Byla 2S-506-227/2012
Dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita Dzelzienė

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. T. ir V. T. atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-60-844/2012 pagal ieškovų S. T. ir V. T. ieškinį atsakovams J. V. ir V. V. dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovai S. T. ir V. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams J. V. ir V. V. dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, kuriuo prašė pripažinti 2010-06-17, sudarytą paskolos sutartį negaliojančia ir priteisti ieškovų S. T. ir V. T. naudai iš atsakovų J. V. ir V. V. visas bylinėjimosi išlaidas.

5Visagino miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Dėl šio teismo sprendimo S. T. ir V. T. pateikė apeliacinį skundą ir prašymą dėl sunkios turtinės padėties atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

6Visagino miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 22 d. nutartimi ieškovų S. T. ir V. T. prašymo atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinio skundo padavimą netenkino, pasiūlė jiems iki 2012 m. birželio 7 d. už paduodamą apeliacinį skundą sumokėti 1200 Lt žyminio mokesčio ir pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus. Nurodė, kad pagal CPK 83 str. 3 d. asmens motyvuotu prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, tuo tarpu apeliantai prašo atleisti nuo visos žyminio mokesčio sumos. Atsižvelgė į tai, kad jie nereiškia prašymo atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, nors naudojasi mokama advokato V. O. teikiama teisine pagalba. Teismas laikė, kad civilinėje byloje yra duomenys tik iki 2011 m. gruodžio mėn. apeliantų (ieškovų) gaunamas pajamas, apeliantai nepateikė naujų duomenų apie gaunamas pajamas, nenurodė bendrų šeimos gaunamų pajamų, kiek jie turi išlaikytinių, kiek pajamų per mėnesį tenka kiekvienam šeimos nariui, duomenų apie privalomą registruoti turtą iš VĮ Regitra, jo vertę ir nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, nesikreipė dėl nemokamos antrinės teisinės pagalbos teikimo, tiek civilinės bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme, tiek paduodami apeliacinį skundą naudojasi mokama advokato V. O. teikiama teisine pagalba, su kuriuo sudaryta atstovavimo sutartis, kas rado, jog apeliantai turi realias pajamas sumokėti už mokamą advokato pagalbą. Konstatavo, kad apeliantų materialinė padėtis nėra sunki ir apeliantai gali sumokėti 1200 Lt žyminį mokestį.

7Atskiruoju skundu apeliantai prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2012m. gegužės 22d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - iš dalies atleisti apeliantus S. T. ir V. T. nuo žyminio mokesčio mokėjimo pateikiant apeliacinį skundą. Nurodo, kad S. T. niekur nedirba, yra neįgalus, I grupės invalidas, jo gaunamos pajamos sudaro 594,43 Lt invalidumo/netekto darbingumo pensija, jokio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi. V. T. dirba UAB „Vilgira“ apdailininkės pareigose, gaunamas mėnesinis darbo užmokestis sudaro tik 678,50 Lt, transporto priemonių neturi. Apeliantai gyvena V. T. nuosavybės teise priklausančiame vieno kambario bute, bendrabučio tipo name adresu ( - ). Mano, kad jų turtinė padėtis yra labai sunki ir apeliantai negali sumokėti 1200 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą. Prašo nustatyti minimalų žyminio mokesčio mokėjimą.

8Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo 2012-05-22 nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p. ). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Žyminis mokestis – tai įstatyme nustatyta suma, mokėtina už pareikštų reikalavimų nagrinėjimą civilinio proceso tvarka. Žyminio mokesčio instituto įtvirtinimu įstatyme be kita ko siekiama drausminti asmenis nuo nepagrįstų materialaus bei procesinio pobūdžio reikalavimų padavimo, t. y. žyminis mokestis atlieka ir prevencinę funkciją. Teisę kreiptis teisminės gynybos nepasiturintiems asmenims užtikrina tiek CPK 83 str. 3 d. įtvirtinta galimybė asmenį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, tiek ir CPK 84 str. numatyta galimybė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Šių nuostatų tikslas – užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susiklosčiusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Sprendžiant dalinio atleidimo nuo mokesčio sumokėjimo klausimą turi būti įvertinama turtinė prašančio asmens padėtis, todėl pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, t.y. reikalingumą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, tenka prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Prašymas turi būti motyvuotas. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose gali būti registruojamas asmens turimas turtas Lietuvoje, pažymos apie kredito įstaigose esančias lėšas, kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-347/2007, 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2009).

10Sprendžiant dėl asmens prašymo atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, teismui turi būti pateikti visi įrodymai, atspindintys tikrąją asmens turtinę padėtį. Ieškovai su ieškiniu (2011-12-08) pirmosios instancijos teismui buvo pateikę prašymą atidėti ieškovams S. T. ir V. T. žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) priėmimo šioje byloje. Visagino miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 2 d. nutartimi įvertino, kad ieškovai tuo metu nedirbo, ieškovas S. T. yra I gr., invalidas (neįgalus), dėl traumos įvykusios 2002-09-20, netekęs 85 proc., darbingumo, jam Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Visagino skyrius moka 792,57 Lt, per mėnesį, iš kurių atskaičiuojama 202 Lt, sūnaus, iš pirmosios santuokos, išlaikymui. Ieškovė V. T. niekur nedirbo, buvo registruota Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriuje, iki 2011-12-15, jai buvo mokamos nedarbo draudimo išmokos, kurias sudarė 430 litų per mėnesį. Atsižvelgė, kad ieškovai neturi savo vardu registruoto kilnojamojo turto bei laikė, kad ieškovų materialinė padėtis yra sunki, atidėjo 1520 Lt žyminio mokesčio mokėjimą iki sprendimo civilinėje byloje priėmimo. Pastebėtina, kad prieš priimant minėtą nutartį teismui buvo pateikti duomenys apie tai, kad ieškovė nuo 2011-12-01 dirba UAB „Vilgira“ apdailininkės pareigose, jos gaunamas mėnesinis darbo užmokestis sudaro 1050 Lt. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio paduodant apeliacinį skundą pagrįstai laikė, kad nuo ieškinio padavimo ieškovų turtinė padėtis galėjo pasikeisti, tuo tarpu apeliantai turtinę padėtį įrodančių dokumentų nepateikė. Tačiau apeliantai kartu su atskiruoju skundu dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 22 d. nutarties pateikė duomenis, patvirtinančius, kad ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Visagino skyrius moka 792,57 Lt., per mėnesį, iš kurių atskaičiuojama 198,14 Lt vaiko išlaikymui, o ieškovė dirba UAB „Vilgira“, gaunamos pajamos nėra pastovios, balandžio mėnesį jai priskaičiuota išmokėti tik 678,50 Lt. Nors apeliantai nepateikė teismui naujų duomenų apie turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, labiau tikėtina, kad gaudami tokias pajamas per pusę metų jie turto neįgijo. Vien tas faktas, kad ieškovai naudojasi privataus advokato teisine pagalba, nėra kreipęsi dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, nepaneigia, kad ieškovų turtinė padėtis išliko sudėtinga. Ši aplinkybės tik suponuoja, jog jų turtinė padėtis nėra tokia, kad ieškovai apskritai negalėtų sumokėti dalies žyminio mokesčio. Esant nurodytoms aplinkybėms pripažintina, kad apeliantų turtinė padėtis sunki ir yra pagrindas iš dalies juos atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant apeliacinį skundą.

11Apeliantai nėra sumokėję net dalies žyminio mokesčio. Apeliaciniu skundu apeliantai prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. sprendimą visa apimtimi, ieškinį tenkinti ir pripažinti 2010-06-17 sudarytą paskolos sutartį negaliojančia, ginčijamo sandorio vertė – 40000 Lt. Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1p., 4 d., 85 str. 1d. 11 p. už apeliacinį skundą mokėtinas 1200 Lt žyminis mokestis. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantų turtinė padėtis yra sunki, jie atleistini nuo 800 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimo, įpareigojant likusią žyminio mokesčio dalį sumokėti šioje nutartyje nustatytu terminu bei pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d., 316 str. 3 d.). Priešingu atveju , t.y. netenkinus ieškovų atskirojo skundo, būtų neleistinai suvaržyta jų(ieškovų) teisė į apeliaciją.

12Išaiškinama, kad apeliantams įvykdžius šią nutartį, pirmosios instancijos teismas spręs apeliacinio skundo priėmimo klausimą. To nepadarius- apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžintas apeliantams (CPK 316 str. 2 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

14Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti.

15Atleisti S. T. ir V. T. nuo 800 Lt dydžio žyminio mokesčio dalies mokėjimo, paduodant apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. sprendimo panaikinimo.

16Įpareigoti S. T. ir V. T. sumokėti 400 Lt žyminio mokesčio dalį ir pateikti Visagino miesto apylinkės teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius įrodymus iki 2012 m. liepos 17 d.

17Išaiškinti apeliantams, kad nurodytu terminu neįvykdžius teismo nurodymų dėl nustatyto žyminio mokesčio sumokėjimo ir įrodymų pateikimo, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžintas apeliantams.

Ryšiai