Byla 1-1542-405/2019
Dėl vairavo automobilį „M. B.“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Automobilis „M. B.“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), priklauso UAB „Mogo LT“, jis – valdytojas. Labai gailisi dėl tokio savo poelgio

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. L. (a. k. ( - ) gimęs Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, įgijęs vidurinį išsilavinimą, dirbantis UAB ‚( - )“, gyvenantis Švenčionių r. sav. ( - )., teistas 2007-05-03 nuosprendžiu pagal LR BK 135 str. 1 d., 284 str. 1 d. laisvės atėmimu dvejiems metams – teistumas išnykęs, kaltinamas pagal LR BK 2811 str. 1 d.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis A. L. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas neblaivumas daugiau negu 1,51 promilė – 2019-08-31 apie 09.06 val. Švenčionių r. sav. kelio Utena–Kaltanėnai–Švenčionys 59-ame kilometre vairavo jam priklausantį automobilį „M. B.“, valst. Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija – 2,00 promilės, tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 2811 str. 1 d.

5Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 70, 73) apklausiamas kaltinamasis A. L. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, paaiškino, kad vairavo jam priklausantį automobilį „M. B.“, valst. Nr. ( - ), neblaivus. 2019-08-30 su M. Z. ir S. A. vartojo alkoholinius gėrimus. Kitos dienos rytą apie 9 val. jautėsi blaivus, todėl vairavo automobilį „M. B.“, valst. Nr. ( - ). Automobilis „M. B.“, valst. Nr. ( - ), priklauso UAB „Mogo LT“, jis – valdytojas. Labai gailisi dėl tokio savo poelgio.

6Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojų G. Č., R. T., M. Z., S. A. parodymais, kitais byloje esančiais įrodymais.

7Liudytojas G. Č., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 81-84), paaiškino, kad 2019-08-31 dirbo su tyrėju D. B.. Apie 09.06 val. gavo pranešimą apie tai, kad Švenčionių r. sav., kelyje Švenčionys–Švenčionėliai automobilis nuvažiavo nuo kelio. Nuvykę pagal pranešimą nustatė, kad automobilis „Mercedes-Benz“, valst.Nr. ( - ), vairuojamas A. L., išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, susidūrė su krovininiu automobiliu „IVECO-FIAT S49“, valst. Nr. ( - ) vairuojamu R. T.. Eismo įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės, žmonės nenukentėjo. Automobilio „Mercedes-Benz“, valst. Nr. ( - ) vairuotojo A. L. iškvėptame ore 9.18 val. nustatė 2,07 promiles alkoholio, 9.31 val. – 2 promiles.

8Liudytojas R. T., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 99-102), paaiškino, kad 2019-08-31 apie 9 val. iš Zadvarninkų kaimo važiavo į Švenčionėlius, vairavo S. S. priklausantį sunkvežimį „Iveco“, valst. Nr. ( - ) Kelio Utena–Kaltanėnai–Švenčionys 59-ame kilometre važiavo savo eismo juosta, matė, kad priešpriešine eismo juosta važiuoja automobilis, kurio markės ir modelio neprisimena, pamatė, kad į jo važiavimo juostą išvažiavo automobilis, kuris galimai lenkė pirmąjį automobilį, ir įvyko susidūrimas. Po smūgio sprogo jo vairuojamo automobilio kairės pusės priekinės ašies rato padanga, sunkvežimis tapo nevaldomas, nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį. Eismo įvykio metu nenukentėjo, buvo apgadintas jo vairuotas sunkvežimis.

9Liudytojas M. Z., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 86-91), paaiškino, kad 2019-08-31 ryte kartu su S. A. ir A. L. važiavo iš Švenčionėlių į Švenčionis. Automobilį „Mercedes Bennz“ vairavo A. L., nes tai A. L. automobilis, S. A. sėdėjo automobilio gale, jis – automobilio priekinėje keleivio vietoje. Buvo neblaivus, nes iš vakaro su S. A. ir A. L., vartojo alkoholinius gėrimus. Važiuojant keliu A. L. norėjo aplenkti automobilį, tačiau, išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą, kliudė priešpriešine eismo juosta važiavusį automobilį. Po susidūrimo automobilis, kuriuo jie važiavo, nuvažiavo nuo kelio. Eismo įvykio metu jis nenukentėjo.

10Liudytojas S. A., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 93-97), paaiškino, kad 2019-08-31 ryte A. L. vairuojamu automobiliu „M. B.“ važiavo iš Švenčionėlių m. į Švenčionis, kartu važiavo ir M. Z.. Išvakarėse vartojo alkoholinius gėrimus, buvo neblaivus, todėl ne viską prisimena. Prisimena, kad automobilį vairavo A. L., M. Z. sėdėjo automobilio priekinėje keleivio vietoje, jis – automobilio gale. Važiuodamas, matyt, užmigo, pabudo tuomet, kai automobilis jau buvo nuvažiavęs nuo kelio. Kažkas atvertė automobilį, tik tuomet jis išlipo iš to automobilio. Eismo įvykio metu jis nenukentėjo.

11Iš 2019-08-31 Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 12) esančių duomenų nustatyta, kad 2019-08-31 alkotesteriu „Alcotest 6810“, kurio patikros sertifikatas Nr. 0968715 galioja nuo 2019-03-12 iki 2019-09-12 (b. l. 14), atlikus A. L. neblaivumo patikrinimus (b. l. 13) nustatyta, kad A. L. 2019-08-31 9.18 val. iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 2,07 promilės, 2019-08-31 9.31 val. – 2 promilės.

122019-08-31 įvykio vietos apžiūros protokole (b. l. 44-64) užfiksuota, kad įvykio vietoje – kelio Utena–Kaltanėnai–Švenčionys 59,844 kilometre – apžiūrėtas automobilis „M. B.“, valst. Nr. ( - ) Apžiūros metu paimti objektai: vairo apsauginė pagalvė (vokas Nr. 1), šoninė apsauginė pagalvė (vokas Nr. 2), vairuotojo sėdynės apsauginė pagalvė (vokas Nr. 3), priekinės panelės apsauginė pagalvė (vokas Nr. 4), nuoplovos (vokai Nr. 5, Nr. 6), pasas Nr. 23257443 (vokas Nr. 7), mobilus telefonas „SAMSUNG“ (vokas Nr. 8), automobilio „M. B.“ valst. Nr. ( - ) dokumentai (vokas Nr. 9).

13Byloje pakankamai gauta objektyvių įrodymų, kuriais patvirtinama, kad kaltinamasis 2019-08-31 apie 9.06 val. Švenčionių r. sav., kelio Utena–Kaltanėnai–Švenčionys 59-ame kilometre vairavo jam priklausantį automobilį „M. B.“, valst. Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija – 2,00 promilės, t. y. daugiau negu 1,51 promilė, todėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2811 str. 1 d., sudėtis.

14Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę –prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi jį padaręs, į tai, kad jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra, taip pat į kaltinamojo asmenybę – buvo nubaustas administracine tvarka už nusižengimus, padarytus vairuojant motorines transporto priemones, dirba, buvo teistas, bet teistumas išnykęs, ir manoma, kad yra pagrindas paskirti baudą, artimą minimaliam skirtinos baudos dydžiui. Byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, todėl paskirta bausmė sumažinama vienu trečdaliu (LR BK 641 str.). Į bausmės laiką įskaitomas laikino sulaikymo laikas nuo 2019-08-31 iki 2019-09-01 (b. l. 103-106, 107).

15LR BK 67 str. 3 d. nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės gali būti skiriamos kartu su bausme. Kaltinamasis nusikaltimą padarė vairuodamas transporto priemonę, todėl kaltinamajam paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė esant išnykusiam teistumui, jis nebuvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, manoma, kad bausmės paskirtis gali būti įgyvendinta uždraudžiant kaltinamajam naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones trumpesnį terminą nei BK 68 str. 2 d. nustatyto termino vidurkis – dvejiems metams. Pagal formuojamą teismų praktiką (LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-144-628/2018), baudžiamosios poveikio priemonės – draudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones – terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmeniui realiai buvo atimta galimybė vairuoti transporto priemones, todėl kaltinamajam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės terminas skaičiuojamas nuo nutarimo paskirti kardomąją priemonę – specialiosios teisės sustabdymą (b. l. 133-134) – priėmimo dienos, t. y. nuo 2019-09-01.

16LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas Baudžiamuoju kodeksu uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų sau galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (LAT nutartys bylose Nr. 2K-514/2007, 2K-339/2008, 2K-463/2011, 2K-205-628/2018). Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė vairuodamas automobilį „M. B.“, valst. Nr. ( - ), todėl ši transporto priemonė laikoma nusikalstamos veikos padarymo priemone. Iš VĮ „Regitra“ informacijoje apie kelių transporto priemones esančių duomenų (b. l. 20) nustatyta, kad automobilio „M. B.“, valst. Nr. ( - ), kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką ir kuris buvo nusikalstamos veikos padarymo priemone, savininku įregistruota UAB „MOGO LT“, kaltinamasis įregistruotas šio automobilio valdytoju. IŠ UAB „MOGO LT“ rašto (b. l. 27) nustatyta, kaltinamasis 2019-07-29 visiškai atsiskaitė su UAB „MOGO LT“ ir yra transporto priemonės „M. B.“, valst. Nr. ( - ), savininkas. Pagal BK 72 str. 3 d., kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais, todėl automobilis „M. B.“, valst. Nr. ( - ), konfiskuojamas.

17Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas (b. l. 128-129), specialiosios teisės sustabdymas (b. l. 133-134 ) ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 126-127) – paliekamos iki teismo baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

18Nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokuroro 2019-09-16 nutarimu paskirtas laikinas nuosavybės teisės į automobilį „M. B.“, valst. Nr. ( - ), apribojimas iki 2019-12-16 (b. l. 22-23). Teismo baudžiamuoju įsakymu automobilis konfiskuojamas, todėl laikinas nuosavybės teisės į automobilį apribojimas paliekamas iki teismo baudžiamojo įsakymo dalies dėl transporto priemonės konfiskavimo įvykdymo.

19Pagal BK 94 str. 2 d., bylą nagrinėjantis teismas, priimant nuosprendį, išsprendžia daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti klausimą (BK 94 str. 2 d.). 2019-08-31 įvykio vietos apžiūros metu paimti objektai – vairo apsauginė pagalvė (vokas Nr. 1), šoninė apsauginė pagalvė (vokas Nr. 2), vairuotojo sėdynės apsauginė pagalvė (vokas Nr. 3), priekinės panelės apsauginė pagalvė (vokas Nr. 4), nuoplovos (vokai Nr. 5, Nr. 6) – 2019-09-17 nutarimu (b. l. 65-66, 67) perduoti saugojimui Vilniaus apsk. VPK Švenčionių r. PK. Šie objektai negali būti sunaudoti ar grąžinti suinteresuotiems asmenims, todėl sunaikinami (BK 94 str. 1 d. 4 p.)

20Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5 p., proceso išlaidomis gali būti ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. LR BPK 105 str. 1 d. nustatyta, kad teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui. Pagal teismų praktiką, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su transporto priemonių, kurios buvo nusikalstamos veikos padarymo priemonėmis, priverstiniu nuvežimu bei saugojimu, pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš pripažintų kaltais asmenų. Vilniaus apskrities VPK tarnybiniame pranešime (b. l. 33) nurodoma, kad dėl automobilio „M. B.“, valst. Nr. ( - ), nuvežimo į saugojimo aikštelę ir jo saugojimo Vilniaus apskrities VPK patyrė 76,74 Eur dydžio išlaidas. Nustatyta, kad šios išlaidos susidarė dėl automobilio, kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką, nuvežimo ir saugojimo, išlaidų dydis pagrįstas pateiktais dokumentais, todėl šios išlaidos pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš kaltinamojo.

21Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,

Nutarė

22A. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 75 (septyniasdešimt penkių) MGL – 3750 (trijų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimties) Eur – dydžio bauda, pritaikius BK 641 str., paskirti 50 (penkiasdešimties) MGL – 2500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) Eur – dydžio baudą. Į bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2019-08-31 iki 2019-09-01 ir laikyti, kad galutinė bausmė – 46 (keturiasdešimt šešių) MGL – 2300 (dviejų tūkstančių trijų šimtų) Eur dydžio bauda.

23Paskirti A. L. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti dvejus metus naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones (terminą skaičiuoti nuo 2019-09-01) ir konfiskuoti A. L. priklausantį automobilį „M. B.“, valst. Nr. ( - ), registruotą UAB „MOGO LT“ vardu, saugomą UAB „Varimeda“ (adresas Švenčionių m., ( - )).

24Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą, specialiosios teisės sustabdymą – palikti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

25Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokuroro 2019-09-16 nutarimu paskirtą laikiną nuosavybės teisės į automobilį „M. B.“, valst. Nr. ( - ), apribojimą pratęsti iki teismo baudžiamojo įsakymo dalies dėl transporto priemonės konfiskavimo įvykdymo.

26Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – vairo apsauginę pagalvę (vokas Nr. 1), šoninę apsauginę pagalvę (vokas Nr. 2), vairuotojo sėdynės apsauginę pagalvę (vokas Nr. 3), priekinės panelės apsauginę pagalvę (vokas Nr. 4), nuoplovas (vokai Nr. 5, Nr. 6), saugomus Vilniaus apsk. VPK Švenčionių RPK (adresas Švenčionių m., Vilniaus g. 30), sunaikinti.

27Išieškoti iš A. L. 76,74 Eur (septyniasdešimt šešis eurus 74 ct) proceso išlaidų Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

28Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 d. nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti šiam teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė... 2. A. L. (a. k. ( - ) gimęs Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis A. L. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus,... 5. Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 70, 73) apklausiamas kaltinamasis A. L.... 6. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu... 7. Liudytojas G. Č., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 81-84),... 8. Liudytojas R. T., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 99-102),... 9. Liudytojas M. Z., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 86-91),... 10. Liudytojas S. A., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 93-97),... 11. Iš 2019-08-31 Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 12) esančių duomenų... 12. 2019-08-31 įvykio vietos apžiūros protokole (b. l. 44-64) užfiksuota, kad... 13. Byloje pakankamai gauta objektyvių įrodymų, kuriais patvirtinama, kad... 14. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią... 15. LR BK 67 str. 3 d. nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės gali būti... 16. LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 17. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas (b. l.... 18. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės... 19. Pagal BK 94 str. 2 d., bylą nagrinėjantis teismas, priimant nuosprendį,... 20. Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5... 21. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,... 22. A. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 75... 23. Paskirti A. L. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti dvejus metus... 24. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų... 25. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo... 26. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 27. Išieškoti iš A. L. 76,74 Eur (septyniasdešimt šešis eurus 74 ct) proceso... 28. Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,...