Byla 2A-708/2012
Dėl teisių į bendrojo naudojimo patalpas pripažinimo ir sandorių nuginčijimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Audronės Jarackaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Parama“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3233-881/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Parama“ ieškinį atsakovams B. B. individualiai įmonei „Šakotis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Vildeta“ dėl teisių į bendrojo naudojimo patalpas pripažinimo ir sandorių nuginčijimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas byloje, ginčydamas pirkimo-pardavimo sandorių dalis dėl bendrojo naudojimo patalpų pardavimo atsakovams, siekia, kad jam būtų pripažinta teisė naudotis dalimi bendrojo naudojimo patalpų ir pripažinta nuosavybės teisę į 12/100 dalį bendrojo naudojimo patalpų. Apeliacine tvarka nagrinėjamas ginčas, ar ieškinys pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą.

4Ieškovas BUAB ,,Parama“ ieškiniu prašė:

5pripažinti negaliojančiu tarp AB ,,Rimeda“ ir B. B. IĮ ,,Šakotis“ 2002 m. vasario 27 d. sudarytos sutarties 1.1 punktą, kuriame B. B. IĮ ,,Šakotis“ parduota 27/100 dalys bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksu 1-36 (naujame plane indeksai 1-47 ir 1-49), esančių ( - ), 10 korpuse, unikalus Nr. ( - ), nurodytą punktą paliekant galioti toje dalyje, kurioje B. B. IĮ ,,Šakotis“ parduodama 23,76/100 dalys nurodytų patalpų;

6pripažinti iš dalies negaliojančiu 2002 m. kovo 12 d. priėmimo-perdavimo aktą Nr. 271 dalyje, kurioje B. B. IĮ ,,Šakotis“ perduota 27/100 dalys bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksu 1-36 (naujame plane 1-47 ir 1-49), esančių ( - ), 10 korpuse, unikalus Nr. ( - ), paliekant galioti akto dalį, kuria B. B. IĮ ,,Šakotis“ parduodama 23,76/100 dalys nurodytų patalpų;

7pripažinti iš dalies negaliojančiu 2005 m. balandžio 8 d. viešųjų varžytinių aktą Nr. 353 dalyje, kurioje UAB ,,Vildeta“ parduota 77/100 dalys bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksu 1-36 (naujame plane 1-47 ir 1-49), esančių ( - ), 10 korpuse, unikalus Nr. ( - ), paliekant galioti akto dalį, kurioje UAB ,,Vildeta“ parduodama 64,24/100 dalys nurodytų patalpų;

8pripažinti ieškovui BUAB ,,Parama“ nuosavybės teisę į 12/100 dalį bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksu 1-36 (naujame plane 1-47 ir 1-49), esančių ( - ), 10 korpuse, unikalus Nr. ( - );

9priteisti iš atsakovų ieškovo naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodė, kad ieškovas 1997 m. spalio 23 d. viešųjų varžytynių akto Nr. 214 ir 1997 m. liepos 25 d. priėmimo-perdavimo akto pagrindu iš AB „Rimeda“ nuosavybės teise įgijo 157,84 kv. m ploto gamybines patalpas, esančias ( - ), 10 korpuse, kurios pažymėtos numeriais 1-27, 1-28, 1-34, 1-37, 1-38, 1-39. Ieškovas į jam nuosavybės teise priklausančias patalpas gali patekti tik per bendrojo naudojimo patalpas, plane pažymėtas indeksais 1-47 ir 1-49, kurių dalis ieškovui priklauso pagal įstatymą nuo 1997 m. Todėl ieškovas prašo teismo pripažinti negaliojančiais sandorius, susijusius su patalpų, pažymėtų indeksais 1-47 ir 1-49, įsigijimu bei prijungimu atsakovams B. B. IĮ „Šakotis“ ir UAB „Vildeta“.

11Atsakovas UAB „Vildeta“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškinys nepagrįstai priimtas, nes Vilniaus m. 2 apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal B. B. individualios įmonės „Šakotis“ ieškinį atsakovui UAB „Vildeta“ dėl bendrojo naudojimo patalpų atidalijimo, įskaitant patalpas 1-47 ir 1-49. BUAB „Parama“ šioje byloje dalyvavo trečiuoju asmeniu. Vilniaus m. 2 apylinkės teisme išnagrinėta byla ir nagrinėjama byla yra iš esmės tapačios.

12Atsakovas B. B. IĮ ,,Šakotis“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad reikalavimai pareikšti praleidus ieškinio senaties terminą. Ieškovas nuo varžytynių aktų pasirašymo momento žinojo, kad varžytynių aktais įsigyja tik pagrindines patalpas, bet ne kartu su dalimi bendrojo naudojimo patalpų 1-47 ir 1-49. Juridinis faktas, susijęs su ieškovo savarankiškomis daiktinėmis teisėmis dalies bendrojo naudojimo patalpų atžvilgiu, niekada nebuvo įregistruotas. Ieškovas turi tris alternatyvias galimybes iš lauko patekti į jam nuosavybės teise priklausančias pagrindines patalpas.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo BUAB ,,Parama“ atsakovui B. B. individualiai įmonei ,,Šakotis“ 3 170 Lt advokato pagalbai apmokėti.

15Teismas sprendė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ir atsakovas prašo jį taikyti.

16Byloje ginčo dalykas yra tai, ar 1997 m. spalio 23 d. viešųjų varžytynių aktu Nr. 214 ir 1997 m. liepos 25 d. priėmimo- perdavimo aktu ieškovui buvo perleistos savarankiškos daiktinės teisės į dalį bendrojo naudojimo patalpų Nr. 1-47 ir 1-49, į kurias ieškovas šiandien prašo pripažinti nuosavybės teisę. Taigi nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas sietinas su tuo momentu, kada ieškovas sužinojo (ar turėjo) sužinoti apie savo teisių pažeidimą, t. y., kad dalis bendrojo naudojimo patalpų 1-47 ir 1-49 jam nepriklauso nuosavybės teise.

17Ieškovas savo reikalavimus nagrinėjamoje byloje grindžia 1964 m. Civilinio kodekso 153 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodyta, jog priklausinį, t. y. daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenustato ko kita. Nei 1997 m. spalio 23 d. viešųjų varžytynių akte Nr. 214, nei 1997 metų liepos 25 d. priėmimo-perdavimo akte šalys nesusitarė, kad ieškovas perka dalį bendrojo naudojimo patalpų, todėl ieškovas nuo varžytynių akto ir turto priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos suprato ir žinojo, kad varžytynių metu įsigijo tik pagrindines patalpas. Tai, kad ieškovui dar 2000 metais buvo žinoma, jog jis 1997 m. spalio 23 d. varžytynių akto Nr. 214 pagrindu įsigijo ir 1997 m. liepos 25 d. priėmimo-perdavimo aktu perėmė 157,84 kv. m. ploto gamybines patalpas, kurios patalpų plane pažymėtos indeksais 1-27, 1-28, 1-34, 1-37, 1-38, 1-39, be bendrojo naudojimo patalpų, patvirtina ir 2000 m. gruodžio 11 d. AB ,,Rimeda“ raštas Nr. 500/837, kuriame UAB ,,Parama“ siūloma įsigyti kitas tame pačiame pastate esančias patalpas, nurodant, kad bus formuojamas turtinis vienetas, prie pagrindinių patalpų priskiriant atitinkamą dalį bendrojo naudojimo patalpų.

18Kad ieškovas žinojo, jog bendrojo naudojimo patalpos jam nepriklauso ir yra trečiųjų asmenų nuosavybė, patvirtina ir 2007 m. sausio 8 d. B. B. IĮ ,,Šakotis“ ir ieškovo sudarytas susitarimas, kuriuo B. B. IĮ ,,Šakotis“ suteikė teisę ieškovui vykdant ūkinę-komercinę veiklą, naudotis jam priklausančiomis patalpomis 1-49, 1-47, 1-44 be apribojimų.

19Ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas pagal 1964 metų Civiliniame kodekse įtvirtiną bendrąjį trejų metų senaties terminą, pasibaigė dar iki teismo nutartis iškelti bankroto bylą ieškovui įsiteisėjimo, todėl netaikytina taisyklė, jog bankrutuojančios įmonės administratoriaus ieškiniams dėl įmonės sudarytų sandorių nuginčijimo ieškinio senatis nutraukiama ir prasideda iš naujo nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Šioje byloje administratoriaus pareikštas ieškinys negali būti traktuojamas kaip ieškinys, reiškiamas visų įmonės kreditorių interesams apginti, siekiant pripažinti negaliojančiais sandorius, kurie buvo sudaryti priešingais įmonei tikslais ir kurie galėjo turėti įtakos įmonės mokumui.

21Kadangi nėra nuginčyta, jog atsakovai neteisėtai įgijo bendrojo naudojimo patalpas, nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškinio dalį dėl nuosavybės teisių pripažinimo (ieškovas reiškia reikalavimą pripažinti nuosavybės teisę į 12/100 dalį bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksu 1-36 (naujame plane 1-47 ir 1-49)).

22Antstolės Aurelijos Puodžiukienės 2007 m. lapkričio 26 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 173/07/27 nustatytas faktas, kad ieškovas turi tris alternatyvias galimybes iš lauko pateikti į jam nuosavybės teise priklausančias patalpas.

23Jei ieškovas siekia, kad jam būtų suteikta teisė naudotis dalimi koridoriaus, esančio tarp jam priklausančių gamybinių patalpų, jis gali kreiptis dėl servituto nustatymo. Nagrinėjamu atveju, ieškovas tokio reikalavimo nereiškia.

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

25Ieškovas BUAB „Parama“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują, taip pat priimti naujai į bylą pateikiamą įrodymą – 2008 m. rugpjūčio 27 d. antstolio R. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 55/08/24. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

261. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai ieškinio senaties termino eigos pradžią tapatina su 1997 m. spalio 23 d. viešųjų varžytinių aktu Nr. 214 ir 1997 m. liepos 25 d. priėmimo - perdavimo aktu, kurių pagrindu ieškovui buvo perleistos savarankiškos daiktinės teisės į patalpas Nr. 1-27 , 1-28,1-34, 1-37, 1-38 bei 1-39 ir šiuose dokumentuose bendrojo naudojimo patalpos 1-47 ir 1-49 nebuvo nurodytos. Vien tai, kad ieškovas įsigijo minėtas patalpas, atskirai neįsigijus bendro naudojimų patalpų, nereiškia ieškovo teisių pažeidimo. Tuo metu galiojusio 1964 m. Civilinio kodekso 153 straipsnio 1 dalyje buvo nurodyta, jog priklausinį, t.y. daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenustato ko kita. Taigi, ieškovas pagal galiojusius teisės aktus laisvai naudojosi jam nuosavybes teise priklausančiomis patalpomis bei bendro naudojimo patalpomis.

27Ši situacija pasikeitė, kai 2002 m. vasario 27 d. pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 271 ir 2002 m. kovo 12 d. priėmimo - perdavimo akto Nr. 271 pagrindu B. B. IĮ „Šakotis“ nuosavybės teise įgijo pagrindines patalpas ir bendrojo naudojimo patalpų dalį (1-47 ir 1-49). Nuo šio momento, ieškovas nebegalėjo remtis 1964 m. Civilinio kodekso 153 straipsnio 1 dalimi, nes minėta sutartimi buvo įtvirtinta atsakovo B. B. IĮ „Šakotis“ nuosavybes teises į bendrojo naudojimo patalpų dalį. Likusią bendrojo naudojimo patalpų dalį 2005 m. balandžio 8 d. viešųjų varžytinių metu įsigijo UAB „Vildeta“.

28Teismas turėjo taikyti 2000 m. CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytą dešimties metų bendrąjį ieškinio senaties terminą.

292. Ieškinys paduotas ieškovo bankroto administratoriaus, o bankrutuojančios įmonės administratoriaus ieškiniams dėl įmonės sudarytų sandorių nuginčijimo ieškinio senatis nutraukiama ir prasideda iš naujo nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, jei iki nutarties iškelti bankroto bylą ieškinio senaties terminas nepasibaigęs.

303. Buvusios gamyklos patalpų rekonstravimas, po kurio į patalpas galima patekti pro duris, įrengtas vietoje langų arba po kitokios rekonstrukcijos įrengtas įvažiavimo į gamybines patalpas angas, atliktas savavališkai, tokiems pertvarkymams leidimai nėra gauti.

314. Byloje pateikto 2007 m. lapkričio 26 d. antstolės Aurelijos Puodžiukienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 173/07/27 ieškovas neginčija, tačiau atkreipia dėmesį, kad jis atliktas B. B., todėl visos durys, pro kurias ieškovas gali patekti į savo patalpas, konstatavimo metu buvo atrakintos, tačiau būna užrakintos administratoriui nuvykus į patalpas. Administratoriui pavyko rasti 2008 m. rugpjūčio 27 d. antstolio R. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 55/08/24, kuriame konstatuota, kad visos durys, pro kurias būtų galima patekti į ieškovui priklausančias patalpas, fakto konstatavimo metu buvo užrakintos.

325. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2008 pažymėjo, kad bendro naudojimo patalpos 1A7 ir 1-49, techniškai yra vienintelės, per kurias UAB „Parama” gali patekti į jam nuosavybės teise priklausančias patalpas.

336. Nepagrįsta teismo išvada, kad, nors ieškovui buvo žinoma, kad jo teisės yra pažeistos, į teismą dėl pažeistų teisių gynimo ieškovas nesikreipė. Dėl ginčo (bendro naudojimo) patalpų teisme bylinėjamasi nuo 2006 m., byloje dėl turto atidalijimo iš bendrosios jungtinės nuosavybės pagal ieškovo B. B. ieškinį atsakovui UAB „Vildeta“, kur UAB „Parama“ dalyvavo byloje kaip tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų (2008 m. birželio 9 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 3K-3-321/2008).

347. Šioje byloje teismas turi būti aktyvus, kad būtų užkirstas kelias viešojo intereso pažeidimui.

35Atsakovas B. B. IĮ „Šakotis” atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

361. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad šioje byloje nagrinėjamo ginčo dalykas yra klausimas, ar 1997 m. spalio 23 d. Viešųjų varžytynių aktu Nr. 214 ir 1997 m. liepos 25 d. priėmimo-perdavimo aktu ieškovui buvo perleistos savarankiškos daiktinės teisės į dalį bendrojo naudojimo patalpų 1-47 ir 1-49, į kurias ieškovas byloje prašo pripažinti nuosavybės teisę. Atsižvelgiant į tai, ieškinio senaties termino eigos pradžia sietina su momentu, kada ieškovas sužinojo (turėjo sužinoti), kad dalis bendrojo naudojimo patalpų 1 -47 ir 1 -49 jam nepriklauso nuosavybės teise. Ieškovas anksčiau nei atsakovams įsigyjant pagrindines patalpas ir dalį bendrojo naudojimo patalpų 1 -47 ir 1 -49 sužinojo (turėjo sužinoti), kad dalis šių bendrojo naudojimo patalpų jam nuosavybės teise nepriklauso.

372. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad „iki atsakovų bendrojo naudojimo patalpų įsigijimo ieškovui jos priklausė pagal įstatymą“. Po pagrindiniu patalpų įsigijimo 1997 m. ieškovas niekada neidentifikavo savęs kaip dalies bendrojo naudojimo patalpų 1-47 ir 1-49 savininko.

383. 1964 m. Civilinio kodekso 153 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta dispozityvi teisės norma, pagal kurią priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas tik tokiu atveju, jei įstatymas arba sutartis nenustato ko kita. Ieškovui įsigyjant pagrindines patalpas 1997 m. liepos 25 d. priėmimo-perdavimo akte bei 1997 m. spalio 23 d. viešųjų varžytinių akte Nr. 214 šalys susitarė dėl dalies bendrojo naudojimo patalpų 1-47 ir 1-49 likimo, t.y. šalys susitarė tik dėl pagrindinių patalpų pirkimo-pardavimo. Pagal 1964 m. Civilinio proceso kodekso 432 straipsnio 6 dalį turto pardavimo iš varžytynių aktas prilyginamas notariškai patvirtintai pirkimo-pardavimo sutarčiai.

394. Ieškovui dar 2000 m. buvo žinoma, jog 1997 m. liepos 25 d. priėmimo- perdavimo aktu bei 1997 m. spalio 23 d. viešųjų varžytinių aktu Nr. 214 jis įsigijo ir perėmė tik pagrindines patalpas. Tą rodo AB „Rimeda“ 2000 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. 600/837, kuriame ieškovui buvo siūloma pirkti kitas tame pačiame pastate esančias patalpas, nurodant, kad šiuo atveju jau bus formuojamas turtinis vienetas, prie pagrindinių patalpų priskiriant atitinkamą dalį bendrojo naudojimo patalpų.

40Be to, 2007 m. sausio 8 d. B. B. individuali įmonė „Šakotis“ ir ieškovas susitarė, kad B. B. IJ „Šakotis“ suteikia teisę ieškovui „vykdant savo ūkinę komercinę veiklą, naudotis IĮ „Šakotis“ bendros nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis (1-49, 1-47, 1-44) be apribojimų.

415. Juridinis faktas, susijęs su ieškovo savarankiškomis daiktinėmis teisėmis dalies bendrojo naudojimo patalpų atžvilgiu, neįregistruotas viešajame registre, ieškovas nesikreipė dėl registro duomenų tikslinimo.

426. Ieškinio senaties terminas, skaičiuotinas pagal 1964 m. Civiliniame kodekse įtvirtiną bendrąjį trejų metų ieškinio senaties terminą, pasibaigė dar iki bankroto bylos ieškovui iškėlimo, todėl iškėlus ieškovui bankroto bylą nepradedamas skaičiuoti iš naujo.

437. Ieškovas neįrodė, kad patalpų pertvarkymas, po kurio ieškovas turi tris alternatyvias galimybes patekti iš lauko į jam priklausančias patalpas, yra savavališkas. Neįrodytas ir faktinis negalėjimas patekti į patalpas.

448. Ieškovo pateikimas antstolio R. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas neturi būti priimamas apeliacinės instancijos teisme, nes galėjo būti pateiktas dar bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

459. Nagrinėjant civilinę bylą pagal B. B. IĮ „Šakotis“ ieškinį UAB „Vildeta“ dėl bendrojo naudojimo patalpų atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir UAB „Vildeta“ priešieškinį B. B. IĮ „Šakotis“ dėl raktų perdavimo ir kliudymų naudotis bendrojo naudojimo patalpomis pašalinimo pirmosios instancijos teisme dar 2006 - 2007 m. ieškovas žinojo apie vykstantį teismo procesą ir žinodamas ginčo esmę bei manydamas, jog yra ginčo objektu esančių patalpų bendrasavininkis, nepasinaudojo savo teise įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankišką reikalavimą dėl ginčo dalyko, byla nesidomėjo ir joje aktyviai nedalyvavo.

46IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

47Ieškovas UAB ,,Parama“ 1997 m. spalio 23 d. viešųjų varžytinių būdu įgijo nuosavybės teise gamybines patalpas ( - ). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis ieškovo nuosavybėje yra patalpos žymimos unikaliu Nr. ( - ), indeksas 1-27, 1-28, 1-34, 1-37, 1-38, 1-39, kurių bendras plotas 157,84 kv. m.

48Atsakovas individuali B. B. įmonė ,,Šakotis“ 2002 m. vasario 17 d. sutartimi įgijo turto tuo pačiu adresu - gamybines patalpas, kurios Nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenimis žymimos unikaliu Nr. ( - ), indeksais – patalpos 1-40, 1-41 su bendro naudojimo patalpomis 1-36, 1-42, 1-43, 1-44, 1-45 (27/100 iš 68,01 kv. m) t. y. 18,35 kv. m, 1-46/2/100 iš 17,94 kv. m) t. y. 0,36 kv. m, iš viso bendro naudojimo patalpų 18,71 kv. m.

49Atsakovo UAB ,,Vildeta“ Nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenimis nuosavybėje yra gamybinės patalpos žymimos unikaliu Nr. ( - ), indeksais 1-1, 1-2, 1-4, nuo 1-6 iki 1-26, 1-29, 1-30, 1-32, 1-35, 1-50, 1-51 su bendro naudojimo patalpomis 1-3(3704/100 iš 17,94 kv. m, t. y. 6,65 kv. m), 1-42(73/100 iš 1,76 kv. m t. y. 1,28 kv. m), 1-43(73/100 iš 10,59 kv. m, t. y. 7,73 kv. m), 1-44-(73/100 iš 3,65 kv. m, t. y. 2,66 kv. m), 1-45(73/1,00 iš 9,42 kv. m, t. y. 6,88 kv. m), 1-46(3311/10000 iš 17-94 kv. m, t. y. 5,94 kv. m), 1-47(7/100 iš 8,51 kv. m, t. y. 6,21 kv.m), 1-48(73/100 iš 15,71 kv. m, t. y. 11,47 kv. m.), 1-49(73/100 iš 17,74 kv. m, t. y. 12,95 kv. m). Viso bendro naudojimo patalpų – 61,77 kv. m.

50Ieškovas mano, kad nuosavybės teise įgijęs gamybines patalpas, kartu įgijo teisę naudotis bendro naudojimo patalpomis, per kurias patenkama ir išeinama iš patalpų. Į įgytas patalpas galima pateikti tik per bendrojo naudojimo patalpas, pažymėtas indeksais 1-47 ir 1-49. Atsakovas šias patalpas laiko savo nuosavybe, dėl ko ieškovas negali jomis naudotis, valdyti ir disponuoti, todėl ieškovas prašo sandorių dalis, kurių pagrindu atsakovai įgijo nuosavybės teises į ieškovo daliai priklausančios bendrojo naudojimo patalpas, pripažinti negaliojančiomis bei pripažinti UAB ,,Parama“ teisę į 12/100 dalį bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 1-47 ir 1-49.

51Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas gamybines patalpas įgijo galiojant 1964 metų Lietuvos Respublikos Civiliniam kodeksui, kurio 153 straipsnio 1 dalis nustatė, kad priklausinį, tai yra daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenustato ko kito. Nagrinėjamoje byloje konstatuotina, kad ieškovas, įgydamas nuosavybės teises į keletui savininkų priklausančio pastato dalį, tuo pačiu įgijo teises ir į šių patalpų priklausinį – patalpas, per kurias į jas patenkama, nežiūrint to, kad varžytinių akte, kurio pagrindu buvo įgytos gamybinės patalpos, nenurodyta, kad kartu įgyjamos ir bendrojo naudojimo patalpos.

52Taigi ieškovas turėjo teisę į jo nuosavybės daliai priklausančias bendrojo naudojimo patalpas, kuriomis naudojosi.

53Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė remdamasis CK 1.127 straipsnyje nustatyta ieškinio senatimi. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, kuri atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Byloje esantis 2007 m. sausio 8 d. susitarimas patvirtina, kad ieškovas naudojosi šalims bendrosios nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis, todėl teigti, kad ieškovas ieškinį pareiškė pasibaigus ieškinio senačiai, nėra pagrindo.

54Tarp šalių iškilęs ginčas dėl patalpų, pažymėtų indeksu 1-47, kurios plotas 8,51 kv. m ir 1-49, kurios plotas 17,74 kv.m naudojimo. Nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenų išraše, kuris yra viešas ir pagal CK 4.262 straipsnį laikomas teisingu ir išsamiu, kol nenuginčijamas įstatymų nustatyta tvarka pažymėta, kad bendro naudojimo patalpoje Nr. 1-47 UAB ,,Vildeta“ nuosavybės teise priklauso tik 73/100 dalys iš 8,51 kv. m ploto t. y. 6,21 kv. m, o bendro naudojimo patalpoje 1-49 taip pat priklauso tik 73/100 iš 17,74 kv. m ploto t.y. 12,95 kv. m.

55Pagal byloje esantį Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2007 m. kovo 29 d.išrašą atsakovui B. B. individualiai įmonei ,,Šakotis“ nuosavybės teise priklausė gamybinės patalpos pažymėtos indeksais 1-40 ir 1-41 su bendro naudojimo patalpomis 1-36, 1-42, 1-43, 1-44, 1-45 (27/100 iš 68,01 kv. m) t. y. 18,35, 1-46(2/100 iš 17,94 kv. m) t. y. 0,36 kv. m. Iš viso bendro naudojimo patalpų 18,71 kv. m. Taigi ši įmonė jai priklausančių dalių patalpose, dėl kurių kilęs ginčas (1-47 ir 1-49) neturėjo.

56Apeliacinio teismo iniciatyva 2012 m. kovo 29 d. peržiūrėjus Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko viešą registrą, nustatyta, kad pastarosios įmonės nuosavybės teisės pakito ir šiuo metu jai priklauso gamybinės patalpos pažymėtos indeksais nuo 1-40 iki 1-45, 1-48 su bendro naudojimo patalpa 1-46 (2/100 iš 17,94 kv. m) t. y. 0,36 kv. m.

57Nagrinėjamoje byloje nepateikti įrodymai, kurių pagrindu būtų galima nustatyti, ar be šalių yra kitų pastato, esančio ( - ), savininkų, kam priklauso ginčijamų patalpų 1-47 ir 1-49 likusios dalys, koks visų pastate esančių patalpų ir bendro naudojimo patalpų plotas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, nes neatskleista bylos esmė.

58Pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas, o byla perduotina tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

59Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

60Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas byloje, ginčydamas pirkimo-pardavimo sandorių dalis dėl bendrojo... 4. Ieškovas BUAB ,,Parama“ ieškiniu prašė:... 5. pripažinti negaliojančiu tarp AB ,,Rimeda“ ir B. B. IĮ ,,Šakotis“ 2002... 6. pripažinti iš dalies negaliojančiu 2002 m. kovo 12 d. priėmimo-perdavimo... 7. pripažinti iš dalies negaliojančiu 2005 m. balandžio 8 d. viešųjų... 8. pripažinti ieškovui BUAB ,,Parama“ nuosavybės teisę į 12/100 dalį... 9. priteisti iš atsakovų ieškovo naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 10. Nurodė, kad ieškovas 1997 m. spalio 23 d. viešųjų varžytynių akto Nr.... 11. Atsakovas UAB „Vildeta“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 12. Atsakovas B. B. IĮ ,,Šakotis“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškinį atmetė... 15. Teismas sprendė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ir... 16. Byloje ginčo dalykas yra tai, ar 1997 m. spalio 23 d. viešųjų varžytynių... 17. Ieškovas savo reikalavimus nagrinėjamoje byloje grindžia 1964 m. Civilinio... 18. Kad ieškovas žinojo, jog bendrojo naudojimo patalpos jam nepriklauso ir yra... 19. Ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas pagal 1964 metų Civiliniame... 20. Šioje byloje administratoriaus pareikštas ieškinys negali būti traktuojamas... 21. Kadangi nėra nuginčyta, jog atsakovai neteisėtai įgijo bendrojo naudojimo... 22. Antstolės Aurelijos Puodžiukienės 2007 m. lapkričio 26 d. faktinių... 23. Jei ieškovas siekia, kad jam būtų suteikta teisė naudotis dalimi... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 25. Ieškovas BUAB „Parama“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą... 26. 1. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai ieškinio senaties termino eigos... 27. Ši situacija pasikeitė, kai 2002 m. vasario 27 d. pirkimo - pardavimo... 28. Teismas turėjo taikyti 2000 m. CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytą... 29. 2. Ieškinys paduotas ieškovo bankroto administratoriaus, o bankrutuojančios... 30. 3. Buvusios gamyklos patalpų rekonstravimas, po kurio į patalpas galima... 31. 4. Byloje pateikto 2007 m. lapkričio 26 d. antstolės Aurelijos... 32. 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2008... 33. 6. Nepagrįsta teismo išvada, kad, nors ieškovui buvo žinoma, kad jo teisės... 34. 7. Šioje byloje teismas turi būti aktyvus, kad būtų užkirstas kelias... 35. Atsakovas B. B. IĮ „Šakotis” atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą... 36. 1. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad šioje byloje... 37. 2. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad „iki atsakovų bendrojo naudojimo... 38. 3. 1964 m. Civilinio kodekso 153 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta... 39. 4. Ieškovui dar 2000 m. buvo žinoma, jog 1997 m. liepos 25 d. priėmimo-... 40. Be to, 2007 m. sausio 8 d. B. B. individuali įmonė „Šakotis“ ir... 41. 5. Juridinis faktas, susijęs su ieškovo savarankiškomis daiktinėmis... 42. 6. Ieškinio senaties terminas, skaičiuotinas pagal 1964 m. Civiliniame... 43. 7. Ieškovas neįrodė, kad patalpų pertvarkymas, po kurio ieškovas turi tris... 44. 8. Ieškovo pateikimas antstolio R. K. faktinių aplinkybių konstatavimo... 45. 9. Nagrinėjant civilinę bylą pagal B. B. IĮ „Šakotis“ ieškinį UAB... 46. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 47. Ieškovas UAB ,,Parama“ 1997 m. spalio 23 d. viešųjų varžytinių būdu... 48. Atsakovas individuali B. B. įmonė ,,Šakotis“ 2002 m. vasario 17 d.... 49. Atsakovo UAB ,,Vildeta“ Nekilnojamojo turto registro centrinio banko... 50. Ieškovas mano, kad nuosavybės teise įgijęs gamybines patalpas, kartu įgijo... 51. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas gamybines patalpas įgijo galiojant... 52. Taigi ieškovas turėjo teisę į jo nuosavybės daliai priklausančias... 53. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė remdamasis CK 1.127... 54. Tarp šalių iškilęs ginčas dėl patalpų, pažymėtų indeksu 1-47, kurios... 55. Pagal byloje esantį Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2007... 56. Apeliacinio teismo iniciatyva 2012 m. kovo 29 d. peržiūrėjus Nekilnojamojo... 57. Nagrinėjamoje byloje nepateikti įrodymai, kurių pagrindu būtų galima... 58. Pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas, o byla perduotina tam... 59. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 60. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. sprendimą ir...