Byla e2-28506-807/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „OVD“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos administratorių biuras“, patikslintą ieškinį atsakovei L. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „OVD“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Klaipėdos administratorių biuras“, kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės L. P. 5 050,39 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovė nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi iškėlė ieškovei bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Pasak ieškovės, A. E. ieškovės vadovo pareigas ėjo iki 2014 m. kovo 20 d., tačiau 2014 m. kovo 20 d. ieškovės akcininkų susirinkimo sprendimu iš šių pareigų buvo atleistas. Nuo 2014 m. kovo 20 d. ieškovės vadove buvo paskirta atsakovė, kuri šias pareigas ėjo iki 2019 m. sausio 3 d. Ieškovė nurodė, kad 2014 m. kovo 20 d. A. E. perdavė naujai paskirtai ieškovės vadovei visą pastarojo turtą. Naujai paskirta vadovė (atsakovė) pradėjo darbą su neapmokėtų sąskaitų skolininkais. Ieškovė pareiškimu dėl trūkumų šalinimo patikslino, kad naujajai ieškovės vadovei pradėjus eiti pareigas, jai buvo perduotas bendrovės turtas ir dokumentai, iš jų ir įmonės skolininkų sąrašas. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovei pradėjus bendrauti su neapmokėtų sąskaitų skolininkais, paaiškėjo, jog dalis sąskaitose nurodytų skolininkų, atsiradusių buvusio bendrovės vadovo A. E. vadovavimo laikotarpiu, skolų nepripažįsta, o įmonės dokumentuose nėra užfiksuoti duomenys, kurie patvirtintų prekių perdavimą šiems asmenims. Pasak ieškovės, atsakovė ieškovės pažeistą subjektinę teisę ėmė ginti tik po 3 metų ir 8 mėnesių nuo tapimo bandrovės vadove momento, t.y. praleidus ieškinio senatį. Kadangi atsakovė netinkamai vykdė savo, kaip vadovės, pareigas, ieškovės atžvilgiu veikė nerūpestingai ir neapdairiai, ieškovė patyrė 5 050,39 Eur žalą, kurią ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės.

3Atsakovei L. P. ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovei jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu buvo paliktas pranešimas apie įteiktinus procesinius dokumentus. Todėl procesiniai dokumentai laikomi įteiktais praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie juos palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Šiuo atveju procesiniai dokumentai laikomi įteiktais 2019 m. rugsėjo 24 d. Atsakovė per teismo nustatytą 20 kalendorinių dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Dėl to, ieškovės prašymu, yra priimamas sprendimas už akių (CPK 285 straipsnio 1 dalis).

4Ieškinys tenkinamas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka tik formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Remiantis byloje ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5203-794/2018 iškėlė ieškovei bankroto bylą ir bankroto administratore paskyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 21 d. (e. b. l. 8-10). Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-l 249-901/2018 išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės tuomet restruktūrizuojamos UAB „OVD“ ieškinį atsakovams ieškovės buvusiam vadovui A. E. ir UAB „Asdena“ dėl turtinės žalos atlyginimo. Teismas ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovei iš atsakovo A. E. 2 240 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kitoje dalyje ieškinys atmestas pritaikius ieškinio senatį (e. b. l. 20-29). Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. kovo 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-102-479/2019 minėtą Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo dalį dėl 2 240 Eur žalos priteisimo iš A. E. paliko galioti nepakeistą.

7Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. kovo 20 d. nutarties 17 punkte nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad naujajai ieškovės vadovei (atsakovei) buvo perduotas bendrovės turtas ir dokumentai, iš jų ir įmonės skolininkų sąrašas. Teismas taip pat pažymėjo, kad nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento įmonės vadovas įgyja pareigą elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Be to, teismas konstatavo, kad „nuo pat naujosios vadovės (atsakovės) paskyrimo dienos, tai yra nuo 2014 m. kovo 20 d., ieškovė turėjo galimybę nustatyti, kad dalis PVM sąskaitų-faktūrų nebuvo apmokėtos ilgą laikotarpį. Ieškovė nuo šio momento taip pat turėjo galimybę įvertinti, jog dalis PVM sąskaitų-faktūrų nėra tinkamai pasirašytos, o įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose dalies parduotų prekių perdavimas klientams nėra tinkamai užfiksuotas“. Ši teismo nutartis yra įsiteisėjusi.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.253 straipsnio 1 ir 2 dalis, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Pagal CK 6.245 straipsnio 4 dalį, deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais.

9CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtina, jog juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnį ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti žalą. Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

10Remiantis bylos duomenimis ir Klaipėdos apygardos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, darytina išvada, kad įmonės vadovė L. P. nuo 2014 m. kovo 20 d. turėjo ir galėjo suvokti, kad ieškovės teisės gali būti pažeistos dėl galimai netinkamai vykdytų buvusio vadovo pareigų įforminant prekių pardavimą įmonės klientams ir dėl to gali būti apsunkintas skolų išieškojimas iš ieškovės skolininkų, tačiau laiku nesikreipė į teismą teisminės gynybos. Tokiu būdu atsakovė ieškovės atžvilgiu veikė nesąžiningai ir neprotingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis), nebuvo jai lojali (CK 2.87 straipsnio 2 dalis), t.y. pažeidė savo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigas, dėl ko ieškovė patyrė turtinę žalą. Atsakovė, elgdamasi neapdairiai ir nerūpestingai, t.y. laiku nesikreipdama į teismą teisminės gynybos, sukūrė situaciją, jog nebuvo užtikrinta tinkama ieškovės interesų gynyba, kas sąlygojo ieškinio senaties termino taikymą byloje dėl žalos ieškovei atlyginimo. Darytina išvada, kad atsakovės neteisėti veiksmai sąlygojo tai, kad ieškovė prarado realią galimybę reikalauti žalos atlyginimo iš asmenų, atsakingų už žalos padarymą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nustačius visas civilinei atsakomybei kilti reikalingas sąlygas, ieškovei iš atsakovės priteistina 5 050,39 Eur žalos atlyginimo.

11Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamos 5 procentų dydžio palūkanos, skaičiuojamos nuo priteistos sumos (5 050,39 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. liepos 31 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis, CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

12Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nuo žyminio mokesčio atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistina 114 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 5 dalimi ir 286 straipsniu, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovei BUAB „OVD“, j. a. k. 126319586, atstovaujamai bankroto administratorės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, j. a. k. 141972256, iš atsakovės L. P., a. k. ( - ) 5 050,39 Eur (penkių tūkstančių penkiasdešimties eurų ir 39 ct) žalos atlyginimą ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (5 050,39 Eur (penkis tūkstančius penkiasdešimt eurų ir 39 ct)) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. liepos 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovės L. P., a. k. ( - ) 114 Eur (vieną šimtą keturiolika eurų) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Apmokėjimą patvirtinantis dokumentas turi būti pristatytas į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

17Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai