Byla 2-1526/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Smulkus urmas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-969-280/2009 pagal ieškovo UAB „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovui Biržų Kaštonų pagrindinei mokyklai, tretysis asmuo E. Kazlausko prekybos įmonė dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo ir įpareigojimo atlikti viešojo pirkimo procedūras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Biržų Kaštonų pagrindinei mokyklai, kuriuo prašė:

41) panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimą sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę,

52) pripažinti ieškovo UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymą laimėjusiu,

63) jei sudaryta sutartis su E. Kazlausko prekybos įmone, šią sutartį pripažinti niekine ir negaliojančia.

7Ieškovas ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti pirkimo procedūras supaprastintame atvirame konkurse dėl mokinių maitinimo paslaugų pirkimo, pirkimo Nr. 78055, ir uždrausti atsakovui sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu E. Kazlausko prekybos įmone dėl viešo Konkurso maitinimo paslaugų pirkimo, o jeigu atsakovas jau sudarė tokią sutartį – tai sustabdyti tokios sutarties vykdymą, uždrausti atlikti bet kokius veiksmus pagal tokią sutartį. Ieškovas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas sudarys sutartį su trečiuoju asmeniu ir tokiu atveju ieškovas turės tokią sutartį ginčyti, kad įgyvendintų jam palankų teismo sprendimą, kas ieškovo nuomone, apsunkintų sprendimo vykdymą arba iš viso nebūtų galima jo vykdyti bei ieškovas patirtų žymias neigiamas pasekmes. Dėl šių priežasčių yra pagrindas manyti, kad teismo sprendimas gali pasunkėti arba bus neįmanoma jo vykdyti.

8Panevėžio apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi ieškovo UAB „Smulkus urmas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino ir nurodė, kad atsakovo vykdomu viešuoju pirkimu siekiama sudaryti mokinių maitinimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį. Šiuo atveju, viešajam interesui reikšminga yra ta aplinkybė, kad pirkimo – pardavimo sutartis būtų sudaryta numatytu laiku. Atsakovas, vykdydamas viešą pirkimą, veikia ne tiek savo interesais, kiek gindamas viešuosius interesus, tai yra siekia užtikrinti mokinių maitinimą, kai tuo tarpu ieškovas gina savo turtinius interesus. Taikant ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir stabdant pirkimo procedūras, kyla grėsmė pažeisti viešąjį interesą, nes gali atsitikti taip, kad Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos mokiniams iš viso nebus teikiamos maitinimo paslaugos, kas turėtų neigiamą įtaką mokinių sveikatai bei sukeltų pagrįstą moksleivių, tėvų, pedagogų nepasitenkinimą. Todėl netikslinga taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

9Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį ir taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais motyvais:

101. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeistas viešasis interesas, nes savivaldybės lėšų tinkamas ir racionalus naudojimas yra viešas interesas.

112. Teisė į nuostolių atlyginimą viešųjų pirkimų srityje negali būti laikoma tinkamu ieškovo teisių užtikrinimo saugikliu, ir jos suabsoliutinimas taip pat kelia grėsmę viešajam interesui.

123. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra galimybė sudaryti trumpalaikę sutartį dėl paslaugų pirkimo ir išvengti viešojo intereso pažeidimo dėl maitinimo paslaugų nebuvimo.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą atsakovas grindžia šiais teiginiais:

141. Didžioji dalis atskirojo skundo motyvų nėra susiję su ginčo dalyku.

152. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad šioje byloje laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą.

163. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad sustabdžius pirkimo procedūras atsakovas galėtų pasinaudoti VPĮ 56 straipsnio nuostatomis ir vykdyti maitinimo paslaugų viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nes minėtos nuostatos taikomos tik tarptautinės vertės viešiesiems pirkimams.

17Atskirasis skundas netenkintas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

19Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas LR CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d., 95 str. 3 d.).

20Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras supaprastintame atvirame konkurse dėl mokinių maitinimo paslaugų pirkimo, pirkimo Nr. 78055, ir uždrausti atsakovui sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu E. Kazlausko prekybos įmone dėl viešo Konkurso maitinimo paslaugų pirkimo, o jeigu atsakovas jau sudarė tokią sutartį – tai sustabdyti tokios sutarties vykdymą, uždrausti atlikti bet kokius veiksmus pagal tokią sutartį. Ieškovas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas sudarys sutartį su trečiuoju asmeniu ir tokiu atveju ieškovas turės tokią sutartį ginčyti, kad įgyvendintų jam palankų teismo sprendimą, kas ieškovo nuomone, apsunkintų sprendimo vykdymą arba iš viso nebūtų galima jo vykdyti bei ieškovas patirtų žymias neigiamas pasekmes. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi atmetė šį ieškovo prašymą, nes sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju pažeistų viešąjį interesą.

21Pažymėtina, jog, net ir nustatęs galimą grėsmę teismo sprendimo įvykdymui ieškinio tenkinimo atveju, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Taigi, taikant laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma, turi būti užtikrinta viešojo intereso apsauga ir tik po to siekiama ūkio subjektų tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo.

22Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Moksleivių maitinimas mokyklose yra sudėtinė šios konstitucinės valstybės pareigos dalis. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad savivaldybė teikia maitinimo paslaugas ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo mokyklose. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamas klausimas yra susijęs su viešuoju interesu, nes aukščiau nurodytas konkursas neatsiejamai susijęs su jaunosios visuomenės dalies gerbūviu, ugdymu bei tinkama mityba, tuo pačiu prisidedant prie jaunosios kartos sveikatos išsaugojimo. Sustabdžius viešojo pirkimo dėl moksleivių maitinimo paslaugos pirkimo konkurso procedūras nukentėtų moksleivių interesai, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galėtų sąlygoti viešojo intereso pažeidimą.

23Atmestini apelianto argumentai, jog teismas neatsižvelgė į tai, kad viešąjį interesą pažeis ir laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas. Nors apeliantas teisingai nurodo, kad tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, kad tinkamas viešųjų pirkimų organizavimas yra viešojo intereso dalis ir pan., tačiau teismas gali atsisakyti taikyti minimas priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų ar būtų pažeistas viešasis interesas. Kaip jau minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą.

24Atmestinas apelianto argumentas, jog atsakovas galėtų pasinaudoti VPĮ 56 straipsnyje numatytomis priemonėmis, nes šioje byloje susidariusi situacija neatitinka šio straipsnio numatytų sąlygų. Apelianto nurodomas viešojo pirkimo būdas – neskelbiamos derybos - gali būti taikomos nenumatytais atvejais, tuo tarpu nagrinėjamu atveju atsakovui mokinių maitinimo paslaugų poreikis buvo žinomas ir tai negali būti laikoma ypatingos skubos atveju.

25Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. 1) panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimą sudaryti preliminarią... 5. 2) pripažinti ieškovo UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymą laimėjusiu,... 6. 3) jei sudaryta sutartis su E. Kazlausko prekybos įmone, šią sutartį... 7. Ieškovas ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi ieškovo UAB... 9. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009... 10. 1. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeistas viešasis... 11. 2. Teisė į nuostolių atlyginimą viešųjų pirkimų srityje negali būti... 12. 3. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra galimybė sudaryti... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Panevėžio apygardos... 14. 1. Didžioji dalis atskirojo skundo motyvų nėra susiję su ginčo dalyku.... 15. 2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad šioje byloje... 16. 3. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad sustabdžius pirkimo procedūras... 17. Atskirasis skundas netenkintas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 20. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 21. Pažymėtina, jog, net ir nustatęs galimą grėsmę teismo sprendimo... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybė... 23. Atmestini apelianto argumentai, jog teismas neatsižvelgė į tai, kad... 24. Atmestinas apelianto argumentas, jog atsakovas galėtų pasinaudoti VPĮ 56... 25. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti...