Byla 2-1562/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „AV „Palink“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-6297-560/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 198 072,81 Lt nuomos mokesčio įsiskolinimą, 4 687,41 Lt delspinigių, 8,28 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškinio sumai areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nepakankant areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad ieškinio suma yra labai didelė, atsakovas piktybiškai vengia vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomu.

62010 m. birželio 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ reikalavimų užtikrinimui 202 760,22 Lt sumai areštavo atsakovui UAB „Palink“ priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Taip pat nurodė, kad nesant (trūkstant) areštuotino atsakovo turto, areštuoti atsakovo pinigines lėšas bei turtines teises, esančias pas atsakovą ar pas trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos t.y. 202 760,22 Lt. Šią nutartį grindė didele ieškinio suma ir realia grėsme, kad ieškovui galimai palankų teismo sprendimą bus sunku arba neįmanoma įvykdyti.

72010 m. liepos 7 d. atsakovas UAB „Palink“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6297-560/2010. Atskiruoju skundu prašo skundžiamą nutartį panaikinti. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

81. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių ir dėl to priėmė neteisėtą bei nepagrįstą skundžiamą nutartį. Konkrečiai nevertino, ar ieškinio reikalavimo suma yra didelė atsakovui. UAB „Palink“ turtinė padėtis yra gera ir jai ieškinio reikalavimo suma nėra didelė, o tai lemia, kad nebuvo reikalinga skundžiama nutartimi taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

92. Įrodinėjimo pareiga, kad egzistuoja reali ir pagrįsta grėsmė, jog ieškovui palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas, kyla ieškovui. Nagrinėjamu atveju ieškovas realios grėsmės neįrodė.

103. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartis yra nepakankamai motyvuota ir prieštarauja susiklosčiusiai teismų praktikai.

114. Vilniaus apygardos teismas skundžiama nutartimi išėjo už ieškinio reikalavimo ribų, nes sprendė laikinųjų apsaugos priemonių klausimą nepranešęs atsakovui, nors ieškovas to neprašė. Tuo buvo pažeista atsakovo teisė į teisminę gynybą.

122010 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsiliepimas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6297-560/2010. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindė tokiais argumentais:

131. Atsižvelgiant į 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. atsakovo balansą ir į Lietuvos Respublikos ekonominę situaciją, kuri yra sunki, negalima daryti vienareikšmiškos išvados, jog atsakovo turtinė padėtis yra gera ir jog atsakovui ieškinio suma nėra didelė.

142. Didelė ieškinio suma yra laikoma realios grėsmės, jog ieškovui palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas, prezumpcija. Taip pat ieškovas minėtąją grėsmę įrodė ieškinyje nurodydamas faktines aplinkybes ir pateikdamas teisinius argumentus. Taigi pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino visas bylai reikšmingas aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, jog egzistuoja reali grėsmė, kad ieškovui palankų teismo sprendimą gali būti sunku arba neįmanoma įvykdyti.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas, be kita ko, reiškia, kad ieškovas (pareiškėjas) turi teisę nuspręsti, ar ginti galimai pažeistas subjektines teises civilinio proceso nustatyta tvarka, kokio pobūdžio reikalavimus reikšti - turtinio ar neturtinio, jeigu turtinio, tai kokio dydžio, kurį asmenį (kuriuos asmenis) patraukti atsakovu (atsakovais) byloje (CPK 13 str.). Šalis, pareiškusi reikalavimus civilinio proceso tvarka bei kita šalis, kuriai pareikšti šie reikalavimai, turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str.). Kai ieškovas pareiškė turtinio pobūdžio reikalavimus dėl pinigų priteisimo keliems atsakovams, jis turi įrodyti atsakovų pareigą įvykdyti iš materialiosios teisės normų kildinamus reikalavimus. Šie klausimai išsprendžiami nagrinėjant bylą iš esmės. Tuo tarpu sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ginčas tarp šalių nesprendžiamas, o tik atsižvelgiama, ar prašomos taikyti priemonės susijusios su ieškinyje pareikštais reikalavimais, ar jos iš tiesų gali užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą, ar egzistuoja reali grėsmė, kad netaikius šių priemonių būtų nebeįmanoma arba labai sudėtinga įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą (CPK 144 str. 1 d.).

17Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, gaunamomis pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė.

18Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsakovu byloje pasirinko juridinį asmenį –UAB „Palink“. Ieškovas šiam asmeniui pareiškė reikalavimą 202 760,22 Lt sumai. Tokia pinigų suma laikytina gana didele ir tai gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus sprendimo neįvykdymo riziką. Kaip minėta, ši prezumpcija nėra absoliuti ir, vertinant, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra reikalinga atsižvelgti į atsakovės turtinę padėtį. Pastebėtina, kad byloje yra pateikti duomenys iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko, iš kurių matyti, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso įvairūs statiniai, žemės sklypai su statiniais, patalpos/ butai (b. l. 23, 24). Taip pat byloje yra pateikta pažyma, kurioje nurodyta, kad UAB „Palink“ neturi įkeisto turto (b. l. 31). Atsakovas teismui pateikė duomenis, kad 2010 m. gegužės 31 d. UAB „Palink“ turėjo prekių atsargų 130 000 000 Lt, 2010 m. kovo 31 d. UAB „Palink“ turto balansinė vertė buvo 953,3 milijonų litų, 2010 m. kovo 31 d. UAB „Palink“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto balansinė vertė buvo 200 000 000 Lt, UAB „Palink įstatinis kapitalas yra lygus 12 358 490 Lt ( b. l. 25). Visgi byloje nėra duomenų apie UAB „Palink“ įsipareigojimus kreditoriams ir apie tai, ar atsakovas nėra netekęs nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriuo grindžia gerą savo turtinę padėtį. Tai lemia, kad sunku visapusiškai įvertinti ir nustatyti tikrąją UAB „Palink“ turtinę padėtį bei padaryti išvadą, jog UAB „Palink“ turtinė padėtis yra tokia gera ir jog, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, nėra grėsmės, kad galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra darytina išvada, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo UAB „Palink“ turtą. Taigi pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas bei priėmė teisėtą, pagrįstą 2010 m. birželio 18 d. nutartį.

19Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 198 072,81... 5. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškinio... 6. 2010 m. birželio 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas taikė... 7. 2010 m. liepos 7 d. atsakovas UAB „Palink“ pateikė atskirąjį skundą... 8. 1. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių... 9. 2. Įrodinėjimo pareiga, kad egzistuoja reali ir pagrįsta grėsmė, jog... 10. 3. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartis yra nepakankamai... 11. 4. Vilniaus apygardos teismas skundžiama nutartimi išėjo už ieškinio... 12. 2010 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo UAB... 13. 1. Atsižvelgiant į 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. atsakovo... 14. 2. Didelė ieškinio suma yra laikoma realios grėsmės, jog ieškovui palankus... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas, be kita ko, reiškia,... 17. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 18. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsakovu byloje pasirinko... 19. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 21. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį....