW Sharan“ vairuotojas turėjo galimybę pamatyti Audi 100 automobilį 434 m 20 cm atstumu (2 t., b.l. 117-119).

31Aptartų įrodymų pagrindu teismas sprendžia, kad neabejotinai įrodyta, jog kaltinamasis A. S., vairuodamas automobilį pažeidė KET dėl ko įvykio eismo įvykis, kurio metu buvo sužalota ir mirė Z. P., nukentėjusiajam A. V. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, nukentėjusiesiems V. P. ir P. V. nesunkūs sveikatos sutrikdymai. Z. P. mirtis ir nukentėjusiems padaryti kūno sužalojimai yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su kaltinamojo A. S. neteisėtais veiksmais, pasireiškusiais KET pažeidimu, t. y. jis pažeidė KET 9 p., 161 p. reikalavimus- – nesilaikė eismo dalyviui privalomų laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, kad nebūtų sukeltas pavojus kitų eismo dalyvių saugumui, sukdamas į kairėje esantį šalutinį kelią tinkamai neįsitikino, kad tai daryti bus saugu ir nedavė kelio priešinga kryptimi tiesiai važiavusiam automobiliui „Audi 100“, kurį vairavo A. V., šios transporto priemonės susidūrė ir po susidūrimo automobilis „Audi 100“, valstybinis numeris ( - ) išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą kur susidūrė su automobiliui „VW Sharan“, iš paskos važiavusiu automobiliu „Renault Espace“, valstybinis numeris ( - ) vairuojamu Z. P.. Kaltinamojo kaltę patvirtina jo paties parodymai, nuketėjusiųjų, liudytojos parodymai, rašytiniai įrodymai, tame tarpe ir eismo įvykio tyrimo specialisto išvada. Kadangi nustatyta, kad kaltinamasis automobilį vairavo blaivus, jo veika, atsižvelgiant į pasekmes, atitinka nusikaltimo, numatyto LR BK 281 str. 5 d. požymius.

32Civilinis ieškovas P. V. prašo priteisti solidariai iš atsakovų A. S. ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro 10 000 litų neturtinei žalai atlyginti bei turėtas bylinėjimosi išlaidas-700 litų. Ieškinį grindžia tuo, kad jam eismo įvykio metu buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl kaltinamojo neteisėtų veiksmų, šis sužalojimas pasireiškė tiek vidiniais psichofiziniais pokyčiais- fizinis skausmas, dėl to kylantys nepatogumai kaip pykinimas, galvos skausmas, svaigimas, nemiga, organizmo vientisumo pažeidimas, dėl ko padidėja rizika atsinaujinti seniems susirgimams bei atsirasti naujiems, taip pat dvasiniais išgyvenimais, kurie pasireiškė emociniu sukrėtimu, gyvenimo džiaugsmo ir prasmės praradimu, emocine depresija, pesimizmu, nerimu ir baime dėl sveikatos, tiek išoriniais neturtinio pobūdžio pokyčiais-santykių su aplinkiniais pasikeitimu, bendravimo sumažėjimu, įsidarbinimo, tobulėjimo profesinėje veikloje perspektyvų, galimybių užsiimti pomėgiais sumažėjimu ar laikinu jų praradimu, santykių su artimaisiais apsunkinimu, galimybių sukurti šeimą sumažėjimu ir kt.

33Civilinis ieškovas V. P. prašo priteisti iš atsakovų A. S. ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro solidariai 6972,64 litų turtinei žalai ir 100 000 litų neturtinei žalai atlyginti bei bylinėjimosi išlaidas. Turtinę žalą sudaro: 2091,94 Lt eismo įvykio metu žuvusios sutuoktinės Z. P. laidojimo išlaidos, 670,70 Lt išlaidų tvarkant paveldėjimo dokumentus ir 4210 Lt išlaidos antkapiui ir montavimo darbai. Civilinė ieškovė A. G. prašo priteisti iš atsakovų A. S. ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro solidariai 100 000 litų neturtinei žalai atlyginti. Neturtinę žalą abu ieškovai grindžia tuo, kad dėl A. S. neteisėtų veiksmų atsirado nepataisomos pasekmės- neteko artimo žmogaus –A. G. motinos, su kuria buvo labai geri artimi santykiai, V. P. sutuoktinės, su kuria kartu gyveno, ir kuri dar galėjo ilgai gyventi, patyrė dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, dvasinį sukrėtimą, liūdesys lydi iki šiol.

34Civilinis ieškovas A. V. prašo priteisti iš civilinių atsakovų kaltinamojo A. S. ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro 7440,43 Lt turtinei žalai atlyginti, 50 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir iš kaltinamojo A. S. 2000 Lt nukentėjusiojo atstovavimo išlaidų. Turtinę žalą sudaro: 5000 litų dėl eismo įvykio metu nepataisomai sugadinto automobilio AUDI 100, valst. Nr. ( - ), 500 litų šio automobilio vertinimo ir 1172,30 Lt šio automobilio priverstinio nuvežimo iš įvykio vietos ir saugojimo išlaidos, 309,60 Lt nukentėjusiojo transportavimo išlaidos, 458,53 Lt gydymosi išlaidos. Ieškinį dėl neturtinės žalos grindžia tuo, kad dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų ilgą laiką buvo gydomas stacionare ir namuose buvo paskirtas gulimas režimas, apribotas fizinis krūvis. Dėl sužalojimo prarado didelę dalį darbingumo- 2013-11-18 nustatytas bendras darbingumo lygis 55 procentai, nustatytos ribotos sąlygos darbui. Tiek eismo įvykio metu, tiek po atliktų dviejų operacijų kentė didelį fizinį skausmą, jam implantuoti svetimkūniai, kurie reaguoja į aplinkos veiksnius, ir juntamas skausmas ir dabar, apribotos galimybės judėti, yra luošas, negali normaliai vaikščioti, didesnis fizinis krūvis neįmanomas. Dėl patirtų sužalojimų reikalinga pagalba iki šiol, kadangi negali pilnai susilenkti, sulenkti kojų, laisvai atsisėsti. Ateityje nusimato klubo operacija.

35Civilinis ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš atsakovo A. S. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 3274,61 Lt padarytos turtinės žalos atlyginimo.

36Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo priteisti iš kaltinamojo A. S. 18293,68 lt nukentėjusiųjų gydymo išlaidų atlyginimo

37Kaltinamasis civilinius ieškinius pripažino visiškai.

38Civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė atsiliepimą į ieškinius. Nurodo, jog iki šiol pretenziją dėl 2012-11-05 eismo įvykio metu patirtos asmens žalos atlyginimo Biuro atstovui pateikęs tik P. V.. Biuras negali būti laikomas materialiai atsakingu už kaltinamojo padarytą žalą asmeniu. Teismas negali įpareigoti Biuro mokėti išmoką, jei nėra pareikštos pretenzijos Biurui. Net ir tuo atveju, jei Biuras būtų pažeidęs išmokos mokėjimo terminus, asmuo, patyręs žalą, turėtų teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo ne baudžiamojo proceso, o civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Prašo atsisakyti pripažinti Biurą civiliniu atsakovu baudžiamojoje byloje. Taip pat pateikė išvadą, kokio dydžio draudimo išmokas, esant teisiniam pagrindui, biuras galėtų išmokėti:

 1. V. P. patirta turtinė žala - 6.972,64 Lt- galėtų būti tenkinama pilnumoje.
 2. A. V. patirta turtinė žala - 7.440,43 Lt galėtų būti tenkinama dalinai:

392.1. Žala dėl sugadinto automobilio AUDI 100, valst. Nr. ( - ) ne 5000,00 Lt, kaip nurodo A. V., o 4.332,00 Lt (transporto priemonės vertinimo pažyma Nr. LVER 0011)

402.2 Sugadinto automobilio AUDI 100 valst. Nr. ( - ) vertinimo išlaidos - 500,00 Lt neturėtų būti mokamos, nes Biuras arba jo atstovas žalą būtų nustatęs nemokamai.

412.3. Atsižvelgiant į išdėstyta, A. V. patirta turtinė žala būtų 6.272,43Lt.

42Dėl ieškiniuose pareikštų sumų neturtinei žalai atlyginti:

43kadangi Biuro atsakomybė neturtinei žalai atlyginti yra tik 17.264,00 Lt, ji gal būt turėtų būti teismo padalinta visiems nukentėjusiesiems proporcingai teismo priteistoms sumoms, atsižvelgiant į teismų praktiką ( žuvus žmogui apie 80.000,00 Lt, sunkiai sutrikdžius sveikatą apie 50.000,00 Lt, nesunkiai sutrikdžius sveikatą apie 8.000,00 Lt:

441. Žuvus Z. P. :

 1. V. P. - 40.000,00 Lt (27,4%)
 2. A. G. - 40.000, 00Lt. '(27,4%)
 • sunkiai sužalotas A. V. - 50.000,00Lt. (34,2%)
 • nesunkiai sužalotas V. P. - 8.000,00Lt. (5,5%)
 • nesunkiai sužalotas P. V. - 8.000,00Lt. (5,5%)

45Draudikų biuro galimą neturtinės žalos atlyginimą (17.264,00 Lt.), paskirstyti taip:

461.1. V. P. - 4.730,00 Lt. (27,4%)

471.2. A. G. - 4.730,00 Lt. (27,4%)

 • sunkiai sužalotam A. V. - 5.904,00Lt. (34,2%)
 • nesunkiai sužalotam V. P. - 950,00 Lt. (5,5%)
 • nesunkiai sužalotam P. V. 950,00 Lt. (5,5%).

48BPK 44 str. 10 d. konstatuota, kad kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą, BPK 109 str. nustatyta, kad asmuo, patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. A. S. nusikalstamą veiką padarė vairuodamas automobilį VW Sharan, kurio valdytojo civilinė atsakomybė eismo įvykio dieną nebuvo apdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

49Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinis reguliavimas užtikrina didesnę nukentėjusiojo asmens teisių apsaugą- atsiradus transporto priemonės valdytojo civilinei atsakomybei, žalos atlyginimo išmokos mokamos nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo atsirado naudojant apdraustą, ar, pažeidžiant transporto priemonės savininkui įstatymo nustatytą pareigą privalomai drausti, neapdraustą transporto priemonę. Tuo atveju, kai žala padaryta neapdrausta transporto priemone, nukentėjusiajam žalą atlygina Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo, toliau TPVCAPDĮ, 17 str. 1d. 1p., Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-255/2010). Draudikų biuro mokamos išmokos apima nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų žalą asmeniui, turtui, taip pat neturtinę žalą, neviršijant TPVCAPDĮ 11 str. nustatytų draudimo sumų. Jeigu Draudikų biurui išmokėjus išmoką atlyginama ne visa nukentėjusiam trečiajam asmeniui padaryta žala dėl to, kad ji viršija draudimo sumas, nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę likusios žalos atlyginimo reikalauti iš kaltininko ( TPVCAPDĮ 13 str. 2 d. ). Socialinio draudimo išmokas mokantys subjektai turi teisę pareikšti atgręžtinius reikalavimus žalai, susijusiai su eismo įvykiu, atlyginti, nepriklausomai nuo to, ar kaltininkas apdraudęs savo civilinę atsakomybę valdant transporto priemonę. Tuo atveju, kai kaltininko civilinė atsakomybė neapdrausta, atsakovu traukiamas eismo įvykio kaltininkas ir transporto priemonės valdytojas ( TPVCAPDĮ 19 str. 10 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-10-05 nutartis byloje Nr.3K-3-400/2007). Lietuvos Aukščiausiasis teismas pažymėjo, kad, įgyvendinamas išmokų mokėjimo eismo įvykio metu nukentėjusiesiems asmenims pareigą, Draudikų biuras vykdo viešąją socialinės apsaugos funkciją ir šia apimtimi yra horizontalaus funkcinio lygmens socialinės apsaugos partneris socialinio draudimo įstaigoms ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-24 nutartis byloje Nr. 3K-3-198/2009). Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad sveikatos draudimo įstaigų turėtos išlaidos nėra tiesiogiai siejamos su trečiųjų asmenų neteisėtais veiksmais ar žalą padariusių asmenų draudimu nuo neteisėtų veiksmų, valstybė sveikatos draudimu nesiekia atlyginti žalos už kitus asmenis, todėl atlyginus sveikatos priežiūros išlaidas iš valstybės biudžeto, jos turi būti išieškomos iš kaltųjų asmenų, kaip yra ir kitais socialinio draudimo atvejais CK 6.290 str. nustatyta tvarka. Kai nesama atsakingo draudiko, socialinio draudimo išmokas mokantys subjektai neturi teisės reikšti atgręžtinio reikalavimo Draudikų biurui.

50Kadangi žalą padariusio asmens- kaltinamojo A. S. – civilinė atsakomybė valdant transporto priemonę nebuvo apdrausta privalomuoju transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, nukentėjusiems tretiesiems asmenims padarytą turtinę ir neturtinę žalą privalo atlyginti Draudikų biuras, o jeigu draudimo atlyginimo nepakanka žalai visiškai atlyginti, draudimo atlyginimo ir faktinės žalos dydžio skirtumą privalo atlyginti kaltinamasis A. S., o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ir Valstybinės ligonių kasos atgręžtinius reikalavimus privalo atlyginti tik kaltinamasis A. S.. Pareiga atlyginti žalą atsiranda įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio transporto priemonės valdytojui kyla civilinė atsakomybė. Eismo įvykio metu pareigą atlyginti žalą turi eismo įvykio kaltininkas. Kai eismo įvykio aplinkybės ir atsiradusios teisinės pasekmės užtraukia baudžiamąją atsakomybę, asmens kaltė patvirtinama ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo procesiniu sprendimu, tik nuo šio momento nukentėjusieji įgyja teisę į teisinę gynybą siekiant atlyginti jiems padarytą žalą. Kaip seka iš bylos duomenų, ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. S. kaltės nebuvo pripažinęs, byla perduota teismui, jo kaltė pripažįstama tik šiuo nuosprendžiu. Esant šioms aplinkybėms nukentėjusieji neturėjo galimybės reikalauti ir gauti žalos atlyginimą šiuo atveju iš Draudikų biuro ( kadangi A. S. civilinė atsakomybė neapdrausta), o Draudikų biuras iki tokio sprendimo priėmimo neturėjo pareigos atlyginti žalą. Nukentėjusiojo teisių ir teisėtų interesų apsaugą garantuoja baudžiamojo proceso kodekso normos, suteikiančios jam teisę tame pačiame procese reikšti ir civilinį ieškinį dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, civilinio ieškinio pareiškimas ir nagrinėjimas kartu su baudžiamąja byla suteikia nukentėjusiajam daugiau galimybių ginti savo teisėtus interesus, be to ir užtikrina greitesnį sprendimo dėl žalos atlyginimo priėmimą ir taip įgyvendinamas proceso operatyvumo principas. Todėl teismas sprendžia, kad tokiu atveju, aplinkybė, jog Draudikų biurui nukentėjusieji nebuvo pateikę pretenzijų, nukentėjusiųjų teisės gauti žalos atlyginimą ir teisės kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo baudžiamajame procese nepanaikina, įvertinus ir tą aplinkybę, kad ieškiniai dėl žalos atlyginimo reiškiami ir kaltinamajam ir Draudikų biurui, kadangi Draudikų biuro atsakomybė ribojama TPVCAPDĮ 11 str. 1d.-Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, nuo 2012 m. birželio 11 d. – 5 000 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1 000 000 eurų dėl žalos turtui- vieno proceso metu būtina spręsti dėl kiekvienam iš atsakovų tenkančios atlyginti žalos dydžio.

