Byla 2S-677-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Henrichas Jaglinskis, Andžej Maciejevski, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų J. U. ir S. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovų J. U. ir S. P. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto padidinimo civilinėje byloje dėl nekilnojamojo daikto valdymo pažeidimo pašalinimo ir žemės sklypo atstatymo į pradinę padėtį pagal ieškovų J. U. ir S. P. ieškinį atsakovui UAB „Gabijos investicijos“ ir dėl servituto nustatymo pagal atsakovo UAB „Gabijos investicijos“ priešieškinį,

Nustatė

2Ieškovai J. U. ir S. P. 2007-02-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė įpareigoti atsakovą UAB „Gabijos investicijos“ nutraukti jų nuosavybės teisę pažeidžiančius inžinerinių tinklų statymo, komunikacijų tiesimo bei kitus neteisėtus statybos veiksmus jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), uždrausti atsakovui ateityje be rašytinio jų sutikimo statyti bei tiesti inžinerinius tinklus, komunikacijas ar atlikti kitus su bendraturčiais nesuderintus statybos darbus veiksmus jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), įpareigoti atsakovą sugrąžinti/rekultivuoti žemės sklypą į pradinę iki teisės pažeidimo buvusią padėtį. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui atlikti bet kokius statybų, žemės kasimo, inžinerinių tinklų rengimo ir komunikacijų tiesimo darbus šiame sklype. Nurodė, kad atsakovas gali imtis veiksmų, kurie apsunkintų ar padarytų negalimą teismo sprendimo įvykdymą, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. gegužės 16 d. nutartimi ieškovų J. U. ir S. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino, t. y. uždraudė atsakovui UAB „Gabijos investicijos“ atlikti/tęsti bet kokius statybų, žemės kasimo, inžinerinių tinklų rengimo ir komunikacijų tiesimo darbus ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini). Teismas, įvertinęs ieškovų prašyme nurodytas aplinkybes, pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad dėl atsakovo atliekamų veiksmų ieškovams priklausančiame žemės sklype gali būti apsunkinta galimybė grąžinti žemės sklypą į pradinę padėtį ir dėl to teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

4Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. birželio 22 d. nutartimi ieškovų J. U. ir S. P. prašymu pakeitė Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007-05-16 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių sąlygas ir taikė tokios apimties laikinąsias apsaugos priemones: uždraudė atsakovui UAB „Gabijos investicijos“ atlikti/tęsti bet kokius statybų, žemės kasimo, inžinerinių tinklų rengimo ir komunikacijų tiesimo darbus ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), leidžiant atsakovui demontuoti sumontuotas komunikacijas bei inžinierinius tinklus ir sugrąžinti/rekultyvuoti paminėtą žemės sklypą į pradinę iki teisės pažeidimo buvusią padėtį.

5Ieškovai J. U. ir S. P. 2009-10-13 pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių papildymo, kuriuo prašė papildyti 2007-06-22 nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių sąlygas (mastą), taikant tokios apimties laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti atsakovui UAB „Gabijos investicijos“ atlikti/tęsti bet kokius statybų, žemės kasimo, inžinerinių tinklų rengimo ir komunikacijų tiesimo darbus, eksploatuoti bei naudoti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas, esančius ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), leidžiant atsakovui demontuoti sumontuotas komunikacijas bei inžinerinius tinklus ir sugrąžinti/rekultyvuoti paminėtą žemės sklypą į pradinę iki teisės pažeidimo buvusią padėtį. Nurodė, kad atsakovas faktiškai nevykdė ir šiuo metu nevykdo teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, Vilniaus apskrities viršininko administracija, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštuose yra konstatuota, kad atsakovas UAB „Gabijos investicijos“ neteisėtai eksploatuoja jiems priklausančiame žemės sklype neteisėtai pastatytus, nutiestus ir nepripažintus tinkamais naudoti inžinerinius statinius bei susisiekimo komunikacijas. Jie yra pareiškę negatorinį ieškinį, ieškinyje išsamiai nurodė, kaip pasireiškia jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimas, tačiau atsakovas nepriėmus galutinio sprendimo, pažeisdamas teismo nutartis, kuriomis yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės, baigia tiesti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas per jiems priklausantį žemės sklypą ir šiuo metu naudojasi/eksploatuoja šiuos tinklus. Dėl to atsižvelgiant į faktinius atsakovo veiksmus yra pagrindas papildyti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes atsakovui visa apimtimi pradėjus naudoti ar eksploatuoti nutiestus inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas, gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas įvykdyti teismo sprendimas.

6Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 16 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto padidinimo netenkino. Teismas, įvertinęs tai, kad inžinerinių tinklų eksploatacija negali apsunkinti tokių tinklų demontavimo, padarė išvadą, jog aplinkybė, kad inžineriniai tinklai yra ar gali būti eksploatuojami neturės įtakos galimai ieškovams palankiam teismo sprendimui įvykdyti. Teismas nurodė, kad tenkinus ieškovų prašymą būtų pažeistas viešasis interesas, nes (duomenys neskelbtini) yra pastatyta daugiau kaip 10 gyvenamųjų namų, kuriuose gyvena keli šimtai šeimų, įrengti biurai, namai ir kiti statiniai pripažinti tinkamais naudotis, todėl šių namų ir statinių tinkamą eksploatavimą yra būtina užtikrinti.

7Ieškovai J. U. ir S. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą papildyti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių sąlygas (mastą) tenkinti. Nurodo, kad nutartis yra neteisėta, nepagrįsta, neatitinkanti teismų praktikos, todėl turi būti panaikinta. Jie nesutinka su teismo išvada, kad galimai palankaus teismo sprendimui reikšmės neturės aplinkybė, kad inžineriniai tinklai šiuo metu yra faktiškai eksploatuojami. Teismui nepapildžius taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, jie patirs papildomų laiko ir finansinių sąnaudų gindami savo teises, o atsakovas taip pat patirs didesnius teismo sprendimo įvykdymo kaštus, nutraukdamas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų eksploataciją ir sugrąžinant žemės sklypą į pradinę padėtį. Teismas visiškai nevertino jų prašyme išdėstytų argumentų, neišsiaiškino visų reikiamų ir svarbių aplinkybių dėl atsakovo UAB „Gabijos investicijos“ vykdomų neteisėtų statybų, to, jog atsakovas pažeidinėja teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi teismas nutartyje vadovavosi vien tik atsakovo atsiliepime nurodytais argumentais, yra pagrindas pripažinti, jog teismas pažeidė CPK 291 str. Teismas, vadovaudamasis tik atsakovo pateiktais statinių pripažinimo tinkamais naudotis aktais, padarė išvadą, jog inžinerinius tinklus būtina eksploatuoti, siekiant užtikrinti daugiabučių namų ir komercinių pastatų funkcionavimą, tačiau neįvertino kitų reikšmingų įrodymų, turinčių reikšmės papildyti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. statiniai, pastatyti jiems priklausančiame sklype, neturint statybos leidimo, nėra pripažinti tinkamais naudoti teisės aktų nustatyta tvarka, todėl šiuo metu faktiškai negali būti naudojami, o statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai yra susiję visai su ne jiems priklausančiame žemės sklype esančių statinių eksploatacija. Teismas neįvertino, kad jiems priklausančiame žemės sklype savavališkai pastatyti nepripažinti tinkamais naudotis inžineriniai statiniai yra eksploatuojami atsakovui neteisėtai užvaldžius jiems nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, todėl pažeista Konstitucijos saugoma nuosavybės teisė. Savavališkai pastatyti, nepripažinti tinkamais naudoti inžineriniai tinklai eksploatuojami pažeidžiant CK 4.103 str., Statybos įstatymo 24 str., Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Už teismo nutarties nevykdymą atsakovui buvo skirta 1000 Lt bauda, tačiau atsakovas ir toliau pažeidinėja nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-06-22 nutarimu nustatė, kad atsakovui statybos leidimas daugiabučių namų kompleksui su magistraliniais inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis (duomenys neskelbtini), buvo išduotas 2006-05-16, tačiau toje administracinio teisės pažeidimo byloje buvo sprendžiamas inžinerinių tinklų eksploatavimo klausimas visai kituose žemės sklypuose.

8Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai nustatė, jog laikinųjų apsaugos priemonių masto padidinimas pažeistų viešąjį interesą ir priėmė teisėtą nutartį. Ieškovai neįrodė, kad nepadidinus laikinųjų apsaugos priemonių masto, ieškovai patirs papildomų išlaidų, be to, teismo sprendimo vykdymo išlaidas privalėtų atlyginti jis, o ne ieškovai. Dėl to teismui priėmus galimai ieškovams palankų teismo sprendimą ieškovai jokių sprendimo vykdymo išlaidų nepatirtų. Taip pat ieškovai neįrodė, kad aplinkybė, jog inžineriniai tinklai yra ar gali būti eksploatuojami, gali padaryti būsimo teismo sprendimo įvykdymą neįmanomą ar apsunkinti sprendimo vykdymą. Jam jau yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurias jis vykdo, todėl nėra jokių teisinių ir faktinių prielaidų didinti laikinųjų apsaugos priemonių mastą, ieškovų nurodomi argumentai yra susiję su ginčo aplinkybių faktiniu vertinimu, o tai yra bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje spręstinas klausimas. Ieškovai siekia ne savo interesų apsaugos, bet pakenkti viešajam interesui. Jis nesutinka su ieškovų pasvarstymais, kad inžineriniai tinklai ieškovams nuosavybės teise priklausančiame sklype yra nutiesti be statybos leidimo, eksploatuojami neteisėtai, nes jam 2006-03-08 buvo išduotas Projektavimo sąlygų sąvadas, pagal kurias jis inžinerines sistemas ir susisiekimo komunikacijas gali projektuoti ir vėliau vykdyti statybos darbus tose žemės sklypu, priklausančių ne tik ieškovams, bet ir kitiems tretiesiems asmenims, dalyse ir tik tokia apimtimi, kiek tai numatyta detaliajame plane, nurodyti reikalavimai yra imperatyvaus pobūdžio ir jis savavališkai jų keisti negali. Jis nesutinka su ieškovų pasvarstymais, kad statybos leidime nėra nurodytas ieškovams priklausantis žemės sklypas, kuriame turi būti vykdomi statybos darbai, nes šiuo atveju būtina vertinti techninį projektą, kurio pagrindu buvo gautas statybos leidimas ir numatyta, kad visam kvartalui būtini magistraliniai inžineriniai tinklai turi būti tiesiami detaliajame plane numatytose vietose, iš jų ir ieškovų žemės sklypo dalyje. Ieškovų hipotetiniai pasvarstymai apie tai, kas galėjo ar negalėjo būti padaryta jokios reikšmės svarstant ieškovų prašymą neturi. Kritiškai vertintini teiginiai apie tariamai neteisėtai eksploatuojamus inžinerinius tinklus, nes Vilniaus apygardos administracinis teismas dviejose administracinėse bylose sprendė šį klausimą ir konstatavo, jog nėra prielaidų teigti, kad jis inžinerinius tinklus eksploatuoja neteisėtai, eksploatuoja nepripažintus tinkamais naudoti tinklus. Apeliantų argumentai dėl Statybos įstatymo pažeidimo nepriskirtini bendrosios kompetencijos teismams, todėl ieškovas turi teisę ginti savo pažeistas teises administraciniame teisme, o ne siekdamas civilinėje byloje padidinti laikinųjų apsaugos priemonių mastą. Nors ieškovai detaliai analizuoja ir vertina Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą dėl inžinerinių tinklų eksploatavimo teisėtumo, tačiau nepateikė jokių įrodymų dėl ko nepadidinus taikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti negalimas. Padidinus taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą būtų padaryta neprotingai didelė žala tretiesiems asmenims, t. y. pripažintų tinkamais naudoti gyvenamųjų namų gyventojams ir komerciniuose pastatuose įrengtiems biurams.

9Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

10

11Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovų J. U. ir S. P. prašymo padidinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007-06-22 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, kadangi ieškovų prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto padidinimo nurodytos aplinkybės nesudarė pagrindo pripažinti, jog yra aplinkybės, dėl kurių 2007-06-22 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės šioje civilinėje byloje yra nepakankamos bei neužtikrins būsimo galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo vykdymo, arba sprendimo vykdymą padarys nebeįmanomą.

12Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų dokumentų matyti, kad yra nagrinėjama civilinė byla dėl nekilnojamojo daikto valdymo pažeidimo pašalinimo ir žemės sklypo atstatymo į pradinę padėtį pagal ieškovų J. U. ir S. P. ieškinį atsakovui UAB „Gabijos investicijos“ ir dėl servituto nustatymo pagal atsakovo UAB „Gabijos investicijos“ priešieškinį. Ieškovai yra pareiškę reikalavimus: įpareigoti atsakovą UAB „Gabijos investicijos“ nutraukti jų nuosavybės teisę pažeidžiančius inžinerinių tinklų statymo, komunikacijų tiesimo bei kitus neteisėtus statybos veiksmus, uždrausti atsakovui ateityje be rašytinio jų sutikimo statyti bei tiesti inžinerinius tinklus, komunikacijas ar atlikti kitus su bendraturčiais nesuderintus statybos darbus ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), įpareigoti atsakovą sugrąžinti/rekultivuoti žemės sklypą į pradinę iki teisės pažeidimo buvusią padėtį. Pirmosios instancijos teismas ieškovų reikalavimams užtikrinti 2007-05-16 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, 2007-06-22 nutartimi ieškovų prašymu taikytas laikinąsias apsaugos priemones pakeitė - uždraudė atsakovui UAB „Gabijos investicijos“ atlikti/tęsti bet kokius statybų, žemės kasimo, inžinerinių tinklų rengimo ir komunikacijų tiesimo darbus ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), leidžiant atsakovui demontuoti sumontuotas komunikacijas bei inžinierinius tinklus ir sugrąžinti/rekultyvuoti paminėtą žemės sklypą į pradinę iki teisės pažeidimo buvusią padėtį. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovų prašymo padidinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, uždraudžiant atsakovui UAB „Gabijos investicijos“ eksploatuoti bei naudoti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas, esančius ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, tuo pagrindu, jog aplinkybė, kad inžineriniai tinklai yra ar gali būti eksploatuojami neturės įtakos galimai ieškovams palankiam teismo sprendimui įvykdyti, pritaikius ieškovų prašomas laikinąsias apsaugos priemones galėtų būti pažeistas viešasis interesas, nes inžineriniais tinklais yra tiekiamos komunalinės paslaugos gyvenamuosiuose namuose ir komercinėse patalpose esantiems žmonėms. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovo prašomas padidinti laikinųjų apsaugos priemonių mastas (draudimas atsakovui eksploatuoti ir naudoti ieškovams priklausančiame žemės sklype esančius inžinerinius tinklus) neturi įtakos galimai ieškovams palankaus teismo sprendimui įvykdyti, nes inžinerinių tinklų eksploatacija tokių tinklų demontavimo negali apsunkinti, pareikštas prašymas nėra susijęs su galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimu.

13CPK 144 str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Taip pat ši teisės norma, įtvirtindama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tai reiškia, kad įstatymas suteikia teismui teisę kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal pareikštą prašymą. CPK 144 str. pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo bei atsižvelgdamas į abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, tik sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis procese numatytų priemonių. CPK 145 str. 2 d. numato, kad teismas gali panaudoti kelias laikinąsias apsaugos priemones, tačiau bendra jų suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą. Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo arba pasidarymo nebeįmanomu. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas, t. y. įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

14Ieškovas prašo papildyti 2007-06-22 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones uždraudžiant atsakovui eksploatuoti bei naudoti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas, esančias ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, nes, anot ieškovų, ieškovai patirs papildomų laiko ir finansinių sąnaudų gindami savo teises, o atsakovas taip pat patirs didesnius teismo sprendimo įvykdymo kaštus, nutraukdamas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų eksploataciją ir sugrąžinant žemės sklypą į pradinę padėtį. Šios aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, jog pirmosios instanicijos teismas turėjo uždrausti atsakovui eksploatuoti bei naudoti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas, esančias ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, nes laikinųjų apsaugos priemonių instituto tikslas – užtikrinti galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymą, o ieškovas nenurodė aplinkybių, nepateikė jokių faktinių duomenų, patvirtinančių, jog yra reali grėsmė, kad nepadidinus laikinųjų apsaugos priemonių masto (neuždraudus atsakovui laikinai eksploatuoti ir naudotis inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis) teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps negalimas. Ieškovai nėra pareiškę reikalavimo dėl žalos, susijusios su tuo, kad atsakovas eksploatuoja/naudoja inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, atlyginimo priteisimo. Vien tai, kad, kaip nurodo ieškovai, atsakovas pažeidinėja pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo padidinti laikinųjų apsaugos priemonių masto. Kaip matyti iš pateiktos bylos medžiagos, tarp šalių yra kilęs ginčas dėl to, ar atsakovas teisėtai nutiesė inžinerinius tinklus ieškovams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, t. y. ar atsakovas turėjo statybos leidimą tokiems darbams atlikti, ar neturėjo, ar atsakovas teisėtai eksploatuoja inžinerinius tinklus, šalys savo reikalavimus ir atsikirtimus grindžia byloje esančiais įrodymais, kuriuos vertina skirtingai. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nepasisako dėl šių atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytų argumentų, nes taikant laikinąsias apsaugos priemones ieškinyje nurodytos aplinkybės nenustatomos ir nevertinamos, ieškinio pagrįstumas ir teisėtumas išsprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių negali būti išsprendžiami savarankiški reikalavimai, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi atitikti pareikšto ieškinio esmę ir pobūdį.

15Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog ieškovas nereiškė reikalavimų, susijusių su prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Dėl to apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl apelianto nurodomų aplinkybių.

16Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 18,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus ieškovų atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos lygiomis dalimis iš ieškovų į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

17Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

19Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš ieškovų J. U. ir S. P. po 9,42 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai