Byla 2-1765/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Niklita“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-905-212/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Niklita“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Rokiškio rajono ligoninei dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Niklita“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė įpareigoti panaikinti VšĮ Rokiškio rajono ligoninės organizuojamo supaprastinto atviro konkurso „Maitinimo tiekimo paslauga“ (pirkimo Nr. 90938) pirkimo sąlygų !0.7, 10.9 punktus bei tuo pagrindu panaikinti VšĮ Rokiškio rajono ligoninės viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų (b. l. 2-7, 19). Kartu prašė imtis laikinųjų apsaugos priemonių ir sustabdyti pirkimo procedūras uždraudžiant VšĮ Rokiškio ligoninės viešųjų pirkimų komisijai iki teismo sprendimo paskelbimo dienos atlikti šiuos veiksmus: patvirtinti preliminarią pasiūlymų eilę, paskelbti laimėtoją, sudaryti ir vykdyti pirkimo sutartį. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo, kad patenkinus ieškinį atsakovas bus priverstas nutraukti neteisėtai vykdomas (tęsiamas) pirkimo procedūras ir/ar pirkimo sutartį. Pažymėjo, jog jo pasiūlymas 1/5 mln. Lt pigesnis negu antro tiekėjo ir beveik 1 mln. Lt negu trečiojo, todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtina dėl viešojo intereso – siekiant užtikrinti racionalų ir skaidrų nacionalinio biudžeto lėšų naudojimą.

4Panevėžio apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi (b. l. 23) ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad VPĮ 95 straipsnio 1 dalis reikalauja, jog tiekėjas, pareiškęs ieškinį teismui, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateiktų perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais. Šią sąlygą ieškovas įvykdė, todėl atsakovas, gavęs ieškinio teismui kopiją, nebegali sudaryti pirkimo sutarties (VPĮ 95 str. 2 d.). Be to, viešasis pirkimas susijęs su ligonių maitinimu, todėl labai svarbu, kad pirkimo sutartis nebūtų sudaryta pavėluotai, nes antraip maitinimo paslaugų nutraukimas turėtų neigiamos įtakos ligonių sveikatos būklei ir sukeltų įtampą.

5Ieškovas UAB „Niklita“ atskiruoju skundu (b. l. 27-31) prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį taip, kad jo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių būtų patenkintas. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad:

61. Paprastai perkančioji organizacija pirkimus atlieka iš anksto, įvertinusi terminus, kiek laiko truks pirkimo procedūros, įskaitant galimas pretenzijas ir ieškinius. Byloje nėra duomenų, kaip greitai viešasis konkursas turi būti baigtas. Pirkimo sutarties sudarymas reiškia viešojo pirkimo pabaigą (VPĮ 7 str.), o pasibaigus pirkimui netektų prasmės ir ieškinys, dėl ko ieškovo pažeistos teisės realiai liktų neapgintos, net jei sprendimas būtų priimtas jo naudai.

72. Atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pirmosios instancijos teismas pažeidė ekonomiškumo principą, kuris numato, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo teises, veiklą, neviršytų pareikštų reikalavimų ribų (CPK 145 str. 2 d.).

83. Viešasis interesas užtikrinti ligonių maitinimą teisminių ginčų metu gali būti užtikrintas ir kitokiu būdu. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas gindamas su ligoniais susijusį viešąjį interesą sudarė prielaidas atsakovui vykdyti viešąjį pirkimą pažeidžiant VPĮ principus bei privatų ieškovo interesą laimėti konkursą ir gauti pelną. Dėl to ieškovas, laimėjęs šią bylą, būtų priverstas reikšti dar vieną ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, o atsakovas turėtų juos dengti iš savo biudžeto ar patikėjimo teise valdomo turto, kas vėlgi pažeistų viešąjį interesą.

9Atsakovas VšĮ Rokiškio rajono ligoninė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 36-37) su skundu nesutinka ir prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad išnagrinėjusi ieškovo pasiūlymo patikslinimą viešųjų pirkimų komisija 2010 m. liepos 16 d. atmetė ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų, ir patvirtino pasiūlymų eilę, tačiau toliau (gavusi ieškinio kopiją) pirkimo procedūrų nebevykdo.

10Trečiasis asmuo UAB VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 39-42) skundo nepripažįsta ir prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Pasak UAB VšĮ „Kretingos maistas“, pareiga užtikrinti maitinimo paslaugų teikimą viešosiose įstaigose (pvz., mokyklose) pagal teismų praktiką laikoma susijusi su viešuoju interesu (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 31 d. nutartis c. b. Nr. 2-537/2008, 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis c. b. Nr. 2-813/2008, 2009 m. spalio 29 d. nutartis c. b. Nr. 2-1231/2009, 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis c. b. Nr. 2-1304/2009, 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis c. b. Nr. 1386/2009, 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis c. b. Nr. 2-1526/2009, 2010 m. balandžio 15 d. nutartis c. b. Nr. 2-687/2010), tad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje mutatis mutandis būtų nesuderinamas su viešojo intereso ir Konstitucijos 53 straipsnio įgyvendinimu, pažeistų teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principus, o ieškovo teisės, turtiniai interesai, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apginti taikant kitus įstatyme numatytus civilinių teisių gynimo būdus.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti teismo sprendimo, jei jis būtų priimtas ieškovo naudai, vykdymą (CPK 144 str. 1 d.). Kadangi Panevėžio apygardos teismas 2010 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė (b. l. 64-65), o šis sprendimas per nustatytą terminą neapskųstas (b. l. 63), buvo paneigta viena laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prielaidų t. y. ieškovui palankaus teismo sprendimo prezumpcija. Todėl pripažintina, kad nėra grėsmės įvykdyti teismo sprendimą, kas a priori pagrįstų būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir poreikio užtikrinti ieškovo tariamai pažeistas subjektines teises ar įstatymų saugomus interesus.

13Atsižvelgdama į pasikeitusią situaciją, turinčią esminės įtakos sprendžiant atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo klausimą, teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą, o skundą atmeta.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

15Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai