Byla 2-2194-752/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkes teismo teiseja Vida Agurkiene, sekretoriaujant Monikai Kundrotaitei, dalyvaujant atsakovei A. Š., žodinio proceso tvarka viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „Busto paskolu draudimas“ ieškini atsakovams A. Š. ir E. A. del skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinejes byla,

3n u s t a t e :

4Ieškovas UAB „Busto paskolu draudimas“ kreipesi i teisma prašydamas priteisti solidariai iš atsakovu 6339,12 EUR skolos, 13,74 EUR delspinigiu, 5 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas (b.l.3-7).

5Ieškovas ieškinyje nurode, kad 2007 m. rugsejo 17 d. tarp AB DNB bankas, Kauno filialo ir atsakovu A. Š. (buvusi A.) ir E. A., sudaryta busto kreditavimo sutartis Nr. K-2500-2007-581, pagal kuria bankas atsakovams suteike 74 997,10 EUR (ekvivalentas litais 258 949,99 Lt) busto kredita, bustui, esanciam ( - ) pirkti ir remontuoti. Galutinis busto kredito pagal busto kreditavimo sutarti gražinimo terminas - 2047 m. rugpjucio 31 d. Nurodyto kredito gražinima bankui atsakovai 2007 m. rugsejo 21 d. apdraude, t. y. 2007 m. rugsejo 21 d. tarp UAB „Busto paskolu draudimas“ ir atsakovu buvo sudaryta draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr. BPD 037815). Galutinis draudimo sutarties terminas - 2031 m. gegužes 30 d. Busto kredito draudimo sutartis buvo sudaryta pagal Busto kreditu draudimo taisykles Nr. 004, vadovaujantis 2007 m. rugsejo 3 d. atsakovu prašymu sudaryti draudimo sutarti.

62011 m. vasario 3 d. atsakovai pateike prašyma sudaryti Mokejimu draudimo susitarima.

72011 m. vasario 3 d. ieškovas ir atsakovai sudare Mokejimu draudimo susitarima Nr. BPD 037815-2/2400 prie 2007 m. rugsejo 21 d. draudimo sutarties, pagal kuri ieškovas isipareigojo išmoketi draudimo išmoka bankui, vykdydamas busto kreditavimo sutartimi atsakovu prisiimtus isipareigojimus bankui, gražinti kredita ir sumoketi palukanas busto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padenge Mokejimu draudimo susitarimo sudarymo dienai susidariusia atsakovu skola bankui (1152,32 EUR, ekvivalentas litais 3978,73 Lt), išskyrus netesybas (Mokejimu draudimo susitarimo 7.1 punktas), ir sudare draudimo išmoku mokejimo grafika (4610,52 EUR, ekvivalentas litais 15919,20 Lt). Mokejimu draudimo susitarimu atsakovai isipareigojo gražinti ieškovui visas ieškovo per 12 (dvylika) menesiu laikotarpi bankui išmoketas sumas, o taip pat ieškovui moketina 10 procentu dydžio draudimo imoka, kuri skaiciuojama nuo ieškovo bankui išmoketos ir atsakovu ieškovui per mokejimu bankui laikotarpi negražintos sumos (Mokejimu draudimo susitarimo 16.2 p.), per ne trumpesni kaip 10 (dešimties) metu termina lygiomis dalimis kas menesi be palukanu (Mokejimu draudimo susitarimo 11,12 p.).

8Ieškovas ieškinyje nurode, kad vadovaujantis Mokejimu draudimo susitarimo 6 punktu, atsakovu prievoles pagal Mokejimu draudimo susitarima yra solidarios.

9Visas per 12 (dvylikos) menesiu laikotarpi ieškovo išmoketas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2012 m. gruodžio 19 d. pažyma apie bankui išmoketas išmokas Nr. FT-472.

102012 m. vasario 13 d. ieškovas, vadovaudamasis Mokejimu draudimo susitarimo 14 punktu, sudare Gražinimo grafika Nr. 1 prie 2011 m. vasario 3 d. Mokejimu draudimo susitarimo Nr. BPD 037815-2/2400, del išmoketu draudimo išmoku gražinimo ir registruotu paštu išsiunte ji prašyme sudaryti mokejimu draudimo susitarima nurodytu atsakovu adresu ( - ). Tai patvirtina ieškovo 2012 m. vasario 17 d. pateiktas Lietuvos paštui registruotu laišku sarašas. Registruotas laiškas buvo gražintas ieškovui su 2012 m. kovo 21 d. Lietuvos pašto žyma, kad jo adresatas neatsieme.

11Vadovaujantis Mokejimu draudimo susitarimo 11 punktu atsakovai isipareigojo gražinti ieškovui visas ieškovo bankui išmoketas draudimo išmokas Mokejimu draudimo susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka ir pagal Mokejimu draudimo susitarimo 16.2 punkta sumoketi 10 procentu draudimo imokos dali. Pagal ieškovo sudaryta gražinimo grafiko 1 punkta, ieškovo bankui išmoketos skolos ir kredito bei palukanu suma sudaro 5762,84 EUR, o draudimo imokos dalis - 576,28 EUR. Iš viso 6339,12 EUR.

12Ieškovas taip pat nurode, kad atsakovai nuo 2012 m. vasario 29 d. nevykde pagal Mokejimu draudimo susitarima prisiimtu isipareigojimu gražinti ieškovui jo bankui išmoketu draudimo išmoku gražinimo grafike nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, tuo pažeisdami Mokejimu draudimo susitarimu prisiimtus isipareigojimus. Del isipareigojimu pagal Mokejimu draudimo susitarima nevykdymo atsakovai buvo nuolat informuojami trumposiomis žinutemis (sms), skambuciais, o 2012 m. gegužes 30 d. prašyme sudaryti mokejimu draudimo susitarima atsakovu nurodytu adresu ( - ), buvo išsiustas raginimas sumoketi pagal Mokejimu draudimo susitarima susidariusi isiskolinima. Tai patvirtina ieškovo 2012 m. gegužes 31 d. pateiktas Lietuvos paštui registruotu laišku sarašas. Registruotas laiškas buvo gražintas ieškovui su 2012 m. liepos 3 d. Lietuvos pašto žyma, kad jo adresatas neatsieme. 2012 m. lapkricio 7 d. prašyme sudaryti mokejimu draudimo susitarima atsakovu nurodytu adresu ( - ) buvo išsiustas raginimas sumoketi pagal Mokejimu draudimo susitarima susidariusi isiskolinima. Tai patvirtina ieškovo 2012 m. lapkricio 8 d. pateiktas Lietuvos paštui registruotu laišku sarašas ir registruotos siuntos pristatymo patvirtinimo kopija. Atsakovai Mokejimu draudimo susitarimo pažeidimu nepašalino ir pagal gražinimo grafika negražino ieškovui nei vienos imokos. Tai patvirtina ieškovo 2012 m. gruodžio 19 d. pažyma Nr. FT-473. Ieškovas už atsakovus bankui išmokejo 5762,84 EUR skolos ir kredito imoku suma, pagal mokejimo diena galiojusi oficialu Lietuvos banko nustatyta lito ir euro kursa – 3,4528 Lt už 1 eura (ekvivalentu litais -19 897,93 Lt).

13Kadangi atsakovai pažeide Mokejimu draudimo susitarimo nuostatas, neatsiskaite su ieškovu ir nebendradarbiavo, vadovaudamasis Mokejimu draudimo susitarimo 20.2., 20.6., 20.9., 20.10., 23.4, 23.6, bei 23.7. punktais 2012 m. gruodžio 17 d. ieškovas nutrauke Mokejimu draudimo susitarima ir 2012 m. gruodžio 17 d. apie tai informavo atsakovus, išsiusdamas pranešima registruotu paštu prašyme sudaryti Mokejimu draudimo susitarima nurodytu atsakovu gyvenamosios vietos adresu ( - ). Tai patvirtina ieškovo 2012 m. gruodžio 19 d. pateiktas Lietuvos paštui registruotu laišku sarašas.

14Ieškovas nurode, kad atsakovams nevykdant draudimo išmoku gražinimo ieškovui draudimo išmoku gražinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, vadovaujantis Mokejimu draudimo susitarimo 20.8. punktu, jie privalo sumoketi ieškovui 0,02 proc. delspinigiu nuo negražintos ir nesumoketos sumos už kiekviena uždelsta diena.

152012 m. gruodžio 21 d. atsakovu isiskolinimas ieškovui pagal Mokejimu draudimo susitarima sudaro 6339,12 EUR ir 13,74 EUR delspinigiu, iš viso 6352,86 EUR.

16Ieškovas taip pat nurode, kad Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.36 str. 1 d. nustato, kad pinigines prievoles turi buti išreiškiamos ir apmokamos valiuta, kuri pagal galiojancius istatymus yra teiseta atsiskaitymo priemone Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje istatymo 3 str. (Žin. 1993, Nr. 28-640; Žin., 2011, Nr. 163-7769) nustato, kad užsienio valiuta gali buti naudojama tik šaliu susitarimu mokejimams ir atsiskaitymams negrynaisiais pinigais, o Europos sajungos valiuta eurais - ir grynaisiais pinigais. LR CK 6.36 str. 3 d. nustato, kad kai ieškinys pareikštas Lietuvos Respublikoje del užsienio valiuta išreikštos pinigu sumos priteisimo, kreditorius savo pasirinkimu gali reikalauti jam priteisti šia suma užsienio valiuta arba Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal valiutu kursa, galiojanti mokejimo diena. Atsižvelgiant i tai, kad busto kredito sutartimi kreditas buvo suteiktas eurais ir ieškovas draudimo išmokas bankui mokejo eurais, vadovaudamiesi LR CK 6.36 str. prašo ieškinio piniginius reikalavimus priteisti eurais (b.l.3-7).

17Atsakovui E. A. procesiniai dokumentai iteikti 2013 m. vasario 11 d., LR CPK 123 str. nustatyta tvarka (b.l. 77). Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo nepateike, i teismo posedi neatvyko.

18Atsakove A. Š. 2013-01-16 pateike atsiliepima, kuriame nurode, kad su pareikštu ieškiniu sutinka (b.l.67).

19I teismo posedi ieškovo UAB „Busto paskolu draudimas“ atstovas neatvyko, pateike prašyma byla nagrineti atstovui nedalyvaujant (b.l. 88,93). Todel byla išnagrineta ieškovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d.).

20Teismo posedyje atsakove A. Š. su ieškiniu sutiko. Paaiškino, kad ieškovas nurode teisingas aplinkybes ir jis turi teise prisiteisti skola. Ji ir atsakovas E. A. yra sudare kreditavimo sutarti su DNB Nord banku, kredito nustatytu grafiku gražinti negalejo. Kadangi Kreditas buvo draustas, UAB ,,Busto paskolu draudimas“ ju skolas padenge. Su ieškovu buvo sudarytas skolos gražinimo grafikas, taciau del blogos finansines padeties atsakove nemokejo išdestytu sumu. Raginimus sumoketi imokas atsakove yra gavusi. (b.l. 100-101).

21Ieškinys tenkintinas.

22Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu nustatyta, kad 2007 m. rugsejo 17 d. tarp AB DNB bankas, Kauno filialo ir atsakovu A. Š. ir E. A., sudaryta busto kreditavimo sutartis pagal kuria bankas atsakovams suteike 74997,10 EUR busto kredita, bustui, esanciam ( - ) pirkti ir remontuoti (b.l.8-10).

23Kredito gražinima bankui atsakovai 2007 m. rugsejo 21 d. apdraude, sudarydami draudimo sutarti su UAB „Busto paskolu draudimas“ (b.l. 11-13). Galutinis draudimo sutarties terminas - 2031 m. gegužes 30 d. Busto kredito draudimo sutartis buvo sudaryta pagal Busto kreditu draudimo taisykles Nr. 004, vadovaujantis 2007 m. rugsejo 3 d. atsakovu prašymu sudaryti draudimo sutarti (b.l. 11-15 ).

242011 m. vasario 3 d. atsakovai pateike prašyma ieškovui sudaryti mokejimu draudimo susitarima ir del sunkios ju finansines padeties laikinai vykdyti ju busto kreditavimo sutartimi prisiimtus isipareigojimus (b.l. 16-19). Atsižvelgiant i tai, 2011 m. vasario 3 d. tarp šaliu buvo sudarytas Mokejimu draudimo susitarimas Nr. BPD 037815-2/2400 prie 2007 m. rugsejo 21 d. draudimo sutarties, pagal kuri ieškovas isipareigojo išmoketi draudimo išmoka bankui, vykdydamas busto kreditavimo sutartimi atsakovu prisiimtus isipareigojimus bankui, gražinti kredita ir sumoketi palukanas busto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, o atsakovai isipareigojo gražinti ieškovui visas ieškovo per 12 (dvylika) menesiu laikotarpi bankui išmoketas sumas, o taip pat ieškovui moketina 10 proc. dydžio draudimo imoka, kuri skaiciuojama nuo ieškovo bankui išmoketos ir atsakovu ieškovui per mokejimu bankui laikotarpi negražintos sumos (Mokejimu draudimo susitarimo 16.2 p.), per ne trumpesni kaip 10 (dešimties) metu termina lygiomis dalimis kas menesi be palukanu (Mokejimu draudimo susitarimo 11,12 p.), (b.l. 20-24).

25Vadovaujantis Mokejimu draudimo susitarimo 14 punktu, pasibaigus nustatytam draudimo išmoku del kredito ir palukanu imoku mokejimo terminui, 2013 m. vasario 13 d. ieškovas vienašališkai sudare išmoketu draudimo išmoku gražinimo grafika Nr. 1, pagal kuri atsakovai privalejo gražinti ieškovui 6339,12 EUR suma, mokant po 52,83 EUR kas menesi nuo 2012-02-29 iki 2022-01-29 (b.l. 26-29). Apie tai atsakovai buvo informuoti registruotu laišku (b.l.30-33). Taciau isipareigojimu pagal Mokejimu draudimo susitarima nevykde. Del isipareigojimu nevykdymo atsakovai buvo informuoti trumposiomis žinutemis, skambuciais, 2012 -05-30 ir 2012-11-07 raginimais (b.l. 35-43).

26Byloje nera duomenu, kad atsakovai atsiskaite su ieškovu. Kadangi atsakovai pažeide Mokejimu draudimo susitarimo nuostatas, 2012 m. gruodžio 17 d. ieškovas nutrauke Mokejimu draudimo susitarima ir 2012 m. gruodžio 17 d. apie tai informavo atsakovus, išsiusdamas pranešima registruotu laišku (b.l. 45-50).

27Vadovaujantis Mokejimu draudimo susitarimo 11 punktu, atsakovai isipareigojo gražinti ieškovui visas ieškovo bankui išmoketas draudimo išmokas Mokejimu draudimo susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat pagal Mokejimu draudimo susitarimo 16, 16.2 punktus sumoketi draudimo imoka.

28Visas per 12 (dvylikos) menesiu laikotarpi ieškovo išmoketas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2012 m. gruodžio 19 d. pažyma apie bankui išmoketas išmokas Nr. FT - 472 (b.l.25).

29Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievoles turi buti vykdomos tinkamai ir laiku. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievole, kai neivykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos salygos (CK 6.63 str. 1 d.).

30Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutarti tinkamai ir sažiningai. Teisetai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi istatymo galia (CK 1.89 str. 1 d.).

31Aptarti irodymai patvirtina, kad sudarydami draudimo sutarti, Mokejimu draudimo susitarima, atsakovai sutiko su visomis ieškovo pasiulytomis salygomis, jas suprato ir joms neprieštaravo.

32LR CK 6.6.str. 1 d. nustato, kad solidarioji prievole nepreziumuojama, išskyrus istatymu nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik istatymu ar šaliu susitarimu nustatytais atvejais. Šiuo atveju atsakovu prievole pagal Mokejimu draudimo susitarima yra solidari. Atsakove A. Š. su ieškiniu sutiko, prievole pripažino, todel vadovaujantis LR CK 6.12 str. prievoles pripažinimas taikytinas ir atsakovui E. A.. Atsižvelgiant i byloje nustatytas aplinkybes iš atsakovu solidariai ieškovo naudai priteistina 6339,12 EUR skolos ir 13,74 EUR delspinigiu.

33Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartine civiline atsakomybe yra turtine prievole, kuri atsiranda del to, kad neivykdoma ar netinkamai ivykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teise reikalauti nuostoliu atlyginimo ar netesybu (sumoketi bauda, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti del sutarties neivykdymo ar netinkamo ivykdymo padarytus nuostolius arba sumoketi netesybas (bauda, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai istatymu, sutarties ar teismo nustatyta pinigu suma, kuria skolininkas privalo moketi kreditoriui, jeigu prievole neivykdyta arba netinkamai ivykdyta. Netesybos yra prievoliu užtikrinimo budas, skatinantis skolininka ivykdyti prievole (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartines civilines atsakomybes forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šaliu susitarimu nustatytu netesybu tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kuriu dydis nustatomas susitarimu del netesybu (t. y. sutartinius nuostolius). Teismu praktikoje laikomasi nuostatos, kad šaliu sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais busimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kuriu jam nereikia irodineti, kai skolininkas neivykdo ar netinkamai ivykdo prievole (LAT civ. byla Nr. 3K-7-304/2007; civ. byla Nr. 3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

34Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog termina ivykdyti pinigine prievole praleides skolininkas privalo moketi 5 procentu dydžio metines palukanas už suma, kuria sumoketi praleistas terminas, jeigu istatymai ar sutartis nenustato kitokio palukanu dydžio. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, todel iš atsakovu solidariai ieškovui priteistinos 5 procentu dydžio metines palukanos nuo priteistos sumos (nuo 6.352,86 EUR) nuo bylos iškelimo teisme 2013-01-08 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

35Ieškini patenkinus visiškai, iš atsakovu solidariai ieškovui priteistinos bylinejimosi išlaidos - 658,00 Lt žyminio mokescio (b.l. 59) (CPK 93 str.). Bylinejimosi išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei iš atsakovo nepriteistinos, kadangi i valstybes biudžeta išieškotina bendra suma yra mažesne už teisingumo ministro kartu su finansu ministru nustatyta minimalia valstybei priteistina bylinejimosi išlaidu suma (CPK 96 str. 6 d., 2011-11-07 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansu ministro isakymas Nr. 1R-261/1K-355).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., 284 str. teismas

Nutarė

37Ieškini patenkinti visiškai.

38Priteisti solidariai iš atsakovu A. Š., asmens kodas ( - ) gyv( - ) ir E. A., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovo UAB „Busto paskolu draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, buveines adresas Ulonu g. 5, 08240 Vilnius, a.s. Nr. LT57 7300 0100 7195 1981 Swedbank AB, banko kodas 73000, naudai 6352,86 EUR (šešis tukstancius tris šimtus penkiasdešimt du eurus ir 86 euro ct), t.y. 6339,12 EUR (šešis tukstancius tris šimtus trisdešimt devynis eurus ir 12 euro ct) skolos ir 13,74 EUR (trylika euru 74 ct) delspinigiu, taip pat 5 (penkiu) procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos (6352,86 EUR) nuo bylos iškelimo teisme 2013-01-08 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 658,00 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 00 ct) sumoketo žyminio mokescio.

39Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkes teisma .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkes teismo teiseja Vida Agurkiene, sekretoriaujant Monikai... 2. Teismas, išnagrinejes byla,... 3. n u s t a t e :... 4. Ieškovas UAB „Busto paskolu draudimas“ kreipesi i teisma prašydamas... 5. Ieškovas ieškinyje nurode, kad 2007 m. rugsejo 17 d. tarp AB DNB bankas,... 6. 2011 m. vasario 3 d. atsakovai pateike prašyma sudaryti Mokejimu draudimo... 7. 2011 m. vasario 3 d. ieškovas ir atsakovai sudare Mokejimu draudimo susitarima... 8. Ieškovas ieškinyje nurode, kad vadovaujantis Mokejimu draudimo susitarimo 6... 9. Visas per 12 (dvylikos) menesiu laikotarpi ieškovo išmoketas draudimo... 10. 2012 m. vasario 13 d. ieškovas, vadovaudamasis Mokejimu draudimo susitarimo 14... 11. Vadovaujantis Mokejimu draudimo susitarimo 11 punktu atsakovai isipareigojo... 12. Ieškovas taip pat nurode, kad atsakovai nuo 2012 m. vasario 29 d. nevykde... 13. Kadangi atsakovai pažeide Mokejimu draudimo susitarimo nuostatas, neatsiskaite... 14. Ieškovas nurode, kad atsakovams nevykdant draudimo išmoku gražinimo... 15. 2012 m. gruodžio 21 d. atsakovu isiskolinimas ieškovui pagal Mokejimu... 16. Ieškovas taip pat nurode, kad Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau -... 17. Atsakovui E. A. procesiniai dokumentai iteikti 2013 m.... 18. Atsakove A. Š. 2013-01-16 pateike atsiliepima, kuriame... 19. I teismo posedi ieškovo UAB „Busto paskolu draudimas“ atstovas neatvyko,... 20. Teismo posedyje atsakove A. Š. su ieškiniu sutiko.... 21. Ieškinys tenkintinas.... 22. Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu nustatyta, kad 2007 m. rugsejo 17 d. tarp... 23. Kredito gražinima bankui atsakovai 2007 m. rugsejo 21 d. apdraude, sudarydami... 24. 2011 m. vasario 3 d. atsakovai pateike prašyma ieškovui sudaryti mokejimu... 25. Vadovaujantis Mokejimu draudimo susitarimo 14 punktu, pasibaigus nustatytam... 26. Byloje nera duomenu, kad atsakovai atsiskaite su ieškovu. Kadangi atsakovai... 27. Vadovaujantis Mokejimu draudimo susitarimo 11 punktu, atsakovai isipareigojo... 28. Visas per 12 (dvylikos) menesiu laikotarpi ieškovo išmoketas draudimo... 29. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievoles turi buti vykdomos... 30. Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti... 31. Aptarti irodymai patvirtina, kad sudarydami draudimo sutarti, Mokejimu draudimo... 32. LR CK 6.6.str. 1 d. nustato, kad solidarioji prievole nepreziumuojama,... 33. Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartine civiline atsakomybe yra turtine prievole,... 34. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog termina ivykdyti pinigine... 35. Ieškini patenkinus visiškai, iš atsakovu solidariai ieškovui priteistinos... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., 284 str. teismas... 37. Ieškini patenkinti visiškai.... 38. Priteisti solidariai iš atsakovu A. Š., asmens kodas 39. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...