51Nukentėjusiojo V. P. 6972,64 Lt ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas, įrodytas pateiktais rašytiniais įrodymais (t.1, b. l. 137-141 –dokumentai patvirtinantys mirusiosios Z. P. laidojimo išlaidas, b. l. 142-dokumenstas, patvirtinantis išlaidas dėl paveldėjimo bylos tvarkymo, t. 3, b. l. 5-6 dokumentai, patvirtinantys kapavietės tvarkymo išlaidas). Taip pat teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į laidojimo papročius ir tradicijas Lietuvoje, neabejotinai aišku, kad nukentėjusysis V. P. turėjo jo nurodomas laidojimo išlaidas, nepagrįstas dokumentais, t. y. išlaidas už kapo duobės kasimą, šarvojimo salės nuomą, giesmininkų ir kunigo paslaugas. Šių prašomų priteisti išlaidų dydis atitinka protingumo kriterijų, jas taip pat patvirtina nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės A. G. paaiškinimas teisme, todėl ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas visiškai ir priteistinas iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ( CK 6.254 str., 6.263 str. TPVCAPDĮ 17 str. 1d. 1p. ).

52Nukentėjusiojo A. V. ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies. Byloje esančiais duomenimis – nukentėjusiojo parodymais, daiktų apžiūros protokolu, transporto priemonės vertinimo pažyma Nr. LVER0011 bei PVM sąskaita faktūra nustatyta, kad eismo įvykio metu nepataisomai buvo sugadintas automobilis Audi 100, valst. Nr. ( - ), iš transporto priemonės vertinimo pažymos seka, kad žala dėl automobilio sugadinimo-4332 litai. Nukentėjusysis dėl automobilio sugadinimo prašo priteisti 5000 litų, nurodydamas, kad už tokią pinigų sumą jis įsigijo automobilį, o šis po eismo įvykio jau netinkamas naudoti, todėl jam padaryta 5000 litų turtinė žala. Automobilis Audi 100, valst. Nr. ( - ), eismo įvykio metu buvo registruotas M. L. vardu, tačiau iš pateikto pastarojo asmens paaiškinimo seka, kad jis 2012 m. liepos mėn. automobilį pardavęs A. V. ir turtinę žalą dėl automobilio apgadinimo patyrė A. V.. Kadangi nukentėjusysis A. V. jau tam tikrą laiką po įsigijimo naudojosi automobiliu, todėl dėl šio automobilio nepataisomo sugadinimo turi būti atlyginama ne automobilio įsigijimo vertę atitinkanti pinigų suma, o turto vertintojo nustatyta žala dėl automobilio nepataisomo sugadinimo- 4332 litai. Nukentėjusysis, siekdamas apginti savo pažeistas teises, turi teisę rinkti įrodymus, kurie reikalingi žalos atlyginimo klausimui išspręsti- šiuo konkrečiu atveju atlikti transporto priemonės vertinimą, todėl jo turėtos išlaidos- 500 litų dėl automobilio vertinimo, taip pat tiesiogiai susiję eismo įvykio kaltininko neteisėtais veiksmais ir jos turi būti atlyginamos. Teismui pateiktais dokumentais taip pat įrodyta, kad nukentėjusysis turėjo 1172.30 litų išlaidų už automobilio Audi 100 priverstinį nuvežimą iš įvykio vietos bei jo saugojimą ( b. l. 20-21, t.3 ) bei 768,13Lt gydymosi išlaidų ( b. l. 22, 23, t. 3). TPVCAPDĮ tiesiogiai neįvardinta, kad draudimo išmoka, skirta žalai nukentėjusiojo turtui atlyginti mokama savininkui, transporto priemonės savininkas ir teisėtas valdytojas gali susitarti, kad reikalavimą atlyginti žalą reikš ne transporto priemonės savininkas, o valdytojas ir tokiu atveju draudikas ar draudikų biuras prievolę išmokėti draudimo išmoką turi įvykdyti ne savininkui, o teisėtam valdytojui (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-30 nutartis byloje Nr. 3K-3-351/2010 ). Esant šioms aplinkybėms, A. V. ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies, ir priteistina iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro 6772,43 Lt, likusioje dalyje ieškinys atmestinas ( CK 6.254 str., 6.263 str. TPVCAPDĮ 17 str. 1d. 1p. ).

53Kiekvienas asmuo turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą, kai ji padaryta dėl nusikalstamos veikos, tokią teisę turi ir mirusiojo artimi giminaičiai-sutuoktinis bei vaikai, todėl nukentėjusiųjų-civilinių ieškovų ieškiniai tenkintini (LR CK 6.250 str.2d., 6.284 str. 1d., BPK 109 str.). Pagal CK 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas, ir kita, teismo įvertinti pinigais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, privalo atsižvelgti į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus ( CK 6.250 str. 2d.). Vienas iš kriterijų, reikšmingų neturtinės žalos dydžiui nustatyti, yra ir žalą padariusio asmens kaltės laipsnis bei forma. Neabejotinai nustatyta, kad A. S. padarė neatsargų nusikaltimą, civiliniams ieškovams žala atsirado dėl kaltinamojo neatsargaus neteisėto elgesio, pasireiškusio neatidumu, nedėmesingumu, tačiau kaltinamasis sąmoningai nesiekė sukelti nukentėjusiesiems dvasinių ir moralinių išgyvenimų, fizinio skausmo, todėl neatsargios kaltės atveju neturtinės žalos dydis yra atitinkamai mažesnis nei esant tyčiai. Nustatant priteistinos neturtinės žalos dydį turi būti išlaikyta pusiausvyra tarp nukentėjusiojo asmens teisių į neturtinės žalos atlyginimo įgyvendinimą ir žalą padariusio asmens teisėtų interesų. Žalą padariusio asmens turtinė padėtis yra vienas iš kriterijų, galinčių turėti įtakos neturtinės žalos atlyginimo dydžiui, tačiau jis negali būti lemiamu, kai žala padaryta gyvybės atėmimo ar sveikatos sužalojimo atveju. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad neturtinė žala yra materialinis atlygis, kurį nukentėjusieji teisėtai tikisi gauti, bei priteisus sumą, kuri dėl objektyvių priežasčių negalės būti išieškota, bus diskredituojamas paties neturtinės žalos atlyginimo instituto vaidmuo, toks sprendimas nepateisins pagrįstų nukentėjusiųjų lūkesčių. Kaltinamasis A. S. turi nekilnojamojo turto, į kurį gali būti nukreiptas žalos išieškojimas, tačiau jis nėra pakankamas pareikštiems civiliniams ieškiniams atlyginti, kaltinamasis šiuo metu nedirba, yra pensininkas ir neįgalus, atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, mažai tikėtina, kad jis turės galimybę įsidarbinti ir gauti dideles pajamas.

54Aukščiau aptartais įrodymais neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis A. S. padarė neatsargų nusikaltimą, kurio pasekmė- nukentėjusiųjų V. P. ir A. G. ypatingai artimo žmogaus –nukentėjusiojo V. P. sutuoktinės, nukentėjusios A. G. motinos netikėta mirtis. Neabejotinai aišku, kad dėl kaltinamojo neteisėtų veiksmų ir jų pasekmių, žmogaus, su kuriuo santykiai buvo labai artimi netikėtos mirties, nukentėjusieji-civiliniai ieškovai patyrė didelius dvasinius išgyvenimus, emocinius sukrėtimus. Žmogaus gyvybė yra aukščiausia vertybė, todėl išgyvenimai, sukelti dėl asmeniui ypač artimo asmens mirties yra ypač dideli ir jie turi įtakos tolimesniam gyvenimui, emocinei būsenai, taip pat ir sveikatos būklei, tačiau duomenų, kad šis įvykis būtų turėjęs ypatingai neigiamos įtakos nukentėjusiųjų sveikatos pablogėjimui, nėra. Nukentėjusieji yra darbingi, materialine prasme nebuvo priklausomi nuo žuvusios. Nustatant neturtinės žalos kiekvienam iš nukentėjusiųjų dydį bei įvertinant dvasinius išgyvenimus dėl artimo žmogaus mirties, teismas sprendžia, kad nukentėjusysis V. P., netekęs asmens su kuriuo pastoviai ir ilgą laiką gyveno santuokoje,, pats dalyvavęs eismo įvykyje ir nukentėjęs ( tačiau ieškinio šiuo pagrindu, t. y. dėl žalos sutrikdžius jam sveikatą nepareiškęs ), patyrė ir patiria didesnius dvasinius išgyvenimus, negu pilnametė žuvusiosios dukra, kuri sukūrusi savo šeima ir šiuo metu su motina pastoviai kartu negyveno. Visų šių duomenų pagrindu bei vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismų praktika analogiškose bylose, įvertindamas eismo įvykio aplinkybes, teismas sprendžia, kad nukentėjusiųjų V. P. ir A. G. ieškiniai tenkintini, tačiau teismo nuomone, nukentėjusiųjų-civilinių ieškovų prašomos priteisti pinigų sumos šiuo konkrečiu atveju yra neatitinkančios padarytos veikos aplinkybių ir dėl to atsiradusių pasekmių, t. y. žymiai per didelės, teismas sprendžia, kad nukentėjusiajam V. P. priteistina 50000 litų, nukentėjusiajai A. G. 40000 litų nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo.

55Neabejotinai nustatyta, kad dėl kaltinamojo A. S. neteisėtų, neatsargių nusikalstamų veiksmų, nukentėjusiajam A. V. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, jam konstatuoti dešinės kojos kaulų atvirti lūžimai, kairio šlaunikaulio išnirimas su kairio dubenkaulio skeveldriniu lūžimu. Neabejotinai nustatyta, kad dėl tokio pobūdžio sužalojimų ir jų gydymo nukentėjusysis patyrė didelį fizinį skausmą, stresą, dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus buityje. Nukentėjusysis ilgą laiką gydėsi, dėl patirtų sužalojimų, jų pobūdžio-buvo lūžę judėjimo organų- kojų -kaulai- turėjo nepatogumus, ribojančius jo galimybę rūpintis savimi. Nukentėjusiajam taip pat nustatyti liekamieji šio sužalojimo reiškiniai- jam ir šiuo metu implantuoti svetimkūniai, kurie sukelia nepatogumus, iki eismo įvykio nukentėjusysis buvo darbingas, o dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų jam šiuo metu terminuotai nustatytas darbingumo lygis- 55 proc., nustatyti galimo dirbti darbo ribojimai, išlikę kojų skausmai ir judėjimo galimybių ribojimai. Nustatant neturtinės žalos dydį, pasekmės vertinamos ne vien įvykusio fakto, bet ir ateities požiūriu, t. y. kaip jos paveiks tolesnį nukentėjusiojo gyvenimą, o šie liekamieji reiškiniai rodo, kad jauno amžiaus nukentėjusiajam neigiamos pasekmės susijusios dėl patirtų kojų ir dubens kaulų sužalojimais neabejotinai turi ir turės ateityje įtakos jo sveikatos būklei ir darbinei veiklai, jausis pastoviai. Vadovaudamasis aptartais motyvais, teismų praktika, teisingumo ir protingumo kriterijais teismas , ypatingai įvertinęs pasekmes ateities požiūriu, sprendžia, kad nukentėjusiajam A. V. priteistina 40000 litų nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo.

56Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad dėl A. S. neteisėtų, neatsargių nusikalstamų veiksmų, nukentėjusiajam P. V. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas -kairio dubenkaulio skeveldrinis lūžimas gūžduobės srityje, veido kaulų kairės pusės lūžimas. Dėl tokių sužalojimų ir jų lokalizacijos nukentėjusysis patyrė didelį fizinį skausmą , dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus tiek eismo įvykio, tiek sužalojimo pasekmių gydymo metu. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad nukentėjusiajam būtų išlikę neigiami šių sužalojimų padariniai ir šiuo metu. Vadovaudamasis aptartais motyvais, teismų praktika, teisingumo ir protingumo kriterijais teismas sprendžia, kad nukentėjusiajam P. V. priteistina 10000 litų nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo.

57Aukščiau aptartais motyvais nustatyta, kad pareigą atlyginti žalą dėl kaltinamojo A. S. veiksmais padarytos žalos nukentėjusiesiems turi kaltinamasis ir draudikų biuras. Draudikų biuro atsakomybė yra ribota įstatymu nustatyta draudimo suma. Pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 1d. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio dėl neturtinės žalos atlyginimo suma yra 5000 eurų, kas atitinka 17264 litus, nepaisant to, kiek yra nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų. Siekiant užtikrinti visų nukentėjusiųjų lygią teisę gauti žalos atlyginimą, iš Draudikų biuro priteistina kiekvienam nukentėjusiajam žalos atlyginimo dalis, artimai proporcinga visos kiekvienam nukentėjusiajam padarytos žalos dydžiui, o likusioji neturtinės žalos suma priteistina iš kaltinamojo A. S. ( CK 6.254 str. TPVCAPDĮ 11 str., 17 str. 1d. 1p.).

58Nukentėjusysis turi teisę reikalauti, kad būtų išieškotos turėtos proceso išlaidos. Šios išlaidos nepriskiriamos nusikaltimu padarytos turtinės žalos, kilusios iš draudiminio įvykio, kategorijai, jų atlyginimą reglamentuoja LR BPK 104 str. 2d., 106 str. 2 d., kur nurodoma, kad tokios išlaidos išieškomos iš kaltinamojo. Nukentėjusiojo P. V. prašomos priteisti advokato atstovavimo išlaidos yra pagrįstos ir įrodytos ( t.1, b. l. 109, 115 –advokato orderis ir pinigų priėmimo kvitas – 700 Lt ). Nukentėjusiojo V. P. prašomos priteisti advokato atstovavimo išlaidos yra pagrįstos ir įrodytos( t. 1, 127 , 136 -advokato orderis ir pinigų priėmimo kvitas – 1000 Lt ). Nukentėjusiojo A. V. prašomos priteisti advokato atstovavimo išlaidos yra pagrįstos ir įrodytos( t. 1, 98 ,t. 3, b. l. 50 -advokato orderis ir pinigų priėmimo kvitas – 2000 Lt ). Esant šioms aplinkybėms nukentėjusiųjų prašomos priteisti atstovavimo išlaidos priteistinos iš kaltinamojo A. S..

59Civilinis ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš atsakovo A. S. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 3274,61 Lt padarytos turtinės žalos atlyginimo. Bylos duomenimis nustatyta, jog dėl A. S. sukelto eismo įvykio nukentėjusysis V. P. buvo laikinai nedarbingas nuo 2012-11-05 iki 2012-12-18, jam paskirta 1273,38 Lt ligos pašalpa ir nukentėjusysis A. V. buvo laikinai nedarbingas nuo 2012-11-12 iki 2013-04-29 ir jam buvo paskirta 2001,23 lt ligos pašalpa, dėl ko Valstybinio socialinio draudimo fondui buvo padaryta bendra 3274,61 Lt turtinė žala. Patirtą žalą įrodo VSDF pažymos apie V. P. ir A. V. gautas išmokas ( t 2, b.l. 63-99 ). Kaltinamasis ieškinį pripažino visiškai, ieškinys įrodytas ir pagrįstas, tenkintinas, šią sumą priteisiant iš kaltinamojo A. S. ( LR CK 6.290 str., LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1d. , TPVCAPDĮ 19 str. 10 d.).

60Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo priteisti iš kaltinamojo A. S. 18293,68 lt nukentėjusiųjų gydymo išlaidų atlyginimo. Bylos duomenimis nustatyta, kad dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų nukentėjusieji buvo gydomi sveikatos priežiūros įstaigose, už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų buvo apmokėta bendra suteiktų paslaugų kaina- 18293,68 lt. Ieškinys pagrįstas ir įrodytas, kaltinamasis ieškinį pripažįsta visiškai, todėl ieškinys tenkintinas ir priteistinas iš kaltinamojo A. S. ( LR CK 6.283str., 6.280 str. TPVCAPDĮ 19 str. 10 d.).

61Kaltinamojo A. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažįsta ir nuoširdžiai gailisi dėl baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos padarymo, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

62A. S. neteistas, administracine tvarka nebaustas, nedirba, neįgalus, pensininkas, charakterizuojamas teigiamai.

63A. S. padarė neatsargų nusikaltimą, kurio pasekmės ypatingai sunkios. Sprendžiant apie jo padarytos veikos pavojingumą, atsižvelgtina ir į tai, kad jo nusikalstami veiksmai nebuvo šiurkštūs, pasireiškė neatidumu ir nerūpestingumu. Įvertinus padarytos veikos pavojingumą, pobūdį, kaltinamojo asmenybę, teismas sprendžia, kad jam skirtina sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, skirtina mažesnė negu sankcijos vidurkis bausmė. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad jis neteistas, charakterizuojamas gerai, atsižvelgiant į kaltinamojo sveikatos būklę ir amžių, nors nusikalstamos veikos pasekmės sunkios, teismas sprendžia, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, jos vykdymą atidedant. Kadangi kaltinamasis A. S. nusikalstamą veiką padarė naudodamasi specialia teise- vairuodamas transporto priemonę, nusikalstamos veikos pasekmės sunkios, pats kaltinamasis paaiškino, kad anksčiau taip pat buvo sukėlęs eismo įvykį, todėl įvertinus veikos pobūdį ir pasekmes, nors kaltinamasis yra neįgalus, skirtina baudžiamojo poveikio priemonė - uždraudimas naudotis teise vairuoti transporto priemones (LR BK 68 str. ). Kadangi nusikalstama veika padaryta iki LR BK 641 str. įsigaliojimo, šio straipsnio nuostatos skiriant bausmę netaikomos.

64Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303-305 str., 307 str., 308 str., teismas

Nutarė

65A. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 281 str. 5 d. ir paskirti laisvės atėmimą 3 ( trejiems ) metams ir 6 ( šešiems ) mėnesiams. Taikyti LR BK 75 str. 1 d., 2 d. 4d., 68 str. ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 ( dvejiems ) metams, skirti baudžiamojo poveikio priemonę- uždrausti naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones 2 ( dvejiems ) metams.

66Kardomosios priemonės iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeisti, nuosprendžiui įsiteisėjus- panaikinti.

67Priteisti iš civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, kodas 125709291, buveinė Algirdo g.38, Vilnius, civiliniams ieškovams:

68-P. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 1724 ( vieną tūkstantį septynis šimtus dvidešimt keturis ) litus nusikalstama veika padarytai neturtinei žalai atlyginti;

69-V. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 6972,64 Lt ( šešis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt du litus ir 64 centus ) nusikalstama veika padarytai turtinei žalai atlyginti ir 6000 ( šešis tūkstančius ) litų nusikalstama veika padarytai neturtinei žalai atlyginti;

70-A. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 4770 ( keturis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt ) litų nusikalstama veika padarytai neturtinei žalai atlyginti;

71-A. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 6772,43 ( šešis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt du litus ir 43 centus ) nusikalstama veika padarytai turtinei žalai atlyginti ir 4770 ( keturis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt ) litų nusikalstama veika padarytai neturtinei žalai atlyginti;

72Priteisti iš kaltinamojo A. S., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) civiliniams ieškovams:

73-P. V., asmens kodas ( - )gyv. ( - ), 8276 (aštuonis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt šešis) litus nusikalstama veika padarytai neturtinei žalai atlyginti;

74-V. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 44000 ( keturiasdešimt keturis tūkstančius ) litų nusikalstama veika padarytai neturtinei žalai atlyginti;

75-A. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 35230 ( trisdešimt penkis tūkstančius du šimtus trisdešimt ) litų nusikalstama veika padarytai neturtinei žalai atlyginti;

76-A. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 35 230 ( trisdešimt penkis tūkstančius du šimtus trisdešimt ) litų nusikalstama veika padarytai neturtinei žalai atlyginti;

77-Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Europos a. 1, LT-03505 Vilnius, įmonės kodas 191351679, 18293,68 ( aštuoniolika tūkstančių du šimtus devyniasdešimt tris litus ir 68 centus) Lt išlaidų už nukentėjusių asmenų gydymą, pinigus pervedant į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžetui padarytos žalos surenkamąją sąskaitą Nr.. ( - )

78-Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, kodas 188677622, buveinė ( - ), 3274,61 Lt ( tris tūkstančius du šimtus septyniasdešimt keturis litus ir 61 centą ) nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti.

79Priteisti iš kaltinamojo A. S., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), išlaidas advokato pagalbai apmokėti civiliniams ieškovams:

80-P. V., asmens kodas ( - )gyv. ( - ), 700 (septynis šimtus ) litų;

81-V. P.,asmens kodas ( - ) gyv. ( - ).-1000 ( vieną tūkstantį) litų;

82-A. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 2000 ( du tūkstančius ) litų.

83Laikiną nuosavybės teisių apribojimą, taikomą pagal Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro 2013-07-01 nutarimą bei pagal 2013-11-20 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartį, kuriais laikinai apribotos A. S. , asmens kodas ( - ) nuosavybės teisės į nutarime ir nutartyje nurodytą nekilnojamąjį turtą, taikyti iki bus įvykdytas teismo nuosprendis dėl civilinio ieškinio V. P. ir A. G. priteisimo.

84Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Ryšiai
1. sekretoriaujant J. Ž.,... 2. dalyvaujant prokurorui G. Š.,... 3. gynėjui adv. padėjėjui E. R.,... 4. nukentėjusiesiems – civiliniams ieškovams A. V., P. V., A. G.,... 5. nukentėjusiojo-civilinio ieškovo A. V. atstovui advokatui M. Z.,... 6. nukentėjusiojo –civilinio ieškovo V. P. atstovei advokatei A. N.,... 7. vertėjai L. B., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. Kaltinamasis A. S. vairuodamas automobilį pažeidė kelių eismo saugumo... 10. Kaltinamasis A. S. kaltu prisipažino visiškai ir parodė ,kad 2012-11-05 apie... 11. Iš nukentėjusiojo V. P. parodymų seka, kad 2012-11-05, apie 14 val., kartu... 12. Iš nukentėjusiojo P. V. parodymų seka, kad 2012-11-05, apie 12 val.,... 13. Iš nukentėjusiojo A. V. parodymų seka, kad 2012-11-05, po pietų, jis kartu... 14. Iš nukentėjusios A. G. parodymų seka, kad 2012-11-05 eismo įvykio metu... 15. Iš liudytojos B. S. parodymų seka, kad 2012-11-05, po pietų, ji A. S.... 16. Iš kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo duomenų seka, kad eismo... 17. Iš transporto priemonės techninės apžiūros, daiktų apžiūros protokolo... 18. Iš transporto priemonės techninės apžiūros, daiktų apžiūros protokolo... 19. Iš transporto priemonės techninės apžiūros, daiktų apžiūros protokolo... 20. Iš asmens blaivumo testo duomenų seka, kad A. S. tikrinimo 2012-11-05 14.49... 21. Iš specialisto išvados Nr. T-N 2193/12(01) seka, kad A. S. kraujyje rasta... 22. Iš specialisto išvados Nr. T-A 10581/12(01) seka, kad A. V. kraujyje,... 23. Iš VĮ Regitra Registracijos liudijimo seka, kad automobilio „VW Sharan“,... 24. Iš VĮ regitra Registracijos liudijimo seka, kad automobilio „Audi 100“,... 25. Iš specialisto išvados Nr. M 246/12 (09) seka, kad Z. P. mirtis įvyko nuo... 26. Iš specialisto išvados Nr. G 1040/12 (09) seka, kad P. V. klinikiniais... 27. Iš specialisto išvados Nr. G 1041/12 (09) seka, kad A. V. klinikiniais... 28. Iš specialisto išvados Nr. G 1028/12 (09) seka, kad V. P. klinikiniais... 29. Iš specialisto išvados Nr. 11-115 (13) seka, kad automobilio „VW Sharan“... 30. Iš eksperimento protokolo seka, kad automobilio „VW Sharan“ vairuotojas... 31. Aptartų įrodymų pagrindu teismas sprendžia, kad neabejotinai įrodyta, jog... 32. Civilinis ieškovas P. V. prašo priteisti solidariai iš atsakovų A. S. ir... 33. Civilinis ieškovas V. P. prašo priteisti iš atsakovų A. S. ir Lietuvos... 34. Civilinis ieškovas A. V. prašo priteisti iš civilinių atsakovų kaltinamojo... 35. Civilinis ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 36. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo priteisti... 37. Kaltinamasis civilinius ieškinius pripažino visiškai.... 38. Civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro... 39. 2.1. Žala dėl sugadinto automobilio AUDI 100, valst. Nr. ( - ) ne 5000,00 Lt,... 40. 2.2 Sugadinto automobilio AUDI 100 valst. Nr. ( - ) vertinimo išlaidos -... 41. 2.3. Atsižvelgiant į išdėstyta, A. V. patirta turtinė žala būtų... 42. Dėl ieškiniuose pareikštų sumų neturtinei žalai atlyginti:... 43. kadangi Biuro atsakomybė neturtinei žalai atlyginti yra tik 17.264,00 Lt, ji... 44. 1. Žuvus Z. P. :
 1. V. P. - 40.000,00 Lt (27,4%)
 2. A. G.... 45. Draudikų biuro galimą neturtinės žalos atlyginimą (17.264,00 Lt.),... 46. 1.1. V. P. - 4.730,00 Lt. (27,4%)... 47. 1.2. A. G. - 4.730,00 Lt. (27,4%)