Byla 2-871-186/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų R. K. ir uždarosios akcinės bendrovės „Eko trade“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1370-390/2015 pagal ieškovo Tuindeco International B. V. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Eko trade“ ir R. K. dėl teisių į dizainą pažeidimo, nesąžiningos konkurencijos ir nuostolių atlyginimo priteisimo, byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyvauja bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Eurodita“.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Tuindeco International B. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Eko trade“ ir R. K. solidariai priteisti 231 696 Eur (800 000 Lt) nuostolių atlyginimo, uždrausti atsakovams atgaminti, siūlyti ir pateikti prekybai medinius namelius, kurių modelių dizaino subjektinės teisės priklauso ieškovui, t. y. namelius, tapačius Tuindeco International B.V. modeliams: Georg, Jorgen, Kris, Richard, Ingrid, Ingrid+aanbouw (Sigrid), Halvar, Vuelle, Garage Kapschuur, Speeltoren Tommy, Engeland, Sanstrov, Miką, Viggo, Bo, Kennet met Overkapping ir Perlund, taip pat uždrausti atsakovams savo valdomose internetinėse svetainėse ir kituose sklaidos kanaluose internetinėje erdvėje, publikuoti šių namelių modelių fotografijas ir skaitmenines vizualizacijas.

5Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi patenkino ieškovo Tuindeco International B. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: ieškinio užtikrinimui 231 696 Eur (800 000 Lt) reikalavimo ribose solidariai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir nurodė: areštuoti atsakovui UAB „ECO TRADE“ ir atsakovui R. K. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir (arba) kilnojamą turtą, esantį pas atsakovus ir (arba) trečiuosius asmenis, kurio bendra vertė ne didesnė nei 231 696 Eur (800 000 Lt); nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti tokio atsakovų turto, areštuoti atsakovų lėšas, esančias pas atsakovus ir (arba) trečiuosius asmenis; areštuotomis lėšomis uždrausti naudotis, sustabdant jų išmokėjimą, išskyrus išmokų, susijusių su darbo santykiais, išmokėjimą, privalomus mokėjimus Valstybiniam socialinio draudimo fondui, privalomajam sveikatos draudimo fondui, valstybės ir savivaldybės biudžetams, taip pat leidžiant atsiskaityti su ieškovu; areštuotu turtu draudžiama disponuoti, jį realizuoti, įkeisti ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio turto perdavimu tretiesiems asmenims. Teismas taip pat uždraudė atsakovas atgaminti, siūlyti ir pateikti prekybai medinius namelius, kurių modelių dizaino subjektinės teisės priklauso ieškovui, taip pat uždraudė atsakovams savo valdomose internetinėse svetainėse ir kituose sklaidos kanaluose internetinėje erdvėje publikuoti šių namelių modelių fotografijas ir skaitmenines vizualizacijas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

6Atsakovai UAB „Eko trade“ ir R. K. prašė įpareigoti Tuindeco International B.V. per 7 kalendorines dienas nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos sumokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 1 050 000 Eur sumą atsakovo UAB „Eko trade“ galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimui arba pateikti banko garantiją tai pačiai sumai, prašymą grindė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 146 straipsnio 1 dalimi.

7Kauno apygardos teismas 2015 m. vasario 13 d. nutartimi netenkino atsakovų UAB „Eko trade“ ir R. K. prašymo dėl atsakovų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Teismas darė išvadą, kad atsakovai prašydami taikyti jų galimų nuostolių užtikrinimą 1 050 000 Eur sumai, tik abstrakčiai nurodė priežastis, tačiau pateikti dokumentai nepagrindžia būtent tokį galimų nuostolių dydį. Teismo nuomone, nuostolių užtikrinimo instituto taikymas nagrinėjamu atveju neatitiktų šio instituto esmės, kadangi prašoma užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą 1 050 000 Eur sumai, neįrodžius tokio galimų nuostolių dydžio (CPK 178 straipsnis).

8Atsakovai R. K. ir UAB „Eko trade“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį ir priimti procesinį sprendimą, kuriuo ieškovas būtų įpareigotas per 7 kalendorines dienas nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos sumokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 1 050 000 Eur sumą atsakovo UAB „Eko trade“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba pateikti banko garantiją tai pačiai sumai.

9Ieškovas Tuindeco International B. V. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 205 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

10Apeliacinis procesas nutrauktinas.

11Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovų prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

12Atsakovai UAB „Eko trade“ ir R. K. 2015 m. birželio 10 d. Lietuvos apeliaciniam teismui padavė rašytinius paaiškinimus. Būtinybę pateikti paaiškinimus apeliantai motyvavo tuo, kad po atskirojo skundo padavimo praėjo pakankamai daug laiko ir pasikeitė su nagrinėjamu teisiniu ginču susijusios aplinkybės, todėl atsakovai prašo papildomai pateiktus paaiškinimus nagrinėti kartu su atskiruoju skundu.

13CPK 323, 338 straipsniuose įtvirtinta nuostata, kad pasibaigus apeliacinio (atskirojo skundo) padavimo terminui keisti (papildyti) apeliacinį (atskirąjį) skundą yra draudžiama. Įvertinęs apeliantų atskirojo skundo ir paaiškinimų turinį, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pateiktais paaiškinimais apeliantai keičia ir pildo atskirąjį skundą: nurodo, kad šiuo metu nors ir nebegalioja laikinosios apsaugos priemonės, tačiau tai nepakeitė fakto, jog atsakovai jau patyrė faktinius nuostolius, kuriuos nulėmė būtent laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas; įrodinėja atsiradusius nuostolius nuo laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo momento iki jų panaikinimo 2015 m. gegužės 11 d. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti atsakovų UAB „Eko trade“ ir R. K. 2015 m. birželio 9 d. surašytus rašytinius paaiškinimus.

14CPK 146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šių nuostolių atlyginimas gali būti užtikrinamas ir banko garantija. Ši norma yra nukreipta į ieškovo bei atsakovo interesų ir procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyros, šalių lygiateisiškumo principo, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo siekiamiems tikslams, o taip pat į ieškovo galimybės padengti dėl nepagrįstai jo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius užtikrinimą. Turi būti užtikrinamas atsakovo tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimas, jei tik šis įrodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jam ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių, t. y. tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

15Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi, išnagrinėjęs atsakovų R. K. ir UAB ,,Eko trade“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutarties, atskirąjį skundą tenkino ir Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį, kuria atsakovui UAB „Eko trade“ ir atsakovui R. K. pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – ieškovo Tuindeco International B. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

16Kadangi atskirojo skundo nagrinėjimo dieną Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartis, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra panaikinta, procesas šioje byloje yra praradęs tikslingumą ir atskiruoju skundu skundžiama Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartis, kuria netenkintas atsakovų prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu. Dėl šių priežasčių bei vadovaujantis protingumo, teisingumo, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principais, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 323 straipsniu, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

18Atsisakyti priimti atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Eko trade“ ir R. K. 2015 m. birželio 9 d. rašytinius paaiškinimus.

19Apeliacinį procesą pagal atsakovų R. K. ir uždarosios akcinės bendrovės „Eko trade“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovų prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Tuindeco International B. V. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Eko trade“ ir R. K. dėl teisių į dizainą pažeidimo, nesąžiningos konkurencijos ir nuostolių atlyginimo priteisimo, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai