Byla 2A-88/2012
Dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ir uždraudimo atsakovui naudoti žymenį savo veikloje bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Konstantino Gurino, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-407-450/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Olifėja“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žalgirio loto“ (tretysis asmuo Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras) dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ir uždraudimo atsakovui naudoti žymenį savo veikloje bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Olifėja“ ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia prekių ženklo „Puodas aukso“ registraciją Nr. 58760; uždrausti atsakovui UAB „Žalgirio loto“ naudoti prekių ženklą „Aukso puodas“ (reg. Nr. 33267) ir/arba žymenį „Puodas aukso“ (paraiškos Nr. 2008 0881, Reg. Nr. 58760) savo komercinėje veikloje Lietuvoje 16, 20, 25, 28, 35, 36, 41 klasės prekėms ir paslaugoms žymėti, įskaitant: tokiais žymenimis žymėti paslaugas ir/ar prekes ar jų pakuotę; siūlyti tokiais žymenimis pažymėtas paslaugas ir/ar prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti; naudoti tokius žymenis komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje. Atsakovo lėšomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sunaikinti visus loterijos bilietus bei reklaminę medžiagą, kurie atsakovo neteisėtai yra pažymėti žymeniu „Aukso puodas“ (reg. Nr. 33267) ir/ar žymeniu „Puodas aukso“ (paraiškos Nr. 2008 0881, Reg. Nr. 58760), esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinį grindė tokiomis svarbiausiomis aplinkybėmis.

5Ieškovas yra 1999 m. birželio 1 d. registruoto nacionalinio prekių ženklo „Aukso puodas“ (reg. Nr. 33267) savininkas. Ieškovas yra vienas populiariausių Lietuvoje nuolat organizuojamų loterijų bei žaidimų organizatorius, ilgą laiką (nuo 1996 m.) naudojantis šį ženklą, kuris Lietuvoje yra labai gerai žinomas bei vartotojų atpažįstamas, turintis gerą reputaciją bei siejamas išimtinai tik su UAB „Olifėja“ bei jos organizuojamomis loterijomis.

6Atsakovas organizuoja momentinę loteriją, kurios pavadinime neteisėtai, neturėdamas ieškovo sutikimo, naudoja žymenį „Puodas aukso“, klaidinančiai panašų į ieškovo prekių ženklą „Aukso puodas“. Dėl šios priežasties yra didelė tikimybė, kad vartotojai gali būti suklaidinti dėl jiems teikiamų paslaugų kilmės. Atsakovas 2008 m. balandžio 18 d. LR Valstybiniam patentų biurui pateikė paraišką registruoti prekių ženklą „Puodas aukso“ (paraiškos Nr. 2008 0881) ir šis prekių ženklas buvo registruotas 2009 m. sausio 13 d.

7Abu prekių ženklai yra registruoti kaip žodiniai prekių ženklai. Pilna apimtimi sutampa abiejų ženklų žodiniai elementai, t.y. prekių ženklai panašūs vizualiai, fonetiškai ir semantiškai. Ieškovas atliko gyventojų apklausą, kurios rezultatai patvirtina, kad prekių ženklai yra panašūs ir vartotojas gali būti suklaidintas dėl prekių ženklų panašumo, todėl prekių ženklo „Puodas aukso“ registracija Nr. 58760 pripažintina negaliojančia Prekių ženklų įstatymo (toliau – PŽĮ) 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Be to, PŽĮ 7 straipsnio 3 dalis nurodo, kad ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas padavė paraišką įregistruoti ženklą, turėdamas nesąžiningų ketinimų. Atsakovas yra tiesioginis UAB „Olifėja“ konkurentas, todėl akivaizdu, kad žinojo apie ankstesnį ieškovo prekių ženklą „Aukso puodas“.

8Bet kokios asociacijos su prekių ženklu „Aukso puodas“ pažeidžia UAB „Olifėja“ teises ir silpnina prekių ženklo skiriamąjį požymį. Kai ankstesnis prekių ženklas turi reputaciją, vėlesnis prekių ženklas, būdamas panašus į ankstesnįjį, dėl visuomenės klaidinimo automatiškai naudojasi pirmojo reputacija. Atsakovas, platindamas bei reklamuodamas loterijos bilietus, pažymėtus žymeniu „Puodas aukso“, taip pat pažeidė sąžiningos konkurencijos principus. Atsakovas, pradėjęs organizuoti loteriją, kurios pavadinimas pilna apimtimi iš esmės sutampa su ieškovo registruotu prekių ženklu, siekia nesąžiningai pasinaudoti ieškovo, jo paslaugų ir jo prekių ženklo reputaciją.

9Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu. Ieškovas nėra nurodęs, kokioms konkrečiai prekėms ar paslaugoms žymėti yra naudojamas jo prekių ženklas ir nepagrindė įrodymais, kad naudoja šį ženklą „itin populiarioje loterijoje - televizijos žaidime“. Ieškovas rengia keletą televizijos loterijų.

10Atsakovas savo prekių ženklą naudoja momentinėje loterijoje „Puodas aukso“, t.y. ne televizijos žaidime. Loterija „Puodas aukso“ yra analogiška Švedijoje organizuojamai loterijai „Bingo“. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas savo prekių ženklą taip pat naudotų kokioje nors momentinėje loterijoje. Atsakovo vertinimu, akivaizdūs momentinės loterijos ir televizijos žaidimų skirtumai leidžia teigti, jog prekių ženklai nėra naudojami tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti. Be to, lyginami prekių ženklai nėra nei tapatūs, nei klaidinamai panašūs. Kad lyginami žodžių junginiai „Aukso puodas“ ir „Puodas aukso“ yra skirtingi tiek formos, tiek turinio prasme, yra nurodyta Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekano, docento, humanitarinių mokslų daktaro A. S. išvadoje.

11Sprendžiant ginčus dėl prekių ženklų turi būti nustatyta, ar egzistuoja reali tikimybė suklysti vidutiniam vartotojui. Ieškovo pateikta apklausa neįrodo klaidinamo prekių ženklų panašumo. Pagal teismų praktiką tam tikras ženklų panašumas savaime nėra pagrindas naikinti prekių ženklo registraciją, kadangi nustatytas panašumas turi būti ne bet koks, o klaidinantis, t.y. lemiantis realią vartotojų suklaidinimo galimybę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu.

12Kadangi tiek ieškovui, tiek atsakovui priklausantys prekių ženklai LR Patentų biure įregistruoti standartiniais rašmenimis (prekių ženklai yra tik žodiniai), svarbu įvertinti sąlygas bei aplinkybes, kuriomis prekių ženklai „Aukso puodas“ ir „Puodas aukso“ yra naudojami.

13Ieškovo prekių ženklo teisinės apsaugos ribos yra siauros - ieškovas negali „uzurpuoti“ minėtų žodžių naudojimo kituose prekių ženkluose ar kitų subjektų veikloje.

14Ieškovo teiginiai, jog atsakovas nesąžiningai siekia pasinaudoti ieškovo ar jo prekės ženklų reputacija, nepagrįsti įrodymais bei yra prielaidų pobūdžio.

15Trečias asmuo LR valstybinis patentų biuras nurodė, kad reikalavimai nėra tiesiogiai susiję su institucijos kompetencija ir vykdomomis funkcijomis, todėl dėl ieškinio reikalavimų nepasisakė.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

17Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 21 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies:

18pripažino negaliojančia prekių ženklo „Puodas aukso“ registraciją Nr. 58760;

19uždraudė atsakovui, UAB „Žalgirio loto“ naudoti prekių ženklą „Puodas aukso“ (paraiškos Nr. 2008 0881, reg. Nr. 58760) savo komercinėje veikloje Lietuvoje 16, 20, 25, 28, 35, 36, 41 klasės prekėms ir paslaugoms žymėti, įskaitant: tokiais žymenimis žymėti paslaugas ir/ar prekes ar jų pakuotę; siūlyti tokiais žymenimis pažymėtas paslaugas ir/ar prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti; naudoti tokius žymenis komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje;

20įpareigojo atsakovą savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sunaikinti visus loterijos bilietus bei reklaminę medžiagą, kurie Atsakovo neteisėtai yra pažymėti prekės ženklu „Puodas aukso“, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatyta tvarka;

21nutarė, teismo sprendimui įsiteisėjus, grąžinti ieškovui iš Vilniaus apygardos teismo depozitinės sąskaitos pagal 2009 m. vasario 19 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį įneštą 200 000 Lt užstatą galimiems nuostoliams dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimui.

22priteisė ieškovui iš atsakovo 12 292,75 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 69,79 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės biudžetui.

23Apygardos teismas atsižvelgė į laiko kriterijų (paraiška registruoti prekių ženklą „Aukso puodas“ paduota anksčiau (1997 m. gegužės 29 d.) nei atsakovo paraiška prekių ženklui „Puodas Aukso“ (2008 m. balandžio 18 d.)), į paslaugas, kurioms ženklinti registruojami ginčo ženklai (abeji prekių ženklai skirti 35 (reklama), 41 (loterijų rengimas, televizijos pramoginės laidos) klasės prekėms žymėti (ieškovo prekių ženklas dar ir kitoms klasėms)), į Europos bendrijų Pirmosios instancijos teismo praktiką (kai ankstesnių prekių ženklų žymimos prekės apima prekes, nurodytas ginčijamoje ženklo paraiškoje, šios prekės laikomos tapačiomis (2005 m. gruodžio 8 d. sprendimas byloje Nr. T-29/04, paragrafas 51); Europos Teisingumo Teismo praktiką (kuo didesnis paslaugų/prekių sutapimas, to mažesnio ženklų panašumo reikia, kad būtų visuomenės suklaidinimo galimybė. Kuo didesniu išskirtinumu pasižymi ankstesnis prekių ženklas, tuo didesnė suklaidinimo tikimybė. Net ir ženklų panašumas pagal vieną kriterijų gali būti pakankamas, kad sukeltų suklaidinimo tikimybę (1999 m. birželio 22 d. sprendimas byloje Lloyd Scuhfabrik meyer Q Co. Gmbh v Klijsen Handel BV), į Metodinius nurodymus „Dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo“, patvirtintus 1996 m. liepos 11 d. Valstybinio patentų biuro direktoriaus.

24Abu prekių ženklai registruoti kaip žodiniai prekių ženklai, abiejuose prekės ženkluose „Aukso puodas“ ir „Puodas aukso“ pagrindiniai elementai yra tie patys žodžiai, abu vienodą reikšmę turintys žodžiai junginiuose vartojami tuo pačiu linksniu. Fonetinį ženklų panašumą lemia tai, kad prekės ženklai susideda iš to pačio žodinio elemento, kurie tik susikeičia vietomis, jų tarimas ir kirčiavimas identiški. Abejuose prekių ženkluose yra tie patys prasminiai lietuvių kalbos žodžiai, žodžių junginio abiem atvejais reikšmė panaši (semantinis (prasminis) panašumas).

25Prekės ženklas „Aukso puodas“ yra „Teleloto“ žaidimo pagrindinio prizo pavadinimas, konkrečiai šis prekių ženklas yra užrašytas kiekviename loterijos biliete, jis naudojamas reklamoje per televoziją, internete, kiekvieną loteriją vartotojai informuojami apie Aukso puodo vertę pinigine išraiška. Tiek ieškovo organizuojamos loterijos „Perlas“ žaidime „Teleloto“, kurios pagrindinis prizas yra Aukso puodas, tiek atsakovo UAB „Žalgirio loto“ organizuojamos momentinės loterijos bilietai reklamuojami ir platinami tuose pačiuose Lietuvos prekybos centruose, vienoje vietoje, dažniausiai kasose, šalys bilietus platina tikslu pritraukti vartotojus dalyvauti loterijoje, vartotojai yra tie patys. Patys bilietai neturi būti lyginami (lyginami turi būti prekių ženklai), todėl pačių bilietų sandara: popierius, spalvos, šriftas, jų kokybė, bei kiti nesutapimai neturi reikšmės.

26Vidutinis vartotojas tik retais atvejais turi galimybę tiesiogiai palyginti skirtingus ženklus ir dažniausiai remiasi bendru sukurtu įspūdžiu. Vidutiniu vartotoju turi būti laikomas protingai gerai informuotas, protingai atidus ir apdairus vartotojas, kuris prekių ženklą „Puodas Aukso“ sies su jau gerai žinomu ieškovo anksčiau įregistruotu ir plačiai reklamuojamu prekių ženklu „Aukso puodas“. Tą patvirtina ir apklausos rezultatai.

27Analizuojant atsakovo nesąžiningus ketinimus įregistruojant prekių ženklą (Prekių ženklų įstatymo 7 str. 3 d.), svarbu, kad atsakovas, paduodamas paraišką registruoti prekių ženklą „Puodas aukso“, jau žinojo apie konkurento - ieškovo UAB „Olifėja“ organizuojamą populiarią ir plačiai žinomą loteriją „Perlas“, kurioje pagrindinis prizas yra Aukso puodas. Be to, ieškovas buvo įspėjęs atsakovą dėl galimai neteisėtų veiksmų registruojant prekių ženklą „Puodas aukso“, tačiau atsakovas į tai nereagavo. Teismui nekilo abejonių, kad atsakovas kryptingai siekė užregistruoti identišką prekių ženklą ir jį naudoti suklaidinant vartotojus bei tokiais veiksmais pažeidė sąžiningos konkurencijos principus (Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p.).

28Ieškovo reikalavimas uždrausti atsakovui naudoti prekių ženklą „Aukso puodas savo komercinėje veikloje atmestinas, kadangi nenustatyta, jog tokį pažeidimą atsakovas būtų atlikęs.

29Loterijų įstatymas nenumato loterijos bilietų sunaikinimo procedūros, pripažinus atsakovo prekės ženklo naudojamo loterijoje registraciją negaliojančia, bet numato, jog panaikinus licenciją, neišplatinti loterijų bilietai per 60 kalendorinių dienų po sprendimo panaikinti licenciją priėmimo dienos turi būti surinkti iš visų platinimo vietų ir sunaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatyta tvarka, todėl taikant analogiją teismas įpareigojo atsakovą savo lėšomis per 5 kalendorines dienas po teismo spendimo įsiteisėjimo dienos sunaikinti visus loterijos bilietus bei reklaminę medžiagą, kurie pažymėti prekių ženklu „Puodas aukso“, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatyta tvarka.

30III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

31Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują – ieškinį atmesti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (6 271,90 Lt.). Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

32I. Byloje nepagrįstai taikytas Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas:

331. Prekės ženklo eliminavimas iš komercinės apyvartos siejamas ne su bet kokiu lyginamų prekės ženklų panašumu, o tik su visuomenę klaidinančiu panašumu (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. liepos 13 d. nutartis Nr. 2A-337/2007). Ginčo prekių ženklai turi būti lyginami ne atsietai, remiantis vien tuo, kaip jie įregistruoti, bet tokių prekių ženklų panaudojimo kontekste. Tai ne kartą yra pažymėta ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 3K-3- 60/2008, 2010 m. kovo 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-105/2010, 2000 m. lapkričio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-1263/2000, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 24 d. sprendimas byloje Nr. 2A-270/2009, 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartis byloje Nr. 2A-450/2010).

34Ieškovui tenka pareiga įrodyti vartotojų suklaidinimo tikimybę. Kartu pažymėtina, kad vartotojai prekių ženklų nelygina pagal jų registravimo formą prekių ženklų registre, todėl apygardos teismas nepagrįstai nurodė, jog loterijų bilietai neturi būti lyginami.

352. Vartotojas, rinkdamasis tarp ieškovo žaidimo bilieto ir atsakovo loterijos bilieto objektyviai neturės galimybių juos supainioti, kadangi bilietai de facto nėra pažymėti panašiais prekių ženklais. Be to, ieškovo TV žaidimo „Teleloto“ ir atsakovo momentinės loterijos „PUODAS AUKSO“ bilietai skiriasi tiek savo forma, tiek dizainu, tiek spalvinėmis kompozicijomis. Ant kiekvieno bilieto yra aiškiai nurodytas ir loterijos organizatorius.

363. Skundžiamo sprendimo teiginį, kad prekių ženklą „Aukso puodas“ ieškovas naudoja TV žaidime „Teleloto“, paneigia į bylą pateiktas žaidimo „Teleloto“ bilietas, ant kurio nėra užrašo „Aukso puodas“. Tuo tarpu apelianto naudojamoje loterijoje „PUODAS AUKSO“ prekių ženklas yra naudojamas ant loterijos bilieto, yra aiškiai išskirtas, lengvai pastebimas, dominuojantis bilieto dizaine, ko pasėkoje vartotojas prekių ženklą sies su konkrečia apelianto organizuojama loterija.

374. Sprendžiant dėl ženklų klaidinančio panašumo, klaidinimas vertinamas eilinio tos prekės vartotojo aspektu. Vertintoju negali būti teismas, prekių ženklų specialistai, patentiniai patikėtiniai, ekspertai ar advokatai, kadangi jie turi daugiau žinių nei eilinis vartotojas.

38Loterijos/žaidimo vartotojais laikytini atidūs, pakankamai informuoti vartotojai. Asmuo, ketinantis žaisti loterijoje/žaidime ir laimėti, natūralu, kad pakankamai atidžiai domisi (I) kokią loteriją/žaidimą jis žaidžia, II) kaip žaidžiama konkreti jo įsigyjama loterija/žaidimas, (III) koks didysis prizas ir kiti prizai. Šie kriterijai pas ieškovą ir atsakovą akivaizdžiai skiriasi, todėl nėra jokios tikimybės, kad vartotojai būtų suklaidinti dėl prekių ženklų. Ieškovo organizuojamas žaidimas „Teleloto“ (kurio vienas iš prizų vadinasi „Aukso puodas“), skirtingai nei atsakovo organizuojama loterija, yra televizijos žaidimas.

395. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Baltijos tyrimai“ visuomenės nuomonių apklausa, įrodo, esą apelianto prekės ženklas yra klaidinančiai panašus į ieškovo prekės ženklą. Pažymėtina, kad apklausos respondentams nebuvo pateiktas klausimas, ar prekių ženklai yra klaidinančiai panašūs, ar klaidina dėl savo kilmės, žymimų prekių ir pan. Tai, kad dalis respondentų atsakė, jog prekių ženklai yra panašūs, negali reikšti, jog panašumas per se yra klaidinantis. Be to, respondentams prekės ženklai buvo pateikti ne taip, kaip vartotojai yra įpratę juos matyti komercinėje apyvartoje (ant loterijos bilietų), o izoliuotai lyginant vien tik gramatinius užrašus. Galiausiai, tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad vartotojai painioja prekių ženklus.

40II. Byloje nepagrįstai taikyta Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 3 dalis.

411. Remiantis šia įstatymo nuostata, prekės ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas padavė paraišką tokį prekių ženklą įregistruoti, turėdamas nesąžiningų ketinimų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs šią nuostatą aiškinančias taisykles „<...> vien tik žinojimas apie kitą prekių ženklą per se nėra pakankama aplinkybė spręsti dėl nesąžiningų ketinimų, pareiškiant registruoti ginčijamąjį prekių ženklą <...> teisinės apsaugos, kuri naudojama trečiojo asmens žymeniui ir prašomam įregistruoti žymeniui, laipsnis yra vienas iš veiksnių, į kurį turi atsižvelgti teismas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 17 nutartis byloje Nr. 3K-3-507/2009).

42Pažymėtina, jog civilinėje teisėje galioja asmens veiksmų sąžiningumo prezumpcija. Ieškovui tenka našta ją paneigti, kas nebuvo padaryta ir apygardos teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas turėjo nesąžiningų ketinimų. Pažymėtina, kad atsakovas nusprendė organizuoti visame pasaulyje žinomą “Bingo” tipo loteriją ir prekės ženklu pasirinko pavadinimą, kuris reikštų didelį laimėjimą.

432. Ieškovo prekės ženklas „Aukso puodas” turi silpną išskirtinumo, o kartu ir teisinės apsaugos laipsnį. Tai priklauso nuo ženklo semantinės, fonetinės ir grafinės prasmės. Ženklas sudarytas iš įprastų kalboje vartojamų žodžių. Pats savaime panašaus prekių ženklo egzistavimas negali per se įrodyti ieškovo reputacijos menkinimo ar atsakovo nesąžiningų ketinimų faktus.

44Humanitarinių mokslų daktaras pateikė išvadą, kad žodžių junginys „Aukso puodas” gali būti laikomas lietuvių kalboje nusistovėjusiu frazeologizmu, reiškiančiu didžiausią laimėjimą, pagrindinį prizą.

45Ieškovas atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (3 267 Lt).

46Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

471. Lyginant registruotus prekių ženklus, turi būti atsižvelgiama į tai, kokie prekių ženklai yra registruoti, kadangi prekių ženklas yra saugomas toks, koks registruotas (Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Lietuvos aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 3K-3-135/2005). Atitinkamai, nagrinėjant reikalavimą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, žodinis atsakovo ženklas „PUODAS AUKSO“ ir turėjo būti bei pagrįstai buvo lyginamas su ieškovo registruotu prekių ženklu „AUKSO PUODAS“.

482. Pirmosios instancijos teismas nustatė visus Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytus kriterijus, kuriems esant prekių ženklo registracija pripažįstama negaliojančia ir todėl pagrįstai atsakovo prekių ženklo registraciją pripažino negaliojančia.

493. Nepagrįsta apelianto išvada, kad byloje yra reikalinga nustatyti klaidinanti prekių ženklų panašumą, kadangi tai neatitinka Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto normos prasmės. Teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio ginčą, turi nustatyti tik ženklų panašumą (ne klaidinantį panašumą) ir vartotojo suklaidinimo tikimybę, kas ir buvo padaryta.

504. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog vartotojas, rinkdamasis tarp ieškovo žaidimo bilieto ir atsakovo loterijos bilieto, objektyviai neturės galimybių juos supainioti. Pažymėtina, kad ant ieškovo organizuojamo lošimo bilietų yra naudojamas prekės ženklas „Aukso puodas”, o reklamoje per televiziją, internete, prieš kiekvieną loteriją vartotojai informuojami apie AUKSO PUODO piniginę išraišką.

515. Pagrįsta teismo išvada, jog abiejų šalių prekių ženklai yra žodiniai ir gali būti naudojami įvairiomis formomis, abu yra naudojami loterijose, todėl nesvarbu, kad viena iš jų televizijos žaidimas, o kita loterija – momentinė. Vartotojai gali būti suklaidinti dėl jiems teikiamų paslaugų kilmės.

526. Paslaugos, kurioms žymėti registruoti lyginami prekių ženklai, yra tapačios ar panašios - tai 35 klasės paslaugos (reklama) ir 41 klasės paslaugos (loterijų rengimas; televizijos pramoginės laidos). Prekės, kurioms registruotas ieškovo prekių ženklas, apima atsakovo prekių ženklo paraiškoje nurodytas prekes. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai vadovavosi Europos Teisingumo Teismo suformuluotomis taisyklėmis, nustatančiomis, jog kuo didesnis prekių/paslaugų sutapimas, tuo mažesnio ženklų panašumo reikia, kad būtų konstatuota visuomenės suklaidinimo galimybė.

537. Tiek ieškovo organizuojamos loterijos, tiek atsakovo organizuojamos loterijos bilietai reklamuojami ir platinami tuose pačiuose Lietuvos prekybos centruose, dažniausiai prie kasų.

548. Ieškovo prekių ženklas „Aukso puodas“ yra jau ilgą laiką naudojamas Lietuvoje itin populiarioms loterijoms, yra įgijęs reputaciją tarp vartotojų, yra gerai atpažįstamas ir vartotojų siejamas su ieškovu.

559. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir nepažeisdamas Prekių ženklų įstatymo nustatė vartotojų suklaidinimo tikimybę. Nustatyti suklaidinimo faktą nebuvo būtina.

5610. Teismui sprendžiant, ar atsakovas, registruodamas prekių ženklą „Puodas aukso” turėjo nesąžiningų ketinimų, svarbu įvertinti, kad atsakovas žinojo apie ieškovo prekių ženklą, kuris Lietuvoje yra labai gerai žinomas, seniai naudojamas, vartotojų atpažįstamas, vertinamas, turintis gerą reputaciją bei siejamas išimtinai tik su UAB „Olifėja“. Kai ankstesnis prekių ženklas turi reputaciją, vėlesnis prekių ženklas, būdamas panašus į ankstesnįjį, dėl visuomenės klaidinimo automatiškai naudojasi pirmojo reputacija. Taip pat svarbi aplinkybė, kad ieškovas buvo informavęs atsakovą apie jo neteisėtus veiksmus, tačiau atsakovas į tai nereagavo.

5711. Ginant prekių ženklo savininko teises taikytinas ir Konkurencijos įstatymas. Atsakovas, pradėjęs organizuoti loteriją, kurios pavadinimas pilna apimtimi iš esmės sutampa su ieškovo registruotu prekių ženklu „AUKSO PUODAS“ (reg. Nr. 33267), siekė nesąžiningai pasinaudoti ieškovo, jo veiklos, paslaugų ir jo prekių ženklų reputacija, t.y. pažeidė sąžiningos konkurencijos principus, inter alia, įtvirtintus Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte, todėl, taikytinas ne tik Prekių ženklų įstatymas, bet ir Konkurencijos įstatymo 17 straipsnis.

58Prašo bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka, kadangi byla sudėtinga dėl faktinių aplinkybių visumos, byloje nagrinėjamų specifinių teisinių santykių ir prekių ženklo savininko teisių pažeidimo.

59IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

60Ieškovas UAB ,,Olifėja“ yra 1999 m. birželio 1 d. įregistravęs nacionalinį prekių ženklą ,,Aukso puodas“. Būdamas šio prekių ženklo savininkas jį naudoja savo komercinėje veikloje organizuojant loterijas ir žaidimus. Atsakovas UAB ,,Žalgirio loto“ organizuoja momentinę loteriją, kurios pavadinime naudoja žymenį ,,Puodas aukso“ ir 2009 m. sausio 13 d. šis prekių ženklas įregistruotas kaip atsakovo nuosavybė. Ieškovas mano, kad atsakovas prekių ženklą naudoja neteisėtai, todėl prašė šio prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia, uždrausti atsakovui jį naudoti savo komercinėje veikloje Lietuvoje 16, 20,25, 28, 35, 36 ir 41 klasės prekėms ir paslaugoms žymėti, per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo sunaikinti visus loterijos bilietus bei reklaminę medžiagą atsakovo lėšomis.

61Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, patenkinusiu ieškovo reikalavimus, apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai taikė Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau PŽĮ) 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą, kuris nustato, kad prekės ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus įregistruotam arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę. Apeliantas teigia, kad teismas ginčijamo prekės ženklo nevertino per jo funkcijos prizmę, vertino atsietai nuo jo panaudojimo. Be to, ieškovas neįrodė vartotojų suklaidinimo tikimybės.

62Pagrindinė prekių ženklo funkcija yra suteikti vartotojui juo pažymėtų prekių ir (ar) paslaugų identiškumo garantiją. Prekių ir paslaugų ženklų registracijai nustatyti reikalavimai, keliami ženklams, nėra savitiksliai – jų teisinė prigimtis tiesiogiai išplaukia iš ženklo sampratos – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų.

63Pagal PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašūs ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu. Taigi šiai teisės normai taikyti būtina šių sąlygų visuma: 1) ieškovui priklausantis prekės ženklas turi turėti pirmenybę (prioritetą) laiko atžvilgiu prieš atsakovo prekės ženklą; 2) lyginami prekių ženklai yra tapatūs arba klaidinamai panašūs; 3) prekės ir (ar) paslaugos, kurioms žymėti skirti lyginami prekių ženklai, yra tapačios arba panašios ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinančią asociaciją su ankstesniu ženklu.

64Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovo įregistruotas prekių ženklas ,,Aukso puodas“ turi pirmenybę (prioritetą), yra įregistruotas anksčiau už prekių ženklą ,,Puodas aukso“. Atsakovas su teismo sprendimu nesutinka, nes mano, jog jo įregistruotas prekių ženklas ,,Puodas aukso“ nėra tapatus arba klaidinamai panašus į ieškovo įregistruotą prekės ženklą ,,Aukso puodas“. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais argumentais, kad prekių ženklai ,,Aukso puodas“ ir ,,Puodas aukso“ yra klaidinamai panašūs ir šių argumentų nekartoja.

65Apeliantas teigia, kad prekės, kurioms žymėti skirtas ieškovo prekės ženklas ,,Aukso puodas“ ir atsakovo prekės ženklas ,,Puodas aukso“ nėra tapačios arba panašios taip, kad būtų galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinančią asociaciją su ankstesniu ieškovo prekės ženklu ,,Aukso puodas“.

66Nagrinėjamoje byloje aktualu išsiaiškinti, kokios prekės žymimos ginčijamais prekių ženklais ,,Aukso puodas“ ir ,,Puodas aukso“, ir kokia šių ženklų apsaugos apimtis. Ženklų apsaugos apimtį nustato PŽĮ 37 straipsnio 1 dalis, kurioje įtvirtinta, kad įregistruotas ženklas Lietuvos Respublikoje galioja tik toms prekėms ir (ar) paslaugoms, kurios yra nurodytos ženklo registracijos liudijime.

67Atsakovo įregistruoto prekės ženklo ,,Puodas aukso“ liudijime nurodyta, kad šias ženklas pagal tarptautinę prekių ir paslaugų kvalifikaciją galioja 35 klasės prekėms ir paslaugoms žymėti – reklama ir 41 - loterijų rengimas, televizijos programinės laidos. Ieškovo įregistruoto prekės ženklo ,,Aukso puodas“ liudijime šis ženklas galioja didesnei veiklų apimčiai, tačiau, kas yra aktualu, taip pat 35 ir 41 klasės prekėms ir paslaugoms žymėti. Todėl yra pagrindas teigti, kad ieškovas ir atsakovas įregistruotais prekių ženklais žymi tos pačios klasifikacijos prekes ir paslaugas pagal tarptautinę prekių ir paslaugų klasifikaciją, t. y. reklamą, loterijų rengimą bei televizijų programines laidas.

68Įstatymas nustato įregistruoto (prioritetinio laiko atžvilgiu) ženklo savininkui išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo tokį ženklą naudoti komercinėje veikloje (PŽĮ 38 str. 1 d.), jeigu kito asmens ženklas yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašūs ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu (PŽĮ 38 str. 1 d. 2 p.). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas prekės ženklą naudoja komercinėje veikloje platindamas ir reklamuodamas loterijos bilietus, žymimus ,,Puodas aukso“ ženklu. Ieškovas prekės ženklą ,,Aukso puodas“ taip pat naudoja komercinėje veikloje platindamas loterijos bilietus, kuriuose nurodoma ,,Aukso puode“ sukaupta laimėjimo suma, reklamuodamas minėtu prekės ženklu žymimą loteriją bei naudodamas televizijos programinėse laidose.

69Apeliantas teigia, kad dėl jo naudojamo prekės ženklo ,,Puodas aukso“ vartotojai nėra klaidinami. Teisėjų kolegija su tokiu teiginiu nesutinka. Tiek ieškovo prekės ženklas ,,Aukso puodas“, tiek atsakovo - ,,Puodas aukso“ yra naudojami loterijose, jų platinamuose loterijos bilietuose naudojami prekių ženklai ,,Aukso puodas“, ,,Puodas aukso“. Atsakovas reklaminėje medžiagoje (T. 1 b. l. 28-29) nurodo, kad tai nauja ,,Aukso puodo“ loterija, tik ji yra momentinė ir lošimas įvyksta atplėšus bilieto apsauginį sluoksnį ir užpildžius atitinkamas lenteles. Panašiai vyksta ir ieškovo prekės ženklu ,,Aukso puodas“ žymima loterija, tik televizijos laidoje taip pat užpildant lentelę. Esant minėtiems sutapimams, visuomenės suklaidinimo tikimybė yra didelė. Ieškovas visuomenės suklaidinimo tikimybę įrodė ir atlikęs Lietuvos gyventojų apklausą. Atsakovas reklaminėje medžiagoje nurodydamas, kad jo prekės ženklu ,,Puodas aukso“ pažymėta loterija - tai nauja ,,Aukso Puodo“ loterija, akivaizdžiai parodo, kad registruodamas ir naudodamas šį ženklą turėjo nesąžiningų ketinimų, pasinaudoti ieškovo prekės ženklo reputacija skatinant visuomenę žaisti jo organizuojamą loteriją, kas yra pagrindas ženklo registraciją pripažinti negaliojančia PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies pagrindu.

70Remiantis nustatytomis bylos aplinkybėmis bei teisiniu jų vertinimu, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentais keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo nėra pagrindo.

71Byloje buvo gautas ieškovo prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Ieškovas prašymą grindė tuo, kad byla sudėtinga dėl faktinių aplinkybių visumos, byloje sprendžiamų specifinių prekių ženklų savininkų teisių pažeidimo klausimų, taikytinų specifinių teisės aktų. Teisėjų kolegija prašymo netenkina, kadangi byloje yra pateikti išsamiai ir kvalifikuotai parengti procesiniai dokumentai, kuriuose pakankamai išsamiai išdėstytos bylos faktinės aplinkybės, yra pateikti prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų loterijos bilietų pavyzdžiai.

72Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, apelianto už jį sumokėtas žyminis mokestis jam nepriteisiamas. Taip pat apeliantui nepriteisiamos jo turėtos išlaidos dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme. Pagal bylos duomenis ieškovas, kuris bylą laimėjo ir apeliacinės instancijos teisme, dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme turėjo 3267 Lt išlaidų (už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ir atstovavimą apeliacinės instancijos teisme). Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad byla yra dėl specifinių prekių ženklų teisinių santykių, tačiau apeliacinės instancijos teisme ieškovui atstovavo tas pats advokatas kaip ir pirmosios instancijos teisme, taigi jau buvo susipažinęs su bylos aplinkybėmis, taip pat į tai, kad apeliacine tvarka byla buvo nagrinėta rašytinio proceso tvarka, į Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus maksimalius priteistinus dydžius, sprendžia, kad pagrįsta ir ieškovui iš atsakovo priteistina 1500 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų suma.

73Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

74Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

75Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Olifėja“ (j. a. k. 2174075) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ (j. a. k. 121744779) 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Olifėja“ ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia... 4. Ieškinį grindė tokiomis svarbiausiomis aplinkybėmis.... 5. Ieškovas yra 1999 m. birželio 1 d. registruoto nacionalinio prekių ženklo... 6. Atsakovas organizuoja momentinę loteriją, kurios pavadinime neteisėtai,... 7. Abu prekių ženklai yra registruoti kaip žodiniai prekių ženklai. Pilna... 8. Bet kokios asociacijos su prekių ženklu „Aukso puodas“ pažeidžia UAB... 9. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad Prekių ženklų įstatymo 7... 10. Atsakovas savo prekių ženklą naudoja momentinėje loterijoje „Puodas... 11. Sprendžiant ginčus dėl prekių ženklų turi būti nustatyta, ar egzistuoja... 12. Kadangi tiek ieškovui, tiek atsakovui priklausantys prekių ženklai LR... 13. Ieškovo prekių ženklo teisinės apsaugos ribos yra siauros - ieškovas... 14. Ieškovo teiginiai, jog atsakovas nesąžiningai siekia pasinaudoti ieškovo ar... 15. Trečias asmuo LR valstybinis patentų biuras nurodė, kad reikalavimai nėra... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 21 sprendimu ieškinį tenkino iš... 18. pripažino negaliojančia prekių ženklo „Puodas aukso“ registraciją Nr.... 19. uždraudė atsakovui, UAB „Žalgirio loto“ naudoti prekių ženklą... 20. įpareigojo atsakovą savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo... 21. nutarė, teismo sprendimui įsiteisėjus, grąžinti ieškovui iš Vilniaus... 22. priteisė ieškovui iš atsakovo 12 292,75 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 69,79... 23. Apygardos teismas atsižvelgė į laiko kriterijų (paraiška registruoti... 24. Abu prekių ženklai registruoti kaip žodiniai prekių ženklai, abiejuose... 25. Prekės ženklas „Aukso puodas“ yra „Teleloto“ žaidimo pagrindinio... 26. Vidutinis vartotojas tik retais atvejais turi galimybę tiesiogiai palyginti... 27. Analizuojant atsakovo nesąžiningus ketinimus įregistruojant prekių ženklą... 28. Ieškovo reikalavimas uždrausti atsakovui naudoti prekių ženklą „Aukso... 29. Loterijų įstatymas nenumato loterijos bilietų sunaikinimo procedūros,... 30. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 31. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir... 32. I. Byloje nepagrįstai taikytas Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1... 33. 1. Prekės ženklo eliminavimas iš komercinės apyvartos siejamas ne su bet... 34. Ieškovui tenka pareiga įrodyti vartotojų suklaidinimo tikimybę. Kartu... 35. 2. Vartotojas, rinkdamasis tarp ieškovo žaidimo bilieto ir atsakovo loterijos... 36. 3. Skundžiamo sprendimo teiginį, kad prekių ženklą „Aukso puodas“... 37. 4. Sprendžiant dėl ženklų klaidinančio panašumo, klaidinimas vertinamas... 38. Loterijos/žaidimo vartotojais laikytini atidūs, pakankamai informuoti... 39. 5. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Baltijos tyrimai“ visuomenės... 40. II. Byloje nepagrįstai taikyta Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 3... 41. 1. Remiantis šia įstatymo nuostata, prekės ženklo registracija gali būti... 42. Pažymėtina, jog civilinėje teisėje galioja asmens veiksmų sąžiningumo... 43. 2. Ieškovo prekės ženklas „Aukso puodas” turi silpną išskirtinumo, o... 44. Humanitarinių mokslų daktaras pateikė išvadą, kad žodžių junginys... 45. Ieškovas atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti bei priteisti... 46. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:... 47. 1. Lyginant registruotus prekių ženklus, turi būti atsižvelgiama į tai,... 48. 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė visus Prekių ženklų įstatymo 7... 49. 3. Nepagrįsta apelianto išvada, kad byloje yra reikalinga nustatyti... 50. 4. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog vartotojas, rinkdamasis tarp ieškovo... 51. 5. Pagrįsta teismo išvada, jog abiejų šalių prekių ženklai yra žodiniai... 52. 6. Paslaugos, kurioms žymėti registruoti lyginami prekių ženklai, yra... 53. 7. Tiek ieškovo organizuojamos loterijos, tiek atsakovo organizuojamos... 54. 8. Ieškovo prekių ženklas „Aukso puodas“ yra jau ilgą laiką naudojamas... 55. 9. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir nepažeisdamas Prekių ženklų... 56. 10. Teismui sprendžiant, ar atsakovas, registruodamas prekių ženklą... 57. 11. Ginant prekių ženklo savininko teises taikytinas ir Konkurencijos... 58. Prašo bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso... 59. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 60. Ieškovas UAB ,,Olifėja“ yra 1999 m. birželio 1 d. įregistravęs... 61. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, patenkinusiu... 62. Pagrindinė prekių ženklo funkcija yra suteikti vartotojui juo pažymėtų... 63. Pagal PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą ženklo registracija pripažįstama... 64. Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovo įregistruotas prekių ženklas... 65. Apeliantas teigia, kad prekės, kurioms žymėti skirtas ieškovo prekės... 66. Nagrinėjamoje byloje aktualu išsiaiškinti, kokios prekės žymimos... 67. Atsakovo įregistruoto prekės ženklo ,,Puodas aukso“ liudijime nurodyta,... 68. Įstatymas nustato įregistruoto (prioritetinio laiko atžvilgiu) ženklo... 69. Apeliantas teigia, kad dėl jo naudojamo prekės ženklo ,,Puodas aukso“... 70. Remiantis nustatytomis bylos aplinkybėmis bei teisiniu jų vertinimu,... 71. Byloje buvo gautas ieškovo prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.... 72. Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, apelianto už jį sumokėtas žyminis... 73. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 74. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 75. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Olifėja“ (j. a. k....