Byla 2-750-124/2013
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo IĮ „Mintis“ bankroto byloje

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus BAB bankas „Snoras“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo IĮ „Mintis“ bankroto byloje ir

Nustatė

2kad 2012-09-21 kreditorius BAB bankas „Snoras“ kreipėsi į bankrutuojančios R. P. individualios įmonės „Mintis“ bankroto administratorių su prašymu įtraukti jį į kreditorių sąrašą su papildomu kreditoriniu reikalavimu 1 063 136,98 Lt sumai, kurį sudaro R. P. kaip laiduotojo prievolė, kilusi iš 2007-04-27 BUAB „Mūša“kredito sutarties Nr.031-58452 ir prie jos esančių papildomų susitarimų bei R. P. 2007-04-27 laidavimo sutarties ir 2011-02-19 papildomo susitarimo prie laidavimo sutarties.

3IĮ „Mintis“ bankroto administratorius 2013-03-14 d. pateikė teismui prašymą šio kreditorinio reikalavimo tvirtinimą spręsti teismo nuožiūra. Iš prašymo, matyti, kad administratorius nesutinka su pateiktu papildomu kreditoriniu reikalavimu, nes šiuo metu jau yra patvirtintas BUAB „Snoras“ 265 665,50 Lt finansinis reikalavimas, kuris yra susidaręs iš tiesioginių banko ir bankrutavusios R. P. individualios įmonės „Mintis" santykių.Administratorius kelia klausimą iki kokio laikotarpio turėtų būti skaičiuojami delspinigiai ir kiti mokesčiai; kada susidarė mokestis už kredito sutarties sąlygų pakeitimą kodėl Bankas skaičiuoja delspinigius iki 2011 m. lapkričio 15 d., kai bankroto byla ŽŪB „Mūša" iškelta 2011 m. spalio 17 d.Taip pat nurodo, kad negali sutikti su šiuo kreditoriniu reikalavimu, nes įmonės apskaitoje nėra tokio dydžio skolos.

4R. P. prieštaravimų nepateikė.

5Prašymas tenkintinas .

6Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi atsakovui individualiai įmonei (IĮ) „Mintis“ iškelta bankroto byla, o IĮ „Mintis“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“. 2011 vasario 03 d.Šiaulių apygardos teismo nutartimi šioje byloje bendraatsakovais byloje pripažinti įmonės savininkas R. P. ir jo sutuoktinė D. P..

7Teismo 2011sausio 26 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi buvo patvirtintas IĮ „Mintis“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tarp jų - BUAB „Snoras“ 265 665,50 Lt dydžio reikalavimas bankrutuojančiai R. P. individualiai įmonei „Mintis“. Vėliau kreditorius BUAB „Snoras“ prašė papildomai patvirtinti 1 063 136,98 Lt finansinį reikalavimą, nes tarp banko ir R. P. (kaip fizinio asmens) 2007 m. balandžio 27 d. buvo sudaryta laidavimo sutartis, pagal kurią laiduotojas įsipareigojo atsakyti kaip solidarus skolininkas bankui, jeigu pagrindinis skolininkas BUAB „Mūša“, už kurį laiduota, neįvykdys savo prievolių pagal 2007 m. balandžio 27 d. kreditavimo sutartį Nr. Nr.031-58452 ir prie jos esančių papildomų susitarimų(8-18,19-22,23-25,26 b. l.). 2011 spalio 17 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi žemės ūkio bendrovei „Mūša“ taip pat iškelta bankroto byla,nutartis įsiteisėjo 2012 sausio 12 d.(27-31 b. l.).Šioje byloje Panevėžio apygardos teismas 2012 kovo 19 d., kurį patikslino 2012-04-18 d. nutartimi, patvirtino kreditoriaus BUAB „Snoras“ kreditorinį reikalavimą 1 294 996,87 Lt sumai , kuris vėliau buvo sumažintas 2012-08-21 d. nutartimi, įvykdžius atsikaitymus už parduotus įkeistus gyvulius (36-38,39,156,171-173 b. l.).

8Lietuvos Respublikos CK 6.81 str. nustatyta, kad skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui solidariai, laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. BUAB „Snoras ir R. P. sudarytoje laidavimo sutartyje šiuo klausimu jokių išlygų nenustatyta. Ieškovas turi teisę reikalauti, kad visą prievolę įvykdytų laiduotojas (CK 6.6 str. 4 d.), o faktas, kad kreditorius BŽŪB „Mūša“bankroto byloje reiškia reikalavimus skolininkui, neatima iš jo teisės reikšti reikalavimus ir laiduotojui (nagrinėjamu atveju R. P.) dėl tos pačios skolos (CK 6.14 str. 3 d.). CK 6.83 str. 1 d. nustatyta, kad įvykdžiusiam prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę, įskaitant ir visas kitas šalutines (papildomas) teises, susijusias su reikalavimo teisės užtikrinimu, kaip hipotekos, įkeitimo teisę (CK 6.101 str. 2 d.).

9Šiuo atveju kreditoriaus BUAB „Snoras“ reikalavimas yra kildinamas ne iš kreditoriaus santykių su individualia bankrutuojančia įmone, bet iš jo santykių su bankrutuojančios individualios įmonės savininku R. P.. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad individualios įmonės bankrotas turi tam tikrus ypatumus, kuriuos lemia individualios įmonės civilinis teisinis statusas, t.y.. individualios įmonės, kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (CK 2.50 straipsnio 4 dalis).Bankroto procesas nuo kitų įmonių bankroto proceso skiriasi tuo, kad, individualiai įmonei iškėlus bankroto bylą, greta pačios individualios įmonės atsakomybės subjektu tampa individualios įmonės savininkas, kuris taip pat yra ir civilinės atsakomybės pagal savo kaip fizinio asmens prievoles subjektas. Įmonių bankroto įstatyme tiesiogiai neįtvirtinta, kad reikalavimus bankroto byloje gali pareikšti ne tik pačios individualios įmonės kreditoriai, bet ir individualios įmonės savininko kreditoriai. Tačiau, atsižvelgiant į individualios įmonės ir jos savininko atsakomybės bankroto procese specifiką Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama individualiai įmonei, kuri yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tai visi kreditoriai savo finansinius reikalavimus turi pareikšti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka nepriklausomai nuo to, su kuo - įmone ar jos savininku (savininkais), kaip privačiu fiziniu asmeniu (privačiais fiziniais asmenimis) - buvo sudarytas sandoris, iš kurio kyla kreditoriaus reikalavimas. Šią išvadą, be kita ko, lemia individualios įmonės, kaip civilinių teisinių santykių subjekto, atsakomybės už prievoles specifika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2009,Nr.3K-3-160/2011). Minėtoje teismų praktikoje taip pat nustatyta, kad kreditorių reikalavimai yra pareiškiami bankrutuojančios įmonės administratoriui, kuris pagal kreditorių pareikštus reikalavimus sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Todėl teismas atmeta BIĮ „Mintis“ administratoriaus argumentą, kad jis negali teismui teikti tvirtinti kreditoriaus –BUAB „Snoras“ papildomo finansinio reikalavimo, nes jis nėra R. P. atstovas BŽŪB „Mūša" bankroto byloje ir nėra aišku, ar R. P. sutinka su laidavimu ar ne, arba jis neturi galimybių sutikrinti pareikšto finansinio reikalavimo su bankrutavusios įmonės buhalterine apskaita. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte įtvirtinta kreditorinių reikalavimų patikrinimo ir perdavimo teismui tvarka yra bankroto administratoriui privaloma, neatsižvelgiant į tai, kokiu pagrindu kildinamas kreditoriaus pareikštas reikalavimas, ar jis atsirado sandorių, sudarytų su bankrutavusia įmone ar jos savininku.

10Taigi BUAB „Snoras“ finansinis reikalavimas yra pagrįstas, tvirtintinas. Jo dydis yra pagrįstas byloje pateiktais kreditoriaus paaiškinimais, kredito, laidavimo sutartimis bei Panevėžio apygardos teismo nagrinėjamoje byloje patvirtintu pagrindinio skolininko reikalavimo dydžiu. Įmonių bankroto teisinis reglamentavimas lemia, kad iškėlus skolininkui bankroto bylą, visi skolininko skolų mokėjimo terminai yra laikomi pasibaigę (ĮBĮ 16 str.), todėl atsiranda pareiga laiduotojui įvykdyti savo šalutinę prievolę. Bankrutuojant skolininkui, kreditoriui išlieka tiek teisė pareikšti savo reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje, tiek iš solidariosios laiduotojo pareigos (CK 6.6 str.4 d., 6.81 str. 1 d.) išplaukianti teisė pareikšti reikalavimą laiduotojui, tiek abiems kartu. Laiduotojo prievolės apimtis yra tokia pati, kaip ir užtikrintos skolininko prievolės apimtis, nežiūrint to, į ką nukreipiamas reikalavimas-į skolininką bankroto procese ar į laiduotoją atskiroje byloje. Sumažinus skolininko prievolės kreditoriui apimtį, taip pat yra pagrindas ir laiduotojo laidavimo prievolių apimčiai sumažėti tokiu pat mastu. Kadangi laiduotojo prievolė yra akcesorinė, laiduotojo prievolės dydis priklauso nuo skolininko prievolės dydžio ir negali viršyti skolininko, už kurį laiduota, prievolės dydžio. Laiduotojo atsakomybės mastas paprastai nulemia skolininko atsakomybės už prievolės pažeidimą mastas. Šiuo atveju laiduotojas R. P. prisiėmė visišką , o ne dalinę atsakomybę, todėl prieš kreditorių atsako tokiu pat mastu, kaip skolininkas (CK 96.78 str. 2 d.). 2011-02-03 Šiaulių apygardos teismo nutartimi šioje byloje R. P. yra pripažintas bendraatsakovu. Įvertinus BŽŪB „Mūša“bankroto byloje kreditorinio reikalavimo patikslinimą, susidariusį pardavus įkeistus gyvulius , šiuo metu laiduotojo įsipareigojimai pagal kreditoriaus paskaičiavimą sudaro 1 063 136,98 Lt, iš kurių negrąžintas kreditas 987 729,75 Lt, nesumokėti delspinigiai 70 687,23 Lt , apskaičiuoti už laikotarpį nuo 2009-04-21 iki 2011-11-15 .Šiuo atveju delspinigiai yra paskaičiuoti atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p , jie skaičiuotini iki nutarties iškelti bankroto bylą skolininkui BŽŪ bendrovei „Mūša“ įsiteisėjimo dienos. Taip pat atsižvelgiant į 2011 vasario 19 d. papildomu susitarimu R. P. prisiimtus įsipareigojimus, R. P. prisiėmė ir kitus įsipareigojimus, t.y. už nesumokėtą mokestį už kredito sutarties sąlygų pakeitimą 4 520 Lt, už nesumokėtą įkeisto turto kontrolės mokestį 200 Lt.

11Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus argumentus ir nurodytas aplinkybes, yra tvirtintinas BUAB „Snoras“ pareikštas papildomas 1 063 136,98 Lt (vieno milijono šešiasdešimt trijų tūkstančių vieno šimto trisdešimt šešių litų ir 98 et) dydžio reikalavimas bankrutavusios R. P. individualios įmonės „Mintis" bankroto byloje.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., Įmonių bankroto įstatymo 10 str.1 d.,26 str. 1 d., teisėja

Nutarė

13Patvirtinti bankrutuojančios R. P. individualios įmonės „Mintis“ bankroto byloje kreditoriaus BUAB „Snoras“ papildomą kreditorinį reikalavimą 1 063 136,98 Lt (vieno milijono šešiasdešimt trijų tūkstančių vieno šimto trisdešimt šešių litų ir 98 ct) sumai.

14Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai