Byla e2-584-620/2015
Dėl 950,25 Eur skolos, 682,54 Eur delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovei M. L. (Gyventojų registro tarnybos duomenis – M.)

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 950,25 Eur skolos, 682,54 Eur delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovei M. L. (Gyventojų registro tarnybos duomenis – M.) ir

Nustatė

2Atsakovei M. L. (Gyventojų registro tarnybos duomenis – M.) Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ ir M. L. (Gyventojų registro tarnybos duomenis – M.) 2009-02-07 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (b. l. 9-10), pagal kurią ieškovas įsipareigojo sumokėti pardavėjui – UAB „Senukų prekybos centras“ atsakovės skolą bei perleisto jam reikalavimo įvykdymui suteikti atsakovei sutartyje nurodytomis sąlygomis 3181,86 Lt kreditą. Atsakovė įsipareigojo nustatytomis dalimis ir terminais grąžinti kreditą, sumokėti palūkanas, administravimo mokestį iki 2011-02-15. Atsakovė sutarties sąlygų ir finansinių įsipareigojimų ieškovui tinkamai nevykdė, viso kredito nepadengė, nesumokėjo palūkanų, administravimo mokesčio ir liko skolinga 950,25 Eur. Už 180 dienų ieškovas paskaičiavo 0,4 proc. dydžio delspinigius, kurie sudaro 682,54 Eur.

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. 1 d.). Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.), taip pat sumokėti palūkanas už naudojimąsi paskola (6.874 str. 1 d.). CK 6.258 str. 1 d. numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, jog už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovė M. L. (Gyventojų registro tarnybos duomenis – M.) nesilaikė įstatymo ir sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, pažeidė sutarties ir įstatymo reikalavimus, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 950,25 Eur skolos.

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 682,54 Lt priskaičiuotų delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą (b. l. 13) pagal minėtą vartojimo kredito sutartį. 2009-02-07 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) 7.2 punktas numato, kad kredito gavėjui praleidus mėnesio mokėjimo ir/ar kitų sutartyje numatytų mokėjimų terminus, kredito gavėjas privalo mokėti 0,4 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 146 procentus metinių palūkanų, todėl šioje dalyje pateiktas reikalavimas tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008 ir kt.).

8Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, laikytina, kad sandoryje numatyti 0,4 procento dydžio delspinigiai, kas sudaro net 146 procentus metinių palūkanų, pažeidžia CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti.

9Nuo 2011-04-01 įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr. XI-1253; nuo 2012-01-01 galioja nauja įstatymo redakcija, priimta 2011-11-17 Nr. XI-1684) 11 str. 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, atsižvelgdamas tiek į kredito davėjo, tiek į kredito gavėjo teises bei teisėtus interesus, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (CK 1.5 str.), teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio (t.y. 18,25 procento metinių palūkanų). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas dalinai, sumažinant prašomą priteisti 682,54 Eur delspinigių sumą iki 85,32 Eur, t.y. nuo 0,4 procento iki 0,05 procento (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovės M. M. (pavardė keistina pagal Gyventojų registro tarnybos duomenis) ieškovui UAB „Ūkio banko lizingas“ priteistina 950,25 Eur skolos, 85,32 Eur delspinigių.

10Iš atsakovės taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-04-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

11Ieškovas prašo priteisti 66,56 Eur bylinėjimosi išlaidų, nurodo, kad jas sudaro: 37 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.), 8,76 Eur už teisinę pagalbą rengiant teismo įsakymą, 18,78 Eur už teisinę pagalbą rengiant ieškinį, 2,02 Eur už informacijos apie skolininkę paiešką. Prašymas dėl 8,76 Eur už teismo įsakymo surašymą atmestinas. Pasinaudojus Teismų informacine sistema Liteko matyti (CPK 179 str. 3 d.), kad kreditorius dėl skolos iš skolininkės priteisimo teismo įsakymu į Lietuvos Respublikoje esančius teismus nesikreipė, todėl laikytina kad šių išlaidų ieškovas nepatyrė. Esant nurodytoms aplinkybėms, reikalavimas šioje dalyje atmestinas. Kitos išlaidos yra pagrįstos (b. l. 4, 5-8, 16-20), todėl priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 9 p., 93 str. 2 d.).

12Tenkinant ieškinį iš dalies, t.y. apie 63 proc. visų reikalavimų (suma suapvalinta iki sveikojo skaičiaus), iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 23,31 Eur žyminio mokesčio, 13,10 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir už Gyventojų registro tarnybos išrašą.

13Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 2 d., 285, 286 straipsniais teismas

Nutarė

14ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės M. M., a.k. ( - ) 950,25 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt eurų 25 euro centus) negrąžintos paskolos, 85,32 Eur (aštuoniasdešimt penkis eurus 32 euro centus) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015 m. balandžio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 36,41 Eur (trisdešimt šešis eurus 41 euro centą) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“, į.k. 234995490, naudai.

16Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

17Atsakovė M. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai