Byla 2-17311-854/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Dovilei Karčiauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. R. ieškinį atsakovui G. B. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė E. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė iš atsakovo G. B. priteisti 4083,33 Lt nuomos mokestį, 3513,49 Lt skolą už komunalines ir ryšio paslaugas, 2500 Lt baudą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovė E. R. ir atsakovas G. B. 2012-10-26 sudarė patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovė išnuomojo atsakovui gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), vienerių metų laikotarpiui nuo 2012-10-26 iki 2013-10-26, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovei nuomos mokestį ir kitus nuomos sutartyje nustatytus mokėjimus pagal sutarties sąlygas. Atsakovas gyvenamosiomis patalpomis naudojosi du mėnesius, t. y. 2012 m. lapkričio mėn. ir 2012 m. gruodžio mėn. Atsakovas ieškovei 2012-11-27 sumokėjo 2500 Lt nuomos mokesčio už 2012 m. lapkričio mėn. Už 2012 m. gruodžio mėn. atsakovas nuomos mokesčio nesumokėjo, todėl ieškovė remdamasi nuomos sutarties 4.3. p. atsakovo sumokėtą 2500 Lt užstatą įskaitė nuomos mokesčio įsiskolinimui už 2012 m. gruodžio mėn. padengti. Atsakovas taip pat nevykdė prievolės mokėti komunalinius mokesčius. Dėl nurodytų pagrindų ieškovė prašo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo 4083,33 Lt nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-02-19, 3513,49 Lt skolos už komunalines ir ryšio paslaugas laikotarpiu nuo 2012-11-01 iki 2013-02-19 bei 2500 Lt baudą už vienašališką sutarties nutraukimą prieš terminą.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė nesutinkantis su ieškovės reiškiamais reikalavimais, prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Nurodo, kad nuomojamame bute gyveno iki 2012-12-27, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo skolą už komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2013 m. sausio mėn. iki 2013 m. vasario mėn. yra nepagrįstas, kadangi minėtu laikotarpiu atsakovas nuomojamame bute negyveno ir komunalinėmis paslaugomis nesinaudojo. Taip pat atsakovas nesutinka su ieškovės reikalavimu priteisti 4083,33 Lt nuomos mokestį. Nurodo, jog 2012-10-26 patalpų nuomos sutarties 12.4 p. numatyta vienintelė sankcija dėl priešlaikinio sutarties nutraukimo – vieno mėnesio nuomos mokesčio dydžio bauda. Sutartyje nėra reikalavimo atsakovui mokėti nuomos mokestį iki ieškovė išnuomos patalpas kitam asmeniui. Taip pat pažymi, kad atsakovas, pasirašydamas 2012-10-26 patalpų nuomos sutartį, sumokėjo ieškovei 2500 Lt užstatą, kuris atsakovui grąžintas nebuvo.

4Ieškovės atstovas advokatas R. Č. teismo posėdžio metu palaikė ieškinį jame išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad 2012-12-27 atsakovas atsitiktinai susitiko su ieškovės atstovu, atidavė raktus, pasakė, kad butas atlaisvintas. Tačiau pagal 2012-10-26 patalpų nuomos sutarties 12.4. p., nuomos sutartis pasibaigia praėjus trims mėnesiams nuo pranešimo apie nuomos sutarties nutraukimą. Todėl laikytina, kad faktiškai nuomos sutartis nutraukta praėjus trims mėnesiams nuo 2012-12-27 pranešimo dienos, todėl atsakovas turėjo pareigą mokėti nuomos ir komunalinius mokesčius, nepaisant to, kad faktiškai nuomojamomis patalpomis nesinaudojo. Atsižvelgiant tai, kad ieškovė, siekdama sumažinti nuostolius, kurie tektų atsakovui, gyvenamąsias patalpas išnuomojo 2013-02-19, atitinkamai ieškovė prašo priteisti iš atsakovo įsiskolinimą už nuomą ir komunalines paslaugas iki 2013-02-19.

5Papildomu pareiškimu ieškovė nurodė atsisakanti reikalavimo dėl 56,81 Lt už vandenį už sausio mėnesį priteisimo, paaiškino, kad jai žinomos atsisakymo nuo ieškinio dalies pasekmės, t.y. tai, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama kreiptis į teismą (b.l. 90). Atsisakymas nuo dalies ieškinio priimtinas (Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d.).

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 3 d., 121 str. 2 d., atsakovas apie teismo posėdžius informuotas tinkamai (b. l. 71, 81, 102), į teismo posėdžius neatvyko dėl teismui nežinomų priežasčių, jokių prašymų teismui nepateikė. Trečiasis asmuo M. T. R. nurodė su ieškiniu sutinkantis, prašantis nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (b.l. 99). Ieškovui prašant (b.l. 75-77, 101), byla išnagrinėta iš esmės proceso dalyviams nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos CPK 231 str. 5 d., 246 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas, abu fiziniai asmenys, 2012-10-26 sudarė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (b. l. 6-21), kuria ieškovė nuo 2012-10-26 iki 2013-10-26 išnuomojo atsakovui butą, esantį ( - ) (sutarties 1.1 p., 3.1. p.). Atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovei nuomos mokestį - 2500 Lt per mėnesį (sutarties 4.1. p.). Atsakovas pagal sutarties 4.5. p. taip pat įsipareigojo kiekvieną mėnesį mokėti mokesčius už komunalines paslaugas, kurios yra teikiamos į gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ) (b. l. 8-9).

9Byloje nėra ginčo dėl to, kad už 2012 m. lapkričio mėnesį nuomos mokestį atsakovas ieškovei sumokėjo, tai patvirtina ir prierašas sutartyje (b.l. 19). Ieškovės teigimu, kitokių mokėjimų pagal sutartį ji iš atsakovo nėra gavusi.

10Dėl skolos už 2012 m. lapkričio-gruodžio mėn. priteisimo

11Atsakovas atsiliepime į ieškinį iš esmės neginčijo savo pareigos sumokėti nuomos mokestį už gruodžio mėnesį ir mokesčius už butui teiktas komunalines ir ryšių paslaugas iki 2012-12-31, kaip ir neginčijo sumos, prašomos priteisti už šias paslaugas iki nurodyto laikotarpio, o taip pat neneigė to, kad šių įsipareigojimų jis nėra įvykdęs (b.l. 58-60).

12Iš šalių sudarytos sutarties 4.3. punkto turinio darytina išvada, kad 2500 Lt dydžio užstatu, kurį atsakovas sumokėjo ieškovei sutarties sudarymo metu, šalys susitarė užtikrinti būsimą prievolę pagal jų sudarytą sutartį (CK 6.42 str., 6.70). Todėl konstatuotina, kad ieškovė pagrįstai, vadovaudamasi šalių sudarytos sutarties 4.3. punktu, užskaitė iš atsakovo sudarant sutartį gautą 2500 Lt dydžio užstatą kaip nuomos mokestį už 2012 m. gruodžio mėnesį, kurio atsakovas nesumokėjo.

13Vadovaujantis šalių sudarytos sutarties 4.5 p. ir Lietuvos Respublikos CK 6.38., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo: 464,42 Lt (268,94 + 195,48) už elektrą už 2012 m. gruodžio mėnesį (b.l. 20, 37, 87-88); 83,40 Lt (4,74 Lt abonentinis mokestis +78,66 Lt šaltas vanduo) už vandenį už 2012 m. lapkričio-gruodžio mėn. (b.l. 20, 37, 88, 93); 858,20 Lt (330,06+528,14) už šilumos energiją už 2012 m. lapkričio-gruodžio mėn. (b.l. 22, 23, 37, 89); 151,80 Lt (75,90+75,90) už UAB Teo Lt teiktas paslaugas už 2012 m. lapkričio-gruodžio mėn. (b.l. 30-32, 89); 251,08 Lt ((115,37 + 115,37 Lt kitos paslaugos) + (10,17 + 10,17 Lt elektra bendroms reikmėms)) už UAB „Senamiesčio ūkis“ teiktas paslaugas už 2012 m. lapkričio-gruodžio mėn. (b.l. 26, 27, 89) iš viso 1808,90 Lt dydžio mokesčius už komunalines ir ryšių paslaugas už 2012 m. lapkričio-gruodžio mėn. yra pagrįstas ir tenkintinas. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 20 Lt už elektrą bendroms reikmėms už 2012 m. lapkričio-gruodžio mėn. tenkintas iš dalies, priteisiant 10,17 Lt, kadangi iš UAB „Senamiesčio ūkis“ mokėjimo pranešimų turinio matyti, kad tik už gruodžio mėn. teiktą elektros energiją bendroms reikmėms 10,17 Lt sumos ieškovė nebuvo įtraukusi į reikalavimą priteisti jai iš atsakovo už UAB „Senamiesčio ūkis“ butui teiktas paslaugas (b.l. 26, 27).

14Dėl skolos už 2013 m. sausio-vasario mėn. priteisimo

15Byloje kilo ginčas dėl atsakovo pareigos sumokėti ieškovei nuomos mokestį ir mokesčius už komunalines ir ryšio paslaugas už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-02-19.

16Šalys susitarė dėl sutarties nutraukimo prieš terminą sąlygų. Patalpų nuomos sutarties 12.4 p. numatyta, kad šalis turi teisę nutraukti sutartį raštu pranešusi apie tai kitai šaliai prieš tris mėnesius iki sutarties nutraukimo. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovas neįvykdė prievolės informuoti ieškovę apie nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą, t.y. atsakovas be atskiro pranešimo išsikraustė iš nuomojamų patalpų. Atsakovas atsiliepime į ieškinį taip pat neginčija aplinkybės, jog jis nesilaikė sutarties nutraukimo procedūros, t.y. neįspėjo ieškovės prieš tris mėnesius iki sutarties nutraukimo, neginčija ir to, kad jis išsikraustė iš nuomojamo buto, o apie tai žodžiu pranešė ieškovės atstovui 2012-12-27 (b.l. 59-60). Todėl teismas pagrįstu laiko ieškovės argumentą apie tai, kad šalių sudarytos sutarties 12.4 punkto (b.l. 16) prasme būtent 2012-12-27 laikytina atsakovo (nuomininko) pranešimo ieškovei apie jo siekį nutraukti sutartį prieš terminą diena. Atitinkamai pagrįstas yra ir ieškovės teiginys, kad faktiškai šalių sudaryta sutartis pasibaigusia turėjo būti laikoma 2013-03-27, t.y. praėjus trims mėnesiams po atsakovo įspėjimo apie sutarties nutraukimą. Aplinkybė, kad nuo 2013-02-19 ieškovė išnuomojo butą kitam asmeniui, rodo jos rūpestingumą siekiant išvengti papildomų nuostolių, tenkančių atsakovui, tačiau neeliminuoja atsakovo pareigos vykdyti sutartį jos galiojimo metu. Tuo tarpu aplinkybė, kad atsakovas tinkamai neinformavo ieškovės apie siekį nutraukti sutartį prieš terminą, nevykdė prievolės atsiskaityti pagal sutartį joje numatytais terminais, leidžia daryti išvadą apie atsakovo CK 6.4 str. numatytos pareigos elgtis sąžiningai ir 6.200 str. 2 d. numatytos pareigos bendradarbiauti pažeidimą.

17Atsakovui netinkamai vykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo įvykdyti prievolę natūra (CK 6.62 str. 3 d.). Todėl teismas pagrįstu laiko ieškovės reikalavimą priteisti jai iš atsakovo 4083,33 Lt nuompinigių už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-02-19.

18Tuo pačiu pagrindu teismas pagrįstu laiko ir ieškovės reikalavimą priteisti jai iš atsakovo mokesčius už butui teiktas komunalines ir ryšių paslaugas, būtinas buto išlaikymui ir nepriklausančias nuo suvartojimo. Todėl iš atsakovo ieškovei priteistina: 2,37 Lt vandens pardavimo abonentinis mokestis už 2013 m. sausio mėn. (b.l. 88, 93); 859,73 Lt (571,85+287,88 (424,24/28*19)) už šilumos energiją už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-02-19 (b.l. 4, 24, 25, 88), 115,37 Lt už UAB „Senamiesčio ūkis“ teiktas paslaugas (b.l. 29, 89). Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 129,80 Lt už UAB Teo Lt teiktas paslaugas 2013 m. sausio-vasario mėn. tenkintinas iš dalies, atmetant reikalavimą priteisti 17,06 Lt mėnesinio mokesčio už interneto plano keitimą ir naują interneto planą, kaip nebūtinas išlaidas, susidariusias išimtinai dėl ieškovės valios tokį pakeitimą padaryti. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ieškovei iš atsakovo priteistina 112,74 Lt ((88,80-17,06)+60,43/28*19) už UAB Teo Lt teiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-02-19 (b.l. 34-36, 89).

19Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t.y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Nagrinėjamu atveju, įvertinęs ieškovės pateiktų įrodymų visumą, teismas konstatuoja, kad ieškovė įrodė, jog dalis buto yra šildoma elektra, o jos nurodytas 2013 m. sausio mėn. suvartotas elektros energijos kiekis tikėtinai panaudotas buto šildymui (b.l. 38, 72-73, 74, 84, 87-88, 91-92), todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 530,68 Lt (268,28+262,40) už elektrą už 2013 m. sausio-vasario mėn.

20Dėl kitų reikalavimų

21Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai). Pagal šalių sudarytos gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 12.4. punktą, šalis, nutraukianti sutartį anksčiau nei po vienerių metų, privalo sumokėti kitai šaliai vieno mėnesio nuomos mokesčio dydžio baudą. Atsižvelgiant į tai, kad 2012-10-26 patalpų nuomos sutartis nutraukta prieš terminą atsakovo iniciatyva, ieškovei iš atsakovo priteistina 2500 Lt bauda.

22Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Ieškovės palaikyti reikalavimai 10 040, 01 Lt sumai apmokėtini 301 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d. 1 p.), kurį ieškovė yra sumokėjusi (b. l. 43, 47). Be to, ieškovė turėjo 1815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 45, 46). Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinti reikalavimai dėl 10 013,12 Lt priteisimo, t.y. 99,73 proc. nuo 10 040,01 Lt) Lietuvos Respublikos CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d. pagrindu priteistina 2110, 29 Lt (2116*99,73 proc.)

25Teismas byloje turėjo 26,70 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 26,63 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 1 d.). Iš ieškovo jam tenkančios 0,07 Lt dydžio procesingų dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos, kadangi jos yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d.).

26Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 293 str. 4 p., 294 str. 2 d., 268 str., 270 str., 307 str., teismas

Nutarė

27ieškovės E. R. atsisakymą nuo ieškinio atsakovui G. B. dalyje dėl 56,81 Lt už vandenį priteisimo priimti ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.

28Ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš atsakovo G. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovės E. R., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), naudai 7513,12 Lt skolos, 2500 Lt baudą, viso 10 013,12 Lt (dešimt tūkstančių trylika Lt 12 ct); 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 10 013,12 Lt sumą nuo 2013-04-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2110,29 Lt (du tūkstančius vieną šimtą dešimt Lt 29 ct) bylinėjimosi išlaidų.

30Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

31Priteisti iš atsakovo G. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai 26,63 Lt (dvidešimt šešis Lt 63 ct) bylinėjimosi išlaidų, mokėtinų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

32Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. ieškovė E. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė iš atsakovo G. B.... 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė nesutinkantis su ieškovės... 4. Ieškovės atstovas advokatas R. Č. teismo posėdžio metu palaikė ieškinį... 5. Papildomu pareiškimu ieškovė nurodė atsisakanti reikalavimo dėl 56,81 Lt... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 3 d., 121 str. 2 d., atsakovas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas, abu fiziniai asmenys, 2012-10-26... 9. Byloje nėra ginčo dėl to, kad už 2012 m. lapkričio mėnesį nuomos... 10. Dėl skolos už 2012 m. lapkričio-gruodžio mėn. priteisimo... 11. Atsakovas atsiliepime į ieškinį iš esmės neginčijo savo pareigos... 12. Iš šalių sudarytos sutarties 4.3. punkto turinio darytina išvada, kad 2500... 13. Vadovaujantis šalių sudarytos sutarties 4.5 p. ir Lietuvos Respublikos CK... 14. Dėl skolos už 2013 m. sausio-vasario mėn. priteisimo... 15. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo pareigos sumokėti ieškovei nuomos mokestį... 16. Šalys susitarė dėl sutarties nutraukimo prieš terminą sąlygų. Patalpų... 17. Atsakovui netinkamai vykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovė... 18. Tuo pačiu pagrindu teismas pagrįstu laiko ir ieškovės reikalavimą... 19. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 20. Dėl kitų reikalavimų... 21. Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, jog netesybos – tai... 22. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Ieškovės palaikyti reikalavimai 10 040, 01 Lt sumai apmokėtini 301 Lt... 25. Teismas byloje turėjo 26,70 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Iš... 26. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 293... 27. ieškovės E. R. atsisakymą nuo ieškinio atsakovui G. B. dalyje dėl 56,81 Lt... 28. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti iš atsakovo G. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovės E. R.,... 30. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš atsakovo G. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...