Byla 1A-675-468/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-15 nuosprendžio, kuriuo S. K. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalį ir jam paskirta 45 parų arešto bausmė

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Daivos Kazlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Dzedulionio, Vladislavo Lenčiko, sekretoriaujant Erikai Jasmontaitei, dalyvaujant prokurorui Oksanai Leontjevai, nuteistajam S. K. (S. K.), gynėjui advokatui Anatolijui Svilai,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. K. (S. K.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-15 nuosprendžio, kuriuo S. K. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalį ir jam paskirta 45 parų arešto bausmė.

3Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir S. K. nustatyta galutinė bausmė – 30 parų areštas, bausmę atliekant areštinėje.

4Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtos bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2017-06-18 02.05 val. iki 2017-06-18 16.04 val. (viena diena), nustatant, kad neatlikta bausmė – 29 paros arešto.

5S. K. paskirta BK 68 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise, uždraudžiant jam 3 m. vairuoti transporto priemones.

6S. K. paskirta BK 72 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas, išieškant iš S. K. automobilio „SAB 9-3“, valst. Nr. ( - ), vertę atitinkančią pinigų sumą – 1090 Eur.

7Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

8

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9S. K. pripažintas kaltu pagal BK 281 straipsnio 7 dalį už tai, kad 2017-06-18 apie 02.05 val. Vilniuje, Ąžuolyno g., pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo automobilį „SAAB“, valst. Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau nei 1,5 prom. alkoholio (kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija – 2,08 prom. etilo alkoholio). Šiais savo veiksmais S. K. padarė musikaltimą, numatytą BK 281 straipsnio 7 dalyje.

10II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

11Apeliaciniame skunde nuteistasis S. K. nesutinka su Vilniaus apylinkės teismo 2017-09-15 nuosprendžiu jam paskirta 29 parų arešto bausme ir paskirtomis baudžiamojo poveikio priemonėmis, numatytomis BK 68 ir 72 straipsniuose.

12Apeliantas prašo teismo sumažinti priteistą konfiskuotino automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą. Apelianto tvirtinimu, teismas neatsižvelgė į jo pateiktą automobilio „SAB 9-3“, valst. Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, kuriame buvo nurodyta sandorio suma, taip pat neatsižvelgė į automobilio gamybos metus – 1998 m., dėl ko priteistina pinigų suma turėtų būti daug mažesnė.

13Apeliantas prašo pakeisti arba sušvelninti jam paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, numatytą BK 68 straipsnyje, uždraudžiant jam naudotis teise vairuoti transporto priemones 3 metus. Apeliantas nurodo, kad jis pradėjo dirbti betonuotoju UAB „A“, dėl ko jam yra reikalingas vairuotojo pažymėjimas statybinių medžiagų vežimui.

14Apeliantas prašo pakeisti 29 parų arešto bausmę į viešuosius darbus, nes jis, atlikdamas arešto bausmę, prarastų darbą ir negalėtų išlaikyti savo sugyventinės bei jos mažamečio vaiko. Apeliantas nurodo, kad jis prisipažįsta padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi dėl savo poelgio.

15Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

16Teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

17III. Apeliacinės instancijos teismo išvados

18Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas.

19Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, priėmė teisėtą ir pagrįstą nuosprendį bei teisingai parinko bausmę ir baudžiamojo poveikio priemones.

20Apeliaciniame skunde nuteistasis kaltės ir veikos kvalifikavimo klausimo neginčija, nesutinka su jam paskirta 29 parų arešto bausme ir paskirtomis baudžiamojo poveikio priemonėmis, numatytomis BK 68 ir 72 straipsniuose. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, pasisako tik dėl S. K. paskirtos bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonių.

21Dėl paskirtos bausmės

22Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam S. K. 29 parų arešto bausmę, bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, numatytų BK 54 straipsnyje, nepažeidė, atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nuteistojo asmenybę bei kitas bausmės skyrimui turinčias reikšmės aplinkybes.

23Pirmosios instancijos teismas, parinkdamas bausmės rūšį ir dydį, atsižvelgė į S. K. atsakomybę lengvinančią aplinkybę - prisipažinimą padarius nusikaltimą ir nuoširdų gailėjimąsi. Atkreiptinas dėmesys, kad S. K. praeityje buvo ne kartą teistas už įvairius nusikaltimus ir naują nusikaltimą padarė neišnykus teistumui, į ką teismas taip pat atsižvelgė, parinkdamas bausmės rūšį ir dydį.

24Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas S. K. teisingai nustatė arešto bausmės dydį, artimą baudžiamojo įstatymo sankcijoje numatytam bausmės vidurkiui (BK 49 straipsnio 3 dalis). Be to, nuteistajam taikytos BK 641 straipsnio nuostatos ir paskirta arešto bausmė sumažinta vienu trečdaliu.

25Nuteistasis S. K. apeliaciniame skunde prašo pakeisti 29 parų arešto bausmę į viešuosius darbus. Pabrėžtina, jog viešųjų darbų bausmė nėra numatyta BK 281 straipsnio 7 dalies sankcijoje, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje. Taip pat nėra galimybės S. K. skirti švelnesnę, negu įstatymas numato, bausmę, nes nėra BK 62 straipsnyje numatytų pagrindų, nes priešingu atveju būtų pažeisti BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai, tarp jų ir nusikalstamą veiką padariusio asmens nubaudimas bei teisingumo principo įgyvendinimas.

26Atkreiptinas dėmesys, kad BK 49 straipsnio 5 dalyje yra numatyta galimybė teismui nustatyti atlikti arešto bausmę poilsio dienomis, jeigu yra paskirta iki 45 parų arešto. Nors S. K. teismo nuosprendžiu yra paskirta 29 parų arešto bausmė, jos atlikimo galimybė poilsio dienomis nesvarstytina, to nuteistasis neprašo ir apeliaciniame skunde, todėl kolegija plačiau nepasisako, tačiau atkreipia dėmesį, kad šio klausimo sprendimas galimas ir nuosprendžio vykdymo metu.

27Dėl priteistos konfiskuotino automobilio vertę atitinkančios pinigų sumos

28Apelianto tvirtinimu, priteista konfiskuotino automobilio vertę atitinkanti pinigų suma yra per didelė, teismas neatsižvelgė į jo pateiktą automobilio „SAB 9-3“, valst. Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, automobilio gamybos metus.

29BK 72 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Nagrinėjamoje byloje konfiskuotinu turtu pripažintina konkreti transporto priemonė – „SAB 9-3“, valst. Nr. ( - ), priklausanti trečiajam asmeniui - V. Č., kuri nusikalstamos veikos padaryme nedalyvavo, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Pripažintina, kad teismas, nustatydamas automobilio vertę, pagrįstai vadovavosi VšĮ „Emprekis“ raštu (t. 1, b. l. 7), kuriame automobilis „SAAB 9-3“, 1998 metų gamybos, įvertintas 1090 Eur, o ne 2017-07-22 transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartimi, kurioje nurodyta automobilio „SAB 9-3“, valst. Nr. ( - ), pardavimo kaina – 100 Eur. Teismas atkreipia dėmesį, jog sutartis sudaryta po to kai buvo baigtas ikiteisminis tyrimas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu konfiskuotiną sumą nustatyti remiantis VšĮ „Emprekis“ raštu, o sutartyje nurodytą automobilio kainą laiko nerealia ir dirbtinai sumažinta. Tokią išvadą teismas daro, atsižvelgęs į liudytojos V. Č., paties nuteistojo S. K. parodymus, iš kurių seka, kad automobilis buvo techniškai tvarkingas. Šią aplinkybę patvirtina pirkimo - pardavimo sutartyje pažymėta aplinkybė, kad automobilio privalomoji techninė apžiūra galioja, be to, sutartyje nebuvo nurodyti jokie automobilio defektai. Taigi, byloje nėra nustatyta jokių priežasčių, dėl kurių automobilio kaina turėtų būti ženkliai mažesnė nei nurodyta minėtame VšĮ „Emprekis“ rašte. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pasirinko tinkamą konfiskuotino automobilio vertės nustatymo būdą ir jokių baudžiamojo proceso įstatymo nuostatų nepažeidė.

30Dėl teismo paskirto baudžiamojo poveikio priemonės - uždraudimo naudotis teise vairuoti transporto priemones 3 metus

31Apeliantas prašo pakeisti arba sušvelninti jam skundžiamu nuosprendžiu paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis teise vairuoti transporto priemones 3 metus, nes jo atliekamam darbui UAB „Aimasta“ yra reikalingas vairuotojo pažymėjimas statybinių medžiagų vežimui.

32BK 67 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. Pagal to paties straipsnio trečiąją dalį uždraudimas naudotis specialia teise gali būti skiriamas kartu su bausme. BK 68 straipsnio 1 dalis suteikia teismui galimybę uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. Teismų praktikoje uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja KET arba BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai, ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K-353/2009, 2K-103/2010, 2K-20/2011).

33Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, S. K. asmenybę, pagrįstai uždraudė naudotis teise vairuoti transporto priemones 3 metus.

34S. K. nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,08 promilės), daugiau nei 5 kartus viršijantis leistiną normą. Neblaivumo laipsnis yra vienas iš požymių, kurį vertinant nustatomas pažeidimo pavojingumas. Nors jokia žala nebuvo padaryta, tačiau padaryto pažeidimo pavojingumo tai nemažina. Konstatuojant pažeidimo pavojingumą, neturi reikšmės, kad nebuvo realiai sukeltas pavojus kitiems, esminę reikšmę turi tai, kad pats pažeidimo padarymas galėjo sukelti didelį pavojų aplinkiniams.

35Pagal BK 54 straipsnio 2 dalį viena iš aplinkybių, į kurias teismas atsižvelgia, skirdamas bausmę, yra kaltininko asmenybė. Tai reiškia, kad tiek bausmės, tiek ir baudžiamojo poveikio priemonės paskirtis gali būti pasiekta, skiriant tokias įstatymo numatytas bausmes ir baudžiamojo poveikio priemones, kurios maksimaliai atitiktų kaltininko asmenybę. Atkreiptinas dėmesys, kad S. K. praeityje buvo daugybę kartų baustas administracine tvarka už KET pažeidimus, iš kurių net penkis kartus - už transporto priemonės vairavimą, būnat neblaiviam (t. 1, b. l. 52-57). Šie duomenys rodo, kad S. K. padarytas aptariamas nusikaltimas nėra atsitiktinio pobūdžio, o yra sąlygotas jo gyvenimo būdo ir atsainaus požiūrio į teisės normas, visuomenės saugumą. Apeliantas nei iš ankstesnių baustumų, nei iš teistumų nepasimokė, kritiškai savo elgesio nevertino ir vėl padarė naują nusikalstamą veiką, sukėlusį pavojų ne tik jam pačiam, bet ir aplinkinių sveikatai ar net gyvybei, aplinkinių asmenų turtui. Šios neigiamai apeliantą charakterizuojančios savybės rodo, kad apeliantas nenori laikytis įstatymų, nedaro išvadų dėl savo elgesio, negerbia visuomenės ir kitų piliečių teisių ir interesų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tik BK 68 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemone – uždraudimu naudotis teise vairuoti transporto priemones 3 metus – S. K. bus užkirstas kelias naujoms analogiškoms nusikalstamoms veikoms daryti.

36Nors apeliantas skunde nurodo, kad vairuotojo pažymėjimas jam yra reikalingas atliekamam darbui UAB „A“, tačiau jau buvo minėta anksčiau, jog pagal SODROS pažymos duomenis S. K. niekur nedirba, o jo įgytas verslo liudijimas nebegalioja. Teismų praktikoje yra ne kartą konstatuota, kad vien tai, jog BK 281 straipsnyje nurodytą nusikaltimą padarė asmuo, kurio darbas tiesiogiai susijęs su transporto priemonės vairavimu, nėra pagrindas atsisakyti skirti BK 68 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę, net jeigu uždraudimo naudotis specialia teise paskyrimas iš esmės reikštų atėmimą dirbti šį darbą. Tai, kad baudžiamojo poveikio priemonė sukelia tam tikrų suvaržymų ir nepatogumų nuteistam asmeniui, nereiškia, kad jos paskyrimas prieštarauja teisingumo principui ir kad teismas ją paskyrė netinkamai pritaikęs baudžiamąjį įstatymą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-85/2010, 2K-103/2010, 2K-20/2011, 2K-502/2011). Taigi, netgi asmeniui turint su transporto priemonės vairavimu susijusį darbą, neužkerta kelio teismams taikyti jam baudžiamojo poveikio priemonę - uždraudimą naudotis teise vairuoti transporto priemones.

37Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visas aptartas aplinkybes, daro išvadą, kad BK 68 ir 72 straipsniuose numatytos baudžiamojo poveikio priemonės S. K. buvo paskirtos teisingai ir pagrįstai, 29 parų arešto bausmė buvo paskirta, laikantis BK 54 straipsnyje numatytų reikalavimų, yra teisinga ir ne per griežta.

38Pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti jį apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40nuteistojo S. K. (S. K.) apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu... 4. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtos bausmės laiką įskaitytas... 5. S. K. paskirta BK 68 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė –... 6. S. K. paskirta BK 72 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė –... 7. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 8.
  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
...
9. S. K. pripažintas kaltu pagal BK 281 straipsnio 7 dalį už tai, kad... 10. II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 11. Apeliaciniame skunde nuteistasis S. K. nesutinka su Vilniaus apylinkės teismo... 12. Apeliantas prašo teismo sumažinti priteistą konfiskuotino automobilio vertę... 13. Apeliantas prašo pakeisti arba sušvelninti jam paskirtą baudžiamojo... 14. Apeliantas prašo pakeisti 29 parų arešto bausmę į viešuosius darbus, nes... 15. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 16. Teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą... 17. III. Apeliacinės instancijos teismo išvados... 18. Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą,... 20. Apeliaciniame skunde nuteistasis kaltės ir veikos kvalifikavimo klausimo... 21. Dėl paskirtos bausmės... 22. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas,... 23. Pirmosios instancijos teismas, parinkdamas bausmės rūšį ir dydį,... 24. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas S. K. teisingai nustatė... 25. Nuteistasis S. K. apeliaciniame skunde prašo pakeisti 29 parų arešto bausmę... 26. Atkreiptinas dėmesys, kad BK 49 straipsnio 5 dalyje yra numatyta galimybė... 27. Dėl priteistos konfiskuotino automobilio vertę atitinkančios pinigų sumos... 28. Apelianto tvirtinimu, priteista konfiskuotino automobilio vertę atitinkanti... 29. BK 72 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kai konfiskuotinas turtas yra... 30. Dėl teismo paskirto baudžiamojo poveikio priemonės - uždraudimo naudotis... 31. Apeliantas prašo pakeisti arba sušvelninti jam skundžiamu nuosprendžiu... 32. BK 67 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi... 33. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs padarytos... 34. S. K. nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,08 promilės), daugiau nei 5... 35. Pagal BK 54 straipsnio 2 dalį viena iš aplinkybių, į kurias teismas... 36. Nors apeliantas skunde nurodo, kad vairuotojo pažymėjimas jam yra reikalingas... 37. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visas aptartas aplinkybes, daro... 38. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 40. nuteistojo S. K. (S. K.) apeliacinį skundą atmesti....