Byla 2S-683-580/2016
Dėl antstolės A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje K. S. (K. S.) ir M. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Kohena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Kohena“ skundą dėl antstolės A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje K. S. (K. S.) ir M. B., ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Kohena“ pateikė skundą dėl antstolės A. S. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolės 2015-10-12 Patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėjas nurodė, kad laikotarpiu nuo 2015-09-22 iki 2015-10-12 buvo organizuojamos varžytynės dėl skolininkui M. B. priklausančių 794 vnt. UAB „MB projektai“ paprastųjų vardinių akcijų. Pareiškėjas varžytynėse dalyvavo pateikdamas pasiūlymą ir 2015-10-12 gavo patvirtinimą, kad laimėjo varžytynes. Tą pačią dieną gavo elektroninį laišką su pranešimu, kad laimėtos elektroninės varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, o vėliau ir skundžiamą patvarkymą, kuriame nurodyta, jog buvo gautas VĮ Registrų centras pranešimas, kad 2015 m. rugsėjo mėn. specialiame interneto tinklalapyje buvo sutrikusi veikla, todėl paskelbiant varžytynes Nr. 110782 jų pabaigos data buvo nurodyta klaidingai. Pareiškėjo nuomone, sutrikimas nebuvo esminis, nes varžytynėse galėjo dalyvauti visi norintys asmenys ir tam nebuvo kilę techninių kliūčių. Sutrikimas įvyko 2015 m. rugsėjo mėnesį, todėl pakoregavus varžytynių pabaigos datą, sužinoti apie pakeitimus buvo likę mažiausiai 12 dienų. Telefonu VĮ Registrų centras nurodė, kad paskutinę varžytynių dieną nebuvo nustatyta internetinės sistemos sutrikimų. Susirašinėjime su antstole VĮ Registrų centras darbuotoja pripažįsta, kad 2015 m. rugsėjo mėn. buvo atlikta tik formali varžytynių pabaigos datos korekcija. Prieš priimdama patvarkymą antstolė nesikreipė į VĮ Registrų centrą, kad gautų varžytynių eigos duomenis, nebuvo prašoma išaiškinti, koks buvo varžytynėse dalyvaujančių asmenų skaičius, kiti svarbūs duomenys.

5Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 706 str. leidžia, pasikeitus varžytynių datai apie tai paskelbti CPK 706 str. 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminais. Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 25 priedo 2.1.7 punkte nurodyta, kad turto pardavimas iš varžytynių negali būti pripažįstamas negaliojančiu tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos veiksmų teisėtumui. Antstolė neįvertino, kad galutinė UAB „Kohena“ pasiūlyta kaina buvo 6 kartus didesnė nei nurodyta pradinė kaina – 369 Eur. Dėl paminėto skundžiamas patvarkymas pažeidžia ne tik UAB „Kohena“, bet ir skolininko M. B. interesus.

6Antstolė A. S., išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, priėmė 2015-11-03 patvarkymą, kuriuo atsisakė tenkinti skundą ir kartu su vykdomąja byla persiuntė skundą nagrinėti teismui. Patvarkyme nurodė, kad vykdo 2009-07-13 Vilniaus miesto 7-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. VB7-5416 dėl 401 203,08 Eur skolos išieškojimo iš M. B. išieškotojui K. S.. 2015-09-22 patvarkymu dėl turto realizavimo Nr. 0177/13/00865 specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt paskelbtos M. B. priklausančių paprastųjų vardinių akcijų pirmosios varžytynės. Varžytynių pradžia - 2015-09-22 10:35:47, Nr. 110782, pradinė turto pardavimo kaina - 369 Eur, pabaiga - 2015-10-14 10:35:59. 2015-10-12 gautas VĮ Registrų centras pranešimas, kad varžytynės Nr. 110782 baigėsi. 2015-10-12 VĮ Registrų centras informavo, kad 2015 m. rugsėjo mėn. specialiame interneto tinklalapyje buvo sutrikusi veikla, todėl, paskelbiant varžytynes Nr. 110782, varžytynių pabaigos data buvo klaidingai nurodyta 2015-10-14 10:35:59 (teisinga pabaigos data – 2015-10-12). Antstolė, vadovaudamasi CPK 717 str. 2 p., nutarė paskelbti neįvykusiomis M. B. priklausančių 794 vnt. UAB „MB projektai“ paprastųjų vardinių akcijų pirmąsias varžytynes. VĮ Registrų centras 2015-10-12 pateikta informacija nėra paneigta, todėl abejonės, kad varžytynės galėjo vykti netinkamai, nepašalintos. Antstolė rėmėsi CPK 602 str. 5 p., kuriame nurodoma, jog varžytynių aktas pripažįstamas negaliojančiu, jei turtas buvo parduotas anksčiau nei skelbimuose nurodytas pardavimo laikas.

7Suinteresuotas asmuo K. S. atsiliepime į skundą, prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog ta aplinkybė, kad varžytynės pasibaigė dviem dienom anksčiau nei buvo nustatyta, kelią prielaidą, kad ne visi dalyviai, tame tarpe ir jis pats, galėjo per nustatytą terminą pateikti savo pasiūlymus dėl kainos.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB „Kohena“ skundo dėl antstolės A. S. veiksmų.

10Teismas nustatė, kad turtas iš varžytynių buvo parduotas anksčiau, nei skelbime nurodoma – skelbiant varžytynes jų pabaigos data buvo nurodoma 2015-10-14, vėliau atitaisyta 2015-10-12, todėl, varžytynių pabaiga 2015-10-12 negali būti laikoma teisėta. Teismas nustatė, kad 2015-10-12 VĮ „Registrų centras“ atsakyme pranešama, kad rugsėjo mėn. buvo nesklandumų su sistema, todėl varžytynių pabaigos data buvo nurodyta klaidingai, t.y. kad varžytynės baigiasi 2015-10-14, nors teisinga data 2015-10-12. Teismas padarė išvadą, kad antstolė pagrįstai padarė prielaidą, kad ne visi turėjo lygias galimybes varžytis dėl parduodamo turto ir pasiūlyti didžiausią kainą, elektroninių varžytynių sistemos sutrikimas galėjo turėti esminės reikšmės varžytynių baigties rezultatams. Teismas pažymėjo, kad kiekvienam suinteresuotam asmeniui, atitinkančiam įstatymo numatytus reikalavimus, turi būti sudaryta galimybė dalyvauti skelbiamose elektroninėse varžytynėse. Nesuteikus galimybės dalyvauti elektroninėse varžytynėse galimas proceso šalių lygiateisiškumo principo, numatyto CPK 17 str., pažeidimas, tuo būtų pažeidžiami ir CK 1.5 str. įtvirtinti bendrieji teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Pareiškėjas UAB „Kohena“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti 2015 m, gruodžio 1 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti antstolės A. S. 2015-10-12 Patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo neįvykusiomis Nr. S015-16724. Atskirąjį skundą, grindžia tuo, kad po sutrikimo internetiniame tinklapyje varžytynių dalyviams buvo likę laiko įgyvendinti savo teises. Interneto tinklapio sutrikimas buvo formalus ir neturėjo įtakos varžytynių baigčiai. VĮ Registrų centras nevertino sutrikimo kaip esminio ir antstolę apie varžytinų datos pakeitimą informavo tik po jos kreipimosi. Prieš priimdama skundžiamą patvarkymą antstolė nesikreipė į VĮ Registrų centras prašydama pateikti CPK 717 str. 2 d. reikalaujamus varžytynių eigos duomenis, nurodyti dalyvaujančių asmenų skaičių, kitas svarbias aplinkybes. Antstolė nepateikė argumentų, kodėl datos korekcija internetiniame puslapyje laikytina esminiu veiklos sutrikimu, turinčiu esminės įtakos varžytynių eigai. Teismas neįvertino Sprendimų vykdymo instrukcijos 25 priedo 2.1.7 p., kad turto pardavimas iš varžytynių negali būti pripažįstamas negaliojančiu tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui. Laikė, kad šalių lygiateisiškumo principas vykdymo procese netaikomas. Prašė atsižvelgti, kad UAB „Kohena“ pasiūlyta 2 200 Eur kaina yra 6 kartus didesnė už pradinę.

13Antstolė A. S. atsiliepime į atskirąjį skundą, prašė palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį. Nurodo, kad varžytynių pradžios ir pabaigos data nurodoma tokia, kokią ją nurodo sistemos administratorius VĮ Registrų centras – antstolis neturi galimybės datų pakeisti/pakoreguoti. 2015-09-22 patvarkymu dėl turto realizavimo Nr. 0177/13/00865 paskelbtos M. B. priklausančių paprastųjų vardinių akcijų pirmosios varžytynės specialiame interneto tinklapyje www.evarzytynes.lt. Varžytynių pradžia - 2015-09-22 10:35:47; varžytynių numeris – 110782; pradinė turto pardavimo kaina - 369 Eur; varžytynių dalyvio įmoka - 36,90 Eur; varžytynių pabaiga - 2015-10-14 10:35:59. Sutiko su tuo, kad, kad ne visi turėjo lygias galimybes varžytis dėl parduodamo turto ir pasiūlyti didžiausią kainą. Nėra aišku, kada tiksliai buvo ištaisyta VĮ Registrų centro klaida, nes antstolė apie tai pranešimo negavo, o apie egzistavusią klaidą sužinojo tik pati nusiuntusi paklausimą. Rėmėsi CPK 602 str. 5 p. nuostata dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

17Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas proceso teisės normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis CPK ir jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Varžytynių specifika pasižymi tuo, kad priverstinai vykdant teismo sprendimą siekiama užtikrinti skolininko turto realizavimo visapusišką efektyvumą, tai yra užtikrinti tokį varžytynėse parduodamo turto realizavimą, kuris atitiktų tiek skolininko, tiek išieškotojo interesus bei garantuotų varžytynių dalyviams galimybę, laikantis varžytynių tvarką reglamentuojančių teisės aktų, efektyviai ir sąžiningai dalyvauti varžytynėse. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, kuris suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „VSA Vilnius“ v. AB DnB bankas Nr. 3K-3-298/2013). Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai antstolis, realizuodamas skolininko turtą, organizuoja elektronines varžytynes ir užtikrina jų teisėtumą.

18Iš byloje esančios vykdomosios bylos Nr. 0177/13/00865 medžiagos nustatyta, jog antstolės A. S. 2015-09-22 patvarkymu dėl turto realizavimo Nr. 0177/13/00865 specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt paskelbtos M. B. priklausančių paprastųjų vardinių akcijų pirmosios varžytynės (vykdomoji byla, l. 241-244). Varžytynių pradžia - 2015-09-22 10:35:47, Nr. 110782, pradinė turto pardavimo kaina - 369 Eur, varžytynių pabaiga - 2015-10-14 10:35:59. 2015-10-12 gautas VĮ Registrų centras pranešimas, kad varžytynės Nr. 110782 baigėsi (vykdomoji byla, l. 248), jas laimėjo UAB „Kohena“, pasiūliusi maksimalią kainą – 2 200 Eur. 2015-10-12 el. laišku (vykdomoji byla, l. 249) VĮ Registrų centras informavo antstolę, kad 2015 m. rugsėjo mėn. specialiame interneto tinklalapyje buvo sutrikusi veikla, todėl varžytynių pabaigos data buvo klaidingai nurodyta – 2015-10-14, kai teisinga data 2015-10-12. Antstolė A. S. 2015-10-12 patvarkymu dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis Nr. A015-16724 (vykdomoji byla, l. 250-253) paskelbė varžytynes neįvykusiomis. Patvarkymas priimtas remiantis 2015-10-12 VĮ Registrų centro pranešimu bei vadovaujantis CPK 717 str. 2 p., kuris numato, jog dėl specialaus interneto tinklalapio esminio veiklos sutrikimo varžytynės pagal šio tinklalapio administratoriaus pateiktus elektroniniu būdu vykusių varžytynių eigos duomenis negali būti laikomos teisėtai įvykusiomis.

19CPK 717 str. 2 p. įpareigoja tirti kiekvieno specialaus interneto tinklapio veiklos sutrikimo masto įtaką įvykusių varžytynių rezultatui, sprendžiant, ar minimas sutrikimas gali būti laikomas esminiu sutrikimu. Minima teisės norma tiesiogiai įtvirtina, kad ne bet koks, o tik esminę reikšmę varžytynių rezultatams turintis specialaus interneto tinklapio veiklos sutrikimas gali būti pagrindu pripažinti varžytynes neįvykusiomis. Teismo vertinimu, vienu iš kriterijų apsisprendžiant dėl interneto tinklapio veiklos sutrikimo masto yra CPK 602 str. 1 dalyje įvardintų aplinkybių, kuriomis vadovaujantis sprendžiamas turto pardavimo iš varžytynių bei kitų analogiškos paskirties dokumentų pripažinimo negaliojančiais klausimas, įvertinimas. CPK 602 str. 1 d. 5 p. vienu iš pagrindų įtvirtina aplinkybę, jog turtas buvo parduotas anksčiau, nei skelbimuose nurodytas pardavimo laikas. Toks reikalavimas yra susijęs su pagrindinio varžytinių organizavimo tikslo – parduoti skolininkų turtą už kuo didesnę kainą, taip siekiant apginti išieškotojo ir skolininkų interesus, įgyvendinimu, todėl antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad pardavimas vyktų sklandžiai ir objektyviai.

20Elektronines varžytynes, kurios vyksta Antstolių informacinėje sistemoje specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt, organizuoja antstolis (CPK 713 str. 1, 2 d.). Antstolių informacinės sistemos nuostatai patvirtinti teisingumo ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 400. Antstolių informacinės sistemos posistemiais yra elektroninių varžytynių valdymo posistemis, skirtas skelbti varžytynes ir koordinuoti jų eigą. Posistemyje vykdomos šios funkcijos: varžytynių sukūrimas, redagavimas, paskelbimas, atšaukimas, paskelbimas neįvykusiomis, paskelbimas įvykusiomis, bei varžytynių ir aukcionų vykdymo posistemis, skirtas vykdyti aukcionus ir varžytynes. Posistemyje vykdomos šios funkcijos: pradedami aukcionai ir varžytynės, sekama varžytynių eiga, vykdomi automatiniai kainos didinimai pagal nustatytą kainos didinimo algoritmą, priimami dalyvių rankiniai kainų didinimai, fiksuojamas varžytynių laimėtojas, baigiamos varžytynės ir aukcionai. Antstolių informacinės sistemos nuostatų 9.1.1 p. nurodo, kad VĮ Registrų centras tvarko ir administruoja duomenų bazę. Nagrinėjamu atveju antstolė, priimdama ginčijamą patvarkymą, rėmėsi varžytynių sistemos administratoriaus teiktais duomenimis apie varžytynių paskelbimo metu buvusius sistemos sutrikimus, dėl ko buvo nurodyta klaidinga varžytinių pabaigos data.

21Varžytynių pabaigos laikas detaliai sureglamentuotas civilinio proceso normomis ir nustatytas konkrečiu laikotarpiu. CPK 713 str. 4 d. 2 p. nustato, jog kito nei nekilnojamasis turtas, turto varžytynės baigiamos po 20 dienų. Vadinasi, tinkamai taikant CPK 713 str. 4 d. 2 p. nurodytus terminus skolininkui priklausančių akcijų varžytynės, paskelbtos antstolės 2015-09-22 patvarkymu dėl turto realizavimo, turėjo pasibaigti 2016-10-12, o ne 2015-10-14. Apeliacinės instancijos teismas papildomai pareikalavo, ir apie tai informavo šalis, duomenų iš VĮ Registrų centro dėl varžytynių vykdymo eigos. VĮ Registrų centro 2016-01-28 rašte Nr. (1.11.25)s-463 nurodyta, kad dėl antstolių sistemos atnaujinimo darbų, interneto tinklapis www.evarzytynes.lt laikotarpiu nuo 2015-09-16 iki 2015-09-22 bus nepasiekiamas, todėl varžytynių dienų skaičius bus pratęsiamas atitinkamam sistemos neveikimo dienų skaičiui. Varžytynės Nr. 110782 buvo paskelbtos 2015-09-22 10:35:47 val. Sistema 2015-09-22 automatiškai pratęsė varžytynių laiką iki 2015-10-14 10:35:59. Paaiškėjus, kad varžytynių laikas neatitinka CPK 713 str. nustatyto varžytynių vykdymo laiko, 2015-09-25 12:51:52 varžytynių pabaigos laikas buvo atstatytas į 2015-10-12 10:35:59 val. Iš vykdomojoje byloje esančio išrašo iš informacinės sistemos (vykdomieji byla, l. 247) matyti, jog iki varžytynių pabaigos likus 30 minučių, varžytynių pabaigos data buvo 2015-10-12 10:35:59. VĮ Registrų centras, elektroninėse varžytynėse nurodydamas varžytynių pabaigos datą, vadovavosi ne teisės aktų reikalavimų neatitinkančia data, nurodyta antstolės patvarkyme, bet CPK 713 str. 4 d. 2 p. nuostata. Kadangi varžytynės buvo vykdomos elektroniniu būdu, vertintina, kad esminę reikšmę turi data, kuri buvo paskelbiama informaciniame tinklalapyje, o ne kituose dokumentuose, kadangi būtent su šia data susipažįsta norintys dalyvauti varžytynėse asmenys. Jokie papildomi dokumentai iš vykdomosios bylos medžiagos varžytynių dalyviams nepateikiami ir nėra žinomi.

22Paskelbtos varžytynės prasidėjo 2015-09-22 10:35:47. Pirmas 3 varžytynių dienas nuo 2015-09-22 iki 2015-09-25 buvo skelbiamas varžytynių pabaigos laikas 2015-10-14, vėliau varžytynių pabaigos laikas pakeistas į 2015-10-12. Varžytynių eigoje apie netinkamai antstolės 2015-09-22 patvarkyme dėl turto realizavimo nustatytą varžytynių pabaigos datą galėjo žinoti asmenys, kurie gavo antstolės 2015-09-22 patvarkymą, t. y. skolininkas, išieškotojas bei prie išieškojimo prisijungę antstoliai, o taip pat asmenys, kurie nuo 2015-09-22 iki 2015-09-25 tikrino interneto tinklapį evarzytynes.lt. Nei iš vieno asmens jokių pretenzijų dėl negalėjimo dalyvauti varžytynėse dėl to, kad jie būtų ketinę į varžytynes įstoti po 2015-10-12, negauta. K. S. argumentas atsiliepime į skundą dėl antstolės veiksmų, kad jis pats nerealizavo teisės dalyvauti varžytynėse, yra hipotetinis. Išieškotojas, varžytynes paskelbus neįvykusiomis, pagal CPK 719 str. 1 dalį turi galimybę parimti turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą, t. y. akcijas, už kurias UAB „Kohena“ įsipareigojo sumokėti 2 200 Eur, išieškotojas gali įgyti už 369 Eur. Esant tokiam interesų prieštaringumui, išieškotojo pozicija dėl galimo dalyvavimo varžytynėse vertintina kritiškai.

23VĮ Registrų centro pateiktame varžytynių protokole nurodoma, jog pirmieji kainos kėlimai prasidėjo 2015-10-08, t. y. esant nurodytam varžytynių pabaigos laikui 2015-10-12. Esminės rungtynės dėl parduodamo turto prasidėjo 2015-10-12 10:33:07. Varžytynėse dalyvavo dvi bendrovės, kurios kainą nuo 369 Eur pakėlė iki 2 200 Eur, t. y. 6 kartus. Jokių kitų varžytynių dalyvių, kurie, laikotarpiu, kai buvo nustatyta klaidinga varžytynių data, būtų prisijungę prie sistemos ar vėliau reiškę pretenzijas antstolei, nebuvo. Kainos kilimas varžytynėse yra ypatingai didelis, nors parduodamo turto itin paklausiu laikyti negalima, nes juo domėjosi tik 2 dalyviai.

24Nagrinėjant pareiškėjų (skolininkų, išieškotojų, varžytinių dalyvių ar kitų suinteresuotų asmenų) skundus dėl antstolio veiksmų CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka galioja tikimybių pusiausvyros principas, kuriuo yra grindžiamas įrodinėjimas civiliame procese (nagrinėjant bylas tiek ginčo, tiek ypatingąja teisena), t. y. teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktiniu duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

25Remiantis išdėstytu konstatuojama, kad nei vieno asmens teisė dalyvauti varžytynėse nebuvo pažeista, kadangi neteisingas varžytynių pabaigos laikas buvo skelbiamas tik pačioje varžytynių pradžioje, kainų kėlimai pradėti praėjus dviems savaitėms po to, kai varžytynių data buvo perkelta į 2015-10-12. Esminiai kainų kėlimai vyko prieš pat varžytynių pabaigą 2015-10-12 nuo 10:33 iki 11:23. Nei vienas asmuo dėl negalimumo dalyvauti varžytynėse nesikreipė. Antstolės 2015-09-22 patvarkyme dėl turto realizavimo nurodyta varžytynių pabaigos data neatitinka CPK 713 str. 4 d. 2 p. reikalavimų. Kainos padidėjimas varžytynėse 6 kartus rodo, jog varžytynių tikslas buvo pasiektas. Dėl paminėto apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog specialaus interneto tinklalapio sutrikimas nepripažintinas esminiu, dėl kurio elektroniniu būdu vykusios varžytynės turi būti laikomos neįvykusiomis. Esant tokioms aplinkybėms Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – nepagrįstas antstolės antstolės A. S. 2015 m. spalio 12 d. Patvarkymas dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis Nr. S015-16724 panaikintinas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

27Pareiškėjo UAB „Kohena“ atskirąjį skundą tenkinti visiškai.

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

29Panaikinti antstolės A. S. 2015 m. spalio 12 d. Patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis Nr. S015-16724.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. I.Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Kohena“ pateikė skundą dėl antstolės A. S. veiksmų,... 4. Pareiškėjas nurodė, kad laikotarpiu nuo 2015-09-22 iki 2015-10-12 buvo... 5. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 706 str. leidžia, pasikeitus... 6. Antstolė A. S., išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, priėmė 2015-11-03... 7. Suinteresuotas asmuo K. S. atsiliepime į skundą, prašė pareiškėjo skundą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi netenkino... 10. Teismas nustatė, kad turtas iš varžytynių buvo parduotas anksčiau, nei... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Pareiškėjas UAB „Kohena“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 13. Antstolė A. S. atsiliepime į atskirąjį skundą, prašė palikti galioti... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 17. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas proceso teisės normų,... 18. Iš byloje esančios vykdomosios bylos Nr. 0177/13/00865 medžiagos nustatyta,... 19. CPK 717 str. 2 p. įpareigoja tirti kiekvieno specialaus interneto tinklapio... 20. Elektronines varžytynes, kurios vyksta Antstolių informacinėje sistemoje... 21. Varžytynių pabaigos laikas detaliai sureglamentuotas civilinio proceso... 22. Paskelbtos varžytynės prasidėjo 2015-09-22 10:35:47. Pirmas 3 varžytynių... 23. VĮ Registrų centro pateiktame varžytynių protokole nurodoma, jog pirmieji... 24. Nagrinėjant pareiškėjų (skolininkų, išieškotojų, varžytinių dalyvių... 25. Remiantis išdėstytu konstatuojama, kad nei vieno asmens teisė dalyvauti... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2... 27. Pareiškėjo UAB „Kohena“ atskirąjį skundą tenkinti visiškai.... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį panaikinti ir... 29. Panaikinti antstolės A. S. 2015 m. spalio 12 d. Patvarkymą dėl varžytynių...