Byla 2-1772-553/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. (A. B.) ir suinteresuoto asmens J. S. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ kreditorių susirinkimo 2018 m. gegužės 9 d. nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė Luminor Bankas, valstybės įmonė Turto bankas, J. S., J. E..

2Teisėja

Nustatė

3I.

4Bylos esmė

51.

6Byloje sprendžiamas klausimas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo taikymo pagrįstumo.

72.

8Pareiškėjas A. B. pateikė skundą, prašydamas panaikinti 2018 m. gegužės 9 d. BUAB „Archidis“ (toliau – Bendrovė) 17-ojo kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu. Skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad minėtame kreditorių susirinkime nustatyta turto pardavimo tvarka ir kaina yra ekonomiškai nepagrįsti, prieštaraujantys protingumo principams bei pažeidžiantys Vartotojų teisių įstatymą. Bendrovės turtą pardavus už žymiai mažesnę kainą, nei yra jo rinkos kaina, būtų pažeisti Bendrovės ir kreditorių interesai. Todėl ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai yra neteisėti.

93.

10Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo VĮ Registrų centrą atlikti įrašą viešajame registre, kad Bendrovei draudžiama perleisti nuosavybės teises į požemines automobilių stovėjimo vietas, esančias pastate ( - ), unikalus ( - ), bendrojo ploto 77,84 kv. m. bei požemines automobilių stovėjimo vietas, esančias pastate ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendrojo ploto 175,07 kv. m.

114.

12Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo į Bendrovės daugiabutį namą, unikalus Nr. ( - )su žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), taip pat į butus, esančius ( - ); patalpas su terasomis ir žemės sklypų dalimis, esančiomis ( - ); patalpą su terasa ir žemės sklypo dalimi, esančias ( - ), iki skundo dėl 2018 m. gegužės 9 d. BUAB „Archidis“ 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, galutinio išnagrinėjimo.

135.

14Bendrovės bankroto administratorius pateikė prašymą įpareigoti pareiškėją užtikrinti galimus atsakovės nuostolius dėl nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių 10 000 Eur sumai. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės sukels Bendrovei žymių nuostolių, nes ji negali perleisti turto, todėl iš savo lėšų privalės mokėti turto išlaikymo išlaidas. Be to, dalis turto yra parduota iš varžytynių, todėl varžytynių procedūrų nutraukimas sukels Bendrovei papildomų nuostolių ir gali sąlygoti trečiųjų asmenų reikalavimus atlyginti dėl varžytynių procedūrų nutraukimo patirtus nuostolius. Bendrovė nurodo, kad jau yra gauti turtą įsigijusių asmenų reikalavimai, kuriais prašoma nutraukti pirmosiose varžytynėse įsigyto turto pirkimo procedūras ir grąžinti jų sumokėtas lėšas.

15II Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

166.

17Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi prašymą tenkino – įpareigojo pareiškėją sumokėti 10 000 Eur užstatą kaip Bendrovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir pateikti teismui įrodymus apie užstato sumokėjimą arba pateikti nurodytai pinigų sumai banko garantiją.

187.

19Teismas sprendė, kad Bendrovės prašymas pagrįstas. 2018 m. rugpjūčio 6 d. įvyko pirmosios 27 nekilnojamojo turto objektų varžytynės, iš kurių buvo parduota 15 nekilnojamojo turto objektų. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. priimta nutartis sustabdė turto pardavimo varžytynėse procesą, todėl numatomos didelės turto išlaikymo išlaidos (artėja šildymo sezonas), kurios nebūtų patirtos, jei būtų tęsiamas turto pardavimas, nes likusio turto antrosios varžytynės turėjo įvykti 2018 m. rugsėjo 30 d. Iš pateiktų turto išlaikymo mokesčių paskaičiavimų už 2017-2018 metus matyti, kad Bendrovė sumokėjo 8 904,12 Eur šių išlaidų (šildymas, elektros energija, namo priežiūra, vanduo), 2017 metais susidarė 9 418,20 Eur įsiskolinimas už turto išlaikymą, 2018 m. Bendrovė patyrė 7 533,46 Eur išlaidų, o skola už turto išlaikymo išlaidas jau siekia 8 038,83 Eur. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, teismas sutiko su Bendrovės argumentais, kad ji per metus patirdavo apie 10 000 Eur turto išlaikymo išlaidų.

208.

21Bendrovė pateikė turtą įsigijusių asmenų P. J. ir A. B. reikalavimus, kuriais prašoma nutraukti pirmosiose varžytynėse įsigyto turto pirkimo procedūras ir grąžinti jų sumokėtus pradinius įnašus, nes dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių jie priversti nutraukti turto pirkimo sandorius. Į bylą taip pat pateiktas UAB „AMI technologijos“ raštas, kuriame nurodoma, kad yra sumokėjusi visą kainą už pirmose varžytynėse įsigytą turtą bei planuoja įsigyti iš antrųjų varžytynių ir kitą Bendrovei priklausantį turtą, tačiau dėl sustabdytų pardavimo procedūrų to padaryti nebegali. Teismas sprendė, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia Bendrovės kreditorių teises ir teisėtus interesus dėl padidėjusių turto išlaikymo išlaidų, bankroto procedūros vilkinimo, taip pat manytina, jog Bendrovė patirs akivaizdžių papildomų išlaidų dėl negalėjimo perleisti turto pirkėjams. Siekiant, kad būtų užtikrinama šalių interesų pusiausvyra, teismas Bendrovės prašymą tenkino ir įpareigojo pareiškėją sumokėti 10 000 Eur užstatą į teismo depozitinę sąskaitą arba pateikti nurodytai pinigų sumai banko garantiją.

22III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų argumentai

239.

24Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

259.1.

26Skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, nes deklaratyvūs teiginiai apie ateityje galimai patiriamus nuostolius negali būti pakankamu pagrindu Bendrovės pareikšto prašymo tenkinimui.

279.2.

28Bendrovė tik deklaratyviai nurodė, kad ateityje patirs šildymo išlaidas. Paduotas skundas iki šildymo sezono pradžios galimai bus išnagrinėtas, o laikinosios apsaugos priemonės panaikintos, todėl Bendrovė nuostolių nepatirs. Be to, ji nepagrindė tokių nuostolių dydžio, nes šios išlaidos dar nėra patirtos, o išlaidos už turto išlaikymą negali būti laikomos nuostoliais.

299.3.

30Nutartyje minimų turto pirkėjų galimai kilę nuostoliai bus tų asmenų patirti nuostoliai, o ne Bendrovės. Tai, kad minėti asmenys galėtų kreiptis į teismą su reikalavimais priteisti jų nuostolius yra pernelyg nutolę priežastiniu ryšiu.

319.4.

32Nebuvo teisinio pagrindo tenkinti Bendrovės prašymo, nes bankroto administratorius neįrodinėjo vienos iš būtinųjų nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo sąlygos – tikėtino nuostolių išieškojimo iš pareiškėjo apsunkinimo arba neįmanomumo juos išieškoti. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad pareiškėjas jam nepalankaus teismo sprendimo priėmimo atveju nebūtų pajėgus Bendrovei atlyginti jos neva patiriamus nuostolius.

3310.

34Suinteresuotas asmuo J. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3510.1.

36Skundžiama nutartis neteisėta ir nepagrįsta, prieštarauja protingumo principui bei pažeidžia šalių teisių ir interesų balansą. Teismas klaidingai vertino realią galimybę atsakovės nuostoliams dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsirasti.

3710.2.

38Kol pareiškėjo skundas neišnagrinėtas, tol skelbiamos varžytynės yra neteisėtos bei pažeidžiančios Bendrovės kreditorių interesus, tarp jų ir mažųjų kreditorių, kurie skundą palaiko.

3910.3.

40Bendrovės nurodomi nuostoliai nėra susiję priežastiniu ryšiu su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis ir nėra pakankamas pagrindas jas naikinti. Ginčijamame kreditorių susirinkime yra ydingai nustatyta turto pardavimo tvarka ir kaina, todėl kol skundas neišnagrinėtas, yra būtina Bendrovės turto atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4110.4.

42Bendrovė neįrodė tikėtinų tariamų nuostolių atsiradimo sąsajų su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Teismo pripažintos 10 000 Eur išlaidos komunaliniams patarnavimams laikytinos tariamu nuostoliu, pažeidžiančiu kreditorių teises bei atimančiu galimybę patenkinti 3 mln Eur siekiančius kreditorių reikalavimus.

4310.5.

44Bendrovė nenurodė tikėtino išieškojimo iš pareiškėjo apsunkinimo, todėl teismas negalėjo tenkinti nepagrįsto Bendrovės prašymo.

4511.

46Suinteresuotas asmuo AB Luminor Bank atsiliepime į J. S. atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

4711.1.

48Bendrovės bankroto procedūros, įskaitant ir turto pardavimą, ilgai užsitęsė dėl nuolatinių pareiškėjo ir suinteresuoto asmens J. S. skundų. Teismų sprendimais nustatyta, kad pareiškėjas vilkina Bendrovės bankroto procedūras, nepagrįstai ginčydamas iš esmės visus bankroto proceso metu priimtus sprendimus, susijusius su Bendrovės turtu. Nei vienoje iš jo iniciuotų bylų, pareiškėjas nėra atlyginęs Bendrovei ir AB Luminor Bank patirtų bylinėjimosi išlaidų.

4911.2.

50Pareiškėjo skundas vertintinas kaip siekis, pateikiant nepagrįstą skundą, laikinosiomis apsaugos priemonėmis stabdyti ir vilkinti Bendrovės bankroto procedūrą, todėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas užtikrina interesų ir procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyros, šalių lygiateisiškumo principo, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo siekiamiems tikslams taikymą.

5112.

52Bendrovė atsiliepime į J. S. atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5312.1.

54Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių Bendrovės turto pardavimas sustabdytas neapibrėžtam terminui. Pirkėjų, įsigijusių pirmose varžytynėse turtą, patirti nuostoliai turės būti kompensuoti, tačiau pareiškėjas finansiškai nėra pajėgus sumokėti Bendrovei ir AB Luminor Bank iš anksčiau priteistų sumų, todėl visa materialinės žalos pirkėjams atlyginimo našta teks Bendrovei. Tokiu būdu dar labiau bus pabloginta jos kreditorių padėtis.

5512.2.

56Bendrovės bankroto procesas tęsiasi jau aštuonerius metus, per visą bankroto procesą buvo apskųsti visi kreditorių susirinkimų priimti nutarimai, turto pardavimas sustabdytas neribotam laikui, tokiu būdu daroma nepataisoma žala kreditoriams. Į bankroto procesą nepagrįstai įtraukti sąžiningi varžytynių dalyviai, kurie taip pat patiria ženklius nuostolius.

5712.3.

58Bendrovės turto pardavimo procesas yra neapibrėžtas laike ir gali tęstis dar kelis metus, kas yra nepateisinama bankroto proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo prasme.

59V. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai

60ir išvados

6113.

62Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

6314.

64Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytas nuostolių, galinčių atsirasi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas, teisėtumas ir pagrįstumas.

6515.

66CPK 146 straipsnio 1 dalis įtvirtina atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutą. Pažymėtina, kad turi būti užtikrinamas atsakovo tikėtinų ir realiai prognozuojamų nuostolių atlyginimas, jei tik atsakovas įrodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jam ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių, t. y. tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori (iš pat pradžių) aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Teismas, spręsdamas tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimą, turi įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių padarinius ribojant veiklą, galimų nuostolių susidarymo mechanizmą, konkrečių būsimų nuostolių (jeigu apie juos yra duomenų) dydį ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-121/2014, 2015 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-871-186/2015; 2017 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1173-180/2017 ir kt.). Taigi, CPK 146 straipsnyje nurodytų nuostolių atlyginimo užtikrinimas gali būti taikomas, kai nustatoma visuma dviejų sąlygų: (1) realiai tikėtinas nuostolių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsiradimas bei (2) tikėtinas nuostolių išieškojimo apsunkinimas arba neįmanomumas netaikius jų užtikrinimo.

6716.

68Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones (žr. šios nutarties 4 punktas), Bendrovė padavė prašymą užtikrinti galimų jos nuostolių atlyginimą. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių Bendrovė patirs papildomų išlaidų dėl negalėjimo perleisti turto pirkėjams, todėl įpareigojo pareiškėją įmokėti 10 000 Eur sumą nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Apeliantai – pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo J. S., nesutikimą su pirmosios instancijos teismo išvada grindė iš esmės tuo, kad byloje neįrodytas tikėtinų nuostolių dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių atsiradimas bei neįrodytas tokių nuostolių išieškojimo iš pareiškėjo apsunkinimas.

6917.

70Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos duomenis bei įvertinęs šalių argumentus, sprendžia, kad atskirųjų skundų argumentai iš esmės neteikia pagrindo kitokioms išvadoms nei padarė pirmosios instancijos teismas. Pažymėtina, kad Bendrovės turto atžvilgiu taikomos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas perleisti bankrutavusiai bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, suponuoja išvadą dėl realiai tikėtinų nuostolių atsiradimo. Tokia išvada grindžiama tuo, kad turto pardavimo procedūros jau buvo prasidėjusios – įvyko pirmosios varžytynės, jose dalis turto jau buvo parduota, dėl likusio neparduoto turto paskelbtos antrosios varžytynės, tačiau jos nebeįvyko dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Taigi, varžytynių procedūrų nutraukimas bei draudimas perleisti turtą, be kita ko, ir turtą, kuris jau buvo įsigytas per pirmąsias varžytynes, neabejotinai sukels bankrutavusiai Bendrovei papildomus nuostolius, pasireiškiančius tiek turto išlaikymo išlaidomis, tiek ir išlaidomis, kurias gali sąlygoti turtą jau įsigijusių asmenų reikalavimai atlyginti jų patiriamus nuostolius.

7118.

72Atsižvelgiant į tai, kad tikėtini Bendrovės nuostoliai yra susiję su Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi taikomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi įpareigojo pareiškėją užtikrinti šių nuostolių atlyginimą. Be to, nagrinėjamu atveju yra tikėtinas ir nuostolių iš pareiškėjo išieškojimo apsunkinimas arba neįmanomumas, nes, kaip matyti iš Bendrovės ir suinteresuoto asmens AB Luminor Bank atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodytų argumentų, pareiškėjas nei vienoje iš jo inicijuotų bylų nėra atlyginęs minėtiems asmenims jų patirtų bylinėjimosi išlaidų.

7319.

74Tačiau Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Taigi, panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, dėl kurių taikymo pareiškėjas buvo įpareigotas užtikrinti nuostolių atlyginimą. Pažymėtina, kad minėto instituto taikymui būtina sąlyga – galiojančios ir teismo atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. teismas gali įpareigoti užtikrinti atsakovo nuostolių atlyginimą tik tuo atveju, jeigu yra pritaikytos ir galiojančios laikinosios apsaugos priemonės.

7520.

76Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra panaikintos, darytina išvada, jog nebeliko pagrindo pareiškėjo įpareigojimui įmokėti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui, nes šiuo metu yra panaikintas draudimas Bendrovei perleisti nutarties 4 punkte nurodytą turtą.

7721.

78Nors iš pirmiau išdėstytų argumentų matyti, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties priėmimo metu pagrįstai konstatavo Bendrovės pareikšto prašymo pagrįstumą, tačiau apeliacinės instancijos teisme pasikeitus šio klausimo nagrinėjimui aktualioms aplinkybėms, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo netenkinamas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

7922.

80Apeliacinės instancijos teismas išaiškina, kad skundžiamos nutarties panaikinimas Bendrovei neužkerta galimybės kreiptis į teismą dėl realiai patirtų nuostolių atlyginimo.

81Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

82Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. Teisėja... 3. I.... 4. Bylos esmė... 5. 1.... 6. Byloje sprendžiamas klausimas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl... 7. 2.... 8. Pareiškėjas A. B. pateikė skundą, prašydamas panaikinti 2018 m. gegužės... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi taikė... 11. 4.... 12. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi taikė... 13. 5.... 14. Bendrovės bankroto administratorius pateikė prašymą įpareigoti... 15. II Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi prašymą tenkino... 18. 7.... 19. Teismas sprendė, kad Bendrovės prašymas pagrįstas. 2018 m. rugpjūčio 6 d.... 20. 8.... 21. Bendrovė pateikė turtą įsigijusių asmenų P. J. ir A. B. reikalavimus,... 22. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų argumentai... 23. 9.... 24. Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos... 25. 9.1.... 26. Skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, nes deklaratyvūs teiginiai... 27. 9.2.... 28. Bendrovė tik deklaratyviai nurodė, kad ateityje patirs šildymo išlaidas.... 29. 9.3.... 30. Nutartyje minimų turto pirkėjų galimai kilę nuostoliai bus tų asmenų... 31. 9.4.... 32. Nebuvo teisinio pagrindo tenkinti Bendrovės prašymo, nes bankroto... 33. 10.... 34. Suinteresuotas asmuo J. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 35. 10.1.... 36. Skundžiama nutartis neteisėta ir nepagrįsta, prieštarauja protingumo... 37. 10.2.... 38. Kol pareiškėjo skundas neišnagrinėtas, tol skelbiamos varžytynės yra... 39. 10.3.... 40. Bendrovės nurodomi nuostoliai nėra susiję priežastiniu ryšiu su taikytomis... 41. 10.4.... 42. Bendrovė neįrodė tikėtinų tariamų nuostolių atsiradimo sąsajų su... 43. 10.5.... 44. Bendrovė nenurodė tikėtino išieškojimo iš pareiškėjo apsunkinimo,... 45. 11.... 46. Suinteresuotas asmuo AB Luminor Bank atsiliepime į J. S. atskirąjį skundą... 47. 11.1.... 48. Bendrovės bankroto procedūros, įskaitant ir turto pardavimą, ilgai... 49. 11.2.... 50. Pareiškėjo skundas vertintinas kaip siekis, pateikiant nepagrįstą skundą,... 51. 12.... 52. Bendrovė atsiliepime į J. S. atskirąjį skundą prašo jį atmesti.... 53. 12.1.... 54. Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių Bendrovės turto pardavimas... 55. 12.2.... 56. Bendrovės bankroto procesas tęsiasi jau aštuonerius metus, per visą... 57. 12.3.... 58. Bendrovės turto pardavimo procesas yra neapibrėžtas laike ir gali tęstis... 59. V. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 60. ir išvados... 61. 13.... 62. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 63. 14.... 64. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 65. 15.... 66. CPK 146 straipsnio 1 dalis įtvirtina atsakovo nuostolių, galimų dėl... 67. 16.... 68. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi pritaikius... 69. 17.... 70. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos duomenis bei įvertinęs... 71. 18.... 72. Atsižvelgiant į tai, kad tikėtini Bendrovės nuostoliai yra susiję su... 73. 19.... 74. Tačiau Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Lietuvos... 75. 20.... 76. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 21... 77. 21.... 78. Nors iš pirmiau išdėstytų argumentų matyti, kad pirmosios instancijos... 79. 22.... 80. Apeliacinės instancijos teismas išaiškina, kad skundžiamos nutarties... 81. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 82. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį panaikinti ir...