Byla eB2-249-440/2019
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios mažosios bendrijos (toliau – BMB) „Močiutės turgelis“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Verslo efektas“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

41.

5Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartimi atsakovei MB „Močiutės turgelis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Verslo efektas” pateikė. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 14 d. Šiaulių apygardos 2019 m. sausio 24 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

62.

7Teisme gautas BMB „Močiutės turgelis“ bankroto administratorės UAB „Verslo efektas“ prašymas priimti sprendimą dėl BMB „Močiutės turgelis“ veiklos pabaigos. Kartu su prašymu pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos pažyma.

83.

9Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, kreditoriai informuoti išsiunčiant pranešimą, tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

10Prašymas tenkintinas.

114.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).

135.

14Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (didesnė įrodomoji galia) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).

156.

16Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 20 d. ir 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimis patvirtintas BMB „Močiutės turgelis“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai 2858,52 Eur sumai.

177.

18Iš bankroto administratorės prašymo matyti, kad bankroto BMB „Močiutės turgelis“ bankroto procedūros yra baigtos, proceso metu nustatyta, kad BMB „Močiutės turgelis“ nuosavybės teise neturėjo registruotino turto. Įmonės dokumentai bankroto administratoriui nebuvo perduoti, nes įmonės direktorė yra mirusi. Iš viso nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 2858,52 Eur. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė neturi turto ir debitorių, iš kurių būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, be to, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie teisminius ginčus, kuriuose dalyvautų BMB „Močiutės turgelis“.

198.

20Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šaulių valdybos 2019 m. kovo 8 d. pažyma patvirtina, kad BMB „Močiutės turgelis“ aplinkosauginių įsipareigojimų neturi, mokestinių įsiskolinimų nėra, įmonės likvidavimui neprieštaraujama.

219.

22Atsižvelgiant į bylos duomenis iš esmės ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 2858,52 Eur dydžio kreditoriniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, nagrinėjamoje byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

24Pripažinti, kad BMB „Močiutės turgelis“, juridinio asmens kodas 303001726, buveinės adresas Šiaulių miesto savivaldybė, veikla pasibaigė.

25Patvirtinti BMB „Močiutės turgelis“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 2858,52 Eur suma:

Eil. Nr. Kreditorius  Įmonės kodas Kreditorinis reikalavimas, Eur
Antros eilės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai
1 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 188659752 440,99
2 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius 288677580 2248,78
Iš viso antros eilės kreditorių: 2689,77
Trečios eilės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai
1 Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 145787276 63,00
2 Antstolis A. B.   105,75
Iš viso trečios eilės kreditorių: 168,75
Bendra kreditorinių reikalavimų suma: 2858,52

26Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

28Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartimi atsakovei MB... 6. 2.... 7. Teisme gautas BMB „Močiutės turgelis“ bankroto administratorės UAB... 8. 3.... 9. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl... 10. Prašymas tenkintinas.... 11. 4.... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas –... 13. 5.... 14. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 15. 6.... 16. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismo 2018 m.... 17. 7.... 18. Iš bankroto administratorės prašymo matyti, kad bankroto BMB „Močiutės... 19. 8.... 20. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šaulių valdybos... 21. 9.... 22. Atsižvelgiant į bylos duomenis iš esmės ĮBĮ numatytos ir būtinos... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 24. Pripažinti, kad BMB „Močiutės turgelis“, juridinio asmens kodas... 25. Patvirtinti BMB „Močiutės turgelis“ likusius nepatenkintus kreditorinius... 26. Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui... 28. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei....