Byla 1-911-405/2020
Dėl galės mokėti ankstesniu teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą baudą ir išlaikymą vaikams. Dėl šio įvykio padarė išvadas, ateityje, kol neturės teisės vairuoti transporto priemones, automobilio nevairuos. Labai gailisi padaręs nusikalstamą veiką

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė, sekretoriaujant Vilmai Vilkoicienei, dalyvaujant prokurorui Janui Paškevičiui (Jan Paškevič), kaltinamajam A. L., teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. L. (a. k. ( - ) ), gimęs Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs vidurinį išsilavinimą, nevedęs, dirbantis ( - ) , teistas 2019 m. rugsėjo 27 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 2811 str. 1 d. 46 MGL dydžio bauda (bauda nesumokėta), gyvenantis ( - ) , kaltinamas pagal LR BK 2811 str. 1 d.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis A. L. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas neblaivumas daugiau negu 1,5 promilės alkoholio: 2020 m. gegužės 1 d. apie 14.28 val. Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen. Platumų k., pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 p. nustatytą draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones vairavo A. P. nuosavybės teise priklausantį automobilį „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija – 2,29 promilės, tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 2811 str. 1 d.

5Kaltinamasis A. L. prisipažino padaręs nusikaltimą, paaiškino, kad 2020 m. gegužės mėn. su draugu nuvažiavo automobiliu į Platumų k. prie upės ir ten vartojo alkoholį. Po kurio laiko norėjo pastatyti automobilį, tačiau jį apsukdamas kliudė medinį stulpelį ir nežymiai apgadino automobilį. Netrukus atvyko policijos pareigūnai, kuriems jis pasakė, kad vairavo automobilį būdamas neblaivus. Žino, kad draudžiama vairuoti transporto priemones neblaiviam. Po šio įvykio alkoholio nevartoja, įsidarbino, todėl galės mokėti ankstesniu teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą baudą ir išlaikymą vaikams. Dėl šio įvykio padarė išvadas, ateityje, kol neturės teisės vairuoti transporto priemones, automobilio nevairuos. Labai gailisi padaręs nusikalstamą veiką.

6Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė padarius nusikalstamą veiką įrodyta ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojų V. M. ir A. P. parodymais, kitais byloje esančiais įrodymais.

7Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 53-56) apklausiamas kaip liudytojas Vilniaus apskrities VPK RS vyriausiasis patrulis V. M. paaiškino, kad 2020 m. gegužės 1 d. dirbo kartu su Vilniaus apskrities VPK Švenčionių RPK VS vyresniuoju tyrėju A. R.. Apie 14.28 val. iš Vilniaus aps. VPK OVS budėtojo gavo pranešimą apie tai, kad Švenčionėlių m. Žeimenos gatvėje – aikštelėje prie Žeimenos upės – ant suoliuko sėdi du neblaivūs vyrai, šalia jų automobilis „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) Atvykęs į įvykio vietą – automobilių stovėjimo aikštelę, esančią Švenčionėlių m. Žeimenos gatvėje, šalia Žeimenos upės, nustatė, kad A. L., neblaivus vairuodamas automobilį „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) atsitrenkė į aikštelėje įrengtą medinį stulpelį ir jį nulaužė. Alkotesteriu patikrinus A. L. blaivumą, 2020 m. gegužės 1 d. 15.18 val. jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija 2,31 promilė, 15.41 val. – 2,29 promilės.

8Iš 2020 m. gegužės 1 d. įvykio vietos ir kitų objektų apžiūros protokole (b. l. 17-29) esančių duomenų nustatyta, kad įvykio vieta – Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen. Platumų k. Žeimenos gatvėje šalia Žeimenos upės esanti automobilių stovėjimo aikštelė. Įvykio vietoje nustatyta, kad aikštelėje stovi apgadintas automobilis „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) už automobilio guli nulaužtas medinis stulpelis.

9Iš 2020 m. gegužės 1 d. neblaivumo nustatymo akte (b. l. 11) esančių duomenų nustatyta, kad 2020 m. gegužės 1 d. alkotesteriu „Alcotest 6810“, kurio patikros sertifikatas Nr. 1178469 galioja iki 2020 m. spalio 14 d. (b. l. 15), atlikus A. L. neblaivumo patikrinimą, A. L. 15.18 val. iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 2,31 promilė, 15.41 val. – 2,29 promilės.

10Byloje pakankamai gauta objektyvių duomenų, kuriais patvirtinama, kad kaltinamasis 2020 m. gegužės 1 d. apie 14.28 val. Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen. Platumų k. Žeimenos gatvėje ties Žeimenos upe esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje vairavo transporto priemonę apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatytos 2,29 promilės, t. y. daugiau negu 1,5 promilės, etilo alkoholio, todėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2811 str. 1 d., sudėtis.

11Kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės tai, kad kaltinamasis prisipažino neblaivus vairavęs automobilį ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką, kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra.

12Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę –prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi jį padaręs, į tai, kad jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra, taip pat atsižvelgiama į kaltinamojo asmenybę – nusikalstamą veiką padarė būdamas teistas už analogiško nusikaltimo padarymą ir neatlikęs ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės, buvo nubaustas administracine tvarka, tame tarpe ir už transporto priemonių vairavimą esant neblaiviam, nusikalstamos veikos padarymo metu jam nustatytas neblaivumas (2,29 promilės) žymiai viršija ribą, nuo kurios numatyta baudžiamoji atsakomybė (1,5 promilės), taip pat atsižvelgiama į tai, kad kaltinamasis darbingas tik iš dalies – nustatytas netektas darbingumas 55 proc., kaltinamasis nuo 2020 m. gegužės 12 d. dirba, gauna pajamas ir turi galimybę mokėti baudą. Įvertinus padarytos veikos pavojingumą ir nuteistojo asmenybę, manoma, kad kaltinamajam paskyrus baudą ir baudžiamojo poveikio priemones, tokia bausmė būtų proporcinga padarytai nusikalstamai veikai ir tuo pačiu pakankama BK 41 str. numatytai bausmės paskirčiai užtikrinti. Baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, todėl paskirta bausmė sumažinama vienu trečdaliu (LR BK 641 str.).

13Kaltinamasis nusikalstamą veiką, už kurią teisiamas, padarė neatlikęs 2019 m. rugsėjo 27 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės – baudos, todėl paskirta bausmė subendrinama su 2019 m. rugsėjo 27 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme. Kaltinamasis analogišką nusikalstamą veiką padarė neatlikęs ankstesniu teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės, padarė baigtą tyčinį nesunkų nusikaltimą, kuriuo sukėlė pavojų eismo saugumui, kitų eismo dalyvių sveikatai, gyvybei ir turtui, t. y. vairavo automobilį neblaivus, todėl yra pagrindo bausmes visiškai sudėti.

14Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamoji šiuo metu dirba, tačiau gali dirbti tik pagal negalios pobūdį pritaikytoje darbo aplinkoje, nustatomas dvylikos mėnesių terminas baudai sumokėti.

15LR BK 67 str. 1 d. nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį, todėl kaltinamajam paskiriamos baudžiamojo poveikio priemonės. Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė vairuodamas transporto priemonę, todėl kaltinamajam paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis teise vairuoti visų rūšių transporto priemones. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, tačiau kaltę pripažino, buvo nuteistas už analogiško nusikaltimo padarymą, manoma, kad baudžiamojo poveikio priemonės paskirtis bus įgyvendinta uždraudžiant kaltinamajam naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones ilgesniam terminui nei BK 68 str. 2 d. nustatyto termino vidurkis – trejiems metams.

16BK 73 str. 2 d. nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės nesubendrinamos su bausmėmis ir vykdomos atskirai, todėl šiuo ir Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. baudžiamuoju įsakymu (baudžiamoji byla Nr. 1-1542-405/2019) paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimas naudotis teise vairuoti visų rūšių transporto priemones – nebendrinamos.

17LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas Baudžiamajame kodekse uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemonės teismų praktikoje suprantamos kaip įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina tokios veikos padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos atitinkamos veikos objektui ar dalykui. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų sau galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (LAT nutartys bylose Nr. 2K-514/2007, 2K-339/2008, 2K-463/2011, 2K-205-628/2018). Pagal VĮ „Regitra“ informaciją apie kelių transporto priemones (b. l. 32), automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką ir kuris buvo nusikalstamos veikos padarymo priemone, savininku įregistruotas trečiasis asmuo, o ne kaltinamasis. BK 72 str. 5 d. nustatyta, kad kai konfiskuotinas turtas, be kita ko, priklauso tretiesiems asmenims, teismas iš kaltininko išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Byloje nustatyta, kad konfiskuotinas turtas priklauso trečiajam asmeniui, nėra duomenų, patvirtinančių, kad transporto priemonės savininkas žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas bus naudojamas uždraustai veikai daryti, taip pat nesant kitų BK 72 str. 4 d. nustatytų kitiems asmenims priklausančio konfiskuotino turto konfiskavimo pagrindų, transporto priemonė nekonfiskuojama, iš kaltinamojo išieškoma konfiskuotino turto vertė – 1694 Eur. Pagal VšĮ „Emprekis“ duomenis apie vidutinę transporto priemonės kainą Lietuvoje, juose nurodoma 2050 Eur dydžio suma – automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) vidutinė kaina su PVM. Priteisiant iš kaltinamojo konfiskuotino turto vertę, turtas neapmokestinamas PVM mokesčiu, kito įstatyme nustatyto pagrindo skaičiuoti PVM mokestį už priteisiamo turto vertę nėra, todėl vertinama, kad automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) vidutinė rinkos kaina įvykio metu – 1694 Eur. Kaltinamasis transporto priemonės vertės neginčijo.

18Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 71-73) – paliekama iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

19Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5 p., proceso išlaidomis gali būti ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. LR BPK 105 str. 1 d. nustatyta, kad teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui. Pagal teismų praktiką, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su transporto priemonių, kurios buvo nusikalstamos veikos padarymo priemonėmis, priverstiniu nuvežimu bei saugojimu, pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš pripažintų kaltais asmenų. Iš Vilniaus apskrities VPK aptarnavimo skyriaus 2020 m. gegužės 6 d. tarnybiniame pranešime (b. l. 39), priverstinio transporto priemonės nuvežimo akte (b. l. 16), Vilniaus apskr. VPK ir UAB „Varimeda“ 2019 m. gruodžio 4 d. sudarytoje Transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų teikimo sutartyje Nr. S-ST2-232 (b. l. 40-51) esančių duomenų nustatyta, kad už automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą patirtos 42 Eur (su PVM) dydžio išlaidos, už šio automobilio saugojimą nuo priverstinio nuvežimo (2020 m. gegužės 1 d.) iki automobilio grąžinimo savininkui dienos (2020 m. gegužės 5 d.) – 12,50 Eur (2,50 Eur x 5 d.), todėl iš kaltinamojo Vilniaus apskr. VPK priteisiamos 54,50 Eur dydžio proceso išlaidos.

20Teismas, vadovaudamasis LR BK 641, 67 str. 3 d., 68, 72, 2811 str. 1 d., BPK 303–307, 432 str.,

Nutarė

21A. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 90 (devyniasdešimties) MGL – 4500 (keturių tūkstančių penkių šimtų) Eur – dydžio bauda, pritaikius BK 641 str., paskirti 60 (šešiasdešimties) MGL – 3000 (trijų tūkstančių) Eur – dydžio baudą. Paskirtą bausmę subendrinti su Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme visiškai jas sudedant ir paskirti galutinę bausmę – 110 (vieno šimto dešimties) MGL – 5500 (penkių tūkstančių penkių šimtų eurų) dydžio baudą. Į subendrintą bausmę įskaityti bausmės dalį, atliktą pagal Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. teismo baudžiamąjį įsakymą.

22Nustatyti dvylikos mėnesių terminą baudai sumokėti.

23Paskirti A. L. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti trejus metus naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones (terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio vykdymo pradžios) ir išieškoti iš A. L. konfiskuotino turto – automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) – vertę atitinkančią pinigų sumą – 1694 (vieną tūkstantį šešis šimtus devyniasdešimt keturis) Eur.

24Vadovaujantis BK 73 str. 2 d., Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. teismo baudžiamuoju įsakymu A. L. paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimas dvejus metus naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones (terminas skaičiuojamas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.) ir jam priklausančio automobilio „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) registruoto UAB „MOGO LT“ vardu, konfiskavimas – vykdomos atskirai.

25Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

26Išieškoti iš A. L. 54,50 Eur (penkiasdešimt keturis eurus 50 ct) proceso išlaidų Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui už automobilio „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą ir saugojimą nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. gegužės 5 d.

27Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė... 2. A. L. (a. k. ( - ) ), gimęs Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublikos... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis A. L. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus,... 5. Kaltinamasis A. L. prisipažino padaręs nusikaltimą, paaiškino, kad 2020 m.... 6. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė padarius nusikalstamą veiką įrodyta... 7. Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 53-56) apklausiamas kaip liudytojas Vilniaus... 8. Iš 2020 m. gegužės 1 d. įvykio vietos ir kitų objektų apžiūros... 9. Iš 2020 m. gegužės 1 d. neblaivumo nustatymo akte (b. l. 11) esančių... 10. Byloje pakankamai gauta objektyvių duomenų, kuriais patvirtinama, kad... 11. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės tai, kad kaltinamasis... 12. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią... 13. Kaltinamasis nusikalstamą veiką, už kurią teisiamas, padarė neatlikęs... 14. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamoji šiuo metu dirba, tačiau gali dirbti... 15. LR BK 67 str. 1 d. nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti... 16. BK 73 str. 2 d. nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės nesubendrinamos... 17. LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 18. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 19. Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5... 20. Teismas, vadovaudamasis LR BK 641, 67 str. 3 d., 68, 72, 2811 str. 1 d., BPK... 21. A. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 90... 22. Nustatyti dvylikos mėnesių terminą baudai sumokėti.... 23. Paskirti A. L. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti trejus metus... 24. Vadovaujantis BK 73 str. 2 d., Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m.... 25. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki... 26. Išieškoti iš A. L. 54,50 Eur (penkiasdešimt keturis eurus 50 ct) proceso... 27. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus...