Byla e2-359-435/2019
Dėl žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė,

2sekretoriaujant Ingai Dvareckaitei,

3dalyvaujant ieškovės atstovei bankroto administratorei E. P.,

4nedalyvaujant atsakovui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios viešosios įstaigos „Bonumbus“ ieškinį atsakovui A. K. (A. K.) dėl žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7I.

8Ieškovės reikalavimai ir argumentai

91.

10Viešoji įstaiga „Bonumbus“ (toliau – VšĮ „Bonumbus, ieškovė) prašė teismo priteisti iš A. K. (toliau – atsakovas) ieškovės naudai 4 400,00 Eur žalos atlyginimą ir 1 600,00 Eur bankroto administravimo išlaidas.

112.

12Ieškovė ieškinyje nurodė, ieškovės atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog 2017 m. rugsėjo 28 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2622-773/2017 VšĮ „Bonumbus“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta E. P., nutartis įsiteisėjo 2017 m. spalio 10 d. Dėl ieškovės nemokumo į teismą kreipėsi ne jos vadovas A. K., bet ieškovės kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Kauno skyrius. Jau 2016 m. ieškovė negalėjo atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovas, žinodamas apie įmonės nemokumą ir negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais, į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė. Tokiais savo veiksmais atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) įtvirtintą įmonės vadovo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas netinkamai vykdė ir kituose įstatymuose bei įmonės steigimo dokumentuose jam nustatytas pareigas, susijusias su įstaigos valdymu – neteikė Juridinių asmenų registrui jokių finansinės atsakomybės dokumentų. Be to, atsakovas neišsaugojo ir bankroto administratorei neperdavė jokių įstaigos dokumentų, jokio įstaigos turto, kurį realizavus būtų galima patenkinti bent dalį kreditorių reikalavimų. Bankroto bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovės vardu buvo registruota transporto priemonė Audi A6, valstybinis Nr. ( - ) kurios vertė – 4 400,00 Eur, tačiau šis turtas bankroto administratorei perduotas nebuvo. Atsakovas bankroto administratorei elektroniniu paštu nurodė, kad ši transporto priemonė dar 2015 m. birželio 23 d. pateko į autoįvykį, buvo nepataisomai sugadinta ir utilizuota, tačiau šias aplinkybes pagrindžiančių dokumentų nepateikė, jokio kito turto įstaiga neturėjo, įstaigos dokumentų ir kompiuterinių laikmenų išsaugoti nepavyko, nes jie buvo užlieti vandeniu. 2018 m. sausio 8 d. Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovei nuspręsta taikyti supaprastintą bankroto procesą ir patvirtintos 1 600,00 Eur bankroto administravimo išlaidos.

133.

14Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog ieškovė prašo priteisti iš atsakovo žalą, nes jis, būdamas vienintelis įstaigos dalininkas ir vadovas, laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo. Jau nuo 2016 m. ieškovė negalėjo atsiskaityti su kreditoriais, tai įrodo byloje esantys rašytiniai įrodymai: Kauno apylinkės teismo įsakymas, VSDFV duomenys, taip pat 2018 m. gruodžio 12 d. Kauno apygardos teismo nutartis, kuria patvirtinta dar viena ieškovės kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „Krasta auto“. Įmonės vadovas nesilaikė įstatyme nustatytų terminų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Dėl tokių ieškovės vadovo veiksmų įmonės nuostoliai didėjo. Be to, nebuvo išsaugotas turtas – automobilis Audi A6. Šio automobilio nurašymą ar utilizavimą pagrindžiančių įrodymų atsakovas nepateikė. Be to, nuo pat įsteigimo įmonė jokių dokumentų neteikė Registrų centrui, nėra pateiktos nei vienos finansinės ataskaitos. Atsakovas ieškovės veiklos ataskaitą teikė tik kreditorei VSDFV ir tie dokumentai kelia pagrįstų abejonių, nes pats atsakovas nurodė, jog VšĮ „Bonumbus“ turi ilgalaikio turto daugiau nei už 40 000,00 Eur, kai tuo tarpu įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 34 000,00 Eur. Tokie atsakovo pateikti duomenys kelia abejonių, nes 2017 m. įstaiga nevykdė veiklos, realizavus ilgalaikį turtą būtų padengtos įstaigos skolos, tačiau bankroto byla VšĮ „Bonumbus“ Kauno apygardos teismo nutartimi vis tiek buvo iškelta.

15II.

16Atsakovo atsikirtimai

174.

18Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė teismo ieškovės reikalavimų netenkinti.

195.

20Atsakovas nurodė, jog iki bankroto bylos iškėlimo stengėsi atkurti įstaigos mokumą, 2017 m. sausio–vasario mėnesiais vykdė derybas su VSDFV Kauno skyriumi dėl skolos atidėjimo ir mokėjimo dalimis, 2016 m. pabaigoje sumažino įstaigos administracines išlaidas, buvo sudarytos naujos dokumentų rengimo ir administravimo sutartys 2017 metams (pagrindinė įstaigos veikla). 2017 m. pavasarį buvo parduota biuro kompiuterinė įranga, reikalinga įstaigai įranga pradėta nuomoti. Gaunant pajamas už paslaugas ir realizuojant įstaigos turtą buvo dengiami įsiskolinimai kreditoriams. 2017 m. birželio mėn. atsisakyta dalies įstaigos veiklų, dalis skolų buvo perleista partneriams.

216.

22Įstaigai iškelta bankroto byla, nes VSDFV areštavo ieškovės sąskaitas be perspėjimo, tai trukdė normaliai įstaigos veiklai, ieškovei buvo suteiktas nepakankamas laikotarpis sutartims įgyvendinti ir gauti pajamų, be to, VSDFV Kauno skyrius 2017 m. birželio 29 d. atleido visus įmonės darbuotojus ir vadovą A. K..

237.

24Atsakovas 2017 m. spalio mėn. pabaigoje bankroto administratorei paaiškino, kad dokumentai, saugoti garaže, dėl force majeure aplinkybių buvo užlieti vandeniu, jų atkurti nėra galimybių. Automobilis Audi A6 dar 2015 m. pateko į avariją, ieškovė už šį automobilį gavo draudimo išmoką ir jis buvo utilizuotas, dėl to įstaigoje neliko jokio likvidaus turto.

258.

26Atlyginti žalą atsakovas nesutinka, nes jis aktyviai stengėsi atkurti ieškovės mokumą, atsakovas nedalyvavo bankroto bylos nagrinėjime, nes buvo sunkioje asmeninėje moralinėje padėtyje dėl asmeninių aplinkybių.

279.

28Į teismo posėdį atsakovas neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jis informuotas tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka asmeniškai pasirašant (1 t., el. b. l. 185). Atsakovo neatvykimo priežastys teismui nežinomos, byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant.

29Teismas

konstatuoja:

30Ieškinys tenkintinas iš dalies.

31III.

32Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3310.

34Iš byloje esančios rašytinės medžiagos nustatyta, jog 2016 m. birželio 18 d. ieškovės skola VSDFV biudžetui buvo 1 675,46 Eur (1 t., el. b. l. 15–16). 2016 m. gruodžio 8 d. Kauno apylinkės teisme buvo priimtas teismo įsakymas, kuriuo kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „mogo LT“ solidariai iš ieškovės ir L. K. priteista 1 047,78 Eur skola, 140,44 Eur delspinigiai, 5 proc. dydžio metinės palūkanos ir 50,56 Eur bylinėjimosi išlaidos (1 t., el. b. l. 10–11). VSDFV Kauno skyriaus direktoriaus pavaduotojo 2017 m. kovo 3 d. sprendimu VšĮ „Bonumbus“ turtui – automobiliui Audi A6, valstybinis Nr. ( - ) buvo nustatytas priverstinis įkeitimas (1 t., el. b. l. 13), šis įkeitimas buvo įregistruotas Valstybės įmonės Registrų centro hipotekos registre (1 t., el. b. l. 14). VSDFV Kauno skyriaus sprendimu, atsakovo ir L. K. socialinio draudimo pabaiga buvo įregistruota nuo 2017 m. sausio 1 d. skyriaus iniciatyva, likusių darbuotojų – 2017 m. sausio 7 d. ir 2017 m. kovo 21 d. skyriaus iniciatyva (1 t., el. b. l. 64–66, 119, 161–168, 181–182). Per laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 25 d. ieškovė VSDFV biudžetui iš viso sumokėjo 158,99 Eur (1 t., el. b. l. 122). 2017 m. kovo 17 d. pranešimu VSDFV Kauno skyrius ieškovę informavo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo (1 t., el. b. l. 130–131). Pakartotinis pranešimas ieškovei buvo teiktas 2017 m. gegužės 3 d. (1 t., el. b. l. 132–133).

3511.

36Kauno apygardos teismas, 2017 m. rugpjūčio 16 d. VSDFV Kauno skyriaus pareiškimo pagrindu (1 t., el. b. l. 123–125), 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi iškėlė ieškovei bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė E. P. (1 t., el. b. l. 114–116). 2017 m. gruodžio 12 d. nutartimi buvo patvirtinti ieškovės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai (1 t., el. b. l. 5, 12). 2018 m. sausio 8 d. nutartimi Kauno apygardos teismas nutarė taikyti ieškovei supaprastintą bankroto procesą ir patvirtinti 400,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti 1 200,00 Eur atlyginimą bankroto administratorei (1 t., el. b. l. 18–19). 2018 m. gruodžio 12 d. nutartimi Kauno apygardos teismas į kreditorių sąrašą įtraukė uždarąją akcinę bendrovę „Krasta auto“ su 3 184,54 Eur finansiniu reikalavimu (1 t., el. b. l. 197–199). Ši įmonė atliko VšĮ „Bonumbus“ priklausiusio (1 t., el. b. l. 195) automobilio BMW 530d xDrive remontą, PVM sąskaitos faktūros už remontą išrašytos 2017 m. sausio 25 d. (1 t., el. b. l. 189), 2017 m. vasario 1 d. (1 t., el. b. l. 190, 191), 2017 m. vasario 6 d. (1 t., el. b. l. 192), 2017 m. vasario 7 d. (1 t., el. b. l. 193). Kaip nurodo šios įmonės atstovė, automobilis po remonto nebuvo paimtas apie pusę metų, nes nepavyko susisiekti su buvusiu savininku, automobilį pasiėmė naujas savininkas (1 t., el. b. l. 196).

3712.

38Atsakovas ieškovės bankroto administratorei 2018 m. birželio 20 d. pateikė paaiškinimą dėl neperduoto ieškovės turto ir dokumentų, nurodė, jog automobilis Audi A6 pateko į avariją, buvo apgadintas nepataisomai, dėl to utilizuotas, išregistruotas iš valstybės įmonės „Regitra“ (1 t., el. b. l. 17). Atsakovas pridėjo 2015 m. birželio 23 d. įvykusios avarijos metu (2018 m. gruodžio 4 d. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pajėgų valdymo valdybos raštas dėl duomenų pateikimo Nr. 5-S-11298) apgadinto automobilio nuotraukas (1 t., el. b. l. 6–9). 2015 m. liepos 1 d. BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje apskaičiavo automobilio Audi A6 likutinę vertę, kuri buvo 1 983,00 Eur (1 t., el. b. l. 52). Draudimo kompanijos sudaryta žalos sąmata patvirtina, kad automobilio remonto kaina – 10 926,61 Eur, atlikus išskaitą už dalių būklės pagerinimą – 5 690,47 Eur (1 t., el. b. l. 53–60). 2015 m. liepos 17 d. mokėjimo nurodymu draudimo kompanija ieškovei pervedė 5 168,00 Eur draudimo išmoką (1 t., el. b. l. 51). Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenimis, šis automobilis buvo išregistruotas automatiškai, nes 2015 m. liepos 14 d. registro duomenų tvarkytojui buvo pranešta, kad šią transporto priemonę remontuoti ekonomiškai netikslinga. Iš Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos gauta informacija, kad nebegalioja šios transporto priemonės techninė apžiūra, šiai transporto priemonei sustabdytas leidimas dalyvauti eisme ir po 180 dienų (2016 m. sausio 9 d.) automobilis buvo išregistruotas (1 t., el. b. l. 62–63, 156–157). 2017 m. rugpjūčio 10 d. valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazėje šis automobilis buvo nurodytas kaip VšĮ „Bonumbus“ nuosavybė (1 t., el. b. l. 135).

3913.

40VšĮ „Bonumbus“ nuo veiklos pradžios valstybės įmonei Registrų centrui nei karto neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų (1 t., e. b. l. 136–137). Įmonės veiklos ataskaita už 2016 m. buvo pateikta tik kreditoriui VSDFV Kauno skyriui, dokumentai buvo pasirašyti atsakovo, juose nurodytas ilgalaikis turtas, kreditoriniai įsipareigojimai, taip pat turimų debitorių sąrašas (1 t., e. b. l. 169–181), tačiau šie dokumentai nebuvo teikti Registrų centrui.

41Dėl atsakovo civilinės atsakomybės

4214.

43Byloje nagrinėjami juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės, kylančios pažeidus pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir neperdavus bankroto administratorei viso bendrovės turto, klausimai. Juridinio asmens vadovui nevykdant ar netinkamai vykdant jo kompetencijai priskirtas pareigas, jam, be kitų atsakomybės rūšių, gali kilti civilinė atsakomybė. Tam, kad būtų galima taikyti juridinio asmens vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš nurodytų sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166-421/2015; 2019 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-98-684/2019).

4415.

45ĮBĮ (akto redakcija, galiojusi nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d.) 4 straipsnyje nustatyta, kad dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo turi būti kreipiamasi, jei įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų (1 punktas), įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų (2 punktas), įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (3 punktas). Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę, o ĮBĮ ir kitų įstatymų nustatytais atvejais privalo, kreditorius (kreditoriai) bei įmonės vadovas (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1–2 punktai). ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kas įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti.

4616.

47Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas).

4817.

49Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovo buvimas bendrovės valdymo organu lemia tai, kad daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo pagrindu. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Atsakovas, būdamas VšĮ „Bonumbus“ vadovu, privalėjo tinkamai rūpintis įmonės turtu, tinkamai vesti apskaitą ir laikytis kitų įstatymų įpareigojimų. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

5018.

51Nagrinėjamoje byloje vertinant atsakovo, kaip įmonės administracijos vadovo, veiksmų teisėtumą/neteisėtumą, remiamasi ne tik aukščiau minėto CK 2.87 straipsnio nuostatomis, bet ir CK 6.246 straipsnio 1 dalimi, kur nurodyta, kad neteisėtais veiksmais pripažįstamas įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas (neteisėtas neveikimas) arba veiksmų, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, atlikimas (neteisėtas veikimas), arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006).

5219.

53Kaip iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi VšĮ „Bonumbus“ iškėlė bankroto bylą. Nutartyje teismas nurodė, jog VšĮ „Bonumbus“ yra nemoki ir negali vykdyti savo įsipareigojimų, ieškovė veiklos nevykdo, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Dar 2016 m. birželio mėn. VšĮ „Bonumbus“ skola VSDFV biudžetui siekė 1 675,46 Eur (1 t., el. l. l. 15–16), 2016 m. gruodžio 8 d. Kauno apylinkės teismas įsakymu kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „mogo LT“ solidariai iš ieškovės ir L. K. priteisė skolą, viršijančią tūkstantį eurų (1 t., el. b. l. 10–11). Akivaizdu, jog 2016 m. VšĮ „Bonumbus“ jau negalėjo atsiskaityti su kreditoriais, tačiau įstaigos vadovas pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo neteikė. Bankroto byla VšĮ „Bonumbus“ iškelta kreditorės VSDFV pareiškimo pagrindu. Toks atsakovo netesėtas neveikimas – pareigos kreiptis į teismą dėl įstaigos bankroto bylos iškėlimo nevykdymas – patvirtina jo veiklos neteisėtumą.

5420.

55Per visą veiklos laikotarpį VšĮ „Bonumbus“ VSDFV biudžetui sumokėjo tik 158,99 Eur įmokų (1 t., el. b. l. 122). Įsiskolinimas VSDFV 2016 m. birželio mėnesį siekė 1 675,46 Eur, o teikiant pareiškimą teismui (2017 m. rugpjūčio 16 d.) dėl bankroto bylos VšĮ „Bonumbus“ iškėlimo įsiskolinimas jau buvo išaugęs iki 4 491,96 Eur. Šios aplinkybės patvirtina, kad dėl neteisėtų atsakovo veksmų (neteisėto neveikimo) VšĮ „Bonumbus“ kilo žala, t. y. nuolat didėjo įsiskolinimai kreditoriams. Kaip nurodyta aukščiau, atsakovui laiku ir tinkamai įvykdžius pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, būtų pasinaudota palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis.

5621.

57Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas laiko įrodyta, jog šiuo konkrečiu atveju atsakovas įstatymo nustatytų pareigų tinkamai nevykdė (neteisėtas neveikimas), toks atsakovo elgesys (priežastinis ryšys) padarė įstaigai žalą. Atsakovo kaltė šiuo atveju preziumuojama, atsakovas šios prezumpcijos jokiais rašytiniais įrodymais ar paaiškinimais nepaneigė. Atvirkščiai, atsakovas nurodė, jog stengėsi atkurti įstaigos mokumą, realizavo įmonės turtą, bandė atiduoti skolas kreditoriams, su kreditoriais vedė derybas. Tai patvirtina kad atsakovas suprato, jog įstaigos finansinė padėtis yra ypatingai sunki, kad įstaiga yra nemoki, bet nedelsdamas į teismą dėl bankroto bylos įstaigai iškėlimo nesikreipė. Dėl tokio netinkamo įstatyme nustatytų pareigų vykdymo ar visiško jų nevykdymo atsakovas privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

5822.

59Pažymėtina, jog Viešųjų įstaigų įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d.) 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad viešosios įstaigos vadovas atsako už finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui. Atsakovas, būdamas VšĮ „Bonumbus“ vadovu, per visą įstaigos veikimo laiką Juridinių asmenų registrui nepateikė nei vienos finansinės ataskaitos. Tokie atsakovo veiksmai taip pat gali būti vertinami kaip neteisėti (neteisėtas neveikimas). Dėl to, kad finansinės ataskaitos ir informacija apie įstaigos turtą nebuvo teikiama viešiesiems registrams, kreditorė VSDFV, pasinaudojusi valstybės įmonės „Regitra“ duomenimis, nustatė VšĮ „Bonumbus“ vardu registruotam automobiliui Audi A6 priverstinį įkeitimą.

6023.

61Atsakovas teigia, kad transporto priemonė Audi A6 buvo nepataisomai apgadinta avarijos, įvykusios 2015 m. birželio 23 d., metu, todėl buvo utilizuota. Faktą, jog nurodytu metu automobilis Audi A6, kurio valstybiniai numeriai ( - ) pateko į eismo įvykį pagrindžia byloje esanti rašytinė medžiaga, nuotraukos (2018 m. gruodžio 4 d. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pajėgų valdymo valdybos raštas dėl duomenų pateikimo Nr. 5-S-11298, 1 t., el. b. l. 6–9). Tačiau teismui nėra pateikti įrodymai, jog šis automobilis buvo utilizuotas. Įvertinus byloje surinktą rašytinę medžiagą ir vadovaujantis logine įvykių seka pagrįstai galima teigti, kad automobilio niekas neremontavo, kadangi jo remonto išlaidos gerokai viršijo daikto vertę, automobilis Audi A6 buvo išregistruotas automatiškai 2016 m. sausio 9 d., nes 2015 m. liepos 14 d. registro duomenų tvarkytojui buvo pranešta, kad šią transporto priemonę remontuoti ekonomiškai netikslinga, po eismo įvykio nebegaliojo šios transporto priemonės techninė apžiūra. Atsakovas, kaip įmonės vadovas, turėjo pasirūpinti tinkama nebenaudojamo ar nebetinkamo eksploatuoti turto, apskaita ir išregistravimu iš viešųjų registrų. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą (toliau – BAĮ) ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams (BAĮ 4 straipsnis). To paties įstatymo 21 straipsnyje atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus nustatyta įmonės vadovui. Ši teisės norma sietina su to paties įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatyta ūkio subjekto pareiga visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius pagrįsti apskaitos dokumentais. Tik tinkamas šių išvardintų pareigų vykdymas leidžia nustatyti realiai atliktas ūkines operacijas ir, kas aktualu nagrinėjamu atveju, įvertinti įmonės turimo turto apimtį, jo masės pokytį. Atsakovas pažeidė įstatymo reikalavimus ir pagal jo nurodytas aplinkybes tinkamai netvarkė turto apskaitos. Darytina išvada, jog atsakovas elgėsi nerūpestingai ir neapdairiai, neveikė išimtinai bendrovės interesais, nesilaikydamas nurodytų teisės aktų reikalavimų, duomenų apie automobilio utilizavimą tinkamai neįformino, dėl to iki šiol automobilis Audi A6 yra registruotas ieškovės vardu.

6224.

63Ieškovė savo reikalavimą atlyginti 4 400,00 Eur žalą iš esmės grindžia 2017 m. kovo 3 d. VSDFV Kauno skyriaus direktoriaus pavaduotojo sprendimu dėl VšĮ „Bonumbus“ turto priverstinio įkeitimo, kuriame automobilio Audi A6, valstybinis Nr. ( - ) vertė nurodyta 4 400,00 Eur (1 t., el. b. l. 13). Nėra aišku, kaip nustatyta šio automobilio vertė atliekant priverstinį įkeitimą. Pažymėtina, jog priverstinai įkeičiamo turto vertė nurodoma iš esmės labai artima kreditoriniam reikalavimui (4 326,10 Eur). Ginčuose dėl žalos atlyginimo, kai įrodinėjimo dalykas yra žalos dydis, teismas diskrecijos teisę dalyvauti įrodinėjimo procese turi įgyvendinti, atsižvelgdamas į tai, kad nenustačius tikrojo žalos dydžio negali būti teisingai išspręstas šalių ginčas. CK 6.249 straipsnio, reglamentuojančio žalos (nuostolių) nustatymą, 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad tais atvejais, kai šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, jų dydį nustato teismas; tai reiškia, kad tuo atveju, kai žalos padarymo faktas, kaip pagrindas prievolei dėl žalos atlyginimo atsirasti, yra įrodytas, ieškinys dėl žalos atlyginimo negali būti atmestas tik tuo pagrindu, kad suinteresuota šalis tinkamai neįrodė patirtų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2009).

6425.

65Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2015 m. liepos 1 d. BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje apskaičiavo automobilio Audi A6 likutinę vertę, kuri buvo 1 983,00 Eur (1 t., el. b. l. 52). Nurodoma, jog remontuoti šį avarijos metu apgadintą automobilį yra ekonomiškai netikslinga. 2015 m. liepos 17 d. ieškovei draudimo kompanija pervedė 5 168,00 Eur draudimo išmoką (1 t., el. b. l. 95). Nuo tada automobilis nebuvo eksploatuojamas, duomenų apie jo dalyvavimą eisme nėra. Tačiau, kaip nurodyta anksčiau, atsakovas, kaip įmonės vadovas, nepasirūpino tinkama duomenų apskaita, ir, jei iš tikrųjų automobilis buvo utilizuotas, neįformino šio ūkinio įvykio įstatymuose nustatyta tvarka. Atsakovas turėjo pasirūpinti tinkama nebenaudojamo ir nebetinkamo eksploatuoti turto apskaita ir išregistravimu iš viešųjų registrų. Įvertinus šias aplinkybes darytina išvada, kad atsakovas savo neteisėtais veiksmais – tinkamai ir pagal įstatymų reikalavimus nevesdamas apskaitos – padarė žalos ieškovei, nes iki šiol automobilis Audi A6 yra registruotas ieškovės vardu, ieškovės kreditoriai dėl to pagrįstai tikisi atgauti bent dalį įsiskolinimų realizavus įstaigai priklausantį turtą. Pabrėžtina, kad šis viešajame registre nurodytas turtas nebuvo perduotas bankroto administratorei, dėl to negalėjo būti realizuotas.

6626.

67Atsakovo veiksmais padarytos žalos dydis nustatomas pagal šios transporto priemonės vertę. Nors ieškovė nurodo, kad automobilio vertė – 4 400,00 Eur, tačiau teismas su tuo sutikti negali. Kaip nurodyta anksčiau, draudimo bendrovė po autoįvykio apskaičiavo likutinę automobilio vertę – 1 983,00 Eur. Teismas sprendžia, jog tokio dydžio žala įstaigai ir buvo padaryta, nes automobilio niekas neremontavo, už automobilį draudimo bendrovė ieškovei pervedė 5 168,00 Eur, o duomenų apie automobilio utilizavimą bei nurašymą byloje nėra. Laikytina, kad automobilis, kurio likutinė vertė 2015 m. liepos 1 d. buvo 1 983,00 Eur, nebuvo perduotas bankroto administratorei, todėl tokio dydžio žalą atsakovo neteisėti veiksmai sukėlė ieškovei.

6827.

69Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovei priteistina 1 983,00 Eur žalos atlyginimo. Likusioje dalyje ieškinys dėl reikalavimo priteisti 4 400,00 Eur žalą atmestinas kaip neįrodytas (CK 6.245 straipsnis, 6.246 straipsnis, 6.247 straipsnis, 6.249 straipsnis, CPK 177-178 straipsniai).

70Dėl bankroto administravimo išlaidų priteisimo

7128.

72Kiekvieno įmonės bankroto proceso metu yra patiriama teismo ir bankroto bylos administravimo išlaidų. Administravimo išlaidas pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto vertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administravimo išlaidos yra apmokamos pirmiausia iš įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą turtą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos šio straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį, kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Taigi šioje normoje įvardyti asmenys (kreditorius ir administratorius), kurių lėšomis vykdomas ar įvykdytas įmonės likvidavimas supaprastinto bankroto proceso metu, turi teisę išsiieškoti šias išlaidas iš asmenų, pažeidusių pareigą laiku kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reglamentavimą, pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei esant nemokiai, pareigą turi bendrovės valdymo organai ir dalyviai.

7329.

74Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė ieškovės kreditorė VSDFV. Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 8 d. nutartyje nurodė, jog VšĮ „Bonumbus“ nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi, byloje patvirtinti tik dviejų kreditorių reikalavimai, todėl buvo nutarta taikyti supaprastintą bankroto procesą. ĮBĮ 131 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, kad teismas, priėmęs nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą, privalo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Ta pačia nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino 400,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą ir nustatė 1 200,00 Eur atlyginimą bankroto administratorei.

7530.

76Kadangi taikant supaprastintą bankroto procesą kreditorių susirinkimai nešaukiami, o jo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia bankroto administratorius ir teismas, laikytina, kad teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, įvertino bankroto procedūrų atlikimui reikalingų išlaidų rūšis ir dydį. Byloje neginčijama, kad bankroto procedūros įvykdytos tinkamai. Teismas sprendžia, kad administratorė, įvykdžiusi įmonės bankroto procedūras, turi galiojančią reikalavimo teisę iš įmonės gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratorei šią sumą sumokėti. Kreditoriams, šiuo atveju – administratorei, padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos (Panevėžio apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-799-544/2018).

7731.

78Pažymėtina, kad šiame sprendime jau buvo pasisakyta dėl atsakovo civilinės atsakomybės, buvo nustatytos visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos – neteisėti veiksmai, žala (nuostoliai), priežastinis ryšys ir kaltė (CK 6.246–6.249 straipsniai). Konstatuota, jog ieškovės vadovas A. K. nevykdė pareigos, bendrovėje esant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms, pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos vadovaujamai įmonei iškėlimo. Byloje nustatyta, kad atsakovo vadovaujama įstaiga nuo 2016 metų vasaros buvo nemoki, atsakovas, būdamas šios įstaigos vadovu, turėjo įstatyminę pareigą jau 2016 m. kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įstaigai iškėlimo, o tokios pareigos nevykdydamas, atliko neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą). Teismo vertinimu ieškovė pagrindė visas būtinas atsakovo civilinės teisinės atsakomybės sąlygas, nes be minėto neteisėto neveikimo, paaiškėjo, kad įstaigai atsirado 1 600,00 Eur žala (bankroto administratorei nesumokėta suma). Atsakovas bankroto administratorei neperdavė jokio likusio bendrovės turto, be to, tinkamai neįformino įstaigos ilgalaikio turto utilizavimo, dėl tokių atsakovo veiksmų bankroto bylos iškėlimo metu įmonė neturėjo jokio turto, kurį pardavus galima atsiskaityti su kreditoriais, o šiuo konkrečiu atveju ir su bankroto administratore.

7932.

80Sprendžiant, ar atsakovas yra atsakingas už tai, kad įmonė negali sumokėti administratorei administravimo išlaidų, t. y. dėl priežastinio ryšio, kaip civilinės atsakomybės sąlygos egzistavimo, pažymėtina, kad, siekiant išvengti situacijos, kai administratorius, įvykdęs administravimo procedūras, negali realizuoti savo teisės į administravimo išlaidas, nes tam neužtenka įmonės turto, ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio įstatymo 10 dalyje numatytus atvejus. Teisminės bankroto procedūros paprastai nepradedamos esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms. Siekiant, kad teismas iškeltų bankroto bylą, nesant įmonės turto ar jo nepakankant teismo administravimo išlaidoms apmokėti, asmuo, pateikęs pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, turėtų įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą atitinkamą sumą, naudotiną teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis). Tai, jeigu atsakovas būtų įvykdęs pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo savo vadovaujamai nemokiai bendrovei, jis būtų turėjęs pareigą įmokėti atitinkamą sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Neįvykdęs šios pareigos atsakovas išlaidų įmokėjimo išvengė, bet, atlikęs anksčiau aptartus neteisėtus veiksmus, negali būti atleistas nuo administravimo išlaidų atlyginimo tam asmeniui, kuris realiai tas išlaidas patyrė.

8133.

82Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad įmonės vadovas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo – nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu atsakovas būtų kreipęsis į teismą, finansiniams rodikliams rodant įmonės faktinį nemokumą, tačiau nelaukiant, kol įmonėje faktiškai neliks turto (lėšų), administravimo išlaidos būtų apmokėtos iš tų lėšų arba lėšų, gautų pardavus įmonės turtą. Jeigu atsakovas būtų kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, jis būtų įpareigotas įmokėti į depozitą pinigų sumą, reikalingą administravimo išlaidoms padengti, tad šiuo atveju irgi administravimo išlaidos būtų apmokėtos. Taigi darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju tarp įmonės vadovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, nes būtent atsakovo, kaip įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas ir sąlygojo situaciją, kai įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratorei jai priklausantį atlyginimą.

8334.

84Kaip jau aptarta anksčiau šiame sprendime, atsakovo, kaip įstaigos vadovo, kaltė dėl jo veiksmais padarytos žalos yra preziumuojama. Atsakovas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) atsirado žala, privalėjo įrodyti, kad dėl žalos atsiradimo jo kaltės nėra (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju konstatuotina, kad atsakovas neįrodė, jog dėl žalos atsiradimo jo kaltės nėra, t. y. atsakovas šioje byloje nepaneigė savo kaltės prezumpcijos, tad nėra pagrindo jo atleisti nuo atsakomybės už neteisėtu neveikimu padarytą žalą.

8535.

86Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, ieškovės reikalavimas dėl administravimo išlaidų priteisimo tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteistinos 1 600,00 Eur administravimo išlaidos.

87Dėl bylinėjimosi išlaidų

8836.

89Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

9037.

91Ieškinį patenkinus iš dalies (60 proc.), iš atsakovo valstybei priteistina 81,00 Eur (6 000,00 Eur x 3 proc. x 75 proc. x 60 proc.) žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista (CPK 80 straipsnio 7 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

9238.

93Valstybė šioje byloje turėjo 5,68 Eur dokumentų siuntimo išlaidų. Proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (60 proc.) iš atsakovo valstybei priteistinos 3,41 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

94Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

95Ieškinį tenkinti iš dalies.

96Priteisti iš atsakovo A. K. (A. K.), asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutuojančiai viešajai įstaigai „Bonumbus“, juridinio asmens kodas 303133368, 1 983,00 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus 00 ct) žalos atlyginimo ir 1 600,00 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų eurų 00 ct) bankroto administravimo išlaidas.

97Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

98Priteisti iš atsakovo A. K. (A. K.), asmens kodas ( - ) 84,41 Eur (aštuoniasdešimt keturių eurų 41 ct) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

99Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė,... 2. sekretoriaujant Ingai Dvareckaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei bankroto administratorei E. P.,... 4. nedalyvaujant atsakovui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. I.... 8. Ieškovės reikalavimai ir argumentai... 9. 1.... 10. Viešoji įstaiga „Bonumbus“ (toliau – VšĮ „Bonumbus, ieškovė)... 11. 2.... 12. Ieškovė ieškinyje nurodė, ieškovės atstovė teismo posėdžio metu... 13. 3.... 14. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog ieškovė prašo... 15. II.... 16. Atsakovo atsikirtimai... 17. 4.... 18. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė teismo ieškovės reikalavimų... 19. 5.... 20. Atsakovas nurodė, jog iki bankroto bylos iškėlimo stengėsi atkurti... 21. 6.... 22. Įstaigai iškelta bankroto byla, nes VSDFV areštavo ieškovės sąskaitas be... 23. 7.... 24. Atsakovas 2017 m. spalio mėn. pabaigoje bankroto administratorei paaiškino,... 25. 8.... 26. Atlyginti žalą atsakovas nesutinka, nes jis aktyviai stengėsi atkurti... 27. 9.... 28. Į teismo posėdį atsakovas neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jis... 29. Teismas... 30. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 31. III.... 32. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 33. 10.... 34. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos nustatyta, jog 2016 m. birželio 18... 35. 11.... 36. Kauno apygardos teismas, 2017 m. rugpjūčio 16 d. VSDFV Kauno skyriaus... 37. 12.... 38. Atsakovas ieškovės bankroto administratorei 2018 m. birželio 20 d. pateikė... 39. 13.... 40. VšĮ „Bonumbus“ nuo veiklos pradžios valstybės įmonei Registrų centrui... 41. Dėl atsakovo civilinės atsakomybės... 42. 14.... 43. Byloje nagrinėjami juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės, kylančios... 44. 15.... 45. ĮBĮ (akto redakcija, galiojusi nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. gruodžio... 46. 16.... 47. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui... 48. 17.... 49. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos... 50. 18.... 51. Nagrinėjamoje byloje vertinant atsakovo, kaip įmonės administracijos vadovo,... 52. 19.... 53. Kaip iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, Kauno apygardos teismas 2017... 54. 20.... 55. Per visą veiklos laikotarpį VšĮ „Bonumbus“ VSDFV biudžetui sumokėjo... 56. 21.... 57. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas laiko įrodyta, jog šiuo... 58. 22.... 59. Pažymėtina, jog Viešųjų įstaigų įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo... 60. 23.... 61. Atsakovas teigia, kad transporto priemonė Audi A6 buvo nepataisomai apgadinta... 62. 24.... 63. Ieškovė savo reikalavimą atlyginti 4 400,00 Eur žalą iš esmės grindžia... 64. 25.... 65. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2015 m. liepos 1 d. BTA... 66. 26.... 67. Atsakovo veiksmais padarytos žalos dydis nustatomas pagal šios transporto... 68. 27.... 69. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovei priteistina 1... 70. Dėl bankroto administravimo išlaidų priteisimo... 71. 28.... 72. Kiekvieno įmonės bankroto proceso metu yra patiriama teismo ir bankroto bylos... 73. 29.... 74. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo... 75. 30.... 76. Kadangi taikant supaprastintą bankroto procesą kreditorių susirinkimai... 77. 31.... 78. Pažymėtina, kad šiame sprendime jau buvo pasisakyta dėl atsakovo civilinės... 79. 32.... 80. Sprendžiant, ar atsakovas yra atsakingas už tai, kad įmonė negali sumokėti... 81. 33.... 82. Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad įmonės... 83. 34.... 84. Kaip jau aptarta anksčiau šiame sprendime, atsakovo, kaip įstaigos vadovo,... 85. 35.... 86. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, ieškovės reikalavimas dėl... 87. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 88. 36.... 89. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 90. 37.... 91. Ieškinį patenkinus iš dalies (60 proc.), iš atsakovo valstybei priteistina... 92. 38.... 93. Valstybė šioje byloje turėjo 5,68 Eur dokumentų siuntimo išlaidų.... 94. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 95. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 96. Priteisti iš atsakovo A. K. (A. K.), asmens kodas ( - ) ieškovei... 97. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 98. Priteisti iš atsakovo A. K. (A. K.), asmens kodas ( - ) 84,41 Eur... 99. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...