Byla 2-1827/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LNTV“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-5339-553/2011 pagal uždarosios akcinės bendrovės „LNTV“ ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Palink“ dėl nuostolių atlyginimo buvo netenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar atsakovo UAB „Palink“ finansinė padėtis yra tokia gera, kad ieškinio suma (1 851 160 Lt nuostolių, 6 procentų dydžio metinės palūkanos) jam nelaikytina didele ir nėra grėsmės, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

5Ieškovas UAB „LNTV“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovo UAB „Palink“ priteisti 1 851 160 Lt nuostolių bei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovas nurodo, kad ieškinio suma didelė, todėl ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytina laikinoji apsaugos priemonė - atsakovo nekilnojamojo turto ar kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, areštą 1 851 160 Lt sumai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011-04-22 nutartimi netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – atsakovo turto areštą. Teismas nurodė, kad UAB „Palink“ nuosavybės teise priklauso turto, kurio vertės siekia 977 104 000 Lt, didžiąją dalį turto sudaro ilgalaikis turtas. Be to, įmonė turi nemažai didelės vertės nekilnojamojo turto. UAB „Palink“ dirba pelningai, bendros pajamos 2010 m. siekė 40 812 000 Lt. Esant šioms aplinkybė, teismas neturi pagrindo manyti, kad atsakovas nebus pajėgus įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Atsakovas yra plačiai žinoma bendrovė, savo nuoseklia, ilgalaike veikla užsitarnavusi stabilaus ūkio subjekto vardą, be to, teismas neturi jokių duomenų, kad atsakovas, mėgindamas išvengti teismo sprendimo vykdymo, gali mėginti atsikratyti turto, nuslėpti pinigines lėšas ir pan.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011-04-22 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - areštuoti atsakovui UAB „Palink” nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teisės, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas, esančias atsakovui priklausančiose kredito įstaigose, neviršijant ieškinio reikalavimo sumos.

11Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

121. Lietuvos apeliacinis teismas ne vienoje savo nutarčių yra pabrėžęs, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas atsižvelgiant į didelę reikalavimo sumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. -1656-48/20 07, 2007-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 344/2007).

132. Lietuvos apeliacinis 2010-12-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1562/2010, nagrinėdamas atsakovo UAB „Palink“ atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą sprendimą pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Palink“ dėl 10 (dešimt) kartų mažesnės ieškinio reikalavimo sumos - 198 072,81. Minėtoje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, kad, nepaisant to, jog byloje yra pateikta pažyma, kurioje nurodyta, kad UAB „Palink“ neturi įkeisto turto, bei, kad atsakovas pateikė teismui duomenis, kad 2010-05-31 UAB ,,Palink“ turto balansinė vertė buvo 953,3 milijonų litų, 2010-03-31 UAB „Palink“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto balansinė vertė buvo 200 000 000 Lt, UAB „Palink“ įstatinis kapitalas yra lygus 12 358 490 Lt, visgi byloje nėra duomenų apie UAB „Palink“ įsipareigojimus kreditoriams ir apie tai, ar atsakovas nėra netekęs nuosavybės teisės i nekilnojamąjį turtą, kuriuo grindžia gerą savo turtinę padėti. Tai lemia, kad sunku visapusiškai įvertinti ir nustatyti tikrąją UAB „Palink“ turtinę padėti bei padaryti išvadą, jog UAB „Palink“ padėtis yra tokia, jog, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, nėra grėsmės, kad galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu.

14Taigi aplinkybės, jog atsakovas dirba pelningai, didelę atsakovo turimo turto dalį sudaro atsakovui nuosavybes teise priklausantis nekilnojamasis turtas ir atsakovui nuosavybės teise priklausančio turto vertė siekia daugiau nei 977 104 000 litų, nei patvirtina, nei paneigia atsakovo gerą finansinę padėtį, kadangi, šie duomenys neatspindi atsakovo įsipareigojimu tretiesiems asmenims ir tai neleidžia spręsti apie realia atsakovo turimo turto vertę.

153. Atsakovo elgesys, kai be pateisinamos priežasties atsakovas nutraukia sutartį, nepraneša pareiškėjui apie negalėjimo toliau vykdyti savo įsipareigojimų priežastis, nesiūlo situacijos išspręsti taikiai, nebendradarbiauja su pareiškėju, pareiškėjui leidžia pagrįstai abejoti skolininko sąžiningumu tartiniuose santykiuose, finansiniu stabilumu ir sugebėjimu laiku bei tinkamai vykdyti prievoles.

164. Argumentai, kad atsakovo finansinė padėtis yra labai gera, patys savaime dar neleidžia spręsti dėl atsakovo finansinio stabilumo (patikimumo) laiko perspektyvoje.

17Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

181. Atsakovo finansinė būklė yra labai gera, o ieškovo prašoma priteisti suma (1 851 160 Lt) Atsakovui nėra didelė. 2010-12-31 Atsakovo turimas turtas (997 104 000,00 Lt), kurio didelę dalį sudaro nekilnojamasis turtas, daugiau nei 527 kartus viršijo ieškovo ieškiniu prašomą priteisti sumą, atsakovo 2010 metais gautas pelnas (460 194 000,00 Lt) daugiau nei 248 kartų viršijo ieškovo prašomą priteisti sumą, o atsakovo pardavimo pajamos 2010 metais viršijo 1,7 milijardus litų. Taigi atsakovo turtinė padėtis ir finansinės galimybės visiškai užtikrina realų galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Siekiant išsklaidyti bet kokias abejones dėl atsakovo finansinės padėties pasikeitimo, atsakovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikia teismui tarpines finansines ataskaitas 2011-03-31 dienai, kurios taip pat patvirtina gerą atsakovo finansinę padėtį (vien per pirmus tris 2011 metu mėnesius gautas pelnas (113 777 000,00 Lt) daugiau nei 61 kartą viršija ieškovo prašomą priteisti sumą, o atsakovo pardavimo pajamos 2011-03-31 buvo beveik pusę milijardo litų).

192. Iš kartu su 2011-04-21 atsakovo atsiliepimu į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovo turimas turtas beveik 2 kartus viršijo turimus bendrovės įsipareigojimus. Šią išvadą patvirtino ir auditorius teiktoje išvadoje. Atsakovas kartu su atsiliepimu taip pat pateikia 2011-06-03 Vidaus auditoriaus išvadą, kurioje pažymėta, kad atsakovo turimi kreditoriniai įsipareigojimai vykdomi laikantis sutartyse numatytų terminų ir sąlygų, paskolos bankams ir kreditoriams grąžinamos laikantis nurodytu sutarties sąlygų, tiek su tiekėjais, tiek su darbuotojais atsiskaitoma laiku, įsiskolinimo biudžetui ir socialinio draudimo biudžetui nėra.

203. Kartų su atsiliepimu pateikiamas išrašas iš turto arešto aktų ir hipotekos registrų, kuris patvirtina, jog ieškovui taikytų areštų skaičius po skundžiamos nutarties priėmimo sumažėjo. Šiuo metu yra pritaikyti tik 2 areštai, kurių bendras mastas siekia tik 262 022,34 Lt.

214. Nėra jokio pagrindo vadovautis ieškovo nurodytais Lietuvos apeliacinio teismo 2010-12-09 civilinėje byloje Nr. 2-1562/2010 išdėstytais motyvais, nes šiose bylose pateikti įrodymai iš esmės skiriasi, be to, buvo vertinami skirtingi laikotarpiai.

225. Atsakovas yra patikima ir žinoma įmonė, viena iš dešimties didžiausių įmonių Baltijos šalyse, prekybinę veiklą vykdanti jau septynioliktus metus. Atsakovas priklauso savarankiškų Europos prekybos įmonių aljansui „Coopernic“ - antrai pagal dydi maisto prekių prekybos organizacijai Europoje, kurios užimama rinkos dalis sudaro 10 procentų.

236. Ieškovas nėra pateikęs jokių atsakovo nesąžiningumą pagrindžiančių įrodymų (civilinių santykių šalies sąžiningumas preziumuojamas), o tai, kad atsakovas atsisakė įvykdyti akivaizdžiai nepagristus ieškovo reikalavimus, negali būti laikoma atsakovo nesąžiningumu.

24IV. teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas.

26Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tokių priemonių paskirtis – užtikrinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, o taikymo pagrindas – reali grėsmė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad didelė ieškinio suma vertintina kaip aplinkybė, padidinanti riziką, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Kartu Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2011-08-04 nutartis civilinėje byloje Nr.2-1711/2011, 2011-05-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1313/2011 ir kt). Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam atsakovui konkreti ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu ir pan.

27Šioje byloje atsakovas įrodė, jog turi turto, vykdo pelningą veiklą, todėl apygardos teismas sprendė, jog atsakovo finansinė padėtis yra tokia gera, kad ieškovui galimo palankaus sprendimo įvykdymui grėsmės nėra ir laikinosios apsaugos priemonės netaikytinos. Teisėjų kolegija nekartoja skundžiamoje Vilniaus apygardos teismo nutartyje išdėstytų motyvų, kokiais byloje esančiais duomenimis remiantis darytina išvada, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera. Papildomai pažymėtina, kad kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas pateikė papildomus jo gerą turtinę padėtį įrodančius įrodymus. Pagal 2011-03-31 tarpinę finansinės padėties ataskaitą iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų buvo 974 579 000, pagal tarpinę bendrųjų pajamų ataskaitą už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011-03-31 ataskaitiniu laikotarpiu atsakovas turėjo 5 286 000 bendrųjų pajamų. Kartu su atskiruoju skundu buvo pateiktas 2011-06-06 atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto sąrašas bei išrašas iš turto arešto aktų ir hipotekos registrų, 2011-06-03 vidaus auditoriaus išvada dėl kreditorinių įsiskolinimų ir įmonės finansinės padėties, iš kurių taip pat matyti, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera.

282011-09-05 atsakovas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė atnaujintus duomenis apie savo turtinę padėtį. Pagal tarpinės finansinės padėties ataskaitą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011-06-30, atsakovas nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų turėjo 999 191 000, pagal tarpinę bendrųjų pajamų ataskaitą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011-06-30, atsakovo bendrosios pajamos sudarė 23 152 000 (II 2011 metų ketvirtį – 17 866 000).

29Ieškovas atskirajame skunde remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2010-12-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1562/2010, kurioje, nagrinėdamas atsakovo UAB „Palink“ atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog, nesant byloje duomenų apie UAB „Palink“ įsipareigojimus kreditoriams, sunku visapusiškai įvertinti ir nustatyti tikrąją UAB „Palink“ turtinę padėti, todėl pripažino teisėta ir pagrįsta apygardos teismo nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Palink“ dėl 198 072,81 sumos. Ieškovas nurodo, kad tai dešimt kartų mažesnis ieškinio reikalavimo nei pareikštas šioje byloje. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovo nurodyta nutartis nagrinėjant šią bylą nereikšminga. Skirtingai, nei ieškovo nurodytoje civilinėje byloje Nr. 2-1562/2010, šioje byloje Lietuvos apeliacinis teismas turi išsamius ir pakankamus duomenis apie atsakovo finansinę padėtį. Skirtingai nei minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1562/2010, šioje byloje atsakovas pateikė teismui duomenis apie turimus įsipareigojimus. Pagal vėliausius duomenis (2011-08-31 vidaus auditoriaus išvada dėl kreditorinių įsiskolinimų ir įmonės finansinės padėties) 2011-06-30 atsakovas iš viso turėjo 296 176 000 paskolų, iš kurių einamųjų metų dalis sudarė 32 677 000 Lt, o prekybos ir kitos mokėtinos sumos sudarė 253 772 000 Lt.

30Esant byloje duomenims, kad atsakovas veikia pelningai, ieškovo argumentas, kad atsakovo finansinė padėtis ateityje gali pablogėti, šiuo metu nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau, jeigu aplinkybės pasikeistų, ieškovas, nurodydamas pasikeitusias aplinkybes, galės pakartotinai kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

31Ieškovo argumentai apie galimai nesąžiningą atsakovo elgesį su ieškovu bus įvertinti bylą nagrinėjant iš esmės ir šiame bylos nagrinėjimo etape, pripažinus, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera, atskirojo skundo išnagrinėjimui nereikšmingi.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar atsakovo UAB „Palink“ finansinė padėtis yra tokia... 5. Ieškovas UAB „LNTV“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš... 6. Ieškovas nurodo, kad ieškinio suma didelė, todėl ieškinio reikalavimų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011-04-22 nutartimi netenkino ieškovo prašymo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011-04-22... 11. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:... 12. 1. Lietuvos apeliacinis teismas ne vienoje savo nutarčių yra pabrėžęs, kad... 13. 2. Lietuvos apeliacinis 2010-12-09 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 14. Taigi aplinkybės, jog atsakovas dirba pelningai, didelę atsakovo turimo turto... 15. 3. Atsakovo elgesys, kai be pateisinamos priežasties atsakovas nutraukia... 16. 4. Argumentai, kad atsakovo finansinė padėtis yra labai gera, patys savaime... 17. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo... 18. 1. Atsakovo finansinė būklė yra labai gera, o ieškovo prašoma priteisti... 19. 2. Iš kartu su 2011-04-21 atsakovo atsiliepimu į ieškovo prašymą dėl... 20. 3. Kartų su atsiliepimu pateikiamas išrašas iš turto arešto aktų ir... 21. 4. Nėra jokio pagrindo vadovautis ieškovo nurodytais Lietuvos apeliacinio... 22. 5. Atsakovas yra patikima ir žinoma įmonė, viena iš dešimties didžiausių... 23. 6. Ieškovas nėra pateikęs jokių atsakovo nesąžiningumą pagrindžiančių... 24. IV. teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 27. Šioje byloje atsakovas įrodė, jog turi turto, vykdo pelningą veiklą,... 28. 2011-09-05 atsakovas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė atnaujintus... 29. Ieškovas atskirajame skunde remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2010-12-09... 30. Esant byloje duomenims, kad atsakovas veikia pelningai, ieškovo argumentas,... 31. Ieškovo argumentai apie galimai nesąžiningą atsakovo elgesį su ieškovu... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 33. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 22 d. nutartį palikti...